Šiuolaikinės technologijos komunikacijos procese

TURINYS

Įvadas 21. Informacinių technologijų plėtra 42. Šiuolaikinės bendravimo technologijos. 62.1. Rašytinio bendravimo informacinės technologijos 62.1.1. Personaliniai kompiuteriai 62.1.2. Internetas 72.1.3. Elektroninis paštas – (electronic mail) 82.1.4. WWW (world wide web) 82.1.5. Elektroniniai biuleteniai (USENET) 92.1.6. IRC (internet relay chat) 92.1.7. IPhone – balsinio pasikalbėjimo per Internetą priemonė 92.2. Žodinio bendravimo informacinės technologijos 102.2.1. Telefonas komunikacijos procese 102.2.2. Garsinis paštas 102.2.3. Elektroniniai susirinkimai: telekonferencijos ir vaizdo konferencijos 11Išvados 13Literatūros sąrašas 14ĮVADASTemos aktualumas: Dvidešimtame amžiuje visuomenė vystosi labai sparčiai: vis greičiau atnaujinama technika ir technologijos, naudojamos vis tobulesnės ryšio ir susiekimo priemonės. Vis labiau ryškėja tendencija, kai tiesioginį žmonių bendravimą tiek asmeniniuose, tiek darbiniuose santykiuose keičia bendravimas naujausiomis technologinėmis priemonėmis, pradedant mobiliaisiais telefonais ir baigiant kompiuteriniais tinklais. Ne mažesniu tempu gausėja ir informacijos. Didelės apimties informacijos apdorojimas neįsivaizduojamas be kompiuterio pagalbos. Todėl pastaruoju metu iškilo kompiuterinio bei kitų techninių įrenginių raštingumo problema. Ypač tai svarbu šiuolaikiniame versle, kur geriau išmanantis įvairias dabartines komunikacijos technologijas verslininkas turi daugiau pranašumų ir galimybių aplenkti savo konkurentus.Naujausios bendravimo technologijos smarkiai pakeitė patį komunikacijos procesą. Jau dabar nereikia rašyti verslo laiškų ar dokumentų ranka ir po to kelias dienas laukti atsakymo. Dabartiniame versle tekstas greitai įvedamas į kompiuterį, jeigu reikia apdorojamas, o po to siunčiamas faksu ar elektroniniu paštu. Šiandien jau nereikia visuomet būti biure ir laukti svarbaus skambučio. Su mobiliuoju telefonu galima keliauti, užsiimti kita veikla ir nebijoti prarasti ryšio su pasauliu. Keliaujant praverčia ir įvairūs nešiojamieji kompiuteriai. Šiuolaikinės komunikacijos technologijos leidžia dalyvauti įvairiose tele- ir vaizdo konferencijose, taip sumažinant kelionių skaičių, taupant laiką ir pinigus. Noriu pabrėžti, kad šiuolaikinės informacijos technologijos yra ypač aktualios šiuolaikiniam Lietuvos verslui. Kiekvienas būsimasis Lietuvos verslininkas turi įgyti žinių ar bent turėti supratimą apie šiuolaikines informacijos perdavimo priemones. Jei tai jam nepavyks, jis tikriausiai pralaimės sunkioje konkurencijos kovoje. Todėl norėčiau savo darbe kaip galima išsamiau apibrėžti šiuolaikines informacines technologijas ir parodyti jų nepaprastai svarbų vaidmenį verslo komunikacijų procese. Siūlyčiau perskaityti mano darbą kitiems mūsų fakulteto studentams, kadangi nagrinėjama tema yra aktuali kiekvienam su verslu susijusiam žmogui.

Šios ir kitos informacinės technologijos pakeitė daugumos verslininkų gyvenimą bei leido supaprastinti komunikacijos procesą.Tyrimo objektas: komunikacijos procesasTyrimo dalykas: šiuolaikinės technologijos komunikacijos proceseDarbo tikslas: parodyti, kokį vaidmenį atlieka šiuolaikinės technologijos komunikacijos procese.Darbo uždaviniai: 1. Parodyti įvairių technologijų plėtrą komunikacijos procese.2. Apibrėžti rašytinio bendravimo technologijas komunikacijos procese.3. Apibrėžti žodinio bendravimo technologijas komunikacijos procese.4. Parodyti, kaip šiuolaikinės technologijos gali padidinti komunikacijos proceso efektyvumą.

Darbo metodas: mokslinės literatūros ir Interneto informacijos analizė.

1. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRAKomunikacijos procesas atsirado vienam žmogui sutikus kitą. Greičiausiai žmonės tada bendravo tarpusavyje garsų, mimikų ir gestų pagalba. Tais laikais dar nebuvo kalbų ir rašto, tačiau tada egzistavo ženklai ir simboliai, kurie ir sudaro sąlygas komunikacijos procesui atsirasti. Net ir tada žmonės stengėsi įamžinti savo gyvenimą, tapydami paveikslus olose. Egiptiečiai pirmi sukūrė simbolių kalbą – hieroglifus. Pirmasis raidynas buvo atrastas Sirijoje apie 1500 metų prieš Kristaus gimimą. Daugelis istorikų mano, kad rašybos atsiradimas susijęs su šventikų ir žynių veikla. Jiems reikėjo išmanyti apeigas, ritualus ir gydimo paslaptis, ir jie bandė visa tai užrašyti. Raštas taip pat leido perduoti informaciją kitam žmogui, esant dideliems atstumams. Senovės laikais rašto buvo mokomi tik šventikai. Tai buvo labai sunkus ir kruopštus darbas, reikalaujantis daug pastangų ir laiko. Todėl tais laikais buvo labai mažai žmonių, mokančių skaityti ir dar mažiau sugebančių rašyti. Net ir tada, kai išrado plunksną, labai retai buvo galima …sutikti žmogų, mačiusį knygą. Knygos rašymas ranka užimdavo labai daug laiko.[4; 28]XV amžiuje išrado knygų spausdinimą. O jau XIX amžiuje pasirodė mašinos, kurios paspartino spausdinimo procesą. 1875 metais JAV Christopher Scholes. išrado rašymo mašinėlę. Prieš tai verslo laiškai, kuriuos diktuodavo vadovas savo sekretorei, buvo užrašomi ranka. Ranka parašytas tekstas buvo siunčiamas paštu. Aišku, tai reikalavo daug darbo ir laiko sąnaudų. Rašymo mašinėlė tapo viena iš pagrindinių techninių įrenginių, patobulinusi komunikacijos procesą tuo metu. Kai kuriose šalyse ji naudojama iki šiol. Rašymo mašinėlė pagreitino komunikacijos procesą ir leido siųsti laiškus su lengviau perskaitomu raštu. [7; 654]

Nuo tų laikų komunikacijos technologijos ir pats komunikacijos procesas žymiai pasikeitė ir tobulėja toliau. Mes praėjome ilgą kelią nuo uolinių piešinių iki šiuolaikinių mikroprocesorių. Mūsų amžiaus devintame dešimtmetyje šiuolaikinių technologijų plėtrai pasaulyje buvo išleista apie 100 milijardų dolerių. Tai liudija tai, kad šiuolaikinių technologijų vaidmuo komunikacijos procese yra nepaprastai svarbus. Informacinėje visuomenėje strateginis resursas yra informacija. Informacinės visuomenės gimimo data galima laikyti 1950 metus. Tada pradėti kompleksiškai naudoti kompiuteriai ir ryšio priemonės informacijai perduoti. Pagrindinis informacijos perdavimo parametras yra informacijos perdavimo greitis. 1800 metais paštas iš Anglijos į Ameriką nukeliaudavo per kelias savaites. 1900 metais analogišką pranešimą buvo galima perduoti per 1 valandą. Naudojant dabartines technologijas, dabar įmanoma nusiųsti žodinę ir rašytinę informaciją į bet kurią pasaulio vietą per keletą sekundžių. Kompiuteriai ir elektroninės komunikacijų priemonės pagerino ir pagreitino komunikacijos procesą ne tik versle, valstybės aparate, bet ir žmogiškųjų santykių sferoje. Buvo išrastos tokios ryšio priemonės kaip telefonas, kompiuteris, fakso aparatas, distancinis mokymas, Internetas, elektroninis paštas, palydovų komunikacijų technologijos, tele ir vaizdo-konferencijos ir kt. Kelios įsimintinos datos iš ryšio sistemų raidos istorijos: 1837 m. – telegrafas; 1876 m. – telefonas; 1947 m. – ryšio sistemose pradėti taikyti kompiuteriai; 1962 m. – palydovinio ryšio priemonės; 1982 m. – mobilios ryšio priemonės.Kelios įsimintos datos iš informacinių sistemų raidos istorijos; 1950 m. – failai, katalogai, failų sistema; 1960 m. – darbas per nutolusį terminalą; 1970 m. – duomenų bazės; 1981 m. – personaliniai kompiuteriai.Kituose mano darbo skyriuose išsamiau aptarsiu naujausias technologijas ir nurodysiu jų įtaką komunikacijos procesui. [1; 192]

2. ŠIUOLAIKINĖS BENDRAVIMO TECHNOLOGIJOS.Šiuolaikiniai biurai vis labiau kompiuterizuojami, popierines žinutes keičia žinutės, kuriamos ir perduodamos kompiuteriais. Informacija spausdinama ir siunčiama faksu.Technologija keičia ir biznio pokalbius. Mobilieji telefonai, telekonferencijos ir vaizdo konferencijos leidžia palaikyti ryšį bet kuriuo paros metu, bet kurioje pasaulio vietoje. Šios bendravimo technologijos suteikia biznio žmonėms laisvę išvykti iš biuro, nebijant praleisti svarbaus skambučio ar susirinkimo. [2;281]

Šiuolaikinės bendravimo technologijos yra 2 tipų: rašytinio ir žodinio bendravimo informacinės technologijos.2.1. Rašytinio bendravimo informacinės technologijosŠiuolaikinės bendravimo technologijos transformavo rašytines komunikacijas versle. Sunku būtų šiuo metu surasti solidžią save gerbiančią firmą, kurioje nebūtų naudojami kompiuteriniai teksto redaktoriai, negailestingai nukonkuravę rašomąsias mašinėles. [1; 88]Teksto redaktoriai, Internetas ir duomenų bazės supaprastino ir pagreitino dokumentų kūrimą, apdorojimą ir persiuntimą. Taip pat be spausdintuvų, kopijavimo ir fakso aparatų bei skenerių dabar sunkiai galima įsivaizduoti dabartinį biurą. Šitame skyriuje noriu detaliau išnagrinėti šiuolaikinių technologijų įtaką rašytiniam bendravimui bei parodyti platų rašytinės komunikacijos įrengimų spektrą.2.1.1. Personaliniai kompiuteriaiPirmas personalinis kompiuteris buvo pagamintas 1981 metais. Per dvidešimt metų personaliniai kompiuteriai praėjo ilgą kelią nuo lėtų ir nepatikimų mašinų iki dabartinių galingų aparatų, galinčių netgi kalbėti su žmogumi. [11; 38]Šiuolaikiniame verslo pasaulyje personaliniai kompiuteriai atlieka šešias pagrindines funkcijas: informacijos kaupimas, rūšiavimas, redagavimas, vaizdavimas, spausdinimas ir persiuntimas. Be kurios nors vienos iš šių funkcijų neįmanomas efektyvus verslo komunikacijų procesas.Informacijos kaupimas. Pagrindinis privalumas – didelis informacijos kiekis gali būti kaupiamas vienoje vietoje. Susidaro taip vadinamos duomenų bazės. Duomenų bazės yra labai reikšmingos ypač biznyje, nes jos sudaro sąlygas vienoje vietoje kaupti daug įvairios informacijos. Pavyzdžiui, informaciją apie įmonės darbuotojus, jos klientus, partnerius ar konkurentus. Anksčiau ši informacija būtų talpinama daugelyje knygų, o dabar visa tai gali būti saugoma degtukų dėžutės dydžio elektroniniame įrenginyje. Pavyzdžiui, viename lazeriniame diske galima sutalpinti apie 120000 puslapių rašytinės informacijos. Informacijos rūšiavimas. Vartotojai gali kaupti informaciją skirtingose vietose, kurios vadinamos bylomis. Tai leidžia ją lengvai ir greitai rūšiuoti ir po to rasti, dėl to sutaupoma daug laiko, kuris versle yra labai svarbus.
Informacijos apdorojimas ir redagavimas. Informaciją į kompiuterį galima ne tik įvesti, bet ir po įvedimo ją galima taisyti, redaguoti, ištrinti ir pan. Taikomoji programinė įranga leidžia apdoroti statistinę informaciją, kurti grafikus, lenteles, diagramas ir panaudoti jas verslo dokumentuose ar pranešimuose. Dabar informacijos apdorojimas ir redagavimas užima labai mažai laiko. Dėl to laikas panaudojamas versle dar efektyviau. Informacijos pateikimas, vaizdavimas. Galimybė vaizduoti informaciją monitoriaus ekrane yra labai naudinga funkcija, nes tai leidžia analizuoti ir pateikti informaciją auditorijai. Teksto spausdinimas. Kompiuteriniai spausdintuvai perkelia žodžius ir vaizdus iš kompiuterių ekrano ant popieriaus išspausdindami aukštos kokybės grafinius vaizdus, priešinius ir nuotraukas.Informacijos persiuntimas. Informacija gali būti persiųsta iš vieno kompiuterio į kitą telekomunikacijų pagalba. Telekomunikacija – tai procesas, kai informacija paverčiama elektroniniais impulsais ir siunčiama paprasta telefono linija. Telekomunikacijos yra Interneto veikimo pagrindas. [11; 38-39]Šiuolaikinių kompiuterių galimybės Jums leidžia pasidalinti idėjomis ar mintimis su kitais žmonėmis, kurie yra Interneto ar kokio nors vietinio kompiuterių tinklo vartotojais. Naudojant modemą ir specialią duomenų perdavimo programą, kompiuteris tampa nepaprastai vertingu telekomunikacijos įrenginiu. Modemas yra specialus prietaisas, konvertuojantis kompiuterinius signalus į signalus, galinčius keliauti telefono linijomis į kitą kompiuterį. Kai kurie modemai, vadinami fakso-modemais, taip pat turi galimybę susijungti su fakso aparatais. Gerai sukomplektuotas kompiuteris leidžia Jums bendrauti su kitais kompiuteriais, siųsti verslo dokumentus per elektroninį paštą, naršyti elektroninių biuletenių duomenų bazėse, greitai ir pigiai susisiekti telefonu per Internetą su bet kuria pasaulio vieta.2.1.2. InternetasInternetas – didžiausias pasaulio telekomunikacijų tinklas, jungiantis apie 48000 mažų tinklų visame pasaulyje. Interneto prototipu buvo karinio pobūdžio tinklas, kuris pasirodė 1960 metais JAV. Šiuo metu Internetas naudojamas masiškai. Tai tarsi didelė knyga, kurios puslapiai išmėtyti po visą pasaulį, o Internetas padeda juos surinkti ir sutalpinti Jūsų kompiuterio ekrane. Internetas puiki informacijos perdavimo, ryšio ir bendravimo priemonė, daugeliui žmonių pagrindinė. Taip atsitiko, nes Internetas yra patogus, efektyvus, pigus, patikimas, greitas ir saugus. Populiariausias būdas gauti informaciją Internete yra WWW puslapių skaitymas. Šiuo būdu pateikiama visa informacija, esanti Internete. Tai gali būti šios dienos laikraštis ar CNN naujienos, prekių kainos ar lėktuvų tvarkaraštis, akcijų kursas, galima susirasti ir užsisakyti knygą bibliotekos kataloge, pavartyti duomenų bazės puslapius, kur yra informacija apie parduodamą nekilnojamą turtą arba laisvas darbo vietas ir t.t. Interneto paslaugomis gali naudotis kiekvienas norintis, pakanka turėti kompiuterį su Interneto paslaugų valdymo programa, modemą arba tinklo kortą. [18]
Kur bedirbtumėte – ar centrinėje kompanijos būstinėje, ar filiale, kokios apimties projektus bevykdytumėte, Internetas visada gali pasiūlyti naujų verslo būdų. Šie verslo būdai padeda įveikti fizinius bendravimo barjerus taip, kad organizacijos galėtų tapti dar efektyvesnėmis. Interneto pagalba Jūsų įmonės vidiniai ir išoriniai ryšiai gali būti paspartinti, komunikacijos – racionalizuotos, o pats verslas – produktyvesnis.Šiandien daugybė vartotojų, naudodamiesi elektroniniu paštu ar faksu, Internetu bendrauja su kitais vartotojais skirtingose šalyse ir laiko zonose. Šios Interneto paslaugos padeda jiems supaprastinti ir racionalizuoti verslo bendravimą. Vis daugiau ir daugiau organizacijų randa ir kitų Interneto panaudojimo versle galimybių.2.1.3. Elektroninis paštas – (electronic mail)Elektroninis paštas (E-mail) yra kompiuterizuota pašto sistema, leidžianti vartotojams akimirksniu perduoti informaciją ir dokumentus telefonu bei duomenų linijomis iš vieno kompiuterio į kitą bet kurioje pasaulyje vietoje. [2; 282]Elektroninis paštas tai viena seniausių ir populiariausių Interneto paslaugų. Pagrindiniai jo privalumai yra operatyvumas ir patogumas. Dešimtys milijonų žmonių visame pasaulyje pradeda darbo dieną peržiūrėdami savo elektroninio pašto dėžutę. Elektroninis paštas daug greitesnis už “popierinį”, jis adresatą pasiekia per kelias sekundes. Elektroninis laiškas pakeliui neiškraipomas, nedingsta eilutės ir t.t. Elektroniniu paštu galima persiųsti ir gauti ne tik tekstus, bet ir visų rūšių failus (duomenų bazių fragmentus, elektroninių lentelių duomenis, vykdomas programas, grafinius vaizdus ir t.t.). Elektroninius laiškus, perskaičius ekrane, galima atspausdinti, panaudoti rašant atsakymą, arba kuriant kitokį dokumentą.2.1.4. WWW (world wide web)WWW (world wide web) – pasaulinis voratinklis WWW pagrindas – hyperteksto perdavimo protokolas (HTTP), tai duomenų perdavimo protokolas, leidžiantis efektyviai naudoti nuorodas. Šiuo metu tai greičiausiai besiplečianti ir labiausiai vystoma paslauga Internete.WWW serverių gausa sukuria neaprėpiamą informacinį vandenyną. Nuorodų pagalba galima nardyti po šį vandenyną nesirūpinant, kuriame geografiniame taške yra serveris su Jus dominančia informacija. Informacijos paieškas palengvina paieškos serveriai dar kitaip vadinami Interneto katalogais, pvz.: http://www.infoseek.com/. [19]
Jau dabar beveik kiekviena didelė įmonė pasaulyje turi savo serverį arba namų puslapį, kuriame ji pristato, reklamuoja bei parduoda savo prekes ar paslaugas. Prekyba Internete – tai naujausia ir perspektyviausia šiuolaikinio verslo šaka. Specialistai mano, kad ateityje prekių pardavimas Internete sudarys apie 30% viso bendro pasaulinio produkto. Dabar Interneto prekyba sudaro apie 10 trilijonų dolerių. Amerikoje tapo įprastu dalyku pirkti prekes neišeinant iš namų, tiesiog sumokėti kreditine kortele ir laukti kol bus atsiųsta prekė.2.1.5. Elektroniniai biuleteniai (USENET)Elektroniniai biuleteniai yra vieši informacijos centrai, esantys kompiuterių tinkluose. Duomenų bazės yra komerciniai informacijos šaltiniai, prie kurių galima prieiti naudojantis asmeniniais kompiuteriais. Duomenų bazė yra logiškai susieti kompiuteriniai failai, iš kurių įvairiems tikslams galima gauti informaciją. Informaciją iš duomenų bazės galima perkelti į biznio pranešimą. [2; 282] Internetas turi elektroninių biuletenių rinkinį, dar vadinamą USENET. USENET – naujienų grupių platinimo sistema. Tai tūkstančiai pasaulinių grupių, kur rašoma anglų kalba ir daugybė nacionalinių grupių, kuriose rašoma nacionalinėmis kalbomis. Elektroninės diskusijos panaikina privilegijas ir rangus, visi diskusijos dalyviai yra lygūs ir gali laisvai reikšti savo nuomonę. Konferencijų temos pačios įvairiausios, nebijokite rašyti ir įsitraukti į diskusijas. Konferencijose Jūs galite rasti naujos informacijos, praktinių patarimų, paklausti ir pasidalinti patirtimi, rasti verslo partnerių ir t.t. [19]2.1.6. IRC (internet relay chat)IRC (internet relay chat) – internetu perduodami pasikalbėjimai. Tai galimybė realiam laike susirašinėjant diskutuoti su pašnekovais, išsibarsčiusiais po visą pasaulį. Diskusijos vyksta pagal temas, Jūs galite įsijungti į patinkančią diskusiją arba pasiūlyti savo temą ir suformuoti naują pasikalbėjimų kanalą. Sunku įsivaizduoti didelės įmonės vadovą, kuris bendrauja su savo verslo partneriais “chat’o” pagalba, bet aš noriu aptarti visas bendravimo galimybes, net ir tokias egzotiškas. [19]2.1.7. IPhone – balsinio pasikalbėjimo per Internetą priemonėŠiuo metu Interneto naudojimas verslo reikalams tampa įprastu dalyku. Naudojantis Internetu, faksogramas į užsienį galima siųsti daug pigiau. Elektroninis paštas taip pat įsitvirtina kaip informacijos keitimosi būdas. Bet visa tai vis tiek neatstos pokalbio telefonu.
Jau dabar yra sukurtas būdas, kai galima kalbėtis telefonu naudojantis Internetu. Galima telefoną arba firmos telefonų stotį prijungti tiesiog prie kompiuterio ir įprastu būdu skambinti į paprastus telefonus per Internetą arba kitiems tuo pačiu metu Internetu besinaudojantiems žmonėms, aplenkiant įprastą telefoninį tinklą. Tai yra tarsi telefono, kompiuterio ir modemo junginys, leidžiantis gerokai sumažinti tarptautinių telefoninių pokalbių išlaidas. Ir apskritai, ateityje mes turėsim tokį prietaisą, kuriame jau bus sujungtas televizorius, kompiuteris, modemas, telefonas, internetas, faksas ir pan. [17]2.2. Žodinio bendravimo informacinės technologijosLabai naudingos žodinio bendravimo priemonės versle – telefonas, garsinis paštas ir elektroniniai susirinkimai. Jie lyg suartina ir sujungia žmones, tarsi sumažina atstumą tarp žmonių. Telefono pagalba kiekvienas gali išgirsti norimą žmogaus balsą, kuris gali būti bet kurioje pasaulio vietoje, net ir dykumoje. O vaizdo konferencijos leidžia ne tik girdėti pašnekovą, bet ir matyti jį. Tai supaprastina ir pakelia bendravimo proceso efektyvumą. Visos šitos technologijos sėkmingai naudojamos dabartiniame versle. Be jų sunkiai galima įsivaizduoti šiuolaikinį biznio pasaulį.2.2.1. Telefonas komunikacijos proceseTelefonas yra vienas iš svarbiausių dabartinių komunikacijos priemonių ir yra plačiai naudojamas versle. Versle telefoną galima panaudoti, bendraujant su klientais, įmonės partneriais ir tiekėjais. Pokalbis telefonu turi daug pranašumų, lyginant su rašytinės informacijos perdavimu. Telefonas lyg sujungia žmones. Nors mes negalime matyti pašnekovo, visgi mes galim pajusti jo balso toną, suprasti jo nuotaiką ir netgi įsivaizduoti jo veido išraišką. Tai be galo svarbu komunikacijos procese, nes nuo mažos pokalbio detalės gali priklausyti derybų eiga ir sėkmė.Telefonas yra pati greičiausia komunikacijos priemonė. Kartais versle yra labai svarbu nedelsiant susisiekti su partneriu, pavyzdžiui, aptarti skubius reikalus. Nors rašytinę informaciją galima pasiųsti tokiu pat greičiu kaip ir žodinę, tačiau rašytinis atsakymas gali grįžti pavėluotai, o telefonas leidžia asmeniškai ir tiesiogiai išspręsti iškilusią problemą.
Šiuolaikinį vadovą dabar labai sunku rasti savo biure, nes jis visą laiką kažkur skuba, galbūt turi įvairių susitikimų, veda derybas ir labai retai būna vienoje vietoje. Todėl iškyla susisiekimo su žmogumi problema, ypač versle. Šita problema puikiai išsprendžiama, naudojant šiuolaikinę bendravimo technologiją – mobiliojo ryšio telefoną. Kad ir kur žmogus bebūtų, jį visada galima rasti. O jeigu telefonas išjungtas, galima palikti jam garsinio pašto žinutę.2.2.2. Garsinis paštasGarsinis paštas yra kompiuterizuota skambinimo sistema, leidžianti perduoti ir priimti telefono žinutes. Garsinis paštas – greitas ir efektyvus telefoninės informacijos priėmimo būdas. [2;282] Pagrindiniai garsinio pašto privalumai yra šie: kiekvienas skambutis bus užfiksuotas ir skambinantysis tikrai žinos, kad jo pranešimas bus gautas; garsiniu paštu pranešimą galima nusiųsti iškart keliems žmonėms; garsinio pašto pranešimai gali būti užrašomi elektroninio pašto dėžutėje. [11;48]Pagrindinis trūkumas yra tas, kad skambinantieji verčiami klausytis ilgų pranešimų. Naudodamiesi garsiniu paštu, reikia atsižvelgti į auditoriją, stengtis, kad žinutės būtų trumpos ir turiningos. [2; 282]2.2.3. Elektroniniai susirinkimai: telekonferencijos ir vaizdo konferencijosTelekonferencijos, arba konferenciniai pokalbiai telefonu, yra susirinkimai, kuriuose telefono linijomis sujungiami trys ar daugiau žmonių iš įvairių vietovių.[2; 282] Jeigu telekonferencijos dalyviai turi fakso aparatus arba elektroninį paštą, jie gali tiesiogiai keistis dokumentais konferencijos metu. Telekonferencija taupo daug laiko, nereikia specialiai vykti į susitikimą.Vaizdo konferencijos yra susirinkimai, leidžiantys dalyvaujantiesiems iš įvairių vietovių matyti vieniems kitus televizorių ekranuose, kai vaizdas perduodamas telefoninėmis linijoms arba per palydovą.Priežastys, skatinančios verslininką naudotis vaizdo konferencija: Verslo partneris yra užsienyje ir todėl įmonės darbuotojams dažnai tenka vykti į verslo komandiruotes.  Verslininkas dirba užsienio įmonės filiale ir todėl nuolat privalo atsiskaityti darbdaviui užsienyje.
 Įmonė turi bendrų projektų su kitomis įmonėmis.  Nemažai įmonės darbuotojų yra darbo grupių nariai bendruose projektuose ir dirba skirtinguose miestuose, todėl kartkarčiais rengia bendrus darbo susirinkimus.  Kelionių skaičių bei išlaidų mažinimas, kartu ir taupymas darbo laikas.Nuolatinės komandiruotės vargina, be to, tai neekonomiška, ilgam atitraukia nuo pagrindinių darbų. Laikas, sugaištas kelionėse bei joms pasiruošti ir organizuoti kur kas veiksmingiau gali būti išnaudotas tiesioginiame darbe. Vaizdo konferencijos paslaugos dėka verslininkas gali ne tik girdėti bet ir matyti savo pašnekovus. Vaizdo konferencijos – tai labai patogu, nes  tiesiog iš savo darbo vietų galite bendrauti su žmonėmis, esančiais ne tik Lietuvoje, bet užsienyje.  vaizdo seanso metu vaizdo seansą galima įrašyti į vaizdajuostę;  galima demonstruoti diagramas, grafikus, vaizdinę medžiagą, keistis duomenimis. Vaizdo konferencijos sėkmingai taikomos:  darbo grupių bendriems susirinkimams rengti;  pokalbiams su nutolusiu darbdaviu rengti;  paslaugoms, gaminiams pristatyti ir reklamuoti nutolusiems klientams; Yra du vaizdo konferencijų tipai: Taškas-taškas (“point-to-point”), tinkamą įdarbinimo pokalbiams, distanciniam mokymui, teisminiams procesams ir pan.; Daugiataškį (“multipoint”) darbo grupių susirinkimams rengti, distanciniam mokymui, konferencijų transliacijai, prezentacijoms nutolusiems klientams ar partneriams. Vaizdo konferencija – ne tik patogi šiuolaikinė bendravimo ir bendradarbiavimo priemonė, bet ir paslauga, nereikalaujanti jokių investicijų bei taupanti pinigus ir laiką. [16]

IŠVADOSŠiuolaikinės bendravimo technologijos padarė tikrą revoliuciją biznyje ir globaliai paveikė visą pasaulinę rinką. Įvairios technologijos padeda efektyviau kurti žinutes, organizuoti ir siųsti informaciją. Savo darbe: 1. Nusakiau informacinių technologijų vystymąsi ir jų vaidmens kitimą visuomenėje. Tobulinant komunikacijų procesą, nueitas ilgas kelias nuo piešinių olose iki šiuolaikinių mikroprocesorių. Ypač sparčiai informacinės technologijos vystomos nuo XX amžiaus vidurio, kai pasirodė pirmieji šiuolaikinių kompiuterių prototipai.2. Nurodžiau pagrindines rašytinio bendravimo technologijas, kurios betarpiškai įtakoja verslo sėkmę, padeda pasiekti norimą rezultatą. Komunikacijos procesą žymiai palengvino kompiuteriai, teksto redaktoriai, spausdintuvai, fakso aparatai bei kiti modernūs įrenginiai. Teksto redaktoriai padeda rašančiajam geriau projektuoti dokumentą, jį rašyti, redaguoti. Kompiuterinės programos gali automatiškai sukurti dokumentą. Kompiuteris suteikia milžiniškų dokumentų projektavimo galimybių.

3. Nemažiau svarbios žodinio bendravimo technologijos. Kiekvienam šiuolaikiniam verslininkui aktualu mokėti naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis bei garsinio pašto teikiamais privalumais. Tele- ir vaizdo konferencijos leidžia interaktyviai susitikinėti, nereikia kelionių, išvengiama papildomų išlaidų ir nepatogumų. 4. Visos paminėtos informacinių technologijų priemonės ne tik pagreitina komunikacijos procesą, tačiau užtikrina greitą ir patik…imą duomenų perdavimą, apdorojimą, pateikimą vartotojui ir pan. Visos šios priemonės neabejotinai patobulino komunikacijas versle.Šiuolaikinės technologinės bendravimo priemonės gerokai padidina informacijos perdavimo greitį ir efektyvumą. Jos daro didelę įtaką tiek rašytiniam, tiek žodiniam bendravimui. Tai kompiuteriai, modemai, spausdintuvai, kopijavimo aparatai, mobiliojo ryšio telefonai, tele- ir vaizdo konferencijos ir kt. Tačiau net ir naujausių technologijų naudojimas negali atstoti tiesioginio bendravimo, siekiant žmonių pasitikėjimą ir sutvirtinti asmeninius ryšius.LITERATŪROS SĄRAŠAS 1. Adomavičius J., Bareiša E. Informatika I dalis.- Kaunas “Technologija”, 1998, p.192, ISBN: 9986-13-639-32. Baršauskienė V., Janulevičiūtė B. Žmogiškieji santykiai.- Kaunas “Technologija”, 1999, p. 281-283, ISBN: 9986-13-715-23. Cynthia B. Leshin Internet Investigaton in Business.- New-YorkPrinted by Prentice – Hall Inc., 1997, ISBN: 0-13-495987-64. Clark, Zimmer, Tinervia Business English and Communication.- New-York, 1988, p.26-35 ISBN: 0-07-061432-15. Courtland L. Bovee, John V. Thill Business Communication Today.- Printed in the United States of America, 1997, p. 95-100, ISBN: 0-13-778408-26. David N. Bateman, Sigband N. B. Communicating in Business. – New-York “Scott, Foresman and Company” 1989 p.249-280, ISBN: 0-673-18998-87. Herta A. Murphy, Herbert W. Hildebrandt Effective Business Communication, – New-York, 1988, p. 654-665, ISBN: 0-07-044094-88. James A. Seguin Business Communications, the Real World, and Your Career.- Canada “South-Western College Publishing” 2000, p.75-91, ISBN: 0-324-01426-09. Woolcott L. A., Unwin W. R. Mastering Business Communication.- Printed in Malaysia, 1983, p.268-275, ISBN: 0-333-33529-5
10. Lynne Kelly, Linda C. Lederman, Gerald M. Philips Communicating in the Workplace. – Harper & Row Publishers, 1989, p. 237-259, ISBN: 0-06-043628-X11. Louis E. Boone, David L. Kurtz, Judy R. Block Contemporary Business Communication,- New Jersey “Prentice Hall”, 1997, p 35-61, ISBN: 0-13-531245-012. Michael Greene, Ripley J. G. Communication for Future Business.- New-York, 1998, ISBN: 0-13-157736-013. Raymond V Lesikar, John D. Pettit, Marie E. Flatley Lesikar’s Basic Business Commmunication, New-York “a Times Mirror Higher Education group”, 1996, p. 529, ISBN: 0-256-14078-2

Interneto šaltiniai:14. http://www.komunikacija.lt15. http://www.hot.lt16. http://www.omnitel.lt17. http://www.cis.lt/telefon.htm18. http://www.comliet.lt/html/internet.htm19. http://www.eunet.lt/Apie_EUnet/Internet_verslui.htm20. http://www.smartbiz.com21. http://www.vobis.lt/paslaugos.htm

Comments are closed.