Kompiuterio patikrinimas

Kompiuterio patikrinimas

Užduotis
1. Iš anksto pasiruošti kompiuterio testavimui atliekant programiškus testus.
2. Nustatyti parametrus darbui su kompiuteriu.
3. Testus atlikinėti su nedirbančiu kompiuteriu.
4. Naudokites diagnostinėmis programomis testuodami sistemą.

Darbo priemonės
1. Kompiuterio diagnostikos diskas
2. Neformatuotas tuščias lankstusis diskelis
3. Nuosekliojo prievado grįžtamojo ryšio raktas
4. Lygiagrečiojo prievado grįžtamojo ryšio raktas

Aptarimas

PC-CHECK V3.03 17/03/97 (c) Eurosoft (UK) Ltd 1988,97
Šis laboratorinis darbas atliekamas naudojant PC-Check diagnostikos programas. Ši programa yra lanksčiajame diskelyje, kuris pats užsikrauna ir paleidžiama per Command Prompt. Su PC-Check galima testuoti tik atskirą kompiuterio dalį teik visą kompiuterio sistemą. Meniu galime pasirinkti skirtingas testavimo funkcijas. Pagrindinės funkcijos kurias galima pasirinkti iš meniu yra parodytos pav.6-1
Dažniausiai naudojamas funkcijas galima rasti paspaudus System Information ir Advanced Diagnostic Tests

Pav. 6-1 PC-Check pagrindinis meniu
Advanced Diagnostic Test dalyje yra serial port/s (nuosekių jungčių), sisteminės plokštės komponentų, atminties, video plokštės diagnostikos įrankiai. The System Information dalyje įrankiai kuriais galima keisti CMOS nustatymus, išsaugoti konfigūraciją. Atliekant šiuos testus, patikriname sistemą ir gauname testų rezultatus. Šie rezultatai gali būti išvedami į ekraną arba iškarto perduodami spausdintuvui atspausdinti.
Darbo eiga:

Sistemos konfigūracijos informacija
1. Įkeliame sistemą su PC-Check
a. Atjunkite visus įrenginius prijunktus prie kompiuterio (monitorių, spausdintuvą ir pan.).
b. Įdėkite PC-Check diskelį į diskelių į skaitymo įrenginį.
c. Įjunkite kompiuterį.
2. Kompiuterio sistemos informacijos gavimas
a. PC-Check pagrindiniame meniu, kursorių reguliuojate klavišais su rodyklėmis. Pažymite System Information punktą ir spauskite ENTER.
b. Užrašykite mikroprocesoriaus tipą ir dažnį 6-1 lentelėje.
c. Užrašykite magistralės tipą 6-2 lentelėje.
d. Užrašykite instaliuotos atminties, laisvos atminties, išplėstos atminties talpą 6-3 lentelėje.
e. Užrašykite vidinės ir išorinės priesatmintinės talpą 6-4 lentelėje.
f. Paspauskite ESC ir išeisite į System Information vaizdą.
3. Patikrinam kaip sistema naudoja IRQ
a. Naudodami judėjimo klavišus pažymime IRQ Information ir spaudžiame ENTER.
b. Užrašykite IRQ numerius ir įrenginius kiekvieno naudojame IRQ 6-5 lentelėje.
c. Paspauskite ESC ir išeisite į System Information vaizdą.
4. Patikrinam kaip sistema naudoja I/O portus
a. Pažymėkite I/O Port Information ir paspauskite ENTER.
b. Peržiūrėkite pranešimus ekrane ir jeigu galima pažymėti spaudžiame ENTER ir tęsime toliau
c. Užrašykite portų adresus Primary Hard Disk Drive Controller (pirminio kietojo disko kontrolerio) 6-6 lentelėje.
d. Užrašykite portų adresus kiekvienos aktyvios nuoseklios, lygiagrečios ir game jungties, 6-7 lentelėje.
e. Paspauskite ESC ir išeisite į System Information vaizdą.
5. Patikrinam kietojo disko informaciją
a. Pažymime IDE Bus Information ir spaudžiame ENTER.
b. Palaukite kol bus surasti diskai ir po to pasiinkite Primary Master punktą ir paspauskite ENTER.
c. Užrašykite kiekvieno disko cilindrų, sektorių, ir galvučių skaičių į 6-8 lentelę.
d. Paspauskite ESC ir išeisite į IDE Bus Information meniu.
e. Paspauskite ESC ir išeisite į System Information vaizdą.

Diagnostikos Testai
1. Einame į diagnostikos meniu
a. Pasirenkate Advanced Diagnostic Tests ir spaudžiate ENTER.

2. Naudodami atgalinio ryšio jungtis iš Check-it su Eurosoft PC-Check programine įranga testuojame nuoseklųjį prievadas
a. Įjungiate grįžtamo ryšio jungtį į COM1.
b. Pasirenkate Serial Port (nuosekliosios jungties) testą iš Diagnostic meniu ir spaudžiate ENTER.
c. Tuomet pasirenkite Serial Port lange COM 1 ir spauskite ENTER.
d. Užrašykite prievadų pertraukčių lygį ir prievadų tipą i 6-9 lentelę.
e. Pasirenkame Run All Serial Port Tests punktą ir spaudžiame ENTER.
f. Pažymėkite apie kiekvieną nesėkmingą testą 6-10 lentelėje.
g. Išimkite atgalinio ryšio jungtį iš COM 1.

3. Testuojame kietąjį diską
a. Paspauskite ESC ir grįšite į Diagnostic meniu.
b. Pasirinkite Hard Disk Test punktą iš meniu ir spaudžiame ENTER.
C. Pasirenkame Analyze Hard Disk punktą ir spaudžiame ENTER.
d. Užrašykite duomenis „bits per track“ į 6-11 lentelę.
e. Pasirinkite Drive Mechanics Test punktą iš meniu ir spaudžiame ENTER.
f. Užrašykite duomenis apie Linear , Full Stroke , ir Random Seek laiką į 6-12 lentelę.
g. Pasirinkite Data Transfer Test punktą iš meniu.
h. Užrašykite Mean Throughput reikšmę į 6-13 lentelę.
i. Paspauskite ESC klavišą, sugrįšite į Diagnostic meniu.
4. Testuojame lygiagrečiąją jungtį
a. Prijunkite atgalinio ryšio jungtį į LPT1.
b. pasirinkite Parallel Portsiš meniu, ir pasirinkite parallel port to test ir paspauskite ENTER.
c. Užrašykite kiekvienos lygiagrečios jungties I/O adresų nustatymus į 6-14 lentelę.
d. Pasirinkite Run All Parallel Port Tests punktą iš meniu.
e. Pažymėkite apie kiekvieną nesėkmingą testą 6-15 lentelėje.
f. Išeiname iš šio testo paspaudę ESC klavišą, ištraukiame atgalinio ryšio jungtį.
5. Tikriname sisteminę atmintį (RAM)
a. Pasirenkate Memory Test punktą iš Diagnostic meniu.
b. Pasirenkate Base Memory Test punktą iš meniu.
c. Kiek skirtingų testų galite pasirinkti šiame punkte?
d. Spauskite ENTER klavišą ir teskite RAM testavimą.
e. Pasirinkite Quick Extended Memory Test punktą iš meniu.
f. Kiek skirtingų testų galite pasirinkti šiame punkte?
g. Spauskite ENTER klavišą ir teskite RAM testavimą.
h. Pasirinkite Memory Refresh Test punktą iš meniu, ir spauskite ENTER.
i. Spauskite ENTER, po to ESC klavišą, taip grįšite į Advanced Diagnostic meniu.

6. Tikriname pagrindinius sisteminės plokštės komponentus
a. Pasirenkite Motherboard Test punktą iš meniu ir spauskite ENTER.
b. Pasirinkite Run All Tests punktą iš meniu ir spauskite ENTER.
c. Surašykite į 6-16 lentelę kokius sisteminės plokštės komponentus testavote.
d. Spauskite ESC klavišą, grįšite į Advanced Diagnostic Test meniu.
7. Testuojame video adapterio atmintį ir operacijas
a. Pasirinkite Video Adapter punktą iš meniu ir spauskite ENTER.
b. Pasirinkite Video Card Information punktą iš meniu ir spauskite ENTER.
c. Užrašykite adapterio atminties dydį į 6-17 lentelę.
d. Paspauskite ENTER klavišą, grįšite įVideo Tests meniu.
e. Paleiskite kiekvieną testą esantį šiame meniu.
f. Spauskite ESC klavišą, grįšite į Advanced Diagnostic Test meniu.

8. Testuojame floppy-disk įrenginį
a. Pasirinkite Floppy Disk Tests punktą iš meniu ir spauskite ENTER.
b. Išimkite PC-Check diskelį ir įdėkite tuščią, kuriame yra uždėtas draudimas rašyti (write-protected).
c. Pasirinkite Write Protect Test punktą iš meniu ir spauskite ENTER.
d. Kai prašo išimkite diskelį iš įrenginio, paslinkite rašymo draudimo mygtuką ir panaikinkite draudimą rašyti ir įdėkite diskelį atgal i Floppy įrenginį.
e. Kai Write Protect Test baigiamas, pasirinkite Linear Read Test punktą iš meniu ir spauskite ENTER.
f . Kai Linear Read testas baigiamas, pasirinkite Non-Destructive Write Testą, ir spauskite ENTER. g. Kai Non-Destructive Write testas baigiamas, pasirinkite Random Read/Write Testą, ir spauskite ENTER.
h. Kai Random Read/Write testas baigiamas, pasirinkite View Floppy Disk Test Results punktą ir spauskite ENTER.
i. Kiek testų buvo galima atlikti su Floppy įrenginiu?
j. Spauskite ESC klavišą tris kartus ir sugrįšite į pagrindinį meniu.
k. Išimkite tuščia diskelį ir įdėkite PC-Check diskelį.

9. Rezultatų peržiūrėjimas
a. Pasirinkite Show Results Summary punktą iš meniu ir spauskite ENTER.
b. Naudokite klavišus su rodyklėmis judėdami žemyn sarašu ir susipažinkite su testų rezultatais
Installed Memory:
Main Memory:
Free Memory:
Extended Memory:
Expanded Memory:
c. Paspauskite dukart ESC klavišą, po to paspauskite ENTER taip išeisite iš PC-Check testavimo meniu.
d. Išimkite PC-Check ir paspauskite bet kurį klavišą.
e. Išjunkite kompiuterį.

LENTELĖS

6-1 lentelė
Mikroprocesorio Tipas:
Mikroprocesorio Greitis:

6-2 lentelė
Magistralės tipas

6-3 lentelė

6-4 lentelė

Vidinis kešas:
Išorinis kešas:

6-5 lentelė

IRQ No. Active Device IRQ No. Active Device

6-6 lentelė

Primary Hard Disk Drive Controller porto adresas:

6-7 lentelė

Portų Adresai
Nuoseklus (serial) Portas 2:
Lygegretus spausdintuvo Portas 1 :
Pirminis nuoseklus Portas :

6-8 lentelė

Cilindrų skaičius:
Sektorių skaičius:
Galvučių skaičius:

6-9 lentelė

Pertraukčių lygis:
Jungčių tipas:

6-10 lentelė

6-11 lentelė

Data Bits Per Track:

6-12 lentelė

Linear Seek laikas:
Full Stroke Seek laikas:
Random Seek laikas:

6-13 lentelė

Mean Throughput:

6-14 lentelė

Lygiagrečios jungties I/O adresas

6-15 lentelė

6-16 lentelė

Sisteminės plokštės komponentai, kuriuos testavote

6-17 lentelė

Video adapterio atminties dydis:

Laboratorinio darbo klausimai
1. Kuriame programos punkte galėjote patikrinti DMA kontrolerį?
2. Apibūdinkite informacija kurią galima patyti HDD particijų lentelėse.
3. Išvardinkite kokius sisteminės plokštės komponentus ištestavote.
4. Ką galima redaguoti su PC-Check CMOS RAM editor?