Visuomenės nuomonės tyrimų istorija

isrekiamos balsavimu.Vienas iš pavyzdžių piliečių susirinkimai antikinės graikijos miestuose.Mums artimesnis pavyzdys bajorų seimai Lietuvos ir Lenkijos valstybėje“Liberum veto“ kiekvieno dalyvio teisė vertuoti bet kurį nutarimą faktiškai sužlugdė galingą valstybę.Tačiau visuomenės nuomonės tyrimai tokia prasme,kaip jie dabar yra suprantami,nemato ne balsavimus susirinkimuose ar balsavimus nacionaliniuose rinkimuose,bet tam tikros dalies žmonių apklausas,ka jų rezultatai yra ekstrapoliuojami tiriamai aibei.
Tokių apklausų priešistorė siejama su „šiaudinių apklausų“periodu.Sąvoka „Šiaudinis balsavimas“amerikiečių slenge atsirado praeitame šimtmetyje.Tuo metu ji reiškė bet kurią apklausą prieš oficialius rinkimus į valstybinį postą.Paprastai tuo užžsiimdavo žurnalistai.Matyt,kad tokių apklausų prognostika buvo paprasta,todėl buvo sakoma“Šiaudinė“t.y menkavertė apklausa.Yra užfiksuota,kad JAV tokio pobūdžio apklausos vyko bent jau nuo1824m.Šie metai JAV buvo ypatingi esmingai pasikeitė partijų konfigūracija politinėje scenoje iš 24 valstijų aštuoniolikoje turėjo įvykti tiesioginis balsavimas savo kandidaturas iškele nepaprastai daug kandidatų.Susidomėjimas rinkimų rezultatais buvo didžiulis.Šiame politiniame fone ir prasidėjo stichiškos apklausos.Buvo apklausiami politikai,žurnalistai,laikraščių prenumeratoriai,būdavo naudojama pašto apklausa,interviu,viešose vietose pildomos anketos.Aišku,kad tokių apklausų rezultatai buvo neprezentyvūs,prieštaringi.Išmoningo informacijos rinkimo būdo pvz : . yra nurodomos“apklausos“,kurias atlikdavo vienas prekybininkas,kuris ant savo produkcijos spausdino kaandidatų pritendentų pavardes,o pirkėjas,išsirinkęs labiau patinkančią prekę tuo pačiu“balsuodavo“už būsimą prezidentą.Ypač padaugėjo visuomenės nuomonės tyrimų firmų 60-aisiais.Šio metu pasaulyje jų yra tūkstančiai.Paminėsime kai kurias žymiausias INRA,Partners International.Šio metu Jav atliekama kiekvienias metais apie 20 milijonų interviu.

Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvoje

Empirinai scologinai tyrimai Li

ietuvoje buvo pradėti 60-ųjų pradžioje.Kiekvienoje anketoje buvo klausiama nuomonės kokiu nors klausimu,tačiau šių tyrimų nepriskyrtumeme prie „visuomenės nuomonės“tyrimų.Pirmiausia apklausos nereprezentavo visų gyventojų,buvo apklausiami mokyklose,gamyklose ir pan.Tyrimų rezultatai nebuvo orientuoti žiniasklaidos priemonės,buvo rašomi straipsniai,knygos,rekomendacijos ministerijos.Sunku pasakyti kas atliko pirmą reprezentatyvią gyventojų apklausą Lietuvoje.Jos prasidėjo daugumai 1989m.Turint visą Lietuvos gyventojų sąraša būtų galima naudoti paprastą atsitiktinę atranką.
Realiai atranka konstruojama taip,kad vienas interviuotojas turėtų teritorinį lizdą t.y galėtų pats apeiti maždaug 10 respondentų.Taigi atrankos procedūra susideda iš iš daugelio pakopų.Viena iš jų pirminio teritorinio vieneto atranka.Lietuvoje pirminiu teritoriniu vienetu gali būti rinkiminė apylinkė,pašto skyriaus aptarnaujama teritorija ir pan.Pats respondentas dažniausiai atrandamas dviem būdais naudojant teritorinio vieneto gyventojų sąrašus arba apeinant butus.Dalis gyventojų visiškai atsisako interviu,dalies reikaimų respondentų nėra namie arba jie yra tuo metu užžsiėmę.Tokiais atvėjais interviuotojas tūri aplankyti respondentą dar kartą.

Interviuotojas ir jo darbas

Dirbti interviuotoju sugeba tik nedaugelis žmonių.Reikia neturėti psichologinių kompleksų atėjus į svetimą butą,reikalingas komunikabilumas ir tuo pačiu mokėjimas neparodyti savo nuostatų į nagrinėjama problemas.Nemaža daly interviuotoų sudaro moterys,nemažai yra ir jaunimo tačiau praktika parodė,kad jauni žmonės dažniau susigundo falsifikuoti anketas.

Interviu telefonu

Didelė dalis vakarų šalyse atliekamų apklausų daroma telefonu.Štai taip apibūdinamų apklausų daroma telefonu.Štai kaip apibūdinama situacija JAV“Door to door“.Daugelio žmonių nėra namuose,o vakare interviuoti nesaugu.Neįmanoma petekti į turtingojo gyventojų sluoknio namus dėl lauko už

žrakto ar signalizacijos.Intervių telefonų tūri daug privalumų supaprastėja interviuotojo darbas,galima kontroliuoti interviu eigą,padidėja operatyvumas.Mažiau išsivysčiusiose šalyse interviu telefonu metodo naudojimą ribojo nepakankamas telefonizacijos lygis.Mažiau apsirūpinę žmonės dažniau neturi telefono,todėl yra pavojus padaryti sisteminės paklaidas.Lietuvoje telefonus tūri maždaug 80 procentų miesto ir 50 procentų kaimo žmonių.Taigi,jeigu telefonines apklausas miestuose daryti galima,tai kaimuose tokios apklauso būtų nereprezentatyvios.

Visuomenės nuomonės tyrimų etika

Visuomenės nuomonės tyrimas yra sudėtingas konstruktas jame daug etapų,dalyvauja šimtai žmonių,gauta info yra daugialypė.Gautos info vartotojas tūri tūrėti garantijos dėl info korektiškumo,o šimtai respondentų kad tyrimo metu nebūtų pažeistos jo kaip privataus asmens teisės . Remėjo atžvilgiu numatyti tokie reikalavymai:

1.Turėti detalią ataskaitą kurioje aprašyta tyrimo metodologija
2.Ataskaita tūri būti laisvai prieinama
3.Remėjas gali prašyti už ataskaitą pinigų

Yra tam tikros normos,kurių pažeisti nevalia :

1.Netaktiški klausimai .Visose šalyse yra tam tikros ribos,kiek galima klausti respondentą apie intymų gyvenimą.Nereikia pateikti tokių klausimų į kuriuos žmonės nenorėtų ar vengtų atsakyti.

2.Sunkaus pasirinkymo klausimai.Kiekvienas vaikas atsakinėjo į klausymą „ką myli labiau tėtį ar mamą“tik ar toks klausimas sukelia teigiamas emocijas?

3.Nežinomi žodžiai,formos,sąvokos.Nereikia pervertinti daugumos respondentų erudicijos.Štai žodžiai ar sąvokos,kurie gali būti tiesiog nesuprasti: kompentingas,morotorizmas,lobizmas ir t.p

Literatūra :

Bogard.L. Polis and the Awarenes of Public Opinion
Gaidy.V.Tureikytė D.agoral Gatherings in Lithuania
Ericson.R.Luttberg N.Tedin K.American Public Opinion
Davies N.Dievo žaislas.Lenkijos istorija 1 tonas

Leave a Comment