UAB “Ciklonas” techninio centro klientų apskaitos programa

VILNIAUS AUKŠTESNIOJI ELEKTRONIKOS MOKYKLA
PROGRAMAVIMO SKYRIUS

LEISTA GINTI
SKYRIAUS VEDĖJA

M.AUKŠTUOLIENĖ

1998 05

UAB “CIKLONAS” TECHNINIO CENTRO KLIENTŲ
APSKAITOS PROGRAMA

DIPLOMINIS DARBAS
DD 4542401 PK 95A

DIPLOMANTAS ARVYDAS LATVIS

1998 05
VADOVAS REMIDAS PETKEVIČIUS

1998 05
RECENZENTAS 1998 05

TURINYS

1. Įvadas .......................... 3 psl.
2. Bendroji dalis ...................... 3 psl.
2.1. Techninis – matematinis uždavinio aprašymas ........ 3 psl.
2.2. Programavimo kalbos (taikomųjų programų paketų) aprašymas .. 3 psl.
3. Specialioji dalis ...................... 6 psl.
3.1. Uždavinio formulavimas .................. 6 psl.
3.2. Algoritmo schemos aprašymas .............. 8 psl.
3.3. Programos aprašymas, reikalavimai jai ........... 8 psl.
3.4. Programos derinimo proceso aprašymas ........... 14 psl.
3.5 Programos tekstas (listingas) ir gautų rezultatų įvertinimas .. 14 psl.
3.6. Programos realizavimo instrukcija ............. 14 psl.
4. Ekonominė dalis .................... 26 psl.
5. Darbo saugos priemonės ................. 27 psl.
6. Išvados ir pasiūlymai .................. 32 psl.
7. Literatūros sąrašas .................... 32 psl.
8. Reziumė anglų kalba .................. 32 psl.

1. Įvadas

Diplominį projektą aš atlikau uždarojoje akcinėje bendrovėje “Ciklonas”. Čia naudojami šiuolaikiniai kompiuteriai, laazeriniai ir rašaliniai spausdintuvai, dauginimo technika.
UAB “Cklonas” buvo įkurta 1992 metais grupės inžinierių, kurie turėjo nuo 10 iki 12 metų darbo patirtį Elektrografijos mokslinio tyrimo institute. Bendrovė pradėjo veiklą nuo serviso paslaugų ir atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų kopijavimo aparatams ir lazeriniams spausdintuvams tiekimo klientams Vilniuje. Po metų įmonė tapo kopijavimo aparatų ir lazerinių spausdintuvų distributoriumi ir dabar labiau specializavosi minėtų produktų didmeninėje prekyboje. Nuo pat veiklos pradžios įmonė nekeitė savo profilio ir specializacijos.
Dabar UAB “Ciklonas” atstovauja pasaulyje žinomas firmas: yra oficialus fiirmos SELEX (Japonija) distributorius (kopijavimo aparatai), oficialus RISO atstovas (risografai – aparatai, pakeičiantys rotaprintus), oficialus firmos OCÉ distributorius (A0 ir didesnių formatų dauginimo technika), oficialus firmos INFOTEC atstovas (kopijavimo aparatai), oficialus atstovas PLOCKMATIC, LAMIREL (biuro įranga).

2. Bendroji dalis

2.1 Techninis – matematinis uždavinio aprašymas

Rašydamas diplominį da

arbą naudojausi kompiuteriu, kurio konfigūracija yra tokia:
Kompiuteris IBM PC tipo personalinis kompiuteris
Procesorius Cyrix Pentium 166 MMX.
Kietasis diskas Seageate 1.2 GB.
Operatyvioji atmintis 32 MB: 16 MB SDRAM + 16 MB EDO RAM.
Video plokštė S3Trio 64+ su 1 MB VRAM.
CD-ROM įrenginys Mitsumi 4x.
Lanksčių diskelių įrenginys Mitsumi 3.5’’.
Garso korta Yamaha3D.
Klaviatūra standartinė, 101 klavišo.
Pelė Mitsumi.
Monitorius Yakumo.

Tipas SVGA.

Įstrižainė 14 colių.
Operacinė sistema kompiuteryje – Windows95.

2.2 Programavimo kalbos kalbos aprašymas

Uždarojoje akcinėje bendrovėje “Ciklonas” daugiausiai yra naudojama MS Access duomenų bazių valdymo sistema.. Duomenų bazės yra *.mdb tipo. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš pasirinkau VisualBasic5.0 – duomenų bazės gali būti MS Access7.0 *.mdb tipo, o pati programavimo kalba yra daug lankstesnė, turi daugiau galimybių už Access.

1997 metais firma Microsoft išleido į rinką VisualBasic5.0 programavimo kalbą, kuri šiuo metu yra viena iš galingiausių vizualaus projektavimo sistemų Windows95 operacinėje sistemoje, kuria galima kompiliuoti 32-bitų programas. VisualBasic5.0 kalboje yrra integruota SQL – programavimo kalba, kuria galima programuoti duomenų bazių struktūrą pagal Client-Server schemą, kas leidžia daug racionaliau išnaudoti kompiuterinių tinklų galimybes. Ši programavimo kalba orientuota profesionaliam programuotojui.
VisualBasic5.0 programavimo kalba skiriasi nuo kitų programavimo kalbų ir kartu panaši į jas tuo, kad yra automatizuotos svarbiausios operacijos, kad patogu ir paprasta naudotis šia kalba, kad efektyviai sukuria programas ir t.t. Visos šios savybės ir nulėmė VisualBasic5.0 kalbos populiarumą. Ši programavimo kalba stabiliai pirmauja tarp programavimo kalbų, kurios turi dizainerius ir kuriomis programuojami už

ždaviniai, susiję su duomenų bazių sistemų valdymu..
Šiuo metu yra trys VisualBasic5.0 versijos:
• LearningEdition – skirta daugiau mokymuisi šios programinės kalbos, tačiau joje yra visi pagrindiniai objektai, kuriais naudojantis galima kurti 32-jų bitų programas Windows aplinkai.
• ProfessionnalEdition – skirta profesionaliems programuotojams, nes joje yra visi LearningEdition versijos objektai, plius ActiveX bibliotekos, Interneto valdymo objektai, CrystalReport ataskaitų generatorius.
• EnterpriseEdition – turi visus anstesnių versijų objektus ir modulius, ir dar AutomationManager, ComponentManager, todėl ši versija yra skirta kolektyviniam darbui tinkle.
VisualBasic5.0 sistema sudaryta iš kelių komponentų :
1. VisualBasic5.0 – pagrindinis modulis, skirtas kurti programos kodui, formoms, bibliotekoms.
2. CrystalReports – modulis, skirtas ruošti ataskaitoms.
3. ApplicationSetupWizard – modulis, kurio pagalba galima daryti sukurtų programų instaliacijas.
4. ApplicationPerfomanceExplorer – pagalbinė programa, padedanti projektuoti Client-Server duomenų bazių architektūrą.
5. BooksOnline – pagalba.

VisualBasic5.0 galimi duomenų tipai:

Tipas Reikalingos atminties kiekis Pavyzdys
Byte 1 baitas nuo 0 iki 255
Boolean 2 baitai TRUE arba FALSE
Integer 2 baitai nuo -32768 iki 32767
Long
(long integer) 4 baitai nuo -2147483648
iki 2147483647
Single

4 baitai Neigiamos reikšmės nuo -3.402823E38 iki
-1.401298E-45 ir teigiamos reikšmės nuo
1.401298E-45 iki 3.402823E38
Double 8 baitai Neigiami nuo -1.79769313486232E308 iki
-4.94065645841247E-324 ir teigiami nuo
4.94065645841247E-324 iki 1.79769313486232E308
Currency 8 baitai Nuo -922337203685477.5808 iki
922337203685477.5807
Decimal 14 baitų +/-79228162514264337593543950335 be de-šimtainės trupmenos, su dešimtaine trup-mena +/-7.9228162514264337593543950335
Mažiausias skaičius, nelygus nuliui:
+/-0.0000000000000000000000000001
Date 8 batai Nuo 100 01 01 iki 9999 12 31
Object 4 baitai Bet koks objekto aprašymas
String
(kintamo ilgio) 10 baitų + stringo ilgis Nuo 0 iki apytikriai 2 bilionų
String
(fiksuoto ilgio) Stringo ilgis Nuo 1 iki apytikriai 65400
Variant
(su skaičiais) 16 baitų Bet kokia skaitinė reikšmė didesnė už Double tipo
Variant
(su simboliais) 22 baitai + strigo ilgis Kaip kintamo ilgio String
Vartotojo apibrėžti
(Type) Bet kuris iš aukščiau esančių duomenų tipų.

3. Specialioji dalis

3.1 Uždavinio formulavimas

Mano di

iplominio darbo tikslas – sukurti sistemą, leidžiančią vesti ilgalaikę įmonės parduotos ir garantinio bei pogarantinio aptarnavimo kopijavimo technikos apskaitą, užtikrinančią šios technikos nepriekaištingą priežiūrą.
Programoje turi būti realizuota:
1. Įvesti naujus, redaguoti ir ištrinti senus duomenis: kopijavimo aparatų pavadinimai, kuriais įmonė prekiauja, klientų pagrindiniai duomenys, taip pat visi duomenys apie parduotą techniką ir jos gorantinę ir pogarantinę priežiūrą;
2. Duomenų paieška turi būti tokia:
a. Aparatų bazėje – pagal aparatų pavadinimą,
b. Klientų bazėje – pagal visus klientų duomenis: firmos pavadinimą, adresą ir telefoną,
c. Pardavimų bazėje – pagal pardavimo datą ir asmenį, atsakingą už šio aparato priežiūrą,
d. Gedimų bazėje – pagal iškvietimo datą ir sąskaitos numerį.
3. Tarp duomenų bazių turi būti ryšiai.
4. Turi būti galimybė duomenų bazę archyvuoti ir atstatyti.
5. Iš šių duomenų bazių turi būti ruošiamos dviejų tipų ataskaitos :
a. Pardavimų ataskaitoje gali būti visi įmonės pardavimai, kuriuos galima filtruoti pagal įmonės pavadinimą ir jos nupirktą kopijavimo aparatą;
b. Gedimų ataskaitoje turi būti vieno konkretaus aparato arba vienos firmos ir jos visų aparatų gedimų istorija.

Duomenų bazių struktūra

Lentelės Aparatai struktūra:
Lauko pavadinimas Marke AparKod
Lauko tipas Text Integer
Ilgis 50 2

Lentelės Kllientai struktūra:
Lauko pavadinimas Firma Adresas Telefonas FirmKod
Lauko tipas Text Text Text Integer
Ilgis 30 30 9 2

Lentelės Pardavimai struktūra:
Lauko pavadinimas Lauko tipas Ilgis
PIData Date 8
Garmen Integer 2
Aptarn Text 15
Pastabos Memo 0
PardKod Integer 2
FirmKod Integer 2
AparKod Integer 2
Garsk Single 4

Lentelės Gedimai struktūra:
Lauko pavadinimas Lauko tipas Ilgis
Iskdata Date 8
Simptomai Text 50
Gedimas Text 30
Kaspadaryta Text 50
Rematliko Text 20
Sasknr Integer 2
Pastabos Memo 0
GedKod Integer 2
AparKod Integer 2
FirmKod Integer 2
Skaitliukas Single 4

Iš šių keturių pagrindinių lemtelių (Table) yra sudarytos septynios užklausos (Query). Jų struktūra yra tokia:

Užklausų gridas, lapas1, lapast struktūra:
Lentelės pavadinimas Lauko pavadinimas
Kllientai Firma
Kllientai Adresas
Kllientai Telefonas
Aparatai Marke
Pardavimai PIData
Pardavimai GarMen
Pardavimai GarSk
Pardavimai Aptarn

Užklausos pasir struktūra:
Lentelės pavadinimas Lauko pavadinimas
Aparatai AparKod
Aparatai Marke
Kllientai FirmKod
Kllientai Firma
Pardavimai PardKod
Pardavimai GarMen
Pardavimai GarSk
Pardavimai PIData

Užklausos serv struktūra:
Lentelės pavadinimas Lauko pavadinimas
Kllientai Firma
Aparatai Marke
Gedimai Iskdata
Gedimai Sasknr
Gedimai PardKod
Gedimai Simptomai
Gedimai Gedimas
Gedimai Kaspadaryta
Gedimai Rematliko
Gedimai Pastabos
Gedimai Skaitliukas
Gedimai PIData
Gedimai GarSk
Gedimai GarMen

Užklausų servgrid ir servtt struktūra:
Lentelės pa

avadinimas Lauko pavadinimas
Kllientai Firma
Aparatai Marke
Gedimai Iskdata
Gedimai Sasknr
Gedimai PardKod
Gedimai Simptomai
Gedimai Gedimas
Gedimai Kaspadaryta
Gedimai Rematliko
Gedimai Pastabos
Gedimai Skaitliukas

3.2 Algoritmo schemos aprašymas

Programos algoritmo schemą sudaro trys lapai, kurie yra pateikti priede Nr. 1.
Pirmame lape yra:
1. Programos pradžia.
2. Meniu punkto pasirinkimas.
3. Vykdomas naujo aparato įvedimas..
4. Atidaromas langas, kuriame galima redaguoti Aparatų bazę, taip pat ir papildyti.
5. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Aparatai. Jei taip – einama į bloką Nr.6, jei ne – į bloką Nr.7.
6. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas naujo aparato įvedimas. Jei taip – einama į bloką Nr.3, jei ne – į bloką Nr.4.
7. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Klientai. Jei taip – einama į bloką Nr.8, jei ne – į bloką Nr.9.
8. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas naujo kliento įvedimas. Jei taip – einama į bloką Nr.10, jei ne – į bloką Nr.11.
9. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Operacijos. Jei taip – einama į antro lapo bloką Nr.1 , jei ne – į bloką Nr.12.
10. Vykdomas naujo kliento įvedimas.
11. Pasirinkus šį punktą galima redaguoti Klientų bazę ir ją papildyti.
12. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Duomenų apsau. Jei taip – einama į antro lapo bloką Nr.9, jei ne – į trečio lapo bloką Nr.1.

Antrame lape yra:

1. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Pardavimai. Jei taip – einama į bloką Nr.2, jei ne – į bloką Nr.5.

2. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas naujo pardavimo įvedimas. Jei taip – einama į bloką Nr.3, jei ne – į bloką Nr.4.

3. Vykdomas naujo pardavimo įvedimas.

4. Atidaromas langas, kuriame galima redaguoti Pardavimų bazę, taip pat ją papildyti.

5. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Gedimai. Jei taip – einama į bloką Nr.6, jei ne – į pirmo lapo bloką Nr.2.

6. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas naujo gedimo įvedimas. Jei taip – einama į bloką Nr.7, jei ne – į bloką Nr.8.

7. Vykdomas naujo gedimo įvedimas.

8. Šiame lange galima redaguoti Gedimų bazę, taip pat ją papildyti.

9. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas duomenų archyvavimas. Jei taip – einama į bloką Nr.10, jei ne – į bloką Nr.11.

10. Vykdomas duomenų archyvavimas.

11. Vykdomas duomenų atstatymas.

Trečiame lape yra:

1. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Ataskaitos. Jei taip – einama į bloką Nr.2, jei ne – į bloką Nr.5.

2. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas pardavimų ataskaitos. Jei taip – einama į bloką Nr.3, jei ne – į bloką Nr.4.

3. Vykdomas pardavimų ataskaitų spausdinamas.

4. Vykdomas gedimų ataskaitos spausdinimas.

5. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Sistema. Jei taip – einama į bloką Nr.6, jei ne – į pirmo lapo bloką Nr.2.

6. Tikrinama, ar pasirinktas meniu punktas Apie. Jei taip – einama į bloką Nr.7, jei ne – į bloką Nr.8.

7. Atidaromas langas Apie.
8. Programos pabaiga.

3.3 Programos aprašymas, reikalavimai jai

Programos bylų organizacija sudaryta iš formų, modulių, duomenų bazių, ataskaitų.

Pagrindinė duomenų bazės struktūra yra aprašyta 5 puslapyje. Tai yra keturios lentelės (Aparatai, Kllientai, Pardavimai ir Gedimai) faile bendra.mdb.
Aparatai – šioje lentelėje saugomi duomenys apie aparatus, kuriais prekiauja “Ciklonas”.
Kllientai – šioje lentelėje saugomi duomenys apie klientus.
Pardavimai – šioje lentelėje saugoma informacija apie parduodamą techniką.
Gedimai – šioje lentelėje saugomi duomenys apie kopijavimo technikos aptarnavimo techniką.

Iš šių lentelių yra sudarytos dar 7 užklausos: serv, pasir, gridas, lapas1, lapast, servgrid, servtt.

Čia yra pateiktas programos medis:

Formos

Form1.frm – šioje formoje yra programos meniu.
Form2.frm – šioje formoje yra įvedamas naujas aparatas.
Form3.frm – forma, kurioje galima įvesti arba koreguoti duomenis apie aparatus.
Form4.frm – šioje formoje įvedamas naujas klientas.
Form5.frm – forma, kurioje galima įvesti arba koreguoti duomenis apie klientus.
Form6.frm – šioje formoje įvedami duomenys parduodant naują aparatą.
Form7.frm – forma, kurioje pasirenkamas klientas, kuriam yra parduodamas aparatas.
Form8.frm – forma, kurioje pasirenkamas aparatas, kuris yra parduodamas.
Form9.frm – šioje formoje koreguojami duomenys apie parduotus aparatus.
Form10.frm – forma, kurioje vykdoma paieška pardavimų bazėje.
Form11.frm – šioje formoje įvedami duomenys apie aparatų aptarnavimą.
Form12.frm – šioje formoje pasirenkamas aparatas ir klientas iš pardavimų bazės.
Form13.frm – forma, kurioje redaguojami duomenys aparatų aptarnavimo bazėje.
Form14.frm – šioje formoje filtruojami pardavimų duomenys, kurie bus išvesti į ataskatą.
Form15.frm – šioje formoje yra informacija apie programą.
Form16.frm – šioje formoje filtruojami gedimų duomenys, kurie bus išvesti į ataskatą.

Moduliai
Module1.bas – šiame modulyje yra globalūs kintamieji.

Ataskaitos
lapas1.rpt – ataskaita, skirta parduotai kopijavimo technikai spausdinti.
lapas3.rpt – ataskaita, skirta kopijamo technikos gedimams spausdinti.

Pagrindiniai objektai, panaudoti rašant programą:
1. Form – forma, kurioje kuriami kiti grafiniai objektai.
2. CommandButton – mygtuko objektas.
3. Label – žymės objektas.
4. Frame – rėmelio objektas.
5. OptionButton – perjungiklio objektas.
6. Data – objektas, su kuriuo susiejama duomenų bazė.
7. DBGrid – objektas, kurio pagalba galima peržiūrėti duomenų bazę.
8. CrystalReport – atskaitų objektas.
9. CommonDialog – standartinių dialogų (pvz. Open, Save) objektas.
10. MaskEdBox ir TextBox – teksto įvedimo objektai.

Procedūros, aprašytos programoje:
Formoje Form1:
gedred_Click() – paleidžia Form13;
Iseit_Click() – išėjimas iš programos;
klat_Click() – paleidžia Form14;
naiv_Click() – paleidžia Form4;
nged_Click() – paleidžia Form11;
Nived_Click() – paleidžia Form2;
npard_Click() – paleidžia Form6;
pardred_Click() – paleidžia Form9;
Redes_Click() – paleidžia Form3;
redse_Click() – paleidžia Form5;
serat_Click() – paleidžia Form16;
apie_Click() – paleidžia Form15;
dar_Click() – paleidžia duomenų arcyvavimo dialogo langą;
dats_Click() – paleidžia duomenų atstatymo dialogo langą;
Formoje Form2:

Command1_Click() – įveda naują aparatą;

Command2_Click() – panaikina iš atminties Form2;
Formoje Form3:

Command1_Click() – paleidžia Form2;

Command2_Click() – panaikina iš atminties Form3;

Command3_Click() – trina įrašą;

Command5_Click() – panaikina filtrą;

Form_Activate() – atnaujina Data1 objektą;

Text1_Change() – filtruoja;
Formoje Form4:

Command1_Click() – įveda naują klientą;

Command2_Click() – panaikina iš atminties Form4;
Formoje Form5:

Command1_Click() – paleidžia Form4;

Command1_Click() – panaikina iš atminties Form5;

Command3_Click() – trina įrašą;

Text1_Change() – filtruoja;

Text2_Change() – iškviečia Text1_Change() procedūrą;

Text3_Change()- iškviečia Text1_Change() procedūrą;

Command5_Click() – panaikina filtrą;

Command6_Click() – rūšiuoja pagal pasirinktą kriterijų;

Form_Activate() – atnaujina Data1 objektą;
Formoje Form6:

Command1_Click() – paleidžia Form7;

Command2_Click() – paleidžia Form8;

Command3_Click() – įvedamas naujas pardavimas;

Command4_Click() – panaikina iš atminties Form6;
Formoje Form7:

Command1_Click() – pasirenkamas klientas;

Command2_Click() – panaikina iš atminties Form7;

Text1_Change() – filtruoja;
Formoje Form8:

Command1_Click() – pasirenkamas aparatas;

Command2_Click() – panaikina iš atminties Form8;
Formoje Form9:

Command1_Click() – paleidžiama Form6;

Command2_Click() – panaikina iš atminties Form9;

Command3_Click() – paleidžiama Form10;

Command4_Click() – panaikinamas filtras;

Command5_Click() – trina įrašą;

Data1_Reposition() – nustatomas ryšys tarp bazių;

DBGrid1_Error(ByVal DataError As Integer, Response As Integer) – parodo pranešimą apie klaidą;

Form_Activate() – atnaujina Data1 objektą;
Formoje Form10:

Command1_Click() – vykdomas filtravimas formoje Form9;

Command2_Click() – panaikina iš atminties Form10;
Formoje Form11:

Command1_Click() – paleidžia Form12;

Command3_Click() – panaikina iš atminties Form11;

Command4_Click() – įračomas naujas gedimas;
Formoje Form12:

Command1_Click() – pasirenkamas parduotas aparatas;

Command2_Click() – panaikina iš atminties Form11;
Formoje Form13:

Command1_Click() – panaikina iš atminties Form13;

Command2_Click() – trina įrašą;

Command4_Click() – panaikina filtrą;

Command5_Click() – paleidžia Form11;

Data1_Reposition() – nustatomas ryšys tarp bazių;

Private Sub DBGrid1_Error(ByVal DataError As Integer, Response As Integer) – parodo pranešimą apie klaidingai įvestus duomenis;

Form_Activate() – atnaujina Data1 objektą;
Formoje Form14:

Command1_Click() – panaikina iš atminties Form14;

Text5_Change() – filtruoja;

Command3_Click() – spausdina atskaitą lapas1;

Command4_Click() – panaikina filtrą;

Form_Activate() – nustatomas ryšys tarp bazių ir atnaujinamas Data2 objektas;
Formoje Form15:

Form_Click() – panaikina iš atminties Form15;
Formoje Form16:

Command1_Click() – filtruojama;

Command2_Click() – panaikina filtrą;

Command3_Click() – spausdina ataskaitą lapas2;

Command4_Click() – panaikina iš atminties Form16;

Form_Activate() – nustatomas ryšys tarp bazių;

Minimali kompiuterio konfigūracija, reikalinga korektiškai veikti programai:
Operacinė sistema : Microsoft Windows NT 3.51 ir vėlesni,
Microsoft Windows 95 ir vėlesni.
Procesorius: 80486 ir greitesnis.
Monitorius: VGA, suderinamas su Microsoft Windows.
Operatyvioji atmintis: 8 MB RAM.
Spausdintuvas: HP LaserJet5L ar kitas panašaus tipo lazerinis

spausdintuvas.

3.4 Programos derinimo proceso aprašymas

Rašant programą pasitaikydavo sintaksinių klaidų, tačiau jas buvo nesunku ištaisyti, kadangi VB5.0 programavimo kalboje yra labai patogu stebėti kintamuosius, jų reikšmes. Kur kas sudėtingiau buvo su SQL komandomis. Jei joje padarydavau klaidą, VB neparodo, konkrečiai kurioje vietoje ji padaryta, todėl yra daug sudėtingiau išsiaiškinti, tuo labiau todėl, kad SQL komandos dažniausiai yra labai ilgos – dažniausiai net per kelias eilutes.

3.5 Programos tekstas (listingas)

Formos Form1 listingas:
VERSION 5.00
Object = “{F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}_1.1_0”; “COMDLG32.OCX”
Begin VB.Form Form1

Caption = “Ciklono techninis centras”

ClientHeight = 5535

ClientLeft = 975

ClientTop = 3165

ClientWidth = 8850

FillColor = &H00C0C0C0&

ForeColor = &H00C0C0C0&

Icon = “Form1.frx”:0000

LinkTopic = “Form1”

Picture = “Form1.frx”:0442

ScaleHeight = 5535

ScaleWidth = 8850

WindowState = 2 _Maximized

Begin MSComDlg.CommonDialog CommonDialog1

Left = 1440

Top = 1560

_ExtentX = 847

_ExtentY = 847

_Version = 327680

End

Begin VB.Menu Aparatai

Caption = “Aparatai”

Begin VB.Menu Nived

Caption = “Naujo įvedimas”

End

Begin VB.Menu Redes

Caption = “Redagavimas esančių”

End

End

Begin VB.Menu klientai

Caption = “Klientai”

Begin VB.Menu naiv

Caption = “Naujo įvedimas”

End

Begin VB.Menu redse

Caption = “Redagavimas esančių”

End

End

Begin VB.Menu oper

Caption = “Operacijos”

Begin VB.Menu pard

Caption = “Pardavimai”

Begin VB.Menu npard

Caption = “Naujas pardavimas”

End

Begin VB.Menu pardred

Caption = “Pardavimų redagavimas”

End

End

Begin VB.Menu ged

Caption = “Gedimai”

Begin VB.Menu nged

Caption = “Naujas gedimas”

End

Begin VB.Menu gedred

Caption = “Gedimų redagavimas”

End

End

End

Begin VB.Menu at

Caption = “Ataskaitos”

Begin VB.Menu klat

Caption = “Pardavimų ataskaitos”

End

Begin VB.Menu serat

Caption = “Serviso ataskaitos”

End

End

Begin VB.Menu ap

Caption = “Duomenų apsauga”

Begin VB.Menu dar

Caption = “Duomenų archyvavimas”

End

Begin VB.Menu dats

Caption = “Duomenų atstatymas”

End

End

Begin VB.Menu baig

Caption = “Sistema”

Begin VB.Menu apie

Caption = “Apie”

End

Begin VB.Menu Iseit

Caption = “Išeiti”

End

End
End
Attribute VB_Name = “Form1”
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False

Private Sub apie_Click()
Form15.Show vbModal
End Sub

Private Sub dar_Click()
ChDir (“c:servisas”)
CommonDialog1.CancelError = True
On Error GoTo ErrHandler
CommonDialog1.Filter = “(*.arj)|*.arj”
CommonDialog1.DialogTitle = “Išsaugoti duomenis”
CommonDialog1.Flags = &H4
ardata = Format(Date, “yymmdd”)
CommonDialog1.filename = ardata
CommonDialog1.ShowSave
kelias = “arj.exe a ” & CommonDialog1.filename & ” c:servisasendra.mdb”
arar = Shell(kelias, vbNormalFocus)
ErrHandler:
Exit Sub
End Sub

Private Sub dats_Click()
ChDir (“c:servisas”)
CommonDialog1.CancelError = True
On Error GoTo ErrHandler
CommonDialog1.Filter = “(*.arj)|*.arj”
CommonDialog1.DialogTitle = “Atstatyti duomenis”
CommonDialog1.filename = “”
CommonDialog1.Flags = &H4
CommonDialog1.ShowOpen
kelias = “arj.exe e -y ” & CommonDialog1.filename
arar = Shell(kelias, vbNormalFocus)
ErrHandler:
Exit Sub
End Sub

Private Sub gedred_Click()
Form13.Show vbModal
End Sub

Private Sub Iseit_Click()
End
End Sub

Private Sub l1_Click()
Form14.Show vbModal
End Sub

Private Sub klat_Click()
Form14.Show vbModal
End Sub

Private Sub naiv_Click()
Form4.Show vbModal
End Sub

Private Sub nged_Click()
Form11.Show vbModal
End Sub

Private Sub Nived_Click()
Form2.Show vbModal
End Sub

Private Sub npard_Click()
Form6.Show vbModal
End Sub

Private Sub pardred_Click()
Form9.Show vbModal
End Sub

Private Sub Redes_Click()
Form3.Show vbModal
End Sub

Private Sub redse_Click()
Form5.Show vbModal
End Sub

Private Sub serat_Click()
Form16.Show vbModal
End Sub

Formos Form2 listingas:
VERSION 5.00
Begin VB.Form Form2

BorderStyle = 1 _Fixed Single

Caption = “Naujo įvedimas”

ClientHeight = 1965

ClientLeft = 45

ClientTop = 330

ClientWidth = 4680

ControlBox = 0 _False

FillColor = &H00E0E0E0&

ForeColor = &H00C0C0C0&

LinkTopic = “Form2”

MaxButton = 0 _False

MinButton = 0 _False

ScaleHeight = 1965

ScaleWidth = 4680

StartUpPosition = 2 _CenterScreen

Begin VB.CommandButton Command2

Caption = “Atšaukti”

Height = 375

Left = 2520

TabIndex = 2

Top = 1200

Width = 1095

End

Begin VB.CommandButton Command1

Caption = “Įvesti”

Height = 375

Left = 720

TabIndex = 1

Top = 1200

Width = 1095

End

Begin VB.Data Data1

Caption = “Data1”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 300

Left = 3480

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 1 _Dynaset

RecordSource = “Aparatai”

Top = 360

Visible = 0 _False

Width = 1140

End

Begin VB.TextBox Text1

Height = 285

Left = 240

TabIndex = 0

Top = 600

Width = 4215

End

Begin VB.Label Label1

Caption = “Aparato markė:”

Height = 255

Left = 240

TabIndex = 3

Top = 240

Width = 1935

End
End
Attribute VB_Name = “Form2”
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Sub Command1_Click()
If Data1.Recordset.RecordCount <> 0 Then
Data1.Recordset.MoveFirst
ladid = Val(Data1.Recordset!Aparkod)
Do While Not (Data1.Recordset.EOF)
latmp = Val(Data1.Recordset!Aparkod)
If latmp > ladid Then
ladid = latmp
End If
Data1.Recordset.MoveNext
Loop
End If
If Text1.Text = “” Then
MsgBox “Neįvestas aparatas !”, vbCritical + vbOKOnly, “Klaida!”
Else
If Len(Text1.Text) > 49 Then
MsgBox “Per ilgas aparato pavadinimas! (Max 50)”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio!”
Else
Data1.Recordset.AddNew
Data1.Recordset!Aparkod = ladid + 1
Data1.Recordset!marke = Text1.Text
Data1.Recordset.Update
Data1.Recordset.AddNew
End If
End If
Text1.SetFocus
Text1.Text = “”
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Unload Form2
End Sub

Formos Form3 listingas:
VERSION 5.00
Object = “{00028C01-0000-0000-0000-000000000046}_1.0_0”; “DBGRID32.OCX”
Begin VB.Form Form3

BorderStyle = 1 _Fixed Single

Caption = “Aparatų redagavimas”

ClientHeight = 3855

ClientLeft = 3420

ClientTop = 5385

ClientWidth = 7065

ControlBox = 0 _False

FillColor = &H00C0C0C0&

ForeColor = &H00C0C0C0&

LinkTopic = “Form3”

MaxButton = 0 _False

MinButton = 0 _False

ScaleHeight = 3855

ScaleWidth = 7065

StartUpPosition = 2 _CenterScreen

Begin VB.Data Data1

Caption = “Data1”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 345

Left = 2400

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 1 _Dynaset

RecordSource = “Aparatai”

Top = 1560

Visible = 0 _False

Width = 1140

End

Begin VB.CommandButton Command5

Caption = “Atšaukti filtravimą”

Height = 495

Left = 5640

TabIndex = 5

Top = 600

Width = 1095

End

Begin VB.TextBox Text1

Height = 285

Left = 600

TabIndex = 4

Top = 240

Width = 3255

End

Begin VB.CommandButton Command3

Caption = “Trinti”

Height = 495

Left = 5640

TabIndex = 3

Top = 2280

Width = 1095

End

Begin VB.CommandButton Command2

Caption = “Baigti”

Height = 495

Left = 5640

TabIndex = 2

Top = 3120

Width = 1095

End

Begin VB.CommandButton Command1

Caption = “Įvesti naują”

Height = 495

Left = 5640

TabIndex = 1

Top = 1440

Width = 1095

End

Begin MSDBGrid.DBGrid DBGrid1

Bindings = “Form3.frx”:0000

Height = 3015

Left = 240

OleObjectBlob = “Form3.frx”:0010

TabIndex = 0

Top = 600

Width = 4935

End

Begin VB.Data Data2

Caption = “Data2”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 345

Left = 6240

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 0 _Table

RecordSource = “Pardavimai”

Top = 1800

Visible = 0 _False

Width = 1140

End
End
Attribute VB_Name = “Form3”
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Sub Command1_Click()
Form2.Show vbModal
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Unload Form3
End Sub

Private Sub Command3_Click()
trin = MsgBox(“Ar tikrai norite ištrinti ?”, vbQuestion + vbYesNo, “Trinti?”)
If trin = vbYes Then
If Data1.Recordset.RecordCount <> 0 Then
trint = Data1.Recordset!Aparkod
Data2.Recordset.Index = “apk”
Data2.Recordset.Seek “=”, Val(trint)
If Data2.Recordset.NoMatch Then
Data1.Recordset.Delete
Data1.Recordset.MoveFirst
Else
MsgBox “Šis aparatas yra pardavimų bazėje !”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio!”
End If
End If
End If
End Sub

Private Sub Command5_Click()
Data1.RecordSource = (“select * from Aparatai where marke like _” & “” & “*_ order by marke “)
Data1.Refresh
Text1.Text = “”
End Sub

Private Sub Data1_Reposition()
If Data1.Recordset.RecordCount = 0 Then
Command3.Enabled = False
Else
Command3.Enabled = True
End If
End Sub

Private Sub Form_Activate()
Data1.Refresh
End Sub

Private Sub Text1_Change()
Data1.RecordSource = (“select * from Aparatai where marke like _” & Text1.Text & “*_ order by marke “)
Data1.Refresh
End Sub

Formos Form4 listingas:
VERSION 5.00
Object = “{C932BA88-4374-101B-A56C-00AA003668DC}_1.1_0”; “MSMASK32.OCX”
Begin VB.Form Form4

BorderStyle = 1 _Fixed Single

Caption = “Naujas klientas”

ClientHeight = 3270

ClientLeft = 4185

ClientTop = 5490

ClientWidth = 4125

ControlBox = 0 _False

LinkTopic = “Form4”

MaxButton = 0 _False

MinButton = 0 _False

ScaleHeight = 3270

ScaleWidth = 4125

StartUpPosition = 2 _CenterScreen

Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox1

Height = 255

Left = 240

TabIndex = 7

Top = 1920

Width = 975

_ExtentX = 1720

_ExtentY = 450

_Version = 327680

MaxLength = 9

Mask = “999999999”

PromptChar = ” “

End

Begin VB.Data Data1

Caption = “Data1”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 300

Left = 2520

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 1 _Dynaset

RecordSource = “Kllientai”

Top = 360

Visible = 0 _False

Width = 1215

End

Begin VB.CommandButton Command2

Caption = “Atšaukti”

Height = 375

Left = 2280

TabIndex = 6

Top = 2520

Width = 1095

End

Begin VB.CommandButton Command1

Caption = “Įvesti”

Height = 375

Left = 600

TabIndex = 5

Top = 2520

Width = 1095

End

Begin VB.TextBox Text2

Height = 285

Left = 240

TabIndex = 3

Top = 1200

Width = 2175

End

Begin VB.TextBox Text1

Height = 285

Left = 240

TabIndex = 1

Top = 480

Width = 1695

End

Begin VB.Label Label3

Caption = “Telefonas:”

Height = 255

Left = 240

TabIndex = 4

Top = 1680

Width = 1215

End

Begin VB.Label Label2

Caption = “Adresas:”

Height = 255

Left = 240

TabIndex = 2

Top = 960

Width = 1215

End

Begin VB.Label Label1

Caption = “Firma:”

Height = 255

Left = 240

TabIndex = 0

Top = 240

Width = 1215

End
End
Attribute VB_Name = “Form4”
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Sub Command1_Click()
If Data1.Recordset.RecordCount <> 0 Then
Data1.Recordset.MoveFirst
ladid = Val(Data1.Recordset!Firmkod)
Do While Not (Data1.Recordset.EOF)
latmp = Val(Data1.Recordset!Firmkod)
If latmp > ladid Then
ladid = latmp
End If
Data1.Recordset.MoveNext
Loop
End If
If Text1.Text = “” Then
MsgBox “Neįvestas klientas !”, vbCritical + vbOKOnly, “Klaida!”
Else
If Len(Text1.Text) > 29 Then
MsgBox “Per ilgas firmos pavadinimas! (Max 30)”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio!”
Else
If Len(Text2.Text) > 29 Then
MsgBox “Per ilgas adresas! (Max 30)”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio!”
Else
Data1.Recordset.AddNew
Data1.Recordset!Firmkod = ladid + 1
Data1.Recordset!Firma = Text1.Text
Data1.Recordset!Adresas = Text2.Text
Data1.Recordset!Telefonas = MaskEdBox1.Text
Data1.Recordset.Update
Data1.Recordset.AddNew
Text1.SetFocus
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
MaskEdBox1.Text = ” “
End If
End If
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Unload Form4
End Sub

Formos Form5 listingas:
VERSION 5.00
Object = “{00028C01-0000-0000-0000-000000000046}_1.0_0”; “DBGRID32.OCX”
Begin VB.Form Form5

BorderStyle = 1 _Fixed Single

Caption = “Klientų redagavimas”

ClientHeight = 4740

ClientLeft = 6000

ClientTop = 4935

ClientWidth = 9810

ControlBox = 0 _False

LinkTopic = “Form5”

MaxButton = 0 _False

MinButton = 0 _False

ScaleHeight = 4740

ScaleWidth = 9810

StartUpPosition = 2 _CenterScreen

Begin VB.Data Data1

Caption = “Data1”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 345

Left = 2160

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 1 _Dynaset

RecordSource = “Kllientai”

Top = 2160

Visible = 0 _False

Width = 1140

End

Begin VB.Data Data2

Caption = “Data2”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 300

Left = 2280

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 0 _Table

RecordSource = “Pardavimai”

Top = 4440

Visible = 0 _False

Width = 1215

End

Begin VB.CommandButton Command6

Caption = “Rūšiuoti”

Height = 495

Left = 8280

TabIndex = 12

Top = 2760

Width = 1095

End

Begin VB.OptionButton Option3

Caption = “Telefoną”

Height = 255

Left = 8280

TabIndex = 11

Top = 1560

Width = 1215

End

Begin VB.OptionButton Option2

Caption = “Adresą”

Height = 255

Left = 8280

TabIndex = 10

Top = 1080

Width = 1215

End

Begin VB.OptionButton Option1

Caption = “Firmą”

Height = 255

Left = 8280

TabIndex = 9

Top = 600

Value = -1 _True

Width = 1215

End

Begin VB.Frame Frame1

Caption = “Rūšiuoti pagal:”

Height = 2055

Left = 7920

TabIndex = 8

Top = 120

Width = 1695

End

Begin VB.CommandButton Command5

Caption = “Rodyti visus”

Height = 495

Left = 5640

TabIndex = 7

Top = 3960

Width = 1095

End

Begin VB.TextBox Text3

Height = 285

Left = 6360

TabIndex = 6

Top = 240

Width = 1335

End

Begin VB.TextBox Text2

Height = 285

Left = 3120

TabIndex = 5

Top = 240

Width = 3135

End

Begin VB.TextBox Text1

Height = 285

Left = 720

TabIndex = 4

Top = 240

Width = 2295

End

Begin VB.CommandButton Command3

Caption = “Trinti”

Height = 495

Left = 3000

TabIndex = 3

Top = 3960

Width = 1095

End

Begin VB.CommandButton Command2

Caption = “Baigti”

Height = 495

Left = 8280

TabIndex = 2

Top = 3960

Width = 1095

End

Begin VB.CommandButton Command1

Caption = “Naujas klientas”

Height = 495

Left = 600

TabIndex = 1

Top = 3960

Width = 1095

End

Begin MSDBGrid.DBGrid DBGrid1

Bindings = “Form5.frx”:0000

Height = 3135

Left = 240

OleObjectBlob = “Form5.frx”:0010

TabIndex = 0

Top = 600

Width = 7455

End
End
Attribute VB_Name = “Form5”
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Sub Command1_Click()
Form4.Show vbModal
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Unload Form5
End Sub

Private Sub Command3_Click()
trin = MsgBox(“Ar tikrai norite ištrinti ?”, vbQuestion + vbYesNo, “Trinti?”)
If trin = vbYes Then
If Data1.Recordset.RecordCount <> 0 Then
trint = Data1.Recordset!Firmkod
Data2.Recordset.Index = “fik”
Data2.Recordset.Seek “=”, Val(trint)
If Data2.Recordset.NoMatch Then
Data1.Recordset.Delete
Data1.Recordset.MoveFirst
Else
MsgBox “Šis klientas yra pardavimų bazėje !”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio”
End If
End If
End If
End Sub

Private Sub Command5_Click()
Data1.RecordSource = (“select * from Kllientai where Firma like _” & “” & “*_ “)
Data1.RecordSource = (“select * from Kllientai where Telefonas like _” & “” & “*_ “)
Data1.RecordSource = (“select * from Kllientai where Adresas like _” & “” & “*_ “)
Data1.Refresh
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
End Sub

Private Sub Command6_Click()
If Option1.Value = True Then
rus = “Firma”
End If
If Option2.Value = True Then
rus = “Adresas”
End If
If Option3.Value = True Then
rus = “Telefonas”
End If
Data1.RecordSource = (“select * from kllientai order by ” & rus & “”)
Data1.Refresh
End Sub

Private Sub Data1_Reposition()
If Data1.Recordset.RecordCount = 0 Then
Command3.Enabled = False
Else
Command3.Enabled = True
End If
End Sub

Private Sub Form_Activate()
Data1.Refresh
End Sub

Private Sub Text1_Change()
Data1.RecordSource = (“select * from Kllientai where firma like _” & Text1.Text & “*_ and adresas like _” & Text2.Text & “*_ and telefonas like _” & Text3.Text & “*_”)
Data1.Refresh
End Sub

Private Sub Text2_Change()
Call Text1_Change
End Sub

Private Sub Text3_Change()
Call Text1_Change
End Sub

Formos Form6 listingas:
VERSION 5.00
Object = “{C932BA88-4374-101B-A56C-00AA003668DC}_1.1_0”; “MSMASK32.OCX”
Begin VB.Form Form6

BorderStyle = 1 _Fixed Single

Caption = “Naujas pardavimas”

ClientHeight = 5055

ClientLeft = -150

ClientTop = 4230

ClientWidth = 6135

ControlBox = 0 _False

LinkTopic = “Form6”

MaxButton = 0 _False

MinButton = 0 _False

ScaleHeight = 5055

ScaleWidth = 6135

StartUpPosition = 2 _CenterScreen

Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox2

Height = 255

Left = 4320

TabIndex = 15

Top = 2280

Width = 495

_ExtentX = 873

_ExtentY = 450

_Version = 327680

MaxLength = 2

Mask = “99”

PromptChar = ” “

End

Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox1

Height = 255

Left = 4320

TabIndex = 16

Top = 2280

Width = 1095

_ExtentX = 1931

_ExtentY = 450

_Version = 327680

MaxLength = 6

Mask = “999999”

PromptChar = ” “

End

Begin VB.TextBox Text5

Height = 1095

Left = 360

MultiLine = -1 _True

TabIndex = 14

Top = 3720

Width = 3135

End

Begin VB.Data Data1

Caption = “Data1”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 345

Left = 1920

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 1 _Dynaset

RecordSource = “Pardavimai”

Top = 2040

Visible = 0 _False

Width = 1140

End

Begin VB.CommandButton Command4

Caption = “Atšaukti”

Height = 375

Left = 4560

TabIndex = 13

Top = 4440

Width = 1095

End

Begin VB.CommandButton Command3

Caption = “Parduoti”

Height = 375

Left = 4560

TabIndex = 12

Top = 3840

Width = 1095

End

Begin VB.TextBox Text4

Height = 285

Left = 360

TabIndex = 10

Top = 2880

Width = 2295

End

Begin VB.OptionButton Option2

Caption = “Kopijų skaičių”

Height = 255

Left = 4320

TabIndex = 8

Top = 1800

Width = 1335

End

Begin VB.OptionButton Option1

Caption = “Mėnesius”

Height = 375

Left = 4320

TabIndex = 7

Top = 1320

Value = -1 _True

Width = 1215

End

Begin VB.TextBox Text1

Height = 285

Left = 360

TabIndex = 5

Top = 1920

Width = 1215

End

Begin VB.CommandButton Command2

Caption = “Pasirinkti aparatą”

Height = 375

Left = 240

TabIndex = 1

Top = 840

Width = 1455

End

Begin VB.CommandButton Command1

Caption = “Pasirinkti klientą”

Height = 375

Left = 240

TabIndex = 0

Top = 240

Width = 1455

End

Begin VB.Frame Frame1

Caption = “Garantija pagal :”

Height = 1935

Left = 4080

TabIndex = 6

Top = 840

Width = 1695

End

Begin VB.Label Label5

Caption = “Pastabos:”

Height = 255

Left = 360

TabIndex = 11

Top = 3360

Width = 1215

End

Begin VB.Label Label4

Caption = “Aptarnauja technikas:”

Height = 255

Left = 360

TabIndex = 9

Top = 2520

Width = 1695

End

Begin VB.Label Label3

Caption = “Pastatymo (instaliavimo) data:”

Height = 255

Left = 360

TabIndex = 4

Top = 1560

Width = 2895

End

Begin VB.Label Label2

BeginProperty Font

Name = “MS Sans Serif”

Size = 9.75

Charset = 186

Weight = 700

Underline = 0 _False

Italic = 0 _False

Strikethrough = 0 _False

EndProperty

Height = 255

Left = 1920

TabIndex = 3

Top = 840

Width = 1935

End

Begin VB.Label Label1

BeginProperty Font

Name = “MS Sans Serif”

Size = 9.75

Charset = 186

Weight = 700

Underline = 0 _False

Italic = 0 _False

Strikethrough = 0 _False

EndProperty

Height = 255

Left = 1920

TabIndex = 2

Top = 360

Width = 4095

End
End
Attribute VB_Name = “Form6”
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Sub Command1_Click()
Form7.Show vbModal
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Form8.Show vbModal
End Sub

Private Sub Command3_Click()
If Data1.Recordset.RecordCount <> 0 Then
Data1.Recordset.MoveFirst
ladid = Val(Data1.Recordset!PardKod)
Do While Not (Data1.Recordset.EOF)
latmp = Val(Data1.Recordset!PardKod)
If latmp > ladid Then
ladid = latmp
End If
Data1.Recordset.MoveNext
Loop
End If
If Label1.Caption = “” Or Label2.Caption = “” Or Text1.Text = “” Then
MsgBox “Ne visi duomenys įvesti !”, vbCritical + vbOKOnly, “Klaida!”
Else
If MaskEdBox1.Text = ” ” And MaskEdBox2.Text = ” ” Then
MsgBox “Ne visi duomenys įvesti !”, vbCritical + vbOKOnly, “Klaida!”
Else
If Len(Text4.Text) > 15 Then
MsgBox “Per ilgas įrašas! (Max 15)”, vbOKOnly + vbExclamation, “Dėmesio!”
Else
With Data1.Recordset
.AddNew
!PardKod = ladid + 1
!Firmkod = Klijkod
!Aparkod = Apkodvar
On Error GoTo klaida
!PIData = Text1.Text
!Aptarn = Text4.Text
If MaskEdBox2.Visible = True Then
!garmen = Val(MaskEdBox2.Text)
!garsk = 0
End If
If MaskEdBox1.Visible = True Then
!garsk = Val(MaskEdBox1.Text)
!garmen = 0
End If
If Text5.Text <> “” Then !Pastabos = Text5.Text
.Update
.AddNew
End With
Label1.Caption = “”
Label2.Caption = “”
End If
End If
End If
klaida:
If Err.Number = 3421 Then MsgBox “Neteisingas datos formatas !”, vbCritical + vbOKOnly, “Klaida!”
Text1.SetFocus
MaskEdBox2.Text = ” “
MaskEdBox1.Text = ” “
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Command1.SetFocus
Klijvar = “”
Aparvar = “”
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Klijvar = “”
Aparvar = “”
Unload Form6
End Sub

Private Sub Form_Activate()
Form6.Label1.Caption = Klijvar
Form6.Label2.Caption = Aparvar
End Sub

Private Sub Form_Load()
MaskEdBox1.Visible = False
Text1.Text = Date
End Sub

Private Sub Option1_Click()
MaskEdBox2.Visible = True
MaskEdBox1.Visible = False
End Sub

Private Sub Option2_Click()
MaskEdBox2.Visible = False
MaskEdBox1.Visible = True
End Sub

Formos Form7 listingas:
VERSION 5.00
Object = “{00028C01-0000-0000-0000-000000000046}_1.0_0”; “DBGRID32.OCX”
Begin VB.Form Form7

BorderStyle = 1 _Fixed Single

Caption = “Pasirinkite klientą”

ClientHeight = 3675

ClientLeft = 6345

ClientTop = 6750

ClientWidth = 7545

ControlBox = 0 _False

LinkTopic = “Form7”

MaxButton = 0 _False

MinButton = 0 _False

ScaleHeight = 3675

ScaleWidth = 7545

StartUpPosition = 2 _CenterScreen

Begin VB.CommandButton Command3

Caption = “Rodyti visus”

Height = 375

Left = 840

TabIndex = 6

Top = 3120

Width = 1095

End

Begin VB.TextBox Text3

Height = 285

Left = 5880

TabIndex = 5

Top = 2640

Width = 1215

End

Begin VB.TextBox Text2

Height = 285

Left = 3240

TabIndex = 4

Top = 2640

Width = 2535

End

Begin VB.TextBox Text1

Height = 285

Left = 600

TabIndex = 3

Top = 2640

Width = 2535

End

Begin VB.CommandButton Command2

Caption = “Atšaukti”

Height = 375

Left = 5520

TabIndex = 2

Top = 3120

Width = 1095

End

Begin VB.CommandButton Command1

Caption = “Pasirinkti”

Height = 375

Left = 3120

TabIndex = 1

Top = 3120

Width = 1095

End

Begin MSDBGrid.DBGrid DBGrid1

Bindings = “Form7.frx”:0000

Height = 2295

Left = 240

OleObjectBlob = “Form7.frx”:0010

TabIndex = 0

Top = 240

Width = 6975

End

Begin VB.Data Data1

Caption = “Data1”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 300

Left = 6240

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 1 _Dynaset

RecordSource = “Kllientai”

Top = 840

Visible = 0 _False

Width = 1215

End
End
Attribute VB_Name = “Form7”
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Sub Command1_Click()
Klijvar = Data1.Recordset!Firma
Klijkod = Data1.Recordset!Firmkod
Unload Form7
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Unload Form7
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Call Text1_Change
End Sub

Private Sub Data1_Reposition()
If Data1.Recordset.RecordCount = 0 Then
Command1.Enabled = False
Else
Command1.Enabled = True
End If
End Sub

Private Sub Text1_Change()
Data1.RecordSource = (” select kllientai.firmkod,kllientai.firma, kllientai.adresas,kllientai.telefonas from kllientai where firma like _” & Text1.Text & “*_ and adresas like _” & Text2.Text & “*_ and telefonas like _” & Text3.Text & “*_ “)
Data1.Refresh
End Sub

Private Sub Text2_Change()
Call Text1_Change
End Sub

Private Sub Text3_Change()
Call Text1_Change
End Sub

Formos Form8 listingas:
VERSION 5.00
Object = “{00028C01-0000-0000-0000-000000000046}_1.0_0”; “DBGRID32.OCX”
Begin VB.Form Form8

BorderStyle = 1 _Fixed Single

Caption = “Pasirinkite aparatą”

ClientHeight = 3825

ClientLeft = 855

ClientTop = 4725

ClientWidth = 5235

ControlBox = 0 _False

LinkTopic = “Form8”

MaxButton = 0 _False

MinButton = 0 _False

ScaleHeight = 3825

ScaleWidth = 5235

StartUpPosition = 2 _CenterScreen

Begin VB.CommandButton Command3

Caption = “Rodyti visus”

Height = 375

Left = 3720

TabIndex = 4

Top = 360

Width = 1095

End

Begin VB.TextBox Text1

Height = 285

Left = 600

TabIndex = 3

Top = 3360

Width = 2655

End

Begin VB.CommandButton Command2

Caption = “Atšaukti”

Height = 375

Left = 3720

TabIndex = 2

Top = 2520

Width = 1095

End

Begin VB.CommandButton Command1

Caption = “Pasirinkti”

Height = 375

Left = 3720

TabIndex = 1

Top = 1440

Width = 1095

End

Begin MSDBGrid.DBGrid DBGrid1

Bindings = “Form8.frx”:0000

Height = 3015

Left = 240

OleObjectBlob = “Form8.frx”:0010

TabIndex = 0

Top = 240

Width = 3135

End

Begin VB.Data Data1

Caption = “Data1”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 300

Left = 2640

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 1 _Dynaset

RecordSource = “Aparatai”

Top = 1200

Visible = 0 _False

Width = 1140

End
End
Attribute VB_Name = “Form8”
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Sub Command1_Click()
Aparvar = Data1.Recordset!marke
Apkodvar = Data1.Recordset!Aparkod
Unload Form8
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Unload Form8
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text1.Text = “”
Call Text1_Change
End Sub

Private Sub Data1_Reposition()
If Data1.Recordset.RecordCount = 0 Then
Command1.Enabled = False
Else
Command1.Enabled = True
End If
End Sub

Private Sub Text1_Change()
Data1.RecordSource = (” select aparatai.aparkod,aparatai.marke from aparatai where marke like _” & Text1.Text & “*_ “)
Data1.Refresh
End Sub

Formos Form9 listingas:
VERSION 5.00
Object = “{00028C01-0000-0000-0000-000000000046}_1.0_0”; “DBGRID32.OCX”
Object = “{C932BA88-4374-101B-A56C-00AA003668DC}_1.1_0”; “MSMASK32.OCX”
Begin VB.Form Form9

BorderStyle = 1 _Fixed Single

Caption = “Pardavimų redagavimas”

ClientHeight = 5670

ClientLeft = -915

ClientTop = -930

ClientWidth = 7560

ControlBox = 0 _False

FillColor = &H00C0C0C0&

ForeColor = &H00C0C0C0&

LinkTopic = “Form9”

MaxButton = 0 _False

MinButton = 0 _False

ScaleHeight = 5670

ScaleWidth = 7560

StartUpPosition = 2 _CenterScreen

Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox3

DataField = “Garmen”

DataSource = “Data1”

Height = 255

Left = 4080

TabIndex = 22

Top = 2520

Width = 495

_ExtentX = 873

_ExtentY = 450

_Version = 327680

AllowPrompt = -1 _True

Format = “__”

PromptChar = ” “

End

Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox2

DataField = “Telefonas”

DataSource = “Data2”

Height = 255

Left = 240

TabIndex = 21

Top = 1680

Width = 1095

_ExtentX = 1931

_ExtentY = 450

_Version = 327680

MaxLength = 9

Mask = “999999999”

PromptChar = ” “

End

Begin MSMask.MaskEdBox MaskEdBox1

DataField = “Garsk”

DataSource = “Data1”

Height = 255

Left = 3480

TabIndex = 20

Top = 2520

Width = 1095

_ExtentX = 1931

_ExtentY = 450

_Version = 327680

AllowPrompt = -1 _True

Format = “______”

PromptChar = ” “

End

Begin VB.Data Data4

Caption = “Data4”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 300

Left = 6000

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 1 _Dynaset

RecordSource = “Gedimai”

Top = 4200

Visible = 0 _False

Width = 1140

End

Begin VB.CommandButton Command5

Caption = “Trinti”

Height = 495

Left = 4800

TabIndex = 19

Top = 4080

Width = 975

End

Begin VB.CommandButton Command4

Caption = “Atšaukti paiešką”

Height = 495

Left = 6120

TabIndex = 18

Top = 3360

Width = 975

End

Begin VB.CommandButton Command3

Caption = “Paieška”

Height = 495

Left = 4800

TabIndex = 17

Top = 3360

Width = 975

End

Begin VB.Data Data3

Caption = “Data3”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 345

Left = 1800

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 1 _Dynaset

RecordSource = “”

Top = 2160

Visible = 0 _False

Width = 1215

End

Begin VB.Data Data2

Caption = “Data2”

Connect = “Access”

DatabaseName = “C:SERVISASBendra.mdb”

DefaultCursorType= 0 _DefaultCursor

DefaultType = 2 _UseODBC

Exclusive = 0 _False

Height = 345

Left = 2040

Options = 0

ReadOnly = 0 _False

RecordsetType = 1 _Dynaset

RecordSource = “”

Top = 1680

Visible = 0 _False

Width = 1215

End

Begin VB.CommandButton Command2

Caption = “Baigti”

Height = 495

Left = 6120

TabIndex = 6

Top = 4800

Width = 975

End

Begin VB.CommandButton Command1

Caption = ” Naujas pardavimas”

Height = 495

Left = 4800

TabIndex = 5

Top = 4800

Width = 975

End

Begin VB.TextBox Text5

DataField = “Pastabos”

DataSource = “Data1”

Height = 1695

Left = 3480

MultiLine = -1 _True

ScrollBars = 3 _Both

TabIndex = 4

Top = 480

Width = 3855

End

Begin VB.TextBox Text4

DataField = “Marke”

DataSource = “Data3”

Height = 285

Left = 240

TabIndex = 3

Top = 2520

Width = 3015

End

Begin VB.TextBox Text2

DataField = “Adresas”

DataSource = “Data2”

Height = 285

Left = 240

TabIndex = 2

Top = 1080

Width = 3015

End

Begin V

Leave a Comment