SQL Duomenų bazių serveriai

SQL Duomenų bazių serveriai

Nelengva valdyti kompaniją “Interneto” eroje. Tačiau duomenų bazės suteikia galios, leidžiančios įkinkyti visus svarbiausius verslo duomenis. Mes apžvelgiame naujausius ir geriausius duomenų bazių serverius, sukurtus IBM, “Informix”, “Microsoft”, “Oracle” ir “Sybase”.

Nagi, atsakykite, kokia technologija versle yra svarbiausia?

Teisingai, telefono linijos ir tinklo maršrutizatoriai yra pagrindinės jūsų verslo nervų sistemos dalys; jos perneša svarbią informaciją iš ten, kur ji saugoma, ten, kur ji reikalinga. Tačiau jūsų duomenų bazė yra jūsų verslo smegenys. Joje – visa svarbiausia informacija apie klientus ir verslo procesus, be kurios jūsų įmonė paprasčiausiai nefunkcionuotų.

Jei jūsų duomenų bazė negali susijungti su kita programine ir technine įranga arba veikia pernelyg lėtai, darbuotojai negali priimti užsakymų, peržiūrėti kainų ir patikrinti, ar turite tam tikrų produktų. Jie nežinos, ar paskambinęs žmogus pernai užsisakė prekių už milijoną ar tik už keliolika litų. Jie netgi negalės pasižiūrėti, koks techninės pagalbos tarnybos telefonas. Be duomenų jūsų verslas paprasčiausiai žlugs.

Tinkamos duomenų bazės išsirinkimas

Štai kodėl taip svarbu jūsų įmonei išsirinkti tinkamą duomenų bazę. Svarbiausi faktoriai, pasirenkant duomenų bazę, turi būti maksimalus vartotojų, vienu metu besijungiančių prie duomenų bazės, skaičius, jums reikalingas duomenų bazės veikimo lygis, programų, kuriomis jungsitės prie duomenų bazės, tipai, serverio, kuriuo naudosis duomenų bazė, techninė bei programinė įranga, o be to, jūsų specialistų žinių apie tam tikrą duomenų bazę lygis.

Kitas būdas – pavesti kitiems rūpintis jūsų duomenų bazės poreikiais. Šį būdą pastaruoju metu ypač reklamuoja “Oracle”. Jis bus patogus, jei savo įmonėje neturite jokių duomenų bazių specialistų arba jei kartkartėmis duomenų bazė smarkiau apkraunama. Tokiais atvejais pagelbės pašaliečių specialios žinios ir priemonės.

Rengdami šią apžvalgą, mes atsižvelgėme į vidutinio dydžio įmonių, turinčių nuo 25 iki 300 darbuotojų, kuriems reikia priėjimo prie duomenų bazės, poreikius. Mūsų įmonė-modelis turi vidutinišką vietinę serverių sistemą, skirtą duomenų bazei (mūsų testų sistemos detalės skyrelyje “Kaip mes testavome”). Įmonė pavedė vienam savo informacinių technologijų skyriaus darbuotojui administruoti duomenų bazę, sykiu atliekant ir kitas užduotis. Mūsų įmonė-modelis taip pat turi keletą filialų, sujungtų su būstine WAN tinklu, kurių darbuotojams taip pat reikalinga prieiti prie duomenų bazės.

Duomenų bazė gali būti naudojama daugeliui užduočių, pavyzdžiui, priimti užsakymus iš pardavimų skyriaus ar parduotuvės “Internete” lankytojų, suvesti mėnesines ataskaitas ar kitas užduotis. Mes norėjome susikurti universalų duomenų bazių serverį, kuris susidorotų su visomis šiomis užduotimis pakankamai gerai ir, nors reikalautų pakankamai kompiuterinės galios, neperlenktų lazdos. Mes atsižvelgėme į kainą ir duomenų bazės administravimo sudėtingumą, ryšio su Voratinkliu paprastumą, paties duomenų bazės variklio greitį ir galimybes, ryšio su filialais ir už biuro ribų dirbančiais pardavimų agentais bei didelių kiekių istorinės informacijos saugojimo ir analizės (data warehousing) galimybes.

Dalyviai

Kad padėtume jums priimti sprendimą, išsirinkome keturis populiariausius duomenų bazių serverių paketus – IBM BD2, “Microsoft SQL Server”, “Oracle8i” ir “Sybase Adpative Server Enterprise” – ir savo testų laboratorijoje juos palyginome. Mes atlikome visas užduotis, su kuriomis susidursite kasdien, naudodami duomenų bazę: suderinome, stebėjome, reguliavome, užklausinėjome, programavome ir analizavome duomenų bazę bei jos turinį.

Pagrindinį dėmesį skyrėme produktams, kurie jau parduodami: “Microsoft SQL Server 7.0” ir “Oracle8i 8.1.5”. Be to, mes gavome naujas bandomąsias IBM DB2 bei “Sybase ASE” versijas ir atlikome tuos pačius testus, kaip ir su “Microsoft” bei “Oracle” produktais. Be to, mes šiek tiek apžvelgėme ilgai lauktą “Informix” duomenų bazės atnaujinimą kodiniu pavadinimu “Centaur”.

Visos šios duomenų bazės remiasi SQL kalba – pasauliniu informacijos įvedimo ir išvedimo iš duomenų bazių standartu. Visos jos iš anksto buvo pritaikytos aptarnauti tūkstančius vartotojų, besijungiančių iš viso pasaulio, užtikrinant, jog jie nelips vienas kitam ant kulnų. Serveriai be vargo gali saugoti milijonus klientų įrašų tūkstančiuose atskirų duomenų bazės lentelių. Visos jos turi sudėtingus saugumo valdymo įrankius ir gali būti pritaikytos skirtingoms verslo reikmėms. Tai yra būtent tokios duomenų bazės, kokią privalo turėti įmonė, turinti daugiau vartotojų ar sudėtingesnius poreikius, nei gali patenkinti asmeninės duomenų bazės, pavyzdžiui, “FileMaker Pro” ar “Microsoft Access”.

Šį kartą mes nespausdiname testų rezultatų. Kiekviena šių duomenų bazių, esant reikiamai techninei įrangai, veiks pakankamai greitai, kad patenkintų daugumą jūsų poreikių. Tačiau jei prie jūsų duomenų bazės vienu metu jungsis šimtai vartotojų arba ji bus didesnė nei 5 GB, turėsite įsitikinti, ar produktas, kurį rengiatės įsigyti, gali susidoroti su tokiu apkrovimu.

Mes atlikome testus, paremtus standartine AS3AP testų sistema, kad padėtume jums išsirinkti, kuri duomenų bazė geriausiai susitvarko su tokiu apkrovimu, tačiau visų gamintojų sutartys su vartotoju (licence agreement) draudžia skelbti testo rezultatus be gamintojo sutikimo. Jei sparta jums yra svarbus faktorius, rekomenduojame pasikalbėti su visais potencialiais gamintojais ir įsitikinti, kad duomenų bazė susidoros su jūsų įmonės apkrovimu.

Stambūs pokyčiai rinkoje

Kadangi visi pagrindiniai duomenų bazių serverių kūrėjai neseniai išleido naujausias versijas arba greitai tai ketina padaryti, mūsų testas padėjo išryškinti keletą stambių srovių. Pirmiausia serverio programinė įranga tampa vis pigesnė bei greitesnė.

Antra, “Internetas” labai stipriai paveikė duomenų bazių rinką. Kūrėjai skiria lėšas, siekdami suderinti savo produktus su “Java” bei susieti su Voratinkliu. Visi gamintojai, kurių produktus bandėme, išskyrus “Microsoft”, iki tam tikro lygio duomenų bazes pritaikė “Java” tam, kad produktai būtų lengviau programuojami ir suderinami su jų pritaikymu Voratinklyje.

Trečia, duomenų apdorojimas, kurį anksčiau sau galėjo leisti tik didžiausios įmonės, tapo prieinamas praktiškai kiekvienai įmonei.

Visos šios srovės duomenų bazę daro tik dar svarbesnę jūsų verslui. Nesvarbu, kokie jūsų poreikiai, rasite sau tinkantį produktą, kuris padės perkelti jūsų kompaniją į kitą amžių.

Microsoft SQL Server 7.0

“Microsoft SQL Server 7.0”, turėdama daugiau nei kiti konkurentai galimybių bei patrauklią kainą, yra moderni duomenų bazė, idealiai tinkanti vidutinėms įmonėms. Ji turi pilną įrankių rinkinį, aukštos kokybės analizės galimybes, o jos variklis – puikias ypatybes. Visa tai IBM ir “Oracle” siūlo tik “Enterprise” versijose (o kai ko šių gamintojų duomenų bazės visai neturi), be to, už didesnę kainą. “SQL Server 7.0” mums pasirodė be galo paprastas naudoti, tačiau kartu pakankamai galingas, kad susidorotų su šimtais sudėtingų pervedimų per sekundę be jokių sutrikimų. (Taip pat platinama “SQL Server Enterprise Edition” versija, kurios pagrindinis privalumas – automatinis persijungimas prie kito kompiuterio avarijos atveju.)

Vis dėlto “SQL Server” atsilieka nuo konkurentų dviejose srityse: programavimo ir suderinamumo su daugialypės terpės duomenimis. Tiems, kurie patys savo verslui rašo taikomąsias programas ir dalį kodo patalpina pačioje duomenų bazėje (užuot patalpinę visą kodą programose, veikiančiose vartotojų “Windows” sistemose), ir tiems, kurie pereina prie HTML arba “Java” grindžiamų vartotojų programų sistemų, “SQL Server” pasiūlys mažiau funkcionalumo ir bus sudėtingesnė naudoti nei “DB2”, “Informix”, “Oracle” ar “Sybase”.

Be to, “SQL Server” veikia tik su “Windows” operacinėmis sistemomis, taigi jei naudojate “Unix” serverius, teks pasirinkti kitą duomenų bazę. Tačiau jei duomenų bazėje esantiems duomenims pasiekti naudojate įprastas “Windows” programas arba jei turite kitokias programas, kurios naudoja tik ODBC standartą informacijai gauti iš duomenų bazės, “SQL Server” jums kaip tik.

Širdies ir smegenų transplantavimas

Nauja versija nėra tik “SQL Server 6.5” atnaujinimas. Ji turi visiškai naują širdį ir smegenis. Apie “SQL Server 7.0” galite galvoti kaip apie visiškai naują duomenų bazės serverį, kuris tik atsitiktinai turi panašius administravimo įrankius ir naudoja tą pačią programavimo kalbą (“Transact-SQL).

“Microsoft” atliko daug svarbių pakeitimų. Produkto širdis – variklis – naudoja kitą duomenų failų formatą nei ankstesniosios versijos. Viena pagrindinių to priežasčių – perėjimas prie 8K diskų puslapių (pagrindinis saugojimo duomenų bazėje vienetas) vietoj 2K puslapių. Tai leidžia išsaugoti daugiau informacijos bet kurioje duomenų bazės eilutėje, be to, padaro duomenų bazę greitesnę, skaitant iš daugelio eilučių vienu metu, kadangi serveriui reikia paimti mažiau duomenų lapų iš disko.

Be to, “SQL Server” dabar gali izoliuoti informaciją apie duomenis ir indeksą eilutės lygyje (“užrakinimo eilutės lygyje” galimybė). Anksčiau “SQL Server” galėjo apsaugoti vieno vartotojo pakeitimus nuo kitų vartotojų veiklos tik blokuodamas vartotojų priėjimą prie grupės, turbūt 40 ar 50 (priklausomai nuo eilutės dydžio) eilučių, esančių greta keičiamosios. “SQL Server 7.0” užrakina tik tą eilutę, kurioje vyksta pakeitimai, taigi prie duomenų bazės vienu metu gali prisijungti daugiau vartotojų. Kai kurie verslo programų paketai, pavyzdžiui, kuriami “PeopleSoft” ar “SAP AG”, reikalauja užrakinimo eilutės lygyje, kad būtų apskritai panaudojami.

Užklausos optimizavimo įrankis – “SQL Server” smegenys – taip pat buvo visiškai perrašytas. Svarbiausia, jog jis dabar suderinamas su vidiniu užklausos paraleliškumu (intraquery parallelism), galimybe apdoroti vieną užklausą keliuose procesoriuose. Tai taip pagreitina užklausų vykdymą, kad tokia ypatybė yra būtina turint keleto procesorių serverį.

Visi šie patobulinimai transformuojasi į smarkų spartos padidėjimą, ypač naudojant keleto procesorių serverius. “PC Week” atliktuose testuose, naudojant keturių procesorių serverį, paaiškėjo, kad “SQL Server 7.0” duomenų analizės užklausas įvykdo tris kartus greičiau nei “SQL Server 6.5”. Tačiau ne visų užklausų vykdymas paspartėjo taip ryškiai: testuose “SQL Server 7.0” trumpas, užsakymo įvedimo tipo užklausas įvykdė panašiu greičiu, kaip ir “SQL Server 6.5”.

Aukščiausio lygio įrankiai

“SQL Server” turi ne tik pakeistą variklį, tačiau ir nepakartojamą įrankių rinkinį. Naujiena šioje versijoje – “SQL Server OLAP Services” (OLAP – online analytic processing). Šis serveris iš anksto apskaičiuoja informacijos santrauką, kad palengvintų analizę ir lyginimą. Pavyzdžiui, mes pasinaudojome šiuo įrankiu peržvelgti pardavimų duomenis, surūšiuotus pagal parduotuvę, miestą, regioną ir šalį, o tada palyginome praėjusio ketvirčio ir šio ketvirčio rezultatus. Kadangi sumos buvo apskaičiuotos gerokai anksčiau, mes galėjome lengvai pereiti nuo vienų aukšto lygio sumų prie kitų. Kiti OLAP serveriai šiuo metu kainuoja tūkstančius litų, todėl “OLAP Services” įrankis yra labai patrauklus.

“OLAP Services” yra galingas, lankstus ir patogus naudoti įrankis, tačiau nėra viskas jau taip gerai. Pirmiausia turėsite įsigyti atskirą, suderinamą programinę įrangą jam naudoti, nes “OLAP Services” naudoja kitą užklausų kalbą nei “SQL Server”. (Viena tokių programų yra “Excel 2000”, tačiau galite įsigyti ir kitų, pavyzdžiui, “Cognos Corp.” ar “Seagate Software” produktus.)

Antra, “SQL Server” nenaudoja “OLAP Services” (ir apskritai išankstinio apskaičiavimo) savo paties užklausų vykdymo paspartinimui. Abu jie yra visiškai atskiros programos – mums teko perkelti duomenis iš “SQL Server” į “OLAP Services”, kad galėtume atlikti bet kokią OLAP analizę. Tuo tarpu IBM ir “Oracle” pristatė kai kurias OLAP galimybės tiesiog savo sukurtose naujausiose duomenų bazių versijose, užklausos santraukos lentelių forma.

Paprastumo naudoti lyderis

“Microsoft SQL Server 6.5” administravimo įrankiai buvo patenkinami, tačiau “SQL Server 7.0” paprastumą naudoti perkelia visiškai į kitą lygį. Daugelis variklio ypatybių susireguliuoja pačios. Pavyzdžiui, mums nereikėjo priskirti atminties atskirai laikinajai duomenų saugyklai ir laikinai išsaugotų procedūrų atmintinei; “SQL Server” dinamiškai paskirstydavo atmintį tarp judviejų. “SQL Server” taip pat išplėčia ar sumažina savo naudojamos atminties kiekį: mes stebėjome, kaip jis automatiškai atlaisvina atminties kitoms programoms, kol jos veikia, ir vėl išplėčia, jas uždarius.

Automatinis atminties priderinimas nėra labai svarbus kompiuteriui, kuris skirtas tik duomenų bazei aptarnauti. Tačiau serveriui, kuriame tuo pačiu metu, kaip ir duomenų bazės serveris, veikia ir kitos programos, pavyzdžiui, pašto ar Voratinklio serveriai, dinaminis atminties pergrupavimas suteikia sistemai nepalyginamai daugiau stabilumo.

“SQL Server” dabar gali veikti ir “Windows 9x” sistemose – labai patogi ypatybė organizacijoms, turinčioms “keliaujančius” prekybos agentus. Kiekvienas pardavėjas gali naudotis lokaliai įdiegtomis duomenų bazės programomis, pavyzdžiui, užsakymo tvarkymo sistema, o vėliau sinchronizuoti klientų ir užsakymų duomenis su būstine.

Nepakartojamos “SQL Server” automatinio prisitaikymo ypatybės reiškia, jog tai geriausias pasirinkimas organizacijoms, neturinčioms tarp savo darbuotojų duomenų bazės administratoriaus. Nors geras DB2, “Oracle ar “Sybase” administratorius ir gali tvarkyti kelis šimtus duomenų bazių serverių iš centro, jums reikės bent vieno patyrusio administratoriaus, kad efektyviai panaudotumėte šias duomenų bazes. “SQL Server” pakaks nepilną darbo dieną dirbančio arba pradedančiojo administratoriaus.

Dar vienas naujas įdomus “SQL Server 7.0” įrankis yra indekso pritaikymo pagalbininkas (“Index Tuning Wizard”). Jis pasiūlo sukurti duomenų bazės indeksus, atsižvelgdamas į faktinį jos naudojimą (indeksai yra specialūs duomenų bazės objektai, paspartinantys informacijos paieškos lentelėse procesą ir turintys labai didelę reikšmę duomenų bazės spartai). Mes galėjome įjungti indekso duomenų paėmimą, padaryti keletą užklausų ir pažiūrėti, kokius indekso pakeitimus siūlo pagalbininkas. Tada jis paklausia, ar sukurti naujus indeksus. IBM ir “Oracle” taip pat siūlo panašius įrankius, tačiau “Microsoft” produktas yra šiek tiek lankstesnis.

Programavimo sunkumai

Kaip jau minėjome, “SQL Server” vis dar naudoja painią programavimo kalbą “Transact-SQL”. Nors dauguma kitų SQL duomenų bazių rinkos dalyvių jau perėjo prie modernesnės programavimo kalbos, pavyzdžiui, “Java”, “SQL Server” vartotojai vis dar tebėra programavimo akmens amžiuje – jie negali naudotis programavimu objektų pagrindu ar didelėmis klasių bibliotekomis. Nors iš tikrųjų įmanoma “Transact-SQL” kalba sukurti dideles programas, tačiau jums tektų daug padirbėti.

Tas pats apibūdinimas tinka ir kompanijoms, kurios norės duomenų bazėse laikyti daugialypės terpės duomenis (pavyzdžiui, “Interneto” svetainės turinį). Nors DB2, “Informix” ir “Oracle” tai supaprastino, “SQL Server” neturi specialaus suderinamumo su paveikslėliais, garsu, vaizdu ar geografine informacija. Jums teks įsigyti kito gamintojo programą, kuri kompensuos “SQL Server” apribojimus.

Išvada

Apskritai “SQL Server 7.0” gerokai pranoksta “SQL Server 6.5” ir spaudžia konkurentus ypatybių bei kainos atžvilgiu. Tam, kad pasiektumėte rezultatų su “SQL Server 7.0”, jums iš tikrųjų reikės nedaug pinigų ir pastangų.

Oracle 8i

“Oracle 8i” iš visų duomenų bazių serverių turi daugiausia su “Java” ir “Internetu” susijusių galimybių, todėl tiks kompanijoms, perkeliančioms savo duomenų bazių aplinkas į Voratinklį. Kompanijoms, šia kryptimi judančioms ne taip greitai, apsispręsti bus kur kas sunkiau. Šio produkto pasirinkimas pirmiausia priklausys nuo pinigų sumos, kurią ketinama išleisti. Būtent kaina, tiek programinės įrangos, tiek ir žmonių, apmokytų administruoti duomenų bazę, yra pagrindinis faktorius vidutinėms įmonėms, pasirenkant “Oracle 8i”.

Trumpai tariant, standartinė “Oracle 8i” versija, be papildomų priedų, neprilygsta konkurentams, o kainuoja daugiau nei dvigubai brangiau. Jei norite su “Oracle” pasiekti daugiau, už tai turėsite pakloti krūvą pinigų.

Negalima sakyti, kad “Oracle” duomenų bazių technologija nėra puiki, ji tokia yra sudėtingų galimybių dėka, pavyzdžiui, didelių duomenų bazių dalijimo (leidžiančių kontroliuoti gigantiškas kelių gigabaitų dydžio bazes), lanksčių saugumo galimybių ir “pedalas iki dugno” lygio greičio galimybių (bitmapiniai indeksai, santraukų lentelės ir paraleliškumas). Tik IBM DB2 gali konkuruoti su tuo, ką siūlo “Oracle”, ir tai tik kai kuriose srityse. Tačiau DB2 pranašesnė kitose srityse, pavyzdžiui, ji turi neprilygstamą duomenų bazės skaldymo technologiją.

Deja, nė vienos šių galimybių nėra standartinėje versijoje. Organizacijos, kurios nori turėti naudos iš to, kas išgarsino “Oracle Corp.” kaip duomenų bazių kūrėją, turėtų įsigyti “Enterprise Edition”, kur visos gėrybės ir sudėtos. Tačiau “Enterprise Edition” kainuoja penkis kartus daugiau nei standartinė versija, todėl būkite pasirengę patirti šoką, kai apie ją teirausitės pardavėjo. “Enterprise Edition” licencija vienam vartotojui kainuoja 6000 litų, palyginti su 1200 litų kainuojančia standartinės versijos (be papildomų pasirinkimų) licencija. Įvardytos vartotojo licencijos, kai mokate už kiekvieną vartotoją, turintį priėjimą prie duomenų bazės, yra dvigubai pigesnės atitinkamai abiems versijoms.

“Oracle” testams nepateikė “pardavimo” versijos, o pridėjo du papildomus komponentus, už kuriuos reikia mokėti atskirai: “interMedia” (suderinamumą su daugialypės terpės duomenimis) bei “JServer” (“Java” pritaikymą). Šie komponentai užtarnavo “Oracle 8i” aukščiausius įvertinimus daugialypės terpės duomenų suderinamumo ir programavimo sirtyse.

“Java” visur

Šie komponentai, ypač “JServer” ir yra tai, kas išskiria “Oracle 8i” iš kitų rinkos dalyvių. “JServer” sujungia “Java” bei susietosios duomenų bazės galimybes ir daro dar daugiau. Mes ne tik galėjome sukurti vidines duomenų bazės programas, bet ir “Enterprise JavaBeans”, bei paleisti juos serveryje. “Enterprise JavaBeans” yra paprasto kūrimo blokai “Java” paremtoms “Interneto” aplinkoms ir yra suderinami (arba tokie bus) su beveik visais profesionaliais “Interneto” aplinkų serveriais.

“Enterprise JavaBeans” dėka yra daug lengviau kurti “Java” aplinkas, kurios gali būti saugiau naudojamos iš karto daugelio žmonių ir kurios gali lengvai susisiekti su duomenų bazės turiniu. Kompanija turėtų išleisti “Oracle Application Server”, kuris taip pat bus suderinamas su “Enterprise JavaBeans”.

Jei turite “JServer” ir OAS, galėsite būti lankstūs kūrimo srityje, nes galėsite paimti sukurtą “Enterprise JavaBeans” kodą (pavyzdžiui, seką, kuri apskaičiuoja draudimo sumą) ir greičiausiai be pakeitimų perkelti tiek į programų serverį, tiek į pačią duomenų bazę. Nė vienas kitas duomenų bazių kūrėjas neturi tokios nuoseklios kūrimo sistemos, o vienintelis konkurentas, kuris taip giliai inkorporuoja “Java”, yra “Sybase”.

Geriausias suderinamumas su daugialype terpe

Tęsdamas tradiciją išlaikyti visko, kas svarbu, centralizuotą kontrolę duomenų bazėje, “interMedia” komponentas suteikia geriausią suderinamumą su daugialypės terpės objektais; tik IBM taip pat gerai tvarkosi su garso įrašais, paveikslėliais, vaizdo segmentais ir geografine informacija bei dokumentais, pavyzdžiui, reziumė. Suderinamumas su daugialype terpe yra ypač reikalingas, kuriant “Interneto” aplinkas, pavyzdžiui, “Interneto” parduotuvę, kuriose yra ir daugialypės terpės elementų: paveikslėlių ar vaizdo įrašų apie parduodamas prekes.

Mums iškilo tam tikrų sunkumų patalpinant paveikslėlius ir geografinę informaciją į “Oracle8i” (teko panaudoti keletą ranka rašytų programėlių), tačiau kai informacija jau buvo įvesta, “interMedia” bibliotekų dėka daugialypės terpės duomenų klasifikavimas ir paieška tapo nesudėtingi. Tikimasi, jog dar šiais metais “Oracle” išleis “Oracle iFS” įrankį, kurio dėka “Oracle8i” duomenų bazė “Windows Explorer” matysis kaip atskiras įprastas diskas, taigi galėsite įkelti daugialypės terpės failus pasinaudodami paprasčiausia kopijavimo komanda.

“interMedia” buvimo vietos nustatymo elementas vertas atskiro paminėjimo, nes jis yra labai naudingas. Jis suteikia keletą funkcijų apskaičiuojant buvimo vietos duomenis, pavyzdžiui, kurie klientai yra arčiausiai tam tikrų filialų.

“Oracle8i” taip pat turi geriausią suderinamumą su duomenų bazių kūrimu objektų pagrindu. Tai padeda išvengti klaidų kuriant duomenų bazę, o jos priežiūra tampa lengvesnė.

Ką “Oracle8i” turi visiems kitiems?

Turėkite galvoje, jei jūsų organizacija pati nekuria programų duomenų bazės pagrindu, tačiau atlieka užklausas iš specialiai tam sukurtų programų, pavyzdžiui, “Seagate Crystal Reports” ar “Microsoft Excel”, šis puikus suderinamumas su “Java” ar daugialype terpe jums nieko nereiškia. Nors tai ir profesionalūs dalykai, būtent į Juos orientuojasi “Oracle”.

Naudojant parengtas programas, “Oracle8i” yra patenkinamos spartos produktas, tačiau turi keletą didelių trūkumų. Įprastų duomenų bazės užduočių atžvilgiu “Oracle8i” iš konkurentų labiausiai išsiskiria daugiaversinio suderinimo (multiversioning concurrency) sistema – tai pagrindinė “Oracle” architektūros ypatybė.

Daugiaversinio suderinamumo sistemos dėka vienam vartotojui netenka laukti, kol kitas vartotojas atliks pakeitimus duomenų bazėje. Visos kitos mūsų čia aprašytos duomenų bazės kartkartėmis priverčia skaitytoją laukti, kol rašytojas baigs savo darbą, tačiau taip neatsitinka “Oracle” vartotojams – jie visada gali skaityti bet kurią eilutę duomenų bazėje nelaukdami. To dėka “Oracle” vienu metu gali aptarnauti daugiau vartotojų, priklausomai tik nuo to, kiek vartotojų nori gauti tą pačią informaciją.

Didžiausia “Oracle8i” silpnybė vykdant užklausas (o ypač ataskaitas) yra ta, kad standartinė versija neturi paralelinės užklausos variklio, kurį turi “Enterprise Edition”. Be jo kiekviena užklausa gali būti vykdoma tik viename procesoriuje, nepriklausomai nuo to, kiek jų turi jūsų serveris (standartinė versija naudos visus serverio turimus procesorius, tačiau tik vieną – atskirai užklausai). Galimybė vykdyti sudėtingas užklausas, pasitelkiant iš karto kelis procesorius, turi didelės įtakos spartai, tuo labiau kad ši galimybė yra standartinė visose kitose mūsų apžvelgtose duomenų bazėse.

Pažangesni įrankiai

“Oracle8i” įrankiai yra paremti “Java” ir gali būti valdomi net iš Voratinklio naršyklės. Jie suteikia visus duomenų bazės kūrimo ir derinimo pagrindus, įskaitant kai kurias sudėtingesnes funkcijas.

Tačiau, kaip ir ankstesnės “Enterprise Manager” versijos, ši gerokai atsilieka nuo pačios duomenų bazės bei nežino nieko apie naujas “Oracle8i” galimybes, pavyzdžiui, “Java” išsaugomas procedūras. Dauguma esminių “Oracle” administravimo įrankių, pavyzdžiui, užklausų stebėjimo ar duomenų bazių priežiūros, yra gana brangūs atskiri produktai, tačiau jums jų reikės, jei norėsite iš tikrųjų ką nors nuveikti naudodami produktą.

Išvada

“Oracle8i” standartinės versijos pasirinkimas bus racionalus, jei ji bus naudojama su “Oracle8i Enterprise Edition” serveriais arba specialioms paskirtims (pavyzdžiui, Voratinklio aplinkoms), kartu pasirinkus papildomus komponentus, pavyzdžiui, “Jserver”. Antraip kiti produktai turi daugiau galimybių ir kainuoja kur kas mažiau.

Saltinis: NKM