UAB “Ciklonas” techninio centro klientų apskaitos programa

VILNIAUS AUKŠTESNIOJI ELEKTRONIKOS MOKYKLAPROGRAMAVIMO SKYRIUS

LEISTA GINTISKYRIAUS VEDĖJA

M.AUKŠTUOLIENĖ

1998 05

UAB “CIKLONAS” TECHNINIO CENTRO KLIENTŲAPSKAITOS PROGRAMA

DIPLOMINIS DARBASDD 4542401 PK 95A

DIPLOMANTAS ARVYDAS LATVIS 1998 05 VADOVAS REMIDAS PETKEVIČIUS 1998 05RECENZENTAS 1998 05

1998

TURINYS

1. Įvadas ……………………………………………………………….. 3 psl.2. Bendroji dalis ………………………………………………………. 3 psl.2.1. Techninis – matematinis uždavinio aprašymas …………………… 3 psl.2.2. Programavimo kalbos (taikomųjų programų paketų) aprašymas .. 3 psl.3. Specialioji dalis …………………………………………………….. 6 psl.3.1. Uždavinio formulavimas ………………………………………….. 6 psl.3.2. Algoritmo schemos aprašymas …………………………………… 8 psl.3.3. Programos aprašymas, reikalavimai jai …………………………. 8 psl.3.4. Programos derinimo proceso aprašymas ……………………….. 14 psl.3.5 Programos tekstas (listingas) ir gautų rezultatų įvertinimas …… 14 psl.3.6. Programos realizavimo instrukcija ………………………………. 14 psl.4. Ekonominė dalis …………………………………………………… 26 psl.5. Darbo saugos priemonės …………………………………………. 27 psl.6. Išvados ir pasiūlymai ……………………………………………… 32 psl.7. Literatūros sąrašas ……………………………………………….. 32 psl.8. Reziumė anglų kalba ……………………………………………… 32 psl.

1. Įvadas

Diplominį projektą aš atlikau uždarojoje akcinėje bendrovėje “Ciklonas”. Čia naudojami šiuolaikiniai kompiuteriai, lazeriniai ir rašaliniai spausdintuvai, dauginimo technika. UAB “Cklonas” buvo įkurta 1992 metais grupės inžinierių, kurie turėjo nuo 10 iki 12 metų darbo patirtį Elektrografijos mokslinio tyrimo institute. Bendrovė pradėjo veiklą nuo serviso paslaugų ir atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų kopijavimo aparatams ir lazeriniams spausdintuvams tiekimo klientams Vilniuje. Po metų įmonė tapo kopijavimo aparatų ir lazerinių spausdintuvų distributoriumi ir dabar labiau specializavosi minėtų produktų didmeninėje prekyboje. Nuo pat veiklos pradžios įmonė nekeitė savo profilio ir specializacijos.Dabar UAB “Ciklonas” atstovauja pasaulyje žinomas firmas: yra oficialus firmos SELEX (Japonija) distributorius (kopijavimo aparatai), oficialus RISO atstovas (risografai – aparatai, pakeičiantys rotaprintus), oficialus firmos OCÉ distributorius (A0 ir didesnių formatų dauginimo technika), oficialus firmos INFOTEC atstovas (kopijavimo aparatai), oficialus atstovas PLOCKMATIC, LAMIREL (biuro įranga).

2. Bendroji dalis

2.1 Techninis – matematinis uždavinio aprašymas

Rašydamas diplominį darbą naudojausi kompiuteriu, kurio konfigūracija yra tokia:Kompiuteris IBM PC tipo personalinis kompiuterisProcesorius Cyrix Pentium 166 MMX.Kietasis diskas Seageate 1.2 GB.Operatyvioji atmintis 32 MB: 16 MB SDRAM + 16 MB EDO RAM.Video plokštė S3Trio 64+ su 1 MB VRAM.CD-ROM įrenginys Mitsumi 4x.Lanksčių diskelių įrenginys Mitsumi 3.5’’.Garso korta Yamaha3D.Klaviatūra standartinė, 101 klavišo.Pelė Mitsumi.Monitorius Yakumo. Tipas SVGA. Įstrižainė 14 colių.Operacinė sistema kompiuteryje – Windows95.

2.2 Programavimo kalbos kalbos aprašymas

Uždarojoje akcinėje bendrovėje “Ciklonas” daugiausiai yra naudojama MS Access duomenų bazių valdymo sistema.. Duomenų bazės yra *.mdb tipo. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš pasirinkau VisualBasic5.0 – duomenų bazės gali būti MS Access7.0 *.mdb tipo, o pati programavimo kalba yra daug lankstesnė, turi daugiau galimybių už Access. 1997 metais firma Microsoft išleido į rinką VisualBasic5.0 programavimo kalbą, kuri šiuo metu yra viena iš galingiausių vizualaus projektavimo sistemų Windows95 operacinėje sistemoje, kuria galima kompiliuoti 32-bitų programas. VisualBasic5.0 kalboje yra integruota SQL – programavimo kalba, kuria galima programuoti duomenų bazių struktūrą pagal Client-Server schemą, kas leidžia daug racionaliau išnaudoti kompiuterinių tinklų galimybes. Ši programavimo kalba orientuota profesionaliam programuotojui.VisualBasic5.0 programavimo kalba skiriasi nuo kitų programavimo kalbų ir kartu panaši į jas tuo, kad yra automatizuotos svarbiausios operacijos, kad patogu ir paprasta naudotis šia kalba, kad efektyviai sukuria programas ir t.t. Visos šios savybės ir nulėmė VisualBasic5.0 kalbos populiarumą. Ši programavimo kalba stabiliai pirmauja tarp programavimo kalbų, kurios turi dizainerius ir kuriomis programuojami uždaviniai, susiję su duomenų bazių sistemų valdymu..Šiuo metu yra trys VisualBasic5.0 versijos:• LearningEdition – skirta daugiau mokymuisi šios programinės kalbos, tačiau joje yra visi pagrindiniai objektai, kuriais naudojantis galima kurti 32-jų bitų programas Windows aplinkai.• ProfessionnalEdition – skirta profesionaliems programuotojams, nes joje yra visi LearningEdition versijos objektai, plius ActiveX bibliotekos, Interneto valdymo objektai, CrystalReport ataskaitų generatorius.• EnterpriseEdition – turi visus anstesnių versijų objektus ir modulius, ir dar AutomationManager, ComponentManager, todėl ši versija yra skirta kolektyviniam darbui tinkle.VisualBasic5.0 sistema sudaryta iš kelių komponentų :1. VisualBasic5.0 – pagrindinis modulis, skirtas kurti programos kodui, formoms, bibliotekoms.2. CrystalReports – modulis, skirtas ruošti ataskaitoms.3. ApplicationSetupWizard – modulis, kurio pagalba galima daryti sukurtų programų instaliacijas.4. ApplicationPerfomanceExplorer – pagalbinė programa, padedanti projektuoti Client-Server duomenų bazių architektūrą.5. BooksOnline – pagalba.

VisualBasic5.0 galimi duomenų tipai:

Tipas Reikalingos atminties kiekis PavyzdysByte 1 baitas nuo 0 iki 255Boolean 2 baitai TRUE arba FALSEInteger 2 baitai nuo -32768 iki 32767Long(long integer) 4 baitai nuo -2147483648iki 2147483647Single 4 baitai Neigiamos reikšmės nuo -3.402823E38 iki-1.401298E-45 ir teigiamos reikšmės nuo1.401298E-45 iki 3.402823E38Double 8 baitai Neigiami nuo -1.79769313486232E308 iki-4.94065645841247E-324 ir teigiami nuo4.94065645841247E-324 iki 1.79769313486232E308Currency 8 baitai Nuo -922337203685477.5808 iki922337203685477.5807Decimal 14 baitų +/-79228162514264337593543950335 be de-šimtainės trupmenos, su dešimtaine trup-mena +/-7.9228162514264337593543950335Mažiausias skaičius, nelygus nuliui:+/-0.0000000000000000000000000001Date 8 batai Nuo 100 01 01 iki 9999 12 31Object 4 baitai Bet koks objekto aprašymasString(kintamo ilgio) 10 baitų + stringo ilgis Nuo 0 iki apytikriai 2 bilionųString(fiksuoto ilgio) Stringo ilgis Nuo 1 iki apytikriai 65400Variant(su skaičiais) 16 baitų Bet kokia skaitinė reikšmė didesnė už Double tipoVariant(su simboliais) 22 baitai + strigo ilgis Kaip kintamo ilgio StringVartotojo apibrėžti(Type) Bet kuris iš aukščiau esančių duomenų tipų.

3. Specialioji dalis

3.1 Uždavinio formulavimas

Mano diplominio darbo tikslas – sukurti sistemą, leidžiančią vesti ilgalaikę įmonės parduotos ir garantinio bei pogarantinio aptarnavimo kopijavimo technikos apskaitą, užtikrinančią šios technikos nepriekaištingą priežiūrą.Programoje turi būti realizuota:1. Įvesti naujus, redaguoti ir ištrinti senus duomenis: kopijavimo aparatų pavadinimai, kuriais įmonė prekiauja, klientų pagrindiniai duomenys, taip pat visi duomenys apie parduotą techniką ir jos gorantinę ir pogarantinę priežiūrą;2. Duomenų paieška turi būti tokia:a. Aparatų bazėje – pagal aparatų pavadinimą,b. Klientų bazėje – pagal visus klientų duomenis: firmos pavadinimą, adresą ir telefoną,c. Pardavimų bazėje – pagal pardavimo datą ir asmenį, atsakingą už šio aparato priežiūrą,d. Gedimų bazėje – pagal iškvietimo datą ir sąskaitos numerį.3. Tarp duomenų bazių turi būti ryšiai.4. Turi būti galimybė duomenų bazę archyvuoti ir atstatyti.5. Iš šių duomenų bazių turi būti ruošiamos dviejų tipų ataskaitos :a. Pardavimų ataskaitoje gali būti visi įmonės pardavimai, kuriuos galima filtruoti pagal įmonės pavadinimą ir jos nupirktą kopijavimo aparatą;b. Gedimų ataskaitoje turi būti vieno konkretaus aparato arba vienos firmos ir jos visų aparatų gedimų istorija.

Duomenų bazių struktūra Lentelės Aparatai struktūra:Lauko pavadinimas Marke AparKodLauko tipas Text IntegerIlgis 50 2

Lentelės Kllientai struktūra:Lauko pavadinimas Firma Adresas Telefonas FirmKodLauko tipas Text Text Text IntegerIlgis 30 30 9 2

Lentelės Pardavimai struktūra:Lauko pavadinimas Lauko tipas IlgisPIData Date 8Garmen Integer 2Aptarn Text 15Pastabos Memo 0PardKod Integer 2FirmKod Integer 2AparKod Integer 2Garsk Single 4

Lentelės Gedimai struktūra:Lauko pavadinimas Lauko tipas IlgisIskdata Date 8Simptomai Text 50Gedimas Text 30Kaspadaryta Text 50Rematliko Text 20Sasknr Integer 2Pastabos Memo 0GedKod Integer 2AparKod Integer 2FirmKod Integer 2Skaitliukas Single 4

Iš šių keturių pagrindinių lemtelių (Table) yra sudarytos septynios užklausos (Query). Jų struktūra yra tokia: Užklausų gridas, lapas1, lapast struktūra:Lentelės pavadinimas Lauko pavadinimasKllientai FirmaKllientai AdresasKllientai TelefonasAparatai MarkePardavimai PIDataPardavimai GarMenPardavimai GarSkPardavimai Aptarn

Užklausos pasir struktūra:Lentelės pavadinimas Lauko pavadinimasAparatai AparKodAparatai MarkeKllientai FirmKodKllientai FirmaPardavimai PardKodPardavimai GarMenPardavimai GarSkPardavimai PIData

Užklausos serv struktūra:Lentelės pavadinimas Lauko pavadinimasKllientai FirmaAparatai MarkeGedimai IskdataGedimai SasknrGedimai PardKodGedimai SimptomaiGedimai GedimasGedimai KaspadarytaGedimai RematlikoGedimai PastabosGedimai SkaitliukasGedimai PIDataGedimai GarSkGedimai GarMen

Užklausų servgrid ir servtt struktūra:Lentelės pavadinimas Lauko pavadinimasKllientai FirmaAparatai MarkeGedimai IskdataGedimai SasknrGedimai PardKodGedimai SimptomaiGedimai GedimasGedimai KaspadarytaGedimai RematlikoGedimai PastabosGedimai Skaitliukas

3.2 Algoritmo schemos aprašymas

Programos algoritmo schemą sudaro trys lapai, kurie yra pateikti priede Nr. 1.Pirmame lape yra:1. Programos pradžia.2. Meniu punkto pasirinkimas.3. Vykdomas naujo aparato įvedimas..4. Atidaromas langas, kuriame galima redaguoti Aparatų bazę, taip pat ir papildyti.5. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Aparatai. Jei taip – einama į bloką Nr.6, jei ne – į bloką Nr.7.6. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas naujo aparato įvedimas. Jei taip – einama į bloką Nr.3, jei ne – į bloką Nr.4.7. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Klientai. Jei taip – einama į bloką Nr.8, jei ne – į bloką Nr.9.8. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas naujo kliento įvedimas. Jei taip – einama į bloką Nr.10, jei ne – į bloką Nr.11.9. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Operacijos. Jei taip – einama į antro lapo bloką Nr.1 , jei ne – į bloką Nr.12.10. Vykdomas naujo kliento įvedimas.11. Pasirinkus šį punktą galima redaguoti Klientų bazę ir ją papildyti.12. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Duomenų apsau. Jei taip – einama į antro lapo bloką Nr.9, jei ne – į trečio lapo bloką Nr.1. Antrame lape yra: 1. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Pardavimai. Jei taip – einama į bloką Nr.2, jei ne – į bloką Nr.5. 2. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas naujo pardavimo įvedimas. Jei taip – einama į bloką Nr.3, jei ne – į bloką Nr.4. 3. Vykdomas naujo pardavimo įvedimas. 4. Atidaromas langas, kuriame galima redaguoti Pardavimų bazę, taip pat ją papildyti. 5. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Gedimai. Jei taip – einama į bloką Nr.6, jei ne – į pirmo lapo bloką Nr.2. 6. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas naujo gedimo įvedimas. Jei taip – einama į bloką Nr.7, jei ne – į bloką Nr.8. 7. Vykdomas naujo gedimo įvedimas. 8. Šiame lange galima redaguoti Gedimų bazę, taip pat ją papildyti. 9. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas duomenų archyvavimas. Jei taip – einama į bloką Nr.10, jei ne – į bloką Nr.11. 10. Vykdomas duomenų archyvavimas. 11. Vykdomas duomenų atstatymas. Trečiame lape yra: 1. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Ataskaitos. Jei taip – einama į bloką Nr.2, jei ne – į bloką Nr.5. 2. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas pardavimų ataskaitos. Jei taip – einama į bloką Nr.3, jei ne – į bloką Nr.4. 3. Vykdomas pardavimų ataskaitų spausdinamas. 4. Vykdomas gedimų ataskaitos spausdinimas. 5. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Sistema. Jei taip – einama į bloką Nr.6, jei ne – į pirmo lapo bloką Nr.2. 6. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Apie. Jei taip – einama į bloką Nr.7, jei ne – į bloką Nr.8. 7. Atidaromas langas Apie.8. Programos pabaiga.

3.3 Programos aprašymas, reikalavimai jai

Programos bylų organizacija sudaryta iš formų, modulių, duomenų bazių, ataskaitų. Pagrindinė duomenų bazės struktūra yra aprašyta 5 puslapyje. Tai yra keturios lentelės (Aparatai, Kllientai, Pardavimai ir Gedimai) faile bendra.mdb. Aparatai – šioje lentelėje saugomi duomenys apie aparatus, kuriais prekiauja “Ciklonas”.Kllientai – šioje lentelėje saugomi duomenys apie klientus.Pardavimai – šioje lentelėje saugoma informacija apie parduodamą techniką.Gedimai – šioje lentelėje saugomi duomenys apie kopijavimo technikos aptarnavimo techniką. Iš šių lentelių yra sudarytos dar 7 užklausos: serv, pasir, gridas, lapas1, lapast, servgrid, servtt.

Čia yra pateiktas programos medis:

Formos

Form1.frm – šioje formoje yra programos meniu.Form2.frm – šioje formoje yra įvedamas naujas aparatas.Form3.frm – forma, kurioje galima įvesti arba koreguoti duomenis apie aparatus.Form4.frm – šioje formoje įvedamas naujas klientas.Form5.frm – forma, kurioje galima įvesti arba koreguoti duomenis apie klientus.Form6.frm – šioje formoje įvedami duomenys parduodant naują aparatą.Form7.frm – forma, kurioje pasirenkamas klientas, kuriam yra parduodamas aparatas.Form8.frm – forma, kurioje pasirenkamas aparatas, kuris yra parduodamas.Form9.frm – šioje formoje koreguojami duomenys apie parduotus aparatus.Form10.frm – forma, kurioje vykdoma paieška pardavimų bazėje.Form11.frm – šioje formoje įvedami duomenys apie aparatų aptarnavimą.Form12.frm – šioje formoje pasirenkamas aparatas ir klientas iš pardavimų bazės.Form13.frm – forma, kurioje redaguojami duomenys aparatų aptarnavimo bazėje.Form14.frm – šioje formoje filtruojami pardavimų duomenys, kurie bus išvesti į ataskatą.Form15.frm – šioje formoje yra informacija apie programą.Form16.frm – šioje formoje filtruojami gedimų duomenys, kurie bus išvesti į ataskatą.

ModuliaiModule1.bas – šiame modulyje yra globalūs kintamieji. Ataskaitoslapas1.rpt – ataskaita, skirta parduotai kopijavimo technikai spausdinti.lapas3.rpt – ataskaita, skirta kopijamo technikos gedimams spausdinti.

Pagrindiniai objektai, panaudoti rašant programą:1. Form – forma, kurioje kuriami kiti grafiniai objektai.2. CommandButton – mygtuko objektas.3. Label – žymės objektas.4. Frame – rėmelio objektas.5. OptionButton – perjungiklio objektas.6. Data – objektas, su kuriuo susiejama duomenų bazė.7. DBGrid – objektas, kurio pagalba galima peržiūrėti duomenų bazę.8. CrystalReport – atskaitų objektas.9. CommonDialog – standartinių dialogų (pvz. Open, Save) objektas.10. MaskEdBox ir TextBox – teksto įvedimo objektai.

Procedūros, aprašytos programoje:Formoje Form1:gedred_Click() – paleidžia Form13;Iseit_Click() – išėjimas iš programos;klat_Click() – paleidžia Form14;naiv_Click() – paleidžia Form4;nged_Click() – paleidžia Form11;Nived_Click() – paleidžia Form2;npard_Click() – paleidžia Form6;pardred_Click() – paleidžia Form9;Redes_Click() – paleidžia Form3;redse_Click() – paleidžia Form5;serat_Click() – paleidžia Form16;apie_Click() – paleidžia Form15;dar_Click() – paleidžia duomenų arcyvavimo dialogo langą;dats_Click() – paleidžia duomenų atstatymo dialogo langą;Formoje Form2: Command1_Click() – įveda naują aparatą; Command2_Click() – panaikina iš atminties Form2;Formoje Form3: Command1_Click() – paleidžia Form2; Command2_Click() – panaikina iš atminties Form3; Command3_Click() – trina įrašą; Command5_Click() – panaikina filtrą; Form_Activate() – atnaujina Data1 objektą; Text1_Change() – filtruoja;Formoje Form4: Command1_Click() – įveda naują klientą; Command2_Click() – panaikina iš atminties Form4;Formoje Form5: Command1_Click() – paleidžia Form4; Command1_Click() – panaikina iš atminties Form5; Command3_Click() – trina įrašą; Text1_Change() – filtruoja; Text2_Change() – iškviečia Text1_Change() procedūrą; Text3_Change()- iškviečia Text1_Change() procedūrą; Command5_Click() – panaikina filtrą; Command6_Click() – rūšiuoja pagal pasirinktą kriterijų; Form_Activate() – atnaujina Data1 objektą;Formoje Form6: Command1_Click() – paleidžia Form7; Command2_Click() – paleidžia Form8; Command3_Click() – įvedamas naujas pardavimas; Command4_Click() – panaikina iš atminties Form6;Formoje Form7: Command1_Click() – pasirenkamas klientas; Command2_Click() – panaikina iš atminties Form7; Text1_Change() – filtruoja;Formoje Form8: Command1_Click() – pasirenkamas aparatas; Command2_Click() – panaikina iš atminties Form8;Formoje Form9: Command1_Click() – paleidžiama Form6; Command2_Click() – panaikina iš atminties Form9; Command3_Click() – paleidžiama Form10; Command4_Click() – panaikinamas filtras; Command5_Click() – trina įrašą; Data1_Reposition() – nustatomas ryšys tarp bazių; DBGrid1_Error(ByVal DataError As Integer, Response As Integer) – parodo pranešimą apie klaidą; Form_Activate() – atnaujina Data1 objektą;Formoje Form10: Command1_Click() – vykdomas filtravimas formoje Form9; Command2_Click() – panaikina iš atminties Form10;Formoje Form11: Command1_Click() – paleidžia Form12; Command3_Click() – panaikina iš atminties Form11; Command4_Click() – įračomas naujas gedimas;Formoje Form12: Command1_Click() – pasirenkamas parduotas aparatas; Command2_Click() – panaikina iš atminties Form11;Formoje Form13: Command1_Click() – panaikina iš atminties Form13; Command2_Click() – trina įrašą; Command4_Click() – panaikina filtrą; Command5_Click() – paleidžia Form11; Data1_Reposition() – nustatomas ryšys tarp bazių; Private Sub DBGrid1_Error(ByVal DataError As Integer, Response As Integer) – parodo pranešimą apie klaidingai įvestus duomenis; Form_Activate() – atnaujina Data1 objektą;Formoje Form14: Command1_Click() – panaikina iš atminties Form14; Text5_Change() – filtruoja; Command3_Click() – spausdina atskaitą lapas1; Command4_Click() – panaikina filtrą; Form_Activate() – nustatomas ryšys tarp bazių ir atnaujinamas Data2 objektas;Formoje Form15: Form_Click() – panaikina iš atminties Form15;Formoje Form16: Command1_Click() – filtruojama; Command2_Click() – panaikina filtrą; Command3_Click() – spausdina ataskaitą lapas2; Command4_Click() – panaikina iš atminties Form16; Form_Activate() – nustatomas ryšys tarp bazių;

Minimali kompiuterio konfigūracija, reikalinga korektiškai veikti programai:

Operacinė sistema : Microsoft Windows NT 3.51 ir vėlesni,Microsoft Windows 95 ir vėlesni.Procesorius: 80486 ir greitesnis.Monitorius: VGA, suderinamas su Microsoft Windows.Operatyvioji atmintis: 8 MB RAM.Spausdintuvas: HP LaserJet5L ar kitas panašaus tipo lazerinis spausdintuvas.

3.4 Programos derinimo proceso aprašymas

Rašant programą pasitaikydavo sintaksinių klaidų, tačiau jas buvo nesunku ištaisyti, kadangi VB5.0 programavimo kalboje yra labai patogu stebėti kintamuosius, jų reikšmes. Kur kas sudėtingiau buvo su SQL komandomis. Jei joje padarydavau klaidą, VB neparodo, konkrečiai kurioje vietoje ji padaryta, todėl yra daug sudėtingiau išsiaiškinti, tuo labiau todėl, kad SQL komandos dažniausiai yra labai ilgos – dažniausiai net per kelias eilutes.

3.5 Programos tekstas (listingas)

Formos Form1 listingas:VERSION 5.00Object = “{F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}_1.1_0”; “COMDLG32.OCX”Begin VB.Form Form1 Caption = “Ciklono techninis centras” ClientHeight = 5535 ClientLeft = 975 ClientTop = 3165 ClientWidth = 8850 FillColor = &H00C0C0C0& ForeColor = &H00C0C0C0& Icon = “Form1.frx”:0000 LinkTopic = “Form1” Picture = “Form1.frx”:0442 ScaleHeight = 5535 ScaleWidth = 8850 WindowState = 2 _Maximized Begin MSComDlg.CommonDialog CommonDialog1 Left = 1440 Top = 1560 _ExtentX = 847 _ExtentY = 847 _Version = 327680 End Begin VB.Menu Aparatai Caption = “Aparatai” Begin VB.Menu Nived Caption = “Naujo įvedimas” End Begin VB.Menu Redes Caption = “Redagavimas esančių” End End Begin VB.Menu klientai Caption = “Klientai” Begin VB.Menu naiv Caption = “Naujo įvedimas” End Begin VB.Menu redse Caption = “Redagavimas esančių” End End Begin VB.Menu oper Caption = “Operacijos” Begin VB.Menu pard Caption = “Pardavimai” Begin VB.Menu npard Caption = “Naujas pardavimas” End Begin VB.Menu pardred Caption = “Pardavimų redagavimas” End End Begin VB.Menu ged Caption = “Gedimai” Begin VB.Menu nged Caption = “Naujas gedimas” End Begin VB.Menu gedred Caption = “Gedimų redagavimas” End End End Begin VB.Menu at Caption = “Ataskaitos” Begin VB.Menu klat Caption = “Pardavimų ataskaitos” End Begin VB.Menu serat Caption = “Serviso ataskaitos” End End Begin VB.Menu ap Caption = “Duomenų apsauga” Begin VB.Menu dar Caption = “Duomenų archyvavimas” End Begin VB.Menu dats Caption = “Duomenų atstatymas” End End Begin VB.Menu baig Caption = “Sistema” Begin VB.Menu apie Caption = “Apie” End Begin VB.Menu Iseit Caption = “Išeiti” End EndEndAttribute VB_Name = “Form1”Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = False

Private Sub apie_Click()Form15.Show vbModalEnd Sub

Private Sub dar_Click()ChDir (“c:servisas”)CommonDialog1.CancelError = TrueOn Error GoTo ErrHandlerCommonDialog1.Filter = “(*.arj)|*.arj”CommonDialog1.DialogTitle = “Išsaugoti duomenis”CommonDialog1.Flags = &H4ardata = Format(Date, “yymmdd”)CommonDialog1.filename = ardataCommonDialog1.ShowSavekelias = “arj.exe a ” & CommonDialog1.filename & ” c:servisasendra.mdb”arar = Shell(kelias, vbNormalFocus)ErrHandler:Exit SubEnd Sub

Private Sub dats_Click()ChDir (“c:servisas”)CommonDialog1.CancelError = TrueOn Error GoTo ErrHandlerCommonDialog1.Filter = “(*.arj)|*.arj”CommonDialog1.DialogTitle = “Atstatyti duomenis”CommonDialog1.filename = “”CommonDialog1.Flags = &H4CommonDialog1.ShowOpenkelias = “arj.exe e -y ” & CommonDialog1.filenamearar = Shell(kelias, vbNormalFocus)ErrHandler:Exit SubEnd Sub

Private Sub gedred_Click()Form13.Show vbModalEnd Sub

Private Sub Iseit_Click()EndEnd Sub

Private Sub l1_Click()Form14.Show vbModalEnd Sub

Private Sub klat_Click()Form14.Show vbModalEnd Sub

Private Sub naiv_Click()Form4.Show vbModalEnd Sub

Private Sub nged_Click()Form11.Show vbModalEnd Sub

Private Sub Nived_Click()Form2.Show vbModalEnd Sub

Private Sub npard_Click()Form6.Show vbModalEnd Sub

Private Sub pardred_Click()Form9.Show vbModalEnd Sub

Private Sub Redes_Click()Form3.Show vbModalEnd Sub

Private Sub redse_Click()Form5.Show vbModalEnd Sub

Private Sub serat_Click()Form16.Show vbModalEnd Sub

Formos Form2 listingas:VERSION 5.00Begin VB.Form Form2 BorderStyle = 1 _Fixed Single Caption = “Naujo įvedimas” ClientHeight = 1965 ClientLeft = 45 ClientTop = 330 ClientWidth = 4680 ControlBox = 0 _False FillColor = &H00E0E0E0& ForeColor = &H00C0C0C0& LinkTopic = “Form2” MaxButton = 0 _False MinButton = 0 _False ScaleHeight = 1965 ScaleWidth = 4680 StartUpPosition = 2 _CenterScreen Begin VB.CommandButton Command2 Caption = “Atšaukti” Height = 375 Left = 2520 TabIndex = 2 Top = 1200 Width = 1095 End Begin VB.CommandButton Command1 Caption = “Įvesti” Height = 375 Left = 720 TabIndex = 1 Top = 1200 Width = 1095 End Begin VB.Data Data1 Caption = “Data1” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 300 Left = 3480 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 1 _Dynaset RecordSource = “Aparatai” Top = 360 Visible = 0 _False Width = 1140 End Begin VB.TextBox Text1 Height = 285 Left = 240 TabIndex = 0 Top = 600 Width = 4215 End Begin VB.Label Label1 Caption = “Aparato markė:” Height = 255 Left = 240 TabIndex = 3 Top = 240 Width = 1935 EndEndAttribute VB_Name = “Form2”Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = FalsePrivate Sub Command1_Click()If Data1.Recordset.RecordCount <> 0 ThenData1.Recordset.MoveFirstladid = Val(Data1.Recordset!Aparkod)Do While Not (Data1.Recordset.EOF)latmp = Val(Data1.Recordset!Aparkod)If latmp > ladid Thenladid = latmpEnd IfData1.Recordset.MoveNextLoopEnd IfIf Text1.Text = “” ThenMsgBox “Neįvestas aparatas !”, vbCritical + vbOKOnly, “Klaida!”

ElseIf Len(Text1.Text) > 49 ThenMsgBox “Per ilgas aparato pavadinimas! (Max 50)”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio!”ElseData1.Recordset.AddNewData1.Recordset!Aparkod = ladid + 1Data1.Recordset!marke = Text1.TextData1.Recordset.UpdateData1.Recordset.AddNewEnd IfEnd IfText1.SetFocusText1.Text = “”End Sub

Private Sub Command2_Click()Unload Form2End Sub

Formos Form3 listingas:VERSION 5.00Object = “{00028C01-0000-0000-0000-000000000046}_1.0_0”; “DBGRID32.OCX”Begin VB.Form Form3 BorderStyle = 1 _Fixed Single Caption = “Aparatų redagavimas” ClientHeight = 3855 ClientLeft = 3420 ClientTop = 5385 ClientWidth = 7065 ControlBox = 0 _False FillColor = &H00C0C0C0& ForeColor = &H00C0C0C0& LinkTopic = “Form3” MaxButton = 0 _False MinButton = 0 _False ScaleHeight = 3855 ScaleWidth = 7065 StartUpPosition = 2 _CenterScreen Begin VB.Data Data1 Caption = “Data1” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 345 Left = 2400 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 1 _Dynaset RecordSource = “Aparatai” Top = 1560 Visible = 0 _False Width = 1140 End Begin VB.CommandButton Command5 Caption = “Atšaukti filtravimą” Height = 495 Left = 5640 TabIndex = 5 Top = 600 Width = 1095 End Begin VB.TextBox Text1 Height = 285 Left = 600 TabIndex = 4 Top = 240 Width = 3255 End Begin VB.CommandButton Command3 Caption = “Trinti” Height = 495 Left = 5640 TabIndex = 3 Top = 2280 Width = 1095 End Begin VB.CommandButton Command2 Caption = “Baigti” Height = 495 Left = 5640 TabIndex = 2 Top = 3120 Width = 1095 End Begin VB.CommandButton Command1 Caption = “Įvesti naują” Height = 495 Left = 5640 TabIndex = 1 Top = 1440 Width = 1095 End Begin MSDBGrid.DBGrid DBGrid1 Bindings = “Form3.frx”:0000 Height = 3015 Left = 240 OleObjectBlob = “Form3.frx”:0010 TabIndex = 0 Top = 600 Width = 4935 End Begin VB.Data Data2 Caption = “Data2” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 345 Left = 6240 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 0 _Table RecordSource = “Pardavimai” Top = 1800 Visible = 0 _False Width = 1140 EndEndAttribute VB_Name = “Form3”Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = FalsePrivate Sub Command1_Click()Form2.Show vbModalEnd Sub

Private Sub Command2_Click()Unload Form3End Sub

Private Sub Command3_Click()trin = MsgBox(“Ar tikrai norite ištrinti ?”, vbQuestion + vbYesNo, “Trinti?”)If trin = vbYes ThenIf Data1.Recordset.RecordCount <> 0 Thentrint = Data1.Recordset!AparkodData2.Recordset.Index = “apk”Data2.Recordset.Seek “=”, Val(trint)If Data2.Recordset.NoMatch ThenData1.Recordset.DeleteData1.Recordset.MoveFirstElseMsgBox “Šis aparatas yra pardavimų bazėje !”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio!”End IfEnd IfEnd IfEnd Sub

Private Sub Command5_Click()Data1.RecordSource = (“select * from Aparatai where marke like _” & “” & “*_ order by marke “)Data1.RefreshText1.Text = “”End Sub

Private Sub Data1_Reposition()If Data1.Recordset.RecordCount = 0 ThenCommand3.Enabled = FalseElseCommand3.Enabled = TrueEnd IfEnd Sub

Private Sub Form_Activate()Data1.RefreshEnd Sub

Private Sub Text1_Change()Data1.RecordSource = (“select * from Aparatai where marke like _” & Text1.Text & “*_ order by marke “)Data1.RefreshEnd Sub

Formos Form4 listingas:VERSION 5.00Object = “{C932BA88-4374-101B-A56C-00AA003668DC}_1.1_0”; “MSMASK32.OCX”Begin VB.Form Form4 BorderStyle = 1 _Fixed Single Caption = “Naujas klientas” ClientHeight = 3270 ClientLeft = 4185 ClientTop = 5490 ClientWidth = 4125 ControlBox = 0 _False LinkTopic = “Form4” MaxButton = 0 _False MinButton = 0 _False ScaleHeight = 3270 ScaleWidth = 4125 StartUpPosition = 2 _CenterScreen Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox1 Height = 255 Left = 240 TabIndex = 7 Top = 1920 Width = 975 _ExtentX = 1720 _ExtentY = 450 _Version = 327680 MaxLength = 9 Mask = “999999999” PromptChar = ” “ End Begin VB.Data Data1 Caption = “Data1” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 300 Left = 2520 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 1 _Dynaset RecordSource = “Kllientai” Top = 360 Visible = 0 _False Width = 1215 End Begin VB.CommandButton Command2 Caption = “Atšaukti” Height = 375 Left = 2280 TabIndex = 6 Top = 2520 Width = 1095 End Begin VB.CommandButton Command1 Caption = “Įvesti” Height = 375 Left = 600 TabIndex = 5 Top = 2520 Width = 1095 End Begin VB.TextBox Text2 Height = 285 Left = 240 TabIndex = 3 Top = 1200 Width = 2175 End Begin VB.TextBox Text1 Height = 285 Left = 240 TabIndex = 1 Top = 480 Width = 1695 End Begin VB.Label Label3 Caption = “Telefonas:” Height = 255 Left = 240 TabIndex = 4 Top = 1680 Width = 1215 End Begin VB.Label Label2 Caption = “Adresas:” Height = 255 Left = 240 TabIndex = 2 Top = 960 Width = 1215 End Begin VB.Label Label1 Caption = “Firma:” Height = 255 Left = 240 TabIndex = 0 Top = 240 Width = 1215 EndEndAttribute VB_Name = “Form4”Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = FalsePrivate Sub Command1_Click()If Data1.Recordset.RecordCount <> 0 ThenData1.Recordset.MoveFirstladid = Val(Data1.Recordset!Firmkod)Do While Not (Data1.Recordset.EOF)latmp = Val(Data1.Recordset!Firmkod)If latmp > ladid Thenladid = latmpEnd IfData1.Recordset.MoveNextLoopEnd IfIf Text1.Text = “” ThenMsgBox “Neįvestas klientas !”, vbCritical + vbOKOnly, “Klaida!”ElseIf Len(Text1.Text) > 29 ThenMsgBox “Per ilgas firmos pavadinimas! (Max 30)”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio!”ElseIf Len(Text2.Text) > 29 ThenMsgBox “Per ilgas adresas! (Max 30)”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio!”ElseData1.Recordset.AddNewData1.Recordset!Firmkod = ladid + 1Data1.Recordset!Firma = Text1.TextData1.Recordset!Adresas = Text2.TextData1.Recordset!Telefonas = MaskEdBox1.TextData1.Recordset.UpdateData1.Recordset.AddNewText1.SetFocusText1.Text = “”Text2.Text = “”MaskEdBox1.Text = ” “End IfEnd IfEnd IfEnd Sub

Private Sub Command2_Click()Unload Form4End Sub

Formos Form5 listingas:VERSION 5.00Object = “{00028C01-0000-0000-0000-000000000046}_1.0_0”; “DBGRID32.OCX”Begin VB.Form Form5 BorderStyle = 1 _Fixed Single Caption = “Klientų redagavimas” ClientHeight = 4740 ClientLeft = 6000 ClientTop = 4935 ClientWidth = 9810 ControlBox = 0 _False LinkTopic = “Form5” MaxButton = 0 _False MinButton = 0 _False

ScaleHeight = 4740 ScaleWidth = 9810 StartUpPosition = 2 _CenterScreen Begin VB.Data Data1 Caption = “Data1” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 345 Left = 2160 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 1 _Dynaset RecordSource = “Kllientai” Top = 2160 Visible = 0 _False Width = 1140 End Begin VB.Data Data2 Caption = “Data2” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 300 Left = 2280 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 0 _Table RecordSource = “Pardavimai” Top = 4440 Visible = 0 _False Width = 1215 End Begin VB.CommandButton Command6 Caption = “Rūšiuoti” Height = 495 Left = 8280 TabIndex = 12 Top = 2760 Width = 1095 End Begin VB.OptionButton Option3 Caption = “Telefoną” Height = 255 Left = 8280 TabIndex = 11 Top = 1560 Width = 1215 End Begin VB.OptionButton Option2 Caption = “Adresą” Height = 255 Left = 8280 TabIndex = 10 Top = 1080 Width = 1215 End Begin VB.OptionButton Option1 Caption = “Firmą” Height = 255 Left = 8280 TabIndex = 9 Top = 600 Value = -1 _True Width = 1215 End Begin VB.Frame Frame1 Caption = “Rūšiuoti pagal:” Height = 2055 Left = 7920 TabIndex = 8 Top = 120 Width = 1695 End Begin VB.CommandButton Command5 Caption = “Rodyti visus” Height = 495 Left = 5640 TabIndex = 7 Top = 3960 Width = 1095 End Begin VB.TextBox Text3 Height = 285 Left = 6360 TabIndex = 6 Top = 240 Width = 1335 End Begin VB.TextBox Text2 Height = 285 Left = 3120 TabIndex = 5 Top = 240 Width = 3135 End Begin VB.TextBox Text1 Height = 285 Left = 720 TabIndex = 4 Top = 240 Width = 2295 End Begin VB.CommandButton Command3 Caption = “Trinti” Height = 495 Left = 3000 TabIndex = 3 Top = 3960 Width = 1095 End Begin VB.CommandButton Command2 Caption = “Baigti” Height = 495 Left = 8280 TabIndex = 2 Top = 3960 Width = 1095 End Begin VB.CommandButton Command1 Caption = “Naujas klientas” Height = 495 Left = 600 TabIndex = 1 Top = 3960 Width = 1095 End Begin MSDBGrid.DBGrid DBGrid1 Bindings = “Form5.frx”:0000 Height = 3135 Left = 240 OleObjectBlob = “Form5.frx”:0010 TabIndex = 0 Top = 600 Width = 7455 EndEndAttribute VB_Name = “Form5”Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = FalsePrivate Sub Command1_Click()Form4.Show vbModalEnd Sub

Private Sub Command2_Click()Unload Form5End Sub

Private Sub Command3_Click()trin = MsgBox(“Ar tikrai norite ištrinti ?”, vbQuestion + vbYesNo, “Trinti?”)If trin = vbYes ThenIf Data1.Recordset.RecordCount <> 0 Thentrint = Data1.Recordset!FirmkodData2.Recordset.Index = “fik”Data2.Recordset.Seek “=”, Val(trint)If Data2.Recordset.NoMatch ThenData1.Recordset.DeleteData1.Recordset.MoveFirstElseMsgBox “Šis klientas yra pardavimų bazėje !”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio”End IfEnd IfEnd IfEnd Sub

Private Sub Command5_Click()Data1.RecordSource = (“select * from Kllientai where Firma like _” & “” & “*_ “)Data1.RecordSource = (“select * from Kllientai where Telefonas like _” & “” & “*_ “)Data1.RecordSource = (“select * from Kllientai where Adresas like _” & “” & “*_ “)Data1.RefreshText1.Text = “”Text2.Text = “”Text3.Text = “”End Sub

Private Sub Command6_Click()If Option1.Value = True Thenrus = “Firma”End IfIf Option2.Value = True Thenrus = “Adresas”End IfIf Option3.Value = True Thenrus = “Telefonas”End IfData1.RecordSource = (“select * from kllientai order by ” & rus & “”)Data1.RefreshEnd Sub

Private Sub Data1_Reposition()If Data1.Recordset.RecordCount = 0 ThenCommand3.Enabled = FalseElseCommand3.Enabled = TrueEnd IfEnd Sub

Private Sub Form_Activate()Data1.RefreshEnd Sub

Private Sub Text1_Change()Data1.RecordSource = (“select * from Kllientai where firma like _” & Text1.Text & “*_ and adresas like _” & Text2.Text & “*_ and telefonas like _” & Text3.Text & “*_”)Data1.RefreshEnd Sub

Private Sub Text2_Change()Call Text1_ChangeEnd Sub

Private Sub Text3_Change()Call Text1_ChangeEnd Sub

Formos Form6 listingas:VERSION 5.00Object = “{C932BA88-4374-101B-A56C-00AA003668DC}_1.1_0”; “MSMASK32.OCX”Begin VB.Form Form6 BorderStyle = 1 _Fixed Single Caption = “Naujas pardavimas” ClientHeight = 5055 ClientLeft = -150 ClientTop = 4230 ClientWidth = 6135 ControlBox = 0 _False LinkTopic = “Form6” MaxButton = 0 _False MinButton = 0 _False ScaleHeight = 5055 ScaleWidth = 6135 StartUpPosition = 2 _CenterScreen Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox2 Height = 255 Left = 4320 TabIndex = 15 Top = 2280 Width = 495 _ExtentX = 873 _ExtentY = 450 _Version = 327680 MaxLength = 2 Mask = “99” PromptChar = ” “ End Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox1 Height = 255 Left = 4320 TabIndex = 16 Top = 2280 Width = 1095 _ExtentX = 1931 _ExtentY = 450 _Version = 327680 MaxLength = 6 Mask = “999999” PromptChar = ” “ End Begin VB.TextBox Text5 Height = 1095 Left = 360 MultiLine = -1 _True TabIndex = 14 Top = 3720 Width = 3135 End Begin VB.Data Data1 Caption = “Data1” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 345 Left = 1920 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 1 _Dynaset RecordSource = “Pardavimai” Top = 2040 Visible = 0 _False Width = 1140 End Begin VB.CommandButton Command4 Caption = “Atšaukti” Height = 375 Left = 4560 TabIndex = 13 Top = 4440 Width = 1095 End Begin VB.CommandButton Command3 Caption = “Parduoti” Height = 375 Left = 4560 TabIndex = 12 Top = 3840 Width = 1095 End Begin VB.TextBox Text4 Height = 285 Left = 360 TabIndex = 10 Top = 2880 Width = 2295 End Begin VB.OptionButton Option2 Caption = “Kopijų skaičių” Height = 255 Left = 4320 TabIndex = 8 Top = 1800 Width = 1335 End Begin VB.OptionButton Option1 Caption = “Mėnesius” Height = 375 Left = 4320 TabIndex = 7 Top = 1320 Value = -1 _True Width = 1215 End Begin VB.TextBox Text1 Height = 285 Left = 360 TabIndex = 5 Top = 1920 Width = 1215 End Begin VB.CommandButton Command2 Caption = “Pasirinkti aparatą” Height = 375 Left = 240 TabIndex = 1 Top = 840 Width = 1455 End Begin VB.CommandButton Command1 Caption = “Pasirinkti klientą” Height = 375 Left = 240 TabIndex = 0 Top = 240 Width = 1455 End Begin VB.Frame Frame1 Caption = “Garantija pagal :” Height = 1935 Left = 4080 TabIndex = 6 Top = 840 Width = 1695 End Begin VB.Label Label5 Caption = “Pastabos:” Height = 255 Left = 360 TabIndex = 11 Top = 3360 Width = 1215 End Begin VB.Label Label4 Caption = “Aptarnauja technikas:” Height = 255 Left = 360 TabIndex = 9 Top = 2520 Width = 1695 End Begin VB.Label Label3 Caption = “Pastatymo (instaliavimo) data:” Height = 255 Left = 360 TabIndex = 4 Top = 1560 Width = 2895 End Begin VB.Label Label2 BeginProperty Font Name = “MS Sans Serif” Size = 9.75 Charset = 186 Weight = 700 Underline = 0 _False Italic = 0 _False

Strikethrough = 0 _False EndProperty Height = 255 Left = 1920 TabIndex = 3 Top = 840 Width = 1935 End Begin VB.Label Label1 BeginProperty Font Name = “MS Sans Serif” Size = 9.75 Charset = 186 Weight = 700 Underline = 0 _False Italic = 0 _False Strikethrough = 0 _False EndProperty Height = 255 Left = 1920 TabIndex = 2 Top = 360 Width = 4095 EndEndAttribute VB_Name = “Form6”Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = FalsePrivate Sub Command1_Click()Form7.Show vbModalEnd Sub

Private Sub Command2_Click()Form8.Show vbModalEnd Sub

Private Sub Command3_Click()If Data1.Recordset.RecordCount <> 0 ThenData1.Recordset.MoveFirstladid = Val(Data1.Recordset!PardKod)Do While Not (Data1.Recordset.EOF)latmp = Val(Data1.Recordset!PardKod)If latmp > ladid Thenladid = latmpEnd IfData1.Recordset.MoveNextLoopEnd IfIf Label1.Caption = “” Or Label2.Caption = “” Or Text1.Text = “” ThenMsgBox “Ne visi duomenys įvesti !”, vbCritical + vbOKOnly, “Klaida!”ElseIf MaskEdBox1.Text = ” ” And MaskEdBox2.Text = ” ” ThenMsgBox “Ne visi duomenys įvesti !”, vbCritical + vbOKOnly, “Klaida!”ElseIf Len(Text4.Text) > 15 ThenMsgBox “Per ilgas įrašas! (Max 15)”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio!”ElseWith Data1.Recordset.AddNew!PardKod = ladid + 1!Firmkod = Klijkod!Aparkod = ApkodvarOn Error GoTo klaida!PIData = Text1.Text!Aptarn = Text4.TextIf MaskEdBox2.Visible = True Then!garmen = Val(MaskEdBox2.Text)!garsk = 0End IfIf MaskEdBox1.Visible = True Then!garsk = Val(MaskEdBox1.Text)!garmen = 0End IfIf Text5.Text <> “” Then !Pastabos = Text5.Text.Update.AddNewEnd WithLabel1.Caption = “”Label2.Caption = “”End IfEnd IfEnd Ifklaida:If Err.Number = 3421 Then MsgBox “Neteisingas datos formatas !”, vbCritical + vbOKOnly, “Klaida!”Text1.SetFocusMaskEdBox2.Text = ” “MaskEdBox1.Text = ” “Text4.Text = “”Text5.Text = “”Command1.SetFocusKlijvar = “”Aparvar = “”End Sub

Private Sub Command4_Click()Klijvar = “”Aparvar = “”Unload Form6End Sub

Private Sub Form_Activate()Form6.Label1.Caption = KlijvarForm6.Label2.Caption = AparvarEnd Sub

Private Sub Form_Load()MaskEdBox1.Visible = FalseText1.Text = DateEnd Sub

Private Sub Option1_Click()MaskEdBox2.Visible = TrueMaskEdBox1.Visible = FalseEnd Sub

Private Sub Option2_Click()MaskEdBox2.Visible = FalseMaskEdBox1.Visible = TrueEnd Sub

Formos Form7 listingas:VERSION 5.00Object = “{00028C01-0000-0000-0000-000000000046}_1.0_0”; “DBGRID32.OCX”Begin VB.Form Form7 BorderStyle = 1 _Fixed Single Caption = “Pasirinkite klientą” ClientHeight = 3675 ClientLeft = 6345 ClientTop = 6750 ClientWidth = 7545 ControlBox = 0 _False LinkTopic = “Form7” MaxButton = 0 _False MinButton = 0 _False ScaleHeight = 3675 ScaleWidth = 7545 StartUpPosition = 2 _CenterScreen Begin VB.CommandButton Command3 Caption = “Rodyti visus” Height = 375 Left = 840 TabIndex = 6 Top = 3120 Width = 1095 End Begin VB.TextBox Text3 Height = 285 Left = 5880 TabIndex = 5 Top = 2640 Width = 1215 End Begin VB.TextBox Text2 Height = 285 Left = 3240 TabIndex = 4 Top = 2640 Width = 2535 End Begin VB.TextBox Text1 Height = 285 Left = 600 TabIndex = 3 Top = 2640 Width = 2535 End Begin VB.CommandButton Command2 Caption = “Atšaukti” Height = 375 Left = 5520 TabIndex = 2 Top = 3120 Width = 1095 End Begin VB.CommandButton Command1 Caption = “Pasirinkti” Height = 375 Left = 3120 TabIndex = 1 Top = 3120 Width = 1095 End Begin MSDBGrid.DBGrid DBGrid1 Bindings = “Form7.frx”:0000 Height = 2295 Left = 240 OleObjectBlob = “Form7.frx”:0010 TabIndex = 0 Top = 240 Width = 6975 End Begin VB.Data Data1 Caption = “Data1” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 300 Left = 6240 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 1 _Dynaset RecordSource = “Kllientai” Top = 840 Visible = 0 _False Width = 1215 EndEndAttribute VB_Name = “Form7”Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = FalsePrivate Sub Command1_Click()Klijvar = Data1.Recordset!FirmaKlijkod = Data1.Recordset!FirmkodUnload Form7End Sub

Private Sub Command2_Click()Unload Form7End Sub

Private Sub Command3_Click()Text1.Text = “”Text2.Text = “”Text3.Text = “”Call Text1_ChangeEnd Sub

Private Sub Data1_Reposition()If Data1.Recordset.RecordCount = 0 ThenCommand1.Enabled = FalseElseCommand1.Enabled = TrueEnd IfEnd Sub

Private Sub Text1_Change()Data1.RecordSource = (” select kllientai.firmkod,kllientai.firma, kllientai.adresas,kllientai.telefonas from kllientai where firma like _” & Text1.Text & “*_ and adresas like _” & Text2.Text & “*_ and telefonas like _” & Text3.Text & “*_ “)Data1.RefreshEnd Sub

Private Sub Text2_Change()Call Text1_ChangeEnd Sub

Private Sub Text3_Change()Call Text1_ChangeEnd Sub

Formos Form8 listingas:VERSION 5.00Object = “{00028C01-0000-0000-0000-000000000046}_1.0_0”; “DBGRID32.OCX”Begin VB.Form Form8 BorderStyle = 1 _Fixed Single Caption = “Pasirinkite aparatą” ClientHeight = 3825 ClientLeft = 855 ClientTop = 4725 ClientWidth = 5235 ControlBox = 0 _False LinkTopic = “Form8” MaxButton = 0 _False MinButton = 0 _False ScaleHeight = 3825 ScaleWidth = 5235 StartUpPosition = 2 _CenterScreen Begin VB.CommandButton Command3 Caption = “Rodyti visus” Height = 375 Left = 3720 TabIndex = 4 Top = 360 Width = 1095 End Begin VB.TextBox Text1 Height = 285 Left = 600 TabIndex = 3 Top = 3360 Width = 2655 End Begin VB.CommandButton Command2 Caption = “Atšaukti” Height = 375 Left = 3720 TabIndex = 2 Top = 2520 Width = 1095 End Begin VB.CommandButton Command1 Caption = “Pasirinkti” Height = 375 Left = 3720 TabIndex = 1 Top = 1440 Width = 1095 End Begin MSDBGrid.DBGrid DBGrid1 Bindings = “Form8.frx”:0000 Height = 3015 Left = 240 OleObjectBlob = “Form8.frx”:0010 TabIndex = 0 Top = 240 Width = 3135 End Begin VB.Data Data1 Caption = “Data1” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 300 Left = 2640 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 1 _Dynaset RecordSource = “Aparatai” Top = 1200 Visible = 0 _False Width = 1140 EndEndAttribute VB_Name = “Form8”Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = FalsePrivate Sub Command1_Click()Aparvar = Data1.Recordset!markeApkodvar = Data1.Recordset!AparkodUnload Form8End Sub

Private Sub Command2_Click()

Unload Form8End Sub

Private Sub Command3_Click()Text1.Text = “”Call Text1_ChangeEnd Sub

Private Sub Data1_Reposition()If Data1.Recordset.RecordCount = 0 ThenCommand1.Enabled = FalseElseCommand1.Enabled = TrueEnd IfEnd Sub

Private Sub Text1_Change()Data1.RecordSource = (” select aparatai.aparkod,aparatai.marke from aparatai where marke like _” & Text1.Text & “*_ “)Data1.RefreshEnd Sub

Formos Form9 listingas:VERSION 5.00Object = “{00028C01-0000-0000-0000-000000000046}_1.0_0”; “DBGRID32.OCX”Object = “{C932BA88-4374-101B-A56C-00AA003668DC}_1.1_0”; “MSMASK32.OCX”Begin VB.Form Form9 BorderStyle = 1 _Fixed Single Caption = “Pardavimų redagavimas” ClientHeight = 5670 ClientLeft = -915 ClientTop = -930 ClientWidth = 7560 ControlBox = 0 _False FillColor = &H00C0C0C0& ForeColor = &H00C0C0C0& LinkTopic = “Form9” MaxButton = 0 _False MinButton = 0 _False ScaleHeight = 5670 ScaleWidth = 7560 StartUpPosition = 2 _CenterScreen Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox3 DataField = “Garmen” DataSource = “Data1” Height = 255 Left = 4080 TabIndex = 22 Top = 2520 Width = 495 _ExtentX = 873 _ExtentY = 450 _Version = 327680 AllowPrompt = -1 _True Format = “__” PromptChar = ” “ End Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox2 DataField = “Telefonas” DataSource = “Data2” Height = 255 Left = 240 TabIndex = 21 Top = 1680 Width = 1095 _ExtentX = 1931 _ExtentY = 450 _Version = 327680 MaxLength = 9 Mask = “999999999” PromptChar = ” “ End Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox1 DataField = “Garsk” DataSource = “Data1” Height = 255 Left = 3480 TabIndex = 20 Top = 2520 Width = 1095 _ExtentX = 1931 _ExtentY = 450 _Version = 327680 AllowPrompt = -1 _True Format = “______” PromptChar = ” “ End Begin VB.Data Data4 Caption = “Data4” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 300 Left = 6000 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 1 _Dynaset RecordSource = “Gedimai” Top = 4200 Visible = 0 _False Width = 1140 End Begin VB.CommandButton Command5 Caption = “Trinti” Height = 495 Left = 4800 TabIndex = 19 Top = 4080 Width = 975 End Begin VB.CommandButton Command4 Caption = “Atšaukti paiešką” Height = 495 Left = 6120 TabIndex = 18 Top = 3360 Width = 975 End Begin VB.CommandButton Command3 Caption = “Paieška” Height = 495 Left = 4800 TabIndex = 17 Top = 3360 Width = 975 End Begin VB.Data Data3 Caption = “Data3” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 345 Left = 1800 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 1 _Dynaset RecordSource = “” Top = 2160 Visible = 0 _False Width = 1215 End Begin VB.Data Data2 Caption = “Data2” Connect = “Access” DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb” DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor DefaultType = 2 _UseODBC Exclusive = 0 _False Height = 345 Left = 2040 Options = 0 ReadOnly = 0 _False RecordsetType = 1 _Dynaset RecordSource = “” Top = 1680 Visible = 0 _False Width = 1215 End Begin VB.CommandButton Command2 Caption = “Baigti” Height = 495 Left = 6120 TabIndex = 6 Top = 4800 Width = 975 End Begin VB.CommandButton Command1 Caption = ” Naujas pardavimas” Height = 495 Left = 4800 TabIndex = 5 Top = 4800 Width = 975 End Begin VB.TextBox Text5 DataField = “Pastabos” DataSource = “Data1” Height = 1695 Left = 3480 MultiLine = -1 _True ScrollBars = 3 _Both TabIndex = 4 Top = 480 Width = 3855 End Begin VB.TextBox Text4 DataField = “Marke” DataSource = “Data3” Height = 285 Left = 240 TabIndex = 3 Top = 2520 Width = 3015 End Begin VB.TextBox Text2 DataField = “Adresas” DataSource = “Data2” Height = 285 Left = 240 TabIndex = 2 Top = 1080 Width = 3015 End Begin V