LDK Švietimo sistemos pertvarkymas

1773 m. Liepos 21 d. Popiežiaus sprendimu panaikinamus Jėzuitų ordiną, didžioji dalis Respublikos mokyklų liko be priežiūros. Nauja situacija paskatino greičiau prdaeėti pertvarkymą šalies švietimo sistemoje. 1773 m. Spalio 14 d. Respublikos seimo sprendimu buvo įkurta Edukacinė komisija, tapusi viena pirmųjų pasaulietinių, nepriklausomų nuo valstybės, švietimo ministerijų Europoje. Jos žiniai buvo perduotas visos Respublikos akademijos ir mokyklos, šiai komisijai buvo pavesta rūpintis ne tik mokymu, bet ir mokslu, supasaulietinti bei modernizuoti jo turinį. Komisija gavo ir gana solidžią materialinę bei finansinę bazę – pajamos iš buvusių jėzuitų turtų. Respublikos švietimo sistemai vadovauti buvo pavesta Krokuvos ir Vilniaus universitetams.Vilniaus universitetui, 1781 m. Pavadintam LDK vyriausiąją mokykla, priklausė apie 30naujo tipo vidurinių, vadinamųjų apygardinių ir paapygardinių mokyklų. Apygardinės 6 klasių (7-erių metų) mokyklų buvo įsteigtos Gardine, Kražiuose, Naugarduke ir Breste. Pora dešimčių žemesnės pakopos paapygardinių 3 klasių (6-erių metų) mokylų pradėjo veikti įvairiuose LDK srityse. Tvarkant pradinį mokymą, 1774 m. nuspręsta įsteigti po vieną pradinę mokylą trims parapijoms. LDK šio darbo rezultatų netrūkus išryškėjo. 1777 m. vien tik Vilniaus vyskupystėje veikė daugiau kaip 300 tokių pradinių mokyklų