Napaleonas

Napoleono epocha Europoje
Testas

1.Su kuo kovėsi Napoleonas 1796m. kovo mėn.?

a)su austrais

b)su italais

c)su ispanais

2.Svarbiausia Prancuzijos priešininkė:

a)Didžioji Britanija

b)Indija

c)Turkija

3.Mušius prie Trebijos upės laimėjo:

a)Turkijos kariuomenė

b)Austrijos kariuomenė

c)Rusijos kariuomenė

4.Bonaparto parengtoje konstitucijoje valdžia atiteko:

a)užsienio reikalų ministrui

b)pirmajam konsului

c)policijos ministrui

5.Napoleonas konkordatą sudarė su:

a)PijumiVII

b)Š.Taleiranu

c)Ž.Fušė

6.Prancūzijos bankas įsteigtas:

a)1800m.

b)1801m.

c)1802m.

7.Ką 1800m. Birželio 14d. Bonaparto vadovaujama armija sutriuškino ties Marengo kaimu?

a)Austrijos kariuomenę

b)D.Britaniją

c)Italiją

8.Kelintais metais Napoleonas pasiskelbė Prancūzijos imperatoriumi?

a)1802m.

b)1803m.

c)1804m.

9.Presburgo taikos sutartis buvo naudinga:

a)Rusijai

b)Prancūzijai

c)Austrijai

10.Ka valdė Napoleono brolis Juozapas?

a)Olandiją

b)Neapolį

c)Austriją

11.Ką valdė Napoleono brolis Liudvikas?

a)Olandiją

b)Neapolį

c)Austriją

12.Kiek vokiečių valstybių 1806m. Napoleonas sujungė į Reino sajungą?

a)16

b)17

c)15

13.Kur prasidėjo pasipriešinimas prancūzų valdžiai?

a)Rusijoje

b)Italijoje

c)Turkijoje

14.Žlugus V koalicijai Prancūzijos santykiai ėmė bl logėti:

a)su Turkija

b)su Austrija

c)su Rusija

15.Kada Napoleono kariuomenė įsiveržė š Rusijos imperiją?

a)1812

b)1813

c)1814
16.Kiek prancūzų kareivių pasiekė Smolenską?

a)18 tūkst.

b)180 tūkst.

c)1,8 tūkst.

17.Koks karo vadas sustabdė prancūzų kariuomenę ties Borodino kaimu?

a)Kutuzovas

b)Borodinas

c)Bagrationas

18.Kur įvyko Tautų mūšis?

a)prie Maskvos

b)prie Vilniaus

C)prie Leipcigo

18.Kur pasirašytas Švetosios sajungos sudarymo aktas?

a)D.Britanijoje

b)Paryžijuje

c)Austrijoje

Leave a Comment