Graiku pasaulis jo ypatybes

Niekas gerai nežino,iš kur graikai kilę. Istorikai mano,kad ši tauta susidarė iš genčių,atėjusių iš Indijos irCentrinės Europos.
Graikai save laikė viena tauta-helėnais(tai romėnai juos pavadino graikais).Kitataučius jie niekino ir vadino barbarais.
Kiekvienas miestas-valstybė turėjo savitą valdymo tvarką.Mūsų vartojamas žodis „politika“ yra kilęs iš graikiško žodžio polis,reiškiančio miestą.Kai kuriuose miestuose klestėjo demokratija.Kituose važią buvo paveržę ir viešpatavo tironai.O Spartą valdė du karaliai,tardamiesisu seniūnų taryba,kurią sudarė 60 metų sulaukę vyrai.Tačiau dauguma miestų-valstybių paklusdavo turtingiems žemvaldžiams ir didikams-aristokratams.Žodis „aristokratas“ susideda iš graikiškų žodžių aristo(geriausias) ir kratas(valdžia).Buvo maanoma, kad aristokratai geriausiai moka tvarkyti valstybės reikalus.

Olimpinės žaidynės

Olimpinės žaidynės buvo rengiamos Dziauso garbeipietų graikijos mieste Olimpijoje.Pirmosios žaidynės įvyko 776 pr. Kr.Jos vyko kas ketveri metai ir ilgainiui tapo svarbiausia religine švente.Susiringdavo daugybė žmonių is visos Graikijos.Šventė vykdavo vasarą ir trukdavo penkias dienas.Šventė prasidėdavo maldomisir religinėmis apeigomis,paskui vygdavo varžybos:žirgų lenktynėsm,kumštynės ir pentatlono rungtynės.Pentatloną sudarė pekios rungtys:180m. Bėgimas,ieties ir disko metimas,šuolis į tolį ir imtynės.Kita rungtynių rūšis vadinosi pankratjas:varžovams buvo leidžiama viskas,drausta tik kandžioti priešininką ir badyti jam akis.Teisėjas turėjo lazdą pažeidėjui suudrausti.Be sporto rungtynių,varžydavosi retoriai ir poetai.

Olimpiadų nugalėtojai tapdavo garsenybėmis.

Teatras

Atėniečiai sukūrė dramą.Ji išaugo iš senovinių švenčių dievo Dioniso garbei.Du kartus per metus-sausio ir kovo menesį-per šventes vykdavo dramaturgų varžybos:dramos būdavo vaidinamos ir vertinamos.
Pirmuosiuose vaidinimuose dalyvavo tik vienas aktorius ir 12-15 vyrų choras.Choras šo

okdavo ir dainuodavo,papildydamas veiksmą bei pasakojimą.Vėliau sugalvojo įvesti antrą autorių.Atėnuose vaidinimai vykdavo tik du kartus per metus,aktoriai profesionaliai keliavo po visą Graikiją.
Ankstyvosios graikų dramos pasakojo dievų istorijas.Vėliau atsirado komedijos.Vaidinimai buvo labai populiarūs:Dioniso teatre Atėnuose susėsdavo keturiolika tūkstančių žmonių.

Graikų aukojimai ir prietarai

Graikau,tikėjo kad nors dievai žmonėms tolimi,jų palankumas ar rūstybė gali nulemti sėkmę arba atnešti nelaimę.Todėl žmonės buvo labai prietaringi .Jei priešais prabėgdavo katė,jie nežengdavo nė iš vietos nenumetę skersai kelio trijų akmenukų.

Gydytojai

Nuo V a. pr. Kr. Daugelyje miestų-valstybių buvo įkurtos šventyklų ligoninės.Jos vadinosi asklepėjai,pavadinimas kilo iš medicinos dievo Asklepėjo vardo.Ligoniai tikėjo,kad dievas ateina jų gyditi naktį.
Graikų gydytojas Hipokratas,kartais vadinamas medicinos tėvu,sukūerė diagnostikos sistemą,vadinamą klinikine apžiūra.Gydytojai ja naudojasi iki šiol.Hipokratas reikakalavo,kad gydytojai būtų išsilavinę,santūrūs ir atidūs,
„darbe ir gyvenime švarūs ir švventi“.Daugelyje šalių ir mūsų laikais gydytojai duoda Hipokrato priesaiką,pasižada visomis išgalėmis stengtis žmones išgydyti.

Atėnų demokratija

Kas yra demokratija?Daugiau nei dviem tūkstantmečiams praėjus nuo senovės graik laikų,Amerikos prezidentas Abrahamas Linkolnas ją apibrėžė kaip „liaudies valdžią, renkamą žmonių ir dirbančią žmonėms“.Daugelis šiuolaikinių valstybių save laiko demokratinėmis.

Demokratijos idėja gimė Atėnuose apie 500 pr. Kr.
Tačiau Atėnų demokratija buvo kitokia negu dabartinės.Atėnuose tik piliečiai turėjo teisę balsuoti,o piliečiais buvo laikomi tik suaugę vyrai.Moterys,vergai ir metoikai nebuvo piliečiai ir balso valstybėje neturėjo.

Atėniečiai labai didžiavosi savo demokratija.

Agora

Iš ryto da

auguma piliečių,kuriems nerekėjo į darbą,
traugdavo į agora –atvirą aikštę Atėnų centre.Agorą supo karo vadų būstinė,valstybės įstaigos ir archyvas
kalėjimas ir viešūjų skelbimų lenta naujiems įstyatmams,artimiausioms teismo byloms ir kariuominės pašauktinių sarašams skelbti.

Agoroje vygdavo teismai.Atėnų teismas pasižymėjo triukšmu ir netvarka.Jis prasidėdavo maldomis,paskui buvo skaitomas kaltinimas.

Vergai

Dauguma vergų buvo barbarai-karo belaisviai arba piratų grobis.Kartais vergų pirkliai išgelbėdavo tėvų pamestus kūdikius ir paskui juos parduodavo.Vergų vaikai būdavo vergai nuo gimimo

Namų vergai ėjo tarnų pareigas ir padėdavo moterims prižiūrėti vaikus bei senelius.Daug vergų kartu su svetimšaliais ir neturtingais atėniečiais dirbo Akropolio statybose.Kiti dirbdavo amatininkų dirbtuvėse.Trys šimtai vergų sudarė Atėnų miesto policijos pajėgas.Apie keturiasdešimt tūkstančių vergų baisiomis sąlygomis kasė sidabro rūdąvalstybinėse kasyklose.

Leave a Comment