Sovietų okupacijos žala Lietuvai ir lietuviui

1939m. Tarybinės Rusijos valdžia Lietuvoje dislokavo per 153 ginkluotų Tarybų Rusijos karinių dalinių ir junginių. Taip prasidėjo didžiausias pavojus lietuvių tautos likimui kurio dar Lietuva niekad nematė. Rusijos valdžios nutarimu 1941 metais buvo pradėta tremti Baltijos šalių gyventojus į Sibirą. Lietuvių tremtis kuri pasibaigė 1953 (numirė Stalinas ir tremtiniai tapo laisvi) metais, tai buvo pats didžiausias etnocidas per visą Lietuvos istoriją. Lietuvai buvo padaryta didžiulė žala tiek materialinių , tiek moraliu atžvilgiu. Trėmimo metu Sibiran buvo išvežta beveik 300 tūkst. Lietuvos piliečių. Daug jų mirė transportuojant juuos traukiniu ir daugiau kaip trečdalis iš jų mirė dėl labai atšiaurių gyvenimo sąlygų. SSRS turėjo ir savitą strategiją norėdami dar labiau susilpninti Lietuvą pirmiausia buvo tremiami “šviesesni”, turtingesni Lietuvos piliečiai, kad Lietuvai liktų kuo mažiau šansų pasipriešinti okupacijai.
Dislokavus karinius dalinius, prasidėjo visiška jų savivalė. Tarybų valdžia galėjo suteikti, bet kokius reikalingus objektus kariuomenei, tačiau niekaip nebegalėjo kontroliuoti jos veiklos. Kariniai padaliniai nederindavo savo veiksmų su jokiomis vietinėmis civilinėmis organizacijomis. Kariniai daliniai įsikurdavo draustiniuose, regioniniuose parkuose, strategiškai svarbiuose objektuose. Buvo žiinoma, kad kiekviename rajone veikė bent po vieną karinį dalinį. Maža to daug užimtų vietų buvo paskelbtos uždaromis užsienio piliečiams, siekiant išlaikyti slaptumą. Kariuomenės nepaisydamos nieko Lietuvoje paliko daug ekologinių problemų. Lietuvos ekspertams patikrinus 462 militaristinius objektus sukurtus SSRS buvo rasta ga

alybė ekologinių pažeidimų. Buvo sudaryta apytikslė sąmata ekologinei žalai ištaisyti – 1,7823 milijardo JAV dolerių (Tai realūs faktai kurių užginčyti neįmanoma)
Rusijos invazija stipriai pakirto Lietuvos ekonomiką. Kirtis buvo toks galingas, kad yra iki šiol jaučiamas. Į Lietuvą įžengusią didžiulę rusų okupacinę kariuomenę reikėjo apgyvendinti ir pamaitinti. Kariškių šeimos, KGB agentai buvo apgyvendintos ištremtų lietuvių namuose. Taip pat nesvarstant kariniams tikslams buvo panaudotos ir Lietuvos biudžeto lėšos. Iš lėšų buvo apmokami piliečių šaukimai kariuomenėn, tarnautojų atlyginimai, išlaikomi kariniai komisariatai, mokamos personalinės pensijos. Taip pat okupacijos metu iškilo ir korupcijos lygis kuris šiuo metu ypatingai slegia Lietuvos ekonomiką. Yra paskaičiuota, kad Sovietų padaroma žala Lietuvos biudžetui siekė 320 mln. Rublių ir kas metai didėjo po 3-4%.
Taip buvo suduotas didžiulis smūgis lietuvių mąstymui, bei lietuviškai literatūrai. Žmonės taaikant tarybų ideologiją buvo verčiami keisti savo mąstymą. Ilgainiui kai kurie prarado pasitikėjimą savo tauta, valdžia, pradėjo visur įžiūrėti klastą. Tai atsiliepė ir literatūrai. Jau XIX a. lietuvių literatūra išgyvenu smurto, bei prievartos skausmą. Taip pačiais žiauriausiais būdais buvo diegiamas tarybinis mąstymas. Šiuo metu žinoma daugiau kaip šimtas tremtyje kūrusių žmonių, tačiau tik maža dalis jų išleido savo knygą ar atsiminimų rinkinį. Daugybė kūrinių nuėjo perniek, ko nesunaikino drėgmė, pelės, pelėsiai dabar perduoda nebent mirusiųjų giminės, nes dauguma autorių nebesulaukė ši
iandienos.
SSRS armija paliko Lietuvą, Lietuva atgavo nepriklausomybę, tačiau Lietuvos istorijoje liko didžiulis randas, kuris tikėkimės laikui bėgant išnyks.

Leave a Comment