Istorijos konspektai.senoves istorija

PRIEŠISTORĖ

Priešistorė: 3 mln. mėtų; nuo žmogaus iki rašto atradimo. Tai akmens amžius: paleolitas, mezolitas, neolitas.

Žmonės atsirado: iš Dieno sukūrimo; savaime; palaipsniui išsivystė (Darvinas).

Prieš 4 mlrd. metų atsirado Saulės sistema ir žemė.
Prieš 3 mlrd. metų atsirado bakterija.
Prieš 4 mln. metų iš australopitekų išsivystė pirmykščiai žmonės. Žmogus kilęs iš Afrikos.
Klimatui labai kintant beždžionės buvo priverstos išlipti iš medžių ir vaikščioti žeme. Prieš 3 mln. metų žmogus iš akmens ima gamintis įrankius, tad vadinamas sumaniuoju žmogumi
1,5 mln. metų apsigyveno iš Afrikos i kitus žemynus (statieji žmonės).
Žmogaus evoliucija: raamapitekas – sumanusis žmogus ir australopitekas – stačiasis žmogus – neandertalietis ir protingasis žmogus.

Akmens amžiuje žmonės buvo klajokliai, gyveno grupėmis. Vertėsi rinkimu, medžiokle, žvejyba. Gyveno uolose. Vėlyvajame paleolite žmonės sudarydavo stovyklavietes, kur gyvendavo kelios gentys (apie 100-150 žmonių).

Reikšmingiausi atradimai: stačiasis žmogus atrado ugnį; kalba;

Vėlyvajame paleolite 100 000 ar 200 000 m. prieš ėmė slinkti ledynai ir nuo Grenlandijos 1-2 km. Aukščio ledu uždengė viską iki Pirėnų, Kaukazo. Prieš 20 000 metų paskutinis ledynmetis, kuris atšilo prieš 10 000 m. Ledynmečio žmonės vadinami neandertaliečiais.
Prieš 40 000 m. neandertaliečiai išnyko ir atsirado protingasis žmogus. Taada dėl vietos sąlygų susiformavo baltaodžiai – europidai, geltonodžiai – mongolidai ir juodaodžiai – negridai.

Pirmieji Lietuvos gyventojai.

11 000 mpK pirmasis atšilimas ir Lietuvoje daug miškatundrės, mamutų. Atsiranda žmonės Lietuvos teritorijoje (elnių medžiotojai). Jų verslai medžioklė, rinkimas, žvejyba, darbo įrankių gamyba buvo iš titnago. Žmonės kū

ūrėsi prie upių.
10 000 mpK antrasis atšilimas.

Neolito laikotarpis

Pradėta akmenį ne skaldyti, o šlifuoti. Rankiotojai ir medžiotojai tampa žemdirbiais ir gyvulių augintojais, todėl sparčiai daugėja gyvenviečių. Žmonės ėmė tobuliau apdirbti akmenį, iš molio gamindavo indus. Moterys pradeda austi, pinti.
Lietuvoje neolito laikotarpiu įsivydavo Nemuno ir Narnos kultūros.

Akmens amžiaus pabaiga Lietuvoje ir Rytų kraštuose

3 000 mpK į Lietuvą atsikraustė indoeuropiečiai. Ilgainiui jie supanašėjo su vietiniais gyventojais ir tapo baltais.

Pirmieji miestai: Jerichonas (į šiaurę nuo negyvosios jūros), Džarmas (Irake), Kital Hiūjūkas (Turkijoje).
7000 mpK artimieji rytai ir Centinė Europa išmoko apdirbti metalą.
4000 mpK išmoko išgauti žalvarį. Tai žalvario amžius.

Dvasinis pasaulis
Tikėjo reinkarnacija ir gerbdavo gyvūnus. Jų garbei rengdavo šventes. Tikėjo kad galima išmelsti lietų.

Menas
Mokėjo piešti ir išgauti spalvas, gaminti skulptūrėles, šokti, dainuoti, groti.

Lietuvių tikėjimas ir meenas: garbino gyvūnus, vyriausia buvo briedžių briedė.Briedžių briedę pakeitė skulptūra su žmogaus atvaizdu. Žmonės nešiojo papuošalus iš gyvūnų ragų, dantų, tikėdami, kad įgyja jų galias.

ŠUMERAI

4000 mpK įsikūrė Mesopotamijoje
3500 mpK Šumerų miestai – Ūras, Urukas, Kišas, Lagašas, Nipūras.
Šventykla – Zikuratas
2300 mpK Akado karalystė (Sargonas) nukariauja šumerų miestus.
Sargonas įkūrė pirmąją imperiją. Ši imperija gyvavo šimtmetį, bet suiro dėl genčių puldinėjimo. Tuo metu iškilo Babilonas
Babilonas

I-oji Babilono karalystė
Kadangi buvo šalia dviejų upių tai tapo prekybos centru. Pasiekė aukštumas Hamurabio (1792-1750 mpK) laikais.
Tamsieji Babilono šimtmečiai
1550 mpK Babilonas nuniokotas Heritų ir valdo ka

asitai. 689 mpK Babiloną sugriauna Asirai.
II-oji Babilono karalystė
Babilonas klestėjo Nabuchodonosaro II laikais. Užkariavo Palestiną ir Finikiją. 539 mpK Babiloną užkariauja Persai.

Asirai
IX apK tapo labai galingi, buvo karinga valstybė. Užgrobė Siriją, Pelastiną, Babiloną. Žiaurūs žmogžudžiai. Karalius Sinaheribas. Sostinė Ninevija.

Šumerų dievai
Vyriausias – Anus. Politeiznas
Šumerų laimėjimai
Raštas (dantiraštis; mokykla – lentelių namai), medicinos laimėjimai, matematika (+, -, *, /, šešiasdešimtaitė sistema), tyrinėjo dangų, literatūra “Gilgamešas”, ūkis: ratas, buriniai laivai, stiklas, kanalai drėkinimui.

EGIPTAS

Juodasis Egiptas – derlinga žemė
Raudonasis Egiptas – dykumos
6000 mpK – Egiptiečiai atsirado tose žemėse
Egipto sritys – nokai, kurie bekariaudami pavirto į Aukštutinį ir žemutinį Egiptą.

Seniausioji karalystė
3100 mpK. Karalius Menas suvienija šias karalystes.
Senoji karalystė
2800 mpK. Įkūrėjas – Džoseris. Pradedamos statyti piramidės. Sostinė Memfis.
Vidurinioji karalystė
2050 mpK. Sostinė – Tėbai; faraonas – Sesosteris III; pradedami užkariavimai
Naujoji karalystė
1580 mpK. Sostinė – Achetatonas; faraonas – Echnatonas; Nukariauta Sirija, Palestina. Tuo laikotarpiu gyvena Hatšepsuta, Ramzis II, Tudmozis III. 1296 mpK – mūšis prie Kadešo (Egptas ir Hetitai) pirmoji sutartis kada pasidalino svetimas teritorijas.
Faraonas

Žyniai, didikai

Kariai

Valstiečiai

Vergai
Lentelėse 83 psl.

INDO CIVILIZACIJA

2500 mpK – Mehendžo Daras ir Harapa. Šie miestai – indo slėnyje.
1700 mpK – Indo gyventojai iš Indo slėnio ima trauktis
1500-500 mpK – Asirai užkariauja senuosius Indo gyventojus. Asirų dievas Brachma sustirsto gyventojus į kastas: žyniai, kariai ir valdovai, valstiečiai, tarnai.
Pasiekimai
Literatūra (vedos ir “Ramajana”, Mahabharata”), 0, šachmatai.
512 mpK – nukariauja Persai (Darijus I).

Geltonosios upės civilizacija

IV-III tūkst. pr. Kr. Žemdirbiai ir gyvulių augintojai apsigyveno Geltonosios upės vidurupyje. Kinai savo šalį vadino viduriniąja karalyste, nes manė ją esant pasaulio vi

idury.
XVII apK Viduriniąją karalystę valdė Šangų dinastija. Karaliai buvo sudievinami. Jie gyveno miestuose.
XI apK iš vakarų įsiveržė klajokliai Džou. (94 psl. lentelėse)
VIII apK Džou karalystė nusilpo ir susiskaldė į kunigaikštystes. Jos karaliavo su klajokliais ir tarpusavyje.
221 mpK Cino karalius užkariavo kitas kunigaikštystes ir pasivadino imperatoriumi Cin Ši Hvangdi.
206 mpK įsigali Chanų dinastija (94 psl)

I apK nuolatiniai karai atnešė badą, tad gyventojai sukilo (Raudonųjų antakių sukilimas), jie nuvertė valdžią tačiau Chanai, vėl sugebėjo perimti valdžią į savo rankas.
183 m. Geltonųjų raiščių sukilimas. Šis sukilimas nuvertė Chanus ir imperija suskilo į daug mažų valstybėlių.

Senovės Kinijos išminčiai 95 psl. lentelėse

RYTŲ TAUTOS

Hetitai

1834 m. Šarlis Teksjė aptiko Hetitų sostinę Chatušo.
1800 mpK Mažojoje Azijoje įsikūrė Hetitų valstybė. Žemė nederlinga, bet gausi iškasenų. Tai padėjo vystyti prekybą. Valstybėje gyveno įvairios gentys, kurios prisiekdavo vyriausiajam Hetitų karaliui.
XVII apK prasidėjo galybės laikai su karaliumi Muršiliu I.
1296 mpK Kadešo sutartis su Egiptiečiais.
1200 mpK juos užgriuvo laukinės gentys ir Hetitai paskendo tarp atėjūnų.
Hetitų palikimas 88 psl lentelėse.

Žydai

II tpK artimuosiuose rytuose tarp Viduržemio jūros ir Jordano upės apsigyveno semitų gentys. Vėliau jie pavadinti žydais.
Abraomas žydus vedė iš Ūro (Messopotamija) į pažadėtąją žemę. Abraomo anūkas Jokūbas buvo pramintas Izraeliu (kovojusius su Dievu), o jo pasekėjai izraelitais.
XVII apK Kanaane kilo badas. Žmonės patraukė į Egiptą. Ilgainiui jie patapo ve

ergais.
XIII apK izraelitai pabėgo iš Egipto. Mozės vedami atėjo į pažadėtąją žemę.
Grįžę į Kanaaną žydai suprato, kad ten apsigyvenusių genčių neišvys, tad apsigyveno dykumoje, kol užaugo nauja karta.
1250 mpK įžengė į Kanaaną ir pamažu užėmė savo žemes. Kai ėmė pulti svetimos gentys, žydai išrinko karalių Saulių (90 psl lentelėse).
Finikiečiai

Finikiečiai gyveno Finikijoje. Žemė buvo labai branginama, nes jos nebuvo daug. Mediena buvo naudojama laivams statyti. Finikiečių miestai Sidonas ir Tyras (II tpK). Žlugus kaimynams Hetitams Finikija iškilo, tad 1200 mpK laikoma finikiečių istorijos pradžia.
Svarbiausias verslas – prekyba (88 psl lentelėse).

Persijos imperija

II tpK Irano plokščiakalnyje gyveno Medų ir Persų gentys. VII Medai nugalėjo persus ir padėjo babiloniečiams apsiginti nuo asirų.
VI apK iškilo persai. 92 psl lentelėse.

GRAIKIJA

Pradžia – Kretos civilizacija – III tūkst pK. Sunaikino ugnikalnis ir puolančios gentys II tūkst pK.
Mokėnų civilizacija – 1600 mpK susidarė iš Kretą sunaikinusių genčių (achajų). Jie statė akropolius. XII apK juos sunaikino dorėnai.

Ūkis – žvejyba, prekyba, sodininkystė, vynuogiavimas, gyvulininkystė, žemdirbystė.

Tamsieji šimtmečiai
Išnukus Kretos-Mikėnų civilizacijai 1100 mpK prasidėjo Tamsiesi šimtmečiai. Apie juos mažai žinoma.
Trojos karas (1240-1230) H. Šlimanas (archeologas) atkasė, kad jis buvo.
Homero “Iliada”, “Odisėja”

Poliai
Graikija – Helada; graikas – helenai;
Didieji miestai vadinami poliais (miestas ir aplinkiniai kaimai); turgaus aikštė – agora; įtvirtinta miesto dalis – akropolis;
Daugiausia žmonių – Atėnuose; didžiausias polis – Sparta;
Polių gyventojai: aristokratai – piliečiai (tautos susirinkimas); matekai – nepiliečiai; vergai; įsigalėjęs aristokratas – tironas;

Kolonizavimas
VIII apK graikai kėlėsi kitusr gyventi užgrobdami kitaas teritorijas, nes žmonių daugėjo, reikėjo didesnių prekybos plotų, kiti žmonės buvo trememi iš polių. Užgrobta teritorija – kolonija; užgrobiančioji – metropolija.

Atėnai
V apK tavo svarbiausiu amatų prekybos, kultūros centru. Spausdavo vynuoges, statydavo laivus, puodžiai, audimas. Vergai – kalbantieji įrankiai

Sparta
X apK prasidėjo jos istorija. Gyventojai: spartiatai – vyrai gimę Sartoje ir jie tampa kariais; partioikai – kariauti vyrai, ne kariai; helotai – vergai (jie verčiasi amatais dirba žemę kartu su patrioikais). Valdžia: 2 karaliai, seniūnų taryba (gerontai), tautos susirinkimas. Vaikai paliekami tik stiprūs ir nuo 7 metų į kariuomenę.
Pasirašė Pelaponeso sąjungą, kuria užsitikrino Pelaponeso pagalbą karo atveju.

Dievai
Dziausas, Poseidonas, Apolonas, Artemidė, Atėmė.
Olimpiados
776 mpK. Nevyko tarp 394 m-1896 m.

Graikų persų karai 500-449 mpK
Priežastys: persai užkariauja M. Aziją. Mūšiai: Maratono 490m. laimi graikai; Termofilų 480 m. laimi persai; Salaspilio (jūrų) 480 m. laimi graikai; Platėjos 479 m. laimi graikai; Mikalės 479 m. laimi graikai. 478 mpK – Atėnų iniciatyva įkurta Delo jūrų sąjunga.

Demokratija
Solono reformos – 594 mpK: panaikintos valstiečių skolos, atėniečiai tampa piliečiais.
Klistenio reformos – 500 taryba
Periklio reformos – 443-429 mpK: vykdė statybas, mokamos algos valstybės tarnautojams.
V apK visi piliečiai gali balsuoti; Tautos susirinkimas vyksta pas 10 dienų, o tarp jų vadovauja 500 taryba. Valdančios institucijos: pagr. Tautos susirinkimas; šal: 500 atryba; 10 stratėgų (gynybą), 9 archontai (religija), 6000 teisėjų.

Mokslas ir menai knygutėje

Mokedonijos iškilimas
431 mpK – Peloponeso karas (tarp Atėnų ir spartos)
404 mpK – Sparta laimi. Nutraukta Delo sąjunga. Prasidėjo parai tarp polių.
359 mpK – Pilypas II tampa makedonijos karaliumi. Jis suvienija ir iškelia makedoniją. Falanga – ginkluota kolona.
338 mpK – mūšis prie Cheronėjos. Graikai pralaimi.
336 mpK – į valdžia Aleksandras Didysis
334 mpK – žygis į Persiją; 332 mpK – įkurta Aleksandrija Egipte;
331 mpK – sutriuškinami persai. Ten apgyvendinami graikai ir prečama helenistinė kultūra. Imperijos sostas – Babilonas.
323 mpK – mirus Aleksandrui Makedoniečiui valdžia perėmė karvedžiai ir imperija skilo į Egiptą, Siriją ir Makedoniją.
523-530 mpK – helenistinis laikotarpis

ROMA

2000 mpK – įvairios tautos atsikėlė į Italiją
800-400 mpK – įsigali etruskai
750 mpK – Graikų kolonistai užima daug teritorijų.

Patricijai – kilmingieji, senieji Romos gyventojai (tautos susirinkimas, senatas, karalius)
Plebėjai – laisvi piliečiai, ne senieji romos gyventojai. Balsuot negali.
Patricijui ir plebėjui tuoktis draudžiama.
Karalius – pirmininkauja senate, aukoja aukas dievams, vadovauja kariuomenei.
509 mpK – išvytas paskutinis karalius ir VI apK – Roma pasiskelbia respublika (tautos susirinkimas (gali skelbti kara), senatas (300 žmonių, vėliau 900, sprendimai daugumos nuomone, įsigali jei neprieštarauja plebėjai), magistrai (pareigūnai)).
494 mpK – Plebėjų tautos susirinkimas (išsikovojo teisę dalyvauti tautos susirinkime, išrinkdavo tribūnus, kurie galėjo nutraukti senato įsakymus, panaikinta plebėjų skolinė vergija)
450 mpK, – 12 lentelių – įsalymų rinkinys.
Kariuomenė – tik piliečiai
Punų karai
I (264-241 mpK) Punų karas: iš Kartaginos romėnai atėmė Siciliją, Sardiniją, Korsiką.
II (218-201 mpK) Punų karas: Hanibalas užpuola Italiją; 216 prie Kanų sumušė Romą, bet nepavykus užimti Romos grįžo į Afriką. 202 mpK Romėnai Afrikoje sumuša Kartaginą ir įsitvirtina vakarų Viduržemio jūros pakrantėse.
III (149-146 mpK) Punų karas: Kartagina visiškai sugriaunama ir tampa Romos provincija.
146 – Roma įveda savo valdžią Graikijoje;
74 mpK – Spartako sukilimas

Brolių Grakchų reformos
133 mpK – T. Grakchas – žemės reforma (už tai nužudytas)
123 mpK – G. Grakchas – pratęsia brolio reformą; duonos įsakymas: kiekvieną mėnesį gauna nemokamai duonos, visuomeniniai darbai.
58 mpK – įsigali tiumviratas (Krasas, Pompėjus, Cezaris).
49 mpK – Cezaris užkariauja Italiją, kurioje įveda savo diktatūrą, nesiskaito su senatu, visi jo klausė.
44 mpK – senato sąmokslu buvo nužudytas Cezaris ir į valdžią ateina Arkas Antonijus (Rytų Roma), Oktavianas (Vakarų Roma). Antonijus apsigyveno su Kleopatra, o kai valdovų santykiai pašlijo Oktavianas nužudė Antonijų ir Kleopatrą. Egiptas tavo Romos provincija.
27 mpK – Oktavianas tampa Romos valdovu. Roma – imperija. Oktavianas siekė grąžinti respubliką, bet ji pasiliko imperija, kurią valdo senatas su imperatoriumi.
14 m po Kristaus – miršta Oktavianas Augustas.
Pax romana – romėniškoji taika, kuri leido provincijoms vykdyti prekybą, statybą, tiesti kelius. Romanizacija – provincijos perima romėnišką kultūrą. Paplito lotynų kalba ir prasidėjo taika tarp jis ir provincijų.
Po Oktaviano valdė žiaurūs valdovai: Tiberijus, Kaligula, Klaudijus, Neronas, kuris 64 padegė romą ir apkaltino krikščionis.
PO jų valdė Antoninų dinastija. Trajanas (98-117) užėmė Mesopotamiją. Buvo geras imperatorius.

Ūkis
Latifundija – didelis ūkis. Augino vynuoges, alyvuoges, gyvulius, plėtėsi amatai.
I a Plinijus Vyresnysis aprašė gintaro kelią į Romą.

Buitis
Terma – pirtis. 312 mpK – pirmieji vandentiekiai.

Mąstytojai
Seneka – neigė turtus, geriausia valdymo forma – respublika
Epiktetas – buvęs vergas, siekė lygybės tarp tautų.
Imperatorius Markas Antonijus – “mirtis sulygina visus”

Mokslas
Mokykla lankė berniukai (stiliumi ant vaško lentelių rašė). Mokėsi oratoriškumo, graikų kalbos.
Mokslininkai:
Plotemėjas – žemė visatos centras
Plinijus – “Gamta ir istorija”
Titas Livijus – “Romos istorija”

Krikščionybė
Krikščioniai buvo persekiojami, tad rinkdavosi požeminėse katakombose.
64 m už gaisrą Neronas apkaltino krikščionis ir pradėjo viešą jų persekiojimą. Tačiau Kristaus pasėkėjų daugėjo.
313 m – Konstantinas leido išpažinti krikščionybę
392 m – Teodosijus ją paskelbė valstybine religija.

Romos nuosmūkis
III a prasideda pilietinis karas ir svetimšalių puolimas. Nesutarimai kariuomenėje, didėja mokesčiai.
284 m Diokletiano reformos. Pertvarkė kariuomenę, pastatė įtvirtinimus, imperiją suskirstė į sritis.
395 m Teodosijaus sūnūs pasidalijo Romą: Vakarų Romos imperija – Roma; Rytų Romos imperija – Konstantinopolis.
IV a – tautų kraustymasis.
378 m gotai užpuola VRI ir laimi daug žemių už kurias pasižada ginti VRI nuo barbarų.
410 m gotai nuniokoja Romą
Tautų kraustymasis: frankai į galiją, anglai ir saksai į Britanijos salas, Vandalai įsikūrė Kartaginoje ir antrą kart užėmė Romą.
Klaidžiojo Hunai, kurie buvo labai žiaurūs. Jų valdovas Atila – Dievo rykštė
476 m germanas Odoakras nušalina imperatorių Romulą Augustą, pasiskelbia Italijos karaliumi. Tai VRI žlugimas ir Senovės istorijos laikotarpio pabaiga.
RRI pasivadino Bizantija.

Baltai

Baltų teritorija buvo labai didelė, tačiau rytų baltus nukariavo slavai, tad baltų liko tik apie Lietuvą, Latviją, Baltarusiją. V apK susiformavo visos žinomos Baltų gentys.

Vertėsi žemdirbyste, medžiokle, gyvulininkyste.
1600 mpK pasirodė pirmieji bronzos dirbiniai, tad tas laikotarpis vadinamas bronzos amžiumi.
500 mpK pradėjo lydyti geležį, tad tas laikotarpis vadinamas geležies amžiumi.
Kai gentys pradėjo turėti daugiau tirto imta statyti piliakalniuose įtvirtinimai.

Mainų prekyba. Dažniausiai iš kitų šalių atsigabendavo papuošalus. Iš Romos imperijos gaudavo indų, ginklų, papuošalų, monetų. Baltai siūlydavo ką užaugindavo ir gintarą. Gintarui apdirbti buvo statomos dirbtuvės. “Gintaro kelias”.
Pirmieji baltų paminėjimai 12 psl lentelėse.

Dvasinis gyvenimas

Pagonybė. Perkūnas. Tikėta pomirtiniu gyvenimu tad mirusįjį palaidodavo su darbo įrankiais. Žmonės buvo ir deginami, ir laidojami.

Leave a Comment