Funkciniai stiliai

Funkcinių stilių bendrybės ir skirtumai

Stilius Mokslinis Administracinis Publicistinis Meninis Buitinis
Būdinga vartojimo sritis Mokslinė veikla Oficialus bendravimas Informavimo priemonės Grožinė literatūra Kasdienė aplinka
Adresatas Konkrečios srities specialistas Kiekvienas žmogus (pagal poreikius) Visi skaitytojai Visi skaitytojai Visi visuomenės nariai
Būdingas turinys Mokslu grįsta žmonijos patirtis Reikalų raštai Aktualūs visuomenei klausimai Žmogaus pasaulis Paprasti dalykai
Būdingos funkcijos pranešimo Pranešimo, poveikio Pranešimo, įtikinimo, poveikio Estetinė, poveikio bendravimo
Būdingos kalbos ypatybės Tikslumas, aiškumas, objektyvumas, apibendrinimas Tikslumas, šabloniškumas Derinamas aiškumas ir ekspresyvumas Individualumas, vaizdingumas Laisvumas, neoficialumas, ekspresyvumas
Būdingos raiškos priemonės Terminai, tipinės siejimo priemonės Standarto laikymasis Dalykinė ir ekspresyvioji leksika ir sintaksė Labai įvairios, siekiančios estetinio paveikumo Frazeologija, negriežta sintaksinė struktūra
Būdingi žanrai Straipsnis, recenzija, monografija Prašymas, įsakymas, potvarkis Straipsnis, interviu Visi grožinės literatūros žanrai Dialogas, laiškas

Leave a Comment