Jvision programa

Turinys
Įvadas 3
Istorija 4
Jvision apibūdinimas 4
Jvision privalumai 4
Diagramų rūšys kuriamos Jvision programa 5
Programos naudojimasis 6
Use case diagramos perkūrimas 10
XML failų reikšmė 10
Išvados 11
Literatūra 12Įvadas
Šiuolaikiniame technikos pasaulyje net ir informacija turi būti pateikta vaizdžiai ypač konferencijose ar susirinkimuose, vykstančiuose pristatymuose ir pan. O kaip tai padaryti, kad kuo gražiau ir patraukliau atrodytų.
Dokumentacijai sukurti naudojamos įvairios vaizdingos priemonės kuo vaizdingiau pateikti informaciją. Todėl išnagrinėjau ir aprašiau detaliau siūlomą programą Jvision. Ja pasinaudoti kaip vaizdavimo priemonę pateikiant sugalvotas schemas, diagramas. Tai panašu į Microsoft Office Viisio programą. Istorija
Jvision buvo sukustas Vision sistemų laboratorijoje, Dublino miesto universitete. Originalių idėjų Jvision kūrėjai yra Christoph Crasemann ir Ph.D. Nauja versija sukurta 2002 metais sausio 28 dieną. Tai penkioliktas kūrimas. Ji tęsia pagrindinius principus: palengvinti programuotojams kūrimą dokumentacijos lengvai ir taip pat lengvai net ne programuotojui modeliuoti veiklos procesus ilgai negalvojant. Taip pat lengvai paversti diagramas į HTML sistemą. Dabar Jvision laikosi operacijos komandos. Tai reiškia, kad galite valdyti dokumentatoriaus HTML eksploatavimą automatiškai. Tokiu pavyzdžiu visos diagramos ir JavaDoc integracija gali būti leengvai atnaujinta. Patys didžiausi pasiekimai buvo padaryti darbo linijom. Tai yra patobulinti, todėl galite sukurti diagramas.Jvision apibūdinimas
Sukurti klases pasinaudojant Jvision komandomis. Generuoti visas svetainės diagramas kurios integruotos su Sun JavaDoc. Nemėgsta brangių ir komplikuotų ciklų įrankiais kurie yra Jvision. Tai yr

ra nebrangus ir lengvai naudojamas priemonių kūrėjas ypač Java programuotojams. Papildomai Jvision naudoja vieną žymėjimų sistemą,UML.
Norint nustatyti filtrą bendrai diagramai ar individualiom klasėm paslėpti informaciją iš peržiūros(paslėpti pažymėtas savybes, metodus ar kategorijas kaip viešą, privatų ar apsaugotą). Įsivaizduoti klasės situaciją pridedant poklases ir superklases ar susijusias klases diagramai.
Šios programos versijų yra nemažai todėl ir galimybės įsigyti yra skirtingos yra keletas versijų kurias galite tiesiogiai įsigyti atsisiuntę iš internetinio puslapio.Jvision Privalumai
Lengvai persiųsti leidimus sukuriant klases, kintamus dydžius ir metodus Jvision diagramos tapytojuje, kuris generuos kodo šablonus. Taigi netgi ne programuotojas gali konstruoti objektų modelius kurie generuos šablonus Java programuotojui.
Dokumentacija naudojant Jvision diagramas yra visada ir iki dabar ir turimas visiems su interneto naršyklei naudojate dokumentatorių (Documentor) HTML generuoti akimirksniu.Diagramų rūšys kuuriamos Jvision programa
Savybės, kurios taikomos abiems klasių diagramoms ir Use case ir klasės diagramoms, tačiau yra daugiau diagramų kuriamų Jvision programa:

 Use case

 Klasės

 Gajos

 Sekos

 Bendradarbiavimo

 Paketo

 Funkcijos
 Būsenos
 Komponentų
 IšdėstymoProgramos naudojimasis
Sukuriant naują diagramą
Reikia eiti į File| New menių juostoje arba pasirinkti New diagram įrankių juostoje. Pasirinkti bet kurį tinkamą klasės ar išpildymo įvykio(use case) diagramą ir pasirinkti Ok mygtuką po to pabaigsite. Jūs sukūrėte naują diagramos tapytoją (Diagram Painter) rūšies kurią pasirinkote prieš tai. Pirmas paveiksliukas yra klasės diagramos tapytojas ir sekantis paveiksliukas yra išpildymo įvykio diagramos tapytojas(Use ca

ase diagrama Painter).

Šios diagramos yra skirtingos atkreipiant dėmesį į skirtingus objektų žymėjimus ir skirtingus menių elementus.

Diagramos ypatybės(Properties)
Galite lengvai pakeisti diagramos išvaizdą su diagramos ypatybėmis. Kaip pakeisti spalvas įvairių objektų Jvision’e kaip klasės atrodo. Pradėti reikia nuo Edit| Properties menių juostoje, arba spragtelti dešinę pelės mygtuką tuščiame plote diagramų tapytojuje ir pasirinkti Edit| Properties. Visos ypatybės nustatytos čia bus taikomos esamai diagramai. Ši kortelė rodo diagramos pavadinimą, sukūrimo datą, paskutinį kartą kada diagrama buvo pakeista ir autoriaus informaciją jei tai nurodyta intentiškumo kortelėje.
Pasirinkti bet kokias pristatymo galimybes kokias tik norite. Naudokite: stereotipines savybes(stereotipes), spalvas(color scheme), rodyti paveldėjimo simbolius(inheritance), simbolius(simbols), rodyti matomumo simbolius(visibility simbols), nuslepti trūkstamas sekcijas, rodyti atrinktus ryšius kurie pasirinkti kaip nutylėti.
Pavyzdžiui: naudodami nepasiekiamus stereotipus, leiskite nuslėpti trūkstamas sekcijas ir leiskite rodyti tinkamą pilną klasės pavadinimą žymėjimų kortelėje. Tada diagramos tapytojuje išjunkite atributų rodymą. Parinkite parinktis ryšio išdėstymą(Relation layout). Pakeiskite spalvas simboliams jei nereikalingi. Padaryti tą galite pasirenkant objektą dešinėje pusėje, kurio spalvą norite pakeisti tada pasirinkti spalvą iš paletės dešinėje ir paspausti (<<) mygtuką pasirinkimui patvirtinti. Jei reikia daugiau spalvų nei rodoma paletėje pasirinkite (More colors). Šiame lange taip pat galima nustatyti sluoksnį use case apibūdinimui kūrėjų. Use case apibūdinimas kūrėjo matomas kaip kontūras aplink use case. Ap

pibūdinimas tiksliai apibrėžtas čia bus rodomas kai pasileisite dokumentatorių (JavaDoc) dokumentuose. Ten rodys vardą: nustatyti jūsų slapyvardžio tipą. Kur nurodyta vardas ir organizacija, nustatykite tipą jūsų pilnu vardu nurodyta tvarka. Ši informacija bus rodoma diagramose taip kaip dokumentuose, kuriuos atspausdinsite.
Pastaba: tai yra šiek tiek skirtinga nuo nustatymų jūsų indentiškumo pirmenybėse(Preferences). Indentiškumas, kuris yra nustatytas yra globalus, jis naudojamas prie Jvision. Visos naujos diagramos numatys numatys indentifikavimą nustatytą nustatymuose. Beto eiti į Edit| Properties| Identity. Galite pakeisti indentifiškumą naudojamą vartojamai diagramai.

Dokumentorius

Diagramos filtravimas
Kaip filtruoti norimą informaciją išnaudojant filtrą naudojamai atidarytai klasės diagramai? Reikia pasirinkti Edit| Filter menių juostoje ar paspausti dešinį pelės mygtuką tuščioje erdvėje diagramos tapytojuje ir pasirinkti Edit| Filter .Šis filtro redaktorius atsiras. Tikrina tipus kuriuos norite paslėpti ir netikrina tipų kuriuos norite rodyti. Pavyzdžiui tikrinant ne viešus paslėps viską išskyrus viešas paslaugas. Kai filtras yra kartą jau nustatytas galite visada sugrįžti į filtro redaktorių (pakartojant paskutinius du žingsnius) netikrinti ir tikrinti daugiau pasirinkimų.
Rodomas klasės sąrašas
Eiti į View| Show class list menių juostoje. Nauja konstrukcija bus rodoma kairėje pusėje, sudarant sąrašą visos klasės nurodytoje diagramoje. Kai pasirinksite vardą klasės sąraše atitinkama klasė diagramos tapytojuje bus išryškinta.
Pridedant linijas
Eiti į Add| Line menių juostoje arba pasirenkant Add line mygtuką įrankių juostoje. Kai pelės rodyklė pasikeis iš

š įprastos į „+“ simbolį, paspauskite ekrane kur norite padėti vieną pabaigą linijos ir stabdyti .kai linija bus norimo dydžio (kai bus kita linijos pabaiga). Atleiskite mygtuką kai nupiešiate liniją. Linija gali buti piešiama tarp klasių. Tai yra kaip atrodys diagramos tapytojuje. Pažiūrėkite use case diagramos žymėjimus aprašymo kitiems linijų stiliams.
Jvision įrankių juosta
Jvision turi 3 įrankių juostas, kurios siūlo greitą priėjimą daugiausiai naudojamiems uždaviniams ir operacijoms. Kai dirbate su klasės diagrama, pagrindinė įrankių juosta, kuri rodoma yra klasės diagramos įrankių juostoje.

Kai dirbate su klasės diagrama ten bus antra įrankių juosta, kuri rodoma žemiau klasės diagramos įrankių juostos pavadinimu Layout toolbar. Ji atrodo taip:

Naudojant išorės redaktorių
Naudojant Jvision redaktorių galite specifikuoti jūsų nuosavą redaktorių redaguoti Java ir UML kodus.
Savybės ir ryšiai
Jvision naudoja UML terminą „savybė“ kai peržiūrima programos kintamus dydžius.Use case diagramos perkūrimas
Peržiūra šablono per Rotional Rose yra Logical View| Main šablonas. Po importavimo iš XML pasirinkite Use case View| Main šabloną. Use case diagramą ne automatiškai parodo pagrindiniame šablone sukuriama rankiniu būdu. Ikonos ir pavadinimai atstovauja objektų atsiradimą dialogo lange kairiajame kampe. Paspauskite ant objektų ir traukite juos į pagrindinį šabloną. Asociacijos ir sąryšiai automatiškai sukuriami kai įkeliami objektai.
Jvision padeda įsivaizduoti ir perduoti kodo struktūrą. Galite taip pat atkurti tai kas kito padaryta UML klasės diagramos iš iš šaltinių ar kodų. Taip pat galite skubiai sukurti svetainę iš diagramų. Tai integruota su JavaDoc. Jvision vadovas tinklu yra laisvai struktūriškai apibrėžtas kaip nuolatinis, kopijų terminalo vadovas. Tačiau kol tai yra tinklinis vadovas: visada leidžia žinoti tiksliai kur esate, leidžia grįžti atgal į priekį į viršų į apačią per Jvision vadovą. Vaizdas yra dalijamas greta išvirkščių linijų į dalis ir numeracijas.XML failų reikšmė
Atidarydami Jvision Use case diagramas per Rotional Rose versiją užtikrinsite, kad turite eksportavimo galimybes Jvision use case diagramos į XMI naudojant Jvision XMI Exporter. Jau kai tai padaryta vieną kartą galite importuoti Use case diagramą per Rotional Rose pasirinkę Tools| Import UML model. Atsiradęs dialogo langas reikalaus pasirinkti XML failą kurį sukūrėte.Išvados
Šia programa nėra sunku naudotis net su ja nesusidūrusiam su ja. Pagrindinės galimybės buvo aptartos, todėl nemanau, jog iškiltų problemų naudojantis šia programa. Tai laisvai naudojama programa galima jos versijų parsisiųsti iš interneto tad jei rasite geresnę vaizdavimo priemonę galėsite tiesiog išdiegti iš savo kompiuterio.Literatūra
1. www.objectinsight.com/product/,
2. http://www.object-insight.com/manual/html/using_jvision.html

Leave a Comment