Citatos

Pavyzdžiui, eilėraštyje „Užtrauksim naują giesmę“ reiškiamos tautos atgimimo idėjos, skelbiamas permainų metas: „Ne taip giedosim kaip lig šiolei,/ Kitas mąstysime dūmas.“ Jame skatinama įsitraukti į kovą už tėvynę: „Uždekim meile sau krūtinę!/ Į kovą stokim milžinais!“ Šiame eilėraštyje vertybėmis laikoma drąsa, meilė tėvynei, pasiryžimas dirbti jos naudai. Kūrinys kupinas vilties ir nėra jokios abejonės dėl pergalės: „Nušvis laikai,/ Atgims jauna tėvynė.“ Tokią šviesą ir viltį skleidžiantis eilėraštis skatino lietuvius tikėti po okupacijos ateisiančiais naujais laikais, Lietuvos laisve. Kitas eilėraštis, virtęs daina, „Oi neverk, matušėle“ irgi kėlė tautiečius į kovą. Svarbiausia eilėraščio idėja – pasiaukojimas tėvynės labui. Eilėraštyje motinoms sakoma: „Tau dar liko sūnų: kas tėvynę praras,/ Antros neišmels apgailėjęs.“ Šiais žodžiais iškeliama tėvynės svarba, ji laikoma svarbesne net už gyvybę.

Maironio poezija verčia šių laikų žmogų susimąstyti ir apie dabarties visuomenės problemas. Individualioji Maironio poezija taip pat liko aktuali šių laikų žmogui, nes joje kalbama apie visų laikų bendražmogiškąsias egzistencines problemas. Viena jų – nepasiekiama, neįmanoma meilė