pilieciu poreikiai

ĮVADAS

Kiekvienam gyvūnui ir žmogui būdingas savitas įgimtas siekimas saugoti, palaikyti ir pratęsti savo gyvybę. Tam būtinos tam tikros sąlygos: maistas, oras, šiluma ir kt. Tokioms sąlygoms užtikrinti egzistuoja įvairūs daiktai. Jei organizmas stokoja kurio nors iš jų, jis išgyvena vidinę įtampą, kurią lydi ir stiprūs emociniai išgyvenimai. Poreikis yra psichofiziologinė individo būsena, nervinė įtampa, kurią sukelia jo egzistavimui būtinų sąlygų trūkumas. Aiškiausiai tai galime pajusti, kai norime ir neturime ko valgyti. Tradiciškai poreikiai yra skirstomi į fiziologinius, saugumo, meilės ir emocinių ryyšių, savigarbos ir pareigos, savirealizacijos arba saviraiškos poreikius. Kiekvienas žmogus jaučia vis skirtingus poreikius, vieniem daugiau reikia savigarbos, o kitiems meilės, vieniems saugumo, kitiems saviraiškos. Nėra vienodų žmonių, todėl ir nėra vienodų poreikių, jie vis tiek kažkuo skiriasi. Mes pabandėme apklausti gimnazistus, kokie jų poreikiai, ko jiems reikia labiau, ko mažiau. Visa tai pateiksime tolimesniame dėstyme.

Poreikių yra įvairių ir labai daug. Aiškumo dėlei juos bandoma klasifikuoti, tačiau jie yra labai susipynę, susilieję, kad klasifikuoti beveik beviltiška. Įvairūs autoriai nurodo skkirtingą poreikių rūšių skaičių – nuo 15 net iki 100. Jie skirstomi į natūralius, arba pirminius, ir antrinius, išvestinius. Pirminiai poreikiai yra įgimti: turėti maisto, jausti šilumą, saugiai jaustis ir kt. Antriniais laikomi įgyti poreikiai. Tai poreikis gaminti maistą tam tikru būdu, austi drabužius, ta

aip pat muzikos, meno poreikis, alkoholio, narkotikų poreikis ir kt. taip pat poreikius skirsto į kitas dvi rūšis – pagrindinius ir metaporeikius. Pagrindiniams poreikiams priskiriami:

• Fiziologiniai. Tai poreikis numalšinti alkį, troškulį, palaikyti reikiamą kūno temperatūrą.
• Saugumo. Poreikis jausti saugumą, pastovumą, galimybė išvengti pavojaus.
• Priklausymo ir meilės. Poreikis mylėti ir būti mylimam, priklausyti ir būti priimtam, išvengti vienatvės.
• Pagarbos, savęs įvertinimo. Tai savigarbos, laimėjimų, išmanymo ir pagarbos poreikiai.
• Saviraiškos. Poreikis įgyvendinti savo unikalias galimybes.

Kad labiau suprastume savo gimnazijos mokinių poreikius, mes uždavėme jiems vieną, bet labai svarbų klausimą, padedantį išsiaiškinti mūsų gimnazistų poreikius – koks yra svarbiausias jūsų poreikis? Apklausėme du šimtus, skirtingo amžiaus mokinius. Visiems buvo duota tas pats klausimas, Visi pasakė, kad jiems labiausiai reikia fiziologinio poreikio, t.y. oro, vandens, šilumos, bet mes jų klausėme, ko jiiems labiausiai reikia be fiziologinių poreikių? Merginos ir vaikinai ją atsakė skirtingai, todėl pabandysime parodyti jų skirtumus. Atsakymai ir mokinių skaičių surašėme taip:

Šimto merginų svarbiausi poreikiai:

• Pinigai – 50%
• Meilė – 30%
• Sveikata – 10%
• Sauga – 3%
• Šeima – 2%
• Draugai – 2%
• Mokslai – 1%
• Poilsis – 2%

Šimto vaikinų svarbiausi poreikiai:

• Draugai – 40%
• Pinigai – 21%
• Poilsis – 20%
• Meilė – 10%
• Sveikata – 9%

Merginų poreikiai diagramoje:

Vaikinų poreikiai diagramoje:

Poreikiai visų mokinių sudėjus:

IŠVADOS

Mūsų mokykloje mokosi tiek daug mokinių, bet jų poreikiai yra skirtingi. Vieniems labai svarbu draugai, pinigai, kitiems meilė ir sveikata. Nors vaikinų ir merginų poreikiai daug skiriasi, bet dėl vieno jie vi

isi sutampa: visiems reikia maisto, oro, vandens ir t.t.

Naudota literatūra

• J.Lapė, G.Navikas – Psichologijos pagrindai

Leave a Comment