labaratorinis

Laboratorinis darbas Nr. 1

-40, +20%, 15$, pajamos > išlaidas, pajamos < mokesčius. Kas naujo? Puiku! (be abejo). Taip . UAB “Adora”, ‘nelaimei’, man – tau. {Nedviprasmiškai}, [dviprasmiškai];
Įterpiame simbolius:
1000 » 1.
½; ¼; α; β; γ; π; ξ; φ; ; ; .
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais.
Eilutė parašyta 16 pt aukščio simboliais.
Eilutė parašyta 23 pt aukščio simboliais.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais ir paryškinta.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais pasvirusiu šriftu.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais ir pabraukta.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais Courier New šriftu.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais Century Gothic šriftu.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais Arial šriftu.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais, kurios paskutinis žoodis pabrauktas dviem brūkšniais.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais, kurios paskutinis žodis išbrauktas.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais, kurios paskutinis žodis parašytas viršutiniuose indeksuose.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais, kurios paskutinis žodis parašytas apatiniuose indeksuose.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais, kurios paskutinis žodis parašytas mažųjų raidžių aukščio didžiosiomis RAIDĖMIS.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais, kurios paskutinis žodis parašytas didžiosiomis RAIDĖMIS.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais, kurios paskutinis žodis parašytas ne juoda spalva.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais, kurios paskutinis žodis parašytas pakeltas.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais, kurios paaskutinis žodis nuleistas.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais, kurios paskutinis žodis parašytas praretintai.
Eilutė parašyta 12 pt aukščio simboliais, kurios paskutinis žodis parašytas suspaustai.
Pastraipa parašyta 12 pt aukščio simboliais, patraukiant jos pirmos eilutės pradžią nuo paraštės per 1.27 cm.
Pastraipa parašyta 12 pt aukščio simboliais, patraukiant jos ki

itas eilutes (išskyrus pirmąją eilutę) pradžias per 1 cm nuo kairiosios paraštės.
Pastraipa parašyta 12 pt aukščio simboliais, patraukiant jos visų eilučių pradžias per 2 cm nuo kairiosios paraštės.
Pastraipa parašyta 12 pt aukščio simboliais, patraukiant jos visų eilučių pradžias per 3 cm nuo kairiosios paraštės, o eilučių pabaigas per 3 cm nuo dešiniosios paraštės.
Pastraipa parašyta 12 pt aukščio simboliais, patraukiant jos visų eilučių pradžias per 3 cm nuo kairiosios paraštės, o eilučių pabaigas per 3 cm nuo dešiniosios paraštės pritaikant “justify” lyginimą.
Pastraipa parašyta 12 pt aukščio simboliais, patraukiant jos pirmos eilutės pradžią nuo paraštės per 1.27 cm bei paliekant 24 pt tarpą prieš pastraipą.
Pastraipa parašyta 12 pt aukščio simboliais, patraukiant jos pirmos eilutės pradžią nuo paraštės per 1.27 cm. bei paliekant 0.5 cm tarpą po pastraipos.
Pastraipa parašyta 12 pt aukščio simboliais, patraukiant jos pirmos eilutės pradžią nuo paaraštės per 1.27 cm bei 1.5 eilutės intervalo tarpus tarp eilučių.
Kairysis lyginimas:
KAUNAS
Centravimas:
VILNIUS
Dešinysis lyginimas:
KLAIPĖDA.
Numeravimas skaičiais:
1. Vienas
2. Du
3. Trys
Numeravimas skaičiais:
1) Vienas
2) Du
3) Trys
Numeravimas skaičiais:
I. Vienas
II. Du
III. Trys
Žymėjimas simboliais:
• Vienas
• Du
• Trys
Žymėjimas simboliais:
 Vienas
 Du
 Trys
Du stulpeliai:

Pastraipa parašyta 12 pt aukščio simboliais, patraukiant jos pirmos eilutės pradžią nuo paraštės per 1.27 cm bei 1.5 eilutės intervalo tarpus tarp eilučių.
Pastraipa parašyta 12 pt aukščio simboliais, patraukiant jos pirmos eilutės pradžią nuo paraštės per 1.27 cm bei 1.5 eilutės intervalo tarpus tarp eilučių.

Leave a Comment