Č. Milošas

1233 0

Česlovas Milošas

 

 • Česlovas Milošas – iš Lietuvos kilęs poetas, prozininkas, eseistas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, 1980 metų Nobelio premijos laureatas, vienas didžiųjų praėjusio šimtmečio Europos kultūros autoritetų, kartais pavadinamas ir XX a. Dante.
 • Milošas save vadino lenkiškai kalbančiu lietuviu, jautėsi esąs LDK žmogus, stengėsi Lietuvą ir Vilnių padaryti artimesnį vakarų skaitytojams. Didžiąją gyvenimo dalį praleidęs svetur, jis niekada neužmiršo savo gimtojo krašto.
 • Būdamas Švedijoj, Stokholme Č. Milošas tampa Nobelio premijos laureatu. Rašytojas yra apdovanojamas už „bekompromisinį įžvalgumą, atskleidžiant žmogui gresiančius pavojus konfliktuojančiame pasaulyje“. Česlovas Milošas yra laikomas piirmuoju lietuviu, gavusiu Nobelio premiją. Būtent savo tėvynę rašytojas ir paminėjo savo kalboje atsiimdamas premiją: „Gera gimti mažame krašte, kuriame gamta atitinka žmogaus mastelį ir kur, amžiams bėgant, sugyveno kartu skirtingos kalbos ir skirtingos kultūros. Kalbu apie Lietuvą – mitų ir poezijos šalį“ („Gera yra gimti mažoje šalyje, kur gamta yra žmogiškumo masto, kur per šimtmečius drauge gyveno įvairios kalbos ir religijos. Aš kalbu apie Lietuvą – padavimų ir poezijos kraštą“).

 

Biografija:

 • Č. Milošas gimė 1911 m., augo Šetenių dvare, rytiniame Nevėžio krante, Surviliškio valsčiuje, Kėdainių appskrityje.
 • Nuo 1921 m. lankė gimnaziją Vilniuje, 1929-1934 m. studijavo Stepono Batoro universitete, įgijo teisės magistro laipsnį, bet teisininku niekada nedirbo. Gautomis žiniomis pasinaudojo kaip eseistas, visuomenės ir politikos kritikas. Studijų metais ypač domėjosi kultūra, filosofija, istorija.
 • Studijuodamas debiutavo kaip poetas, 1933 m. išleido pirmąją po
  oezijos knygą „Poema apie sustingusį laiką“. Bet tikrąja kūrybinio kelio pradžia Milošas laikė antrąjį eilių rinkinį „Trys žiemos“ (1936 m.). Jam pasirodžius, autorius buvo pripažintas vienu talentingiausių jaunųjų lenkų poetų, katastrofinės pasaulėjautos reiškėjų.
 • 1937 m. Milošas persikėlė į Varšuvą, po karo dirbo Lenkijos diplomatu JAV ir Prancūzijoje. Suvokęs totalitarinės prievartos baisumą, 1951 m. Prancūzijoje paprašė politinio prieglobsčio. Rašytoją išgarsino 1953 m. Paryžiuje išleista esė knyga „Pavergtas protas“. Ją rašė itin sunkiu laikotarpiu, emigracijos pradžioje, socialistinėje Lenkijoje smerkiamas kaip išdavikas, puolamas ir kai kurių lenkų išeivių, atskirtas nuo žmonos bei vaikų. Knygoje analizuojamas sovietinės ideologijos poveikis asmenybei.
 • 1960 m. Milošas išvyko į JAV, Berklio universitete dėstė slavų literatūrą.
 • 1992 m. grįžo aplankyti gimtojo krašto (52 metai po paskutinio buvimo Lietuvoje), tapo Lietuvos Respublikos garbės piliečiu, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaru.
 • Paskutinius gyvenimo metus Č. Milošas prraleido Krokuvoje. Mirė 2004 m., sulaukęs 93 metų.

 

Kūryba:

 • Milošo kūrybinis kelias truko septynis dešimtmečius.
 • Poezijos rinkiniai: „Išgelbėjimas“ (1945 m.), „Miestas be vardo“ (1969 m.), „Kur saulė teka ir kur leidžiasi“ (1974 m.), „Ant upės kranto“ (1994 m.), „Kita erdvė“ (2002 m.). Romanas „Isos slėnis“ (1955 m.). Eseistikos knygos: „Pavergtas protas“ (1953 m.), „Gimtoji Europa“ (1959 m.), „Ulro žemė“ (1977 m.), „Tėvynės ieškojimas“ (1992 m.). Eilėraščių ciklas „Lietuva po penkiasdešimt dvejų metų“.

 

Kūrybos bruožai:

 • Poezijos bruožai. Č. Milošo nuomone, poezija – tai tikrovės ieškojimas, prilygstantis tiesos ieškojimui. Būti poetu – vadinasi, susieti savojo ir praeities laiko, asmeninę ir pasaulio patirtį ir
  r ją paversti tekstu. Poetas yra pašauktas sakyti tiesą apie pasaulį ir žadinti artimo meilę, tikėjimą, viltį. Jis turi jausti atsakomybės visuomenei naštą. Poezijoje Milošas išsako aukštus estetinius siekius, skaudžių patirčių kaina pasiektą išmintį, teigia teisingumo laisvės, tolerancijos idėjas, moralines vertybes. Tokia poezija yra reikalinga, nes teikia žmogui dvasinę atsparą. Milošas tikėjo, kad poezija gali padėti žmonėms suvokti save, savo dvasios galimybes, išsaugoti tapatybę. Brigita Speičytė apie Milošą rašo: „ Milošas poeziją suvokė kaip nepakeičiamą pasaulio aiškinimosi, supratimo b

. . .

 

Join the Conversation