Kumštelinio machanizmo su svyruojančiu sekikliu projektavimas

Apskaičiuoju sekiklio judesio koeficientus ks

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

PANEVĖŽIO INSTITUTAS

Mašinų ir mechanizmų teorija

Varianto nr.38

Kumštelinio machanizmo su

svyruojančiu sekikliu projektavimas

Tikrino: dėstytojas A. Česnulevičius

Atliko: studentas T. Vaitiekūnas, PT-0 gr

Panevėžys, 2012

Apskaičiuoju mastelius.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

čiaRo – pradinis kumštelio spindulys, AC – tolimiausias atstumas nuo kumštelio centro.

Apskaičiuoju ψ0:

0x01 graphic

Apskaičiuoju reikšmes:

0x01 graphic

čia kv1max=2 ir kv3max=2 (sekiklio maksimalaus greičio koeficientai).

Apskaičiuoju judesio perdavimo kampą γ.

0x01 graphic

Apskaičiuoju sekiklio judesio koeficientus ks.

0x01 graphic

0x01 graphic

Apskaičiuoju kampus ψi.

0x01 graphic

Apskaičiuoju kumštelio profilio taškų koordinates Ri ir αi.

0x01 graphic

Sekiklio kilimo fazėje:

0x01 graphic0x01 graphic

0x01 graphic

Sekiklioleidimosi fazėje:

0x01 graphic

0x01 graphic