Europa XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje

Svarbiausi įvykiai1799 m. lapkričio mėn. Napaleonas Bonapartas išvaikė Direktoriją ir konventą. Prncūziją ėmė valdyti trys konsulai.Prasidėjo Napaleono epocha. 1799-1815 m. Napaleono karai.1804 m. kovo 21 d. Priimtas Prancūzijos civilinis kodeksas (Napaleono kodeksas).1804 m.groudžio2 d. Napaleonas Bonapartas vainikuotas Prancūzijos imperatoriumi.1814 m. spalio-1815 m. birželio mėn. Vienos kongresas.1815 m. rugsėjo mėn. Šventosios sąjungos įkurimas.1821 m.gegužės 5 d. Napoleono I mirtis.

Chronologinė lentelė1799m. Karinis pervaersmas. Napaleonas Bonapartas tapo pirmuoju konsulu ir dar su dviem konsulai valdė Prancūziją.1800 m. Karas su Austrija.Konkordas su popiežiumi Pijumi VII.1801 m. Taikos sutartis su Austrija: ši atsisakė savo valdų Šiaurės Italijoje, Belgijoje, kairiajame Reino krante, pripažino Prancūijos sukurtas vasalines Olandijos ir Šveicarijos respublikas. 1804 m.gruodžio 2 d. Bonapartas karūnavosi imperatoriumi Napleonu I.1804 m. Įsigaliojo Parncūzijos civilinis kodeksas (Napaleono kodeksas), garantavęs visų piliečių lygybę prieš įstatymus, asmens laisvę, feodalinių santykių panaikinimą, nuosavybės teisę.1805 m. Sudaryta Austrijos, Didžiosios Britanijos ir Rusijos koalicija prieš Pancūziją.1805 m. gruodžio mėn. Austerlico (Trijų imperatorių) mūšis. Laimjėo Prancūzai.1805 m. gruodžio 2 d. Taikos sutarti su Austrija. Panaikinta Šventoji Romos imperija. 1806 m. Pranciškus II atsisakė imperatoriaus titulo.1806m. Įkurta Reino Sąjunga, į krią Napaleonas I sujungė 14 vokiečių kunigaikščių, pripažystančių imperatoriaus viršenybę ir atidavusių jam savo kariumenę.Didžioji Britanija, Prūsija ir Rusija sudarė prieš Prancūziją nukreiptą koaliciją.Prūsijos sutriuškinimas.1806 m. pab. Didžiosios Britanijos kontinentinės blokados pradžia.1807 m. Tilžės taika, kurią pasirašė Aleksandras I ir Napaleonas I.Europa padalyta į taikos sferas: Vakarų-Napaleono I ir Rytų-Aleksandro I. Iš Lenkijos žemių ir Lietuvos Užnemunės, buvusių Prūsijo valdžioje, Napaleonas I sudarė vasalinę Varšuvo kunigaikštystę.1810 m. Rusija ėmė nepaisyti kontinentinės blokados.

1812 . birželio 24 d-. gruodžio pradžia Napaleono I nesėkmingas žygis į Rusiją.1813 m. Sukurta galinga antiprancūziška sąjunga: Autrija, Didžioji Britanija, Prūsija, Rusija, Švedija ir kai kurios vokiečių valstybės.1813 m. spalio mėn Leipcigo mūšis (Tautų mūšis).. 1814 m. pradžia-kovo 31 d. Sąjunginikai įsiveržė į Prancūziją, užėmė Paryžių. Napaleonas I, atsisakęs sosto, buvo ištremtas į Elbos salą.1815 m. kovo 1 d.-birželio 22 d. Šimto dienų laikotarpis.1815 m. birželio 18 d. Vaterlo mūšis.1815 m. biželio mėn. Napaleonas I štremtas į Šv. Elenos salą.

Chronologinė lentelė1814 m. rugsėjo mėn. Prasidėjo Vienos kongresas. Jame dalyvavo 216 Europos valstybių.1815 m. birželio 9 d. Pasirašytas kongreso Baigiamasis aktas, susidedantis iš 121 straipsnio.1815 m. Sudaryta Šventoji sąjunga.1815 m. birželio mėn. Kongresas gaigė darbą.1815 m. lapkričio 20 d. Sudaryta Keturių sąjunga, į kurią įėjo Austrija, Didžioli Britanija, Prūsija ir Rusija.