Neuniversitetinis mokslas XVII a.

Lietuvoje garsėjo tiesiogiai nesusiję su Vilniaus universitetu, didikų globojami mokslininkai.
Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio „triūsu, rūpesčiu ir lėšomis“ Nesvyžiuje buvo sudarytas pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis, išraižytas Tomo Makovskio ir išleistas Amsterdame 1613 m. Žemėlapis ir prie jo pridėtas tekstas buvo pagrindinė informacija Europoje apie Lietuvą.
Pas didikus Radvilas Kėdainiuose dirbo karo inžinierius ir gydytojas Adomas Freitagas. Jis buvo Kėdainių mokyklos profesorius, parašė knygą apie olandų tipo tvirtoves „Architectura militaris“ (1631), kurioje nagrinėjo tvirtovių statybos ir projektavimo būdus, aiškino vietovių parinkimo svarbą statybai.
Vilniuje dirbo įžžymus artilerijos specialistas ir kartografas nadruvis Frydrichas Getkantas. 1625 – 1638 m. jis parengė didelį karo žemėlapių atlasą.
Inžinierius, kartografas ir matematikas Juozas Narūnavičius parašė 3 tomų matematikos vadovėlį (aritmetika, geometrija ir optika) ir traktatą apie fortifikaciją.

Leave a Comment