Antanas Baranaukas

Antanas Baranauskas

Nuotraukoje – Antanas Baranauskas. Iliustracija iš A. Baranausko ir A. Vienuolio- Žukausko muziejaus rinkiniu

ANTANAS BARANAUSKAS (1835-1902 m.) gime Anykšciuose sausio 17 d. Poetas, kalbininkas, kataliku bažnycios veikejas. Pirmasis, kuris atskleide lietuviu kalbos groži ir galimybes.
1835 m. jis baige Rumšiškiu raštininku mokykla, iki 1856 m. raštininkavo Vainute. Raseiniuose, Sedoje, Skuode. Telšiu gimnazijoje isigijes 4 klasiu baigimo pažymejima, toliau mokesi Varniu kunigu seminarijoje. 1862 m. baige Peterburgo dvasine akademija. Iki 1864 m. studijavo Miuncheno, Romos, Leveno universitetuose. 1866-1884 m. Kauno kunigu seminarijos prefesorius. Svarbiausius poezijos kurinius paraše 1857-1863 m. Reikšmingiausias kuurinys – romantine poema „Anykšciu šilelis“, kuriame apdainuojama gimtojo krašto gamta, idealizuojama Lietuvos senove, kaip kontrastas jo laikotarpio realijomis atskleidžiamas gamtos ir žmogaus dvasinis ryšys, protestuojama prieš tautini lietuviu tautos engima. Šita poema – pirmas didelis lietuviu literaturos kurinys, pagristas lyrinio isijautimo ir išgyvenimo poetika, turis ryškias potekstes ir daugiaprasmiškumo perspektyvas; jai budinga gyva, vaizdinga kalba, intonacinis išraiškingumas, gausus tautosakos elementai. Poemoje „Kelione Petaburkan“ (1859 m.) A. Baranauskas pirmasis lietuviu poezijoje išreiške lietuviu tautos protesta prieš carine nacionalines priespaudos politika, pranašavo caro imperijos žllugima; joje yra religinio fanatizmo, nacionalistiniu nuotaiku. Šiai poemai, poeto kuriniams „Pasikalbejimas giesminyko su Lietuva“, „Dievo rykšte ir malone“ budingas idejinis ir meninis nelygumas. Eileraštyje „Ko gi skaudžia man širdele“ išryškinama meile tevynei, sielvartaujama del nepavykusio 1863 m. sukilimo dalyviu kanciu.

br />A. Baranauskas daug nusipelne lietuviu dialektologijai: sudare pirmaja lietuviu kalbos tarmiu klasifikacija („Pastabos apie lietuviu kalba ir žodyna“), sukaupe tarmines medžiagos, išverte i lietuviu kalba Augusto Šleicherio lietuviu kalbos gramatika ir jos pagrindu paraše gramatika „Kalbamokslis lietuviškos kalbos“, sukure kalbos terminu ir originalia rašyba, paremta kalbos garsu kilmes principu. Kaip matematikas megejas tyre pirminiu skaiciu savybes. Anykšciuose veikia A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus http://www.varanauskas.lt ikurtas 1962 m. 1985 m. Anykšciuose pastatytas poeto biustas (skulptorius Arunas Kynas). Lietuvai atkurus nepriklausomybe, Anykšciuose, ant upes kramto, suformuota graži aikšte ir cia pastatytas paminklas A. Baranauskui (skulptorius Arunas Sakalauskas).

Leave a Comment