Legalus ir nelegalus CD

Kompiuterių industrijai jau daugiau kaip 20 metų. Per tą laiką programų kokybė ir kiekybė smarkiai išaugo. Paskaičiuota, kad vienai legaliai programos kopijai pasaulyje tenka viena nelegali.

Prisipažinsiu, mano namų kompiuterį sudaro apie 96% nelegalios produkcijos, juk aš esu paprastas moksleivis ir nesįtegiu isigyti negalaus softo. prieš metus nuspredžiau, kad reikia nusipirkti nors vieną licenzini kompaktą. susitaupiau pinigų ir nusipirkau licenzinę Windows 95 versiją! Ir iki šios esu nustebes šio kompaktinio disko patvarumu: nekartą jis yra man kritęs nuo stalo, panaudotas kaip lėkštutė pasidėti kavos pu uodeliui.

Bet jis vis dar man tarnauja. ir aš šiuo savo CD labai didžuojuosi. Nei vienas nelegalus CD nėra tiek atlaikęs, kaip šis mano CD.

Taigi kuo skiriasi legalių kompaktinių diskų įrašinėjimas nuo nelegalių? Jis skiriasi tuo, kad legalūs kompaktiniai diskai yra įrašomi panaudojant aukštos kokybės tuščius diskus, tuo užtikrinant produkcijos kokybe ir ilgaamžiškumą. Nelegalūs kompaktai yra taip pat įrašinėjami, bet jiems naudojami kompaktai yra labai prastos kokybės ir neilgaamžiški. Tušti diskai, nelegaliems CD daryti yra perpus pigesni už tuos kuriuos naudoja le egalūs CD gamintojai.
Skiriasi ir tuo, kad legalių kompaktinių diskų įrašinėjimas yra legalus, o už nelegalių kompaktų įrašinėjimą yra baudžiama.
iuo metu Estijoje vyksta pirmasis teisminis procesas dėl nelegalaus kompiuterinių programų naudojimo – dėl intelektualiosios nuosavybės teisių pažeidimo.
Taigi nelegalių kompaktinių diskų įrašinėjimas ir pl

latinimas yra labai rizikingas biznis.
Nelegalūs CD dažniausiai yra įrašinėjami (tiksliau būtų pasakyti “ŠTAMPOUJAMI”) Rusijoje, o legalūs Europoje ar Amerikoje.

Vieno nelegalaus kompakto, nepriklausomai nuo programos jame savikaina yra apie 5-8 litus, o toki pat legali kopija gali kainuoti nuo 500 iki 4000 ir daugiau litų( priklausomai nuo programos).
Apie nelegalių ir legalių kompaktinių diskų panašumus ir skirtumus galima šnekėti be galo ilgai, juk piratai vis tobulėja, ir greitu metu, jei mes neužkirsime nelegalių CD plitimo, bus galima nusipirkti puikiai sufabrikuotą “legalų” soft’ą su visomis licenzijomis už 16 litų.!

Leave a Comment