1917 metai Spalio revoliucija Rusijoje

829 0

1917m. Spalio revoliucija Rusijoje

Spalio revoliuciją vygdė lenininės bolševykų partijos vadovaujama Rusijos darbininkų klasė, veikusi išvien su valstiečiais. Spalio revoliucija prasidėjo tūkstantis devyni šimtai septynioliktais metais lapkričio mėnesio šeštą dieną. Rusijoje buvo sukurta marksistinė naujo tipo partija. Per tūkstantis devyni šimtai septynioliktų metų vasario revoliuciją buvo likviduota caro vienvaldystė. Susidarė dvivaldystė: laikinoji vyriausybė ir Petrogrado darbininkų ir kareivių deputatų taryba. Tarybos galėjo visą valdžią paimti taikiai. Tarybų žinioje buvo darbininkų milicija, raudonoji gvardija.

Bolševikų partija vadovavosi Balndžio tezėmis, kurios numatė, kad taarybos turi kontroliuoti visuomeninę gamyba ir produktų pasiskirstymą, taip pat numatyta nedelsiant sujungti visus šalies bankus į vieną bendrą nacionalinį tarybų kontroliuojamą banką, konfiskuoti dvarininkų žemes ir nacionalizuoti visą žemę, perduoti žemės tvarkymą samdynių ir valstiečių deputatų taryboms.

Tūkstantis devyni šimtai septynioliktais metais spalio dvidešimt trečią dieną priimta rezoliucija, kad sukilimas pribrendo. Ši rezoliucija tapo partijos direktyva – nedelsiant rengti ginkluotą sukilimą.

Smolne rinkosi Tarybų antrojo suvažiavimo delegatai. Į Smolną buvo iškviesti r

. . .

Join the Conversation

×
×