DIDŽIAUSIOS PASAULIO BIBLIOTEKOS

Biblioteka(gr.theke-saugykla) ir yra ta vieta, kur laikomos irsaugomos knygos, kiti dokumentai. Dabar visa,kas yra bib-liotekos fonduose, priimta vadinti dokumentais(pranc.fond, lot. Fundus-pagrindas, pamatas:bibliotekoje tai dokumentų sankaupos, ištekliai). Mat bibliotekoje laikomas ne vien kny-gos, spaudiniai, rankraščiai-tekstiuniai dokumentai, bet ir mik-rofilmai, mikrofišos, garsiniai rehinieji, kompiuteriniai ir kito-kie dokumentai.
Tačiau bibliotekos reikšmė daug platesni ir gilesni-ne tik sau-goti įvairiausius raštu ir spaudinius. Biblioteka skleidžia ir platina sukauptus dvasios turtus, kad jie būtų prieinami kiek-vienam. Biblioteka-tai pasaulis, pasiekiamas ranka.
Ne veltui ant vienos senovės bibliotekos durų buvo raašyta:
“Aš esu biblioteka.

Aš nesu nei sienos , nei lentynos,

Net ne knygos , sustatytos eilėmis,

Aš esu pasaulio išmintis,

Aš esu atviros durys.

Įženk!”
Žmogus į biblioteką įžengė priš 5000 metų Egipte.Ten jos steigtos prie faraono rūmų, šventyklų kitose vietose.Visų geriausia antikos laikais buvo Aleksandrijos biblioteka, vadinama “Mūzų šventovė”.
Yra žinių , kad Lietuvoje pirmosios bibliotekos įkurtos XV a. Pabaigoje.Tarp didžiausių ir seniausiųmūsų kraštobibliotekų yra 1570 m.įsteigta Vilniaus universitetobiblioteka. Dabar joje yra 5,5 milijono spaudinių.Lietuvoje nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka turi sutelkusi kone tris kartus daugiau dokumentų nei Lietuvoje yra gyventojų- apie 10 milijonų vienetų.

Bibliotekos skkirstomos į nacionalines , aukštųjų mokyklų , universaliąsias, specialiąsias,mokyklų ir viešąsias.Į stacionarines ir nesstacionarines.

JAV Kongreso bibliotekos dabar parėmė Lietuvą.Kartu su Lietuva pasirašė sutartį dėl nykstančių dokumentų mikrofilmavimo. Tai įvyko 1995 metų vasario 7 dieną.

Lietuvos bibliotekininkai visai buvo pamiršę Rusijos bibliotekas ir vis labiau traukė į vakarus.Taigi 19

999 m. gegužės 17 dieną penkiolikos Lietuvos bibliotekininkų delegacija išvyko susipažinti su Rusijos bibliotekomis.Ją sudarė bibliotekų draugijos aktyvistai. Šie aplankė gana daug bibliotekų, viena iš jų tai Sankt Peterburgo V. Majakovskio viešoji bibliteka. Šioje bibliotekoje yra užsiregistravę labai daug skaitytojų 98000.

Kita biblioteka – garsaus ir šlovingo Peterburgo universiteto Gorkio mokslinė biblioteka. Čia paradinoi blizgesio kaip ir nėra neseniai šis universitetas šventė 275 metų jubiliejų. Joje sukaupta 6,5 mln. spaudinių yra 22 fakultetų bibliotekos. Bbibliotekoje dirba 300 darbuotojų, skaito 49000 skaitytojų iš jų 29000 studentų.

Rusijos nacionalinė biblioteka įkurta 1795m.didžioujasi, kad ji buvo pirmoji viešai prieinama Rusijos biblioteka. Biblioteka, sauganti 32 mln. įvairiausiais būdais įsigytų spaudinių. Centralizuotoje Maskvos rajono bibliotekų sistemoje-11 bibliotekų, jose dirba 158 darbuotojei. Rajone gyvena 280000 gyventojų, kas ketvirtas skaito bibliotekoje.

Kongreso biblioteka skiriasi nuo kitų bibliotekų ne tik savo apimtimi, beet ir esme. Išikrųjų tai yra informacijos konglomeratas, turintis dvi skirtingas charakteristikas: kolekcija Vašingtone bei nacijos ir pasaulio informacijos centras.

Leave a Comment