Graikijos Istorija

GRAIKAI

Olimpo kalnas – graikų dievų buveinė, taippat aukščiausias Graikijos kalnas(2920 m.).Antikinę Graikiją sudaro 7 sritys: Peloponesas, Atika, Beotija, Tesalija,Makedonija, Trakija, Jonija.Šalis tetinka: avims, vynuogėms ir alyvmedžiams auginti.Daugelis graikų buvo: žvejai, pirkliai, jūreiviai.

VI tūkst. pr. kr. į Graikiją, Kretą, Egėjo jūros salas atsikelia žemdirbiai(iš Mažosios Azijos). Prasideda neolito era. Šios senosios civilizacijosvadinamos: HELADĖS (žemyno Graikija, Peloponesas ir gretimos salos),KIKLADŲ (Kikladų salos), MINO (pagal legendinio Kretos karaliaus vardą).Mino civilizacija (3000-1450 m. pr. kr.). Kretiečiai iš pradžių buvo garsūskviečių, miežių, vynuogių ir alyvų augintojai – vėliau tapo jūrųplaukiotojais, valdančiais prekybą Egėjo jūroje. 2000 m. pr. kr. imtistatyti dižiuliai ir prabangūs rūmai be įtvirtinimų. 1450 m. pr. kr. staigaKretos civilizacija dingsta, tikriausiai ją sunaikina Mikėnų achajųgalybės, o galbūt stiprus žemės drebėjimas. Gamtos kataklizmą, kuris tuometu sunaikino Teros – Santorio salą, kai kas laiko Atlantidos mitu.II tūkst. pr. kr. po Aziją ir Europą pasklinda indoeuropiečiai, tarp jųgermanų, slavų, graikų protėviai. Tie kurie apsigyvėno Graikijoje vadinamijonėnais (apie 2000 m.), achajais (apie 1900m.), dorėnais (apie 1100 m.);istorikai davė jiems bendrą vardą helėnai. Romėnai juos vėliau pavadinograikais.

Achajai įsikuria Peloponese apie 1900 m. pr. kr. (miestai: Tirintas, Argas,Mikėnai)1600 – 1100 m. pr. kr. Egėjo jūrojo viešpatauja achajų civilizacija, darvadinama mikėnų. Iš pradžių vertėsi: žemdirbyste, gyvūlininkyste – vėliau:jūreivyste.1450 m. pr. kr. achajai sužlugdo Kretos civilizaciją ir apie 1200 m. pr.kr. sugriauna Trojos miestą (po apgulties trukusios 10 metų).1100 m. pr. kr. Mikėnų civilizacija pasiduoda Dorėnų civilizacijai. Egėjorūmų pasaulis nugrimzdo užmarštin – jis tapo kitoks …

1100 m. pr. kr. – 9 a. pr. kr. – graikų viduramžiai (tamsieji šimtmečiai).

Nuo 1100 m. pr. kr. bronzinius ginklus pakeičia geležiniai, keramika imtapuošti geometriniais motyvais, mirusieji vis dažniau deginami.Rašytiniai šaltiniai: „Iliada“ ir „Odisėja“. „Ilijadoje“ pasakojama apieTrojos karą. Trojos kare pasižymėjo Odisėjas – Itakės karalius ir kitasgraikų karalius Achilas, kuriam pavyksta nukariauti Trojos didvyri Hektorą.„Odisėja“ pasakojimas apie Odisėjo (lot. Uliso) sugrįžimą į tėvynę.

Artėjant 9 a. pr. kr. graikų pasaulis persiorientuoja į miestus, valstybes(graik. – polis).Nuo 8 a. iki 5 a. pr. kr. prasideda intensyvi kolonizacija Viduržiemiojūros šiauriniuose krantuose bei Juodosios jūros pakantėse. Graikai pradedabėgti iš savo miestų dėl derlingos žemės stygiaus. Kolonizacijos principas:svarbiausias miestas, metropolis, paskiria išsikeliantiems piliečiams vadą,kuris vertas tapti naujo miesto steigėju. Pirmoji graikų kolonija Pitekūzai(775 m. pr. kr.)775 m. pr. kr. – achajinė Graikija – ją sudaro šimtai miestų, dažniausiaibesivaržančių tarpusavyje. Sparčiai vystosi gyvi prekybiniai mainai. 690 m.pr. kr. pradedamos kalti monetos.7 – 6 a. pr. kr. uzurpatoriai, tironai, įtvirtina asmeninę, nepaveldimąvaldžią – atsiranda nauja valdžios forma – tironija. Ši revoliucijabaigiasi demokratija. Graikija vis dar išlieka iliuzine valstybe, nes taipir neįstengia politiškai susivienyti.

V a. pr. kr. pasižymi tuo, kad graikai siekai politinės vienybės. Tai„klasikinė“ epocha, kai sutaria karas ir darna.VI a. pr. kr. persai atima iš graikų Joniją, Trakiją, Makedoniją (persųkaralius Darijas).499 m. pr. kr. Atėnų ir Eritrėjos palaikomi miesto Euboje palaikomi sukylaJonijos miestai. Graikai sudegina persų miestą Sardus. Po 5 metų Darijussugriauną Miletą.490 m. pr. kr. Darijaus laivynas plaukia užkariauti Gaikijos, tačiau jiebuvo sutriuškinti.480 m. pr. kr. persai vėl bando pakartoti savo žygius, tačiau vėlnesėkmingai – jie buvo sutriuųkinti – Medų karus (persai dažnai vadinami

medais) laimėjo graikai.Atėnai norėdami atitolinti persų pavojų su graikų miestais sudaro Delosąjungą. Netrukus Atėnai iškyla virš kitų miestų ir tampa Egėjo jūros salųir pakrantės imperijos centru.510 m. pr. kr. Atėnai kuria savo demokratiją. Atikos miesto politikaivadovauja Peiklis. Iškyla tokie dramaturgai, kaip: Sofoklis, Euripidas,Aristofanas; tokie istorikai, kaip: Herodotas, Tukididas; tokie filisofai,kaip: Skoratas, Platonas, Aristotelis. Atėnai imti vadinti Graikijosmokykla..431 m. pr. kr. – prasideda Peloponeso karas su Sparta – 404 m. pr. kr.Atėnai kapituliuoja, pasiduoda išsekusiai Spartai.

359 m. pr. kr. Makedonijos karaliumi tampa Pilypas II. Jis sukuria falangųkariuomenę, 388 m. pr. kr. jis pavergia graikų miestus, suteikia tam tikrųlaisvių Atėnams, suvienija visus likusius miestus išskyrus Spartą ir sudaroKorinto sąjungą – baigiasi suverenaus ir nepriklausomo miesto valstybėsvaidmuo.336 m. pr. kr. vos nusprendęs pradėti karą su persais Pilypas II nužudomas,sostas atitenka jo sūnui Aleksandrui – jisai galutinai išvaduoja Graikijąiš persų jungo. 336 m. pr. kr. persai dar bando atsitiesti tačiau jiesutriuškinami prie Iso. Vėliau Aleksandras Egipte pastato miestąAleksandriją. Aleksandras Mesapotamijoje sutriuškina persus ir jamatsiveria Babilono vartai, netrukus jis nukariauja ir Indiją. 323 m.Aleksandras miršta – greičiausiai nuo maliarijos. Jam mirus vyksta kova dėlvaldžios ir įsiviešpatauja Lagidų, Seleukidų ir Atigonidų dinastijos. Taibuvo helenistinė civilizacija …

Dievų pasaulis. Laukuose gyveno kentaurai (pusiau žmonės, pusiau arkliai),satyrai (ožio kojomis), miškų šaltiniuose gyveno nimfos. Žmonės didvyriai:Tesėjas (Atėnų įkūrėjas nužudęs Minotaurą), Edipas (išvadavęs Tėbus),Heraklis (atliko 12 garsių darbų).Nuo 776 m. pr. kr. rengiamos sportinės žaidynės Dzeuso garbei.Pomirtinis gyvenimas (pragaras) – Hado karalystė. Rojus – Eliziejauslaukai.147 psl. dievai.

Graikai sugalvoja: žemę dirbti trasomis, išranda geležinį noragą vietoje

arklo, girnas ir spaustuvą. Smarkiai buvo plėtojama statyba ir architektūra– išrasti kėlimo prietaisai skridinys ir skrysčiai. Išrasta trirema –karinis laivas su daug irkluotojų. Smarkiai išvystytas mokslas: 300 m. pr.kr. Euklidas parašo geometriją, Ktesibijas išranda garo mašiną tačiau topats dar nesuvokia …

Metekai – svetimšaliai taip vadinti Atėnuose.Helotai – vargai taip vadinti spartoje.Periokai – laisvi tačiau poliinių teisių neturintys žmonės gyvenę spartoje.