“Intelsat” perėjimas į privatų sektorių

“Intelsat” kompanija 2001 metų liepos mėnesį oficialiai įžengė į privatųjį sektorių. Tai ji padarė paskelbusi, jog ji sėkmingai transformavosi iš sutarčių pagrindu pagrįstos organizacijos į privataus turto valdomą kompaniją, t.y. “Intelsat Ltd.” (amer.).
“Intelsat Ltd.” buvo sukurta dalyvaujant daugiau nei 200 tarptautinių akcininkų, įskaitant daugelį pasaulio didžiausių kompanijų, viso iš 145 šalių. Formalus sprendimas privatizuoti “Intelsat” kompaniją buvo priimtas 2000 metų gruodį, tačiau tikrasis privatizavimo vyksmas tęsėsi jau kelis metus prieš tai, pradedant 1998, atsiribojus kompanijai New Skies.
Pasak “Intelsat” Globaliojo Serviso Korporacijos prezidento, kompanijos privatizavimas buvo svarbus išššūkis keliuose lygiuose – pirmiausia žemiausiame, kuris buvo 145 signatarų parašai po naujos, privačios, kompanijos sukūrimo sutartimis. Kai viename posėdžių kambaryje susitenka 145 šalių atstovai, turime 500 skirtingų nuomonių įvairiais aspektais, – paminėjo prezidentas. Kita užmačia buvo subūrus visus savininkus ir akcininkus pažiūrėti ar įmanoma sukurti komerciškai perspektyvią kompaniją. Dabar jau galime teigti, kad tai įgyvendinti jiems pavyko sėkmingai. “Intelsat” pradėjo privatų savo gyvavimą jau turėdamas 20 iškeltų palydovų, įkurtas vartotojų bazes 200 valstybių, įsišaknijusius platinimo kanalus 145 valstybėse bei su tikrai solidžia beveik keturių dekadų patirtimi. Labai svvarbu tai, jog “Intelsat Ltd.” kompanija pradėjo savo naują privataus biznio etapą ant pakankamai stabilaus finansinio pagrindo. Prieš privatizavimą, 2000 metais “Intelsat” kompanija turėjo 1,1 billijono dolerių bendrųjų pajamų ir net 504 mln. $ grynojo pelno. Po privatizavimo “Intelsat” toliau tęsia ir vysto savo ve

erslą – interneto ryšį, transliacijas, telefoniją korporatyvinio tinklo sprendimus – bet jau daug lanksčiau, ypač atkreipiant dėmesį į kalkuliaciją. Korporacijos prezidento nuomone, privatizacija leido jiems paveldėti rinkos suformuotas kainas, kurios darys “Intelsat” kompaniją perspektyvesnę kitų konkurenčių atžvilgiu. Iš esmės “Intelsat” buvo privatizuota dėl pasaulinės rinkos spaudimo ir išsibalansavimo joje bei tam, kad išlikti firmai konkurencingai ateityje. Privatizaciją sąlygojo ir susidūrimas su kitomis konkurencinėmis komunikacijų technologijomis: transokeaniniai povandeniniai kabeliai, žemos orbitos (LEO) sistemos bei kitų geostacionarios orbitos (GEO) sistemų. Tam reikėjo iš esmės naujo požiūrio ir naujos politikos, ko pasekoje buvo sudarytas konkretus privatizavimo planas.
Iki privatizacijos kompanija stengėsi siūlyti visiems vienodas kainas. Dabar kompanija planuoja plėstis į įvairius subkontinentus, ir sudaryti vis didėjantį savo paslaugų poreikį ir augančius pardavimus bei palaikyti jų funkcionalumą globaliu mąstu, attsižvelgiant į klientų pageidavimus. Kompanija netolimoje ateityje prognozuoja jų paslaugų paklausos bangą ir ją pagavę tikisi susikrauti didžiulį pelną. “Intelsat” siūlys savo klientams tokius sprendimus, kurie padės jiems pasiekti tikslą savose rinkose – įskaitant paketinio tinklo sprendimus, plačiajuosčio interneto paslaugas. “Intelsat” privatizacijos pradžioje pradėjo 3 bilijonų dolerių vertės paleidimo kampaniją, kurios metu į orbitą iš vis bus paleista 9 naujos kartos “Intelsat” palydovai. Naujieji palydovai – iš kurių keturi padengs Azijos-Ramiojo vandenyno teritoriją – išplės “Intelsat” kosminę flotilę iki 24 palydovų; jie padidins bendrąją talpą dar 40 procentų. Iki ši
ios dienos jau paleisti 6 “IX” kartos palydovai: IS 901, IS 902, IS 903, IS 904, IS 905 ir IS 906.

“INTELSAT X” SERIJOS PALYDOVAI

“Intelsat” šių metų pradžioje, 2002 m. vasario 15 dieną, pasirašė du paleidimo kontraktus – vieną su Boeing Paleidimo Servisu paleisti “Sea Launch Zenit-3SL” raketą ir antrą su Tarptautiniu Paleidimo Servisu (TPS) jo “Proton M/Breeze M” raketai – dviejų naujausiosios kartos “Intelsat X” palydovų (“10-01” ir “10-02”) paleidimui.

Šiuos, “10-01” ir “10-02” palydovus, gaminamus kompanijos “Astrium”, planuojama paleisti per antrą ir trečią sekančiųjų, 2003, metų ketvirčius. Planuojama kiekvieno iš šių kosminių aparatų gyvavimo trukmė – 13 metų ir jie bus dislokuoti virš Atlanto vandenyno. “X” serijos palydovai yra pirmieji kosminiai aparatai, kuriuose palydovinei stočiai orbitos trajektorijoje palaikyti bus naudojama plazmos impulsų varomoji jėga.

Toks varomosios jėgos efektyvesnis projektas, lyginant su “Intelsat IX” kartos palydovais, leis iki 50 procentų padidinti efektyviąją palydovo masę. Abu palydovai aprūpins “Intelsat” vartotojus internetu, transliacijomis, korporuotais tinklais ir globaliniu ryšiu.
Planuojama “Intelsat 10-01” palydovo dislokacija yra 310 laipsnių rytų ilgumos ekvatoriaus plokštumoje.
The 10-02 is planned for the 359(0)E location with 36 Ku-band and 70 C-band transponders (measured in 36 MHZ equivalent units).
E.i.r.p. power levels for the spacecraft are 37 dBW to 42 dBW for zone beams, 37 dBW to 41 dBW for hemi beams (Intelsat 10-02) and up to 54.9 dBW for spot beams.
“We are pleased that there are a number of co

ompanies capable of providing Intelsat X launch services, which allows us to have flexibility and diversity in our launch vehicle choices.
“The launch of the Intelsat X series satellites will complete our nine-satellite launch campaign that we began last year. We are looking forward to working with both ILS and Sea Launch to ensure the successful launches of our X series spacecraft next year, as these are expected to be significant additions to our fleet.”

INVESTUOTOJAI IR PARTNERIAI

“Intelsat, Ltd.”, yra privačiai, tarptautinės virš 200 akcininkų grupės, valdoma kompanija. Pagrindiniai savininkai yra “Lockheed Martin” korporacija (didžioji dalis), “Videsh Sanchar Nigam Limited”, “Prancūzijos Telekomas” (France Telecom), “Telenor Plačiajuostės Paslaugos” (Telenor Broadband Services A.S.) bei atviroji ribotosios atsakomybės bendrovė “Britų Telekomunikacijos” (British Telecommunications plc.). Ryšiams su investuotojais bei partneriais palaikyti bei gerinti, “Intelsat” įkūrė atskirą biurą “Ryšiams su investuotojais”. “Intelsat” kompanija savo projektams realizuoti glaudžiai bendradarbiauja su tiesioginį išėjimą į ekvatorių turinčiais prancūzais. Ne veltui palydovų išnešimo į geostacionarią orbitą darbas atitenka Prancūzijos kompanijai “ArianeSpace”.

“Intelsat” tinklą sudaro regioniniai ofisai bei atstovybės atskiruose kontinentuose bei valstybėse: JAV, Jungtinėje Karalystėje, Pietų Afrikoje, Australijoje, Kinijoje (Hong Kong’e), Indijoje, Singapūre, Prancūzijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Brazilijoje.

PASAULINIS TELEKOMUNIKACIJŲ LYDERIS

“Intelsat” yra pasaulinis telekomunikacijų lyderis, tiekiantis aukštos kokybės, prieinamus, lanksčius ir sparčiai besiplečiančius balso, duomenų, ko

orporatyviųjų tinklų, video paslaugų, plačiajuosčio Interneto ryšio sprendimus apytiksliai 200 šalių ir teritorijų.

Kompanijos tvirtumą, stabilumą bei patikimumą geriausiai mums atspindi jos finansiniai rodikliai (tūkstančiais dolerių):

Metai baigiasi gruodžio 31 dieną 2001 metai 2000 metai 1999 metai

Telekomunikacijų srities pajamos $ 1,084,009 $ 1,099,751 $ 979,032
Nuvertėjimas ir amortizacija 340,449 414,250 441,183
Kitos einamosios/eksploatacijos išlaidos 238,461 176,637 151,975

Įplaukos iš operacijų/eksploatacijos 505,099 508,864 385,874
Grynosios išlaidos ir kitos įplaukos (757) (3,974) (29,702)

Pajamos neatskaičiavus mokesčių 504,342 504,890 356,172
Pajamų mokesčiai (iki privatizacijos nereikėjo jų mokėti) 5,359 – –
Grynasis pelnas $ 498,983 $ 504,890 $356,172
Lentelė 1. 1999, 2000 ir 2001 metų finansiniai “Intelsat” rodikliai

Tais tikrai nelengvais 2001 metais, privatizavimą patyrusioje bei vienoje iš daugiausiai iššūkių turėjusioje biznio aplinkoje, kompanijai pavyko pasiekti tikrai stiprių rezultatų: susigrąžinti 13,5 proc. investuoto kapitalo, gauti 1,084 bilijono dolerių telekomunikacijų srities pajamų ir net 499 milijonus dolerių grynojo pelno, atskaičiavus visus mokesčius, amortizaciją ir kitas išlaidas.

Pav 1. Pajamos pagal paslaugų segmentus, 2001 m.

Pav 2. Pajamų pasisikirstymas pagal regionus, 2001 m.

“Intelsat” kompanijos finansinis stabilumas yra paremtas biznio įvairiaypiškumo principu, geografinės aprėpties bei paslaugų sričių suderinamumu. Iš tiesų, kompanijos pajamos ateina iš kiekvieno pasaulio regiono, ir ji išsiskiria subalansuotose ir įvairiapusėse pritaikymo srityse, kuriose naudojamos kompanijos paslaugos. Puikūs 2001 metais pasiekti finansiniai rezultatai rodo “Intelsat” besitęsiantį pelningumą, nepaisant naujų išlaidų – draudimo, didėjančių marketingo išlaidų, naujų įdarbinimo bei pajamų mokesčių – pradėjusių papildomai slėgti pečius vos tik kompanijai virtus privačia.

Kompanija aptarnauja virš 400 vartotojų apytiksliai 200 šalių ir teritorijų. Jų paslaugos naudojamos 4 pagrindinėse fiksuotų palydovų paslaugų pritaikymo srityse: balso ir duomenų telekomunikacijų ryšiams, bendriesiems korporatyviesiems tinklams, video bei plačiajuosčiam internetui tiekti. “Intelsat” lyderiauja rinkoje turėdamas 31 proc. rinkos akcijų balso ir duomenų perdavimo bei plačiajuosčio globaliojo interneto segmentuose.
2001 metais balso ir duomenų perdavimo paslaugos atnešė kompanijai 38 proc. pajamų, tikimąsi, jog balsas ir duomenys išliks stabili kompanijos biznio sudaromoji dalis. Balso ir duomenų paslaugos yra pereinamojoje fazėje, nes dabar pagrindinio maršruto judėjimas migruoja per povandeninius optinius kabelius. Tačiau telekomunikacijų bendrovės naujose, konkurencingos rinkos sąlygose, ieško palydovinių ir kitų talpesnių (galingesnių) ryšio kanalų naujų paslaugų sričių prieinamumui ir geresniam pralaidumui. “Intelsat” kompanija kaip tik ir fokusuoja dėmesį į naujų telekomunikacijų ryšių tiekejų reikalaujamų naujų talpų (galių) realizaciją, plečiantis šalyse, esančiose ryšių atžvilgiu sudėtingose geografinėse pozicijose.

Neatsilikdamas nuo besitęsiančios biznio globalizacijos, “Intelsat” yra labai gerose pozicijose tam, kad aptarnauti įmones kur jos bebūtų. Kompanijos lyderiaujančios pozicijos atspindi jos susikoncentravimą į pasaulinio privačių duomenų tinklų kūrimą, kuriam reikalingas tipinis palydovų bruožas: neprilygstamas “taškas-daug taškų” (point-to-multipoint) transliacijos efektyvumas. Naujausi firmos “Intelsat” kontraktai, tokie kaip globaliojo ryšio tiekimas Pasaulio Bankui, bei seniai tiekta VSAT tinklų, kuriuos naudoja Reuters, tiekimas atspindi mums puikius, galimybės sujungti žmones ir verslus visame pasaulyje, pavyzdžius.

“Intelsat” jau turėjo perdavimo talpas interneto tinklui nuo pat 1970-ųjų. Kaip rinkos lyderė šiame segmente, kompanija aplenkia perpildytus sasumos tinklus tuo, kad prijungia nutolusias ir neaptarnaujamas sausumos sritis tiesiai prie plačiajuosčio interneto magistralės. Kompanija intensyviai plėtoja ir vysto šį pelningą segmentą, kuris dabar jungia jau 150 interneto tiekėjų iš apytiksliai 100 pasaulio šalių. “Intelsat” klientai šioje srityje yra didieji Tier 1 ir Tier 2 interneto paslaugų tiekėjai, tokie kaip “Kabelinis ir Bevielis Ryšys” (Cable and Wireless) bei “Kinijos Telekomas” (China Telecom). Nors mes visi buvome sparčiai besiplėtusio taškas-com burbulo sprogimo liudininkai, tikimąsi, jog ir toliau plačiajuostės interneto magistralės paslaugų poreikis išliks toks stiprus. Kompanija ir toliau stengsis tiekti vis aukštesnės kokybės bei pralaidumo interneto ryšį pagrindiniams pasaulio interneto paslaugų tiekėjams.
Video paslaugos atnešė kompanijai 2001 metais atnešė 201 mln. dolerių pajamų. Jos buvo gautos iš daugelio “Intelsat” klientų – telekomunikacijų bei televizijų transliuotojų iš viso pasaulio, įskaitant “Telenor” kompaniją, naudojančią “Intelsat” išskirtą talpą transliuoti televizijos ir radio programas tiesiai į namus šiaurės Europoje ir į “GlobeCast”. Taip pat “Intelsat” aptarnauja tokius galinius vartotojus kaip “CNN International”, “Deutsche Welle” bei “BBC World”. Šie transliuotojai pilnai visą laiką išnaudoja “Intelsat” palydovinėse sistemose išskirtas talpas naujienoms, sporto renginiams, laisvalaikio, radio programos transliuoti į transliacines stotis ir studijas. Žiūrint į ateities perspekvyva, kompanija tikisi, jog video paslaugos taps žymesnė jų biznio dalis. Mes siekiame sparčiai plėstis tose regionuose, kur video programų centrai ir bendruomenės dar formavimosi stadijose. Turėdami šiuos tikslus omenyje, kuriame savo būsimus masinės aprėpties “Intelsat X” kartos palydovus.

PUIKIAUSIOS PALYDOVŲ UŽIMAMOS VIETOS ORBITOJE BEI PALANKUS JŲ IŠDĖSTYMAS

“Intelsat” vykdomų operacijų meistriškumas yra vienas iš svarbiausių faktorių sėkmingam paslaugų pardavimui ir plėtotei. Rinkos analitikų praminta “auksinius standartus” turinti kompanija tikisi ir ateityje palaikyti pačius aukščiausius standartus bei lyderiauti toje srityje, turėdama puikius praėjusių metų rezultatus:

Palydovų bendrasis užimtumas – 77 procentai;
Vidutinis palydovų pasiekiamumas ir patikimumas viršija 99,9993 procento;
Sėkmingas jau šešių IX kartos palydovų paleidimas į orbitą;

“Intelsat” devynių naujausios kartos palydovų paleidimo programa sėkmingai tęsėsi 2002 metais, sėkmingais “Intelsat 903”, “904”, “905” bei “906” palydovų startais. Tikimąsi, jog likę penki palydovai taip pat bus sėkmingai paleisti iki kitų metų pabaigos. Tai bus dar vienas “IX” kartos palydovas “Intelsat 907” bei dar du “Intelsat X” kartos palydovai “10-01” bei “10-02”. Šios didelės paleidimo programos rezultats bus 24 geostacionarioje orbitoje esantys palydovai, išdėstyti 22 skirtingose orbitinėse srityse. Jų pagalba tikimąsi padidinti naujoms paslaugoms reikaingas galias palydovus išdėsčius apgalvotai nustatytose orbitinėse srityse. 95 procentai kompanijos tiekiamų paslaugų yra skaitmeninės, naudodami tiekiamas paslaugas klientai džiaugiasi aukštais našumo laipsniais.

PALANKIOS POZICIJOS ATEITIES PERSPEKTYVAI

Jau pati kompanijos privatizavimo tema “Turėti savyje ateitį gerbiant praeitį” atspindi žymų kompanijos persiformavimą, pasiektą praeitais metais. Kompanijos susifokusavimas į klientą, techninis ir vykdomų operacijų pranašumas, kūrybiškumas ir etiškas elgesys atsispindi darbuotojų pajėgume bei kiekviename iš kompanijos pasiekimų. “Intelsat” tikisi valdyti ateitį sėkmingai įgyvendinant savo numatytų tikslų planą. Tikimąsi, jog numatyti ateities planai padės ateityje kompanijai plėtotis ir eiti tiesiu ir skaidriu keliu užsibrėžto tikslo link. 2001 metais buvo sudaryta verslo plėtotės komanda, kuri dabar atlieka pagrindinį vaidmenį vykdant strategines iniciatyvas. Tuo pačiu metu kompanija nepamiršta ir gilios praeities, įskaitant sukauptąjį techninį ir vykdomąjį meistriškumą, pranašumą bei plataus glaudžių su klientais bei platintojais sudarytų ryšių tinklo ir kitų strateginių partnerių, kurie jau daugiau nei 30 metų buvo “Intelsat” kompanijos sudaromoji dalis.

Nemažai jau įgyvendintų bei dar atsirasiančių naujų paslaugų kompanijai inspiravo klientai. Tam, kad pilnai patenkinti vartotojų poreikius, “Intelsat” persikelia iš palydovų-centriškos kompanijos į tinklo-centrišką kompaniją, pasaulinei rinkai siūlydama pažangiausius ryšio problemų sprendimus. Palydovinės sistemos komplektui papildyti pilnavertiškumo link, kompanija, pirmiausiu verslo strategijos žingsniu ėmėsi tobulinti antžeminę infrastruktūrą, apimančią teleprievadus, žemyninius optikos ir interneto mazgų magistrales bei sujungimo taškus. Be to, kompanija įkūrė ir nustatė didžiuosius mazgus Los Angeles, New York ir London’o miestuose. Prijungti prie informacinio srauto pagrindinių taškų optinėmis linijomis šie mazgai bus integruoti į bendrąją pasaulinio “Intelsat” kompanijos aptarnaujamo tinklo sudėtį. 2002 metų viduryje į tinklą buvo integruoti raktiniai (esminiai) pasaulinės antžeminės infrastruktūros elementai, įgalinantys tiekti “viengubuo-šuoliuko” principo prijungiamumą prie beveik bet kurio pasaulio taško. Naujosios hibridinės paslaugų platformos, taip vadinamos “Intelsat pasauliniai sujungiamumo sprendimai” dėka, palydovai yra vertingai optimizuojami, tuo pačiu vykdant geresnio klientų aptarnavimo įsipareigojimus.

“Intelsat” kompanija nenustoja tikėjusi, jog jų verslo katalizatorius taipogi bus ateityje didėsiantis galimybės naudotis vis plačiajuostiškesnėmis ryšio sistemomis poreikis. Tikimąsi, jog šis poreikis bus kurstomas vis didėjančio patikimesnio ir geresnio interneto ryšio, IP protokolais paremtų transliacijų poreikio augimo. Teisingiems techniniams sprendimams rasti bei išbandyti galimas plėtros strategijas, kompanija nuolatos vykdo ir ateityje vykdys visą eilę įvairiausių su tuo susiijusių bandymų ir eksperimentų. Tokią paprastą tačiau atsargią strategiją “Intelsat” pasirinko neatsitiktinai, o norėdamas plėtojantis rinkai užsitikrinti lyderiaujančias pozicijas plačiajuosčių palydovų technologijos sprendimų srityje.

Tokia kompanijos kultūra ir politika yra vienas iš svarbiausių aspektų vadovaujant “Intelsat” grupei. Darbui pasišventę ir talentingi darbininkai iš daugiau nei 90 valstybių vieningai bendradarbiauja ir produktyviai kuria labai darnaus ir darbingo kolektyvo aplinkoje. Turėdama ir matydama praeitų metų rezultatus bei pokyčius kompanija sekia numatyti brangių vartotojų poreikius, turint omeny savo principą – “Intelsat įkvepia pasauliniam ryšiui”.

Leave a Comment