Cilindrų galvutė

Cilindrų galvutės

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

TRANSPORTO INŽINERIJOS KATEDRA

AUTOMOBILIŲ TECHNINIS EKSPLOATAVIMAS

VIDAUS DEGIMO VARIKLIAI

CILINDRŲ GALVUTĖS

GR. STUDENTAS

DĖSTYTOJAS LEKTORIUS

ĮVERTINIMAS

KLAIPĖDA, 2014

TURINYS

1. Cilindrų galvutė 4

a. Cilindrų galvutės konstrukcija 5

1.2. Cilindrų galvutės gamyba 6

1.3. Cilindrų galvutės aušinimas 6

1.4. Suspaudimo kamera 7

1.5. Cilindrų galvutės tarpiklis 7

1.5.1. Tarpiklių tipai 7

1.6. Cilindrų galvutės gedimai ir defektai 8

ĮVADAS

Šiandien pristatysiu darbą apie cilindrų galvutes. Aptarsiu variklių cilindrų galvučių konstrukcijas, jų paskirtį, tipus. Taip pat paminėsiu cilindrų galvučių aušinimo tipus, cilindrų galvutės tarpiklio paskirtį, jų tipus, apibendrinsiu pagrindinius galimus cilindrų galvutės defektus.

1.Cilindrų galvutė

Cilindrų bloko galvutė dengia cilindrus iš viršaus ir joje dažniausiai formuojama degimo kamera. Tarp galvutės ir cilindrų bloko yra dedamas specialus tarpiklis, kuris užtikrina gerą sandarumą esant aukštoms temperatūroms ir dideliems slėgiams. Bloko galvutėje tvirtinamos kibirkštinio uždegimo arba kaitinimo žvakės, degalų purkštuvai. Keturtakčių variklių galvutėse įtaisomi įsiurbiamasis ir išleidžiamasis vožtuvai ir gali būti skirstymo velenas. Didelės galios dyzeliniuose varikliuose gali būti atskiros galvutės kiekvienam cilindrui.

 

 

 

 

 

 

1pav. Cilindrų galvutė

Cilindrų galvutės konstrukcija

Cilindrų bloko galvutės tvirtinamos prie bloko smeigėmis, įsuktomis į cilindrų bloką, karterį arba cilindrų galvutės varžtais. Smeigės arba varžtai turi būti veržiami tik gamyklos nustatyta tvarka ir nurodytu veržimo jėgos momentu. Smeiges ar varžtus veržti galima tik su dinamometriniu raktu. Lengvųjų lydinių cilindrų bloko galvutės varžtai veržiami tik esant šaltai galvutei. Ketinės galvutės varžtai papildomai veržiami, kai galvutė įšilusi (esant optimaliai variklio darbo temperatūrai). Galvutės konstrukcija priklauso nuo: vožtuvų išdėstymo, pasirinkto vožtuvų skaičiaus, DSM pavaros konstrukcijos, žvakės išdėstymo, purkštuko išdėstymo, degimo kameros formos.

 

 

 

 

 

 

 

2pav. Cilindrų galvutės konstrukcija

 

Cilindrų galvutės gamyba

Galvutės, kaip ir blokai, liejamos iš legiruoto ketaus arba aliuminio lydinių. Lengvųjų automobilių varikliams dažniausiai naudojamos bendros visiems cilindrams galvutės iš aliuminio lydinių. Kai konstrukcija tokia, padidėja variklio standumas; turima daugiau vietos įsiurbimo ir išmetimo kanalams įrengti. O svarbiausia, joje galima patalpinti dujų skirstymo veleną, kas labai svarbu greitasūkiuose varikliuose.

Cilindrų galvutės aušinimas

Cilindrų galvutė turi būti gerai aušinama, nes degimo metu ją veikia aukštos temperatūros. Į skysčiu aušinamų variklių galvutę aušinimo skystis tiekiamas iš cilindrų bloko pro cilindrų galvutės tarpiklį (3pav.). Geram galvutės aušinimui joje yra išlietos ertmės skysčio cirkuliacijai. Jų angos sutampa su cilindrų bloke esančiomis angomis. Oru aušinamos galvutės liejamos su specialiomis aušinimo briaunomis iš aliuminio lydinių (4 pav.).

 

 

 

 

 

3pav. Skysčiu aušinama cilindrų galvutė 4pav. Oru aušinama cilindrų galvutė

 

 

 

 

 

Suspaudimo kamera

Degimo kameros gali būti formuojamos galvutėse arba stūmokliuose. Nuo degimo kameros formos ir suslėgimo laipsnio priklauso varikliui naudojamų degalų oktaninis skaičius. Degimo kamerose, kuriose liepsnos fronto kelias yra trumpas, detonacijos požymiai pasireiškia rečiau. Todėl geriausia degimo kameros forma yra artima sferai.

Cilindrų galvutės tarpiklis

Cilindrų galvutės tarpiklis skirtas cilindrų bloko ir galvutės sujungimo plokštumoms sandarinti, kad iš cilindrų ir degimo kamerų nesiveržtų degančios dujos (5pav.). Tarpiklis turi leisti cirkuliuoti aušinimo skysčiui ir alyvai iš cilindrų bloko į galvutės specialius kanalus. Jis turi būti atsparus temperatūrai, slėgiui, korozijai, alyvai, pasižymėti tampriomis deformacijomis, nepraleisti iš specialių ertmių alyvos ir aušinimo skysčių. Oru aušinamų variklių galvutės iš aliuminio lydinių ant ketaus cilindrų dažniausiai dedamos be tarpiklių.

5pav. Cilindrų galvutės tarpiklis

Tarpiklių tipai

Kombinuotas metalo ir minkštos medžiagos tarpiklis: laikančioji skarda iš abiejų pusių būna padengta minkštos medžiagos sluoksniu. Minkšta medžiaga, atsižvelgiant į reikalavimus (pvz., alyvos, aušinimo skysčio), gali būti celiuliozė, keramika, kvarcinis stiklas arba anglis. Minkšta medžiaga užtikrina gerą sandarinimą veikiant kintamoms apkrovoms ir keičiantis darbo sąlygoms.

Metalinis tarpiklis: sudarytas iš vieno ar kelių metalinio lakšto sluoksnių. Esant nepakankamam paviršių prispaudimui, prisiderinimą prie sandarinimo paviršių skysčių kanalus ir cilindrą sandarinančių angų zonose padidina profiliuotieji elementai.

Kombinuotas metalo ir minkštos medžiagos bei metalo tarpiklis: zonos ties cilindrais yr tik metalinės. Metalo ir minkštos medžiagos zonos sudarytos iš dantytos laikančiosios skardos, iš abiejų pusių padengtos minkštos medžiagos sluoksniu. Šis tarpiklis tinka esant didelėms prispaudimo jėgoms ir pasižymi geromis spyruokliavimo savybėmis skysčių angų zonose.

Cilindrų galvutės gedimai ir defektai

Dėl cilindrų galvutės tarpiklio nesandarumų dažniausiai labai sumažėja variklio galia. Kad tarpiklis nesandarus, galima atpažinti iš atsirandančių aušinimo skysčio ir alyvos nuostolių:

Į degimo kamerą patenkantys dideli alyvos arba aušinimo skysčio kiekiai nudažo deginius ( balti arba juodi dūmai).

Jei per tarpiklio nesandarumus dujos patenka į aušinimo sistemą, varikliui įšilus iš aušinimo skysčio kyla dujų burbulai.

Jei keičiant cilindrų galvutės tarpiklį elgiamasi netinkamai, cilindrų galvutė persikreipia, t.y. deformuojasi. Taip pat galimas defektas – tai įtrūkimas viršutinėje galvutės dalyje arba metalo dalelės galvutėje.

IŠVADOS

Cilindrų bloko galvutė dengia cilindrus iš viršaus ir joje dažniausiai formuojama degimo kamera. Bloko galvutėje tvirtinamos kibirkštinio uždegimo arba kaitinimo žvakės, degalų purkštuvai. Galvutės, kaip ir blokai, liejamos iš legiruoto ketaus arba aliuminio lydinių. Cilindrų galvutė turi būti gerai aušinama, nes degimo metu ją veikia aukštos temperatūros. Į skysčiu aušinamų variklių galvutę aušinimo skystis tiekiamas iš cilindrų bloko pro cilindrų galvutės tarpiklį. Cilindrų galvutės tarpiklis skirtas cilindrų bloko ir galvutės sujungimo plokštumoms sandarinti, kad iš cilindrų ir degimo kamerų nesiveržtų degančios dujos. Dėl cilindrų galvutės tarpiklio nesandarumų dažniausiai labai sumažėja variklio galia.

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

Valdas Jurevičius ir Leonidas Nanevičius „AUTOMOBILIŲ REMONTININKO RENGIMAS“ 2 – as vadovėlis.

Peter Gerigk, Detlef Bruhn, Dietmar Danner, Leonhard Endruschat, Heinrich Gross, Detler Komoll „AUTOMOBILIAI“.

Kazimieras Giedra, Aleksandras Kirka, Stasys Slavinskas „AUTOMOBILIAI“.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2014 10