Bendravimo ypatumai Egipte

Bendravimo ypatumai Egipte

Asmeniniai kontaktai ir apranga

Labai svarbu palaikyti asmeninius kontaktus su Egipto partneriais, nes jiems nėra nieko svarbiau už žmonių tarpusavio bendravimą. O verslą Egipte vykdo tik su “draugais”.

Derybos ir malonus bei įdomus pokalbis jų metu yra svarbiau nei galutinis pačių derybų rezultatas.

Sprendžiant svarbius klausimus pagrindinį vaidmenį atlieka asmeniniai santykiai ir bendravimas. Jis gali vykti tiek oficialių tiek neoficialių susitikimų metu. Svarbiausią rasti tarpusavio supratimą.

Artimųjų Rytų šalių žmonės labai kreipia dėmesį į apranga – kuri turi būti tvarkinga, švari, reikšti pagarbą šeimininkui.

Vyrams ne edera net ir neformalioje aplinkoje bendraujant su verslo partneriais apnuoginti kojų – nepriimtini šortai, atviri batai, ar krūtinės ląstos – nedera prasisegti marškinių.

Moterys neturėtų rengtis itin aptemptais ir atvirais drabužiais – dekoltė, kelius atidengiančios suknelės ar sijonai, marškinėliai be rankovių yra netinkama apranga.

Statusai ir kreipiniai

Egipte itin vertinama padėtis visuomenėje ar įmonėje, statusas. Dėl to rengiant susitikimus patariama, kad susitiktų vienodo lygio vadovai. Nors Egipte ypatingas dėmesys skiriamas visiems svečiams.

Pastaruoju metu aukšto rango vadovės moterys vertinamos gana rimtai, bet geriausia, kad verslo susitikimai vyktų as sistuojant dar keliems bendradarbiams vyrams.

Nenustebkite, kad egiptietis kalbėdamas žiūrės ne į moterį, o į greta sėdinti vyrą. Tai sąlygojama ne tik patriarchalinių visuomenės nuostatų, bet ir išreiškiams pagarbos ženklas pačiai moteriai.

Nedera pamiršti pagarbių kreipinių „Mr.“ ir „Mrs.“, titulų, mokslinių laipsnių – Egipte tai ve

ertina.

Verslo susitikimai

Verslo susitikimo metu nesilaikoma planuoto grafiko. Tikslinga iš anksto numatyti, kad verslo susitikimas su egiptiečiais prasidės vėliau nei numatyta ir / arba užsitęs ilgiau nei suplanuota.

Nepageidaujama skubinti ar versti laikytis numatyto laiko plano, kadangi tokiu būdu egiptiečiams sudarysite labai nekantraus ir per daug reiklaus žmogaus įspūdį.

Atvykus į partnerių biurą paskirtu laiku tikėtina, kad su Jumis susitarusio susitikti asmens, nebus. Ypač jeigu susitikimas suplanuotas darbo dienos pradžioje. Nepaisant to, įmonės darbuotojai pasistengs padaryti viską, kad Jus nesijaustumėte nejaukiai laukdami.

Dažniausiai užsienio partnerių delegacija yra sutinkama asmeniškai paties vadovo.

Rankos paspaudimas neturi būti stiprus. Nenustebkite jei jis užsitęs kiek ilgiau negu priimta mūsų šalyje. Egiptiečiai mėgsta pradėti įžanginį pokalbį nepaleidus svečio rankos. Rankos paspaudimas moteriai – trumpesnis ir švelnesnis negu vyrui.

Labai svarbus akių kontaktas – jis reiškia pa agarbą, susidomėjimą ir atvirumą. Moterims reikėtų vengti pastovaus akių kontakto su vyrais Egipte, kartais tai gali būti traktuojama itin dviprasmiškai.

Įeinant į susitikimų salę ar vadovo kabinetą – šeimininkas visada užeina pirmas. Tai senovinis paprotys, parodantis, kad patalpoje yra saugu, o jeigu ne tai pirmasis nukentės šeimininkas, o ne svečias. Egipte, kaip ir kitose islamiškose šalyse svečiai yra labai gerbiami.

Derybų metu egiptiečiai stengiasi, kad atmosfera būtų draugiška, skatinanti pasitikėjimą, o jų svetingumas yra beribis. Arabai tikisi tokio pat elgesio ir iš Jūsų.

Labai daug dė

ėmesio skiriama įžanginiam pokalbiui – pasisveikinimui, klausimams apie kelionę, įsikūrimą ir pan. Visa tai tęsiasi ilgiau nei mums įprasta.

Įžanginio pokalbio temomis gali būti miesto įžymybės, krašto istorija, maistas. Tabu – Artimųjų Rytų politika, islamo kritika.

Kuomet egiptiečiai siūlo Jums kavos ar arbatos – atsisakyti negalima. Būtina kažką išsirinkti, antraip įžeisite priimančiąją pusę. Kuomet esate kviečiamas kartu pavalgyti – atsisakyti negalima. Atsisakymas yra didžiausia etiketo klaida visose Arabiškose šalyse.

Svečiui siūloma pati geriausia ir patogiausia vieta, susitikimo metu kelis kart pasiteiraujama ar viskas gerai, ar svečiui patogu, ar gerai jaučiasi naujoje aplinkoje – egiptiečiai labai svetingi.

Derybų metu egiptiečiai visada pasirenka derybas siaurąją šio žodžio prasme. Jų metu jie vengia naudoti „taip“ ir „ne“ žodelius, apsiribodami posakiu „Jeigu tai bus Dievo valioje“. Egiptiečiai visais įmanomais būdais stengiasi išvengti konkretumo. Ir netgi jeigu Jus pasistengsite „prispausti“ juos prie sienos – greičiausia nieko nelaimėsite.

Reiktų žinoti, kad visose islamiškose šalyse kairioji ranka yra laikoma nešvaria. Dėl to griežtai draudžiama ją imti svarbius dokumentus, vizitines korteles, maistą ar religines knygas. Jeigu esate kairiarankis – apie tai iš anksto perspėkite verslo partnerius Egipte.

Asmeninė erdvė Egipte yra labai nedidelė, taigi pokalbio metu egiptiečiai gali būti labai arti Jūsų, dažnai Jus liesti (tik tuo atveju jeigu esate tos pačios lyties), norėdamas atkreipti Jūsų dėmesį arabas gali uždėti ranką Ju

ums ant peties ar kelio.

Egiptiečiai, kaip ir daugelis kitų Arabiškų šalių atstovų negali ilgam sukoncentruoti savo dėmesio ties kažkokiu vienu dalyku, pvz. pristatymu. Dažniausiai jau po 10 minučių jie pradės Jus pertraukinėti, komentuoti, juokauti – visai nemanydami, jog tai nemandagu. Labiausiai Egipte yra vertinama gražbylystė, gyvas, įdomus ir garsus informacijos pateikimas.

Gestai

Egiptiečių kūno kalba yra labai išraiškinga ir gyva. Jų veide, judesiuose, rankų mostuose, stovėsenoje, žvilgsnyje visada pastebėsite susidomėjimą ar nuobodulį, džiaugsmą ar pyktį, susijaudinimą ar nuostabą.

Jeigu egiptietis kiek aukštyn pakelią smakrą ir/ar sucaksi liežuviu, į šonus linguoja galvą ir pakelia aukštyn antakius tai neabejotinai yra neigiama reakcija.

Į priekį ištiesta ranka, delnu žemyn ir lyg glostomasis judesys vien pirštais reiškia kvietimą prieiti (Lietuvoje kviečiame taip pat – tik delną atsukus į viršų)

Jeigu egiptietis nori parodyti Jums, kad jis suprato Jūsų pokštą ar jam labai patiko kažkokia Jūsų išreikšta mintis – jis garsiai suduos Jums per delną.

Kažkokio dalyko atsisakymas ar pabaiga Egipte reiškiamas glostant delnus paeiliui pirštų galais, lyg kažką nusivalant nuo jų.

Prašyti tylos pridėjus pirštą prie lūpų ir sakant “ššš” yra didelės nepagarbos ženklas susirinkusiems.

Dešinės rankos pirštų suspaudimas, lyg imtumėte druskos, tik delnu aukštyn, ir riešo pasiūbavimas aukštyn – žemyn reiškia prašymą sulėtinti kalbėjimo tempą ar prašymą sustoti.

Dešinės rankos pridėjimas prie krūtinės ir nedidelis galvos palenkimas į dešinę kalbant reiškia, kad ka

albantysis sako kažką labai nuoširdaus, asmeniško, tikro. Dažniausiai tai būna už kažką dėkojant ar kažko nuoširdžiai atsisakant.

Sėdint nedera nukreipti batų padų į nieką (žmogų, daiktą) išskyrus grindis.

Dovanos ir valgiai

Egiptiečiai patys mėgsta dovanoti dovanas ir to paties tikisi iš Jūsų. Neverta dovanoti dovanų per pirmąjį susitikimą. Dovanos turi būti prasmingos, aukštos kokybės ir gražiai supakuotos. Venkite dovanoti alkoholinių gėrimų ir visko kas susiję su kiaulėmis. Gavus dovaną iš egiptiečio patartiną ją išvynioti iš karto. Turėkite omenyje, kad svečiui pagyrus egiptiečio nuosavybę – šaliką ar kt. – šeimininkas lieka įpareigotas jį padovanoti pagyrusiajam.

Pietų metu, kuomet svarstomi darbo reikalai egiptiečiai pasirenka žinoma ir mėgstamą restoraną. Net jeigu Jums tame restorane nepatiko – nekomentuokite to egiptiečiams. Į restoraną pakviestas svečias sąskaitos neapmoka, nors gali pasisiūlyti tai padaryti iš mandagumo. Egiptiečiui sąskaitos apmokėjimas yra garbės reikalas.

Jeigu sulaukiate kvietimo į namus – atsisakyti nevalia. Kaip taisyklė pirmasis kvietimas būna labiau formalus ir tik antrasis būna „tikruoju“. Ateinant į kieno nors namus mandagu atnešti nedidelių dovanėlių. Valgant egiptiečių namuose visada reikia girti šeimininkės kulinarinius sugebėjimus, paragauti visų patiekalų ir nusiteikti, kad teks persivalgyti. Egiptiečiai mėgsta daug valgyti. Kaskart pasakęs, kad jau esate sotus – į Jūsų lėkšte vėl pridės maisto. Egipte nereikėtų suvalgyti viso lėkštėje esančio maisto. Paliekant šiek tiek maisto lėkštėje Jus parodote, kad Jums vaišės patiko ir tuo pačiu „apsisaugote“ nuo papildomos porcijos.

Bendravimas telefonu

Atsiliepdami į skambutį egiptiečiai beveik visada naudoja paprasta „Alio“, „Klausau“ arba tiesiog „Taip?“. Kuomet skambinantis prašo jį su kuo nors sujungti – yra nemandagu jo klausti „O kas skambina?“. Nors didelių įmonių sekretorėms taikomos išimtys. Prisistatant pirmiausia įvardinama įmonė, kurią atstovaujate, Jūsų pareigos ir tik tada prisistatote pats.

Tiek kalbant telefonu, tiek asmeniškai susitinkant su egiptiečiu privaloma paklausti apie tai kaip jam sekasi, kaip sveikata ir šeima. Atsakymai būna trumpi, kadangi tai tik etiketo dalis.

Egiptiečių bendravimo taisykles ir normas sąlygoja islamiškos kultūros elementai ir į tai visada

pravartu atsižvelgti ir jomis daugiau pasidomėti prieš vykstant į šią šalį.

Literatūra:

S. Helbach Grosser · J.Hofmann „Verslo etiketas moterims“, Mūsų knyga, 2008

V. Pruskus „Multikultūrinė komunikacija ir vadyba“, VĮ Vilniaus teisės ir verslo kolegija, 2004

A. Zaleckaitė „Paslaptingasis Egiptas. Gidės užrašai“, Aukso pieva, 2015

„N·Joy“ Egypt travel and leisure guide, November – December, 2009

Leave a Comment