civilizacijos

CIVILIZACIJOS

Civilitas lot. reiškia piliečio išsilavinimo, išsiauklėjimo visumą. Civilizacija yra daugiau techninė raiška, todėl galima sakyti, kad jai pradžią davė mokslo ir technikos revoliucija. O mokslo ir technikos revoliucija prasidėjo renesanse (XV – XVIa.). tačiau jei galvosime apie žmonių dvasingumą, religinį įsigilinimą, moralę tai Japonija, Indija ir Kinija pasiekė kur kas daugiau nei Europa. Dažniausiai sąvoka civilizacija yra vartojama dvejopa prasme: 1) siekiant parodyti istorijos raidą, žmonių kultūrą(pasaulio civilizacija) . 2) siekiant parodyti konkrečios tautos brandumo lygį, Konkrečios kultūros lygį (Egipto, mesopotamijos ir t.t.). civilizaciją suudaro trys dalys: 1) pradžia; 2) subrendimas; 3) nuosmukis. Viena nuo kitos civilizacijos skiriasi kultūrinėmis ir religinėmis tradicijomis. Pačios pirmos civilizacijos atsiranda dabartinio Irako teritorijoje, nes būtent čia pirmiausia atsiranda raštas, miestai, kultūros aukštesnysis lygmuo. Senovės rytų tautos pasiekė žymių laimėjimų kultūros srityje. 1.~3500 m. pr. Kr. Šumerai sukuria pirmąjį raštą. 2. pirmieji valandas ir minutes suskirsto į 60 dalių, apskritimą į 360 laipsnių, metus į 12 mėnesių. 3. pirmieji sulydo varį su alavu ir gauna bronzą. 4. išranda ratą. 5. sukuria pirmąsias bibliotekas ir grožinę literatūrą, seniausius pasauly įstatymus. Egiptiečiai nustatė širdies reikšmę krraujotakai, mokėjo 4 aritmetikos veiksmus. XIIIa. Pr.Kr. finikiečiai sukuria fonetinį raštą. Kinai išranda popierių, šilką, veidrodžius.
Mesopotamija (derlingasis pusmėnulis) žmonės apie 8000m.pr.kr. pradeda verstis žemdirbyste. Žemdirbystės atsiradimas kartais vadinamas neolito revoliucija, o tai reiškia, kad žmonės pereina prie atgaminamosios ekonomikos. Neolite atsiranda ke

eramika.
Žmogaus kilmės problema:
Evoliucionistinė – sukurta Darvino 1859m., kad žmogus evoliucijos keliu išsivystė iš beždžionės. Kreacionistinė – sukūrė dievas.
Pirmieji žmonės apsigyvenę žemėje ne tik vertėsi verslais, bet ir užsiiminėjo menu. Vienas žymiausių pirmykščių žmonių kūrinių prancūzo Lasko urve atrastas piešinys „ bizonas vejantis medžiotoją“.
Mesopotamija
Vardą davė senovės Graikai, juo nusakydami geografinę padėtį tarp upių. Tigro ir Eufrato. Tai taip vadinamasis derlingasis pusmėnulis nuo Persų įlankos iki Viduržiemio jūros. Mesopotamijos pietuose Šumero krašte ~ 9000m.pr.kr. įsikuria azijanai – juodaplaukiai baltaodžiai žmonės. ~3500m.pr.kr. šumerų miestai virsta mažomis valstybėmis turinčiomis iki 200 000 gyventojų. Tai miestai – valstybės. Pati Mesopotamijos žemė nenaši, bet šumerai buvo įrengę platų drėkinimo tinklą ir sugebėjo padaryti ją derlinga.šumerai buvo patys pirmieji Mesopotamijos gyventojai. Ginčijamasi iš kur jie atėjo. Vieni teigia, kad jie atėję iš į rytus nuo tigro essančių kalnų, kiti, kad atplaukė jūra pro persų įlanką. Amerikiečių archeologas nusako tiksliausiai: „apie šumerų kilmę žinome tik tiek, kad iš tikrųjų nieko nežinome.“. šumerų raštas – dantiraštis.~3200m.pr.kr. ~2100m.pr.kr. – Urnami įstatymai, 1800m.pr.kr. – Hamurabio įstatymai. Tai buvo pirmasis įstatymų kodeksas žinomas istorijoje, kuriame buvo 282 įstatymai.
Chronologija:
1. Akadų imperija (pirmoji pasaulyje) 2300 – 2200m.pr.kr.
2. I Babilonijos karalystė 1800 – 1600m.pr.kr.
3. Asirijos imperija 700 – 612m.pr.kr.
4. II Babilonijos karalystė 612 – 539m.pr.kr.

Mesopotamijos civilizacija žlunga 500m.pr.kr., kai ją nukariauja Persai. Persams nukariavus Mesopotamiją pirmą kartą istorijoj senosios rytų tautos sujungiamos ir patenka į vieno valdovo rankas. Tai padaro Persų ka

aralius Darijus I. Įkuriami keturi valdžios centrai, kuriems vadovauti skiriami sotrapai – vicekaraliai. Persų valdovai bei kariai gerbė nukariautų kraštų politiką bei religines tradicijas, pripažino jų dievus, todėl ši imperija vadinama tolerantiška imperija. Ji gyvuoja 200m. silpsta nuo pernelyg didelių teritorijų. ~330m. Persiją nukariauja A. Makedonietis. Karingiausia imperija buvo Asirijos imperija.

Hamurabio įstatymai
Jie gynė žmogų ir jo nuosavybę, tačiau lygybės neužtikrino, nes buvo palankūs didikams. Įstatymuose taikomas teisingumo principas “akis už akį, dantis už dantį“. Tačiau jis galiojo tik vienodą padėtį visuomenėje užimantiems gyventojams. Žymiausias miestas – Babilonas, išvertus iš Akadų kalbos – dievo vartai. Mesopotamiečiai – politeistai. Turi saulės dievą, mėnulio dievą, dievą Enlį, Anlilį. jų šventyklos – zikuratai. Mesopotamiečiai sukuria pirmą grožinės literatūros kūrinį „Gilgamešo epas“. Jame aprašomas tvanas, labai artimos sąsajos su Nojaus laivu. Šumerų civilizaciją mokslininkai apskaičiavo t.y. neradus jokių civilizacijos liekanų, buvo manoma, kad kažkokia civilizacija čia turėjo egzistuoti. Šumerai atrandami 1891m.
Egiptas.
Egipto civilizacija atsiranda pasikeitus gamtos sąlygoms. Patys Egiptiečiai savo tėvynę vadino „Kemet“ – juodąja. Taip jie skyrė Nilo drėkinamą žemę nuo „raudonosios“ netinkamos gyventi dykumos. Pradžią civilizacijai duoda miestai. Kai kurie istorikai pirmųjų civilizacijų atsiradimą dažnai vadina „miestų revoliucija“. Prie miesto šliedavos gretimos gyvenvietės ir taip susidarydavo primityvūs valstybės junginiai – nomai. Jungtis į nomus vertė Nilas, nes reikėjo valdyti jo po
otvynius, vystyti irigacinę sistemą, o tam reikėjo didelės žmonių jėgos. Taip atsirado valstybė t.y. teritorinė organizacija su centriniu valdymu, profesionaliais valdininkais ir represiniais įstatymais. Valstybės susidarymo metu genčių vadų autoritetinė ir teokratinė valdžia galutinai transformuojasi į politinę valdžia, o papročių laikymąsi pakeičia teisės normos.
Chronologija:
3100m.pr.kr. senoji karalystė. Karalius Menas suvienija Egiptą. Sostinė Memfis. Piramidžių statyba.
2100m.pr.kr. – vidurinioji karalystė. Sostinė Tėbai. Nukariaujama Nubija. Išrandami karo vežimai.
1580m.pr.kr. – naujoji karalystė. Patys didžiausi nukariavimai Tutmozio III (XVa.pr.kr.) ir Ramzio II (XIIIa.pr.kr.)
322m.pr.kr. Egiptą nukariauja A.Makedonietis.
30m.pr.kr. Egiptą nukariauja Roma. Faraonė Kleopatra – paskutinioji Egipto istorijoje valdžiusi valstybę. Egiptas tampa Romos provincija.
Egiptas – pirmoji valstybė šiuolaikine prasme. Būtinybė reguliuoti Nilo potvynius vertė atskiras žemdirbių bendruomenes jungtis ir taip susidarydavo primityvūs valstybės dariniai – nomai. Egiptiečiai buvo politeistai, tačiau vienas faraonas Echnatonas pabando įvesti vieno dievo – Atono kultą. Taip jis norėjo susilpninti žynių įtaką valstybėje. Jis net pastato naują miestą Achenatoną dievo garbei ir ten perkelia sostinę. Po jo mirties žmona Nefertitė tęsė reformą, bet šie pertvarkymai sukėlė šalyje vidaus karus, o tai silpnino valstybę, dėl to Echnatono sūnus Tutanchamonas grąžina senąjį tikėjimą. Įprasta, kad kiekviena religija turi savo šventąją knygą, kurioje išdėstyti jos mokymo pagrindai, tačiau to pasakyti apie Egipto religiją mes negalime. Ji skelbė keletą doktrinų, kurios netgi neigė viena ki
itą. Svarbiausi religiniai centrai buvo Memfyje ir Tėbuose. Juose buvo pateikiami skirtingi pasaulio ir žmogaus sukūrimo aiškinimai. Tačiau Egiptiečiams jie neatrodė prieštaringi. Sumaištį įneša tik Echnatono reforma. Egiptiečiai turėjo kelių tipų kapus – mastabą – į suolą panašus kapas, hipogėjus – kapas – galerija ir piramidės – faraonų kapai. Pirmosios piramidės pastatomos ~5000m.pr.kr. pirmoji žinoma – faraono Džoserio. Ji yra laiptuota. Vėliau piramidės įgauna aiškią geometrinės piramidės formą.2720m.pr.kr. pastatoma didžiausia Cheopso piramidė 146,7m. 5,4 ha. Pagal jos briaunas galima tikrinti kompasus. Egipto raštas trijų rūšių: hieroglifai – realistiškai vaizduojami daiktai, hieratinis – jį naudoja žyniai, demotinis – naudojamas liaudies sluoksniuose. Išskirtiniai Egipto meno bruožai:
1. didingos formos, monumentalumas, griežtas ir ryškus konstruktyvizmas, geometrinis taisyklingumas.
2. meno stilių sudarė griežtų taisyklių rinkinys. Sėdinčios figūros būdavo su sudėtomis ant kelių rankomis, vyrai būdavo piešiami tamsesnės odos nei moterys, buvo tiksliai parašytas kiekvieno Egipto dievo pavidalas.
Dievai:
• Ozyris – žymiausias Egipto dievas.
• Amonas – didysis Tėbų dievas
• Ra – saulės dievas, pomirtinio gyvenimo globėjas
• Hatora – menų deivė.
• Totas – rašto, meno ir mokslo išradėjas.
3. skulptūrai būdingas viso kūno sustingimas.
Egipto istorijos šaltiniai:
IV – IIVa.pr.kr. Egipto žynys Manetonas parašo Egipto istoriją graikų kalba, kurioje pateikia chronologinę Egipto raidą. Tačiau tikri faktai painiojami su padavimais. Herodoto raštai – aprašo tikėjimą. Daugiausiai informacijos gauta išanalizavus Egipto papirusus ir raštus. XVIIIa.pb. prasidėjo sistemingi Egipto tyrinėjimai, kurių metu buvo rastas rozetės akmuo. Tai pirmasis Egipto tekstas su vertimu į graikų kalbą. Tačiau iššifruoti hieroglifus ne taip paprasta. Pirmajam tai pavyksta padaryti prancūzų mokslininkui Šampolionui 1822m.
Žydai
Chronologija:
XXa.pr.kr. Abraomo kelionė. Abraomas gimsta Uro mieste Mesopotamijoje
XVIIa.pr.kr. žydai Egipte
XIIIa.pr.kr. žydai Palestinoje
X – IXa.pr.kr. žydų karalių valdymas. Pirmieji karaliai: Saulius, Dovydas, Saliamonas.
586 – 538m.pr.kr. Babilono nelaisvė. Pradedamas biblijos rašymas.
Egzistavo 3 žydų valstybės: Dovydo (1000m.pr.kr.), Izraelio (772m.pr.kr.), Judėja (586m.pr.kr.) Palestinoje. Visa žydų istorija prasideda nuo Abraomo kelionės. Jo anūkas Jokūbas buvo pavadintas Izraeliu (dievas kovoja). Kartais žydai vadinami Izraelitais. XIIIa.pr.kr. gimsta Mozė. Jis sujungė visas žydų gimines į vieną tautą, padedamas dievo Jahvės jis atkeliavo į Palestiną, žemę, kurią Jahvė pažadėjo dar Abraomui. Kelionėje, ant Sinajaus kalno Jahvė davė Mozei 10 įstatymų žydų tautai. Šie įstatymai tapo monoteistinės religijos pagrindu. O žydai – išrinktąja Dievo tauta. Įstatymai dar vadinami dekalogu. Abraomas, biblinėje tradicijoje seniausias iš patriarchų (giminės pradininkas), Dievo pašauktas iškeliavo iš Uro į Pažadėtąją žemę. Jis mirė 175m. amžiaus. Paliko pirmagimį sūnų Izaoką, žydų tautos pirmtaką. Mozė hebrajiškai – ištrauktas, o sen. egiptietiškai – vaikas. Gimė Egipte ir vaikystę praleido faraonų rūmuose. Jis išvedė žydų tautą iš Egipto nelaisvės per 40m.,bet pats jos nepasiekė. Žydų religija – Judaizmas neturi jokio formalaus mokymo. Visa jų religingumo esmė – Šema. Taip vadinamos trys ištraukos iš biblijos, kurias tikintysis judėjas skaito ryte ir vakare (hebrajiškai – klausyk). Pamaldus judėjas turi paklusti dievo įsakymui kasdieniame gyvenime. Įstatymo priesaikai yra išdėstyti penkiose pirmosiose biblijos knygose (tora), čia yra 613 įstatymų, aprėpiančių visas gyvenimo sritis. Judėjai – ortodoksai (išpažįstantys tikėjimą be jokių pakeitimų) toros įstatymų laikosi iki smulkmenų. Žydų maldos namai – Sinagoga. Jų eros pradžia – 3750m.pr.kr.1948m. atkurta žydų valstybė Izraelyje ALO.
Indo civilizacija
2400 – 1700m.pr.kr. pagrindiniai verslai yra žemdirbystė ir gyvulininkystė. Didžiausi miestai – Machedžio dvaras ant Indo upės ir Marapa (tarp Indo ir Gango upių). Kultūriniai pasiekimai: namuose buvo įrengti neeiliniai tam metui patogumai: tualetas, šulinys, plokštėmis iškloti vonios kambariai, kanalizacija. Indo civilizacijos raštas iki šiol neiššifruotas. Indo civilizacija – taiki. Geografiškai tame laikotarpyje tai didžiausia civilizacija. Dingsta paslaptingai, dėl neaiškių priežasčių.
Chvanchės (geltonosios upės) civilizacija
2200 – 221m.pr.kr.
pirmieji žmonės ~3500m.pr.kr. jie augina soras, tik vėliau pietuose pradedami auginti ryžiai. Pirmosios didesnės valstybės pradeda kurtis 3 tūkstantmety prieš Kristų. Kinų raštas – ideografinis. Raštas žymi ne garsus, bet daiktą ar veiksmą. Namai buvo statomi iš medžio todėl randama mažai liekanų. Kinai pradeda gaminti šilką, prijaukina buivolą. Tai karinga civilizacija. Kinų imperija susiformuoja 221m.pr.kr. ir gyvuoja apie 2000m. iki 1911m. šioje imperijoje sunorminamas raštas, ilgio ir svorio matai, kalendorius, pastatoma 3000km. ilgio siena. Vienas iš imperatorių pastato milžinišką laidojimo kambarį, su 10000 molio karių, kuris atrastas neseniai – 1980m.
išradimai: parakas, spaustuvė, popierius, karutis.
Hetitų imperija
~1650m.pr.kr. – 900m.pr.kr. dabartinės Turkijos teritorijoje. Hetitai puola Egiptą. XIIIa.pr.kr. nuvedama siena. Hetitai grobia teritorijas Sirijoje, Mesopotamijoje ir visai sugriauna I Babilonijos karalystę. Hetitai išmoko lydyti geležį, kare naudoti arklius ir ratus su stipinais. Tai hetitams padėjo užkariauti daug teritorijų. Žlugimas – neaiškus.
Persija (Medai)
~550 – 500m.pr.kr. ji klesti. Vadinama tolerantiškąja imperija, nes nukariautuose kraštuose palieka buvusią tvarką. Egzistavo į rytus nuo Tigro upės, pasiekdama Juodąją jūrą, Kaspijos jūrą ir Persų įlanką. Žymiausi valdovas: Darijus I. Imperija klesti du šimtmečius, bet ima silpti, nes yra pernelyg didelė. 330m.pr.kr. ją nukariauja A.Makedonietis.
Finikija
1200 – 146m.pr.kr. dabartinės palestinos, Sirijos, Libano teritorijoje. Finikiečiai užsiėmė jūros prekyba. Jie tampa didžiaisiais antikinio pasaulio jūreiviais.. jie pradėjo pirmieji plaukioti naktimis, orientuodavosi pagal žvaigždes. Manoma, kad jie pirmi apiplaukė Afrikos krantus ir pasiekė Braziliją (VIa.pr.kr.). didžiausia ir galingiausia Finikijos kolonija – Kartagina (Tunisas). Finikiečiai kūrė savo kolonijas palei visą viduržiemio jūros pakrantę, o taip pat ir Sicilijos, Sardinijos salose. Finikiečiai neatsispiria romėnų invazijai ir Pūnų karų metu (264 – 146m.pr.kr.) jie pralaimi Romai. 146m.pr.kr. Roma pajungia Finikiečius kultūros srityje. 22 priebalsių abėcėlė, kurią vėliau perima Graikai, 5 balsės, vėliau Roma tai perteikia kitiems žmonėms. Tyrinėjant finikiečių istorija pagrindiniai šaltiniai – archeologiniai dokumentai.

Leave a Comment