Vasario 16 esme

1918.02.16 akto reikšmė Lietuvos istorijoje.

Įvadas.

1918 metų vasario 16 aktas buvo itin svarbus įvykis Lietuvos istorijoje. Šiuo aktu buvo padėti pamatai nepriklausomai Lietuvos valstybei . Aktas skelbė atkuriantis nepriklausomą ,demokratiniais parindais sutvarkyta Lietuvos valstybę. Dokumente buvo konstatuota ,jog tai nėra naujos valstybės sukūrimas ,o senosios istorinės valstybės atkūrimas su senąją storine sostine. Žinant šį faktą ,galime daryti prielaidą ,jog , Lietuvos taryba pasirašiusi šį dokumentą ,siekė išskirti Lietuvos ,kaip senosios valstybės besikeliančios iš Rusijos imperijos priespaudos ,tęstinumą. Kontraversijų ,jog Lietuva 1918 metais ne atkūrė ,bet įkūrė savo valstybę yrra iki šiol.

Šio darbo tikslas įrodyti ,jog 1918.02.16 aktas nebuvo naujos valstybės įkurimas,o jos kaip suverenios valstybės tęstinumas.
Darbo tikslui iškeliame šiuos uždavinius :
1. Apžvelgti Lietuvos valstybingumo istoriją remiantis XII a. epocha , ir ATR sudėtyje gyvavusią Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę.
2. Analizuoti Lietuvos kunigaikštystės padėtį ,bei gyvavimo periodą Carinės Rusijos sudėtyje. Apžvelgti Lietuvos valstybingumo istorija okupacijos laikotarpiu.
3. Įrodyti kad ,akto pasirašymui turėjo įtakos Lietuvos valstybės gyvavusios XII-XVI a. istorinės tradicijos ,ir tai buvo XX a atkurtos valstybės tąsa.

Darbo objektas: Lietuvos didžioji kunigaikštystė ATR sudėtyje ,bei Lietuvos gyyvavimo periodas Carinės Rusijos sudėtyje. Šios chronologinės ribos pasirinktos todėl , kad būtų galima tinkamai išanalizuoti ir įvertinti 1918 Lietuvos nepriklausomybės akte nurodytą istorinę argumentaciją sietina su Lietuvos istorija XII- XVI a.

Darbe pasirinktas parašomasis ,bei analitinis metodai. Aprašomuoju metodu bus aprašomi Li

ietuvos valstybės gyvavimo etapai Carinės Rusijos imperijos srityje ,bei Lietuvos didžiosios kunigaikštystės padėtis Abiejų Tautų Respublikoje,taipogi 1918 metų Lietuvos valstybės atkūrimas. Analitniu metodu bus išanalizuota Lietuvos , kaip nepriklausomos valstybės istorija iki pirmojo padalyjimo (1795m) ,siekiant susieti visus istorinius Lietuvos valstybingumo tarpsnius ir įrodyti Lietuvos valstybės tęstinumą 1918 metų aktu.

Leave a Comment