Saugumas pasauliniame, kompiuteriniame tinkle

SAUGUMAS PASAULINIAME, KOMPIUTERINIAME TINKLE

SAUGUMAS PASAULINIAME, KOMPIUTERINIAME TINKLE

1.TURINYS

1.Turinys
2. Įvadas
3. Saugumas kompiuteriniame tinkle
4. Virusai
5. Apsauga nuo virusų
6. Informacijos saugumas
7. Įsilaužimai
8. Išvados
9. Literatūra

2.ĮVADAS

Internetas, teikiantis neaprėpiamus informacijos kiekius, suteikiantis plačias bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes, yra prieinamas kiekvienam. Saugumas pasauliniame tinkle darosi aktuali problema vis platesniam žmonių ratui, nes šiuo metu vis labiau ir labiau plinta Internetas, vis daugiau ir daugiau žmonių ir ištisų kompanijų prisijungia prie jo. Tačiau sparčiai augant jo panaudojimui iškyla vis daugiau pavojų. Informacijos poreikių didėjimas, naujos paslaugos bei naujų technologijų pritaikymo galimybės įmonėms, organizacijoms ir jų klientams iškelia sa augaus priėjimo prie tinklo problemą. Nėra vieno ar kelių jos sprendimo būdų, nes iškyla vis nauji pavojai. Būtent šią referato temą pasirinkau, nes ir pačiai ne kartą teko susidurti su įvairiais virusais kurie padaro daug žalos.

3. SAUGUMAS KOMPIUTERINIAME TINKLE

Siekiant užtikrinti tinklo saugumą, tinkama programinė ir techninė įranga yra tik primas žingsnis, kurio neužtenka.Taipat labai svarbūs punktai yra šie:

* Tinkamai suderinti apsaugos sistemas.

* Pilnai įdiegti ir atnaujinti ugniasienes.

* Nepalikti jungčių kai nieko nedarome prie kompiuterio.

* Keisti nustatytus slaptažodžius.

* Elektroninį paštą saugoti antivirusinėmis programomis.

* Tinklo saugumui naudoti specialią įr rangą.

4. VIRUSAI

Tarp didelių tinklo pavojų dėl informacijos pakeitimo ar sunaikinimo yra virusai, patenkantys į tinklą per neautorizuotas programas atnešti nežinomų vartotojų. Virusai yra paprastai skiriami pagal jų persikėlimo galimybę. Kai kurie virusai yra nustatyti tam tikram laikui, kada jie turi aktyvuotis ateityje, ka

as padaro dar sunkiau juos aptikti.
Informacijos virusas yra programa, savaime įsiskverbianti į kitas programas ir sugebanti daugintis. Virusas sukelia didesnę grėsmę, nes jis gali pažeisti tinklo informaciją, ypač paskirstytose apdorojimo aplinkose, kur bet kuris iš vartotojų prieina prie daugybės tinklo resursų.
Kai kurios antivirusinės programos tik identifikuoja pasikeitimus, padarytus failuose, o kiti identifikuoja ir pašalina virusus bei atstato virusų padarytus pakeitimus. Bet jokia programa negali garantuoti visiško apsisaugojimo nuo virusų, nes yra pastoviai atrandama labai daug naujų virusų rūšių. Virusų skirtų tik lengvai trikdyti kompiuterio darbą požymiai ir padariniai yra lengvai pastebimi t.y. įvairūs vaizdai ar garsai, užrašai ar pan. Tokie virusai nedaro daug žalos.

5. APSAUGA NUO VIRUSŲ

Tam kad apsisaugoti nuo virusų reikia:

* Įsigyti naujausias antivirusines programas ir periodiškai jas atnaujinti.

*Periodiškai ti ikrinti kompaktinius diskus naujausiomis antivirusų programomis, nes naujų virusų atsiranda kasdien;

* Originalias kompaktus laikyti uždarus informacijai įrašyti. Tuomet virusas negalės patekti į jose esančias programas ir visuomet bus galima užkrėstąją programą pakeisti gera;

* Periodiškai perrašyti į kompaktinius diskus ar magnetooptinius diskelius svarbius duomenų failus tam, kad būtų galimaėte juos pakeisti gerais.

6. INFORMACIJOS SAUGUMAS

Informacijos saugumo tikslai (ir bet kurios kitos rūšies saugumo) – žalos minimizavimas esant galimiems poveikiams, o taip pat tokių poveikių numatymas ir išvengimas. Informacinį saugumą sudaro:

* Objektų, galinčių sulaukti pavojaus, nustatymas.

* Jau esančių ir galimų pavojų iš

šaiškinimas.

* Galimų pavojaus šaltinių nustatymas.

* Rizikos įvertinimas.
. * Gynybos nuo žinomų pavojų metodai ir priemonės.

* Reagavimo į incidentus metodai ir priemonės.

7. ĮSILAUŽIMAI

Kiekvieną dieną visame pasaulyje vyksta kompiuteriniai nusikaltimai. Beveik į visus kompiuterius bandyta įsilaužti. Daugiausia įsilaužimų būna, nes norima pasisavinti tam tikrus slaptus firmos ar net valstybės duomenis ir parduoti juos suinteresuotiems žmonėms, dėl vandalizmo ir pasismaginimo tikslų ar vien dėl to, kad sunaikintų tam tikrus svarbius duomenis, vagystės, tokios kaip tų pačių firmų, dažniausiai bankų darbuotojai kompiuterių pagalba pervedantys dideles pinigų sumas į savo bankų sąskaitas. Dėl šių tikslų dažniausiai laužiamasi įvairiais būdais, kurie išrandami kasdien. Bet dvi pagrindinės įsilaužimų rūšys yra nelegalus priėjimas prie duomenų, serviso sutrukdymas.

8. IŠVADOS

Norint užtikrinti tinklo ir informacijos saugumą reikia:

• Nuspręsti kokia informacija turi būti saugoma.
• Įvertinti galimus pavojus.
• Sekti naujausią informaciją ir tinkamai ją pritaikyti.
• Įsigyti naujausia(s) programas, įrangą ir periodiškai ja(s) atnaujinti
• Tinkamai suderinti apsaugos sistemas

9.LITERATŪRA

1. Padaryk kompiuterį saugesnį.
http://www.esecurity.lt/article.php?id=41&type_id.=2

2. Saugumas pasauliniame tinkle.
http://www.labas.com/internet/security

3. Tinklo duomenų bazės ir hosting‘as. Pavojai ir saugumas.
http://www.security.lt/article.php?id=887&type_id.=2

4. Kompiuterių saugumas – kur kas daugiau negu ugniasienė.
http://www.ebiz.lt/article.php3/12/34964

5. Misevičius,G. Tinklo saugumas.
http://www.elen.ktu.lt/~gmisev/ns/

Leave a Comment