SDH TINKLO VALDYMO SISTEMA

SDH TINKLO VALDYMO SISTEMA

[pic]1. Paveikslas. TMN, SMN, SMS modelis

Paveikslas 2 atspindi, pirmame paveiksle pavaizduotą TMN, SMN ir
SMS modelį.

[pic]

2. Paveikslas. TMN, SMN ir SMS tarpusavio ryšiai.

Paveiksle pavaizduota TMN ryšys su SDH valdymo tinklu. Informacija tarp
SDH valdymo tinklo (SMN) ir TMN yra perduodama per Q sąsajas. TMN tinklas
SMN tinklą gali pasiekti per GNE (Gateway Network Elements) elementus.
Pagal rekomendacijas šia sąsaja gali būti F sąsaja arba Q-adapteris

Pats SMN tinklas susideda iš visos eilės SDH valdymo potinklių
SMS (SDH Management Sub-Networks). Kiekvienas SMS turi turėti bent vieną
elementą, j jungiantį su sąsajos tarpiniu įrenginiu MD arba operacine
sistema OS. Ryšys tarp SMS potinklių yra pernešamas naudojant ECC
(Embedded Control Channels) įterpimo kontrolės kanalo protokolą, kuris
naudoja DCC (Data Communication Channels) duomenų komunikacijų kanalus. DCC
kanalas yra D1 iš D12 baitų esančių SDH signalo antraštėje. Pažymėtina, kad
fiziniame lygmenyje tinklo elemento NE valdymas atliekamas SDH duomenų
perdavimo kanalu DCC, t. y. SDH kadro antraštėje yra išskirtos pozicijos
valdymo informacijai perduoti.

Kai SDH tinklas valdomas per TMN, galimi du prisijungimo prie
tinklo elemento NE atvejai: per MD ir OS. Prie N NE prisijungiama per
geitvėjų GNE, kuriais gali būti Q sąsajos. Sujungimai tarp TMN elementų
vykdomi naudojantis standartinėmis Q, F ir X sąsajomis.

SDH tarpinis įrenginys MD apibūdinamas kaip X.700
agentas/menedžeris. TMN architektūroje, tai reiškia, kad ji turi menedžerį
ryšium su Q adapteriais, ir agentą – kuris at

tsako į kito menedžerio CMIP(S)

užklausas.

[pic]

3. Paveikslas. Valdymo komunikacijos naudojant Q sąsajas ir jų protokolus.

Naudojamos komunikacijos:

– tarp menedžerio operacineje sistemoje OS ir agento tarpiniame

įrenginyje MD;

– tarp menedžerio tarpiniame įrenginyje MD ir agentų tinklo

elemente NE;

Taigi, SDH tinklo valdymo sistema pagrįsta Telekomunikacijų
valdymo tinklo (TMN) pagrindu. Ją aprašo ITU-T G.784 rekomendacija. Kai
SDH tinklas valdomas per TMN, galimi du prisijungimo prie tinklo elemento
NE atvejai: per MD ir OS. TMN tinklas SMN tinklą gali pasiekti per GNE
(Gateway Network Elements) elementus, per F arba Q sąsajas.
———————–
NNE – Non-SDH network element
ECC – Embedded control channel

Leave a Comment