Internetas.

Internetas.
Internetas – pasaulio kompiuterių tinklų sistema, kurioje yra didžiulis duomenų, programų, dokumentų ir kitokios informacijos kiekis ir kuri leidžia kompiuterį naudoti tos informacijos paieškai bei tiesiogiai bendrauti su bet kuriuo to tinklo vartotoju. Tai, ko gero, visas pasaulio šalis apimantis kompiuterių tinklas, jungiantis daugybę nacionalinių ir transnacionalinių bendrosios paskirties ir komercinių tinklų.
Internetas buvo sukurtas Amerikos karo pramonės – siekta kabeliu duomenis perduoti iš karto į keletą kompiuterių. Interneto istorija prasidėjo 1962 m. Nuo JAV Gynybos departamento kompiuterių tinklo projektą ARPA, kuris tik daug vėėliau, sukurūs duomenų perdavimo ryšių protokolą TCP/IP, buvo pavadintas internetu. Iš pradžių tai buvo tik keturių kompiuterių vadinamas “Darpanet”. 1967 pavadinimas buvo pakeistas į “Arpanet”, o kompiuterių (dar vadinamų mazgais) skaičius jame išaugo iki 37, nes buvo prijungtos dar ir mokslinių tyrimų agentūros bei universitetai. Apie 1980 metus pabaigtas TCP/IP projektavimo darbas ir pradėta diegti ARPANET tinkle. Tai buvo tikroji interneto pradžia. 1994 m. Lietuva prisijungė prie Internet tinklų. Pagal paskirtį interneto tinklai klasifikuojami taip:
• valstybiniai;
• akademiniai;
• komerciniai;
• karo.
Lietuvoje yra keleta kompiuterių tinklų:
1. Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET;
2. valstybinių innstitucijų kompiuterių tinklas VIKT;
3. Atviros Lietuvos fondo tinklas;
4. komercinai tinklai.
Visi minėti tinklai turi atskirus kanalus ryšiui su Internet. Tačiau jie sujungti ir tarpusavyje, todėl kiekviename jų registruotas vartotojas be problemų gali naudotis visais kito viešais resursais. Tinklai vienas su kitu palaiko ryšius la

aikydamiesi tam tikrų taisyklių – protokolų. Protokolas – tai taisyklių rinkinys, nusakantis informacijos pasikeitimo tarp dviejų ar kelių nepriklausomų kompiuterių ar programų formatą ir procedūras. TCP/IP – pagrindinis Interneto protokolas, kurį supranta visi į Interneto tinklą įjungti kompiuteriai, nesvarbu, kad jie skiriasi savo architektūra ar operacine sistema. IP – tvarko informacijos persiuntimą tinklu tarp siuntėjo ir gavėjo kompiuterių. TCP rūpinasi, kad perduodami duomenys būtų gaunami paskirties vietoje (nurodytu adresą). TCP/IP yra daugiasluoksnis protokolas. Jį sudaro šie pagrindinia protokolai:
• Telnet (Tele Network) – prisijungimo prie nutolusio kompiuterio protokolas;
• FTP (File Transfer Protocol) – failų persiuntimo tinklais protokolas;
• SMTR (Simple Messages Transmission Protocol) – interneto elektroninio pašto protokolas;
• DNS (Domain Name System) – suteikiami hostams suprantami pagal standartą vardai;
• WAIS (Wide Area Information Server) – pasaulinė informacijos paieškos sistema;
• HTTP (HyperText Transfer Protocol) – informacinės sistemos WWW protokolas;
• HTTPS (HyperText Trransfer Protocol Secure) – saugus informacinės sistemos WWW protokolas;
• WAP (Wireless Application Protocol) – belaidžių ryšių protokolas, skirtas internete veikti belaidžiams prietaisams.
Tinklų tarnybos, teiliančios paslaugas kitiems norintiems prisijungti prie interneto, vadinamos interneto paslaugų teikėjais. Norint prisijungti prie interneto, reikia: 1) interneto paslaugų teikėjo; 2) modemo, jei jei jungsitės telefono linija, arba tinklo plokštės, jei naudojatės skirtinė linija; 3) programinės įrangos, kuri leistų įsijungti į internetą ir juo naudotis. Lietuvoje yra dabar 6 įmonės, turinčios savarankiškus ryčio kanalus su užsieniu: Telekomas, Omnitel, Bitė, Delfi, Eunet ir Litnet.
Kiekvienas į internetą įjungtas ko
ompiuteris, atpažistamas unikaliu skaitmeniniu adresu – vadinamuoju IP (Internet Protocol) adresu, kurį atitinka tam tikras simbolinis vardas. Pvz., 193.219.76.39 ir 212.59.0.22 yra kompiuterių IP adresai, o juos atitinkantys simboliniai vardai – www.ku.lt ir www.takas.lt. Tam buvo sukurta hierarchinė sričių vardų sistema pavadinta DNS. Tad tam tikro vartojo kompiuteriui IP adresas (ir vardas) arba skiriamas automatiškai, arba nustatomas organizacijos tinklo administratoriaus. Kiekvienas IP adresas susideda iš keturių skaičių nuo 0 iki 255 (t.y. koduojamų vienų baitu), atskiriamų taškais. Pirmasis skaičius reiškia šalį, antrasis – sritį ar regioną, trečiasis – tos srities tinklo kompiuterio numerį ir paskutinysis – konkretaus vartotojo kompiuterio nimerį. Pirmieji du skaičiai Lietuvoje paprastai yra tokie: 193.219; 194.176;205.244.
Simbolinio vardo dėmenys taip pat atskiriamos taškais. Vardas skaitomas iš dešinės į kairę, jame paprastai yra tokie dėmenys:
1. dvi paskutiniosios raidės – šalies identifikatorius;
2. po taško nurodoma įstaigos ar organizacijos santrumpa;
3. po kito taško nurodomas kompiuterio vardas.
Pavyzdžiui, simbolinis vardas argo.lm.lt skaitomas taip: lt – Lietuva, lm – lietuvos mokyklos, argo – kompiuterio vardas.
Visos šalys, išskyrus JAV, paskutiniosiomis dviem simbolinio vardo raidėmis nurodo šalies kodą. Pvz., Lietuva – lt, Rusija – ru, Lenkija – pl, ir k.t. JAV adresuose paskutinės trys raidės nurodo organizacinę struktūrą (.edu – žymi švietimo institucijas, .org – pelno nesiekiančias ir navalstybines organizacijas, .com – komercines įstaigas, .gov – JAV Vyriausybines organizacijas, .net – interneto veiklą koordinuojančiais ir paslaugas teikiančiais organizacijas ir t.t.
Kiekvienas informacijos šaltinis tu
uri savo unikalų adresą, vadinamą universaliuoju adresu arba URL. Jį sudaro keturios dalys:
• Informacijos perdavimo protokolo pavadinimas;
• Vartotojo indefikacijos dalis, t.y., vardas, kuriuo vartotojas ušsiregistravęs interneto paslaugų kompiuterije (nebūtina);
• Kompiuterio adresas, t.y., simbolinis kompiuterio vardas;
• Katalogas ir rinkmenos vardas(nebūtina).
Pav., http://www.ku.lt/ – tinklalapis.
Internetas teikia tokias paslaugas:
• Elektroninis paštas – pranešimai gali būti perduodami bet kuriam pasaulinio kompiuterių tinklo vartotojui, turinčiam elektroninio pašto adresą;
• Rinkmenų persiuntimas – FTP(File Transfer Protokol);doumenys (rinkmenos) persiunčiami tarp paslaugų kompiuterio ir kliento (vartotojo);
• WWW (World Wide Web – pasaulinis žiniatinklis); pasaulinio žiniatinklio paslaugų kompiuteriuose esančią informaciją, aprašyta specialia kalba (HTML), galima pasiekti iš bet kurio į pasaulinį kompiuterių tinklą įjungto kompiuterio;
• Telnet paslauga; tai paslauga, leidžianti naudoti nutolusio kompiuterio išteklius (jungtis prie jo katalogų, duomenų bazių ir t.t.);
• Tiesioginiai pokalbiai internete – IRC (Internet Relay Chat – internetu perduodami pokalbiai); IRC paslaugų kompiuteria suteikia galimybę keliais kanalais vesti diskusijas realiuoju laiku (tekstas įvedamas iš klaviatūros).
Interneto paštas – viena didžiausiai naudojamų interneto paslaugų.
Šiuo metu žiniatinklis WWW (tinklalapiai) tampa populiariausia interneto informacijos paslauga. Čia pateikiami įvairialypiai elektroniniai dokumentai (tekstinė, grafinė, garsinė, vaizdo ir kt. Informacija), tarpusavyje susieti nuorodomis, leidžiančiomis sparčiai ir patogiai “vartyti” šiuos puslapius. Pati vartotojo darbo aplinka priklauso nuo naudojamo kompiuterio pajėgumo ir programos, su kuria peržiūrima informacija žiniatynklyje. Interneto išteklių peržiūrai naudojama speciali peržiūros programa – naršyklė (Browser), kuri perskaito HTML kodą, interpretuoja jį ir
r pateikia vaizdą ekrane. Populiariausios žiniatinklio peržiūros programos – Internet Explorer bei Netscape Navigator.

Leave a Comment