power point

Darbo pradžia su PowerPoint

Programą PowerPoint galime išsikviesti paspaudę Windows pulto mygtuką Start ir sužadinę komandas Programs bei Microsoft PowerPoint.
Programai pirmą kartą pradėjus veikti, atsiranda dialogo kortelė PowerPoint pradiniam programos darbo režimui nurodyti.

Dialogo langas programos darbo režimui nurodyti

Įrankių juostos. Standartiniai įrankiai

Įrankis New (naujas) naudojamas naujo pristatymo sukūrimui. Sukurti naują pristatymą taip pat galima komanda File  New arba Ctrl + N klavišų kombinacijos pagalba.
Įrankis Open (atidaryti) naudojamas egzistuojančio pristatymo atidarymui.Tą patį veiksmą galime atlikti ir su komanda File  Open, ir su klavišų ko

o
ombinacija Ctrl + O.
Įrankis Save (išsaugoti) išsaugo aktyvų pristatymą. Komanda File  Save ir klavišų kombinacija Ctrl + S.
Įrankis Print (spausdinti) spausdina aktyvų pristatymą. Dialogo lango neišveda. Komanda File  Print išveda dialogo langą, kad galėtume nustatyti spausdinimo parametrus. Spausdinimui gali būti naudojama klavišų kombinacija Ctrl + P.
Įrankis Cut (iškirpti) iškerpa pažymėtą pristatymo dalį ir patalpina į laikinąją atmintį Clipboard. Naudojama komanda Edit  Cut arba klavišų kombinacija Ctrl + X.

Įrankis Copy (kopijuoti) naudojamas pažymėtos dalies nukopijavimui į laikinąją atmintį Clipboard. Komanda Edit  Copy arba klavišų kombinacijos Ctrl + C pa
a
agalba galima atlikti tą patį veiksmą.
Įrankis Paste (įstatyti) laikinosios atminties turinį patalpina į žymeklio vietą. Komanda Edit
 Paste arba klavišų kombinacija Ctrl + V.
Įrankis Format Painter (formatas) pažymėtos skaidrės formatą kopijuoja į kitą objektą.
Įrankis Undo (atšaukti) naudojamas paskutinio įvykdyto veiksmo atšaukimui. Tą pa
a
atį veiksmą atlieka komanda Edit  Undo ir klavišų kombinacija Ctrl + Z.
Įrankis Insert Graph (įterpti grafiką) į aktyvią skaidrę įterpia grafiką arba diagramą, kuri sukurta Microsoft Graph programa. Komanda Insert  Insert Graph.
Įrankis Insert Clip Art (įterpti paveiksliuką iš bibliotekos Clip Art) į aktyvią skaidrę įterpia paveiksliuką iš bibliotekos Clip Art. Komanda Insert  Clip Art.
Įrankis Insert New Slide (įterpti naują skaidrę) į aktyvų pristatymą įterpia naują skaidrę, kuri sukuriama pagal norimą pavyzdį iš Auto Layout meniu. Komanda Insert  New Slide arba klavišų kombinacija Ctrl + N.
Įrankis Zoom Control (dydžio valdymas) valdo skaidrių dydį ekrane. Komanda View  Zoom.

Formatavimo įrankiai. Formatavimo įrankių juosta

Įrankis Font (šriftas) naudojamas teksto šrifto išrinkimui. Komanda Format  Font.
Įrankis Font Size (šrifto dydis) naudojamas šrifto dydžiui išrinkti. Komanda Format Font.
Įrankis Bold (ryškus) paryškina pažymėtą te

e
eksto dalį. Komanda Format  Font.
Įrankis Italic (pasviręs) pakreipia pažymėtą teksto dalį. Komanda Format  Font.
Įrankis Underline (pabrauktas) pabraukia pažymėtą teksto dalį. Komanda Format  Font.
Įrankis Text Shadow (teksto šešėlis) suteikia tekstui šešėlį. Komanda Format  Font.
Įrankis Left Alignment (išlyginti pagal kairįjį kraštą) pažymėtą teksto dalį išlygina pagal kairįjį kraštą. Komanda Format  Alignment.
Įrankis Center Alignment (išlyginti pagal centrą) pažymėtą teksto dalį išlygina pagal centrą. Komanda Format  Alignment.
Įrankis Right Alignment (išlyginti pagal dešinįjį kraštą) pažymėtą tekstą išlygina pagal dešinįjį kraštą. Komanda Format  Alignment.
Įrankis Bullet On/Off
(įjungti/išjungti pastraipų numeravimą) naudojamas pastraipų simbolio išvedimui įjungti ir išjungti. Komanda Format  Bullet.
Įrankis Increase Font Size (padidinti šrifto dydį) kartotiniu dydžiu padidina pažymėtos dalies šrifto aukštį.
Įrankis Decrease Font Size (sumažinti šrifto dydį) kartotiniu dydžiu sumažina pažymėtos dalies šrifto aukštį.
BRAIŽYMO ĮRANKIAI. Braižymo įrankių juosta

Įrankis Selection Tool (išskirti) naudojamas išskirti PowerPoint objektus.
Įrankis Free Rotate Tool (laisvas sukimas) norimu kampu gali pasukti pieštus objektus.
Įrankis AutoShapes (autoformos) pateikia įvairių figūrų sąrašą.
Įrankis Line Tool (linija) skirtas braižyti linijoms.
Įrankis Arrow (rodyklė) vienkryptei rodyklei piešti.
Įrankis Rectangle Tool (stačiakampis) stačiakampiams, kvadratams braižyti.
Įrankis Ellipse Tool (elipsė) naudojamas apskritimų, elipsių braižymui.
Įrankis Text Box (tekstas) naudojamas teksto rašymui skaidrėse.
Įrankis Insert WordArt programos WordArt kortelei, skirtai meniniam užrašui parengti, iškviesti.
Įrankis Fill Color (fono spalva) naudojamas pažymėto objekto spalvai parinkti.
Įrankis Line Color (kontūro spalva) naudojamas pažymėto objekto kontūro spalvai parinkti.
Įrankis Font Color (raidžių spalva) pakeičia pažymėto teksto spalvą.
Įrankis Line Style (linijos forma) keičia pažymėto objekto linijos storį ir tipą.
Įrankis Dash Style (linijos tipas) keičia pažymėto objekto linijos tipą.

Įrankis Arrowheads (strėlės antgaliai) pakeičia linijos arba lango pabaigą.
Įrankis Shadow (šešėlis) apie pažymėtą objektą išryškina arba panaikina šešėlį.
Įrankis 3-D (trimatis) pažymėtam objektui suteikia trimatį vaizdą.

PAPILDOMI ĮRANKIAI. Įrankiai skaidrių peržiūrėjimui

Įrankis Slide View (skaidrės peržiūra) perjungia į darbo režimą su viena skaidre. Komanda View  Slide.
Įrankis Outline View (struktūros peržiūra) perjungia į darbo su skaidrės struktūra režimą. Matomas tik tekstas. Komanda View  Outline.
Įrankis Slide Sorter View (skaidrių rūšiavimas) perjungia į skaidrių išdėstymo, rūšiavimo režimą. Komanda View  Slide Sorter.
Įrankis Notes Pages View (pastabų puslapiai) perjungia į darbo su pastabomis režimą. Komanda View  Note Pages.
Įrankis Slide Show (skaidrių rodymas) perjungia į skaidrių rodymo monitoriaus ekrane režimą. Komanda View  Slide Show.

Format

FormatFont naudojama pažymėto objekto šriftui keisti. Atsidaro dialogo langas Font
Langas skirtas šrifto aukščiui keisti, įvairiems teksto efektams, pabraukimo tipams nustatyti.
Lauko Font sąraše fiksuojame norimą šriftą.
Lauko Font style sąraše galime pasirinkti pageidaujamą šrifto stilių.
Lauko Size sąraše galima pasirinkti šrifto aukštį.
Lauko Effects jungikliai pažymėtam tekstui suteikia tokius efektus:
• Underline pabraukia tekstą;
• Shadow suteikia šešėlį;
• Emboss suteikia iškilumo vaizdą;
• Superscript tekstą parašo kaip laipsnį;
• Offset pagal bazinę liniją pakelia nurodyta procentine išraiška arba nuleidžia;
• Subscript parašo kaip indeksą.
Lauko Color sąraše pasirenkame teksto spalvą.

FormatAlignment pagal pasirinktą kraštą išlygina tekstą:
• Left – pagal kairįjį kraštą;
• Center – pagal centrą;
• Right – pagal dešinįjį kraštą;
• Justify – pagal abu kraštus.

FormatLine Spacing naudojama tarpui tarp pastraipos eilučių nustatyti, taip pat tarpui tarp pastraipų nustatyti. Atsiranda dialogo langas Line Spacing
Line Spacing laukelis skirtas tarpui tarp eilučių nurodyti. Tarpą galime nurodyti eilučių skaičiumi (Lines) arba taškais (Points). Vienas taškas (pt) lygus 0,35mm arba 1/72 in, kur in yra 2,54 cm.
Tarpą iki pastraipos galime nurodyti eilutėmis arba taškais lauke Before paragraph.
Tarpą po pastraipos galime nurodyti lauke After paragraph.

Slide Show
View show naudojama skaidrių rodymo režimui įjungti.
Rehearse Timings naudojama tiksliam skaidrių rodymo trukmės išmatavimui.
Action Buttons naudojama papildomų mygtukų skaidrių rodymui valdyti sukūrimui.
Present Animation skirta animacinių efektų įkėlimui į skaidres.
Custom Animation naudojama atskirų skaidrės objektų animacijai.
Animation Preview naudojama tam, kad galėtume pamatyti sumažintą aktyvios skaidrės vaizdą.
Slide Transition naudojama automatiškam skaidrių keitimui. Čia galime nurodyti skaidrės rodymo trukmę sekundėmis. Atsidaro dialogo langas Slide Transition
Lauke Effect galima pasirinkti skaidrių keitimo procesą.
Lauke Advance galime pasirinkti kaip keisti skaidrę:
• On mouse click – skaidrę pakeisime bakstelėję pelyte;
• Automatically after – automatiškai. Jeigu pasirenkame šį pakeitimo būdą, turime nurodyti po kiek sekundžių skaidrė turi pasikeisti.
Jeigu pasirinksime mygtuką Apply, nustatytas parametras galios tik ekrane matomai skaidrei, jeigu fiksuosime mygtuką Apply to All – visoms rinkinio skaidrėms.
Lauke Sound galime parinkti skaidrių keitimo garsą.
Hide Slide naudojama aktyvios skaidrės paslėpimo režimui įjungti/išjungti.
Custom Shows naudojama skaidrių rinkinio variantams parengti.