“Jargon”. Kas tai?

“Jargon”. Kas tai?

Lietuvių kalbos vystymąsi, jos ateitį lems mokslo ir technologijos kalba. Dabar kompiuterininkų kalboje ir knygose daug žargono. Vertiklės Jargon’as panaudojimas padėtų atsikratyti mūsų kompiuterijos žargono. Lietuvoje turi būti bent jau bendrojo vartojimo lietuviškos programos. Tačiau negaminami nei lietuviški “Windowsai”, nei lietuviškos jų programų versijos.
Operacinės sistemos ar kitokios programos lietuviškos versijos darymas nemažai kainuoja. Lietuviškos versijos parengimui reikia vienų ar dvejų metų. Todėl programa pasensta.
Yra kitas, pigesnis programų pritaikymo savo kraštui kelias. Tai specialios, vartotojo sąsajos vertimo, programos panaudojimas. Sąsajos vertiklė veikia programos įkelties metu. Jinai išverčia valdymo komandas, dialogo langus, būsenos pranešimus, mygtukų pavadinimus. Ji neverčia pagalbos žinynų. Todėl ji neprilygsta lietuviškoms programų versijoms. Tačiau vertiklė nenustoja veikti, pasikeitus programos versijai. Reikia tik pakoreguoti jos žodynus naujai versijai. Todėl vertiklės panaudojimas yra pigesnis už lietuviškos programos versijos parengimą. Vertiklė nekeičia programos, o tik verčia. Išjungus vertiklę, programos vėl ima veikti savo pirminiu pavidalu.
Internete galima rasti KT International firmos reklamuojamą japonišką vertiklės “Superlinguist Manager” variantą. Įvairių kalbų žodynus teikia MDR Telemanagement Limited firmos vertiklė “Jargon”. Ši vertiklė veikia “Windows 3”, “Windows 95” ir “Windows 98” operacinėse sistemose. Yra šios vertiklės pagrindinės sisteminės “Windows” dalies žodynai danų, olandų, vokiečių, prancūzų, italų, japonų, norvegų, portugalų, ispanų, švedų, lenkų, suomių ir čekų kalbomis. Kuriami žodynai arabų ir kinų kalboms.
“Jargon” padėtų atsikratyti mūsų kompiuterijos žargono. Atsiradus lietuviškoms programų sąsajoms lietuviškose knygose būtų aptariamos lietuviškos sąvokos, komandos.

Vertiklės “Jargon” programų pasiūlos lange vartotojas sudaro reikiamų versti programų sąrašą (1 pav.) ir nustato vertimo parinktis. Kalbos parinkties rėmelyje kiekvienai programai parenkama kalba. Paspaudęs mygtuką “Įrengti”, vartotojas gali papildyti vertiklę kitų kalbų žodynais. Mygtukas “Redakcija” iškviečia frazių žodyno redaktorių, kuris leidžia papildyti ir pakeisti žodyno frazes. Atlikus nustatymus belieka paspausti mygtuką “Užverti”. Vertiklė pasilieka veikti darbo programų fone. Visų sąraše esančių programų sąsajos verčiamos jų įkelties metu.

2 pav. “Jargon” išverstas “Paint” langas.

Piešimo programa “Paint” naudojasi “Windows” komandomis ir dialogo langais. Todėl įrengus sisteminį “Windowsų” žodyną, “Paint” jau tampa labai lietuviška (2 pav.). Programos savasis žodynas nėra didelis.Jį matome 3 pav.

3 pav. Piešimo programos “Paint” žodynas.

[ Application Source/Mspaint – U.S. English/ENU (ALDA Technologies Ltd.,Frank R.S. Waldner) ]
1=Zoom In
2=Zoom Out
3=View Picture
4=Tools and Linesize
5=Palette
6=Cursor Position
7=Outline
8=Shadow
9=Pick
10=Flip Horizontal
11=Flip Vertical
12=Inverse
13=Shrink + Grow
14=Tilt
15=Image Attributes
16=Brush Shapes
17=Edit Colors
18=Get Colors
19=Save Colors
20=Omit Picture Format
21=About Paintbrush
22=Width
23=Height
24=Units
25=in
26=cm
27=pels
28=Colors
29=Black and White
30=Default
31=Tool Box
32=Color Box
33=View Bitmap
34=Text Toolbar
35=Flip/Rotate
36=Invert Colors
37=Clear Image

[ Application Target/Mspaint – Lietuvių/LIE ]
1=Didinti
2=Nebedidinti
3=Paveiksliuko i240vaizda
4=Parankin235 ir linija
5=Palet235
6=222ymeklio vieta
7=Apvadas
8=208e240235lis
9=Keisti
10=Guls232ias vertimas
11=Sta232ias vertimas
12=Apgrą254a
13=Sutraukti + Didinti
14=Nuosvyris
15=Paveiksliuko atributai
16=Plunksnos pavidalai
17=Spalv248 taisa
18=Spalv248 imtis
19=Spalv248 225ra240ymas
20=* Omit Picture Format
21=Apie pie240tuv230
22=Plotis
23=Auk240tis
24=Vienetai
25=coliai
26=cm
27=* pels
28=Spalvinis
29=Nespalvinis
30=Numatyti
31=Parankin235
32=Palet235
33=Bmp i240vaizda
34=Teksto parankin235
35=Versti/Sukti
36=Spalv248 apgr224254a
37=I240valyti paveiksl224

Dar vieną sąsajos vertiklės panaudojimo privalumas – galimybė viename kompiuteryje, ar net viename darbalaukyje turėti programas su skirtingų kalbų sąsajomis. Tiems, kuriems nepriimtina lietuviška aplinka, pakanka paspausti Starto mygtuką (4. pav), pasirinkti komandą Stabdyti ir pranešimo apie “Windows” stabdymą lange pažymėti akutę “Užverti visas programas ir įsijungti kitam vartotojui”. Taip mygtuku patvirtinus pasirinkimą, įjungiamas kitas darbalaukis, kuriame neveikia vertiklė, arba veikia kitos kalbos vertiklė. Taigi lengvai grįžtama prie angliškos aplinkos.

Surinktos angliškas “Microsoft Word 7.0” ir “Microsoft Word 97” meniu komandų, dialogo langų, pranešimų frazės ir sudarytas bandomasis jų vertimo į lietuvių kalbą žodynas. Daugelis “Wod 7.0” ir “Word 97” frazių skiriasi. Pagrindinis skirtumas – didžiųjų ir mažųjų raidžių vartojime. “Word 7.0” daugelis frazių žodžių prasideda didžiosiomis raidėmis, o “Word 97” – mažosiomis.
Išbandytas dviejų sąsajos vertiklių – MDR Telemenagement Limited vertiklės “Jargon” ir KT International vertiklės “Superlinguist Manager” bandomosios versijos veikimas verčiant “Microsoft Word” sąsają į lietuvių kalbą (5 pav, 6 pav).
5 pav. “Jargon” išverstas “Word 7.0” langas

6 pav. “Superlinguist Manager” išverstas “Word 7.0” langas

Naudota literatūra:

1. Žurnalas “Kompiuterija” 1998 Nr. 8 (12).
2. Žurnalas “Kompiuterija” 1998 Nr. 12 (16).