reformacija ir kontreformacija

REFORMACIJA(pertvarkymas)religinis sajudis XV_XVIIa. Europoje,siekes reformuoti katalikybes doktrina, kulta, baznycia ir daves pradzia protestantizmui.reformacijos pradzia laikoma 1517 martyno lIuterio 95 tezes
REFORMACIJA EUROPOJE
Reformacija – didesnėje europos dalyje XVI a. vykęs visuomeninis, politinis, ideologinis judėjimas dėl religijos atsinaujinimo ir viešpataujančios katalikų bažnyčios pertvarkymo.
Reformacija davė pradžią protestantizmui – krikščionybės kryptis, apėmusi daugybę savarankiškų tikėjimų ir Bažnyčių.
Refomacijos tėvynė – XVI a. Vokietija. Vokietija buvo politiniu atžvilgiu susiskaldžiusi šalis. Imperatoriaus valdžą mėgino sustiprinti Maksimilianas I Habsburgas, bet nesėkmingai, o Karolis V ją dar susilpnino. Privilegijuotą padėtį įgijo Katalikų Bažnyčia. Visi Vokietijos viisuomenės sluoksniai nepalankiai žiūrėjo į dvasininkiją. Vokiečių humanistai – Erazmas Roterdamietis ir Johanas Reichlinas – savo veikaluose negailestingai išjuokė bažnyčią.
Reformacijos pradžia sietina su Vitenbergo universiteto profesoriumi, vienuoliu Martynu Liuteriu. 1517 m. prie Vitenbergo bažnučios durų jis prikalė 95 tezes, kuriose smerkė prekybą indulgencijomis. Jis buvo atskirtas nuo bažnyčios. Karolis V įsakė Liuterį suimti, bet jis buvo paslėptas. Liuteris į vokiečių kalbą išvertė Bibliją.
Liuterio mokymas:
a) neigė, kad dvasininkija – tarpininkas tarp Dievo ir žmonių;
b) žmogus gali išganyti savo sielą tiesiogiai tikėjimu;
c) norėjo panaikinti bažnyčios hierarchiją;
d) vienintelis tikėjimo šaltinis &##8211; šventasis raštas.
Liuteris norėjo Bažnyčios reformą vykdyti taikiai, legaliai.

Reformacija

• panaikintas indulgenciju pardavinejimas
• atsisakyta prasmatniu baznytiniu apeigu
• panaikintas sventuju relikviju garbinimas
• 1525panaikintas kryziuociu ordinas

Kontreformacija

• isteigtas vyriausiaisis inkvizicijos tribunolas(1542)
• ikurtas jezuitu ordinas(1540)
• visi protestanatai paskelbti eretikais
• auksciausiuoju autoritetu tikejime paskelbtas popiezius
• ivesta griezta baznytine cenzura
• ikurtos dvasininkiju seminarijos

reformacijos kryptys
*Biurgerine-sieke atskirti baznycia nuo po

opieziaus ir konfiskuoti jos turta
*valstietiskoji plebejiskoji
*anabaptistusektos. Sieke atsisakyti sventuju apeigu. Ir kriksta priimti tik suaugusiems

Reformacijos sroves
*liuteronu-baznycia tapo pigia, buvo panaikint ajos hierarchija.vienintelis tikejimo saltines tapo biblija.. ssu tikinciuju lygybe pries dieva
*kalvinistu-svarbiausia per misias;biblijos skaitymas psalmiu giedojimas.atsisakyta sv. Paveikslu ir apeigu.
*anglikonai-popieziaus vieta uzeme karalius.panaikinti vienuolynai,konfiskuotas ju turtas ir zemes.atmestas indulgenciju pardavinejimas

Reformacijos padariniai
*susidare palankios salygos svietimui,mokslui, filosofijai ir menui pletotis. Reformacija padejo nacionalinems kalboms isigaleti
*1572m. sv baltramiejaus naktis(nuzudyta 3000hugenotu paryziuje)
*1696m. malones ediktas(riselje panaikno hugenotu politines privilegijas, paliko tikejimo laisve ir pilieciu teises

Leave a Comment