Tinkamas įvaizdis – jūsų sėkmė

TURINYS

ĮVADAS ..............................2

1. SĖKMINGAS ĮVAIZDIS ..............................3

1.1. Įvertink save ..............................4

2. ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS ..............................6

2.1. Jums tinkančios spalvos ..............................6

2.2. Figūros ypatumai ir drabužiai .............................8

2.3. Išmokite kalbėti ..............................9

2.4. Išmokite etiketo ..............................10

2.5. Įvaldykite kūno kalbą ..............................12

IŠVADOS ..............................14

LITERATŪRA ..............................15

ĮVADAS

Dabartiniais laikais rasti gerą darbą, daryti karjerą ar siekti sėkmės verslo pasaulyje, vien tik patirties bei kvalifikacijos neužtenka. Tiek vyrams, tiek moterims išvaizda, elgesio ir kalbos maniera, elgesys dalykiniuose susitikimuose ir visuomenėje taip pat labai svarbūs kilimui karjeros laipteliais.

Nesėkmingas įvaizdis gali sugriauti žmogaus ketinimus, nes jis neleidžia atskleisti tikrųjų savybių ir bruožų. Dauguma žmonių norėtų, kad ve

e
ertinant jų ypatybes, būtų atsižvelgiama į darbo laimėjimus, o ne vien tik į paviršutinius, išorinius veiksnius, tokius kaip išvaizda. Tačiau būtent žmogaus išvaizda daug pasako apie tai, kaip jis save vertina, kaip gerbia kitus, nusako jo santykį su tokiomis kategorijomis, kaip kokybė, kūrybiškumas ir profesionalumas.

Kadangi pats žmogus savo profesijoje ir visuomeniniame gyvenime yra tam tikra informacijos išraiška, todėl labai svarbu yra susikurti savo įvaizdį, atitinkantį dabartį ir būsimąją padėtį, gyvenimo stilių ir išreikšti savo individualius bruožus, labai svarbu pasirengti bendrauti ir užmegzti ko
o
ontaktą.

Pirmomis kontakto su nepažįstamaisiais akimirkomis svarbi kontakto pradžia. Tuo momentu visada įvertinama išvaizda: svarbi apranga, kalbos maniera, nežodinis elgesys, veido mimika. Nemenkas vaidmuo tenka ir fiziniam patrauklumui. Aktualus ir žmogaus kalbumas. Pasitikintis ir protingai kalbantis asmuo dažnai laikomas lyderiu. Tikėjimas sa
a
avo sugebėjimais irgi labai svarbi įvaizdžio dalis.

Svarbiausia nereikia bijoti sukurti savo įvaizdį. Suvokus, kas tavyje yra ypatinga ir išsiskiria, galima gauti naudos iš savo privalumų ir galima pašalinti trūkumus.

Visuomet reikia atsiminti, kad įvaizdis turi įtakos ne tik į tai, kaip kiti žiūri į mus, bet ir į tai, kaip suvokiame save. Sėkmingas įvaizdis turi įtakos savijautai, labiau save vertiname ir laukiame paramos iš kitų. Kartais, kai išvaizda tampa „ nesvarbi“, mes prarandame galimybę išsiskirti, sušvytėti visomis spalvomis. Būtinai įsidėmėkim, kad įvaizdis veikia aplinkinius. Jeigu atrodome gerai, patraukliai, esame pasitempę, gerai jaučiamės, tai pasieksime aplinkinių pripažinimo ne tik drabužiais, bet, svarbiausi, sudarysime talentingo žmogaus įspūdį. Sėkmingas įvaizdis kelia savigarbą ir pasitikėjimą, o tai skatina darbo našumą. Aukštas darbo našumas skatina aplinkinių pripažinimą, o tai vėl ve
e
eikia savigarbą. Neigiamas įvaizdis — nevykęs drabužių pasirinkimas, apsileidimas, bloga savijauta, nepakankamas savęs vertinimas, nevalyva išvaizda — labai sumažina darbingumą, o tai kai kada sukelia paranojinį sindromą.

Taigi išorė vienodai veikia tiek mus, tiek aplinkinius: tuos, su kuriais gyvename, kasdien bendraujame.

1. SĖKMINGAS ĮVAIZDIS

Įvaizdis — neatskiriama sudėtinė kiekvienos organizacijos ar įmonės dalis. Aiškų įvaizdį arba firmos veidą reikia kurti ir planuoti anksčiau negu pradedama galvoti apie gaminių arba paslaugų pardavimą. Be tiksliai nustatyto įvaizdžio negalima išreikšti, kas yra organizacija, kokie jos siekiai ir tikslai.

Išgirdus žinomų firmų pa

a
avadinimus, pavyzdžiui: Sony, Coca- Cola ar MacDonald‘s — prieš akis aiškiai matome jų prekybinius ženklus. Išraiškingi šių firmų ženklai — paprasti, suprantami bet kuria kalba kalbantiems bei daugelio kultūrų atstovams, ir nesunkiai atpažįstami. Tokio ženklo jėga ir sėkmė organizacijai rodo, kokia jos reikšmė ir vieta konkurencinėje rinkoje. Tolesnis įvaizdžio kūrimas — tai knygelės, reklama, gaminių pakavimas, kanceliarijos, fabriko ir bendrovės vadovybės reprezentacija, kai kada ir tarnautojų apranga. Visi šie elementai sudaro sudėtingą kompanijos vaizdą. Vis dėlto dažnai planai, idėjos ir investicijos bendrajame įvaizdyje sutalpinami į svarbiausią kompanijos potencialą — žmones.

Kuriant įvaizdį, visada reikia prisiminti žodžius, kuriais apibūdinama kompanija ar organizacija. Jeigu firma tvirtina, kad jos gaminiai aukščiausios kokybės, o jos tarnautojai dėvi panešiotus, blogai gulinčius kostiumus, manau, kliento toks tvirtinimas neįtikins, bet jei jos atstovai atrodys išpuoselėti i patrauklūs, tai jau kels pasitikėjimą firmos gaminiais. Taip pat jeigu jūsų firmos paslaugos profesionalios, o darbuotojas pas užsakovą atvyksta apsirengęs ne kostiumu, ar pelnysite pas užsakovą pageidautiną autoritetą? Norint parodyti, kad esate kūrybinga ir perspektyvi kompanija, niekada nesistenkite, kad jūsų darbuotojai būtų lyg viens kito kopija. Jeigu norite įgyti patikimų reputaciją, stenkitės, kad jūsų produkcijos realizuotojai neatrodytų pernelyg modernūs.

Kiekvienai kompanijai reikia darbuotis vieningai ir siekti glaudžios bendrojo ir kiekvieno darbuotojo įvaizdžio visumos. Darbuotojai savo išvaizda bei laikysena turi pabrėžti tas savybes, kurias kompanija stengiasi išreikšti visomis komunikacijos formomis. Asmens įvaizdžio standartą reikia gludinti visuose įmonės lygiuose. Turi būti tam tikros direktyvos, padedančios darbuotojams suprasti, kaip galima sulaikyti turimus užsakovus ir pritraukti naujus. Tik tuomet darbuotojams visi tikslai taps aiškūs.

Susitikimuose su kompanijos užsakovais privaloma padaryti gerą įspūdį. Darbuotojai neturėtų būti panašūs į dabitas, tačiau jie privalo būti apsirengę kaip dera pagal dirbamą darbą ir atsižvelgdami į užsakovo tipą. Dabartinėje konkurencinėje aplinkoje, kai firmos siūlo lygiavertes, kvalifikuotas paslaugas ar gaminius, skirtumas tarp jų — tai skirtumas tarp darbuotojų. Tiktai jie gali pakelti įmonės įvaizdžio lygį, realizuoti sumanymus ir didinti jos galimybes.

1.2. Įvertink save

Nusprendėme susikurti savo įvaizdį — nuo ko gi pradėti. Pirmiausia reikėtų nuodugniai pažvelgti į save ir sąžiningai prisipažinti, kokie įvaizdžio aspektai trukdo. Vėliau, kai išsiaiškiname kas mūsų netenkina, stengiamės ištaisyti šiuos trūkumus, nes patys juos puikiai žinome.

Bendraujant, per pirmąsias dvi tris minutes vienas kitą įvertiname, susidarome nuomonę apie išsilavinimą, padėtį, sugebėjimus. Jeigu mes rengiamės kaip pakliuvo, tai vargu ar žmonės vadins kūrybiškais, jeigu balsas skamba netvirtai ir nuleidžiame akis, tai kiti manys, kad mes save menkai vertiname ir negalime būti pasitikinčiais. Tikrai nesudarysime disciplinuoto, profesionalaus žmogaus įvaizdžio, jeigu mūsų nagai nukramtyti. Jeigu nuo pat ankstyvo ryto gersime šampaną, irgi neatrodysime kaip susiformavusio charakterio ir išauklėti.

Taigi mūsų išvaizda, elgesys, kalbėjimo maniera — informacija kitiems apie mus. Kad mūsų įvaizdis turėtų poveikį, jis turi būti išbaigtas. Padarytas įspūdis turi rodyti tikrąjį veidą, nes jeigu nepateisinsime lūkesčių, tai įvaizdis sugrius kaip kortų namelis, ir vėl reikės stengtis taisyti savo trūkumus.

Savęs vertinimui specialistai siūlo testus. Pateiksiu vieno testo pavyzdį:

„Už kiekvieną komponentą, kurį pažymėjote kaip nepaprastą ,įskaitomi 3 taškai, už kiekvieną, kurį pažymėjote daugiau negu norma — 2 taškai, už kiekvieną vidutinį — 1 taškas. Jeigu nepakankamas — negaunate nė vieno taško.

Įvaizdžio komponentas Nepakankamas Vidutinis Daugiau nei norma Nepaprastas
Balso skambesys
Komunikabilumas raštu ir kalbantis
Mokėjimas pasisakyti viešai
Mokėjimas elgtis visuomenėje
Elgesio prie stalo etiketas
Kontaktas žvilgsniu
Rankos padavimas
Laikysena
Fizinė sveikata
Valyvumas plaukai, oda, rankos ir t.t.
Rengimosi maniera – savas stilius
Geros manieros „išsiauklėjimas“

• Jeigu surinkote mažiau kaip 8 taškus , jūsų įvaizdis jus žlugdo. Belieka tik spėlioti, kaip iki šiol dar nepraradote darbo.
• Jeigu surinkote nuo 9 iki 12 taškų, jūs — ponas Vidutinybė, kuris nors ir nedaro ypatingos žalos, tačiau žmonių, lemiančių jūsų karjerą, tai yra esamų ir būsimų darbdavių, akyse kotiruojatės ne itin.
• Jei surinkote nuo 13 iki 24 taškų, jūsų išorė visai priimtina, bet įvaizdis netolygus — kai kuriais aspektais sėkmingas, kai kuriais ne itin.
• Jei surinkote nuo 25 iki 36 taškų, tai turėkite omeny: jūsų įvaizdis respektabilus ir jokių abejonių, jog su savimi padirbėjote. Galbūt jūsų laimė, kad tėvai jums įskiepijo geras manieras, tarp jų ir elgesio prie stalo etiketą bei mokėjimą rengtis. Tačiau kitus įvaizdžio aspektus jums teks įvaldyti treniruojantis, skaitant specialią literatūrą arba sekant tinkamais pavyzdžiais.“(M.Spilein, 1997, p.92)

Šis testas padeda susidaryti teisingą savo trūkumų vaizdą, o tai labai svarbu juos įveikiant. Mes įgyjame puikiausią įvaizdį, prisistatome kuo geriausiai, sulaukiame pelnytos aplinkinių pagarbos bei pripažinimo ir įgyjame drąsos būti pačiu savimi.

2. ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS

Pabandykite svajonėse suformuoti savo idealų paveikslą, kuris padėtų prasiskinti kelią gyvenime, tik pasistenkite likti realistais, įvertinkite savo tikrąsias savybes ir suvokite galimybes. Pirmiausia išsiaiškinkite kaip iš savo išorės išgauti kiek galima daugiau galimybių. Čia jums padės spalvų analizė.

2.1. Jums tinkančios spalvos

Tiek vyrams, tiek moterims tinkamai parinktos dominuojančios spalvos padeda išsiskirti iš minios ir geriau pabrėžti individualumą. Dažniausiai naudojamės spalvų analizės sistema, kuri žmones skirsto pagal metų laikų spalvas, o kiekvienas iš keturių metų laikų turi tris variantus.

Pabandžiau sudaryti lentelę, kurioje pateikiau pagrindinius tipus ir jiems tinkančias spalvas.

TIPAS BRUOŽAI SPALVOS
Tamsusis Plaukai: juodi, tamsiai kaštoniniai, tamsiai rusvi; Akys: rudos arba riešutų spalvos; Oda tamsi. Pagrindinės spalvos: juoda, anglies atspalvio, tamsiai mėlyna. Papildomos spalvos: sniego baltumo, ledo melsvumo, ryškiai geltona, raudona.
Šviesusis Plaukai: gelsvi, šviesiai rudi arba balti;
Akys: žydros, pilkai mėlynos;
Oda šviesi. Pagrindinės spalvos: kupranugario vilnos, pilkšvai smėlinės, pilkšvai žydros, blyškiai geltona, prislopinta balta.
Reikėtų vengti tamsių spalvų.
Šiltasis Plaukai: šviesūs rausvi ar kaštoniniai;
Akys: tamsiai žalios, auksinės rudos, žalsvai smėlinės;
Oda: dramblio kaulo spalvos, strazdanota. Pagrindinės spalvos: auksinė ruda, alyvinė, persiko, pilkai žalia.
Papildomos spalvos: prislopintos raudonos ar žalios.
Reikėtų vengti baltos spalvos.
Šaltasis Plaukai: peleniniai kaštoniniai, peleniniai balti ar žili.
Akys: mėlynos ar rudos. Pagrindinės spalvos: mėlyna, juoda.
Papildomos spalvos: pastelinė žydra, rožinė, švelniai raudona.
Reikėtų vengti rudų, smėlinių, chaki ir kreminių spalvų.
Ryškusis Plaukai: juodi, kaštoniniai ar prisotinti žili.
Akys: plieninės mėlynos, žalios, prisotintos rudos.
Oda: porcelianinis, dramblio kaulo, peleninės rudos, ryškus gelsvai smėlinis. Pagrindinės spalvos: juoda, karališkoji žydra ir raudona. Jas galima derinti su balta, ledo su rausva, ledo su violetine, mėtų spalva.
Prislopintas Plaukai: vidutiniškai rusvi, vidutiniškai ar pilkai kaštoniniai, šviesūs peleniniai;
Akys: žydrai žalios, rudos, pilkai žydros;
Oda: dramblio kaulo, rausvai ar šviesiai smėlinės. Pagrindinės spalvos: santūrios ir harmoningos, geriausiai atrodo vienos spalvos šviesūs ir tamsūs atspalviai.
Reikėtų vengti griežtų spalvų, pvz.: juoda ir balta.

Lentelėje pateikiau tik pagrindinius apibūdinimus, tačiau praktikoje, kuriant žmogaus įvaizdį, reikia atsižvelgti į konkretų asmenį. Jei įvaizdžio kūrimo objektas — moteris, tai kuriant jos stilių, papildomai pritaikoma kosmetika, atskirai sukuriami drabužių komplektų deriniai, atsižvelgiant į jos tipą. Panašiai elgiamės ir kurdami vyro stilių. Prie pagrindinių spalvų visada deriname marškinių, kostiumų, kaklaraiščių spalvas.

Taigi, išsiaiškinę, kokios spalvos jums suteikia efektingumą, galėsite sumaniai naudotis savo spalvine gama. Naudodamiesi įvairiais atspalviais, kasdien galėsite stebinti ir daryti įspūdį aplinkiniams žmonėms.

2.2. Figūros ypatumai ir drabužių pasirinkimas

Susipažinus su spalvų įtaką įvaizdžiui, laikas pagalvoti ir apie jūsų kūno tipą. Figūros tipo žinojimas, padeda nustatyti, koks drabužių stilius, kokie audiniai, deriniai ir raštai jums geriausiai tinka. Išskiriami keturi kūno formos tipai:
• Kvadratinė forma — stačiakampė figūra su neišreikšta talija, palyginus tiesiais klubais ir plokščiais sėdmenimis.
• Obuolio forma — pilnas, apvalių formų kūnas.
• Kriaušės forma — siauri pečiai, apvalūs klubai i sėdmenys.
• Trikampio (apversto) — platūs pečiai, siauri klubai.

Nustačius pagrindinį kūno formos tipą, nepamirškite atsižvelgti ir į kūno proporcijas, nes pavyzdžiui, kvadratinė figūra turintis žmogus gali būti ir žemas, ir aukštas, o tai turės įtakos renkantis jums tinkančius drabužius. Pateiksiu pavyzdį, kaip reikėtų pasirinkti drabužius kriaušės tipo vyrams. „ Angliškasis kirpimas jums netinka, nes pabrėžia kūno linijas. Geriau rinkitės modifikuotą europietiškąjį kirpimą, optiškai paplatinantį pečius ir kiek subalansuojantį skirtumą tarp pečių ir klubų, o tai sukuria jėgos įspūdį. Platesnių pečių iliuzija sukuria ir smaili atvertai.

Nesvarbu, koks jūsų kaklas: trumpas arba storas, o galbūt ir toks, ir toks, bet rinkitės marškinius su atverčiama, dėmesio nepatraukiančia apykakle. Kaklaraiščiai turi būti gana platūs, bet madingi ir, žinoma, subalansuoti su fasono pločiu. Siauras kaklaraištis pabrėžtu pernelyg trumpą viršutinę kūno dalį. Vyras, kurio kaklas storas ir trumpas, turi vengti aukštų apykaklių. Siauresnės apykaklės su ilgais užaštrintais kampais sukurs vertikalųjį „ lūžį“ ir kaklą grakštins“(M.Spilein, 1997, p.48).

Panašios problemos (gal net aktualiau) iškyla ir moterims. Pati moters prigimtis skatina ją gražiai ir patraukliai atrodyti. Ir jeigu vyrui dar tektų ilgai ir nuobodžiai aiškinti, kodėl jis turi dėvėti būtent tuos, o ne kitus drabužius, tai moteris — greitai įvertina savo figūros trūkumus ir imasi priemonių juos pataisyti.

Pavyzdžiu paimkite moterį, kurios figūra priskiriama kvadratiniam figūros tipui, ir aprenkime ją šilkine suknele su surauktu liemeniu. Nemanau, kad ji būtų labai patenkinta savo išvaizda, nes „ suknelėje akcentuojama liemens linija jos kūne nėra išreikšta ir todėl nepapuoš jos“(M.Spilein, 1997, p.52), o ir šilkas, būdamas minkšta medžiaga, netinka tiesiam kūnui. Norint, kad pasirinkta modeliu moteris atrodytu gerai, aprenkite ją „ standžios medžiagos, pavyzdžiui, šilko ir lino mišinio ar švelnios vilnos ruoželinio audinio drabužiu. Geriausiai tiktų marškinių tipo kirpimas ar užsegama suknelė be išreikštos liemens linijos“(M.Spilein, 1997, p.52).

Atsižvelgiant į jums tinkančias spalvas ir drabužių rūšis, turėtumėte susidaryti darbo drabužių komplektus. Paėmę atskirus drabužius, pamąstykite, kaip galima juos derinti, sudarant daugybę derinių. Paprastai darbo drabužių komplektą sudaro: švarkas su kelnėmis arba sijonu, palaidinukė arba marškiniai, batai, kaklaraištis arba skarelė ir pan.

Kiekvienu atskiru atveju drabužių komplektai sudaromi atsižvelgiant į žmogaus finansines galimybes, jo figūros ypatumus bei tik jam tinkančias spalvas, taip pat įtakos turi užimamos pareigos bei vidiniai darbovietės reikalavimai. Taigi, „ nepaisant firmose viešpataujančių stilių įvairovės, yra dvi universalios taisyklės: pirma — rūbus reikia rūpestingai prižiūrėti, o antra — drabužiai turi būti kuklūs ir nerėksmingi. Nublizginti batai ir tvarkingi drabužiai privalomi ne tik firmos prezidentui, bet ir pasiuntinukui.

Kaip besirengtumėte į darbą — trieiliu kostiumu ar džinsais — jūsų išvaizda turi būti nepriekaištinga“(A.Vanderbilt, 1998, p.418).

Kuriant jūsų įvaizdį, reikėtų nepamiršti ir aksesuarų: papuošalų, akinių, laikrodžių, rankinių ir pan. Visa tai turi derėti prie drabužių stiliaus. Taip pat atkreipkite dėmesį ir į tai, kaip sutvarkyti jūsų plaukai, koks nuo jūsų sklinda kvapas ir t.t. Nemanau, kad dailiai apsirengęs, bet susivėlęs ir skleisdamas prakaito kvapą, padarysite gerą įspūdį aplinkiniams žmonėms.

Visuomet stenkitės palaikyti fizinę formą, nes tai irgi turi įtakos įvaizdžiui.

2.3. Išmokite kalbėti

Sėkmė, tam tikra prasme, priklauso ir nuo sugebėjimo viešai kalbėti, ir nuo balso skambesio. Anksčiau ar vėliau pasitaikys proga pasisakyti prieš auditoriją ir tai gali būti žingsnelis karjeros laipteliais aukštyn. Todėl jeigu abejojate savo sugebėjimais, tai skirkite lėšų tam, kad galėtumėte patobulinti pasisakymo techniką.

„ Pasisakant su tam tikra kalba reikia nepamiršti, kad kartu pateikiate ir save. Jau pirmosiomis minutėmis klausytojai turi nuspręsti, ar jie varginsis jūsų klausydami, ar ne. Todėl gausi literatūra ir treniruočių programos, skirtos pasisakymo meno tobulinimui, akcentuoja sėkmingą pradžią. Svarbu ne tik jūsų pranešimo turinys ir forma, bet ir jūsų įvaizdis“(M.Spilein, 1997, p.108).

Pirmiausia, kai tenka sakyti kalbą, pasistenkite nusiraminti, kad klausytojai nepastebėtų jūsų nervingumo ir baimės. Tokiu metu labai praverstų keli kvėpavimo pratimai, kurie padėtų nusiraminti prieš pasirodymą. Taip pat svarbus ir jūsų psichologinis nusiteikimas, įsikalkite į galvą, kad savimi pasitikite. Pasistenkite kalbėdamas kuo mažiau dirsčioti į užrašus, toks kalbėjimas įtikins aplinkinius kad jūs puikiai išmanote apie ką kalbate. Svarbiausi, stenkitės išnaudoti savo balso privalumus.

Nekalbėkite monotoniškai, stenkitės, kad jūsų kalba būtų įdomi, kartais „ šmaikštumas ir humoras pagardina kiekvieną pokalbį ir pasisakymą, jei tik pagardinama nedelsiant į ką nors reaguojant, taikliai ir spontaniškai“(J.Collins, 2000, p.30).

Visuomet atsiminkite, kad paruošta kalba ir geras balsas pabrėžia profesionalumą ir palaiko klausytojų dėmesį. Blogas balsas sukelia nuobodulį, o tai smukdo jūsų įvaizdžio lygį, prie kurio atkakliai dirbote.

Sugebėjimas kalbėti — aktualus ne tik sakant viešą kalbą, bet ir kasdieniame bendravime. Paprastai didžiąją dienos dalį praleidžiame darbe, kur tenka nemažai bendrauti tiesiai arba telefonu, ir čia praverčia kalbėjimo įgūdžiai.

Kalbėdami nedarykite kalbos klaidų, taisyklingai tarkit garsus, kalbėkite įtikinamu ir maloniu balsu. Visuomet atkreipkite dėmesį į savo kalbos turtingumą, nes „ turtingas žodynas ir rūpestingai parinkti žodžiai padeda geriau susikalbėti. Vartodami žodžius, kurių nesuprantate, gausite visai priešingą rezultatą nei tikėjotės, nors galbūt niekuomet to nesužinosite. Jeigu abejojate žodžio reikšme arba jo tarimu, nesakykite jo. Verčiau pasirinkit žinomą žodį. Nepersistenkit su retoriškais tuščiais posakiais“(A.Vanderbilt, 1998, p.422).

Jeigu norite tinkamai bendrauti, tai patarčiau vadovautis keliomis taisyklėmis: „ geriau pasakyti per mažai nei per daug. Tuščiakalbis darbuotojas negali pritraukti pašnekovo dėmesio ir neleidžia jam pasakyti savo nuomonės. Pokalbyje turi dalyvauti abi pusės.

Tylėjimas gali būti toks pat nemalonus, kaip ir nenutilstantis plepėjimas. Nedera susičiaupus tylėti, jei kitą žmogų tai verčia jaustis nejaukiai. Niekas nenori dirbti su nemaloniais žmonėmis“(A.Vanderbilt, 1998, p.422).

Dalyvaujant pokalbyje niekada nebijokite prisipažinti, kad nesupratote, kas jums sakoma, nes tai daug geriau, nei apsijuokti vaizduojant protingą.

Taigi jūsų sugebėjimas reikšti mintis, tik teigiamai prisidės prie jūsų įvaizdžio.

2.4. Išmokite etiketo

Puikios manieros — tai sėkmė visose gyvenimo srityse. Ypač jos svarbios darbe, kur praleidžiate didesnę laiko dalį. Jūsų elgesys tarnyboje ir tai, kaip atliekate savo darbą, formuoja kitų žmonių nuomonę apie jus.

Įstaigos etiketas reikalauja rūpintis bendradarbiais ir skirti jiems dėmesį. Todėl visuomet būkite punktualus, nes kitaip galit prarasti pasitikėjimą. Stenkitės nusistatyti realius darbo atlikimo terminus. Žmones vertinkite pagal nuopelnus. Niekada nekritikuokite ir nekaltinkite kolegų už akių. Gerbkite kitų privatumą, nesirauskit po bendradarbių stalčius ir neskaitykit svetimų užrašų. Stenkitės nebūti įkyrus, nes tie, kurie vis stengiasi paplepėti, nuolat trukdo kitiems ir erzina aplinkinius. Taip pat darbe, ar kitur, nekalbėkite garsiai, nes tai gali trukdyti aplink esantiems žmonėms susikaupti.

Stengdamiesi išlaikyti tinkamą įvaizdį darbe, nepamirškite vadovautis darbo etika. „Nepriklausomai nuo jūsų padėties kompanijos hierarchijoje ir kitų padorumo, elkitės garbingai ir vadovaukitės šiais patarimais:
• Dirbkite visą darbo dieną.
• Nesimuliuokite. Skųskitės liga tik tuomet, jei iš tiesų sergat.
• Kompanijos lėšas naudokit pagal paskirtį.
• Įspėkit bendradarbius, kad neslėpsit jų melo ir pats nemeluosit.
• Firmos blankus naudokit tik tarnybiniams reikalams.
• Firmos turtą naudokit tik pagal paskirtį.
• Sąžiningai deklaruokit savo išlaidas.
• Kuo rečiau skambinkit asmeniniais reikalais.
• Telefakso ryšiu naudokitės tik tarnybiniams reikalams“(A.Vanderbilt,
1998, p.408).

Manau, kad malonus elgesys visada sukuria gerą atmosferą. Ir jūs, ir kiti, nori dirbti ir bendrauti su mandagiais, taktiškais ir užjaučiančiais žmonėmis. Todėl, siekdami nesugriauti savo įvaizdžio, kreipkite dėmesį į savo aprangą, kalbos manierą, dirbkite atidžiai ir atsakingai, per susitikimus ar tarnybinius renginius būkite žavūs ir iškalbūs, pasitikėkite savimi, nes tai būdas atkreipti į save dėmesį ir pakilti karjeros laiptais.

Gera elgsena visuomet pastebima ir paskatinama, o bloga — gali atsigręžti prieš jus pačius. Įsivaizduokite, kad jums tenka dalyvauti pietų pobūvyje, kur jus supažindina su atsakingu darbuotoju, sėdinčiu iš kairės, o jūs, vos susipažinęs, atsukate jam nugarą ir visą vakarą bendraujate tik su kaimynu iš dešinės. Todėl atsakingasis darbuotojas yra priverstas bendrauti su savo vieninteliu kaimynu iš kairės, kuris, suvokdamas padėties keblumą, sugeba įtraukti į bendrą pokalbį ir savo kaimyną, sėdinti kairėje. Netrukus mandagusis darbuotojas bus paskirtas firmos prezidento pavaduotoju, nes atėjus laikui rinktis, niekas net nepagalvoja apie jus, nekreipusį dėmesio į savo stalo kaimyną.

Taigi tarnyboje ir visur kitur, būtina tinkamai elgtis ir paisyti kitų. Jeigu jūs tai suvoksite, tai būsite įvertinti ir paaukštinti, o svarbiausia — laisvai jausitės bet kurioje situacijoje.

2.5. Įvaldykite kūno kalbą

Kaip jau minėjau, sėkmę kiekvienas supranta savaip. Nesvarbu kokį tikslą turi žmogus, tiesa yra tokia — sėkmė pastebima. Dažnai iš pirmo žvilgsnio galite pasakyti, ar prieš jus stovi sėkmės lydimas žmogus, ar — nevykėlis. Tai atsispindi laikysenoje, kūno kalboje, ją galima pastebėti, dar nepasikeitus nė vienu žodžiu. Nepamirškite, kad kūnas, laikysena, mimika perteikia daug daugiau informacijos nei galime įsivaizduoti.

Kūno kalba, rodanti sėkmę, visada nuteikia maloniai. Todėl, norėdami pasiekti savo tikslą, turėtume pasistengti ją įvaldyti. Norėdami pasiekti, kad į jus žiūrėtų rimtai, tai privalote atskleisti savo misiją, jūsų kūno kalba turi byloti apie norą padėti, apie korektiškumą, patikimumą bei kompetenciją. Visada atminkite, kad aplinkiniai, kaip ir jūs, nuomonę susidaro greitai. Įsivaizduokite, kad dalyvaujate pobūvyje, kuriame nieko nepažįstate, tačiau visi, kaip ir jūs, apsirengę tvarkingais išeiginiais drabužiais, ir „ nors niekas jums neištaria daugiau nei „ laba diena“ arba „ labas“, jūs bemat imate vertinti: „ šis naujasis pažįstamas yra turtingas, protingas, turi įtakos. Šis yra įdomi asmenybė, priklauso aukštesniam visuomenės sluoksniui, turi daugiau gyvenimiškos patirties“. Spausdami ranką trečiajam, tikriausiai galvojate: „ šį tai greitai galėčiau suvystyti. O štai ši elgiasi banaliai.“(A.Bierach, 2000, p.6). Tokią jūsų nuomonę įtakojo šių žmonių kūno kalba. Taigi ir apie jus aplinkiniai spręs vadovaudamiesi tais pačiais kriterijais.

Kurdami ir palaikydami savo įvaizdį, nepamirškite, kad kiekvienas jūsų gestas, mimika ir laikysena daro poveikį kitiems. Paprastai kiekvieną žodinį sakinį lydi kūno kalba, o tai atskleidžia jūsų tikruosius norus ir ketinimus.

Mokydamiesi kūno kalbos, atminkite, kad žmogaus gestai labai priklauso nuo auklėjimo ir socialinės padėties. Bet jeigu jūs uoliai stengsitės — tai tinkamo elgesio tikrai išmoksite. Jūsų tikslas — sėkmės siekimas, todėl savo laikysena turite parodyti, kad esate laimėtojas. Laimėtojo „ ideali kūno laikysena stovint ( ir nedaug pasikeitusi einant) atrodo taip:
• Kaklas laikomas laisvai, galva kiek atkišta į priekį, tačiau drauge ir pakelta aukštyn.
• Ausies landa turi būti tiesiai virš peties.
• Krūtinė, turi būti atkišta pirmyn, tačiau atpalaiduota.
• Nugara turi būti įtempta.
• Keliai turi būti ne visai ištiesti, o klubai šiek tiek atkišti į priekį ir pakelti
aukštyn“(A.Bierach, 2000, p.32).

Įsidėmėkite, kad laimėtojas visuomet vaikšto išsitiesęs ir galvą laiko taip, lyg nešiotų karūną. Kūno kalbą vartokite be įtampos, kad susidaręs atsipalaidavusio žmogaus įspūdis bylotų, jog esate tas, kuris sugeba savarankiškai spręsti patikėtas užduotis.

Sėdėjimo poza išduoda, kaip žmogus jaučiasi aplinkoje, ar jis patiria saugumo jausmą, ar ne, todėl visuomet stenkitės išsirinkti tinkamiausia vietą sėdėti ir įsitaisykite taip, kad kūnas užimtų kuo daugiau vietos.

Kalbėdami dauguma žmonių gestikuliuota, todėl įgudęs stebėtojas, nors ir bus susikoncentravęs į jūsų mimiką, bet vis tiek pastebės ir svarbiausius gestais išreikštus dalykus. Tad stenkitės, kad jūsų žodžiai, mimika, gestai ir kūno padėtis derintųsi. Jeigu jūsų gestuose, kalboje bei kūno laikysenoje niekas nepastebės prieštaravimų, vadinasi jūs gerai išmokote kažką nutylėti ir neparodyti jausmų.

Dar vienas svarbus kūno kalbos veiksmas — pasisveikinimas ir prisistatymas. Pasisveikinimas, prisistatymas, rankos paspaudimas priklauso nuo visuomenės normų. Vykdydami šiuos veiksmus, atsižvelkite į priimtas normas, jeigu nežinote kaip sureaguos partneris. „ Tinkamiausias atstumas pasisveikinti: mūsų kultūroje įprasta sveikintis prie žmogaus priartėjus per ne visai ištiestos rankos ilgį“(A.Bierach, 2000, p.76). Verta atminti, kad iš to, kaip paduodate ranką vienam ar kitam asmeniui, bus nuspręsta, koks yra jūsų požiūris į tą žmogų.

Siekiant karjeros aukštumų, jums tikriausiai teks bendrauti su aukštesnę padėtį visuomenėje užimančiais arba visai nepažįstamais žmonėmis, tokiais momentais pasistenkite tarp jų ir savęs palikti didesnį nei įprasta atstumą, nes atstumas didina pasitikėjimą.

Norėdami būti pripažinti, patys būkite patenkinti savimi, ir stenkitės tai išreikšti aplinkiniams.

IŠVADOS

Kalbėti apie žmogaus įvaizdį galima daug, bet svarbiausia, kad asmuo pastoviai norėtų tobulėti, nes sukurtas įvaizdis gali atlikti savo vaidmenį dabar, tačiau ateityje jo gali nebepakakti.

Savo darbe aprašiau svarbiausias, mano manymu, įvaizdžio kūrimo sritis. Tinkamas spalvų ir drabužių pasirinkimas, atsižvelgiant į žmogaus tipą, suteiks asmeniui pasitikėjimo, o tai sustiprins įspūdį jį supantiems žmonėms. Juk net liaudies išmintis teigia, kad žmogus sutinkamas pagal rūbą, o išleidžiamas pagal protą.

Tinkamas kalbėjimas pravers bet kurioje gyvenimo situacijoje. Jeigu sugebėsite tinkamai kalbėti, aiškiai reikšite mintis, pasieksite gerų rezultatų tiek darbe, tiek namuose, nes ši savybė skatina aplinkinius bendravimui ir atvirumui.

Etiketo ir kūno kalbos žinojimas aktualus kiekvienam žmogui, net gi jei nesiekiate karjeros. Gerai išmanantys šias sritis, visuomet sugebės tinkamai bendrauti, bus mėgstami ir gerbiami kitų.

Visų svarbiausia nepamiršti, kad išorė ir sugebėjimas parodyti save, turi atitikti tai, ką tikrai turite. Sukurtas naujas ir sėkmingas įvaizdis nepavers jūsų kitu žmogumi, jis tik akcentuos jūsų sugebėjimus, sustiprins pasitikėjimą savimi. Todėl reikia nuolatos siekti ištobulinti jį iki meistriškumo.

LITERATŪRA

1. M. Spilein. Moters įvaizdis: knyga veikliai moteriai. – K., 1997. – 92p.
2. M. Spilein. Vyro įvaizdis: knyga veikliam vyrui. – K., 1997. – p.48-52.
3. A. Bierach. Kūno kalba. – K., 2000. – p.6-76.
4. A. Vanderbilt. Viskas apie etiketą. – V., 1998. – p.108-418.
5. G. Teusen. Tarnybinis etiketas: knyga moterims. – K., 1997. – 144p.
6. J. Collins. Kaip įtaigiai kalbėti ir veikti auditoriją: tobulesnio mąstymo ir darbo būtinasis vadovas. – V., 2000. – 30p.