Ar reikalingas profesinis išsilavinimas?

Ar reikalingas profesinis išsilavinimas?Niekam ne paslaptis, kad sėkmingo ir prasmingo gyvenimo garantas yra darbas. Turėdamas įdomų ir mėgiamą darbą žmogus gali ne tik užtikrinti savo (o ir savo šeimos!) materialinę gerovę, bet ir save realizuoti. Dauguma darbo nerandančių žmonių neturi profesinio išsilavinimo. Tai didėjančios konkurencijos, spartėjančios mokslo ir technikos pažangos bei ekonomikos globalizacijos pasekmė. Ir Lietuvoje, ir kitose šalyse kasmet mažėja darbo vietų nekvalifikuotiems darbininkams. Jie – menkiausiai apmokama darbo jėga (minimalus darbo užmokestis Lietuvoje – 430 Lt per mėnesį). Susidarius sunkioms ekonominėms sąlygoms, pirmiausia atleidžiami tie, kurie neturi profesinės kvalifikacijos. Paprastai jie ilgai neranda darbo ir papildo bedarbių gretas.

Taigi, sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje labai svarbu turėti gerą profesinį pasirengimą ir išsilavinimą. Nemažiau svarbu išsiugdyti ir nuolatino mokymosi įgūdžius. Naujos technologijos, naujos komunikacijos ir informacijos priemonės, sąlygoja profesijų kaitą: vienos nyksta, kitos atsiranda. Gyvenime vis dažniau susidaro situacijų, kai reikia ne tik tobulinti turimą kvalifikaciją, bet ir įgyti antrą ar net trečią profesiją. Todėl nuolatinis mokymasis tampa būtina sąlyga siekiantiesiems gyventi prasmingai, turtingai ir laimingai.