Konfliktas,kuris pavojingas pasauliui

934 0

Konfliktas tarp JAV ir islamo grupuočių liepsnoja nuo seno.Kai kuriose Islamo šalyse ekonominė ir socialinė padetis yra silpna,o JAV-galingiausia pasaulio valstybė,stipri tiek ekonominiu,tiek politiniu,tiek socialiniu atžvilgiu.Islamo šalys yra ne kartą nukentėję nuo kariniu veiksmų,kai kuriose išsivystymo lygis yra labai žemas,tačiau gal būtent tai ir skatina islamo kovotojus imtis veiksmų?

Jų siekiai – parodyt savo galią,įsiviešpataut pasaulyje,kovot dėl religinių isitikinimų, prieš Vakaru civilizaciją.Ir tai dar ne visos priežastys,skatinančios musulmonus sukilti,imtis veiksmų prieš JAV ir jos sąjungininkes.Todėl ir kuriasi grupuotės,kurios suvienija bendrų tikslų siekiancius žmmones.Jos turi vadus,kurie kuria neįsivaizduojamai baisius planus prieš mus,pasaulio bendruomenės gyventojus.

Toks yra ir Osamos bin Ladeno teroristų tinklas,kurį sudaro tukstančiai besąlygiškai paklūstantčių narių,pasirengusių aukoti savo gyvybes siekiant tikslo.Jie-tai savanoriai kariai ir užsimaskavę terorisrai,išsisklaidę po 36-60 valstybių,vykdantys slaptas ir pavojingas užduotis bei atakas.Jie kovoja už savo šali,už savo tikejima ir įsitikinimus,paklusta bet kokiems vado įsakymams.

Būtent tokie žmones ir sukrėtė pasaulį 2001 metų rugsėjo 11-ąją,kai buvo įvykdyti teroro išpuoliai keliuose JAV miestuose.Teroristų atakų Amerikoje,kurios pribloškė pasaulį,auku gali bųti net keliasdešimt tūkstančių.Smogta JAV simboliams-Pasaulio prekybos ceentro pastatams ir Pentagonui.Tai pasaulinė katastrofa.

Tiketina,kad tokio masto teroristinių aktų griebtasi del JAV vykdomos užsienio politikos:

Amerika palaikė Izraelio sprendimus ir veiksmus per visą penkis dešimtmečius trunkantį Izraelio ir arabų konfliktą.Paskutinis XX amžiaus dešimtmetis pažymetas ir aktyvia Jungtinių Valstijų karine in

ntervencija šiame rajone:Persijos įlankos karas,periodiški Irako bombardavimai,karinė operacija prieš Afganistaną.

Nuo 1991 metų Artimųjų Rytų regione JAV laiko nuolatines karines pajėgas,dislokuotas Kuveite,Bahreine,Turkijoje,Persijos įlankos vandenyse.Amerikiečių daliniai buvo dislokuoti net Saudo Arabijoje-musulmonams šventame krašte.

Jau daugiau kaip dešimtmetį musulmonų radikalai viešai grasina Jungtinėms Valstijoms.

Amerikos kaltę jie įvardija kaip tariamą JAV antiislamiškumą ir sionistiškumą.

Dabar peržengtos visos ribos,ir niekas Amerikos nesustabdys.Kadaise po Perl Harboro,kur žuvo per du tūkstančius žmonių,JAV ryžosi stoti I Antrąjį pasaulinį karą.Dabar Vašingtonas pats kviečia I kovą,į kurią pasiryžusios įsitraukti dauguma pasaulio valstybių.

Vis dėlto šįsyk viskas kitaip.Manoma,kad JAV,NATO ir kai kurios kitos šalys neapsiribos trumpalaikiai raketų smūgiais,kaip ankščiau buvo Afganistane ar Sudane.Greičiausiai tai bus ilgalaikės operacijos sausumoje,jūroje ir ore,kurios,kaip prognozuojama,gali trukti net iki keleriu metų.

Daugelio nuomone,įtariamasis rugsejo 11-osios išpuoliu organizatorius O.bin Ladenas būtent ir laaukė keršto akcijos,kad pagrindinis šio žiauraus teroristo,už kurio galvą siūlomi milijonai,tikstas buvo išprovokuoti šventąjį karą tarp islamiškojo ir Vakarų pasaulio.

JAV drąsiai pareiškė,kad karas tęsis tol,kol b

. . .

Join the Conversation

×
×