Ankstyvojo geležies ir žalvario amžiaus pasaulėžiūra

VILNIAUS UNIVERSITETO Istorijos fakulteto

Ankstyvųjų metalų laikotarpio pasaulėžiūra, tikėjimai, religija, magija

REFERATAS

Vilnius2005

ĮŽANGA

Tikėjimas antgamtiniais objektais ir jų garbinimas paprastai laikomas svarbiausiu religijos požymiu . Vadinasi iš pradžių turi atsirasti tikėjimas kažkuo ir tik vėliau susi-formuoja religija. Kada žmonės pradėjo tikėti antgamtiniais dalykais negalima pasakyti. Žinoma, kad į Lietuvą pirmieji gyventojai atėjo jau su savo tikėjimu, religiniais vaizdi-niais ir apeigomis. Tada tikėjimas buvo gyvenimo dalis organizuojanti žmonių visuome-nę. Negalima būtų teigti, kad žmonės dievino tai, ko nesuprato. Jie stengėsi suprasti ir paaiškinti, kad jų tikėjimas būtų pagrįstas. Kiek tuometinės sąlygos leido, kūrė tariamąjį mokslą – magiją. Tada tai buvo filosofija, mokslas. Magiška reikšmė buvo teikiama daik-tams, reiškiniams, ženklams, piešiniams. Magija nėra religija, tačiau jos abi susijungę ir susipynę tarpusavyje. Šio darbo tikslas – pabandyti atsakyti į klausimus kuo tikėjo žalvario ir ankstyvo-jo geležies amžiaus žmonės? Kokius dievus ar jėgas jie garbino? Kaip, kokias ir kas atna-šavo aukas? Kaip žmonės suvokė juos supantį pasaulį? Kitaip tariant, koks buvo jų dva-sinis gyvenimas.

Pasaulio sandara Žmogų visada domino jį supančio pasaulio visuma. Pasaulio sandara ypač susi-domėjo žemdirbiai . Dangus baltų gyvenime iš tiesų buvo kasdieninė „duona“. Dangaus šviesulių dėka žmogus identifikavo save laike ir erdvėje. Visos baltų kalendorinės šventės, laiko skai-čiavimo sistemos vienaip ar kitaip susietos su šviesulių padėtimi dangaus skliaute įvai-riais metų ar paros laikais . Be jokios abejonės, to meto dangaus skliautą įsivaizdavo kietą ir tvirtą . Pagal R. Rimantienę, ankstyvuoju metalų laikotarpiu žmonės dangų vaizdavo nukaltą iš vario.Akmens ir žalvario amžiuje žmonėms saulė nebuvo dievybė. Ją gerbė, o ne garbi-no. Juo labiau, kad būta dviejų ar net keturių saulių. Saulė buvo vyriškosios giminės. Pa-prasčiausias saulės ženklas yra skritulys. Žirgai tapo saulės simboliu, šventu jos gyvuliu, nors ji kai kur vaizduojama ir plaukianti luotu.

Lietaus ženklas, šukų pavidalo pluoštai, taip pat būdingi įvairių žemdirbių kultūrų ornamentikai. Juos žymėjo ant molinių puodų, gintarinių papuošalų .Anksti žmonės pastebėjo ir mėnulio įtaką daugeliui žemėje vykstančių procesų. Tai rodo pirmieji žmonių naudoti kalendoriai, pagal mėnulį skaičiavo laiką ir įvairias šventes. Mėnulis, kaip priešprieša saulei, tikriausiai buvo moteriškosios giminės.O vanduo daugelio tautų tikėjimuose buvo kosminis simbolis, visokio gyvybės davėjas, turėjo ir mamiškos gydomosios galios . Visur žalvario amžiaus žmonės vaizda-vosi pasaulį apsuptą jūros, kuri virto vientisu pasaulio vandenynu . Patriarchato laikotar-piu buvo sukurti vandens dievai ir dvasios . Gal dėl to pirmosios aukos būdavo skandi-namos ar metamos į vandenį.Vienas iš svarbiausių pasaulio sandaros elementų yra žemė. Ji buvo moteriškos giminės, kaip priešprieša saulei. Ankstyviausi žemės ženklai yra keturkampiai ir rombai, o vėliau – trikampiai. Užbrūkšniuotas trikampis žemdirbių laikotarpiu tapo įdirbtos že-mės ženklu. Žemės ženklų randama puodų ornamentikoje. Prasmingai atrodo puodo vidi-nėje sienelėje vaizduojami žemės ženklai. Tai tikrai ne puodų puošmena, nes jų nematyti, todėl, matyt, jie turėjo magiškai saugoti puodų turinį.

Tikėjimai Kada žmonės pradėjo tikėti antgamtiniais dalykais, negalima pasakyti. Bet žino-ma, kad pirmieji į Lietuvą atkeliavę gyventojai jau turėjo susiformavusią pasaulėžiūrą. Tai liudija paleolito ir mezolito palaidojimai ir meniški dirbiniai. Negalima būtų teigti, kad žmogus dievino tai, ko nesuprato. Jis stengėsi suprasti ir paaiškinti, kad jo tikėjimas būtų pagrįstas. To meto tikėjimai sutapo su to meto gyvenimo reikalavimais. Senovės gyventojų dvasinis pasaulis buvo glaudžiai susijęs su gamta ir jos jėgomis. Atkreiptas dėmesys į pagrindinius pasaulio sandaros elementus: dangų, žemę, saulę, mėnulį bei vandenį.

Baltų gyventoje teritorijoje vienas iš pirmųjų buvo totemistinis tikėjimas. Žmonės tikėjo, kad jų giminės pradininkas ir globėjas yra kuris nors gyvūnas, augalas ar panašiai. Medžiotojai visame pasaulyje garbino Žvėrių Viešpatį. Elnių ir briedžių viešpaties kultas plačiausiai atsispindi įvairiausių Europos ir Azi-jos tautų mene nuo akmens amžiaus iki viduramžių . Jos buvo laikomos tautų pramotė-mis. Vėliau elnės ar briedės kultą išstūmė lokio kultas. Jau vėlyvajame neolite briedžių ar elnių dantų amuletus ėmė keisti lokio ilčių amuletai. Vėliau nešiojo vien lokio ilčių amu-letus, nors dar ir žalvario amžiaus gyventojai kartais nešiojo senųjų Viešpačių atvaizdus. Gyvatė ar žaltys – taip pat dažnokai sutinkamas simbolis. Baltų gentyse jie žinomi jau nuo akmens amžiaus, o vėlesniais laikais net susiformavo savitas žalčio kultas . Žal-vario ir geležies amžiais gyvatės ir žalčiai buvo vaizduojami papuošaluose. Ilgainiui žmonių pasaulėžiūra keičiasi. Pradedama įdėmiau žvelgti į aplinką. Imama manyti, kad medžiai, vanduo, akmenys, žemė, ugnis, netgi griausmas, žaibas ir t.t. turi ne tik savo išorinį pavidalą, bet ir dvasią . Toks tikėjimas pakeitė žmonių požiūrį ir į mirtį. Taip pat pradėta garbinti gausybė gamtos dvasių.
Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 863 žodžiai iš 2859 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?