LAN tinklų valdymo platforma

LAN tinklų valdymo platforma

LAN sukūrimas įtakoja aktualųjį pagrindinį LAN technologijų vystymąsi. Antra, pirmoji patirtis realizuojant LAN tinklus, turi įtakos sukūrimui. Ji parodė iki šiol esančių pasiekimų privalumus ir trūkumus.

Valdymo pagal LAN platformą pagrindai

LAN platforma suprantama bendra procesorinė architektūra (įskaitant programinę įrangą) LAN uždaviniams realizuoti, kurioje instaliuotos valdymo programos.

Tikslas – programinės įrangos komponentus, kurie naudojami bendrai daugelių taikomųjų programų, ištraukti iš jų ir pateikti visus kaip bazę t.y. platformą. Ypatingai tikimasi didesnio funkcijų patikimumo, nes naujų paslaugų realizavimui bus panaudoti esami (ppraktiškai išbandyti) programinės įrangos komponentai.

Šios LAN platformos funkcijų sritys šiuo laiku galėtų būti panaudotos LAN tikslams realizuoti:

TMN platforma suprantama kaip bendra procesorinė architektūra (įskaitant programinę įrangą) TMN uždaviniams realizuoti, kurioje instaliuotos valdymo programos. Tikslas – programinės įrangos komponentus, kurie įeina į daugelį taikomųjų programų, pateikti visus kaip bazę, t.y. “platformą”. Ypatingai tikimasi didesnio funkcijų patikimumo, nes naujų paslaugų realizavimui bus panaudoti esami (kokybiškai išbandyti) programinės įrangos komponentai. Šios TMN platformos funkcijų sritys šiuo laiku galėtų būti panaudotos šiems TMN tikslams realizuoti:
• Vidinis proceso vaaldymas (platformos viduje);
• Išorinis proceso valdymas;
• Katalogo funkcijos vidinių ir išorinių procesų suradimui;
• Terminalų protokolų emuliavimas;
• Bendros apsaugos funkcijos (prieigos teisėtumas, apsauga ir t.t.)
• Klaidų diagnozavimo mechanizmai;
• Pačios platformos techninė priežiūra.

Platformos apimtis ir turinys nustatomi dinamiškai. Nauji reikalavimai taikomosioms programoms veda prie platformos išplėtimo, o pasenę re

eikalavimai – prie komponentų pašalinimo iš platformos.

Ne kiekviena platformos realizacija apima visas paminėtas sritis. Platformoje, kurioje funkcionuoja tik viena arba kelios taikomosios programos, neprivalo nereikalingus komponentus pašalinti.

Tinklų valdymas

Galima surinkti būsenos informaciją ir satistinius duomenis naudojant Catalyst 3900 valdymo pultą arba Catalyst 5000 komandinės eilutės sąsają (Comand Line Interface – CLI). Be to, Catalyst Token Ring komutatoriai palaikantys kitas tinklų valdymo formas, tokias kaip:
• Prietaisų valdymas
• Topologijos valdymas
• VLAN valdymas
• Srauto valdymas

Prietaisų valdymas

Yra du metodai, pagal pagal kuriuos galima naudoti Catalyst Token Ring komutatorius naudojant ANMP paremtu valdymu ir naudojant RMON.

Topologijos valdymas

Tam kad pagerinti tinklo valdymą Cisco sukūrė Cisco Discoveryt Protokolą (CDP). CDP leidžia Catalyst Token Ring komutatoriams sukurti komunikavimą su kitais Cisco įrangos modeliais.
CDP yra protokolas, kuris skirtas veikti tarp Cisco pragamintos įrangos. Į tą įrangą įeina maršrutizatoriai, tiltai, prrieigos serveriai ir komutatoriai.
CDP veikia įvairioje terpėje, kuri palaiko SNAP, LAN, Frame Relay ir ATM terpes. SDP veikia tiktai duomenų lygyje. Nepaisant to, dvi sistemos, kurios palaiko skritingų tinklų lygmenų protokolus gali komunikuoti tarpusavyje.

VLAN valdymas

Tam, kad palengvinti VLAN valdymą Cisco sukūrė VTP. VTP naudojamas nustatyti ir valdyti virtualius LAN po visą valdymo sritį. Naudojant VTP jūs galite jūs galite konfigūruoti ir valdyti VLAN’us valdymo srityje iš vieno komutatoriaus, kuris sukonfigūruotas veikti kaip VTP serveris.

Trafiko (srauto) valdymas

Tam, kad palengvinti trafiko valdymą Ca

atalyst 3900 palaiko SPAN.
Su SPAN komutatorius iš bet kokio komutatoriaus porto gali atspindėti arba kopijuoti kitą portą, kuris yra priskirtas kaip SPAN portas. Tada jūs galite sujungti SPAN su išoriniu RMON zondu.

Galima įsteigti 16 Mbps stebėjimo žiedą iš centralizuoto duomenų centro, kuris sujungia visus SPAN portus ant Token Ring komutatoriaus. Tada jūs galite sujungti RMON zondą arba trafiko analizatorių duomenų centre ir RMON zondas galės stebėti bet kurį bet kokio tinkle esančio komutatoriaus portą. Centrinė nutolusio stebėjimo kontrolė yra galingas įrankis tinklo valdytojui.

Catalyst 3900 ir Catalyst 5000 Token Ring modulis leidžia jums konfigūruoti aktyvius monitorius. Aktyvus porto stebėjimas leidžia jums naudotis duomenų srauto peržiūros priemone, tokia kaip Network General Sniffer, LLC trafiko stebėjimui, kurį komutuoja stebimasis portas. MAC kadras nestebimas. Su Catalyst 5000 jūs taip pat galite stebėti trafiką per VLAN.

Naudojant SPAN ant daugiau negu vieno komutatoriaus, bet kuriuo metu gali persikrauti stebimasis žiedas.

Nuotolinis valdymas (Remote Monitoring – RMON)

Nuotolinis valdymas (Remote Monitoring – RMON) yra standartinė valdymo specifikacija, kuri įgalina įvairius tinklo monitorius ir konsolės sistemas tarpusavyje keistis tinklo stebėjimo duomenimis. RMON suteikia tinklo administratoriams daugiau laisvės žymint tinklo stebėjimą ir konsoles su savybėmis, kurių tie tinklai reikalauja.

RMON specifikacijos apibrėžia statistikos ir funkcijų komplektus, kuriais gali būti keičiamasi tarp RMON greitus konsolės menedžerių ir tinklo taškų. RMON ti

iekia tinklo administratoriams visapusišką tinklo klaidų kontrolės, planavimo ir pasirodymo derinimo informaciją.

RMON pristato informaciją į 9 stebimų elementų RMON grupes, kur kiekviena teikia specifiškai nustatytus duomenis, tam kad išlaikyti bendrus tinklo stebėjimo reikalavimus. Nei viena grupė nėra privalom, taigi tiekėjams nereikia palaikyti visų Valdymo informacijos bazių (Management Information Base – MIB) grupių. Keletas RMON grupių reikalauja kitų RMON grupių palaikymo tam, kad galėtų funkcionuoti teisingai. RMON grupės:
1. Statistika
2. Istorija
3. Aliarmas
4. Darbo stotis
5. Galinė darbo stotis
6. Matrica
7. Filtras
8. Paketo sugavimas
9. Įvykiai

Išvados

Darbe pateikta technologinių protokolų apžvalga, aprašomos priemonės, sukurtos pagal ITU-T ir OSI rekomendacijas, skirtos lokalinių tinklų administravimui. Matėme, kad tinklo valdymas, tinklo valdymo priemonės gali prasidėti ir kanaliniame OSI lygmenyje ir vykti netgi taikomajame lygmenyje. Tokią įvairovę sąlygoja gausa sprendimų, kurie atsiranda pradėjus atsakinėti į klausimus, kurie iškyla nagrinėjant lokalinių tinklų valdymą.

Leave a Comment