UŽSIENIO BENDROVIŲ KŪRIMO SĄLYGŲ PALYGINIMAS: D.BRITANIJOJE, NORVEGIJOJE IR RUSIJOJE

Turinys

Įvadas 3
Teorinė dalis 4
Internet paieškų sistemų apžvalga 4
Tarptautinės ir nacionalinės paieškos sistemos 5
On – line, off – line paieškos 5
Paieškos sistemų privalumai ir trūkumai 6
Pasirenkamų priemonių paieškoms atlikti pagrindimas 6
Internet paieškų sistemų (Rambler ir healthfinder) galimybių detalus nagrinėjimas 7
Rambler 7
Healthfinder 8
“Užsienio bendrovių kūrimo sąlygų palyginimas: D. Britanijoje, Rusijoje, Norvegijoje” 10
Darbo temos trumpas pagrindimas, kodėl pasirinkta, aktualumas 10
Darbo tikslai ir uždaviniai 10
Kaip ir kokiais būdais buvo atliktos konkrečios paieškos 10
Temos aprašymas remiantis surinkta medžiaga 11
Dokumentai, reikalingi bendrovės steigimui Rusijos Federacijoje 11
Dalies apibendrinimas 12
Išvados 13
Literatūros sąrašas 14
Priedai 15Įvadas
Šis individualus namų darbas susideda iš trijų dalių:
o teorinė dalis,
o Internet paieškų sistemų galimybių nagrinėjimas,
o analitinė dalis.
Teorinėje dalyje bus trumpai apžvelgta:
 Internet paieškų sistemos- Paieškos varikliai (Search Engines), Naujienų pokalbių grupės (Usenet Newsgroups), Katalogai (WWW Directory), Elektroninės bibliotekos (Electronic Library);
 Mišrios paieškos programos;
 Metapaieškos sistemos;
 Reitingo sistemos;
 Tarptautinės ir nacionalinės paieškos sistemos;
 On – line, off – line paieškos;
 Paieškos sistemų privalumai ir trūkumai.

Antroje dalyje bus išnagrinėtos dvi Internet paieškos sistemos, bei jų paprastos ir išplėstinės paieškos galimybės:
 http://www.rambler.ru
 Http//www.healthfinder.gov

Analitinėje dalyje bus aprašyta tema: “Užsienio bendrovių kūrimo sąlygų palyginimas: D.Britanijoje, Rusijoje ir Norvegijoje”. Bus iškelti pagrindiniai darbo tikslai ir uždaviniai, į kuriuos ir stengiamasi atsakyti:
 Surasti įstaymus, kurie reglamentuotų įmonės steigimo Didžiojoje Britanijoje sąlygas.
 Surasti įstaymus, kurie reglamentuotų įmonės steigimo Rusijoje sąlygas.
 Surasti įstaymus, kurie reglamentuotų įmonės steigimo Norvegijoje sąlygas.
 Palyginti rastus įstatymus.
 Padaryti atitinkamas išvadas, kurios atsakytų į klausimus:
o Kuri šalis lengviausiai įsileidžia užseniečius į savo rinką?
o Kurioje šalyje mažiausias biurokratizmas, ir paprasčiausias įmonės steigimo dokumentų tvarkymas.
o Kurios šalies įstatymai sudėtingiausi, ir painiausi?Teorinė dalis
Internet paieškų sistemų apžvalga
Kad gauti kokią nors informaciją arba paslaugą WWW, jas reikia rasti. Tai galima tlikti dviems būdais:
 Naršymas po tinklą pelės bakstelėjimais hipertekste.
 Paieška pagal adresus, naudojantis paieškos moduliais, katalogais ir indeksais.
Informacijos paieškai Internete naudojamos specialios paieškų tarnybos. Paprastai tai yra kompanija, turinti savo serverį, kuriame „dirba“ tam tikra paieškos sistema. Daugumos tokių tarnybų paieškos paslaugos yra nemokamos.
Paieškos sistemos pagrindinis uždavinys: naršyti po internetą, bei ieškoti vartotojo nurodytos informacijos.
Paieškos objektas: WWW dokumentai ir failai.
Interneto paieškos įrankius sąlyginai galima grupuoti (atsižvelgiant į pasauliniuose kompiuterių tinkluose esančios informacijos rinkimo, komplektavimo bei pateikimo vartotojui principus):
 Paieškos varikliai (Search Engines) – tai paieškos sistema, kuri informacijai rinkti ir indeksuoti naudoja programas, vadinamas “voru” (spider). Jų dėka paieškų varikliais pastoviai lanko visas WWW vietas (sites) ir kuria WWW dokumentų katalogus (index), t.y. indeksuoja pasauliniuose kompiuterių tinkluose esančią informaciją. Tokiu būdu yra sukaupiamas milžiniškas dokumentų katalogas. Tačiau paieškos rezultate gauname daug nenaudingos informacijos -“šiukšlių”. Pvz., Altavista, Google ir t.t.
 Naujienų pokalbių grupės (Usenet Newsgroups) – šios svetainės skiriasi nuo anksčiau išvardytų tik tuo, kad jose galima ieškoti specifinės informacijos: į įvairias grupes susibūrusių interneto vartotojų, kurie elektroninio pašto pagalba keičiasi informacija, atsiųstų žinučių ir rašinių.
 Katalogai (WWW Directory) – tai svetainės, kurių tikslas – rinkti, grupuoti pagal temas ir pateikti vartotojui pasauliniuose kompiuterių tinkluose esančią informaciją. Šio tipo programose WWW katalogas yra kuriamas ne automatiškai, o interaktyviai. Žmogaus dalyvavimas informacijos klasifikavimo procese sąlygoja tikslesnį jos paskirstymą. Paieškos rezultatai paprastai būna geresni negu “vorų” (spiders) tipo programose. Tačiau paieška vykdoma tiktai tarp užregistruotų WWW dokumentų. Pvz., Yahoo.
 Elektroninės bibliotekos (Electronic Library) – tai svetainės, kurių tikslas – kurti patikimos ir įvertintos informacijos archyvus. Pagrindinis faktorius, skiriantis elektronines bibliotekas nuo paieškos sistemų bei interneto adresų katalogų yra tas, kad jose kaupiama tik patikrinta ir specialistų įvertinta informacija. Elektroninės bibliotekos dažnai renka interneto dokumentus tik viena tema.

Mišriose paieškos programose yra realizuota mišri paieška. Dalis WWW puslapių yra interaktyviai klasifikuota. Programos “vorai” (spiders) indeksuoja pasauliniuose kompiuterių tinkluose esančią informaciją ir po to ta informacija susisteminama pagal katalogus, t.y. pagal tam tikras temas.
Metapaieškos sistemos Metapaieškos sistemoms priklauso daugybė antro ešelono paieškos sistemų. Jos priima kliento užklausą ir pateikia ją keliuose paieškos serveriuose. Po to jos surenka gautą informaciją, apibendrina ją, struktūrizuoja, rafinuoja ir perduoda ją klientui, išrinkus geriausius rezultatus. Padidintas užklausos vykdymo laikas kompensuojamas paieškos rezultatų pagerinta kokybe. Metapaieškos priemonės labiau tinka paprastoms užklausoms, norint greitai gauti rezultatų. Sistemų pavyzdžiai: “HotBot”, “MetaCrawler”, “Dogpile” ir kitos.
Reitingo sistemos – serveryje kuriami populiaresnių tinklo resursų tematiniai nuorodų sąrašai. Nors tai ir nedideli sąrašai, jų atstovavimas yra didelis, nes būtent šioms nuorodoms tinklo klientai teikia pirmenybę.Tarptautinės ir nacionalinės paieškos sistemos
Tarptautinės paieškos sistemos – paiešką vykdo visu tarptautiniu mastu, ieškodamos informacijos ne tik savo šalies, bet ir kitų šalių puslapiuose.
Paprastai visose šio tipo paieškos sistemose galimos paprastos ir išplėstinės paieškos. Populiariausios Google.com, AltaVista.com (search engines) ir Yahoo.com (directories) paieškos sistemos. Šios sistemos gan gerai supranta logines operacijas, tai yra pateikia neblogus rezultatus.
AltaVista.com apjungia labai didelį Web puslapių kiekį ir turi didelį paieškos komandų pasirinkimą, kas daro ją mėgstamiausia paieška daugeliui vartotojų. Pradedantiesiems sistema turi palengvintą tarnybą – Ask AltaVista.
Yahoo.com tai kataloginė paieškos sistema. Tokioje duomenų bazėje informacijos galima ieškoti pasitelkus svetainės paieškos variklį arba leistis temų medžiu gilyn, kol randama informacija.
Nacionalinės paieškos sistemos – tai tokios paieškų sistemos, kurios orientuotos tik į savo šalies informaciją.
Dauguma lietuviškų paieškos sistemų, lyginant su pasaulinėmis, yra menkai išvystytos. Tą patvirtina ir paieškos rezultatai.
On.lt ir Delfi.lt paprastos ar pagerintos paieškos vykdymo metu suranda nedaug dokumentų. Nor užklausos yra pačios paprasčiausios. Vykdant paiešką su minuso ženklu, supranta klaidingai, nes prie rastų dokumentų pridedami ir tie, kuriuose yra žodis, einantis po minuso ženklo. Paiešką su minuso ženklu suprato tik Google.lt. Seklys.lt ir Omni.lt nesuprato loginių operatorių AND ir NOT, o ieškodama frazės pateikia rezultatus pagal kiekvieną frazėje esantį žodį. Daugiau rezultatų, kurie yra gana tikslūs, suranda Google.lt.
Search.lt yra bendro pobūdžio ir specializuotos informacijos paieškos sistema Internete, turinti puslapių katalogą. Lietuviškoje jos dalyje pateikia dviejų tipų informaciją (teminis puslapių katalogas ir lietuviškų puslapių indeksas). Veikia paprasta ir išplėstinė paieška. Išplėsta paieška vykdoma tik pačiuose puslapiuose, o ne puslapių kataloguose.
Google.lt paieška generuojant nuorodų sąrašą, pirmiausia išduoda nuorodas į tuos tinklo puslapius, kuriuose yra daugiausia nuorodų iš kitų dokumentų. Ji remiasi klientų, anksčiau vykdžiusių panašią paiešką, nuomone.On – line, off – line paieškos
Pagal informacijos pateikimą paieškų sistemos gali būti dviejų rūšių: on-line ir off-line. Paieškų sistemos paremtos on-line sistema – tai tokios sistemos, kurios vykdo paiešką iš karto ją užduodant ir kelių sekundžių laikotarpyje gaunamas paieškos rezultatas.
Off-line – tai tokia paieškos sistema, kuri atlieka paiešką tik tada, kai nusiunčiamas užklausimas e-mail’u ar kitomis atitinkamomis priemonėmis užpildant tam tikrą formą ir rezultatai pateikiami kelių dienų laikotarpyje, atsiunčiant juos į e-mail’ą ar į kitą atitinkamą priemonę. Interneto paieškų sistemos turi galimybę atlikti paiešką įvairiomis kalbomis ne tik ieškant informacijos interneto puslapiuose, bet ir naujienų, paveikslėlių, video, FTP failų duomenų bazėje.Paieškos sistemų privalumai ir trūkumai
Privalumai:
 Paiešos sistemos pagalba galime rasti tikslų reikiamą internetinį adresą.
 Galime nadotis katalogais, jei ieškome bendro pobūdžio informacijos, ar jei nežinome, nuo ko pradėti paiešką.
 Jei reikalinga speciali informacija, galime atlikti detalią paiešką.
 Greitas radimo laikas.
 Platus ieškomos informacijos pasirinkimas.
 Rezultatas pateikiamas pagal informacijos atitikimą užklausai.
 Tap gautų rezultatų galime atlikti išsamesnę paiešką.
 Skirtingos paieškos sistemos duoda skitingus rezultatus, todėl efektyvu naudoti kelias iš karto, nei vieną.

Trūkumai:
 Pasitaiko daug “šiukšlių”- tai yra nereikalingos informacijos.
 Kai kurios paieškos sistemos nesupranta kai kurių loginių operatorių.
 Ne visos paieškos sistemos turi išplėstinę paiešką.
 Ne visada randa reikiamą informaciją.Pasirenkamų priemonių paieškoms atlikti pagrindimas
Apsvarsčius visus privalumus ir trūkumus, reikalingos informacijos paieškai atlikti buvo pasitelktos tokios paieškų sistemos:
 Google- mano patyrimu, tai greičiausiai veikianti paieškos sistema.
 Yahoo-nes veikia paieškos katalogo principu ir tarp rezultatų nepasitaiko neveikiančių nuorodų bei “šiūkšlių”.
 Altavista- nes apima labai didelį Web puslapių kiekį, ir turi nemažą paieškos komandų pasirinkimą.
 Hotbot- pasirinkta, kaip papildoma, gan gerą reputaciją turinti paieškos sistema.
 Search.lt- nes tai viena iš geresnių lietuviškų paieškos sistemų.
 Seklys- pasirinkta, kaip alternatyva lietuviškai Search.lt paieškos sistemai.
 Rambler.ru- kadangi tenka ieškoti informacijos rusų kalba,tai rusiška paieškos sistema turėtų gerai pasitarnauti.Internet paieškų sistemų (Rambler ir healthfinder) galimybių detalus nagrinėjimas
Rambler
Tai vienintelis portalas Rusijos Internete, jungiantis paieškos sistemą, reitingų klasifikatorių ir eilę nemokamų paslauigų ir informacinių projektų. Portalo ištekliai užregistruoja daugiau kaip 3,5 mln. lankytojų per parą, o kiekvieną mėnesį Rambler auditorija sudaro 60-70% visų Rusijos interneto lankytojų.
Rambler (http://www.rambler.ru) – tai internetinės paieškos svetainė. Pagrindiniame šios svetainės puslapyje yra:
 Paieška (paprasta ir išplėstinė)
 Paslaugos (Paštas – Pokalbių svetainė – Parnešimų gaviklis – Bylų paieška – Domainai – Žodynai – Žemėlapiai – Аantivirusinės programos)
 Naujienos (Finansai – Rusijos valdžia – Sportas – Orai – TV – Horoskopai)
 Nemokamas paštas
 Top 100 (dažniausiai lankomų puslapių sąrašas)
 Rabler pasaulyje (Vokietija)

Paprasta paieška
Reikia įvesti raktinį žodį (“zemfira”) arba šabloną (*.mp3) ir paspausti mygtuką “найти”. Paieškos sistema pati susipras ar tai paieška pagal šabloną ar raktinį žodį. Paiešką galima atikti:
 Internete
 Naujienose
 Prekėse
 Top 100
Išplėstinė paieška
Išplėstinės paieškos galimybės:
 Užduoti papildomus paieškos parametrus;
 Redaguoti paieškos parametrus, užduotus pagal nutylėjimą;
 Pasirinkti patogiausią rezultatų išvedimo formą.
Paieška pagal tekstą:
 Visas dokumentas – paieška vykdoma visame dokumente, įtraukiant ir pavadinimą;
 Pavadinimas – ieškoma tik pagal dokumentų pavadinimus ;
 Skyriaus pavadinimas – ieškoma tik dokumento skyrių pavadinimuose.
Ieškoti užklausos žodžių:
 Visi (“ir”) – dokumentus randa tik tuo atveju, jei jame yra visi ieškomi užklausos žodžiai ;
 Nors vienas (“arba) – dokumentas surandamas tuo atveju, jei pasitaiko bent vienas iš užklausos žodžių;
 Tiksli frazė – dokumentai randami, jei juose sutinkami užklausos žodžiai būtent tokia tvarka kaip pateikti formoje.
Atstumas tarp paieško žodžių:
 riboti – atstumas ribojamas, dokumento tekste neturi būti per didelis; tai didina paieškos tikslumą;
 neriboti – atstumas neribojamas, bus rasti visi dokumentai, nesvarbu kokiu atstumu yra ieškomi žodžiai.
Neįtraukti dokumentų, turinčių tam tikrus žodžius:
 Iš rezultatų sąrašo pašalinamitie dokumentai, kuriuose yra nurodyti žodžiai.

Dokumento kalba:
 bet kokia – randami dokumentai bet kuria kalba;
 rusų – paieška tik rusų kalbos (kirylicos) dokumentuose;
 anglų – paieška anglų kalbos dokumentuose (tekstas renkamas lotyniškai).
Dokumento data:
 Išrenkami tik tie dokumentai, kurie patenka į užduotas ribas, iki arba po užduotos ribos.
Dokumentų paieška kokrečiuose puslapiuose :
 Leidžia išrinkti tik tuos dokumentus, kurie yra nurodytuose puslapiuose.
Rezultatų išvedimas
Rūšiavimas:
 svetainės pagal tikslumą – randami dokumentai grupuojami pagal svetaines, taip kad viena pozicija sąraše gali atitikti kelis dokumentus; rezultatų tvarka nustatoma pagal duomenų tikslumą;
 puslapiai pagal tikslumą – dokumentai negrupuojami pagal svetaines;
 puslapiai pagal datą – nuo naujų iki senų;
 puslapiai pagal datą – nuo senų iki naujų.
Išvesti:
 po 15 – rezultatų;
 pо 30 – rezultatų;
 pо 50 – rezultatų.
Išvedimo forma:
 standartinė ;
 sutrumpinta;
 detali.
Susietos užklausos:
 rodytyti – kairėje ekrano pusėje išvedamas užklausų sąrašas, “susietų” su duomenimis;
 nerodyti. Healthfinder
Tai yra nemokamas patikimas vartotojo pagalbininkas sveikatos ir švietimo srityje, sukurtas JAV Sveikatos ir Švietimo Departamento. Healthfinder gali padėt rasti reikiamas publikacijas, informacijos centrus, duomenų bazes, www puslapius ir suteikti pagalbą neblogiau nei valstybinės ar nepelno siekiančios organizacijos, kuriuos teikia visuomenei naudingą informaciją. Tai kataloginio tipo, gan siaura paieška. Turinti ribotas galimybes.
Healthfinder svetainėje yra:
 prieinamumas
 premijos, stipendijos
 labdaringos agentūros
 kontaktai
 Informacijos laisvės organizacija (FOIA)
 IHC paskelbimas
 healthfinder nuorodos
 puslapio techninė informacija
 healthfinder biblioteka
 tik jums
 sveikatos priežiūra
 healthfinder organizacijos

Healthfinder yra dviejų tipų paieškos: pavadinimų paieška ir tekstinė paieška.
o Pavadinimų paieška naudoja healthfinder pavadinimų sąrašą. Paieškos rezultatai išvedami pagal abėsėlę.
o Tekstinė paieška naudoja tekstą, kurį įvedate paieškos formoje. Duomenys išvedami atsižvelgiant į rezultatų tikslumą.

o Abi rūšys dirba anglų ir ispanų kalbomis. (Organizacijų informacija yra tik anglų kalba)
o Pavadinimas rodo kurioje svetainės veitoje esate.
o Nuoroda, kuri atidaro išplėstinės paieškos langą: išplėskite savo paiešką ar susiaurinkite savo paiešką.
o Puslapio apačioje galite judėti tarp paieškos rezultatų be to nurodo kada paskutinį kart buvo atnaujinta duomenų bazė.
Paprastos healthfinder paieškos rezultatai teikia priėjimą prie pasirinkto pavadinimo svarbiausios informacijos. Tačiau galima:
 Peržiūrėti panašius pavadinimus.
 Išrinkti informaciją viena kalba.
 Persijungti tarp web resursų ir organizacijų paieškų.
Healthfinder siūlo tekstinę paiešką kiekvieno puslapio viršuje. Galima įvesti žodžius ir frazes tekstiniame laukelyje prie healthfinder logotipo ir pažymėti obuolį vykdyti šiai paieškai.
Norint uždrausti ar praplėsti paieškos apimtį galima naudoti išsireiškimus and (ir) ir or (arba).”Užsienio bendrovių kūrimo sąlygų palyginimas: D. Britanijoje, Rusijoje, Norvegijoje”
Darbo temos trumpas pagrindimas, kodėl pasirinkta, aktualumas
Darbo pavadinimas: “Užsienio bendrovių kūrimo sąlygų palyginimas: D. Britanijoje, Rusijoje, Norvegijoje”.
Vystant ir plečiant verslą, šalies, kurioje jis vykdomas, rinkos nebeužtenka. Todėl verslo plėtros galimybių ieškoma užsienio rinkoje. Norint ten įsitvirtinti kuriami įvairūs įmonių filialai, ar naujos įmonės.
Skirtingų valstybių- skirtingi įstatymai. Didžioji Britanija, Norvegija ir Rusija- šalys esančios toli viena nuo kitos. Jos skiriasi savo kultūra ir politika, požiūriu į verslą.
Norėdami įsteigti įmonę vienoje iš šių šalių, turime išsiaiškinti sąlygas kaip galime tai padaryti. Ko iš mūsų reikalauja tos šalies įstatymai, bei kurioje iš jų tai padaryti paprasčiausia ir greičiausia. Palyginę įmonės steigimo įstatiminius reikalavimus tarpusavyje, sužinotume, į kurios šalies rinką, lengviau įsileidžiamas užsienio kapitalas.
Manau, kad tokios žinios naudingos kiekvienam verslininkui, žvelgiančiam į savo verslo plėtros perspektyvas.Darbo tikslai ir uždaviniai
Pagrindinis darbo tikslas:
1. Surasti įstaymą, kuris reglamentuotų įmonės steigimo Didžiojoje Britanijoje sąlygas.
2. Surasti įstaymą, kuris reglamentuotų įmonės steigimo Rusijoje sąlygas.
3. Surasti įstaymą, kuris reglamentuotų įmonės steigimo Norvegijoje sąlygas.
4. Palyginti rastus įstatymus.
5. Padaryti išvadas kurios atsakytų į klausimus:
a. Kurios šalies įstatymai sudėtingiausi, ir painiausi.
b. Kuri šalis lengviausiai įsileidžia užseniečius į savo rinką.
c. Į kurią šalį biurokratiniu požiūriu sunkiai įsileidžiami užseniečiai.
d. Aptarti įmonės steigimo sąlygų skirtumus ir panašumus.
e. Aptarti įmonės steigimo sąlygų trūkumus ir privalumus.
f. Kurioje šalyje mažiausias biurokratizmas, ir paprasčiausias įmonės steigimo dokumentų tvarkymas.Kaip ir kokiais būdais buvo atliktos konkrečios paieškos
Paieškai atlikti pirmiausia buvo naudotos šios paieškos sistemos: Google,Yahoo, Altavista, Hotbot, Search.lt, Seklys, Rambler.ru.
Google.com rado vieną iš reikalingų internetinių puslapių (Literatūros sąrašąe numeris-1).
Rambler.ru- padėjo surasti įstatymą, kuris reglamentuoja įmonės steigimo tvarką Rusijoje. (Literatūros sąraše numeris-2).
Ieškant informacijos, buvo naudojami tokie raktiniai žodžiai, bei loginiai operatoriai: įmonė, steigimas, įstatymas, tarptautinis verslas, “įmonės steigimas” +”įstatymas”, estabilish company, starting buisiness, Company, Company +establishment, “international company establishment”, “company establishment” +”legislation “, Business, Business AND international, Business (establishment), “foreign company establishment” ir t.t.
Ieškoma informacija apie įmonės steigimą Rusijoje buvo rasta. Dėje apie steigimą D. Britanijoje ir Norvegijoje informacijos rasti nepavyko. Paieška tesėsi ambasadų svetainėse, kataloguose ir naršimu po informacinius verslo puslapius.
Susisiekus su D. Britanijos ir Norvegijos ambasadomis paaiškėjo, kad tokios informacijos internete apskritai nėra. Norėdami ją gauti, turėtume kreiptis tiesiogiai į ambasadą. Ir duomenis gausime tiesiogiai paštu, arba atvykę į šalies atstovybę Lietuvoje.
Kai kurių rastų svetainių struktūra yra labai paini ir neaiški, todėl informacjos paieška užtrūko ilgai. Rastos nuorodos atitinka ieškomus kriterijus, bet už jų esanti informacija yra nesusijusi su nuorodos tema. Tai labai klaidina, ilgina ir apsunkina paiešką.Temos aprašymas remiantis surinkta medžiaga
Užsienio valstybių įmonės – tai visų rūšių ūkio subjektai, kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti bei registruoti pagal užsienio valstybės įstatymus ir kurių buveinė yra užsienio valstybėje.
Tam tikri įstatymai nustato subjektus, turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatine komercine ūkine veikla. Tai taikoma tiek tos šalies, tiek užsienio valstybių įmonėms, jų filialams ir atstovybėms.
Užsienio valstybės įmonė gali veikti steigdama filialą ir (ar) atstovybę, taip pat sudarydama sandorius su tos šalies asmenimis. [1]Dokumentai, reikalingi bendrovės steigimui Rusijos Federacijoje
1. Raštiškas pareiškimas su prašymu įregistruoti komercinę įmonę ir jos įtraukimą į valstybinį rejestrą.
2. Dokumentas suderintas su administraciniu federacijos subjektu (šalies, regiono, respublikos sričių Rusijos teritorijoje) (originalas ir kopija, patvirtinti notaro arba vietinės valdžios).
3. Kortelė “Registracijos duomenys” užpildyta iš abiejų pusių (veiklos pobūdis, data ir t.t.), patvirtinta įgalioto asmens.
4. Įstatai – originalas ir notaro patvirtinta kopija.
5. Įmonės įkūrimo sutartis (notaro patvirtinta kopija).
Pastaba. Jeigu įkūrėjas vienas – įmonės įkūrimo sutartis nereikalinga.
6. Įmonės struktūros nutarimas. (notaro patvirtinta kopija).
7. Išrašas iš juridinio asmens kilmės šalies prekybos rejestro arba kitas analogiškas užsienio investuotojo juridinio statuso patvirtinimas atitinkamas tos šalies kuriai priklauso įstatymams, pilietybės arba pastovios gyvenamosios vietos (originalas arba notaro patvirtinta kopija su legalizavimo pastaba ir vertimu į rusų kalbą.
8. Užsienio investuotojo mokumo patvirtinimas, išduotas aptarnaujančio banko su vertimu į rusų kalbą . (originalas arba notaro patvirtinta kopija).
9. Juridinių asmenų steigimo dokumentai – registracijos pažymos kopija ir įstatų kopija (originalas arba notaro patvirtinta kopija).
10. Rusijos steigėjam – juridiniams asmenims – nuosavybės savininko nutarimas arba įgalioto asmens sprendimas dėl akcinės bendrovės įkūrimo. (originalas arba notaro patvirtinta kopija).
11. Atitinkamų ekspertų išvados tais atvejais, kurie numatyti Rusijos Federacijos Įastatymuose. (originalas arba notaro patvirtinta kopija).
12. Reikalų tvarkymo Valstybinėje registracinėje įmonėje įgaliojimas (jeigu reikalų tvarkymas paskirtas įgaliotam asmeniui).
Pastaba. Galiojimo terminas iki 1 metų, jeigu įgaliojimas neskirtas trumpesniam laikotarpiui.
13. Registracijos įmokos kvitas. [2]Dalies apibendrinimas
Pagrindinis darbo tikslas: “Užsienio bendrovių kūrimo sąlygų palyginimas: D. Britanijoje, Rusijoje ir Norvegijoje” neįvykdytas.
Rastų duomenų Internete nepakanka darbo temai aprašyti. Dėl informacijos neprieinamumo pasirinktomis paieškos priemonėmis, darbo neįmanoma atlikti. Pasirinktasis paieškos kelias: ieškojimas internete yra netinkamas.
Surastas įstaymas, kuris reglamentuoja įmonės steigimo Rusijoje sąlygas. Tačiau informacijos apie vieną iš šių trijų šalių nepakanka, norint atlikti palyginamąją analizę. Bei daryti kokias nors išvadas.
Todėl pradiniai tikslai ir darbo uždaviniai lieka neįvykdyti.Išvados
Pagrindinis darbo tikslas buvo: surasti įstatymus, kurie reglamentuotų įmonės steigimo Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje ir Norvegijoje sąlygas.
Rasti pavyko tik trečdalį iešomos informacijos.
Buvo rastas įstatymas, apie dokumentus, reikalingi bendrovės steigimui Rusijos Federacijoje.
Susisiekus su D. Britanijos ir Norvegijos ambasadomis paaiškėjo, kad tokios informacijos internete nėra. Norėdami ją gauti, turėtume kreiptis tiesiogiai į ambasadą. Duomenys gaunami paštu, arba atvykus į pačią ambasadą.
Įmonės steigimo sąlygų palyginimas yra neįmanomas, todėl neįmanoma ir atsakyti į iškeltus klausimus, bei uždavinius:
 Kurios šalies įstatymai sudėtingiausi, ir painiausi,
 Kuri šalis lengviausiai įsileidžia užseniečius į savo rinką,
 Į kurią šalį biurokratiniu požiūriu sunkiai įsileidžiami užseniečiai,
 Aptarti įmonės steigimo sąlygų skirtumus ir panašumus,
 Aptarti įmonės steigimo sąlygų trūkumus ir privalumus,
 Kurioje šalyje mažiausias biurokratizmas, ir paprasčiausias įmonės steigimo dokumentų tvarkymas.

Pastebėtina, kad šiuo metu esanti informacija Internete nėra išsami, o dalies informacijos nėra iš viso.
Kai kurių rastų svetainių struktūra yra labai paini ir neaiški, todėl informacjos paieška trunka ilgai. Nors rastos nuorodos atitinka ieškomus kriterijus, bet už jų esanti informacija yra nesusijusi su nuorodos tema, kas labai klaidina ir sunkina paiešką.
Todėl labai ilgai užtruko, kol buvo išsiaiškinta, kad tokio pobūdžio: įmonės steigimo įstatymo D. Britanijoje ir Norvegijoje, ar kitos, mums tinkamos informacijos Internete nėra apskritai.
Galima daryti tam tikrą išvadą, kad .D. Britanija ir Norvegija mažiau skiria dėmesio verslo plėtra, nei tai daro Rusija. Kadangi tik pastarosios informacija, mums rūpimu klausimu yra vieša, ir lengvai prieinama. Norint gauti informaciją apie kitas šalis, reiktų vykti į ambasadas, arba susisiekus su jomis laukti siuntinio paštu. Kas apsunkina mūsų darbą, ir prailgina jo laiką.Literatūros sąrašas
1. Company ekxpress http://www.com-exp.lt/lit/uz_im.htm (2002-05-22)
2. Rusijos Federacijos prekybos atstovybė http://www.rustrade.lt/Russia/russ_i.html (2002-05-22)Priedai
1. Company ekxpress http://www.com-exp.lt/lit/uz_im.htm (2002-05-22)

Užsienio valstybių įmonės – tai visų rūšių ūkio subjektai, kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti bei registruoti pagal užsienio valstybės įstatymus ir kurių buveinė yra užsienio valstybėje.

Pagal 2001 04 17 Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymą Nr.I-196 įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo įmonių rejestre dienos. Neįregistravus įmonės Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, draudžiama įmonės vardu užsiimti komercine ūkine veikla.

Įmonių įstatymas nustato subjektus, turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatine komercine ūkine veikla. Šis įstatymas taip pat taikomas Lietuvos Respublikoje veikiančioms užsienio valstybių įmonėms, jų filialams ir atstovybėms.

Užsienio valstybės įmonė tampa pelno mokesčio mokėtoja, jeigu ji iš Lietuvos Respublikos ūkio subjektų gauna tam tikrų pajamų, kurios įstatymo nustatyta tvarka apmokestinamos prie pajamų šaltinio.
plačiau apie tai: Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas

Užsienio valstybės įmonė gali veikti Lietuvos Respublikoje steigdama filialą ir (ar) atstovybę, taip pat sudarydama sandorius su Lietuvos Respublikos asmenimis. Užsienio valstybės įmonė tampa pelno mokesčio mokėtoja įsteigusi filialą ar sudariusi sandorius su Lietuvos Respublikos ir veikianti kaip nuolatinė buveinė.

Užsienio valstybių įmonių, registruotų lengvatinio mokesčio tarifo valstybėse arba zonose (teritorijose, kuriose mokesčiai mažesni negu Lietuvos Respublikoje), mokesčio objektas yra iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų ir užsienio valstybių įmonių nuolatinių buveinių Lietuvos Respublikoje (išskyrus atvejus, kai išmokos mokamos užsienio valstybių įmonėms iš jų nuolatinių buveinių) gautos pajamos.Šių valstybių arba zonų sąrašą bei apmokestinamųjų pajamų rūšis ir mokesčio mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

2. Rusijos Federacijos prekybos atstovybė http://www.rustrade.lt/Russia/russ_i.html (2002-05-22)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
И ВНЕСЕНИЯ ИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Письменное заявление учредителей с просьбой о проведении государственной регистрации коммерческой организации и внесении ее в Государственный реестр – в 1 экз.
2. Документ о согласовании с администрациями субъектов Федерации (администрациями краев, областей, республик, национальных округов на территории Российской Федерации) (оригинал или копия, заверенная нотариально или местными органами власти) – в 1 экз.
3. Карточка “Сведения о регистрации…”, полностью заполненная с обеих сторон (виды деятельности, даты и т.д.), заверенная учредителями или доверенным лицом – в 1 экз.
4. Устав – оригинал и нотариально заверенная копия.
5. Договор о создании общества (нотариально заверенная копия) – в 1 экз.
Примечание. Если учредитель один – договор не составляется.
6. Решение об учреждении общества (протокол учредительного собрания – нотариально заверенная копия) – в 1 экз.
7. Выписка из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иное эквивалентное подтверждение юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства (оригинал или нотариально заверенная копия с отметкой о легализации и заверенным переводом на русский язык) – в 1 экз. Представляется в Палату ежегодно.
Примечание. Для стран – участниц Гаагской конвенции от 5.10.61 возможно проставление штампа – апостиля.
8. Документ о платежеспособности иностранного инвестора, выданный обслуживающим его банком, с отметкой о легализации и заверенным переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия) в 1 экз. Срок с момента выдачи указанного документа до подачи заявления в Палату – не более 6 месяцев. Представляется в Палату ежегодно.
Примечание. Для …стран – участниц Гаагской конвенции от 5.10.61 возможно проставление штампа – апостиля.
9. Учредительные документы на российских учредителей – юридических лиц (копия свидетельства о регистрации и копия устава, заверенные нотариально или регистрирующим органом) – в 1 экз.
10. Для российских учредителей – юридических лиц – решение собственника имущества или решение уполномоченного им органа о создании акционерного общества (копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом) – в 1 экз.
11. Заключение соответствующих экспертиз в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации (от Минтопэнерго РФ, Минэкологии РФ, Государственного комитета по антимонопольной политике и др.) – оригиналы или нотариально заверенные копии – в 1 экз.
12. Доверенность на ведение дел в Государственной регистрационной палате (если ведение дел поручено доверенному лицу) – в 1 экз.
Примечание. Срок действия доверенности – до 1 года, если доверенность не ограничена меньшим сроком.
13. Квитанция об уплате регистрационного сбора.
Начальник Управления регистрации иностранных инвестиций
Ю.Н.ФИЛИППОВА
3. Informacijos paieška Internete http://mm.mch.mii.lt/Moduliai/paieska_internete.htm#TP
4. Paieškos priemonės http://internet.unib.ktu.lt/chemija_lt/paieskosist.htm#2
5. Paieškos programos http://distance.ktu.lt/kursai/informatika1/9/index.html