Pasauliniai karai

1919 – Italija. I faistinė organizacija “Kovos sąjunga”.1921 – faistų partija.1922 – užimama Roma. Romos karalius perduoda valdžią fašistams. Visa valdžia fašistams.1935 – Italija užpuola Etiopiją.1939 04 – okupuojama Albanija.

1933 – nacionalsocialistai (vadovauja Hitleris) ateina į valdžią.1934 – Hitleris tampa prezidentu.

Sukurti:SS būriai – asmeninė Hitlerio gvardijaSA būriai – smogikų būriai.SD būriai – valstybės saugumo tarnyba – gestapas.Antisemitizmas – nacistų ideologijos esmė.1935 – draudžiama mišri santuoka.1938 – “Kritolo naktis”. Ižudyti žydai savo namuose.

1934 – pradėtas kurti karo laivynas.1935 – reguliarioji kariuomenė.1936 – užimta demilitarizuota Reino sritis.

Ispanija.Po 1936-39 pilietinio karo įsitvirtina Franko diktatūra. Gyvuoja iki 1976.

Diktatūriniai rėžimai Europoje: Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Graikija, Albanija, Jugoslavija, Austrija, Portugalija, Turkija, SS.Demokratija: Dž. Britanija, Prancūzija, Šveicarija, Čekoslovakija, Vengrija, Norvegija, vedija, Danija, Suomija, Belgija, Olandija, Liuksemburgas.

1938 – pradėta ruoštis karui.1938 03 12 – užimta Austrija.

1938 09 28 – Miuncheno suokalbis (Vokietija, Italija, Anglija, Prancūzija). Čekoslavakijos dalis atiduota Vokietijai. Čekoslovakija nedalyvauja.1939 03 14 – Čekoslovakija okupuota.

1939 03 22 – Lietuva – Vokietija. Sutartis dėl Klaipėdos krašto atidavimo.

1939 05 – Maskvoje įvyxta Anglijos, Prancūzijos, Sovietų Sąj. Susitarimas dėl veixmų prieš Vokietiją. Nieko nenutaria.

1939 08 23 – Molotovo-Ribentropo paktas. TSRS – Vokietijos nepuolimo sutartis:1. Neužpulti viena kitos 10 metų.2. Nedalyvauti karinėse sąjungose vienai prieš kitą.Prie sutarties pridėti slapti protokolai. Pagal juos pasidalinta įtakos sferomis. SS gauna: Suomiją, Estiją, Latviją, Lenkijos r. dalį, Rumunijos Besarabiją. Vokietija: Lenkijos v. dalį ir Lietuvą.

II pasaulinis karas.(1939 09 01 – 1945 09 02) Priežastys:1. Versalio taikos nutarimai2. Faizmo ideologija3. Vakarų Europos nuolaidžiavimo politika4. Komunizmo baimė.

1939 09 01 – Vokietija užpuola Lenkiją.1939 09 03 – Anglija ir Prancūzija skelbia Vokietijai karą, bet karo veixmų nepradeda. “keistasis karas”.09 20 – kapituliuoja Lenkija.09 28 – SSRS ir Vokietijos sienų ir draugystės sutartis. Slaptajame protokole Vokietija atiduoda Lietuvą.

1940 04 – užimama Danija ir Norvegija.1940 05 – žygis į Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Liuksemburgą.1940 06 – Italijos – Prancūzijos karas.40 06 22 – kapituliuoja Prancūzija.40 80 – mūšis dėl Anglijos.40 09 – Italijos nesėkmingas karas su Graikija.

41 04 – Vokietija ir Italija įsiveržia į Jugoslaviją ir Graikiją. Valstybės kapituliuoja.

41 06 22 – SS – Vokietijos karas. Barbarosos planas.

41 – priimtas Lendlizo įstatymas. Skolinti ir nuomoti karinė techniką kariaujančioms alims (JAV, Ruzveltas).

41 12 07 – karo veixmai Ramiajame vandenyne. Japonija bombarduoja Perlharbora (iki 43 metų įsitvirtina Ramiajame vandenyne)

1942 06 – mūšis prie Stalingrado (katilas).1943 06 – Kursko kautynės (didžiausias tankų mūšis). Jėgos persisveria ir prasideda Raudonosios armijos puolimas visu frontu.

1943 06 25 – sugaunamas Musolinis ir pakariamas.

43 11 28 – Teherano konferencija. Stalinas, Ruzveltas, Čerčilis. Nutarta: 1. Atidaryti II-jį frontą (44 05).2. Kovoti iki pergalės be sutarčių.

1944 04 – Sovietų kariuomenė įžengė į Ruminiją.

1944 06 06 – atidaromas II-asis frontas. Vadai: Eisenhaueris, degolis.1944 06 20 – taufenbergas pasikėsina į Hitlerį

1945 – Raudonoji armija įsiveržia į Vokietiją. 1945 02 – įvyxta Krymo(Jaltos) konferencija. Nutarta:1. Sunaikinti nacizmą2. Okupuoti Vokietiją (paskirstytos okupacinės zonos)3. Nubausti karinius nusikaltėlius.Svarstytas Lenkijos sienų klausimas. Rytinė dalis atiduota SS. Rytprūsiai prijungti prie Lenkijos. Vakarinė siena nenustatyta.4. Įkurta nauja tarptautinė sąjunga (1942 01 01) – 26 valstybės pasirašė deklaraciją “Antihitlerinė koalicija”.Slaptasis protokolas numatė SS įstojimą š kara prieš Japoniją.

1945 04 30 – nusižudo Hitleris.45 05 02 – Berlyno turmas.1945 05 08-09 – kapituliuoja Vokietija.

1943-44 – JAV sėkmingai kovoja su Japonija. “Šokinėjimas per salas”.

1945 07 17 – 08 02 – Įvyxta Potsdamo konferencija. Prancūzija, Anglija, JAV, SS. 1. Suderintos Bernyno ir Vokietijos okupacinės zonos.2. Lenkijos siena su Vokietija nustatyta pagal Neisę ir Oderį.3. Rytprūsiai – SS4. Sukurtas tarptautinis karinis teisininkų tribunolas.

Niurnbergo procesas. 11 pakarta. Geringas nusižudo

1945 08 06 – JAV numeta atomines bombas ant Hirasimos. 08 09 – nagasakio.08 09 – SS stoja į karą prieš Japoniją.1945 09 02 – kapituliuoja Japonija. II pasaulinio karo pabaiga.