Grafinė Windows XP sąsaja

1 Grafinė Windows XP sąsaja.

Susipažinsime su Windows XP interfeisu. Tai darbo stalas (Desktop), kuriame matome šiukšlių dėžę (Recycle Bin). Recycle Bin – tai toks Windows objektas, į kurį gali patekti ištrinti objektai. Ant darbo stalo gali būti ir nuorodos (Shortcut). Nuorodos nurodo į skirtingus Windows objektus ir leidžia iškviesti šiuos objektus darbui. Darbo pradžioje gali būti naudojamas mygtukas Start, kuris atidaro startinį meniu. Persijungimui tarp programų naudojama užduočių juosta (Task Bar). Task Bar – tai ekrano apačioje esanti juostelė su paleistų programų-priedų mygtukais joje.

Pav. 1 Windows XP darbo stalo vaizdas.

1.1 Langai.

Visos programos, skirtos Windows sistemai turi panašų interfeisą ir vienodus elementus. Kiekviena iš jų turi pagrindinį meniu ir instrumentų juostas (piktografinius meniu).Instrumentų juosta (Toolbar) – tai eilė mygtukų, kurių paspaudimas vykdo vieną iš šios programos funkcijų. Instrumentų juostos dažniausiai būna slankiojačios – tai reiškia, kad pelės pagalba galima perkelti jas į norimą programos lango vietą.Būsenos eilutė (Status Bar) –paprastai apatinė lango eilutė, skirta programos būvio indikacijai.Lango meniu yra kairiajame, viršutiniame, kampe ir turi programos ikonos vaizdą. Spustelėjus ant lango meniu, atsidaro komandų, kurias galima atlikti sąrašas:

Pav. 2 Lango meniu.

• Restore – atstato buvusį lango dydį.• Move – leidžia perkelti langą į kitą ekrano vietą.• Size – keičia lango dydį.• Minimize – minimizuoja langą iki mygtuko užduočių juostoje.• Maximize – padidina langą per visą ekraną.• Close – uždaro programos langą. Tuo pačiu tikslu galima naudoti karštuosius mygtukus Alt+F4.Tokį patį meniu išvysite, jei nuspausite programos mygtuką, esantį instrumentų juostoje.

Pav. 3 Windows XP programos lango vaizdas.

Antraštės eilutė – tai viršutinė lango eilutė, kurioje būna programos pavadinimas. Eilutė keičia savo spalvą priklausomai nuo to, ar aktyvi, ar ne tuo momentu programa.

Nors perkėlimo bei dydžio keitimo operaciją galima atlikti lango meniu pagalba, dažniau tai daroma pele:

• Norint perkelti langą, reikia spustelti pele lango antraštės srityje ir, neatleidžiant mygtuko, perkelti langą į naują vietą.Norint keisti lango dydį, reikia pelės žymeklį nuvesti ant lango bet kurio krašto ir, kai jis įgis dvikryptės rodyklės pavidalą, laikant nuspaustą kairįjį pelės mygtuką, pakeisti lango dydį.

Antraštės eilutėje esantys mygtukai atlieka tokius veiksmus: – uždaro langą. – minimizuoja langą. – maksimizuoja langą. Esant maksimaliam lango pavidalui, šis mygtukas įgyja kitą pavidalą – ir jau atlieka lango dydžio atstatymo funkciją.

Slinkties juostos yra skirtos peržiūrai. Jos atsiranda tuomet, kai dokumento turinys netelpa programos-priedo lange.Judėti dokumentu slinkties juostų pagalba galima tokiu būdu:1. Norint judėti mažomis informacijos porcijomis, reikia spausti pelės mygtuką ant mažų strėlyčių, esančių slinkties juostos galuose.2. Norint judėti lango dydžio porcijomis, reikia spausti pelės mygtuką tarpe tarp rodyklės ir liftinio mygtuko.3. Taip pat galima tempti liftinį mygtuką į viršų arba žemyn.

Pav. 4 Dialogo langas.

Be programų langų egzistuoja dialogo langai, kurie dažniausiai laukia iš jūsų tam tikrų sprendimų. Pavyzdžiui, šis langas siūlo išsaugoti nupieštą piešinėlį. Norint patvirtinti pasiūlytą veiksmą, reikia pele nuspausti mygtuką Yes, norint veiksmo atsisakyti – No, norint atšaukti visą operaciją – Cancel.

Pav. 5 Lango elementai.

Aptarsime lango elementus. Paveikslėlyje pavaizduotas nustatymų langas. Jame atliktų pakeitimų patvirtinimui reikia nuspausti mygtuką OK, atšaukimui – Cancel, veiksmų patvirtinimui be lango uždarymo – mygtuką Apply.Kiti elementai:Kortelės – kortelių žymių, esančių lango viršuje, nuspaudimas atverčia kitą lango «puslapį».Skyrius – tai atskira tam tikrų savybių kolekcija, pavyzdžiui, mūsų paveikslėlyje – Display.Išsiskleidžiantis sąrašas – sąrašas, kurį galima išskleisti, nuspaudus šalia jo esančią rodyklę, ir pasirinkti reikiamą objektą. Pavyzdyje išsiskleidžiantis sąrašas – DPI settings.

Perjungėjas – tai vienos iš nesuderinamų savybių pasirinkimas, kuris nustatomas pelės paspaudimu priešais reikalingąją.Savybių sąrašas – objekto savybių nustatymas. Jeigu spustelėsite pelyte kvadratėlyje šalia savybės, ten pasirodys taip vadinama «vėliavėlė», labiau primenanti «paukščiuką», ir pasirinktoji savybė bus priskirta objektui po mygtuko OK nuspaudimo.

Pav. 6 Savybių sąrašas.

Laukelis – tai tam tikra lango erdvė, į kurią informaciją jums reikės įvesti patiems, pavyzdžiui, laukelis File Name.

Pav. 7 Laukelis.

Sąrašas – tai išvardinti objektai, iš kurių jūs turite pasirinkti, nuspaudus ant vieno iš jų pele. Pavyzdžiui, kompiuterio vartotojų sąrašas.

Pav. 8 Sąrašas.

Dar vienas dialogo langų elementas – tai mygtukas ? . Nuspaudus jį, šalia pelės žymeklio atsiras klausimo ženklelis. Jeigu tokiu žymekliu nuspausite ant objekto, apie kurį jums reikia informacijos, tai ekrane atsivers išplaukiantis langas su aiškinamuoju tekstu.

1.2 Darbas su pele. Operacinės sistemos valdymas – tai jos objektų valdymas. Valdymo būdų kaip ir pačių objektų sistemoje yra nemažai. Vienas iš valdymo būdų – tai valdymas pelės pagalba.Paprasčiausia operacija yra pelės judėjimas. Judinant pelę, ekrane juda pelės žymeklis, turintis strėlės formą. Jeigu žymeklis virš objekto yra užlaikomas, tai šalia kai kurių objektų atsiranda pasufleravimas. Spragtelėjimas (click) – ši operacija yra atliekama greitu pelės kairiojo mygtuko paspaudimu. Kadangi kairysis pelės mygtukas yra naudojamas dažniausiai, todėl, kai yra kalbama apie spragtelėjimą, šį mygtuką ir turime omenyje, jeigu nieko nėra pasakyta apie “dešinįjį mygtuką“. Spragtelėjimo pagalba yra vykdomas objektų pasirinkimas, pavyzdžiui, ant darbo stalo. Pasirinktas objektas yra išskiriamas kita spalva ir tampa “išskirtu“ – paruoštu naudojimui.Dvigubas spragtelėjimas – tai du greiti vienas po kito einantys spragtelėjimai. Dvigubu spragtelėjimu yra paleidžiami priedai ir atidaromi langai.

Perkėlimas – šiuo terminu vadinsime tai, kas angliškai skamba drag-and-drop. Jeigu nuvesime pelės žymeklį ant bet kurios ikonos, paspausime dešinįjį pelės mygtuką ir pajudinsime pelę, tai ikona judės kartu su pelės žymekliu. Jeigu paleisime pelės mygtuką, tai objektas užims naują vietą. Tokiu būdu perkėlimas yra naudojamas objektų vietos pakeitimui. Perkėlimą galima vykdyti ant darbo stalo, languose ir tarp jų.Ištempimas – angliškas pavadinimas click-and-drag. Naudojamas langų dydžių pakeitimui. Jeigu pelės žymeklį nuvesime ant lango rėmelio, tai jis pakeis formą iš paprastos rodyklės į dvikryptę. Tuo momentu galima paspausti kairįjį pelės mygtuką ir judinti pelę, tokiu būdu keisis ir lango dydis.Užfiksuotas spragtelėjimas – technologija click-lock. Šios technologijos pagalba objektą galima perkelti, spustelėjus ant jo kairįjį pelės mygtuką. Vėliau objektas judės kartu su žymekliu. Baigti objekto perkėlimą – pakartotiniu spragtelėjimu. Norint pasinaudoti šia technologija, būtina atlikti specialius nustatymus Control Panel (valdymo juostoje)[1].Ištempimas – angliškas pavadinimas click-and-drag. Naudojamas langų dydžių pakeitimui. Jeigu pelės žymeklį nuvesime ant lango rėmelio, tai jis pakeis formą iš paprastos rodyklės į dvikryptę rodyklę. Tuo momentu galima paspausti kairįjį pelės mygtuką ir judinti pelę, tokiu būdu keisis ir lango dydis. Jeigu paleisite pelės mygtuką, lango dydis pasikeis.Dešinysis pelės spragtelėjimas – nuvedus pelės žymeklį ant objekto ir paspaudus dešinį pelės mygtuką, pamatysime nedidelį meniu, kuris dar vadinamas kontekstiniu meniu ir jame yra nurodytos komandos, kurias galime atlikti su šiuo objektu.

1.3 Darbo stalas.

Darbo stalas (Desktop) yra pats aukščiausias Windows XP aplinkos hierarchijos objektas.Darbo stalas gali turėti skirtingą išorinį vaizdą. Ant jo gali būti tokie objektai kaip aplankai arba nuorodos. Jame yra viena ikona Recycle Bin (aplankas, į kurį perkeliamos ištrintos bylos), bet ir ją galima panaikinti nuo darbo stalo.

Jeigu jūs dirbote su ankstesnėmis Windows versijomis, tai jus gali sutrikdyti jo tuštuma. Tačiau naudojantis užduočių juostos savybėmis darbo stalui galima grąžinti jo klasikinę išvaizdą su ikonomis ir aplankais. Tai dvi ikonos: My Computer (priėjimas prie visų kompiuterio diskasukių ir įrenginių) ir Recycle Bin (aplankas, į kurį persiunčiamos bylos jų trynimo metu). Yra dar vienas aplankas, į kurį mes kreipsimės pakankamai dažnai – tai My Network Places (priėjimas prie tinklo įrenginių). Na ir žinoma, ikona Internet Explorer (naršyklė[2] darbui Internete).Be to, darbo stalas gali būti jūsų langu į Internetą. Ant jo gali būti išdėstyti kanalai ir nuorodos, kurios iš karto perkels jus prie informacijos, saugomos tinkle.

Pav. 9 Recycle Bin ikonos kontekstinis meniu.

Windows objektų vardai gali būti iki 215 simbolių.Kai jūs pelės žymeklį nuvedate ant darbo stalo objektų, išplaukia pasufleravimas. O jeigu spustelėsite ant objekto dešinį pelės mygtuką, atsivers kontekstinis meniu. Šiame meniu pateikiami tie veiksmai, kuriuos galima atlikti tam objektui.

Beveik visi objektai savo kontekstiniame meniu turi punktą Properties. Į objekto savybių langą galima patekti karštųjų mygtukų Alt+Enter pagalba (tai reiškia vienu metu vykdyti dviejų klaviatūros mygtukų nuspaudimą). Savybių langas leidžia peržiūrėti objekto charakteristikas ir daugelį iš jų keisti, pavyzdžiui, bylų atributus, ekrano elementų dydžius ir spalvas, programų darbo parametrus ir daugelį kitų.

1.4 Užduočių juosta ir startinis meniu.

1.4.1 Užduočių juosta.

Užduočių juosta yra pagrindinis Windows XP sąsajos elementas. Bet kurios programos paleidimas yra mygtuko, atitinkančio šią programą, užduočių juostoje atsiradimo priežastis. Naudojant mygtukus, galima persijungti tarp užduočių. Jeigu jūs jau atidarėte kelias vienos ir tos pačios programos kopijas, tai visos jos bus pateiktos užduočių juostoje vienu mygtuku, kurį nuspaudus galėsite peržiūrėti visų kopijų sąrašą, pasirenkant reikalingąją. Jeigu uždarėte programos langą, tai jos mygtukas dings iš užduočių juostos.

Užduočių juostos naudojimas – patogiausias būdas persijungti tarp programų. Taip pat yra ir karštieji mygtukai, skirti persijungimui, pavyzdžiui, Alt+Tab (greitas persijungimas tarp užduočių). Greitas persijungimas nuo vienos užduoties prie kitos yra vykdomas taip: paspaudus Alt+Tab ekrane pamatysime langą, kuriame bus rodomi visos aktyvios programos. Laikydami nuspaudę mygtuką Alt, su mygtuko Tab pagalba nuvedam žymeklį ant reikalingos programos ikonos ir atleidžiame mygtuką Alt, tokiu būdu persijungsime prie tos programos, kuri buvo pažymėta.Alt+Esc – persijungti prie kitos užduoties.Ctrl+Esc – atidaryti startinį meniu.

Užduočių juostoje gali būti laikrodis ir įvairių režimų davikliais. Norint, kad ši užduočių juostos dalis neužimtų per daug vietos, ją galima suskleisti. Tuomet matysime tik laikrodį ir tuos indikatorius, kuriuos jūs ką tik naudojote. Norint suskleistiišskleisti indikatorių sritį (notification area), reikia nuspausti mygtuką su rodykle.Pagal nutylėjimą užduočių juosta yra žemutinėje ekrano dalyje, jos negali uždengti programų-priedų langai. Vartotojas turi galimybę užduočių juostą sutvarkyti pagal savo skonį – pakeisti jos plotį, perkelti į bet kurį ekrano kraštą, padaryti ją «pasislepenčia».

Pav. 10 Užduočių juosta ir jos kontekstinis meniu.

Užduočių juostos kontekstiniame meniu yra komandos, skirtos langų ekrane išdėstymui:Cascade Windows – langus išdėstyti kaskadomis.Tile Windows Horizontally – langus išdėstyti iš viršaus į apačią.Tile Windows Vertically – langus išdėstyti iš kairės į dešinę.Show the Desktop – minimizuoti visus langus.Be to, kontekstiniame meniu yra šios komandos:Lock the Taskbar – “užrakinti” užduočių juostą. Šiuo atveju negalima keisti jos dydžio ir perkelti į kitą ekrano vietą.Task Manager –užduočių valdytojo iškvietimas. Žr. skyrelį “Task Manager”.Properties – užduočių juostos savybės.

1.4.2 Task Manager.

Norint iškviesti užduočių valdytoją, reikia nuspausti dešinį pelė mygtuką tuščiame užduočių juostaos plote ir pasirinkti punktą Task Manager arba vienu metu nuspausti mygtukus Ctrl+Alt+Del.Užduočių menedžeris pateikia detalią informaciją apie kompiuterio darbą, apie vykdomas programas ir procesus.Jeigu jūs prijungti prie tinklo, tai galite peržiūrėti tinklo statusą ir kaip jis funkcionuoja.Jeigu prie jūsų kompiuterio per tinklą yra prisijungę vartotojai, tai galite pažiūrėti kas jie tokie, pasiųsti jiems pranešimus arba atjungti juos.Naudojant užduočių menedžerį galima baigti “pakibusios” programos arba proceso vykdymą. Tokia programa šalia savo pavadinimo turi atitinkamą užrašą Not responding. Reikia pažymėti “pakibusį” priedą ir nuspausti mygtuką End Task.

Pav. 11 Užduočių menedžerio langas.

1.4.3. Startinis meniu.

Dažniausiai darbas Windows yra pradedamas mygtuko Start paspaudimu. Pirmą kartą startuojant Windows, startinis meniu būna atidarytas. Viršutinėje meniu eilutėje atsispindi vartotojo vardas.

Startinis meniu leidžia lengvai pasiekti dažniausiai jūsų kompiuteryje naudojamas programas. Dešinė startinio meniu dalis padalinta į dvi dalis: programos , esančios aukščiau dalinimo linijos, vadinamos pinned (pagrindinėmis) ir programos , esančios žemiau dalinimo linijos most frequently used (dažniau naudojamos). Pirmosios visada prieinamos ir gali būti iškviestos, paspaudžiant jų nuorodas. Galima pridėti prie jų savo programą. Antrosios atsiranda sąraše po to, kai jūs jomis pasinaudojat. Tokių programų kiekį galima nustatyti. Kai tik programų sąrašas viršija nustatytą skaičių, viena iš seniau naudojamų programų pakeičiama nauja.Galima modifikuoti startinį meniu ir netgi grąžinti jam ankstesnių Windows versijų klasikinį vaizdą.

Pav. 12 Išskleistas startinis meniu.

Žemai, dešinėje pusėje yra punktas All Programs, kuris atidaro hierarchinį prieinamų programų meniu. Meniu All Programs turi Accessories, Administrative Tools, StartUp, Games meniu, punktą Internet Explorer, o taip pat jūsų kompiuteryje įdiegtų priedų ir programų sąrašą.

Dešinysis startinio meniu stulpelis turi priėjimą prie dažniausiai naudojamų operacinės sistemos objektų ir programų:

My Documents – dokumentų, grafikos ir kitų bylų saugojimo vieta.My Music – muzikinių bylų saugojimo vieta.My Picture – grafinių vaizdų, taip pat gautų skaitmeninės fotokameros arba skenerio pagalba, saugojimo vieta.

My Computer saugo objektus, kurie atitinka visus lokalinio kompiuterio įrenginius. Šio aplanko negalima ištrinti, nes jis yra vienas iš svarbiausių Windows hierarchijos objektų.Control Panel – priėjimas prie programos, leidžiančios atlikti jūsų sistemos nustatymus.Search iškviečia Explorer langą, skirtą duomenų paieškai. Duomenų galima ieškoti ne tik jūsų kompiuteryje, bet ir kituose lokalaus tinklo kompiuteriuose, o taip pat Internete. Be to, jūs galite ieškoti žmonių ir jų elektroninio pašto adresų.Help and Support – iškviečia Windows informacinę sistemą.Run – skirta programų-priedų paleidimui. Dialogo langas turi mygtuką Browse, skirtą norimos bylos paieškai diske. Komandoje Run jūs taip pat galite parašyti Web – puslapio adresą ir pereiti į jį.Mygtukas Log Off leis užsiregistruoti sistemoje kitu vardu. Išsaugojus duomenis, iškart pasirodo dialogo langas, siūlantis užbaigti darbą su sistema ir įeiti kitu vardu (Log off) arba persijungti kito vartotojo vardu (Switch user).Mygtukas Turn Off Computer (darbo pabaiga) iškviečia darbo užbaigimo langą.

1.4.4. Darbo kompiuteryje užbaigimas.

Startinio meniu mygtukas Turn Off iškviečia dialogo langą.

Pav. 13 Darbo užbaigimo langas.

Šis langas siūlo tokias galimybes:1 Turn Off – išjungti kompiuterį. Sistema uždarys visas aktyvias programas-priedus (prieš tai vartotojui suteikus galimybę išsaugoti duomenis) ir išsaugos visus Windows pakeistus parametrus. Kol duomenys bus perkeliami į kietą diską, ekrane bus pateikiamas pranešimas “Windows is shutting down”, o po nedidelės pauzės – pranešimas apie tai, kad galima išjungti kompiuterį: “It’s now safe to turn off your computer”.

2 Restart– perkrauti kompiuterį.3 Stand by – kompiuteris «užmigs». Šis režimas naudingas baterijos energijos išsaugojimui nešiojamuose kompiuteriuose. Tačiau ir paprastuose kompiuteriuose jis gali būti naudingas energijos taupymui tuo atveju, kai kompiuteris kurį laiką nereikalingas. Tokie įrenginiai kaip monitorius arba kietasis diskas šiame režime išsijungia ir naudoja mažiau energijos. Kai kompiuterio vėl prireikia, jį galima greitai «pažadinti». Be to, darbo stalas kaip ir pirma turės visus atidarytus dokumentus ir programas.

1.5. Kontekstinis darbo stalo meniu.

Darbo stalas (Desktop) yra vienas iš Windows objektų.Žodį “objektas” galima suprasti įvairiai – pradedant nuoroda į kitame pasaulio krašte esančią bylą ir baigiant konkrečiu įrenginiu, pavyzdžiui, jūsų kompiuterio kietuoju disku.Kiekvienas objektas turi savo unikalias savybes. Sužinoti bet kurio objekto savybes yra labai paprasta: tereikia spragtelti dešiniu pelės mygtuku ant objekto ir atsivers meniu, kurį ir vadinsime kontekstiniu.Bet kurio objekto kontekstinis meniu baigiasi tuo pačiu punktu – Properties (savybės). Spragtelėję pelės mygtuku ant šio punkto, galėsite sužinoti pasirinkto objekto savybes.

Pav. 14 Kontekstinis darbo stalo meniu.Peržiūrėkime darbo stalo kontekstinį meniu:1. Arrange Icon – ši komanda skirta ikonų, esančių ant darbo stalo, rūšiavimui: 1.1 Name – rūšiavimas pagal vardą (objektai ant darbo stalo bus sutvarkyti pagal abėcėlę). 1.2 Type – rūšiavimas pagal tipą (vienodų tipų objektai bus išdėstyti greta vienas kito). 1.3 Size – rūšiavimas pagal dydį (objekto dydį galima sužinoti žvilgtelėjus į jo savybes). 1.4 Modified – rūšiavimas pagal objekto modifikacijos datą. 1.5 Show in groups – sugrupuoti objektus pagal jų tipą. 1.6 Auto Arrange – visi darbo stalo objektai bus automatiškai surūšiuoti ir jų jau nebus galima išdėstyti kur panorėjus. Pabandžius juos patraukti iš vietos, jie vėl grįš kur buvę. 1.7 Align to Grid – darbo stalo objektai bus išdėstyti pagal tinklelio linijas.

1.8 Show Desktop Items – leidžia paslėpti visas darbo stalo nuorodas arba vėl jas parodyti. 1.9 Lock Web Items on Desktop – pritvirtinti Web elementus ant darbo stalo. 1.10 Run Desktop Clean Wizard – leidžia iškviesti darbo stalo valymo nuo nereikalingų ikonų meistrą.2. Paste – objektą, nukopijuotą į laikino saugojimo buferį (Clipboard), įkelia ant darbo stalo.3. Paste as Shortcut – įkelia objektui nuorodą.4. New – įkelia naują objektą.Apie tai, kaip dirba šios trys komandos ir kam jos yra naudojamos, pakalbėsime truputį vėliau.5. Refresh – darbo stalo atnaujinimas.6. Undo – atšaukia paskutinį veiksmą, atliktą su darbo stalo objektais.7. Properties – iškviečia darbo stalo savybes.

1.6 Darbo stalo savybės.

Darbo stalo savybių langą galima iškviesti komandos Properties, esančios darbo stalo kontekstiniame meniu, pagalba.Atsiveria dialogo langas, kuris vadinasi Display properties ir šio lango pagalba yra nustatomos monitoriaus savybės. Langą sudaro visa eilė kortelių, kurias galime peržiūrėti, spragtelėję pele ant reikiamos kortelės pavadinimo.

1.6.1. Kortelė Themes.

Ši kortelė leidžia pakeisti schemą, naudojamą Windows išoriniam apvalkalui. Darbo stalo schema – tai nustatymų, skirtų ikonoms, šriftams, garsui ir kitiems lango elementams, rinkinys. Galima persijungti tarp schemų, sukurti savo asmenines schemas arba atstatyti klasikinį Windows vaizdą.Jeigu jūs pakeitėte vieną iš schemos elementų, pavyzdžiui, darbo stalo foną arba ekrano saugojimo programą, tai rekomenduojama išsaugoti schemą nauju vardu. Jeigu jūs atlikote pakeitimus, o po to pakeitėte schemą, tai jūsų pakeitimai bus prarasti.Norint nustatyti naują schemą:1. Kortelės Themes laukelyje Theme pasirinkite schemą.2. Schemos nustatymui nuspauskite mygtuką Apply.

Pav. 15 Darbo stalo savybių kortelė Themes.

Kiekvienas kompiuterio vartotojas gali nustatyti savo darbo stalo įforminimo schemą.

1.6.2. Kortelė Desktop (Fonas).

Ši kortelė leidžia nustatyti darbo stalo fono paveikslėlį. Paveikslėlį ekrane galima pateikti kaip mozaiką, nustačius laukelyje Position savybę Tile, perkelti į ekrano centrą – savybė Centred arba jį nustatyti per visą ekraną – savybė Stretch. Paveikslėliai – tai pagrindinio Windows aplanko bylos, išsaugotos *.bmp ir *.jpg formatu. Galime pasirinkti bet kokį piešinėlį esantį diske, naudojant mygtuką Browse. Jeigu jums paveiksliukas kaip fonas netinka, tai galite nustatyti darbo stalo fono spalvą atsiveriančio sąrašo Color pagalba.

Pav. 16 Fono nurodymas ir kiti darbo stalo nustatymai.

Nuspaudus mygtuką Customize Desktop, galima atlikti eilę kitų darbo stalo nustatymų:1. Skyriuje Desktop Icons galima nurodyti, kokias jūs norite matyti standartines ikonas ant darbo stalo greitam sistemos objektų pasiekimui. Tai gali būti My Documents, kuriame saugomi jūsų dokumentai, My Computer – priėjimas prie kompiuterio kaupiklių, My Network Places – priėjimas prie tinklo įrenginių ir Internet Explorer – Web turinio peržiūros programa (naršyklė).2. Pateiktame žemiau sąraše galima pakeisti standartinių objektų ikonų išvaizdą. Reikia pažymėti ikoną ir nuspausti mygtuką Change Icon. Bus pateiktas skirtingų ikonų rinkinys, skirtas pakeisti esamą ikonos išvaizdą. Norint grąžinti standartinę ikonos išvaizdą, reikia nuspausti mygtuką Restore Default.3. Skyriuje Desktop cleanup nuspaudus mygtuką Clean Desktop Now galima iškviesti meistrą, kuris išvalo jūsų darbo stalą, nuo jo nurinkdamas jūsų nenaudojamas ikonas.

Visi šie nustatymai yra General kortelėje. Kortelėje Web galima nustatyti darbo stalo aktyvius elementus, t.y. pridėti Web-puslapius bei kanalus.

1.6.2.1. Desktop Clean Wizard.

Šis meistras panaikina nuo darbo stalo nenaudojamas ikonas. Meistras automatiškai paleidžiamas kas 60 dienų, tačiau jį galima iškviesti ir priverstinai:1 Darbo stalo savybėse pereiti į kortelę Desktop, nuspausti ant Customize Desktop ir skyriuje Desktop cleanup iškviesti meistrą, nuspaudus mygtuką Clean Desktop Now.arba2 Ant darbo stalo spustelėti dešinį pelės mygtuką ir iš kontekstinio meniu pasirinkti komandą Run Desktop Clean Wizard.Pirmame meistro žingsnyje pateikiamas ikonų, kurios buvo nenaudojamos paskutinių 60 ir daugiau dienų laikotarpyje, sąrašas. Jums bus pasiūlyta nuimti vėliavėles prie tų ikonų, kurias vis dėl to norėtumėte palikti.Antrame meistro žingsnyje parodomas naikinamų ikonų sąrašas ir pranešimas, kad jos bus patalpintos į Unused Desktop Shortcut aplanką, kuris bus ant darbo stalo.

Pav. 17 Desktop Cleanup Wizard.

3 Jeigu jūs nenorite, kad meistras pasileistų automatiškai, tai darbo stalo savybių skyriuje Desktop cleanup reikia nuimti vėliavėlę priešais savybę Run Desktop Cleanup Wizard every 60 days.4 Norint panaikinti darbo stalo ikoną, reikia pažymėti ją ir nuspausti klaviatūroje mygtuką Delete.

1.6.3. Kortelė Screen Save.

Ši kortelė leidžia konfigūruoti ekrano saugojimo programas. Čia galima nustatyti, kokį laiką kompiuteris neturi būti naudojamas, kad įsijungtų Screen Saver (laukelis Wait), ir ar reikia rodyti ekrane kvietimą į sistemą po Screen Saver atjungimo (On resume, display Welcome screen). Spustelėjus mygtuką Settings galima sukonfigūruoti Screen Saver.

Pav. 18 Kortelė Screen Saver.1.6.4. Kortelė Appearance.

Atsiveriančiame sąraše Scheme galima pasirinkti bet kurį standartinį aplinkos spalvų ir šriftų nustatymo variantą.Jeigu nuspausite mygtuką Advanced, tai laukų Item ir Font pagalba galėsite nustatyti spalvą ir šriftą konkretiems schemos elementams.

Pav. 19 Kortelė Appearance.Mygtukas Effects leis atlikti dar keletą nustatymų:1 Use the following transition effects for menus and tooltips –atsiveriantiems meniu ir išplaukiantiems pasufleravimams galima naudoti šiuos efektus: Fade effects – «išplaukiantis», Scroll effects – «slenkantis». Jeigu priešais savybę nuimsite vėliavėlę, tai animacinis efektas nebus naudojamas.2 Use the following method to smooth edges of screen fonts – naudoti ekrano šriftų išlyginimo metodą: Standard – standartinį, Clear Type – “švarų” (naudojamas plokščiuose skystųjų kristalų monitoriuose).3 Use large icons – naudoti dideles ikonas.4 Show shadows under menus – rodyti šešėlius atsiveriantiems meniu.5 Show window contents while dragging – rodyti lango turinį jų perkėlimo metu.6 Hide underlined letters for keyboard navigation until I press Alt key – jei nėra nuspaustas Alt mygtukas, paslepia pabrauktas raides, skirtas darbui su karštais mygtukais. Kiekvienas meniu gali būti atidarytas ir meniu komanda įvykdyta klaviatūros pagalba (nenaudojant pelės), nuspaudus mygtukus Alt ir pabrauktą meniu arba komandos raidę.

Pav. 20 Dialogo langas Effects.

1.6.5. Kortelė Settings.

Leidžia pakeisti videosistemos spalvų režimą (Color Quality) ir skiriamąją gebą (Screens Resolution). Parametrų reikšmės priklauso nuo videoadapterio, monitoriaus bei videotvarkyklių galimybių. Mygtukas Advanced leidžia pakeisti videoadapterį.

Pav. 21 Kortelė Settings.