Civiliniai teisiniai santykiai

CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI

1. Civilinio teisinio santykio samprata

Civilinis teisinis santykis- tai toks visuomeninis santykis, kurio
dalyviai turi civilinės teisės normų nustatytas ar jų leidžiamas
subjektines teises ir pareigas. Civilinis teisinis santykis yra valinis
santykis. Valia pasireiškia pirmiausiai pačia teisės norma, reguliuojančia
tą visuomeninį santykį.
Civ.t.santykis susideda iš trijų elementų:
1) subjektų
2) turinio
3) objekto

Bendri civ.t santykių bruožai:
1) tai yra visuomeninis santykis, sureguliuotas civ.t normų.
2) civ.t santykis reiškia konkretų ryšį tarp jo dalyvių ir yra
valinis visuomeninis santykis.
3) subjektinių teisių, atsiradusių iš civ.t santykio, įgyvendinimą
užtikrina valstybės prievarta.

Be bendrų bruožų yra dar ir specifiniai bruožai:
1) Civ.t santykis yra ryšys tarp lygių ir viena kitai nepavaldžių
šalių
2) Civ.t santykio dalyviams atsiranda tarpusavio subjektinių civilinių
teisių ir pareigų. Tai reiškia, kad vieno dalyvio subjektinės
teisės atitinka kito dalyvio subjektinę civilinę teisinę pareigą.
3) Civ.t santykiais įgyvendinami jų subjektų turtinai ir asmeniniai
neturtiniai interesai
4) Civ.t santykio įgyvendinimo formos yra nuosavybės teisės
perleidimas, prievolinių santykių sudarymas, nesutartinių
prievolinių santykių atsiradimas.
5) Civ.t santykiai reguliuoja ekonominius santykius, nuosavybės
valdymo, naudojimo ir disponavimo ja srityje, taip pat prekių
mainų, vartojimo paskirstymo, civilinės apyvartos srityje.

Civilinio teisinio santykio (CTS) subjektai

CTS subjektasi (dalyviais) laikomi asmenys, kuriems šiame santykyje
priklauso subjektinės teisės ir pareigos, t.y tokie asmenys, kuriems
civilinės teisės normos suteikia galimybę būti civilinių teisių ir pareigų
subjektais. Tokie subjektai yra fiziniai asmenys ir juridiniai, o kai
kuriais atvejais- valstybė, savivaldybės.
Kiekvieną CTS sudaro dvi šalys: šalis kuriai priklauso subjektinė
civilinė teisė, ir šalis, kuriai priklauso tą teisę atitinkanti pareiga.
Tiek vienoje tiek kitoje šalyje, g.b vienas du ir daugiau asmenų. Daugelyje
CTS subjektines teises ir pareigas turi abi šalys, pvz., teisiniuose
santykiuose, atsirandančiuose iš pirkimo- pardavimo, nuomos, rangos ir kai
kurių kitų sutarčių.

Civilinio teisinio santykio (CTS) objektas

CTS objektas yra tai, į ką nukreiptos šios santykio turinį sudarančios
subjektinė civilinė teisė ir pareiga. Tokie objektai g.b:1) pinigai 2)
daiktai 3) vertybiniai popieriai 4) kitas turtas bei turtinės teisės 5)
veiksmai, pvz., daikto pagaminimas ar taisymas, remontas, daiktų pervežimas
ir kt 6)intelektinės veiklos rezultatai, pvz., meno mokslo ar literatūros
kūriniai, moksliniai atradimai, išradimai 7) informacija 8) asmeninės
neturtinės vertybės, kuriomis laikomos neturinčios materialinio turinio
vertybės, neatskiriami susijusios su asmenybe (piliečių bei juridinių
asmenų garbė ir orumas)
Nuosavybės teisinių santykių objektai yra daiktai. Prievolinių
teisinių santykių objektai yra veiksmai (arba susilaikymas nuo veiskmų).
Daiktai šiuose santykiuose gali būti tik kaip jų dalykas.
Daiktas, kaip CTS objektas, yra materialinio pasaulio dalykas,
galintis patenkinti tam tikrus materialinius ar kultūrinius žmogaus
poreikius. Daiktais laikomi tiek natūralios būklės gamotos dalykai- miškas,
gyvulys ir pan., tiek žmogaus darbu sukurti dalykai, pvz., pastatai,
transporto priemonės, baldai ir kt.