Informatikos testas

1. Kuris iš pateiktų informacijos apibūdinimų yra tiksliausias?
a
Informacija – tai visuma žinių apie aplinkos ir visuomenės reiškinius, techninius objektus ir jų tarpusavio ryšius.
b
Informacija – tai pranešimas, perduodamas telefonu.
c
Informacija – tai visuma žinių apie aplinkos ir visuomenės reiškinius, perduodamus visuomenės informavimo priemonėmis.
d
Informacija – tai tik tokie duomenys, kurie kaupiami elektroninėse laikmenose.

2. Kas svarbiau kompiuteryje: techninė ar programinė įranga?
a
Ir techninė, ir programinė įranga, sudarančios darnią ir našią sistemą, yra vienodai svarbios ir reikšmingos.
b
Svarbiausia yra techninė įranga. Trūkstamą programinę įrangą gali susikurti pats vaartotojas.
c
Svarbiausia kompiuteriuose yra programinė įranga.
d
Dirbant kompiuteriu, svarbiausias yra jo vartotojas. Programinė ir techninė įranga – antraeilis dalykas.

3. Kuriuo iš šių sąrašų tiksliausiai apibūdinama asmeninio kompiuterio sudėtis?
a
Sisteminis blokas, vaizduoklis, standusis diskas, klaviatūra, pelė.
b
Sisteminis blokas, klaviatūra, standusis diskas, diskelių skaitymo įtaisas, pelė.
c
Sisteminis blokas, diskelių įtaisas, klaviatūra, standusis diskas, pelė.
d
Standusis diskas, vaizduoklis, klaviatūra, diskelių skaitymo įtaisas, pelė.

4. Kuriame iš šių sąrašų išvardytos tik išorinės atmintinės laikmenos?
a
Diskelis, kompaktinė plokštelė, talpusis diskelis (zip), DVD diskas.
b
Diskelis, kompaktinė plokštelė, sparčioji buferinė attmintinė (cache).
c
Diskelis, pagrindinė atmintinė, talpusis diskelis (zip).
d
Diskelis, standusis diskas, skeneris.

5. Kuris iš šių teiginių apie sisteminį bloką yra klaidingas?
a
Sisteminiame bloke įmontuojama klaviatūra.
b
Sisteminis blokas – svarbiausia asmeninio kompiuterio dalis.
c
Sisteminiame bloke įstatoma sisteminė plokštė.
d
Sisteminiame bloke įmontuojamas diskelių įrenginys.

6. Kuris ro

odiklis tiksliausiai apibūdina procesoriaus našumą (darbo spartą)?
a
Darbo dažnis, matuojamas megahercais.
b
Pagrindinės atmintinės talpa, matuojama megabaitais.
c
Darbo dažnis, matuojamas megabaitais.
d
Duomenų mainų su pagrindine atmintine sparta.

7. Kuriame atsakyme išvardyti tik įvesties įrenginiai?
a
Pelė, klaviatūra, skeneris, šviesos pieštukas.
b
Pelė, vaizduoklis, braižytuvas.
c
Pelė, klaviatūra, spausdintuvas, šviesos pieštukas.
d
Pelė, klaviatūra, braižytuvas, sensorinis ekranas.

8. Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina skenerį (skaitytuvą)?
a
Skeneris – įvesties įrenginys grafinei ir tekstinei informacijai įvesti.
b
Skeneris– išvesties įrenginys grafinei informacijai išvesti.
c
Skeneris – įrenginys ekrane matomam vaizdui įsiminti.
d
Skeneris – įrenginys informacijos paieškai kompiuteryje atlikti.

9.Kuriame atsakyme išvardyti tik išvesties įrenginiai?
a
Spausdintuvas, braižytuvas, garsintuvai, vaizduoklis.
b
Spausdintuvas, pelė, vaizduoklis.
c
Spausdintuvas, klaviatūra, skeneris, garsintuvai.
d
Pelė, braižytuvas, garsintuvai, vaizduoklis.

10. Kuri iš išvardytų atmintinių pasižymi didžiausia sparta?
a
Pagrindinė (tiesioginės kreipties) atmintinė.
b
Vidinis standusis diskas.
c
Išorinis standusis diskas.
d
Kompaktinė plokštelė (kkompaktinis diskas, CD-ROM).

11. Kuri iš išvardytų atmintinių pasižymi didžiausia talpa?
a
Standusis diskas.
b
Pagrindinė (tiesioginės kreipties) atmintinė.
c
Lankstusis diskelis.
d
Kompaktinė plokštelė (kompaktinis diskas, CD-ROM).

12. Kuri iš išvardytų atmintinių pasižymi mažiausia 1 MB informacijos laikymo kaina?
a
Standusis diskas.
b
Pagrindinė (tiesioginės kreipties) atmintinė.
c
Spartinančioji buferinė atmintinė (cache).
d
Kompaktinė plokštelė (kompaktinis diskas, CD-ROM).

13. Šiuolaikinių asmeninių kompiuterių pagrindinės (tiesioginės kreipties) atmintinės talpa paprastai būna:
a
64–512 MB.
b
4–8 MB.
c
4–8 GB.
d
640 KB.

14. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina informacijos vienetus?
a
Vienas Mbaitas lygus 1024 Kbaitams.
b
Vienas Mbaitas lygus 1000 Kbaitų.
c
Vienas Mbaitas lygus 106 baitams.
d
Vienas Mbaitas lygus 103 Kbaitams.

15. Kuris te

eiginys tiksliausiai apibūdina operacinę sistemą?
a
Operacinė sistema – tai programų ir duomenų rinkinys kompiuterinės sistemos ištekliams bei visam kompiuterio darbui valdyti.
b
Operacinė sistema – tai programų rinkinys konkretaus vartotojo uždaviniams spręsti.
c
Operacinė sistema – tai programų rinkinys dažniausiai sutinkamiems biuro uždaviniams spręsti.
d
Operacinė sistema – tai programos, atliekančios pagrindines skaičiavimo ir logines operacijas.

16. Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina taikomąją programinę įrangą?
a
Taikomąja programine įranga vadinamos programos, skirtos dažniausiai sutinkamiems bendrojo pobūdžio uždaviniams spręsti.
b
Taikomąja programine įranga vadinamos programos, skirtos pagalbiniams kompiuterinės sistemos valdymo uždaviniams spręsti.
c
Taikomąja programine įranga vadinamos programos, skirtos byloms tvarkyti ir duomenims glaudinti (archyvuoti).
d
Taikomąja programine įranga vadinamos visos kompiuterinės sistemos programos nepriklausomai nuo jų paskirties.

17. Asmeniniuose kompiuteriuose dažniausiai naudojama ši operacinė sistema:
a
Windows.
b
MS-DOS.
c
Unix.
d
OS/2.

18. Raštinės dokumentams rengti Lietuvoje dažniausiai vartojama ši programa:
a
Microsoft Word.
b
Winzip.
c
MS NotePad.
d
MS WordPad.

19. Ekonominiams bei buhalteriniams skaičiavimams atlikti dažniausiai vartojama ši programa:
a
Skaičiuoklė.
b
Tekstų procesorius.
c
Duomenų glaudinimo (pakavimo) programa.
d
Grupinio darbo sistema.

20. Kuri iš programų labiausiai tinka rengiant pranešimą konferencijai arba seminarui?
a
Pateikčių programa.
b
Skaičiuoklė.
c
Duomenų bazių valdymo sistema.
d
Elektroninio pašto programa.

21. Koks įrenginys naudojamas įstaigose norint perduoti dokumento vaizdą telefono linijomis?
a
Faksas.
b
Skeneris.
c
Spausdintuvas.
d
Modemas.

22. Ar galima faksimilę pasiųsti tiesiai iš kompiuterio?
a
Taip.
b
Ne.
c
Tam reikalingas specialus kompiuteris.
d
Taip, tačiau tam būtina, kad kompiuteris turėtų skenerį.

23. Kaip teisingai iš

šjungti kompiuterį?
a
Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down, tada pasirodžiusiame dialogo lange pažymėti Shut down the computer? ir paspausti Yes.
b
Baigus darbą reikia atjungti kompiuterį nuo elektros tinklo.
c
Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down ir atsiradusiame dialogo lange pažymėjus Restart the computer? paspausti Yes.
d
Baigus darbą reikia spragtelėti Start Shut Down ir atsiradusiame dialogo lange pažymėjus Close all programs and log as a different user? paspausti Yes.

24. Kompiuterio pelė turi du klavišus. Ar abu jie lygiaverčiai?
a
Ne, kairysis yra pagrindinis. Dešinysis naudojamas kontekstiniam (vietiniam) meniu iškviesti.
b
Taip, bet kada galima paspausti kurį nors iš jų.
c
Ne, kairysis yra pagrindinis. Dešinysis yra atsarginis ir naudojamas sugedus kairiajam.
d
Ne, dešinysis yra pagrindinis. Kairysis klavišas naudojamas sugedus dešiniajam.

25. Kuo skiriasi paprastas kairiojo pelės klavišo spragtelėjimas nuo dvigubo (dukart mikliai paspaudžiant)?
a
Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu pažymimas objektas bei paspaudžiami mygtukai. Dvigubas spragtelėjimas naudojamas programoms paleisti.
b
Niekuo nesiskiria.
c
Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu paleidžiama taikomoji programa. Dukart spragtelėjus pelės klavišu galima pažymėti objektą bei paspausti kurį nors iš mygtukų.
d
Paprastu pelės klavišo spragtelėjimu pažymimas objektas, o dukart spragtelėjus pelės klavišu iškviečiamas kontekstinis (vietinis) meniu.

26. Kam skirta šiukšlinė?
a
Windows priemonėmis pašalintoms byloms laikinai pasidėti.
b
MS-DOS priemonėmis pašalintoms byloms laikinai pasidėti.
c
Iš dokumento iškirptiems objektams laikyti.
d
Dokumentų kopijoms la

aikyti.

27. Kaip atliekamas diskelio ženklinimas?
a
My Computer arba Exploring languose dešiniuoju pelės klavišu reikia spragtelėti piktogramą A: ir pasirinkti komandą Format.
b
My Computer arba Exploring languose reikia atverti diskelio turinį ir pasirinkti File meniu komandą.
c
Tai galima padaryti tik gaminant diskelius.
d
Diskelio suženklinti iš viso negalima.

28. Kokiu būdu galima iškviesti Windows sistemos žinyną?
a
Spragtelėjus Start Help.

b
Bet kurios taikomosios programos meniu juostoje spragtelėjus Help.
c
Bet kurios taikomosios programos lange paspaudus klavišą .
d
Bet kurios taikomosios programos priemonių juostoje paspausti .

30. Kokiu būdu galima gauti pagalbos taikomosios programos lange?
a
Paspaudus klavišą . Alternatyva – meniu juostoje spragtelėjus komandą Help arba mygtuką priemonių juostoje.
b
Spragtelėjus Start Help.

c
Paspaudus klavišą .
d
Meniu juostoje spragtelėjus Tools.

31. Kai kuriuose dialogo languose būna mygtukas su klaustuko paveikslėliu: . Ką jis reiškia?

a
Spragtelėjus klaustuką dialogo lange, šalia pelės žymeklio atsiranda klaustukas. Rodant su tokiu žymekliu į bet kurį lango elementą, gaunama informacija apie pasirinktą lango elementą.
b
Paspaudus šį mygtuką, iš karto atveriamas žinyno langas.
c
Šis mygtukas dubliuoja meniu punktą Help.
d
Paspaudus šį mygtuką, į tvarkomą dokumentą įterpiamas klaustuko ženklas.

32. Jums reikia informacijos apie slaptažodžio keitimą. Kaip jos ieškosite žinyne?
a
Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba kortelėje Index surinksime reikšminius žodžius Change password ir paspausime Display.
b
Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Contents imsime skaityti žinyno tekstus.
c
Paspausime mygtuką su paveikslėliu ir atvertame dialogo lange surinksime My password.

d
Spragtelėsime Start Systems Management.

33. Jums reikia informacijos apie naujų šriftų įkėlimą. Kaip jos ieškosite žinyne?
a
Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba kortelėje Index surinksime reikšminius žodžius Add fonts ir paspausime Display.
b
Atvėrę žinyno dialogo langą, kortelėje Contents imsime skaityti žinyno tekstus.
c
Paspausime mygtuką su paveikslėliu ir atvertame dialogo lange surinksime My fonts.

d
Spragtelėsime Start Fonts.

34. Kurį klavišą paspaudus galima gauti pagalbos taikomojoje programoje?
a
.
b
.
c
.
d
.

35. Ką reikia daryti norint pakeisti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a
Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pastumti šliaužiklį Desktop Area.
b
Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pakeisti laukelio Font Size reikšmę.
c
Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Settings pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.
d
Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.

Jūs norite, kad vaizduoklio skiriamoji geba būtų 1024×768. Ar visada pavyks ją nustatyti?
a
Ne visada. Tokią aukštą skiriamąją gebą pavyks nustatyti tik tuomet, jei turite geros kokybės vaizduoklį ir SVGA vaizdo plokštę.
b
Visada.
c
Visada. Tik reikia išmanyti, kaip tai padaryti.
d
Ne visada. Tam reikalinga VGA vaizdo plokštė.

Kai laikote nuspaustą raidės klavišą, rašomame tekste tam tikru dažniu pasirodo ta pati raidė. Kaip galima pakeisti jos kartojimo dažnį?
a
Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Keyboard langą ir kortelėje Speed pastumti šliaužiklį Repeat Rate.
b
Raidės kartojimo dažnio pakeisti negalima.
c
Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Keyboard langą ir kortelėje Speed pastumti šliaužiklį Repeat Delay.
d
Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą klaviatūros tipą.

Jūs dukart spragtelėjote pele, tačiau programa elgiasi taip, tartum būtumėte spragtelėjęs vieną kartą. Kodėl?
a
Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Double-click speed.
b
Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Repeat Rate.
c
Nustatyta kitokia nei turėtų būti parametro Pointer speed reikšmė.
d
Laiko tarpas tarp dviejų jūsų paspaudimų didesnis nei nurodo pelės parametras Repeat Delay.

Jūs dukart spragtelėjote pele, tačiau programa elgiasi taip, tartum būtumėte spragtelėjęs vieną kartą. Ką reikia daryti, kad programa atpažintų dvigubą spragtelėjimą?
a
Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Buttons esantį šliaužiklį Double-click speed pastumti link Slow.
b
Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Motion esantį šliaužiklį Pointer speed pastumti link Slow.
c
Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Mouse langą ir kortelėje Buttons esantį šliaužiklį Double-click speed pastumti link Fast.
d
Atversti valdymo skydelio (Control Panel) programos Devices langą ir pasirinkti kitą pelės tipą.

Jūsų kompiuteris nerašo specifinių lietuviškų raidžių. Kokios galėtų būti priežastys?
a
Neįdiegti lietuviški šriftai arba lietuvių kalba neįtraukta į naudojamų kalbų sąrašą – jos nėra Regional Settings programos kortelėje Input Locales.
b
Netinkamas vaizduoklis.
c
Reikia prijungti kito tipo klaviatūrą.
d
Neįdiegti lietuviški šriftai.

Jūsų kompiuteris nerašo specifinių lietuviškų raidžių. Ką daryti, kad būtų galima rašyti kompiuteriu visas lietuviškas raides?
a
Įdiegti lietuviškus šriftus ir lietuvių kalbą įtraukti į naudojamų kalbų sąrašą – ji turi būti Regional Settings programos kortelėje Input Locales.
b
Prijungti kito tipo vaizduoklį.
c
Prijungti kito tipo klaviatūrą.
d
Įdiegti lietuviškus šriftus ir prijungti kito tipo klaviatūrą.

Ar galima padaryti taip, kad jūsų spausdintuvu galėtų naudotis ir kiti vietinio tinklo vartotojai?
a
Taip, galima.
b
Ne, negalima.
c
Taip, galima, tačiau tik ribotam laikotarpiui.
d
Taip, galima, tačiau kiekvieną kartą prieš spausdindami jie privalės gauti jūsų sutikimą.

Kaip paleisti WordPad programą?
a
Spragtelėjus Start Programs Accessories WordPad.

b
WordPad piktograma visada būna Windows NT darbalaukyje, reikia tik ją spragtelėti.
c
Paspaudus Dokuments WordPad.

d
Paspaudus Settings WordPad.

Kuris iš atsakymų išsamiausiai aprašo WordPad galimybes?
a
WordPad galima parengti tekstinį dokumentą ir jį įrašyti raiškiojo teksto, paprastojo teksto ir Word formatais.
b
WordPad galima parengti tekstinį dokumentą ir jį įrašyti tik paprastojo teksto formatu.
c
WordPad galima parengti dokumentą, iliustruotą paveikslais ar brėžiniais.
d
WordPad galima naudoti tik standartinį šriftą (Times New Roman).

Kaip įrašyti parašytą raštą į pasirinktą diską bei pasirinktą aplanką ir norimu vardu?
a
Paspausti File Save As ir, parinkus diską ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Save mygtuką.

b
Paspaus File Open ir, parinkus diską ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Open mygtuką.

c
Paspausti . Bylos vardas bus suteiktas automatiškai.

Kaip įrašyti parašytą raštą į diskelį pasirinktu vardu į pasirinktą aplanką?
a
Paspausti File Save As ir, parinkus 3½ Floppy (A:) ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Save mygtuką.
b
Paspausti File Open ir, parinkus 3½ Floppy (A:) ar jo aplanką bei nurodžius bylos vardą, paspausti Open mygtuką.

c
Paspausti . Bylos vardas bus suteiktas automatiškai.

Kokiu formatu galima įrašyti WordPad parašytą raštą?
a
Paprastojo teksto, raiškiojo teksto ir MS Word formatais.
b
Tik paprastojo teksto formatu.
c
Tik paprastojo teksto ir Word formatais.
d
Tik Word formatu.

Ką daryti, jei WordPad programą reikia dažnai naudoti ir dėl to būtina ją greitai pasiekti bei paleisti?
a
WordPad šaukinį įkelti į Windows darbalaukį.
b
WordPad galima paleisti paspaudus klavišą.
c
WordPad paleidimo paspartinti negalima.
d
WordPad galima paleisti paspaudus klavišus + .

Tarkime, parašėte trumpą tekstą. Kaip jį išspausdinti?
a
Spragtelėti pele priemonių juostos mygtuką .

b
Spragtelėti File Print Preview.

c
Spragtelėti File Page Setup.

d
Spragtelėti .

Taikomosiose programose dažnai būna dvi spausdinimo inicijavimo galimybės: priemonių juostoje ir File meniu komanda Print. Kuo skiriasi šios galimybės?
a
Naudojant spausdinimui Print, galima rinktis spausdinimo parametrus.
b
Pirmuoju atveju galima rinktis spausdinimo parametrus, o antruoju atveju – ne.
c
Pirmuoju atveju galima išspausdinti visą dokumentą, o antruoju atveju – tik vieną jo puslapį.
d
Šios galimybės niekuo nesiskiria.

Ar galima išspausdinti tik dalį dokumento?
a
Taip, galima.
b
Ne, negalima.
c
Taip, galima, tam reikia paspausti .

d
Taip, galima, tam reikia paspausti .

Reikia išspausdinti tik dalį dokumento. Kaip tai daryti?
a
Pažymėti dokumento dalį, kurią norime išspausdinti, ir tada spragtelėti File Print Selection.

b
Spragtelėti ir laukelyje Pages nurodyti spausdinamų puslapių numerius.

c
Spragtelėti .

d
Spragtelėti .

Ar galima pasirinkti spausdintuvą, kuriuo spausdinsite?
a
Taip, galima.
b
Ne, negalima.
c
Taip, galima, reikia spragtelėti .

d
Taip, galima, tačiau jie privalo būti skirtingo tipo.

Kaip pasirinkti spausdintuvą, kuriuo norima spausdinti?
a
Spragtelėti File Print ir atverto dialogo laukelyje Printer nurodyti spausdintuvą.

b
Spragtelėti ir atvertame laukelyje Printer nurodyti spausdintuvą.

c
Spragtelėti File Versions ir atvertame dialogo lange nurodyti spausdintuvą

d
Spragtelėti ir kompiuteris pats paklaus, kuriuo spausdintuvu norime spausdinti.

Jūs inicijavote spausdinimą, tačiau kažkodėl spausdintuvas dokumento nespausdina. Ką daryti?
a
Spragtelėti My Computer Printers Spausdintuvo piktogramą. Atvertame dialogo lange matysime dokumento būseną ir bus galima nuspręsti, ką daryti.
b
Spragtelėti File Print dar kartą.

c
Dukart spragtelėti My Computer Printers, ir atvertame dialogo lange matysime dokumento būseną.

d
Spragtelėti dar kartą.

Jūs inicijavote spausdinimą, tačiau pastebėjote, kad dokumente yra klaida ir dėl to spausdinti dar nereikia. Ką daryti?
a
Dukart spragtelėti spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje (jei spausdintuvo piktogramos nėra, reikia kitokiu būdu išsikvieti spausdintuvo langą). Atvertame dialogo lange pažymėti dokumentą ir meniu Document bei pasirinkti Cancel.
b
Dukart spragtelėti spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje. Atvertame dialogo lange pažymėti dokumentą ir meniu Document pasirinkti Resume.
c
Kelioms minutėms išjungti spausdintuvą.
d
Gaila, bet sustabdyti spausdinimo nepavyks.

Ar galima nurodyti spausdintuvui, ką jis turėtų spausdinti pirmiausia, jei nusiųsti keli dokumentai?
a
Taip, galima.
b
Ne, negalima.
c
Taip, galima, reikia spragtelėti .

d
Taip, galima, tačiau tik tuomet, kai spausdinami dokumentai yra skirtingo tipo.

Kaip iškviečiamas spausdinimo valdymo langas?
a
Spragtelėti My Computer Printers arba spausdintuvo piktogramą, arba Start Settings Printers.

b
Spragtelėjus File Print.

c
Spragtelėjus File Print Preview.

d
Spragtelėjus .

Kuris iš šių sąrašų tiksliausiai nusako programinę įrangą, dažniausiai vartojamą dirbant kompiuteriu namuose?
a
Tekstų tvarkymo programos, skaičiuoklės, elektroninio pašto programos, muzikos įrašų perklausos programos, naršyklės.
b
Tekstų tvarkymo programos, duomenų bazių valdymo sistemos, grupinio darbo sistemos, kompiuterių tinklų valdymo programos.
c
Kompiuterinės leidybos programos, skaičiuoklės, elektroninio pašto programos, realių objektų valdymo programos.
d
Tekstų tvarkymo programos, skaičiuoklės, duomenų bazių valdymo sistemos, televizijos įrašų peržiūros programos.

Kuris iš šių sąrašų tiksliausiai apibūdina dažniausiai įstaigose naudojamą programinę įrangą?
a
MS Word, MS Excel, Internet Explorer.
b
Winzip, Windows Explorer, Opera.
c
Wordpad, Photoshop, MS Excel.
d
Edit, Task Manager, MS Word.

Kaip užbaigsite taikomosios programos darbą?
a
Spragtelėję .

b
Spragtelėję .

c
Spragtelėję .

d
Spragtelėję .

Kai kurios eilutės ar frazės žinyne išskirtos kita spalva ir pabrauktos. Ką tai reiškia?
a
Šitaip nurodomi hipersaitai (nuorodos), skirti atversti tą klausimą ar terminą paaiškinantį žinyno skyrelį.
b
Tai paprasčiausiai sąvokų bei klausimų išskyrimas tekste.
c
Tai reiškia, kad tuo klausimu žinyne daugiau informacijos nėra.

Ką reiškia paveikslėlis , matomas paleidus Windows raštinės programą?

a
Tai asistento simbolis.
b
Tai reiškia, kad dokumentą galite išsiųsti elektroniniu paštu kaip laiško priedą.
c
Tai likęs anksčiau dirbusios taikomosios programos pėdsakas.
d
Tai žinyno specialus simbolis.

Kaip trumpam paslėpti asistentą?
a
Help meniu spragtelėti Hide the Office Assistant.
b
Asistento langelyje spragtelėję Options, atversime asistento parametrų langą ir laukelyje Use the Office Assistant panaikinti varnelę.
c
Help meniu spragtelėti Show the Office Assistant.
d
Asistento langelyje spragtelėti .

Kaip išjungti asistentą?
a
Asistento langelyje spragtelėję Options, atversime asistento parametrų langą. Tuomet laukelyje Use the Office Assistant panaikinti varnelę.
b
Help meniu spragtelėti Hide the Office Assistant.
c
Help meniu spragtelėti Show the Office Assistant.
d
Asistento langelyje spragtelėti .

Kaip pakeisti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a
Paspausti Start Settings Control Panel, po to pasirinkti Display ir atverto lango kortelėje Settings pastumti šliaužiklį Desktop Area.
b
Paspausti Start Settings Control Panel, po to pasirinkti Devices ir atverto lango kortelėje Settings pakeisti vaizduoklio tipą.
c
Vaizduoklio skiriamosios gebos pakeisti negalima.
d
Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir jo kortelėje Settings pasirinkti kitą vaizduoklio tipą.

Ar visada galima padidinti vaizduoklio skiriamąją gebą?
a
Nevisada. Skiriamoji geba priklauso nuo vaizduoklio kokybės ir vaizdo plokštės.
b
Visada.
c
Nevisada. Tam reikalinga CGA vaizdo plokštė.
d
Nevisada. Tam reikalinga VGA vaizdo plokštė.

Kur galima rasti įvairius standartinius paveikslėlius?
a
Microsoft Clip Galery.
b
WindowsMedia.
c
WindowsPif.
d
WindowsSystemColor.

Ar galima nukirpti paveikslėlio, įkelto į tekstų tvarkymo programą, kraštą?
a
Galima.
b
Negalima.
c
Galima, tačiau tik viršutinįjį.
d
Galima, tačiau tik dešinįjį.

Kaip pakeisti slaptažodį Windows NT, Windows 200 arba Windows XP sistemose?
a
Paspausti klavišus ++, po to spragtelėti Change Password. Atsivėrusiame dialogo lange užpildyti tam skirtą laukelį New Password.
b
Paspausti klavišus ++, po to spragtelėti Task Manager.
c
Registruojantis laukelyje Password reikia įvesti naują slaptažodį.
d
Slaptažodis nurodomas pirmą kartą registruojant vartotoją ir jo pakeisti nebegalima.

Jūs bijote, kad nebūtų sugadintos svarbios programos bylos. Kurį veiksmą (Jūsų nuomone, patikimiausią) atliksite?
a
Laikysite jos diegimo bylas kitame diske arba diskelyje.
b
Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame diske.
c
Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame aplanke, pakeitę jos vardą.
d
Sukursite atsarginę jos vykdomosios bylos kopiją tame pačiame aplanke, pakeitę jos prievardį.

Jūs bijote, kad nebūtų sugadinta svarbi byla. Kur saugiausia laikyti jos kopiją?
a
Kitame diske arba diskelyje.
b
Kitame to paties disko aplanke.
c
Tame pačiame aplanke, tačiau kitu vardu.
d
Tame pačiame aplanke, tačiau pakeitę bylos prievardį.

Kaip apsaugoti informaciją nuo netyčinio ar tyčinio jos sunaikinimo?
a
Sukurti jos atsargines kopijas.
b
Aplanką paskelbti bendrai naudojamu.
c
Paslėpti bylas.
d
Windows NT tam reikalingų priemonių nėra.

Kuriame atsakyme tiksliausiai apibūdintas procesorius?
a
Tai pagrindinis kompiuterio įtaisas, atliekantis aritmetinius ir loginius veiksmus bei apdorojantis duomenis.
b
Tai pagrindinis kompiuterio valdymo įtaisas, išrenkantis iš atmintinės komandų seką ir valdantis išvedimo įtaisus.
c
Tai operacijų atlikimo įtaisas, atliekantis aritmetinius veiksmus su duomenimis.
d
Tai svarbiausioji vidinės atmintinės dalis.

Kas yra RAM?
a
Tai tiesioginės kreipties (pagrindinė) atmintinė.
b
Tai išorinė atmintinė.
c
Tai atmintinė, skirta kompaktinėms plokštelėms skaityti ir rašyti.
d
Tai tarpininkė tarp pagrindinės atmintinės ir procesoriaus.

Kuri programa geba kurti savo kopijas ir įterpti jas į bylas, sistemines kompiuterio sritis, kompiuterių tinklus ir pan.?
a
Kompiuterių virusas.
b
Tekstų tvarkymo sistema.
c
Pašto programa.
d
Antivirusinė programa.

Kada atsirado kompiuterių virusai?
a
Apie 1988 m.
b
Sukūrus pirmąją elektroninę skaičiavimo mašiną.
c
Sukūrus pirmąjį asmeninį kompiuterį.
d
Apie 1970 m.

Kaip vadinosi pirmasis virusas?
a
EGABTR.
b
Černobylis.
c
ARPANET.
d
Java.

Kurio iš išvardytų veiksmų neatlieka taikomosios programos?
a
Atpažįsta bei pašalina virusus.
b
Padeda rengti ir tvarkyti tekstus.
c
Apdoroja skaitmeninę informaciją.
d
Piešia paveikslus ir apdoroja grafinę informaciją.

Ar kompiuteris apsaugotas nuo virusų, jei jame įdiegta antivirusinė programa?
a
Ne visada, priklauso nuo joje esančios virusų duomenų bazės.
b
Be abejo.
c
Taip, jei ji įjungta.
d
Ne visada, priklauso nuo operacinės sistemos naujumo.

Kuriuo iš šių būdu galima garantuoti, kad kompiuteris visiškai apsaugotas nuo virusų?
a
Nesant kompiuterių tinklo bei laikmenų skaitymo įrenginio.
b
Įrašant bylas, patikrintas antivirusine programa ir nesinaudojant internetu.
c
Įkeliant informaciją iš patikimų draugų diskelių ir nesinaudojant internetu.
d
Nesinaudojant diskeliais, o parsisiųsdinant bylas elektroniniu paštu.

Kuri klaviatūra vadinama standartine lietuviškąja klaviatūra?
a
Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos raidžių srityje, t. y. trijose eilėse, ir yra lietuviškos kabutės bei ilgas brūkšnys.
b
Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos raidžių srityje, t. y. trijose eilėse, o ilgą brūkšnį galima surinkti iš skaitmenų srities.
c
Kai visos specifinės lietuviškos raidės išdėstytos viršutinėje eilėje ant skaitmenis žyminčių klavišų.

Kuri iš čia pateiktų programų nėra operacinė sistema?
a
Windows Commander.
b
MS-DOS.
c
Windows NT.
d
Linux.
e
Unix.

Kuris teiginys apie pastoviąją atmintinę (ROM) yra neteisingas?
a
Sutrikimai joje nėra svarbūs viso kompiuterio darbui.
b
Iš jos galima tik skaityti, o įrašyti į ją nieko neleidžiama.
c
Čia būna įrašyta pagrindinė įvesties ir išvesties sistema (BIOS).
d
Vartotojas negali keisti informacijos joje.

Kurios kompiuterio dalys būtinai įeina į sisteminį bloką?
a
Procesorius ir vidinė atmintinė.
b
Procesorius ir išorinė atmintinė.
c
Procesorius, vidinė atmintinė ir įvesties įrenginiai.
d
Procesorius, vidinė ir išorinė atmintinės.

Kaip vadinosi pirmasis lietuviškas kompiuteris?
a
Rūta.
b
VEF.
c
Venta.
d
Tauras.

Kuriame atsakyme išvardytos tik išorinės atmintinės priemonės?
a
Diskelis, standusis diskas, kompaktinė plokštelė, magnetinė juosta.
b
Standusis diskas, kompaktinė plokštelė, vaizduoklis, skaitmeninis diskelis.
c
Procesorius, standusis diskas, magnetinė juosta.
d
Kompaktinė plokštelė, skaitmeninis diskelis, skaitlys, standusis diskas.

Kuri svarbi mokslinė teorija tapo kompiuterio veikimo pagrindu?
a
Dž. Būlio sukurta logikos algebra.
b
A. Enšteino reliatyvumo teorija.
c
M. Koperniko atradimas.
d
G. Kantoro matematinė aibių teorija.

Kuri iš pateiktų programų nėra programavimo kalbos transliatorius?
a
Microsoft Excel.
b
Turbo Pascal.
c
Komenskio Logo.
d
Delphi.
e
Borland C++.

Kas yra hipertekstas?
a
Tai hierarchinė teksto struktūra su nuorodomis į teksto fragmentus, kurie gali būti tame pačiame arba kitame dokumente.
b
Tai tam tikra disko ar diskelio dalis, turinti savo vardą.
c
Tai autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu.
d
Tai hierarchinę struktūrą kompiuteryje sudarantys dokumentai.

Kas įvardijama įvairialypės terpės (multimedijos) terminu?
a
Tai technologija, vienijanti tekstą, vaizdus, animaciją, garsus, grafiką bei kitas informacijos rūšis, esančias kompiuteryje.
b
Tai hierarchinė teksto struktūra su nuorodomis į teksto fragmentus, kurie gali būti tame pačiame arba kitame dokumente.
c
Tai autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu.
d
Tai hierarchinę struktūrą kompiuteryje sudarantys dokumentai.

Kuri iš išvardytų programų nėra duomenų pakavimo programa?
a
WinDVD.
b
WinZIP.
c
WinRAR.
d
WinARJ.

Kuris teiginys apie pakavimo programas yra neteisingas?
a
Jos vartojamos duomenų kodavimui pakeisti.
b
Jos vartojamos duomenų (programų) apimčiai sumažinti.
c
Jos neretai dar vadinamos duomenų suspaudimo, glaudinimo, sutankinimo programomis.
d
Jau sukurta daugiau nei šimtas duomenų pakavimo programų.

Kaip kompiuteriai gali būti jungiami į tinklą?
a
Visais čia išvardintais būdais.
b
Žvaigždiniu būdu, kai prie vieno pagrindinio kompiuterio atskiromis linijomis jungiami kiti kompiuteriai ar išoriniai įrenginiai.
c
Žiediniu būdu, kai kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai sujungiami ratu.
d
Magistraliniu būdu, kai visi tinklo kompiuteriai bei išoriniai įrenginiai jungiami prie vienos ryšio magistralės.

Vieno objekto pakeitimas kitu, turinčiu panašius požymius ir funkcijas, vadinamas:
a
Modeliavimu.
b
Kopijavimu.
c
Plagijavimu.
d
Perkėlimu.

Kaip vadinosi pirmasis pasaulį išvydęs asmeninis kompiuteris, kas ir kada jį sukūrė?
a
Altair, Edvardas Robertsas, 1974 m.
b
IBM, grupė specialistų, 1967 m.
c
ABC, Džonas Atanasovas, 1939 m.
d
Apple, Styvas Vozniakas ir Styvas Džobsas, 1975 m.

Kokiu įtaisu skaitomas ant prekių atspaustas brūkšninis kodas?
a
Kasos aparatu ir klaviatūra.
b
Skeneriu (skaitliu), sujungtu su kasos aparatu.
c
Modemu.
d
Vaizduokliu.

Kiek daugiausiai ženklų galima užkoduoti dvejetainiais simboliais?
a
Priklauso nuo to, keliais dvejetainiais simboliais susitariama koduoti; jei n, tai 2n.
b
Priklauso nuo to, keliais dvejetainiais simboliais susitariama koduoti; jei n, tai n2.
c
1024 simbolius.
d
Priklauso nuo to, keliais dvejetainiais simboliais susitariama koduoti; jei n, tai galima užkoduoti n ženklų.

Kaip apibūdintumėte kompiuterio atmintinę?
a
Kompiuteryje esanti vieta (mikroschemos), kurioje laikoma informacija.
b
Kompiuterinis dydis, turintis daug reikšmių.
c
Specialus kompiuterio procesorius.
d
Katalogų ir bylų matavimo vienetas.

Kas ir kada išrado pirmąją spausdinimo mašiną?
a
Johanas Gutenbergas 1440 m.
b
Gregoras Mendelis 1244 m.
c
Norbertas Vyneris 1940 m.

Kaip vadinamas taisyklių rinkinys, kuriuo nurodoma, kokiu būdu iš vienų duomenų gauti kitus?
a
Algoritmu.
b
Argumentu.
c
Logaritmu.
d
Operatoriumi.

Kas nepriskiriama kompiuterio išorinei atmintinei?
a
Teisingo atsakymo nėra.
b
Diskelis.
c
Kompaktinė plokštelė.
d
Standusis diskas.
e
Magnetinė juosta.

Kokiais vienetais matuojama procesoriaus sparta?
a
MHz
b
Bitais/s
c
kWh
d
Mbaitais

Kaip kitaip vadinama mikroschema?
a
Lustas.
b
Kukis.
c
Kvantas.
d
Čipas.

Ką iššifravus ir išvertus į lietuvių kalbą reiškia CD-ROM?
a
Kompaktinė plokštelė – tik skaitymui.
b
Kompaktinė plokštelė – tik rašymui.
c
Įrenginys, skaitantis kompaktines plokšteles.
d
Teisingo atsakymo nėra.

Kurio iš išvardytų veiksmų negalima atlikti su diskelyje esančia informacija, kai jo blokatorius atvertas?
a
Įrašyti papildomos informacijos.
b
Skaityti diskelyje esančių tam tikrų bylų.
c
Atverti diskelio turinio.
d
Perrašyti diskelio turinio į kitą laikmeną.

Taikomoji programinė įranga — tai:
a
Programos, skirtos bendriesiems vartotojo uždaviniams spręsti.
b
Programos, skirtos kompiuterio darbo spartai nustatyti.
c
Programos, valdančios kompiuterio darbą.
d
Programos, skirtos algoritminiams uždaviniams spręsti.

Operacinė sistema – tai:
a
Programos, skirtos bendriesiems kompiuterio valdymo uždaviniams spręsti.
b
Kompiuterinės mokomosios programos.
c
Programos, skirtos konkretiems uždaviniams spręsti.
d
Programos, skirtos bendriesiems vartotojo uždaviniams spręsti.

Maketavimo sistema – tai:
a
Programinė įranga, skirta publikacijoms rengti.
b
Programinė įranga, skirta tekstinei informacijai apdoroti.
c
Programinė įranga, skirta inžineriniam projektavimui.
d
Programinė įranga, skirta modeliavimui.

Duomenų bazių valdymo sistema — tai:
a
Programinė įranga, skirta dideliam duomenų kiekiui apdoroti specialiu būdu.
b
Programinė įranga, skirta tekstiniams duomenims apdoroti.
c
Programinė įranga, skirta kompiuterio darbui valdyti.
d
Programinė įranga bet kuriems duomenims apdoroti.

Kuriame atsakyme pateikti terminai nėra sinonimai?
a
Byla, rinkmena, laikmena.
b
Skaitytuvas, skaitlys, skeneris.
c
Taisa, redagavimas, taisymas.
d
Byla, rinkmena, failas.

Kaip vadinama programa, leidžianti operacinei sistemai sąveikauti su konkrečiu kompiuterio įrenginiu?
a
Tvarkyklė.
b
Laikmena.
c
Skaičiuoklė.
d
Linux.

Kaip vadinamas 7 bitų JAV informacijos kodavimo standartas?
a
ASCII.
b
ACM.
c
USASCII.
d
AICS.

Kaip vadinama bazinė kompiuterių įvesties ir išvesties sistema?
a
BIOS.
b
BASE.
c
ACSII.
d
BROM.

Kaip vadinama laikmena, esanti sandarioje dėžutėje drauge su magnetinėmis galvutėmis?
a
Standusis diskas.
b
Kompaktinė plokštelė.
c
DVD diskas.
d
ZIP diskelis.

Kaip iššifruoti santrumpą ROM?
a
Read only memory.
b
Read output memory.
c
Read of memory.
d
Teisingo atsakymo nėra.

Dažnai vartojamas žodis klavišas neretai kirčiuojamas netaisyklingai. Kuris skiemuo turi būti kirčiuotas vardininko linksnyje ir kuris – galininko?
a
Antras ir trečias.
b
Pirmas ir pirmas.
c
Antras ir antras.
d
Pirmas ir trečias.

Ką reiškia pasakymas: kompiuterio greitis – 900 megahercų?
a
Kompiuterio procesorius per sekundę geba atlikti 900 milijonų elementarių veiksmų.
b
Kompiuterio procesorius per minutę geba atlikti 900 milijonų elementarių veiksmų.
c
Kompiuteris gali 900 kartų sparčiau paleisti programas.
d
Kompiuteris per minutę geba įvykdyti 900 programų.

Kas yra informaciniai procesai?
a
Įvairūs veiksmai, kuriuos galima atlikti su informacija.
b
Įvairūs pasikeitimai informacijos mokslo srityje.
c
Spartus kompiuterinės technikos vystymasis.
d
Informacijos apdorojimo kompiuteriu būdas.

Kuri seka tiksliausiai nusako žmonijos informacijos raidą?
a
Kalba, raštas, spauda, teleryšiai, kompiuteris, informacinės technologijos.
b
Piešiniai ir įrašai olų sienose, spausdinimas popieriuje, kompiuteris, teleryšiai.
c
Kalba, pasakojimai, spauda, rankraštynai, kompiuteris, informacinės technologijos.

Kuris veiksnys daro didžiausią neigiamą kompiuterio poveikį žmogui?
a
Netinkamai organizuota darbo aplinka.
b
Elektromagnetinis kompiuterio spinduliavimas.
c
Nepakankamas apšvietimas.
d
Darbo kompiuteriu įgūdžių stoka.

Norint sumažinti neigiamą kompiuterio poveikį žmogui, reikia:
a
Visi išvardinti atsakymai yra teisingi.
b
Tinkamai suprojektuoti darbo vietą.
c
Naudoti kokybišką įrangą.
d
Turėti sveiko darbo su kompiuteriu įgūdžių.

Kuris atsakymas nusako taisyklingą laikyseną dirbant kompiuteriu?
a
Kėdė su atlošu, alkūnėmis nesiremiama, akys ties ekrano viduriu.
b
Kėdė be atlošo, alkūnėmis būtina remtis, akys ties ekrano viduriu.
c
Kėdė su atlošu, alkūnėmis būtina remtis, akys ties ekrano viduriu.
d
Kėdė be atlošo, alkūnėmis nesiremiama, akys žemiau ekrano vidurio.

Kokiu atstumu nuo akių turi būti vaizduoklio ekranas?
a
50–60 cm.
b
20–30 cm.
c
80–90 cm.
d
Tai visai nesvarbu.

Kuris iš veiksmų patikimiausias norint apsaugoti, kad nedingtų svarbi kompiuterinė informacija?
a
Pasidaryti bylų kopijas diskeliuose, kompaktinėse plokštelėse.
b
Pasidaryti po kelias bylų kopijas standžiajame diske.
c
Naudoti slaptažodžius.
d
Naudoti antivirusines programas.

Ką reikia daryti su antivirusine programa, kad ji būtų veiksminga?
a
Nuolat atnaujinti antivirusinės programos virusų duomenų bazę.
b
Ištrinti ir vėl įrašyti antivirusinę programą.
c
Keisti antivirusinę programą vis kitomis antivirusinėmis programomis.
d
Kompiuteryje turėti ne vieną antivirusinę programą.

Kuris iš teiginių apie kompiuterinės informacijos autorių teises teisingas?
a
Autorių teisių objektais gali būti programos, duomenų rinkiniai, duomenų bazės.
b
Autorių teisių objektais gali būti tik programuotojų sukurtos programos.
c
Autorių teisių objektais negali būti kompiuterinės programos.
d
Autorių teisių objektais yra visa kompiuteryje laikoma informacija.

Autoriaus teisė – tai:
a
Būdas intelektiniam turtui apsaugoti.
b
Licencija.
c
Duomenų naudojimo ir tvarkymo kontrolė.

Duomenų apsauga – tai:
a
Duomenų naudojimo ir tvarkymo kontrolė.
b
Būdas intelektiniam turtui apsaugoti.
c
Autorių suteikiama teisė pasinaudoti duomenų baze.
d
Duomenų kaupimas ir saugojimas.

Ką rodo sutartinis ženklas © ?
a
Autoriaus teises.
b
Duomenų apsaugą.
c
Licenciją.

Pagrindinis duomenų apsaugos principas demokratinėje šalyje yra:
a
Informacija turi būti naudojama tiems tikslams, kuriems ji buvo renkama bei kaupiama.
b
Duomenys turi būti tikslūs.
c
Visuomenė turi žinoti jiems rūpimą informaciją.

Kaip vadinamas įtaisas, įgalinantis įvesti į kompiuterį popieriuje išspausdintas nuotraukas?
a
CD-R.
b
Skeneris.
c
Modemas.
d
Šviesos pieštukas.

Kuri santrumpa žymi pagrindinę atmintinę?
a
RAM.
b
SRAM.
c
CD-ROM.
d
ROM.

Kurie duomenys visuomet prarandami netikėtai dingus maitinimo įtampai?
a
Pagrindinėje atmintinėje.
b
Standžiajame diske.
c
CD-ROM.
d
Diskelyje.

Ką vadiname įvairialype terpe (multimedija)?
a
Tai išorinė atmintis, sudaryta iš įvairių tipų laikmenų.
b
Tai pagrindinė atmintis, sudaryta iš įvairių tipų puslaidininkinių atmintinių.
c
Tai technologija, padedanti integruoti tekstą, garsą, animaciją, grafinius vaizdus, video ir kitų rūšių informaciją kompiuteryje.
d
Tai pagrindinė ir išorinė atmintis kartu paėmus.

Kuris įtaisas reikalingas kompiuteriui prijungti prie vietinio kompiuterių tinklo?
a
Modemas.
b
Skeneris.
c
Tinklo filtras.
d
Tinklo plokštė.

Kam reikalingos standžiajame diske laikomos informacijos kopijos?
a
Tai buvo daroma anksčiau, dabar tai nėra svarbu.
b
Jei diske laikomos kelios kopijos, paspartėja informacijos paieška.
c
Jei diske laikomos kelios kopijos, paspartėja informacijos persiuntimas į pagrindinę atmintinę.
d
Tai užtikrina informacijos atkūrimą disko gedimo atveju.

Kuri iš pateiktų programų nėra mokomoji programa?
a
My Computer.
b
Logo Writer.
c
Crocodile Clips.
d
English Plus.

Kuris iš pateiktų produktų nėra kompiuterinė enciklopedija?
a
WinLed.
b
Encyclopedia BRITANNICA.
c
Microsoft Encarta.
d
Great Artist.

Kur patenka byla, pašalinta iš aplanko?
a
Į šiukšlinę.
b
Į žemesnio lygio aplanką.
c
Ji visuomet sunaikinama.
d
Į aukštesnio lygio aplanką.

Koks rekomenduojamas minimalus vaizduoklio vaizdo dažnis?
a
75 Hz.
b
70 Hz.
c
80 Hz.
d
90 Hz.

Vaizduoklio ekrano matmenys – tai:
a
Ekrano įstrižainės matmenys coliais (centimetrais).
b
Ekrano pločio matmenys coliais (centimetrais).
c
Ekrano ploto matmenys kvadratiniais coliais (centimetrais).
d
Taškų eilutėje ir eilučių kadre skaičius.

Kuris teiginys apie vaizduoklio skiriamąją gebą yra teisingas?
a
Tai taškų eilutėje ir eilučių kadre skaičius.
b
Ji nepriklauso nuo ekrano ploto ir kaukės, kuri išryškina vaizdo elementus (taškus).
c
Tai nesvarbus vaizduoklio ekrano parametras.
d
Kuo didesnė skiriamoji geba, tuo didesni taškelio matmenys.

Kuri iš čia pateiktų programų nėra operacinė sistema?
a
Windows Commander.
b
Windows NT.
c
Linux.
d
Unix.

Kuris teiginys apie pastoviąją atmintinę (ROM) yra neteisingas?
a
Į ją vartotojas gali įrašyti savo nuostatas.
b
Sutrikus pastoviajai atmintinei, sutrinka ir viso kompiuterio darbas.
c
Čia būna įrašyta pagrindinė įvesties ir išvesties sistema (BIOS).
d
Informacija į šią atmintinę įrašoma gaminant kompiuterį.

Įvesties įrenginys yra (pasirinkite tiksliausią atsakymą):
a
Visi pateikti įrenginiai.
b
Skaitlys.
c
Pelė.
d
Šviesos pieštukas.
e
Klaviatūra.

Įvesties įrenginys yra:
a
Klaviatūra.
b
Spausdintuvas.
c
Vaizduoklis.
d
Diskelis.
e
Kompaktinė plokštelė.

Kuris iš čia pateiktų įrenginių nėra išorinė atmintinė?
a
Sisteminis blokas.
b
Diskelis.
c
Kompaktinė plokštelė.
d
Standusis diskas.
e
Magnetinė juosta.

Kurios iš čia pateiktų įrenginių porų yra išvesties įrenginiai?
a
Diskelis ir procesorius.
b
Vaizduoklis ir spausdintuvas.
c
Vaizduoklis ir pelė.
d
Klaviatūra ir spausdintuvas.
e
Sisteminis blokas ir vaizduoklis.

Kompaktinė plokštelė yra:
a
Išorinės atmintinės įrenginys.
b
Įvesties įrenginys.
c
Išvesties įrenginys.
d
Sisteminio bloko sudėtinė dalis.

Kuri iš čia išvardytų programų yra pašto programa?
a
Pegasus Mail.
b
Windows Commander.
c
Microsoft Access.
d
Microsoft Excel.

Kuri iš išvardytų programų yra programavimo kalbos transliatorius?
a
Visos pateiktos programos.
b
Komenskio Logo.
c
Delphi.
d
Visual Basic.
e
Borland C + +.

Kuri iš išvardytų programų yra programavimo kalbos transliatorius?
a
Nei viena iš pateiktų.
b
Outlook Express.
c
Norton Commander.
d
Netscape Navigator.
e
Windows Explorer.

Komunikacija — tai:
a
Žmonių ryšys, bendravimas.
b
Žmogaus suvoktas objekto turinys.
c
Žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu arba žiniasklaidos priemonėmis.
d
Žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti.

Kas yra informacija?
a
Visi pateikti atsakymai teisingi.
b
Tai žmogaus suvoktas objekto turinys.
c
Tai žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu arba žiniasklaidos priemonėmis.
d
Tai žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti.

Informacija — tai:
a
Žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu arba žiniasklaidos priemonėmis.
b
Žmonių ryšys, bendravimas.
c
Mokslas apie valdymo procesus, vykstančius tiek gyvuose organizmuose, tiek mechanizmuose.
d
Informatikos taikymas.

Informatika — tai:
a
Mokslas apie informacijos apdorojimą kompiuteriu ir informacinių technologijų taikymą.
b
Mokslas apie valdymo procesus, vykstančius tiek gyvuose organizmuose, tiek mechanizmuose.
c
Žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti.
d
Mokslas, susijęs su žiniomis.

Ką vadiname informatika?
a
Visi pateikti atsakymai teisingi.
b
Tai mokslas apie informacijos apdorojimą kompiuteriu taikant modernias informacines priemones.
c
Tai mokslas apie informaciją, jos perdavimą, kaupimą, saugojimą, apdorojimą.
d
Tai mokslas, glaudžiai susijęs su informacija.

Mokslas apie informacijos apdorojimą kompiuteriu taikant modernias informacines priemones vadinamas:
a
Informatika.
b
Kibernetika.
c
Matematika.
d
Dokumentalistika.

Pagrindinis kompiuterio įtaisas, atliekantis aritmetinius ir loginius veiksmus bei apdorojantis duomenis, vadinamas:
a
Procesoriumi.
b
Sisteminiu bloku.
c
Įvesties įrenginiu.
d
Vidine atmintine.

Kompiuterių virusas – tai:
a
Programa, gebanti kurti savo kopijas ir įterpti jas į bylas, sistemines kompiuterio sritis, kompiuterių tinklus ir t. t.
b
Programa, skirta virusams atpažinti bei pašalinti.
c
Programa, kuri programavimo kalbą verčia į kompiuterio kalbą.
d
Skaitmeninės informacijos apdorojimui skirta programa.

Tam tikra disko ar diskelio dalis, turinti savo vardą, yra:
a
Aplankas.
b
Įkelties sektorius.
c
Hipertekstas.
d
Archyvas.

Autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu, yra:
a
Byla.
b
Aplankas.
c
Hipertekstas.
d
Archyvas.

Hierarchinė teksto struktūra su nuorodomis į teksto fragmentus, kurie gali būti tame pačiame arba kitame dokumente, yra:
a
Hipertekstas.
b
Byla.
c
Aplankas.
d
Archyvas.

Kurią priemonę naudosite kompiuterio rodomai datai pakeisti?
a
Calculator.
b
Control Panel.
c
MS Access.
d
Explorer.

Kurią priemonę naudosite kompiuterio rodomam laikui pakeisti?
a
Control Panel.
b
MS Access.
c
Explorer.
d
Calculator.

Jūs spragtelėjote dešiniuoju pelės klavišu šiukšlinės piktogramą darbalaukyje. Kas atsitiks?
a
Bus parodytas šiukšlinės turinys.
b
Šiukšlinė bus išvalyta.
c
Jūsų veiksmas bus ignoruotas.
d
Bus atvertas kontekstinis meniu.

Koks maksimalus aplankų lygių skaičius?
a
2 aplankų lygiai.
b
4 aplankų lygiai.
c
8 aplankų lygiai.
d
Tokio ribojimo nėra.

Kas atsitiks, jei kartą spragtelėsite taikomosios programos lango antraštės juostoje?
a
Langas bus užvertas.
b
Langas bus padidintas iki maksimalaus dydžio.
c
Langas bus sumažintas iki mygtuko.
d
Langas taps aktyvus.

Kas atsitiks, jei dukart spragtelėsite taikomosios programos lango antraštės juostoje?
a
Nieko neatsitiks.
b
Langas bus užvertas.
c
Langas bus sumažintas iki mygtuko.
d
Langas įgaus prieš tai buvusį dydį arba bus padidintas iki maksimalaus.

Kuriame programos My Computer rodinyje pateikiama daugiausiai informacijos apie bylas?
a
Small Icons.
b
Details.
c
Large Icons.
d
List.

Kuriuo atveju neleidžiama pakeisti bylos vardo?
a
Jei bylą tuo metu naudoja kuri nors programa.
b
Jei kartu keičiamas ir bylos prievardis.
c
Jei byla ką tik sukurta.
d
Jei tai programos byla.

Kas atsitiks, jei, laikydami nuspaustą kairįjį pelės klavišą, nuvilksime bylą į kitą aplanką tame pačiame diske?
a
Į aplanką bus įrašyta tos bylos kopija.
b
Byla bus perkelta.
c
Į aplanką bus įkeltas tos bylos šaukinys.
d
Byla bus sunaikinta.

Kas atsitiks, jei, laikydami nuspaustą kairįjį pelės klavišą, nuvilksime bylą į aplanką kitame diske?
a
Į aplanką bus įrašyta tos bylos kopija.
b
Byla bus perkelta.
c
Į aplanką bus įkeltas tos bylos šaukinys.
d
Byla bus sunaikinta.

Sukūrę bylą ir pasirinkę komandą (meniu punktą) Save As, turite nurodyti bylos vardą. Kas atsitiks, jei, sukūrę, bet dar neįrašę bylos, pasirinksite komandą Save, o ne Save As?
a
Bus pasiūlyta nurodyti bylos vardą.
b
Byla bus įrašyta vardu, kurį parinks taikomoji programa.
c
Bus neleidžiama atlikti operacijos Save.
d
Byla nebus įrašyta.

Įjungiant kompiuterį, diskelių įtaise buvo diskelis. Ar kompiuterio operacinė sistema bus sėkmingai įkelta?
a
Taip, tai neturi jokios įtakos.
b
Ne, sistema niekuomet negalės būti įkelta.
c
Taip, bet tik tuo atveju, jei diskelis yra sisteminis, o BIOS’e nurodyta, kad sistemos įkėlimas vyksta iš diskelio (tuomet kompiuterio operacinė sistema bus įkelta iš diskelio).
d
Kompiuteris niekada netikrina, ar diskelis yra įkištas paleidžiant sistemą, ar ne.

Kas atsitiks, jei, laikydami nuspaustą klavišą , paspausime klavišą?
a
Galėsite pereiti į kitos programos langą.
b
Bus užvertas aktyvios programos langas.
c
Bus įrašyta aktyvios programos darbo byla.
d
Bus iškviestas aktyvios programos žinynas.

Kuri iš pateiktų programų yra taikomoji programa?
a
Visos pateiktos programos.
b
Microsoft Notepad.
c
Microsoft Excel.
d
Corel Draw.
e
Pegasus Mail.

Kuri iš išvardytų sistemų nėra paieškos sistema?
a
Delphi.
b
Euroseek.
c
Google.
d
Yahoo.
e
Altavista.

Kas gali atsitikti (labiausiai tikėtina), jei trumpam dingtų maitinimo įtampa?
a
Bus prarastos kai kurios bylos.
b
Savaime ims veikti kai kurios programos.
c
Bus sugadintos kai kurios programos.
d
Atsiras naujų bylų.

Ką reiškia santrumpa ECDL?
a
European Computer Description Language (Europos kalba kompiuteriams aprašyti).
b
European Compact Disk Library (Europos kompaktinių diskų biblioteka).
c
European Computer Driving Licence (Europos kompiuterių vartotojo pažymėjimas).
d
Error Control and Detection Logic (Klaidų kontrolės ir aptikimo logika).

Kuris teiginys apie ECDL yra teisingas?
a
ECDL programa įgyvendinama tik Europos Sąjungos šalyse.
b
ECDL – kompiuterinio raštingumo standartas, pripažįstamas ne tik visoje Europoje, bet ir už jos ribų.
c
ECDL programa remiasi tik Microsoft firmos programine įranga.
d
Norint gauti ECDL pažymėjimą, pakanka išlaikyti du testus.

Kuris testas neįeina į ECDL programą?
a
Elektroninė leidyba.
b
Tekstų tvarkymas.
c
Kompiuterių naudojimas ir bylų tvarkymas.
d
Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos.

Ką apima kompiuterinio raštingumo sąvoka?
a
Mokėjimą dirbti kompiuteriu.
b
Gebėjimą taikyti informacijos technologijos priemones mokyme ir mokymesi.
c
Informacijos technologijos žinojimą.
d
Visus čia paminėtus dalykus.

Kuris teiginys apie kompiuterinį raštingumą yra neteisingas?
a
Kompiuterinis raštingumas gali būti pasiektas tik integruojant informacines ir komunikacines technologijas į visą mokymo ir ugdymo procesą.
b
Visavertis kompiuterinis raštingumas gali būti pasiektas naudojant informacines technologijas vien tik informatikos pamokose.
c
Visavertis kompiuterinis raštingumas negali būti pasiektas naudojant informacines technologijas vien tik informatikos pamokose.
d
Kompiuterinį raštingumą įgijusiu laikomas asmuo, kuris moka parengti paprasčiausią dokumentą kompiuteriu ir jį išspausdinti.

Ką paprastai matote ekrane, kai įvedinėjate slaptažodį?
a
Žvaigždutes (*****).
b
Atsitiktinai parinktus kitus ženklus.
c
Simbolius, kuriuos įvedate.
d
Dolerio ženklus ($$$$$$$).

Kuo skiriasi pelės žymeklis nuo pelės žymeklio ?

a
Toks žymeklis rodo, kad programa arba operacinė sistema antrajame plane atlieka kokią nors procedūrą, o žymeklis rodo, kad programa atlieka kokią nors procedūrą ir veiksmai laikinai nevykdomi.

b
Niekuo nesiskiria.
c

žymeklis rodo, kad programa arba operacinė sistema antrajame plane atlieka kokią nors procedūrą, o žymeklis rodo, kad programa atlieka kokią nors procedūrą ir veiksmai laikinai nevykdomi.
d
Pelės žymeklis reiškia, kad programa atlieka kažkokius veiksmus, o pelės žymeklis rodo, kad programa „pakibo“.

Ką reiškia pelės žymeklis ?

a
Toks žymeklis atsiranda tuomet, kai gali būti keičiamas lango dydis ar vieta.
b
Reiškia, kad atliekamas draudžiamas veiksmas.
c
Reiškia, kad programa „pakibo“ ir kompiuterį reikia paleisti iš naujo.
d
Reiškia, kad programa atlieka kokią nors procedūrą ir reikia palaukti.

Kuris iš pateiktų teiginių tiksliausiai apibūdina bylų apimtį?
a
Viena byla gali užimti nuo kelių baitų iki keliolikos ar net kelių šimtų megabaitų.
b
Viena byla užima ne daugiau kaip 100 Kbaitų.
c
Viena byla užima ne daugiau kaip 1 Mbaitą.
d
32 bitų kompiuteriuose viena byla užima ne daugiau kaip 32 Kbaitus.

Kam skirta darbalaukyje esanti piktograma My Computer?
a
Kompiuterio diskų ir juose laikomų aplankų turiniui peržiūrėti, byloms tvarkyti.
b
Kompiuterio diskų ir juose laikomų bylų turiniui peržiūrėti.
c
Kompiuterio nuostatoms peržiūrėti.
d
Užsiregistravusio vartotojo darbinių aplankų ir bylų turiniui peržiūrėti.

Kam skirta programa Windows Explorer?
a
Kompiuterio diskų ir juose laikomų aplankų turiniui peržiūrėti, byloms tvarkyti.
b
Programos langų parametrams keisti.
c
Kompiuterio nuostatoms peržiūrėti.
d
Dokumentams internete peržiūrėti.

My Computer programos lange matote tik objektų piktogramas ir jų vardus, o norite žinoti ir bylų dydžius. Kaip tai padaryti?
a
Reikia spragtelėti View Details.

b
Reikia spragtelėti View Large Icons.

c
Reikia spragtelėti View List.

d
Šis langas tokio peržiūros tipo negali pateikti.

Kaip galima pakeisti My Computer lange matomų objektų išdėstymą (eilės tvarką)?
a
Spragtelėti View Arrange Icons ir pasirinkti vieną iš pasiūlytų išdėstymo būdų.

b
Pelės žymekliu nuvilkti atskirus objektus į kitą vietą.
c
Pasirinkti kitą rodymo būdą (pvz., Small Icons).
d
My Computer lange matomų objektų išdėstymo tvarkos pakeisti negalima.

Kas atsitiks, jei pakeisite bylos prievardį?
a
Bylą atverianti taikomoji programa parenkama automatiškai pagal bylos prievardį. Jei jį pakeisime, gali sutrikti tokios bylos atvėrimas.
b
Bylos prievardžio pakeisti neįmanoma.
c
Galite keisti, nes prievardis skirtas tik vartotojui, kad pastarasis galėtų lengviau orientuotis aplankuose.
d
Nieko neatsitiks, tik tokia byla bus peržiūrima ar redaguojama atveriant kitą taikomąją programą.

Kaip reikia pažymėti bylą My Computer arba Exploring lange?
a
Bylos vardą spragtelėti pele.
b
Bylos vardą spragtelėti dešiniuoju pelės klavišu.
c
Bylos vardą dukart spragtelėti pele.
d
Bylos vardą spragtelėti dešiniuoju pelės klavišu ir kontekstiniame meniu pasirinkti Copy.

Ką vadiname kontekstiniu meniu?
a
Kontekstinis meniu – tai išskleidžiamas meniu, gaunamas spragtelėjus dešiniuoju pelės klavišu. Meniu turinys priklauso nuo to, kurį objektą tuo metu rodo pelės žymeklis.
b
Kontekstinis meniu – tai išskleidžiamas meniu, gaunamas paspaudus bet kurį meniu juostos punktą.
c
Kontekstinis meniu – tai išskleidžiamas meniu, gaunamas spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu. Meniu turinys priklauso nuo to, kurį objektą tuo metu rodo pelės žymeklis.
d
Kontekstinis meniu – tai žemesnio lygio meniu (išskleidžiamas paspaudus bet kurią meniu komandą, kurios pavadinimas baigiasi daugtaškiu, pavyzdžiui, Save As . ).

Ką reikia daryti norint pamatyti kontekstinį meniu?
a
Pasirinkus objektą spragtelėti jį dešiniuoju pelės klavišu.
b
Pasirinkus objektą spragtelėti jį kairiuoju pelės klavišu.
c
Pasirinkus objektą jį dukart spragtelėti pelės žymekliu.
d
Pažymėjus objektą spragtelėti jį dar kartą pelės žymekliu.

Pelės žymeklio vaizdas ekrane ne visada vienodas. Nuo ko tai priklauso?
a
Žymeklio vaizdas priklauso nuo tuo metu vykdomos programos ar atliekamo veiksmo.
b
Žymeklio vaizdas priklauso nuo iš anksto pasirinktų nuostatų.
c
Žymeklio vaizdas visuomet turėtų būti toks pat.
d
Žymeklio vaizdas priklauso tik nuo vykdomos taikomosios programos.

Kas atsitiks, jei bandysite nutraukti programos darbą neįrašę darbo rezultatų?
a
Programa atkreips jūsų dėmesį, paklausdama, ar reikia įrašyti darbo rezultatus.
b
Jums nebus leidžiama nutraukti programos darbo.
c
Nieko blogo neatsitiks, nes programa įrašys darbo rezultatus be jūsų žinios.
d
Teks iš naujo paleisti kompiuterį.

Dirbant kompiuteris sustojo ir nereaguoja į jūsų veiksmus (pavyzdžiui, į klavišo paspaudimą, spragtelėjimą pele). Ką reikia daryti tokiu atveju?
a
Reikia iškviesti užduočių tvarkyklę (Task Manager) ir priverstinai nutraukti įstrigusios programos darbą.
b
Reikia palaukti 3 minutes ir kompiuteris ims vėl dirbti.
c
Reikia paspausti klavišus +.
d
Reikia išjungti ir vėl įjungti kompiuterio maitinimą.

Kur galima rasti informacijos apie kompiuterio sistemą – operacinės sistemos versiją, procesoriaus tipą, darbinės atmintinės talpą?
a
Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėjus darbalaukyje My Computer ir po to pasirinkus Properties.
b
Spragtelėjus Start Settings Control Panel ir po to pasirinkus Display.

c
Spragtelėjus Start Settings Control Panel ir po to pasirinkus Devices.

d
Šią informaciją galima rasti tik kompiuterio dokumentacijoje.

Kuris iš pateiktų sąrašų tiksliausiai aprašo Windows darbalaukio elementus?
a
Programų piktogramos ir šaukiniai (Shorcuts), paleisties meniu mygtukas (Start), užduočių juosta, priemonių rinkiniai.
b
Programų piktogramos, meniu, būsenos juosta.
c
Programų šaukiniai, laikrodis, sisteminio disko (C:) turinys.
d
Mygtukai, informacija apie vartotoją.

Ekrano kampe matome laikrodžio rodomą laiką. Kaip sužinoti datą?
a
Reikia pelės žymeklį keletą sekundžių palaikyti ties laikrodžio rodmenimis.
b
Kompiuteris datos iš viso negali pranešti.
c
Reikia iškviesti valdymo skydelį (Control Panel) ir jame pasirinkti Display.
d
Reikia iškviesti valdymo skydelį (Control Panel) ir jame pasirinkti Regional Settings.

Kokia valdymo skydelio (Control Panel) paskirtis?
a
Įvairiems sistemos parametrams peržiūrėti ir pakeisti.
b
Įvairioms taikomosioms programoms paleisti.
c
Operacinei sistemai paleisti.
d
Parengti kompiuterį išjungimui.

Pastebėjote, kad kompiuterio laikrodis neteisingai rodo laiką. Kaip pakeisti kompiuterio laikrodžio rodmenis?
a
Dukart spragtelėti ekrano apatiniame dešiniajame kampe esantį laikrodį ir kortelėje Data & Time pakeisti laikrodžio rodmenis.
b
Paspausti Start Settings Control Panel ir po to pasirinkti Regional Settings. Ši pagalbinė programa padės nustatyti teisingą laiką.
c
Atvėrus žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba kortelėje Index surinkti reikšminį žodį Clock.
d
Atvėrus žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba kortelėje Index surinkti reikšminį žodį Time.

Pastebėjote, kad kompiuteris neteisingai rodo datą. Ką reikia daryti, kad kompiuteris datą rodytų teisingai?
a
Dukart spragtelėti ekrano apatiniame dešiniajame kampe esantį laikrodį ir kortelėje Data & Time pakeisti datos reikšmę, pasirenkant teisingą datą kalendoriaus lapelyje.
b
Dukart spragtelėti ekrano apatiniame dešiniajame kampe esantį laikrodį ir kortelėje Data & Time keisti laikrodžio valandų rodmenis tol, kol gaunama teisinga data.
c
Spragtelėti ekrano apatiniame dešiniajame kampe esantį laikrodį ir kortelėje Data & Time pakeisti datos reikšmę.
d
Valdymo skydelyje (Control Panel) pasirinkti Regional Settings. Ši pagalbinė programa padės nustatyti teisingą datą.

Šalia kai kurių darbalaukyje esančių piktogramų mažame baltame kvadratėlyje būna juoda rodyklė: . Ką ji reiškia?

a
Pasakoma, kad tai yra programos šaukinys (Shortcut).
b
Pasakoma, kad ta programa yra išmesta į šiukšlinę.
c
Pasakoma, kad tą objektą pakanka spragtelėti pele vieną kartą.
d
Pasakoma, kad ta programa yra įkelta į darbalaukį (Desktop).

Kaip galima sukurti programos šaukinį darbalaukyje?
a
Atvėrus aplanką, kuriame laikoma reikalinga programa, nuvesti pelės žymeklį ties ja, tada laikant nuspaustą dešinįjį pelės klavišą pagriebti jos piktogramą, ir, nuvilkus į darbalaukį, atleisti pelės klavišą. Po to kontekstiniame meniu pasirinkti Create Shortcut(s) Here.
b
Atvėrus aplanką, kuriame laikoma reikalinga programa, nuvesti pelės žymeklį ties ja, tada laikant nuspaustą kairįjį pelės klavišą pagriebti jos piktogramą, ir, nuvilkus į darbalaukį, atleisti pelės klavišą. Po to kontekstiniame meniu pasirinkti Create Shortcut(s) Here.
c
Atvėrus aplanką, kuriame laikoma reikalinga programa, nuvesti pelės žymeklį ties ja, tada laikant nuspaustą dešinįjį pelės klavišą pagriebti jos piktogramą, ir, nuvilkus į darbalaukį, atleisti pelės klavišą. Po to kontekstiniame meniu pasirinkti Copy Here.
d
Atvėrus aplanką, kuriame laikoma reikalinga programa, nuvesti pelės žymeklį ties ja, tada laikant nuspaustą dešinįjį pelės klavišą pagriebti jos piktogramą, ir, nuvilkus į darbalaukį, atleisti pelės klavišą. Po to kontekstiniame meniu pasirinkti Move Here.

Kaip galima programos šaukinį perkelti į kitą vietą darbalaukyje?
a
Jei nėra nustatytas automatinis šaukinių išdėstymas (Auto Arrange), tai šaukinį galima perkelti į kitą vietą tiesiog velkant pelės žymekliu.
b
Išmesti, po to sukurti buvusį šaukinį iš naujo kitoje vietoje.
c
Šaukinio perkelti į kitą vietą negalima.
d
Pažymėjus šaukinį, paspausti klavišus +, po to žymeklį perkėlus į kitą vietą nuspausti klavišus +.

Pastebėjote, kad darbalaukyje esančios piktogramos išmėtytos bet kaip. Kaip tvarkingai surikiuoti piktogramas darbalaukyje?
a
Laisvoje darbalaukio vietoje spragtelėti dešiniuoju pelės klavišu ir kontekstiniame meniu pasirinkti vieną iš Arrange Icons pateikiamų tvarkymo variantų.
b
Pirmiausia išmesti visas piktogramas, po to sukurti jas iš naujo reikiama eilės tvarka.
c
Laisvoje darbalaukio vietoje spragtelėti kairiuoju pelės klavišu ir kontekstiniame meniu pasirinkti vieną iš Arrange Icons pateikiamų tvarkymo variantų.
d
Laisvoje darbalaukio vietoje paspausti abu pelės klavišus ir kontekstiniame meniu pasirinkti vieną iš Arrange Icons pateikiamų tvarkymo variantų.

Nurodykite, kuris atsakymas teisingai aprašo pateiktas piktogramas.
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.

a
Šiukšlinė: 1. Programų šaukiniai: 2, 3. Diskų šaukiniai: 4, 5.
Aplanko šaukinys: 6. Programa: 7. Dokumento šaukinys: 8.
b
Šiukšlinė: 1. Programos: 2, 3, 7. Diskų šaukiniai: 4, 5.
Aplanko šaukinys: 6. Dokumento šaukinys: 8.
c
Šiukšlinė: 1. Programos: 3, 7. Diskų šaukiniai: 2, 4, 5.
Aplanko šaukinys: 6. Dokumento šaukinys: 8.
d
Šiukšlinė: 1. Programos: 2, 3, 7, 8. Diskų šaukiniai: 4, 5.
Aplanko šaukinys: 6.

Nusprendėte, kad reikia kai kuriuos objektus iš darbalaukio pašalinti. Kas atsitiks, jei į šiukšlinę išmesite piktogramą, šalia kurios mažame baltame kvadratėlyje yra juoda rodyklė?
a
Darbalaukyje nebebus šios programos šaukinio ir norint paleisti programą reikės atlikti papildomus veiksmus.
b
Šios programos nebegalėsite paleisti iš viso.
c
Ši programa ir visos jos darbui reikalingos bylos bus išmestos į šiukšlinę.
d
Šią programą teks įdiegti iš naujo.

Nusprendėte, kad iš darbalaukio reikia pašalinti kai kuriuos objektus. Kas atsitiks, jei į šiukšlinę išmesite piktogramą, šalia kurios nėra mažo balto kvadratėlio su juoda rodykle?
a
Šios programos nebegalėsite paleisti, nes jos vykdomoji byla bus išmesta.
b
Darbalaukyje nebebus šios programos šaukinio ir norint paleisti programą reikės atlikti papildomus veiksmus .
c
Ši programa ir visos jos darbui reikalingos bylos bus išmestos į šiukšlinę.
d
Ši programa bus negrąžinamai prarasta.

Kaip įkelti programos vardą į paleisties meniu?
a
Paprasčiausias būdas programai įkelti į paleisties meniu – nuvilkti programos bylos vardą ties Start mygtuku.
b
Į paleisties meniu įkeltos tik tos programos, kurios pateikiamos perkant kompiuterį. Daugiau jokių programų įkelti negalima.
c
Programą į paleisties meniu galima įkelti naudojant kopijavimo (+) ir įdėjimo (+) operacijas.
d
Programą į paleisties meniu galima įkelti naudojant iškirpimo (+) ir įdėjimo (+) operacijas.

Kuo ypatingas aplankas StartUp?
a
Šiame aplanke esančios programos paleidžiamos automatiškai, kai įjungiamas kompiuteris.
b
Šiame aplanke esančios programos paleidžiamos automatiškai, kai paspaudžiamas Start mygtukas.
c
Šiame aplanke esančių programų sąrašas išskleidžiamas paspaudus Start mygtuką.
d
Tai niekuo neypatingas aplankas – jokių privalumų ar išskirtinių savybių jis neturi.

Jums nusibodo pilkai žalsvas darbalaukio fonas. Ar galima jį pakeisti?
a
Taip, galima.
b
Ne, negalima.
c
Galima, tačiau tam reikės pakeisti kompiuterio vaizduoklį.
d
Galima, tačiau tik tuo metu, kai įdiegiama kompiuterio operacinė sistema.

Jums nusibodo pilkai žalsvas darbalaukio fonas. Kaip galima jį pakeisti?
a
Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Background pasirinkti kurį nors iš turimų fono (Pattern) ar tapetų (Wallpaper) pavyzdžių.
b
Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos Display langą ir kortelėje Screen Saver pasirinkti kurį nors iš turimų pavyzdžių.
c
Ne, fono pakeisti negalima.
d
Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos System langą ir jame pasirinkti kurį nors iš turimų fono pavyzdžių.

Ar visada darbalaukio fonui verta naudoti gražius fotografinius atvaizdus?
a
Neverta, nes paveikslai užima daug vietos atmintinėje lėtina, operacinės sistemos darbą.
b
Tai netgi būtina daryti.
c
Verta, tačiau tokius vaizdus sunku gauti.
d
Verta, tačiau tai galima padaryti tik diegiant kompiuterio operacinę sistemą.

Kurioje darbalaukio vietoje būna užduočių juosta?
a
Apačioje.
b
Kairėje.
c
Dešinėje.
d
Centre.
e
Visi pateikti atsakymai teisingi – kur noriu, ten dedu.

Kurioje darbalaukio vietoje būna priemonių rinkiniai?
a
Dešinėje arba viršuje.
b
Apačioje.
c
Kairėje.
d
Centre.
e
Visi pateikti atsakymai teisingi – kur noriu, ten dedu.

Kurioje taikomosios programos lango vietoje būna priemonių juosta?
a
Lango apačioje arba viršuje.
b
Lango apačioje.
c
Lango kairėje.
d
Lango centre.
e
Visi pateikti atsakymai teisingi – kur noriu, ten dedu.

Kurioje taikomosios programos lango vietoje būna meniu juosta?
a
Lango viršuje.
b
Lango apačioje.
c
Lango kairėje.
d
Lango dešinėje.
e
Visi pateikti atsakymai teisingi – kur noriu, ten dedu.

Kurioje taikomosios programos lango vietoje būna būsenos juosta?
a
Lango apačioje.
b
Lango viršuje.
c
Lango kairėje.
d
Lango dešinėje.
e
Visi pateikti atsakymai teisingi – kur noriu, ten dedu.

Kas pateikiama atvėrus programos bylos savybių langą (Properties)?
a
Informacija apie programą: kokiame aplanke laikoma jos byla, koks to bylos dydis, kada ji sukurta ir modifikuota.
b
Informacija apie programą: kokio tipo informaciją ji apdoroja.
c
Informacija apie programą: kokio tipo rezultatus ji formuoja.
d
Informacija apie programą: kas jos autorius ir kokią informaciją ji apdoroja.

Kai kurios meniu komandų ir punktų raidės pabrauktos (pavyzdžiui, File). Ką tai reiškia?
a
Tai reiškia, kad šią raidę galima naudoti meniu punktui pasirinkti, prieš tai papildomai nuspaudus klavišą.
b
Tai reiškia, kad šią raidę galima naudoti meniu punktui pasirinkti, jokio papildomo klavišo spausti nereikia.
c
Tai reiškia, kad šią raidę galima naudoti meniu punktui pasirinkti, prieš tai nuspaudus papildomai klavišą.
d
Tai reiškia, kad šią raidę galima naudoti meniu punktui pasirinkti, prieš tai nuspaudus papildomai klavišą.

Ką paprastai matome bet kurios taikomosios programos lango antraštės juostoje?
a
Programos pavadinimą ir atvertos bylos vardą.
b
Tik programos pavadinimą.
c
Tik atvertos bylos vardą.
d
Programos pavadinimą arba atvertos bylos vardą.

Kas yra spartieji klavišai (arba klavišų deriniai, angl. hotkeys)?
a
Tai klavišai ar jų deriniai, kuriuos paspaudus atliekamas toks pat veiksmas, kaip ir būtų galima padaryti pasirinkus atitinkamas meniu komandas.
b
Tai klavišai ar jų deriniai, naudojami informacijos įvedimui paspartinti.
c
Tai klavišai ar jų deriniai, naudojami tam tikrai programai paleisti.
d
Tai klavišai ar jų deriniai, naudojami tam tikrai programos priemonei pasirinkti.

Kai kurios meniu komandos arba punktai blankūs. Ką tai reiškia?
a
Tai reiškia, kad tų komandų šiuo metu negalima vykdyti.
b
Tai reiškia, kad tos komandos ką tik įvykdytos.
c
Tai reiškia, kad tas komandas reikia inicijuoti naudojantis sparčiaisiais klavišais.
d
Tai reiškia, kad taikomoji programa dirba neteisingai ir todėl ją reikia įdiegti iš naujo.

Kurioje slinkties juostos vietoje reikia spragtelėti, kad langas būtų tik truputį patrauktas?
a
Reikia spragtelėti arba .

b
Reikia spragtelėti slankiklį.
c
Reikia spragtelėti šalia slankiklio.
d
Reikia spragtelėti po slankikliu arba virš jo.

Kurioje slinkties juostos vietoje reikia spragtelėti, kad langas būtų gerokai patrauktas?
a
Reikia spragtelėti slankiklio judėjimo juostoje.
b
Reikia spragtelėti slankiklį.
c
Reikia spragtelėti po slankikliu arba virš jo.
d
Reikia spragtelėti arba .

Tarkime, kad tikrai žinote, jog atvertas taikomosios programos langas. Tačiau dabar jo ekrane nematyti. Kodėl?
a
Sutriko kompiuterio darbas. Reikia pakartotinai įkelti operacinę sistemą.
b
Programos langas gali būti sutrauktas arba jį uždengia kitos arba kitų programų langai.
c
Teisingi atsakymai a, b, ir d.
d
Programos langas gali būti nustumtas už ekrano ribų.
e
Programa įstrigo. Ją reikia paleisti iš naujo.

Tarkime, kad tikrai žinote, jog atverta taikomoji programa. Tačiau dabar jos lango darbalaukyje nematyti. Kaip ją pamatyti (nurodykite sparčiausią būdą):
a
Užduočių juostoje reikia spragtelėti mygtuką su tos programos pavadinimu.
b
Programą teks paleisti iš naujo.
c
Reikia užvėrinėti kitų programų langus tol, kol pasirodys reikiamos programos langas.
d
Reikia sutraukti kitų programų langus, kol pasirodys tos programos langas.

Esate atvėrę taikomosios programos langą, tačiau kol kas jo nereikia. Kaip jį sutrauksite?
a
Spragtelėsite mygtuką , esantį tos programos lango viršutiniame dešiniajame kampe.

b
Spragtelėsite mygtuką , esantį tos programos lango viršutiniame dešiniajame kampe.

c
Spragtelėsite mygtuką , esantį tos programos lango viršutiniame dešiniajame kampe.

d
Spragtelėsite programos lango viršutiniame kairiajame kampe esančią tos programos piktogramą.

Kas atsitiks, jei programos lango kampe spragtelėsite ?

a
Programos langas bus sutrauktas.
b
Programos langas bus išskleistas ir taps kiek galima didžiausias.
c
Programos langas bus užvertas.
d
Bus grąžintas tos programos lango pradinis dydis.

Kas atsitiks, jei programos lango kampe spragtelėsite ?

a
Bus grąžintas tos programos lango pradinis dydis.
b
Programos langas bus sutrauktas.
c
Programos langas bus išskleistas ir taps kiek galima didžiausias..
d
Programos langas bus užvertas.

Kas atsitiks, jei dukart spragtelėsite programos lango antraštės juostos pradžioje esančią programos piktogramą?
a
Programos langas bus užvertas.
b
Programos langas bus sutrauktas.
c
Programos darbas bus laikinai sustabdytas.
d
Programos langas bus išskleistas ir taps kiek galima didžiausias.

Kas atsitiks, jei paspausite klavišus + ?
a
Programos langas bus užvertas.
b
Programos langas bus sutrauktas.
c
Programos darbas bus laikinai sustabdytas.
d
Tai neturės jokios įtakos programos darbui.

Tarkime, kad programos langas užima visą ekraną. Kaip jį sumažinti iki pusės ekrano didumo?
a
Pirmiausia spragtelėti , po to galima keisti lango dydį pagriebus pelės žymekliu už lango kampo.

b
Pakaks spragtelėti mygtuką .

c
Pirmiausia spragtelėti , po to galima keisti lango dydį pagriebus pelės žymekliu už lango krašto.

d
Pakaks spragtelėti mygtuką .

Ar galima iš karto sutraukti visus langus?
a
Ne, negalima.
b
Taip, galima.
c
Taip, bet tik tuo atveju, jei visi jie buvo išskleisti iki didžiausių matmenų.
d
Taip, bet tik tuo atveju, jei visi jie buvo pradinio didumo.

Ar galima iš karto išskleisti visus sutrauktus langus?
a
Taip, galima.
b
Ne, negalima.
c
Taip, bet tik tuo atveju, jei visi jie yra tos pačios taikomosios programos langai.
d
Taip, bet tik tuo atveju, jei visi jie yra skirtingų taikomųjų programų langai.

Tarkime, kad norite iš karto matyti dviejų taikomųjų programų langus. Kaip tai padaryti?
a
Spragtelėti dešiniuoju pelės klavišu tuščioje užduočių juostos vietoje ir kontekstiniame meniu pasirinkti langų rikiavimo būdą: Cascade, Tile.
b
Pirmiausia reikia langus sutraukti, po to išskleisti vieną po kito.
c
Reikia kiekvieno iš šių langų antraštės juostoje spragtelėti mygtuką .

d
Reikia kiekvieno iš šių langų antraštės juostoje spragtelėti mygtuką .

Kuris iš išvardytų veiksmų negalimas informacijos įvedimo dialogo lange: 1) įvedimas renkant klaviatūra (redaguojamame lauke), 2) įvedimas spaudžiant reikšmės didinimo ir mažinimo mygtukus, 3) pasirinkimas iš sąrašo, 4) šliaužiklio stūmimas, 5) įvedimas spaudžiant funkcinius klavišus?
a
5.
b
2 ir 3.
c
4.
d
1 ir 5.

Kuo skiriasi dialogo lange esantys langeliai ir ?

a
Iš vieną grupę sudarančių pirmojo tipo langelių galima pažymėti kelis, o antrojo tipo – tik vieną.
b
Tik forma; atliekamomis funkcijomis jie nesiskiria.
c
Iš vieną grupę sudarančių pirmojo tipo langelių galima pažymėti tik vieną, o antrojo tipo – kelis.
d
Pirmojo tipo langeliai naudojami, kai galima rinktis iš ne mažiau kaip 3 alternatyvų, o antrojo – kai galima rinktis tik iš 2.

Kuo skiriasi programos reakcija paspaudus mygtuką, kuriame po tekstu (užrašu ant mygtuko) yra daugtaškis (pvz., ) ir kuriame daugtaškio nėra (pvz., )?

a
Paspaudus mygtuką, kurio užrašas baigiasi daugtaškiu, bus išskleistas papildomas dialogo langas. Paspaudus mygtuką be daugtaškio, bus iš karto atliekamas numatytas veiksmas.
b
Paspaudus mygtuką, kurio užraše nėra daugtaškio, bus išskleistas papildomas dialogo langas. Paspaudus mygtuką su daugtaškiu, bus atliekamas numatytas veiksmas.
c
Abiem atvejais atliekamas numatytas veiksmas.
d
Abiem atvejais bus išskleistas papildomas dialogo langas.

Kuo skiriasi meniu komandos, kurios baigiasi daugtaškiu (pvz., Print . ) ir kuriose daugtaškio nėra (pvz., Save)?
a
Paspaudus komandą, kuri baigiasi daugtaškiu, bus išskleistas papildomas dialogo langas. Paspaudus komandą be daugtaškio, bus atliekamas numatytas veiksmas.
b
Paspaudus komandą be daugtaškio, bus išskleistas papildomas dialogo langas. Paspaudus komandą, kuri baigiasi daugtaškiu, bus atliekamas numatytas veiksmas.
c
Abiem atvejais atliekamas numatytas veiksmas.
d
Abiem atvejais bus išskleistas papildomas dialogo langas.

Jūs norite pamatyti C: disko aplankų hierarchiją. Kaip tai padaryti?
a
Atverti programos Windows Explorer langą ir išskleisti disko C: aplankus spragtelint , esantį šalia disko ir aplankų vardų.
b
Atverti programos Windows Explorer langą ir jo kairėje srityje išskleisti disko C: aplankus spragtelint , esantį šalia disko ir aplankų vardų.
c
Atverti My Explorer langą ir jo dešinėje srityje išskleisti disko C: aplankus spragtelint , esantį šalia disko ir aplankų vardų.
d
Atverti My Explorer langą ir jo kairėje srityje išskleisti disko C: aplankus spragtelint , esantį šalia disko ir aplankų vardų.

Aplanke yra daug bylų. My Computer programos lange norite matyti jų kiek galima daugiau. Kaip tai padaryti?
a
Reikia spragtelėti View Small Icons.

b
Reikia spragtelėti View Large Icons.

c
Reikia spragtelėti View Details.

d
Šis langas tokio peržiūros tipo negali pateikti.

Kaip galima pakeisti My Computer arba Exploring lange matomų objektų rodymo būdą?
a
Pasirinkus kitą rodymo būdą (pvz., Large Icons, Small Icons, List, Details).
b
Pasirinkus kitą objektų išdėstymo tvarką.
c
Paspaudus View Refresh.

d
My Computer lange matomų objektų pavidalo pakeisti negalima.

Kartu su kitais vartotojais naudojantis ta pačia informacija, kartais patogu laikyti ją bendrajame diske ar aplanke. Kaip atpažinti bendro naudojimo diską ar aplanką?
a
Tokio disko ar aplanko piktograma atrodo šitaip: arba .

b
Tokio disko ar aplanko piktograma nuspalvinta kita spalva.
c
Tokio disko ar aplanko piktograma atrodo šitaip: .

d
Tokio disko ar aplanko piktograma atrodo šitaip: .

Kartu su kitais vartotojais naudojantis ta pačia informacija, kartais patogu laikyti ją bendrajame diske ar aplanke. Kaip tokį diską ar aplanką paversti bendruoju?
a
Atverti to disko ar aplanko savybių langą (File Properties) ir kortelėje Sharing pažymėti laukelį Shared As.

b
Atverti to disko ar aplanko savybių langą (File Properties) ir kortelėje Sharing pažymėti laukelį Not Shared.

c
Tai gali padaryti tik tinklo administratorius.
d
Tam reikia prijungti atskirą diską.

Kartu su kitais vartotojais naudojantis ta pačia informacija, kartais patogu laikyti ją bendrajame diske ar aplanke. Ar galima apriboti prieigą prie tokio disko ar aplanko?
a
Taip, galima.
b
Ne, negalima.
c
Taip, galima, tačiau tik ribotam laikotarpiui.
d
Taip, galima, tačiau tik aplankui; disko prieigos apriboti negalima.

Su kolegomis naudodamiesi ta pačia informacija, ją laikėte bendrajame diske ar aplanke. Kaip tokį diską ar aplanką paversti paprastu (ne bendruoju)?
a
Atverti to disko ar aplanko savybių langą (File Properties) ir kortelėje Sharing pažymėti laukelį Not Shared.

b
Atverti to disko ar aplanko savybių langą (File Properties) ir kortelėje Sharing pažymėti laukelį Shared As.

c
Tai gali padaryti tik tinklo administratorius.
d
Ne, kartą paskelbus diską ar aplanką bendruoju jo tipo pakeisti nebegalima.

Kaip sukurti naują aplanką C:Users aplanko viduje?
a
Pažymėjus C:Users aplanką ir tada paspaudus File New Folder.

b
Pažymėjus C:Users aplanką ir tada paspaudus Insert Object.

c
Pažymėjus C:Users aplanką ir tada paspaudus File New Shortcut.

d
Pažymėjus C:Users aplanką ir tada paspaudus Edit Paste.

C:Vartotojas aplanko viduje yra daugelio vartotojų aplankai. Kaip sužinoti visų šių aplankų bendrą dydį?
a
Pažymėti C:Vartotojas aplanką, tada spragtelėti dešiniuoju pelės klavišu ir išskleistame meniu pasirinkti Properties.
b
Pažymėti C:Vartotojas aplanką, tada spragtelėti kairiuoju pelės klavišu ir išskleistame meniu pasirinkti Properties.
c
Pažymėti C:Vartotojas aplanką — aplankų bendra apimtis bus nurodyta lango būsenos juostoje.
d
Tokios informacijos gauti negalima. Reikia pačiam suskaičiuoti bendrą aplanko dydį sumuojant atskirų aplankų dydžius.

Kaip sužinoti informacijos apie bylą?
a
Spragtelėti bylą dešiniuoju pelės klavišu ir atsivėrusiame meniu pasirinkti Properties.
b
Pažymėjus bylą, spragtelėti kairiuoju pelės klavišu ir atsivėrusiame meniu pasirinkti Properties.
c
Pažymėjus bylą, dukart spragtelėti ją pelės žymekliu.
d
Pažymėjus bylą, spragtelėti View Options.

Ką nurodo bylų prievardžiai, pavyzdžiui, .doc, .txt, .xls, .gif, .bmp?
a
Jie nurodo, kokia taikomąja programa tos bylos buvo sukurtos bei kokia programa jas galima peržiūrėti ar taisyti.
b
Iš prievardžių galima nustatyti bylų dydžius.
c
Nieko nenurodo.
d
Įvairūs prievardžiai naudojami tik tam, kad būtų lengviau atskirti bylas.

Kas atsitiks, jei pakeisite bylos prievardį .dll kitu, pavyzdžiui, .htm?
a
Bylą naudojanti taikomoji programa negalės būti paleista.
b
Bylos prievardžio pakeisti neįmanoma.
c
Galite keisti, nes prievardis skirtas tik vartotojui, o taikomoji programa atpažins ją pagal vardą.
d
Nieko neatsitiks, tik tokia byla bus atveriama naudojant kitą taikomąją programą.

Windows numatyta galimybė paslėpti kai kurias bylas, kad jų nematytume aplankuose. Kaip pamatyti tokias bylas?
a
My Computer lange pasirinkus bet kurią bylą reikia spragtelėti View Folder Options ir kortelėje View pažymėti laukelį Show all files.
b
My Computer lange pasirinkus bet kurią bylą reikia spragtelėti View Options ir kortelėje View pažymėti laukelį Hide files . .
c
Spragtelėjus tą bylą dešiniuoju pelės klavišu, atsivėrusiame meniu pasirinkti Properties.
d
Reikia pakeisti nuostatas įkeliant operacinę sistemą.

Kaip reikia pažymėti kelias bylas My Computer arba Exploring lange?
a
Pirmą bylą pažymėti spragtelint kairiuoju pelės klavišu, o kitas žymėti laikant nuspaudus .
b
Kiekvienos bylos vardą spragtelėti dešiniuoju pelės klavišu.
c
Laikant nuspaudus klavišą spragtelėti bylos vardą pelės žymekliu.
d
Laikant nuspaudus klavišą spragtelėti kiekvienos bylos vardą pelės žymekliu.

Kaip greičiausiu būdu reikia pažymėti kelias iš eilės einančias bylas My Computer arba Exploring lange?
a
Pažymėjus pirmosios bylos vardą, reikia nuspausti klavišą, po to spragtelėti paskutiniosios bylos vardą.
b
Pažymėjus pirmosios bylos vardą, reikia nuspausti klavišą, po to spragtelėti paskutiniosios bylos vardą.
c
Pažymėjus pirmosios bylos vardą, reikia nuspausti klavišą, po to spragtelėti paskutiniosios bylos vardą.
d
Laikant nuspaustą klavišą, spragtelėti kiekvienos bylos vardą pelės žymekliu.

Kaip reikia pažymėti kelias ne iš eilės einančias bylas My Computer arba Exploring lange?
a
Pirmą bylą pažymėti spragtelint kairiuoju pelės klavišu, o kitas žymėti laikant nuspaudus .
b
Kiekvienos bylos vardą spragtelėti dešiniuoju pelės klavišu.
c
Laikant nuspaustą klavišą spragtelėti bylos vardą pelės žymekliu.
d
Laikant nuspaustą klavišą spragtelėti kiekvienos bylos vardą pelės žymekliu.

Tarkime, kad kurią nors bylą išmetėte į šiukšlinę. Ar galima ją atkurti?
a
Galima, jei tik ji dar yra šiukšlinėje.
b
Ne, negalima.
c
Taip, galima bet kada atkurti.
d
Taip, galima, jei tik ji buvo išmesta paspaudus +.

Ar visada šalinamos bylos patenka į šiukšlinę?
a
Ne, ne visada.
b
Taip, visada.
c
Į šiukšlinę patenka tik tos bylos, kurios buvo išmestos paspaudus +.
d
Į šiukšlinę patenka tik tos išmestos bylos, kurios buvo sukurtos MS Office taikomosiomis programomis.

Šalinamos bylos neatsiduria šiukšlinėje. Kodėl?
a
Šiukšlinės aplanko parametrų lange pažymėtas langelis Do not move files to the Recycle Bin.
b
Šiukšlinės aplanko parametrų lange pažymėtas langelis Display delete confirmation dialog box.
c
Blogai sukurtas šiukšlinės aplankas, reikia sukurti jį iš naujo.
d
Matyt, šalinate jas paspausdami klavišą.

Šalinamos bylos neatsiduria šiukšlinėje. Ką reikia daryti, kad jos ten atsidurtų?
a
Šiukšlinės aplanko parametrų lange reikia ištrinti atžymą langelyje Do not move files to the Recycle Bin.
b
Šiukšlinės aplanko parametrų lange reikia pažymėti langelį Do not move files to the Recycle Bin.
c
Šiukšlinės aplanko parametrų lange reikia pažymėti langelį Display delete confirmation dialog box.
d
Šiukšlinės aplanko parametrų lange reikia ištrinti atžymą langelyje Display deleted confirmation dialog box.

Kaip patikrinti šiukšlinės turinį?
a
Dukart spragtelėti pelės žymekliu šiukšlinės aplanko piktogramą darbalaukyje.
b
Spragtelėti pelės žymekliu šiukšlinės aplanko piktogramą darbalaukyje.
c
Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėti šiukšlinės aplanko piktogramą darbalaukyje.
d
Windows neparodo šiukšlinės aplanko turinio.

Kaip išvalyti šiukšlinę?
a
Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėti šiukšlinės aplanko piktogramą darbalaukyje ir kontekstiniame meniu pasirinkti Empty Recycle Bin.
b
Kairiuoju pelės klavišu spragtelėti šiukšlinės aplanko piktogramą darbalaukyje ir pasirinkti Empty Recycle Bin.
c
Šiukšlinės aplankas išvalomas automatiškai, kai išjungiamas kompiuteris.
d
Norint išvalyti šiukšlinės aplanką, reikia atverti jos parametrų langą ir sumažinti jam skirto disko talpos dalį.

Tarkime, kad reikia surasti teksto rengimo sistema MS Word prieš savaitę parengtą dokumento bylą, tačiau neprisimenate jos vardo. Kaip ieškosite šios bylos?
a
Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po to kortelėje Name & Location įrašius bylos prievardį .doc, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje between) arba dienų skaičių (eilutėje during the previous . day(s) , paspausti Find Now mygtuką.
b
Reikia paspausti ir po to kortelėje Name & Location įrašius bylos prievardį .doc, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje between) arba dienų skaičių (eilutėje during the previous . day(s) , paspausti New Search mygtuką.
c
Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po to kortelėje Name & Location įrašius bylos prievardį .doc, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje between) arba dienų skaičių (eilutėje during the previous . day(s) ) paspausti Browse mygtuką.
d
Tokiu atveju bylos rasti nepavyks, nebent peržiūrėsite visų aplankų turinį.

Tarkime, reikia surasti skaičiuoklės bylą, kurią parengėte prieš savaitę, tačiau neprisimenate jos vardo. Kaip ieškosite šios bylos?
a
Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po to kortelėje Name & Location įrašius bylos prievardį .xls, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje between) arba dienų skaičių (eilutėje during the previous . day(s) ) paspausti Find Now mygtuką.
b
Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po to kortelėje Name & Location įrašius bylos prievardį .xls, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje between) arba dienų skaičių (eilutėje during the previous . day(s) ) paspausti New Search mygtuką.
c
Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po to kortelėje Name & Location įrašius bylos prievardį .xlc, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje between) arba dienų skaičių (eilutėje during the previous . day(s) ) paspausti Browse mygtuką.
d
Tokiu atveju bylos rasti nepavyks, nebent peržiūrėsite visų aplankų turinį.

Tarkime, reikia surasti piešinio bylą, kurią parengėte prieš tris savaites, tačiau neprisimenate jos vardo. Kaip ieškosite šios bylos?
a
Reikia paspausti Start -> Find -> Files and Folders ir po to kortelėje Advanced parinkus grafikos bylos tipą, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje between arba during the previous 1 month(s) ) paspausti Find Now mygtuką.
b
Reikia paspausti Start -> Find -> Files and Folders ir po to kortelėje Advanced parinkus grafikos bylos tipą, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje between arba during the previous 1 month(s) ), paspausti mygtuką New Search.
c
Reikia paspausti Start -> Find -> Files and Folders ir po to kortelėje Advanced parinkus grafikos bylos tipą, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje between arba during the previous 1 month(s) ) paspausti mygtuką Browse.
d
Tokiu atveju bylos rasti nepavyks, nebent peržiūrėsite visų aplankų turinį.

Kompiuterio diske liko mažai vietos, todėl nusprendėte paieškoti didelių bylų (didesnių nei 1 MB), kurias galbūt galima pašalinti. Kaip ieškosite tokių bylų?
a
Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po to kortelės Advanced eilutėje Size is parinkus At least 1000 KB paspausti Find Now mygtuką.
b
Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po to kortelės Advanced eilutėje Size is parinkus At most 1000 KB paspausti Find Now mygtuką.
c
Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po to kortelės Advanced eilutėje Size is parinkus At least 1000 KB paspausti New Search mygtuką.
d
Tokios paieškos galimybės nėra; jums teks peržiūrėti visų aplankų turinį.

Tarkime, parašėte trumpą tekstą. Kaip jį išspausdinti?
a
Spragtelėti File Print.

b
Spragtelėti File Print Preview.

c
Spragtelėti File Page Setup.

d
Spragtelėti .

Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina aplanką?
a
Aplanke laikomos įvairios paskirties bylos. Aplanko viduje gali būti sukurti vidiniai aplankai.
b
Aplanke laikomos tik programų bylos, o duomenų bylos – kataloge.
c
Aplanke laikomos tik duomenų bylos, o programų – kataloge.
d
Aplanke laikomos įvairios paskirties bylos ir atskiri įrašai.

Kuriuo klavišu galima atsisakyti parinktos komandos?
a
Antro lygio .
b
Alternatyvos .
c
Pauzės .
d
Grįžimo .
e
Šalinimo .
f
Pradžios .

Kokia dokumento lango slinkties juostos paskirtis?
a
Pastumti dokumento vaizdą lange.
b
Žymekliui perstumti.
c
Liniuotėms įjungti ir išjungti.
d
Grafikos objektams perkelti į kitą vietą.
e
Pastumti langą ekrane.

Kas yra byla (rinkmena, failas)?
a
Tai autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu.
b
Tai tam tikra disko ar diskelio dalis, turinti savo vardą.
c
Tai hierarchinę struktūrą kompiuteryje sudarantys dokumentai.
d
Tai atskiro objekto (ar subjekto) aprašų rinkinys.

Kas yra aplankas (katalogas)?
a
Tai tam tikra disko ar diskelio dalis, turinti savo vardą.
b
Tai autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu.
c
Tai tam tikros objekto (ar subjekto) savybės aprašas.
d
Tai hierarchinė teksto struktūra su nuorodomis į teksto fragmentus, kurie gali būti tame pačiame arba kitame dokumente.

Kurios iš pateiktų bylos prievardžių neatpažintų jokia programa?
a
ibm
b
txt
c
doc
d
exe
e
xls

Kuri iš pateiktų programų yra bylų ir katalogų tvarkymo programa?
a
Windows Commander.
b
Microsoft Access.
c
Turbo Pascal.
d
Great Artist.
e
Logo Writer.

Kuri iš pateiktų programų nėra bylų ir katalogų tvarkymo programa?
a
Netscape Navigator.
b
Windows Commander.
c
My Computer.
d
Windows Explorer.
e
Norton Commander.

Jūs ką tik pašalinote aplanką. Kuriuo būdu galite pamatyti aplanko turinį?
a
Sugrąžinant išmestą aplanką iš šiukšlinės.
b
Ištuštinant šiukšlinę.
c
Turinio pamatyti negalite, nes turinys ištrinamas negrįžtamai.
d
Paprastai pašalinamas tik aplankas, o ne jo turinys.

Kuris mygtukas skirtas teksto formatams kopijuoti?
a

.

b

.

c

.

d

.

e

.

Kokį veiksmą atlieka tekstų rengimo programa, paspaudus mygtuką ?

a
A4 formato dokumento lapo parinkimą.
b
Spausdinamo dokumento vaizdo peržiūrą.
c
Naujo, tuščio dokumento lango atvėrimą.
d
Užklausą lapo paraščių dydžiams nustatyti.
e
Dokumento vaizdo mastelio keitimą.

Kiek MS Word dokumentų gali būti atverta vienu metu?
a
Tik vienas.
b
Dokumentų skaičius priklauso tik nuo darbinės atmintinės talpos.
c
Ne daugiau dviejų.
d
Ne daugiau trijų.
e
Ne daugiau penkių.

Ar MS Word sukurtą dokumentą galima įrašyti kitu formatu?
a
Taip, MS Access formatu.
b
Taip, paprastojo teksto arba raiškiojo teksto (rtf) formatu.
c
Taip, galima įrašyti grafiniu formatu.
d
Ne.

Kurį veiksmą valdo komanda Window Split?

a
Atveria naujo dokumento langą.
b
Padalija programos darbo langą visiems atvertiems dokumentams.
c
Panaikina lango dalinimą.
d
Padalija langą į dvi tam pačiam dokumentui tvarkyti skirtas dalis.

Kurias iš nurodytų juostų galima išjungti ir įjungti meniu Tools Options kortelėje View?

a
Tik pagrindinę priemonių juostą.
b
Braižymo ir slinkties juostas.
c
Tik slinkties juostą.
d
Tik būsenos juostą.
e
Slinkties ir būsenos juostas.
f
Pagrindinę priemonių ir būsenos juostas.

Kurios meniu komandos išskleidžiamame sąraše galima pasirinkti MS Word lange rodomas priemonių juostas?
a
Tools Templates.

b
Format Background.

c
Insert Object.

d
View Toolbars.

e
Tools General.

Kuria priemone keičiamas dokumento vaizdo ekrane mastelis?
a

.

b

.

c

.

d

.

e

.

Kuris veiksmas atliekamas priemonių juostos mygtuku ?

a
Atveriamas žinynas.
b
Atveriamas rašybos žodynas.
c
Atveriamas paieškos langas.
d
Dokumentų bylų paieška.
e
Informacinių duomenų apie dokumentą užklausa.

Kuriame pagrindiniame meniu yra MS Office asistento įjungimo ir išjungimo komandos?
a
Format.
b
View.
c
Tools.
d
Window.
e
Help.

Kuriuos veiksmus valdo MS Office asistentas?
a
Bylų paiešką, lentelių sudarymą.
b
Pagalbinės informacijos paiešką.
c
MS Word parametrų parinkimą.
d
Rašybos klaidų paiešką.

Kuriuo klaviatūros klavišu galima trinti simbolius?
a
.
b
.
c
.
d
.

Kuriuo klaviatūros klavišu galima trinti simbolius?
a
.
b
.
c
.
d
.

Kuris klavišas perjungia MS Word iš teksto įterpimo būsenos į teksto keitimo būseną bei atvirkščiai?
a
.
b
.
c
.
d
.
e
.

Kuria pagrindinio meniu komanda galima atverti kortelę klaviatūroje nesantiems simboliams (pavyzdžiui, simboliui ) įterpti?
a
Format Style.

b
Insert Symbol.

c
Insert File.

d
Insert Object.

e
Format Tabs.

Kaip surinkti kelties į kitą eilutę brūkšnelį, kuris rodomas tiktai tada, kai žodis keliamas?
a
+<-> .
b
+<-> .
c
+<-> .
d
+<-> .
e
+<-> .

Ką tekste rodo simboliai , kurie matomi paspaudus priemonių juostos mygtuką ?

a
Visus valdymo simbolius.
b
Eilučių pabaigas.
c
Pastraipų pabaigas.
d
Tarpų simbolius.

Kuria klavišų pora galima pertraukti puslapį (Page Break)?
a
+ .
b
+ .
c
+ .
d
+ .
e
+ .

Kuri dokumento dalis išrenkama dukart spragtelėjus pelės žymekliu kairiojoje paraštėje?
a
Visas dokumentas.
b
Dokumento eilutė.
c
Viena pastraipa.
d
Dokumento lapas.
e
Dokumento dalis nuo pastraipos pradžios iki žymeklio vietos.

Kuri dokumento dalis išrenkama dukart spragtelėjus pelės žymekliu patį tekstą?
a
Visa pastraipa.
b
Dokumento eilutė.
c
Vienas žodis.
d
Vienas sakinys.
e
Dokumento dalis nuo pastraipos pradžios iki žymeklio vietos.

Kuri dokumento dalis išrenkama triskart spragtelėjus pelės žymekliu patį tekstą?
a
Visas dokumentas.
b
Dokumento eilutė.
c
Viena pastraipa.
d
Dokumento lapas.
e
Dokumento dalis nuo pastraipos pradžios iki žymeklio vietos.

Kuri dokumento dalis išrenkama spragtelėjus pelės žymekliu patį tekstą, kai nuspaustas valdymo klavišas ?
a
Vienas sakinys.
b
Dokumento eilutė.
c
Visa pastraipa.
d
Dokumento lapas.
e
Dokumento dalis nuo pastraipos pradžios iki žymeklio vietos.

Kuri dokumento dalis išrenkama spragtelėjus pelės žymekliu kairiojoje paraštėje, kai nuspaustas valdymo klavišas ?
a
Visas dokumentas.
b
Dokumento eilutė.
c
Viena pastraipa.
d
Dokumento dalis nuo pastraipos pradžios iki žymeklio vietos.

Kurios komandos yra valdomos priemonių juostos mygtuku ?

a
Grafinio objekto posūkis į kairę.
b
Dokumento lapo posūkis.
c
Lentelės posūkis.
d
Atliktų veiksmų atšaukimas.
e
Dokumento peržiūra.

Kurios komandos valdomos priemonių juostos mygtuku ?

a
Grafinio objekto posūkis į dešinę.
b
Dokumento lapo posūkis.
c
Lentelės posūkis.
d
Anksčiau atšauktų veiksmų pakartojimas.
e
Dokumento peržiūra.

Kurio meniu sąrašuose galima rasti priemonių juostos mygtukus , ir atitinkančias komandas?

a
Format.
b
Edit.
c
Tools.
d
Insert.

Kam reikalingas iškarpų krepšelis, dar vadinamas iškarpine?
a
Tipiniam formatui įsiminti.
b
Komandų Undo ir Redo poreikiams.
c
Kopijuojamoms ir perkeliamoms dokumento iškarpoms įsiminti.
d
Paieškos sąlygoms įrašyti.
e
Dokumentų byloms atverti.

Kuri veiksmų seka naudojama tekstui kopijuoti?
a
Teksto išrinkimas (pažymėjimas) .

b
Teksto išrinkimas (pažymėjimas) .

c
Teksto išrinkimas (pažymėjimas) .

d

Teksto išrinkimas (pažymėjimas) .

e

Teksto išrinkimas (pažymėjimas) .

Pažymėkite žodį ir paspauskite klavišų derinį +. Kas bus atlikta?
a
Pažymėtas žodis bus iškirptas.
b
Pažymėtas žodis bus nukopijuotas.
c
Pažymėtas žodis bus įterptas žymeklio vietoje.
d
Šis klavišų derinys jokio veiksmo neatlieka.

Pažymėkite žodį ir paspauskite klavišų derinį +. Kas bus atlikta?
a
Pažymėtas žodis bus nukopijuotas.
b
Pažymėtas žodis bus iškirptas.
c
Pažymėtas žodis bus įterptas žymeklio vietoje.
d
Šis klavišų derinys jokio veiksmo neatlieka.

Kurios teksto savybės negalima panaudoti mažesnei už pastraipą teksto daliai?
a
Šrifto pasvirimo.
b
Pabraukimo.
c
Išretinimo.
d
Teksto kraštų išlyginimo.

Kurios teksto savybės negalima panaudoti mažesnei už pastraipą teksto daliai?
a
Šrifto pasvirimo.
b
Pabraukimo.
c
Perbraukimo.
d
Protarpio tarp eilučių didumo.

Ką reikia daryti, norint pakeisti pažymėto žodžio šriftą?
a
Edit meniu pasirinkti kitą šriftą.
b
Tools meniu pasirinkti kitą šriftą.
c
Išskleidus sąrašą pasirinkti kitą šriftą.

d
Išskleidus sąrašą pasirinkti kitą šriftą.

Kurioje meniu komandoje galima rasti šiuos mygtukus atitinkančias komandas?

a
Edit.
b
Tools.
c
Format.
d
View.
e
Insert.

Kur galima rasti šiuos mygtukus atitinkančias komandas?

a
Kontekstiniame meniu.
b
View grupės sąraše.
c
Insert grupės sąraše.
d
Edit grupės sąraše.
e
Tools grupės sąraše.

Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio „Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
a
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite ir .

b
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite .

c
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite .

d
Spragtelėsite šį žodį, po to – ir .

Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio „Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
a
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite .

b
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite .

c
Spragtelėsite šį žodį, po to – ir .

d
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinius + ir + .

Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio „Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
a
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite ir .

b
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite .

c
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite .

d
Spragtelsite šį žodį, po to – ir .

e
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį + .

Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio „Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
a
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite ir .

b
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite .

c
Spragtelsite šį žodį, po to – ir .

d
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį + .
e
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį + .

Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio „Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
a
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite ir .

b
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite .

c
Spragtelėsite šį žodį, po to – ir .

d
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį + .
e
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį +

Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio „Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
a
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite ir .

b
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite .

c
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite .

d
Spragtelėsite šį žodį, po to – ir .

e
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį + .

Norite tekste išskirti svarbią pastraipą pakeisdami jos teksto spalvą. Kurį būdą naudosite pastraipos spalvai pakeisti?
a
Pažymėsite šią pastraipą ir Format meniu komandoje Font pasirinksite kitą spalvą.
b
Pažymėsite šią pastraipą ir Edit meniu pasirinksite kitą spalvą.
c
Pažymėsite šią pastraipą ir Tools meniu pasirinksite kitą spalvą.
d
Pažymėsite šią pastraipą ir, spragtelėję , pasirinksite kitą spalvą.

e
Pažymėsite šią pastraipą ir, spragtelėję , pasirinksite kitą spalvą.

Kaip galima keisti pastraipos įtraukų dydį?
a
Stumdant vertikaliosios liniuotės žymeklius.
b
Keičiant šrifto dydį.
c
Naudojant pagrindinio meniu Window grupės komandas.
d
Stumdant horizontaliosios liniuotės žymeklius.

Kaip galima keisti pastraipos įtraukų dydį?
a
Naudojant pagrindinio meniu Format grupės komandas.
b
Stumdant vertikaliosios liniuotės žymeklius.
c
Keičiant šrifto dydį.
d
Naudojant pagrindinio meniu Window grupės komandas.

Kaip galima keisti pastraipos įtraukų dydį?
a
Naudojant pagrindinio meniu Edit grupės komandas.
b
Stumdant vertikaliosios liniuotės žymeklius.
c
Naudojant pagrindinio meniu rodinio View grupės komandas.
d
Naudojant pagrindinio meniu Window grupės komandas.

Kuris mygtukas skirtas pastraipai lygiuoti iš abiejų kraštų?
a

.

b

.

c

.

d

.

Kuris mygtukas skirtas lentelės rėmeliams tvarkyti?
a

.

b

.

c

.

d

.

e

.

Norite, kad dokumento eilutės būtų išretintos (t. y. protarpis tarp jų būtų didesnis). Ką pasirinksite?
a
Edit meniu komandą Paste special.
b
Format meniu komandos Paragraph laukelį Line spacing.
c
Tools meniu komandą Customize.
d
Format meniu komandos Font kortelę Character spacing.
e
Format meniu komandos Paragraph kortelę Line and Page Breaks.
f
Protarpis tarp eilučių negali būti padidintas kitaip, nei įterpiant tuščias eilutes.

Kas atsitiks paspaudus priemonių juostos mygtuką ?

a
Bus įrėmintas išrinktas (pažymėtas) tekstas.
b
Bus atverta rėmelių parinkimo priemonių juosta.
c
Bus įrėminta pastraipa.
d
Bus pašalintas pastraipos rėmelis.
e
Bus atverta lentelės matmenų parinkimo juosta.

Kuri meniu komanda atitinka mygtukus ir ?

a
Įterptų objektų tvarkymo.
b
Pastraipų žymėjimo (sąrašų tvarkymo).
c
Pastraipų tvarkymo.
d
Rikiavimo.

Jei savo dokumentą ateityje ketinate naudoti kaip šabloną, kurį įrašymo būdą komandos File Save As išskleidžiamame sąraše Save as type pasirinksite?
a
Word Document.
b
Rich Text Format.
c
Document Template.
d
Text with Layout.
e
Encoded Text.

Kas yra dokumentų šablonai (Templates)?
a
Tipinių dokumentų ruošiniai.
b
Specialios formos lentelės.
c
Teksto formatų rinkiniai.
d
Dokumentų savybių aprašai.
e
Dokumentams spausdinti skirtų lapų parametrų rinkiniai.

Kam skirta stilių Heading grupė?
a
Viso dokumento lapo matmenims nurodyti.
b
Puslapio antraštės dydžiui nurodyti.
c
Lentelės antraštės rašymo stiliui formuoti.
d
Lentelės antraštės tekstui įrašyti.
e
Dokumento antraščių rašymo stiliui formuoti.

Kurioje puslapio vietoje gali būti įterpti puslapių numeriai?
a
Tiktai puslapio viršuje.
b
Tiktai puslapio apačioje.
c
Puslapio viršuje arba apačioje, tačiau būtinai kairiajame krašte.
d
Puslapio viršuje arba apačioje, tačiau būtinai dešiniajame krašte.
e
Puslapio viršuje arba apačioje, eilutės centre, kairiajame arba dešiniajame krašte.

Kuris iš šių teiginių apie puslapių numerius yra teisingas?
a
Puslapių numeriai gali būti įterpti tiktai puslapio viršuje.
b
Puslapių numeriai gali būti įterpti tiktai puslapio apačioje.
c
Puslapių numeracija būtinai turi prasidėti nuo 1.
d
Pirmasis puslapis gali būti nenumeruojamas.

Kurioje meniu komandoje ieškosite priemonės puslapinei antraštei (header) formuoti?
a
Format.
b
View.
c
Tools.
d
Insert.
e
Window.

Ką daro komanda, gauta paspaudus Tools Language Set Language?

a
Pakeičia klaviatūros būseną.
b
Pakeičia ekrano būseną.
c
Įjungia rašybos tikrinimą.
d
Nurodo rašybos tikrinimo kalbą.
e
Parenka valstybei būdingus datų, santrumpų ir skaičių rašymo formatus.

Kokios paskirties langą atveria komanda Tools AutoCorrect?

a
Klaviatūros būsenai pakeisti.
b
Rašybos tikrinimui įjungti.
c
Rašybos tikrinimo kalbai nurodyti.
d
Automatiškai formuojamo turinio sandarai parinkti.
e
Dokumento rašybos tikrinimo sąlygoms parinkti.

Koks veiksmas atliekamas paspaudus mygtuką ?

a
A4 formato dokumento lapo parinkimas.
b
Spausdinsimo dokumento rodinio peržiūra.
c
Naujo, tuščio dokumento lango atvėrimas.
d
Užklausa lapo paraščių dydžiams nustatyti.
e
Dokumento vaizdo mastelio keitimas.

Kurios komandos dialogo lange galima pasirinkti pageidaujamus spausdintuvo parametrus?
a
Tools Options View.

b
File Print.

c
File Print Preview.

d
File Page Setup.

e
Tools Options Save.

Kuriame spausdinimo komandos dialogo lango lauke galima nurodyti spausdinamų puslapių numerius, kai spausdinama tik dalis dokumento?
a
All.
b
Current page.
c
Pages.
d
Selection.
e
Print what.

Koks veiksmas atliekamas paspaudus mygtuką ?

a
Atveriamas grafikos redaktoriaus Paint langas.
b
Atveriamas skaičiuoklės Excel langas.
c
Atveriamas dialogo langas piešiniui įterpti.
d
Atveriama rėmelių ir šešėlių parinkimo priemonių juosta.
e
Atveriama MS Word braižymo priemonių juosta.
f
Įjungiama grafikos objektų rodymo būsena.

Kuria priemone galima į dokumento tekstą įterpti naują Word lentelę?
a
Insert Object.

b
Naudojant kontekstinį meniu.
c
Priemonių juostos mygtuku .

d
Priemonių juostos mygtuku .

e
Tools AutoCorrect.

Kuria priemone į dokumento tekstą galima įterpti naują Word lentelę?
a
Insert Object.

b
Naudojant kontekstinį meniu.
c
Priemonių juostos mygtuku .

d
Table Insert.

e
Tools AutoCorrect.

Kam skirtą langą atveria priemonių juostos mygtukas ?

a
Skaičiuoklės Excel lentelei įterpti.
b
Programos Word lentelei įterpti.
c
Automatiškai formuojamo turinio lentelei parinkti.
d
Rėmeliams parinkti.
e
Spausdinamo dokumento peržiūrai.

Kuo naudojantis žymeklis perkeliamas iš vieno lentelės langelio į kitą?
a
Pele.
b
Pradžios klavišu .
c
Antrojo lygio klavišu .
d
Pabaigos klavišu .

Kuo naudojantis žymeklis perkeliamas iš vieno lentelės langelio į gretimą langelį?
a
Valdymo klavišu .
b
Alternatyvos klavišu .
c
Tabuliacijos klavišu .
d
Įterpimo klavišu .

Kuo naudojantis žymeklis perkeliamas iš vieno lentelės langelio į kitą?
a
Valdymo klavišu .
b
Alternatyvos klavišu .
c
Įterpimo klavišu >Insert>.
d
Žymeklio valdymo klavišais.

Ką galima atlikti, kai pelės žymeklis virsta ?

a
Pele tempti į kitą vietą visą lentelę.
b
Pele tempti į kitą vietą išrinktą stulpelį.
c
Pele tempti į kitą vietą išrinktą langelį.
d
Pele keisti stulpelio plotį.

Kuriuo iš nurodytų būdų negalima keisti lentelės stulpelių pločio?
a
Pele velkant stulpelius skiriančią vertikalią liniją.
b
Komanda Table Table Properties Column.

c
Horizontalios darbo lango liniuotės žymekliais.
d
Komanda Format Autocorrect.

Kuriuo būdu galima keisti lentelės eilučių aukštį?
a
Komanda Format Paragraph Line Spacing.

b
Komanda Format Autocorrect.

c
Komanda Format Borders & Shading.

d
Vertikalios slinkties juostos mygtukais.

Kuriuo būdu galima keisti lentelės eilučių aukštį?
a
Komanda Format Autocorrect.

b
Komanda Table Table Properties Row.

c
Komanda Format Borders & Shading.

d
Vertikalios slinkties juostos mygtukais.

Kuriuo būdu galima keisti lentelės ketvirtosios eilutės aukštį?
a
Komanda Format Autocorrect.

b
Tempiant pele aukštyn trečiąją ir ketvirtąją eilutes skiriančią liniją.
c
Vertikalios slinkties juostos mygtukais.
d
Tempiant pele žemyn ketvirtąją ir penktąją eilutes skirenčią liniją.

Kaip galima lentelėje įterpti naują eilutę?
a
Komanda Format AutoFormat.

b
Pažymėjus eilutės pabaigos simbolį ir paspaudus įvesties klavišą.
c
Komanda Tools Customize.

d
Komanda Insert Object.

Kaip galima lentelėje įterpti naują eilutę?
a
Komanda Format AutoFormat.

b
Komanda Tables Split Cells.

c
Komanda Table Insert Cells.

d
Komanda Table Insert Rows.

Kaip galima lentelėje įterpti naują stulpelį?
a
Pažymėjus terpiamo stulpelio vietą ir paspaudus mygtuką .

b
Komanda Tools Customize.

c
Komanda Table Insert Columns.

d
Komanda Insert Object.

Kaip galima lentelėje įterpti naują stulpelį?
a
Pažymėjus terpiamo stulpelio vietą ir paspaudus mygtuką .

b
Pažymėjus terpiamo stulpelio vietą ir paspaudus mygtuką .

c
Komanda Table Split Cells.

d
Komanda Table Insert Cells.

Kaip galima pašalinti lentelėje žymeklio rodomą eilutę?
a
Komanda Table Delete Cells.

b
Komanda Table Select Row.

c
Komanda Edit Clear.

d
Komanda Table Delete Rows.

e
Komanda Edit Cut.

Kaip galima pašalinti lentelėje žymeklio rodomą stulpelį?
a
Komanda Table Delete Cells.

b
Komanda Table Select Column.

c
Komanda Edit Clear.

d
Komanda Table Delete Column.

e
Komanda Edit Cut.

Kaip galima sulieti kelis išrinktus lentelės langelius?

a
Komanda Table Merge Cells.

b
Komanda Table Select Cell.

c
Komanda Table Split Cells.

d
Komanda Table Table Properties Cell.

e
Komanda Table Autofit.

Kaip galima lentelės langelį padalyti į kelias dalis?
a
Komanda Table Merge Cells.

b
Komanda Table Select Cell.

c
Komanda Table Split Cells.

d
Komanda Table Table Properties Cell.

e
Komanda Table Autofit.

Kurie galimi lentelių eilučių rikiavimo būdai?
a
Tik pagal vieno pasirinkto stulpelio reikšmes.
b
Tik pagal pirmo stulpelio reikšmes.
c
Tik pagal tekstines reikšmes abėcėlės tvarka.
d
Tik pagal skaitines reikšmes.
e
Gali būti rikiuojama pagal kelių stulpelių reikšmes.

Kurie galimi lentelių eilučių rikiavimo būdai?
a
Tik pagal tekstines reikšmes, surikiuotas atvirkščia abėcėlės tvarka.
b
Tik pagal pirmo stulpelio reikšmes.
c
Tik pagal tekstines reikšmes abėcėlės tvarka.
d
Tik pagal antro stulpelio reikšmes.
e
Galima rikiuoti ir pagal skaitines reikšmes, ir pagal tekstines reikšmes.

Į dokumentą įterpta tik nuoroda į objektą, o pats objektas lieka kitoje byloje. Kuris teiginys apie tokį dokumentą yra neteisingas?
a
Visi pakeitimai objekte tuoj pat atsispindi dokumente.
b
Šitokiu būdu įdėjus objektą dokumentas padididėja kur kas mažiau negu įdėjus patį objektą.
c
Dokumente negalima pamatyti objekto grafinio vaizdo.
d
Dokumente gali būti įterpiamos kelios nuorodos į tą patį objektą.

Į dokumentą įterpta tik nuoroda į objektą, o pats objektas lieka kitoje byloje. Kuris teiginys apie tokį dokumentą yra neteisingas?
a
Visi pakeitimai objekte tuoj pat atsispindi dokumente.
b
Šitokiu būdu įdėjus objektą dokumentas padidėja kur kas mažiau negu įdėjus patį objektą.
c
Negalima keisti įterpto objekto vaizdo mastelio.
d
Galima įterpti dokumente kelias nuorodas į tą patį objektą.

Į dokumentą įterptas objektas, susiejus jį nuoroda su originalu. Kaip iškviesti programą, kuria buvo parengtas objektas?
a
Komanda View Toolbars.

b
Dukart spragtelėjus objektą pelės kairiuoju klavišu.
c
Vieną kartą spragtelėjus objektą pelės kairiuoju klavišu.
d
Komanda Tools Mail Merge.

Į dokumentą įterptas objektas susiejus jį nuoroda su originalu. Kaip iškviesti programą, kuria buvo parengtas objektas?
a
Komanda View Toolbars.

b
Naudojant kontekstinį meniu.
c
Vieną kartą spragtelėjus objektą pelės kairiuoju klavišu.
d
Komanda Tools Mail Merge.

Kaip atrodo vaizdo didinimo ir mažinimo mygtukas?
a

.

b

.

c

.

d

.

Vaizduoklio ekrane nematote vaizdo didinimo ir mažinimo priemonės. Ką reikia daryti, kad ji atsirastų?
a
Spragtelėti formato tvarkymo priemonių rinkinio gale esantį ženklelį , kad būtų parodytas priemonių sąrašas. Tuomet šiame sąraše spragtelėti .

b
Spragtelėti laisvoje parankinės vietoje, kad būtų parodytas priemonių sąrašas. Tuomet šiame sąraše spragtelėti .

c
Spragtelėti formato tvarkymo priemonių rinkinio gale esantį ženklelį , kad būtų parodytas priemonių sąrašas. Tuomet šiame sąraše spragtelėti .

d
Spragtelėti laisvoje parankinės vietoje, kad būtų parodytas priemonių sąrašas. Tuomet šiame sąraše spragtelėti .

Vaizduoklio ekrane nematote formato tvarkymo priemonių rinkinio. Ką reikia daryti, kad jis atsirastų?
a
Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėti laisvoje parankinės vietoje, kad būtų parodytas priemonių rinkinių sąrašas. Tuomet spragtelėti šio sąrašo eilutę Formatting.
b
Spragtelėti įrankių juostos mygtuką , kad būtų parodytas priemonių rinkinių sąrašas. Tuomet spragtelėti šio sąrašo eilutėje Formatting.
c
Spragtelėti meniu juostos punktą Format.
d
Spragtelėti meniu juostos komandas Insert Format.

Tarkime, kad esate įpratę objektą kopijuoti ir kopiją įterpti naudodamiesi meniu komandomis. Kaip kitaip galima atlikti šiuos veiksmus?
a
Velkant pažymėtą objektą, kai nuspaustas klavišas.
b
Spragtelint ir .

c
Spragtelint ir .

d
Velkant pažymėtą objektą, kai nuspaustas klavišas.

Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus + klavišus?
a
Iškirptas pažymėtas objektas.
b
Įterpta objekto kopija.
c
Užbaigtas pateikčių rengimo programos darbas.
d
Pažymėta visa skaidrė.

Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus + klavišus?
a
Nukopijuotas pažymėtas objektas.
b
Įterpta objekto kopija.
c
Iškirptas pažymėtas objektas.
d
Pažymėta visa skaidrė.

Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus + klavišus?
a
Įterpta objekto kopija.
b
Nukopijuotas pažymėtas objektas.
c
Iškirptas pažymėtas objektas.
d
Pabrauktas pažymėtas tekstas.

Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus + klavišus?
a
Pažymėtas visas dokumentas.
b
Įterpta objekto kopija.
c
Iškirptas pažymėtas objektas.
d
Nukopijuotas pažymėtas objektas.

Kaip pažymėti (išrinkti) teksto fragmentą (norint jį kopijuoti arba iškirpti)?
a
Braukti pelės žymekliu, nuspaudus kairįjį klavišą.
b
Braukti pelės žymekliu nuspaudus, dešinįjį klavišą.
c
Spragtelėti pelės žymekliu fragmento viduje.
d
Spragtelėti pelė žymekliu fragmento pakraštyje.

Kuris iš pateiktų atsakymų apie pažymėto (išrinkto) teksto fragmento kopijavimą yra teisingas?
a
Teksto fragmentą galima kopijuoti paspaudus klavišų derinį +.
b
Teksto fragmentą galima kopijuoti paspaudus klavišų derinį +.
c
Teksto fragmentą galima kopijuoti paspaudus mygtuką .

d
Teksto fragmentą galima kopijuoti paspaudus mygtuką .

Kuris iš pateiktų atsakymų apie pažymėto (išrinkto) teksto fragmento iškirpimą yra neteisingas?
a
Teksto fragmentą galima iškirpti paspaudus klavišų derinį +.
b
Teksto fragmentą galima iškirpti paspaudus klavišų derinį +.
c
Teksto fragmentą galima iškirpti spragtelėjus komandas Edit Cut.

d
Teksto fragmentą galima iškirpti paspaudus mygtuką .

Kuriuo būdu galima įterpti iškirptą arba nukopijuotą teksto fragmentą?
a
Paspaudus klavišų derinį + arba mygtuką .

b
Paspaudus klavišų derinį + arba mygtuką .

c
Paspaudus klavišų derinį + arba spragtelėjus komandas Edit Cut.

d
Paspaudus klavišų derinį + arba mygtuką .

Kuriuo atveju iškirptas teksto fragmentas nepakliūna į iškarpinę (iškarpų atmintinę)?
a
Jeigu fragmentas buvo iškirptas paspaudus klavišą.
b
Jeigu iškarpinė jau pilna.
c
Jeigu fragmentas ilgesnis nei vienas puslapis.
d
Jeigu fragmentas buvo iškirptas spragtelėjus mygtuką .

Kaip galima ką tik iškirptą teksto fragmentą grąžinti į senąją vietą?
a
Paspaudus klavišų derinį +.
b
Paspaudus klavišų derinį +.
c
Paspaudus naikinimo klavišą.
d
Spragtelėjus .

Kuris veiksmas atliekamas paspaudus ?

a
Atšaukiamas prieš tai atliktas veiksmas.
b
Pakartojamas prieš tai atliktas veiksmas.
c
Iškirptasis objektas grąžinamas į ankstesnę vietą.
d
Objektas pasukamas 900 kampu prieš laikrodžio rodyklę.

Kokias geometrines figūras galima braižyti naudojantis braižymo priemonių rinkiniu?
a
Visas kituose punktuose paminėtas geometrines figūras.
b
Tik tieses ir rodykles.
c
Tik uždaras figūras.
d
Tik tieses ir stačiakampes figūras.

Ar galima pakeisti vienu veiksmu kelių linijų spalvą?
a
Galima.
b
Negalima.
c
Galima, bet tik tuo atveju, jei jos kertasi.
d
Galima, bet tik tuo atveju, jei jos yra to paties ilgio.

Kaip objektai sujungiami į vieną grupę (sugrupuojami)?
a
Objektai pažymimi, po to braižymo priemonių rinkinyje paspaudžiama Draw Group.

b
Objektai pažymimi, po to paspaudžiamas klavišų derinys +.
c
Objektai pažymimi, po to paspaudžiamas klavišų derinys +.
d
Objektai pažymimi, po to braižymo priemonių rinkinyje paspaudžiama .

Kaip išskaidomi sugrupuoti objektai?
a
Pažymėjus grupę, paspaudžiama Draw Ungroup.

b
Pažymėjus grupę, paspaudžiamas klavišų derinys +.
c
Pažymėjus grupę, paspaudžiamas klavišų derinys +.
d
Pažymėjus grupę, paspaudžiama Draw Regroup.

Kuriais vienetais matuojamas šrifto dydis?
a
Punktais, 1 punktas = 0,3759 mm.
b
Punktais, 1 punktas = 0,759 mm.
c
Milimetrais.
d
Coliais, 1 colis = 25 mm.

Tekstinio dokumento antraštė – tai:
a
Logiškai susietos teksto dalies trumpas įvardijimas, išskyrimas.
b
Spausdinto teksto išdėstymas.
c
Tekstas, sudarytas iš pastraipų, lentelių, paveikslėlių.
d
Teksto pastaba, aiškinanti atskiras dokumento vietas.

Puslapinė antraštė (kolontitulas) – tai:
a
Tekstas (grafika) viršutinėje arba apatinėje puslapio paraštėje; juo nurodomi dokumentų ar skyrių pavadinimai, puslapio numeris, kita svarbi informacija.
b
Logiškai susietos teksto dalies trumpas įvardijimas, išskyrimas.
c
Teksto pastaba, aiškinanti atskiras dokumento vietas.
d
Tekstas, sudarytas iš pastraipų, lentelių, paveikslėlių.

Kurio iš išvardytų veiksmų negalima atlikti tvarkant tekstą?
a
Pakavimo.
b
Paieškos.
c
Kopijavimo.
d
Spausdinimo.
e
Kirpimo.

Pagrindinis dokumento tekstas – tai:
a
Tekstas, sudarytas iš pastraipų, lentelių, paveikslėlių.
b
Tekstas (arba grafika), dažniausiai dedamas puslapio viršuje arba apačioje; juo nurodomi dokumentų ar skyrių pavadinimai, puslapio numeris, kita svarbi informacija.
c
Teksto pastaba, aiškinanti atskiras dokumento vietas.
d
Kompiuterio teksto požiūriu atskira pastraipa.

Maketavimas – tai:
a
Spausdintino teksto išdėstymas.
b
Bylų grupavimas aplanke.
c
Bylos išpakavimas.
d
Pagrindinio teksto išrinkimas.

Kurios iš pavaizduotų kabučių yra lietuviškos?
a
„Kabutės“.
b
“Kabutės”.
c
‘Kabutės’.
d
”Kabutės”.

Pastraipa visuomet (išrinkite teisingą frazės pabaigą):
a
Pradedama nauja eilute.
b
Yra tik dokumento pradžioje.
c
Apima ne daugiau kaip penkias teksto eilutes.
d
Pradedama nauja eilute ir negali būti didesnė kaip šešios teksto eilutės.

Kuris veiksmas visuomet taisyklingas renkant tekstą kompiuteriu?
a
Pastraipos gale visuomet spaudžiamas įvesties klavišas.
b
Teksto eilutės gale visuomet spaudžiamas įvesties klavišas.
c
Tarpo klavišas spaudžiamas daug kur daugiau nei vieną kartą.
d
Prieš visus skyrybos ženklus paliekamas tarpas.

Kuris teiginys apie teksto rengimo sistemos yra neteisingas?
a
Naudojantis jomis galima ieškoti informacijos internete.
b
Jos leidžia rinkti tekstus, sudarytus iš įvairių ženklų ir jų kombinacijų.
c
Jos palengvina teksto taisymą.
d
Jos atlieka įvairius veiksmus su teksto fragmentais: kopijuoja, iškerpa, perkelia į kitą vietą, pašalina.
e
Jos nustato reikiamą renkamo teksto šriftą, ženklų dydį bei atstumus tarp eilučių.

Šablonas (trafaretas) – tai:
a
Iš anksto sukurti dokumentų rengimo pavyzdžiai.
b
Teksto pastaba, aiškinanti tam tikrą dokumento vietą.
c
Spausdinto teksto išdėstymas.
d
Tekstas, sudarytas iš pastraipų, lentelių, paveikslėlių.

Norint dokumente tikrinti žodžių rašybą, kalbą galima parinkti:
a
Visais išvardytais atvejais.
b
Visam dokumentui.
c
Kelioms ar vienai pastraipai.
d
Vienam žodžiui.

Norint, kad būtų tikrinama kuria nors kalba renkamo teksto žodžių rašyba, reikia (pasirinkite tiksliausią atsakymą):
a
Iš anksto pasirūpinti šią galimybę suteikiančiomis papildomomis rašybos tikrinimo programomis ir žodynais, nustatyti kalbą bei įjungti rašybos tikrinimą.
b
Iš anksto pasirūpinti šią galimybę suteikiančiomis papildomomis rašybos tikrinimo programomis ir žodynais, nustatyti kalbą, įjungti rašybos tikrinimą bei perkoduoti tekstą.
c
Nustatyti kalbą bei įjungti rašybos tikrinimą.
d
Iš anksto pasirūpinti šią galimybę suteikiančiomis papildomomis rašybos tikrinimo programomis ir žodynais bei įjungti rašybos tikrinimą.

Išnašos (footnote) rašomos:
a
Puslapio apačioje.
b
Pačiame dokumente.
c
Dokumento pabaigoje.
d
Dokumento pradžioje arba pabaigoje.

Galinės išnašos (endnote) rašomos:
a
Dokumento pabaigoje.
b
Puslapio apačioje.
c
Dokumento pradžioje arba pabaigoje.

Kas yra puslapių antraštė ir poraštė?
a
Tai kiekvieno puslapio viršuje ir apačioje rašoma informacija.
b
Teksto pastabos, aiškinančios atskiras dokumento vietas.
c
Išnašos.
d
Iš anksto sukurti pavyzdžiai standartiniams dokumentams rengti.

Kam galima sukurti šablonus?
a
Tik paprastiems dokumentams (Blank Dokuments).
b
Tik laiškams.
c
Tik faksimilėms.
d
Visiems čia išvardytiems dokumentams.

Ką rodo šis priemonių juostoje matomas langelis: ?

a
Šrifto pavadinimą.
b
Rodinio pavadinimą.
c
Tekstui panaudotą stilių.
d
Dokumento rašybos tikrinimo rezultatą.

Kam skirta ši priemonė: ?

a
Braižyti.
b
Piešti.
c
Lentelei braižyti.
d
Tekstui pabraukti.

Ką galima nubrėžti spragtelėjus mygtuką ?

a
Lenktą rodyklę.
b
Tiesią rodyklę.
c
Tiesę.
d
Punktyrinę rodyklę.

Kuri priemonė skirta persidengiančių figūrų vaizdams tvarkyti?
a

.

b

.

c

.

d

.

Kuri priemonė skirta teksto rėmeliui įterpti?
a

.

b

.

c

.

d

.

Kuri priemonė skirta grupuojamoms figūroms išrinkti?
a

.

b

.

c

.

d

.

Kurią priemonę naudosite bet kurios formos kreivei nubrėžti?
a

.

b

.

c

.

d

.

Kurią priemonę naudosite tokiai rodyklei nubrėžti: ?

a

.

b

.

c

.

d

.

Kam skirta ši priemonė: ?

a
Teksto šešėliui pridėti.
b
Dekoratyviniam užrašui įterpti.
c
Tekstui nuspalvinti.
d
Mažosioms raidėms pakeisti didžiosiomis.

Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina pastraipų išdėstymą?
a
Pastraipos pirmoji eilutė patraukiama į dešinę arba tarp pastraipų paliekamas didesnis tarpas negu tarp eilučių.
b
Pastraipos pirmoji eilutė patraukiama į kairę, o tarp pastraipų paliekamas didesnis tarpas negu tarp eilučių.
c
Pastraipos pirmoji eilutė nutraukiama, kitos eilutės patraukiamos į dešinę.
d
Tarp pastraipų paliekamas didesnis tarpas negu tarp eilučių.

Kuris iš teiginių apie pastraipos lygiavimą yra tiksliausias?
a
Pastraipos tekstas gali būti lygiuojamas tik pagal kairįjį kraštą arba pagal abu kraštus.
b
Pastraipos tekstas gali būti lygiuojamas tik pagal kairįjį arba dešinįjį kraštus.
c
Pastraipos tekstas gali būti centrinamas, lygiuojamas, pagal kairįjį arba dešinįjį kraštus, arba pagal abu kraštus.

Pastraipos eilučių lygiavimo būdai yra:
a
Lygiavimas pagal dešinįjį bei lygiavimas pagal kairįjį kraštą, lygiavimas pagal pastraipos plotį (abipusis lygiavimas), centrintas.
b
Centrintas ir lygiavimas pagal dešinįjį kraštą.
c
Centrintas, lygiavimas pagal dešinįjį ir lygiavimas pagal kairįjį kraštus.
d
Lygiavimas pagal pastraipos plotį (abipusis lygiavimas), lygiavimas pagal dešinįjį bei lygiavimas pagal kairįjį kraštą.

Kuriame iš puslapio rodymo būdų matomos puslapio paraštės, antraštės bei poraštės?
a
Normal.
b
Web Layout.
c
Print Layout.
d
Outline.

Kurią Format meniu komandą pasirinksite, norėdami išlygiuoti tekstą?
a

.

b

.

c

.

d

.

Kurią piktogramą rinktis norint vienos teksto dalies formatus pritaikyti kitai teksto daliai?
a

.

b

.

c

.

d

.

Kurią piktogramą rinktis norint sužymėti pastraipas (naudojant ženklelius)?
a

.

b

.

c

.

d

.

Kuris iš išvardytų tekstų rengimo sistemos Picture meniu punktų turi įvairių kategorijų paveiksliukų, garsinių bei vaizdinių bylų?
a

.

b

.

c

.

d

.

Kuri teksto rengimo priemonė bus reikalinga norint sukurti struktūrinę diagramą?
a

.

b

.

c

.

d

.

Kokiu formatu informacija gali būti pateikiama interneto naršyklei?
a
Tekstiniu.
b
Grafiniu.
c
Informacija interneto naršyklėje negali būti pateikta jokiu formatu.
d
Bylų pavidalu.
e
Tekstiniu, grafiniu, bylų pavidalu.

Vienos organizacijos kompiuteriai sujungti į vietinį tinklą, tačiau nėra interneto ryšio. Kaip manote, ar darbuotojas, besinaudojantis tuo tinklu, galės gauti informacijos iš kito šios organizacijos kompiuterio?
a
Negalės.
b
Iš dalies galės.
c
Taip, šis darbuotojas galės pasinaudoti informacija, esančia kitame organizacijos kompiuteryje, nors ir nėra interneto ryšio.
d
Tik kopijuodamas reikalingą informaciją į diskelius ir perkeldamas ją į savo kompiuterį.

Kokį duomenų perdavimo protokolą vartoja naršyklės?
a
TCP/IP.
b
NetBIOS.
c
HTTP.
d
HTTP ir FTP.
e
FTP.

Iššifruokite santrumpą HTML. Kam vartojama ši kalba?
a
HTML (Hyper Text Markup Language) – dokumentų kūrimo kalba, suteikianti informacijai hiperteksto savybes. Ji vartojama tinklalapiams kurti.
b
HTML (Hyper Text Markup Language) – vartojama duomenims perduoti iš vieno tolimojo kompiuterio į kitą.
c
HTML (Hiden Text Make Language) – vartojama duomenims perduoti iš vieno tolimojo kompiuterio į kitą.
d
HTML (Hide Text Make Laught) – vartojama kurti paslėptam tekstui , kuris paprastai nematomas tinklalpiuose.

Iššifruokite santrumpą ftp. Kam ji vartojama?
a
ftp (file transfer protocol) – tai bylų persiuntimo protokolas, leidžiantis persiųsti internetu bylas iš ftp paslaugų kompiuterio (bei į ftp paslaugų kompiuterį).
b
ftp (file transfer protocol) – informacijos naikinimo būdas.
c
ftp (file transcript protocol) – informacijos naikinimo būdas.
d
ftp (file transfer priority) – duomenų siuntimo prioritetas.

Koks tinklo protokolas naudojamas kompiuteriuose, sujungtuose į internetą?
a
TCP.
b
IP.
c
IPX.
d
TCP/IP.
e
NetBEUI.

Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina IP adreso struktūrą?
a
IP adresą sudaro 4 aštuntainės skiltys, viena nuo kitos atskirtos tašku.
b
IP adresą sudaro 4 šešioliktainės skiltys. Šį adresą gali atitikti simbolinis kompiuterio adresas.
c
IP adresą sudaro 4 dvejetainės skiltys, kuriose vartojami dvejetainiai skaičiai.
d
IP adresą sudaro viena dešimtainė skiltis.
e
IP adresą sudaro 4 dešimtainiai skaičiai, kiekvieno kurių reikšmė – nuo 0 iki 255. Šie skaičiai atskiriami tašku. Jį gali atitikti simbolinis kompiuterio adresas.

Kam reikalingas IP adresas?
a
Be IP adreso kompiuteris negali naudotis vietinio tinklo paslaugų kompiuterio ištekliais.
b
IP adresas reikalingas tam, kad kompiuteris būtų pasiekiamas vietiniame tinkle.
c
IP adresas reikalingas norint identifikuoti kompiuterį, įsijungusį į interneto tinklą. Tai unikalus kompiuterio vardas interneto tinkle.
d
Tik priskyrus IP adresą, kompiuteris įgyja unikalų vardą vietiniame tinkle.
e
IP adresas priskiria kompiuteriui jo simbolinį pavadinimą.

Kurie iš išvardytų paslaugų kompiuterių yra paieškos paslaugų kompiuteriai?
a
Altavista, www.takas.lt
b
Yahoo, www.ktu.lt
c
www1.omnitel.net/ECDL
d
Lycos, distance.ktu.lt
e
Altavista, Yahoo, Lycos, Excite, InfoSeek

Kas yra LAN?
a
LAN – valstybinis kompiuterių tinklas.
b
LAN (Local Area Network) – tinklas, jungiantis vienos organizacijos (įstaigos) kompiuterius.
c
LAN – vietinę kompiuterio apsaugą realizuojanti nutartis.
d
LAN (Local Area Network) – regioninis kompiuterių tinklas.
e
LAN – vietinio tinklo protokolas.

Ar internetas ir žiniatinklis (WWW) yra sinonimai?
a
Ne.
b
Taip.
c
Iš dalies.
d
Galbūt.
e
Savo prigimtimi taip.

Kuriame atsakyme išvardytos tik elektroninio pašto programos?
a
Excel, Pine.
b
Word, Excel, Pegasus Mail.
c
NotePad, Excel.
d
Pine, MS Outlook Express, Pegasus Mail.
e
Norton Antivirus.

Ar galima gautą laišką, neperrašant jo turinio, persiųsti kitiems adresatams? Keliems adresatams?
a
Galima, bet tik vienam adresatui.
b
Tokia galimybė nėra numatyta.
c
Galima, ir bet kokiam adresatų skaičiui.
d
Galima, bet tik dviems adresatams.

Tarkime, turime du laiškus. Kuriomis komandomis galima perkelti tekstą iš vieno laiško į kitą, jo neperrašant?
a
Iškirpti, nukopijuoti, įdėti.
b
Iškirpti, pervardinti, įdėti.
c
Pažymėti, pervardinti, persiųsti.
d
Pažymėti, pervardinti, įdėti.
e
Pažymėti, iškirpti, įdėti.

Kuris iš teiginių tiksliausiai aprašo sąvoką Bookmark bei Favorites (adresynas).
a
Tai nuorodos į disko katalogus.
b
Tai dažnai naudojamų interneto tinklalapių bei kitokių bylų adresai (kartais sudėlioti į katalogus).
c
Tai nuorodos į diske esamas bylas.
d
Taip vadinami interneto paieškos paslaugų kompiuteriai.
e
Tai nuorodos į paskutinį kartą naudotus dokumentus.

Kas yra Cookies?
a
Cookies nusako duomenų apsikeitimo taisykles tarp dviejų tolimųjų kompiuterių, tarpusavyje bendraujančių tam tikru tinklo protokolu.
b
Cookies – tai interneto naršyklei paleisti būtinos bylos.
c
Cookies – tai žiniatinklio katalogai, kurie sukuriami automatiškai, kai vartotojas naršo po internetą.
d
Cookies – tai tam tikros nedidelės bylos, kuriose kaupiama informacija apie aplankytus puslapius, o taip pat leidžianti paspartinti to paties puslapio įkėlimą.
e
Nėra teisingo varianto.

Kuriame atsakyme išvardytos tik žiniatinklio naršyklės?
a
MS Outlook, Pegasus Mail, Windows Explorer.
b
MS Word, MS Excel, Open Office.
c
MS PowerPoint, MS Access, Mozila.
d
MS Internet Explorer, Mozilla, Opera.
e
MS Internet Explorer, Pine.

Kokią funkciją atlieka gaunamos korespondencijos paslaugų kompiuteris?
a
Reguliuoja pašto srautus tinkle.
b
Nukreipia laiškus adresatams.
c
Atsako už ateinančių laiškų priėmimą.
d
Atsako už išsiunčiamų pašto srautų aptarnavimą.
e
Aptarnauja siunčiamus ir gaunamus pašto srautus.

Kokią funkciją atlieka išsiunčiamos korespondencijos paslaugų kompiuteris?
a
Priima ateinančius laiškus.
b
Tvarko išsiunčiamų laiškų srautus.
c
Išsiunčia siuntėjui pranešimus apie laiško gavimą.
d
Saugo siuntėjo asmeninę adresų knygelę.
e
Prideda prie visų siunčiamų laiškų siuntėjo elektroninį parašą.

Kas yra URL (Uniformed Resource Locator)?
a
Kelias iki bylos ar katalogo.
b
Kelias iki kompiuterio, įjungto į tinklą.
c
Informacijos šaltinio unikalus adresas, turintis standartinį formatą.
d
Paieškos programa.
e
Nėra teisingo atsakymo varianto.

Kam vartojami reikšminiai žodžiai?
a
Informacijai įvesti.
b
Informacijos šaltiniams, kurie priklauso kuriai nors sričiai, rasti.
c
Surastai informacijai apibūdinti.
d
Leidimui pasinaudoti informacijos šaltiniu.
e
Informacijos apsaugai.

IRC (Internet Relay Chat) — tai:
a
Apsikeitimas elektroniniais laiškais, vykstantis realiu laiku.
b
Tinklalapių peržiūros paslauga.
c
Bylų persiuntimas internetu, vykstantis realiu laiku.
d
Tinklalapių paieškos paslauga.
e
Pokalbiai internetu, vykstantys realiu laiku.

Kuris iš šių pavyzdžių yra IP adresas?
a
tera@altavista.com
b
http://www.ik.ku.lt
c
ftp://via.ku.lt
d
111.5.10.224
e
C:My Documents

Kaip galima publikuoti savo informaciją internete?
a
Sukurti bylą su publikuotina informacija bei įrašyti ją į kietą diską.
b
Sukurti bylą su publikuotina informacija bei atverti ją Internet Explorer programoje.
c
Sukurti html arba kitokią žiniatinklio formato bylą, kurioje yra publikuotina informacija, bei įrašyti ją į paslaugų kompiuterį.
d
Bet kurio formato bylą, kuriame yra publikuotina informacija, įrašyti į paslaugų kompiuterį.
e
Išsiųsti į paslaugų kompiuterį laišką su prikabinta byla, kuriame yra publikuotina informacija.

Klientas — tai:
a
Žmogus, dirbantis vietiniame kompiuterių tinkle.
b
Asmeninio kompiuterio programų vartotojas.
c
Tinklo paslaugų vartotojas, kompiuteris ar kompiuterinė programa, kuri naudoja kito kompiuterio paslaugas.
d
Kompiuteris arba kompiuterinė programa.
e
Visi adresatai, kurių elektroninio pašto adresai įrašyti į adresų knygelę.

Paslaugų kompiuteris – tai:
a
Bet kuris kompiuteris, turintis spausdintuvą.
b
Programa, paleista tinklo kompiuteryje.
c
Kompiuteris su specialia technine įranga.
d
Kompiuteris su tam tikromis programomis, kurio ištekliais gali naudotis tik vietinio tinklo vartotojai.
e
Kompiuteris su tam tikromis programomis, kurio ištekliais gali naudotis kiti tinklo vartotojai.

Santrumpa IP reiškia:
a
Internet Protocol.
b
Information Protocol.
c
Intranet Protocol.
d
Incoming Protocol.
e
Nėra teisingo atsakymo.

Turime elektroninio pašto adresą kings@ik.ku.lt. Ką reiškia kings?
a
Elektroninio pašto persiuntimo protokolą.
b
Vartotojo, kuris įregistruotas pašto paslaugų kompiuteryje, pasirinktą pseudonimą.
c
Elektroninius laiškus apdorojančią programą.
d
Vartotojo elektroninį parašą.
e
Bylą, prikabintą prie pagrindinio laiško teksto.

Elektroninio pašto adresas — tai:
a
Simbolių derinys, prirašomas prie pagrindinio laiško teksto ir trumpai apibūdinantis laiško turinį.
b
Vartotojo, registruoto pašto paslaugų kompiuteryje, elektroninio pašto dėžutės adresas.
c
Simbolių derinys, nusakantis kelią, kurį turi nekeliauti laiškas kompiuterių tinkle.
d
Simbolių derinys, kurį surinkus elektroninio pašto programos lange vartotojui suteikiama teisė peržiūrėti pašto dėžutės turinį.
e
Nėra teisingo atsakymo.

Kas yra modemas?
a
Įtaisas, skirtas telefonine linija jungtis prie interneto paslaugų tiekėjo.
b
Įtaisas, koduojantis visą iš kompiuterio išeinančią informaciją.
c
Įtaisas, blokuojantis nesankcionuotą prieigą prie vartotojo kompiuterio.
d
Tinklo plokštė.
e
Programa, leidžianti telefonine linija prisijungti prie interneto.

Kas yra tinklo plokštė?
a
Įrenginys, skirtas kompiuteriui įjungti į tinklą naudojant telefonine linija.
b
Mikroschema, apdorojanti per tinklą gaunamus grafinius vaizdus.
c
Mikroschema, apdorojanti per tinklą gaunamus garsinius vaizdus.
d
Įrenginys, skirtas kompiuteriui įjungti į kompiuterių tinklą.
e
Nėra teisingo atsakymo.

Protokolas – tai:
a
Taisyklių rinkinys, apibūdinantis dviejų ar daugiau kompiuterių informacijos mainų tvarką ir procedūras.
b
Taisyklių rinkinys, apibūdinantis kelių pašto paslaugų kompiuterių informacijos mainų tvarką ir procedūras.
c
Taisyklių rinkinys, kurį apibrėžia tinklo administratorius ir kuriuo nusakoma paslaugų kompiuterio ir kliento pasikeitimo informacija tvarka ir procedūros.
d
Nėra teisingo atsakymo varianto.

Kuris iš pateiktų užrašų yra tinklalapio adresas?
a
www.ik.ku.lt
b
guest@ik.ku.lt
c
ftp://ik.ku.lt
d
C:\ikkultindex.html

Kokiais vienetais matuojamas duomenų perdavimo greitis tinkle?
a
baitais
b
Kbaitais
c
Mbaitais
d
Bodais (b/s – bitais per sekundę, kbit/s)
e
cm/s

Kokia interneto paslauga leidžia prisijungti prie tolimojo kompiuterio naudojantis terminalu?
a
Archie.
b
Gopher.
c
e-mail.
d
www.
e
telnet.

Ką galime išsiųsti kartu su pagrindiniu elektroninio laiško tekstu?
a
Tekstinę bylą.
b
Nuorodą į tinklalapį.
c
Grafinę bylą.
d
Pateikties bylą.
e
Visus čia išvardintus dalykus.

Kuri iš išvardintų programų nėra HTML redaktorius?
a
FrontPage.
b
HomeSite.
c
Macromedia Director.
d
DreamWeaver.
e
Visos išvardintos – HTML redaktoriai.

Kaip galima įrašyti į diską tinklalapyje pateiktą informaciją?
a
Pažymėti teksto fragmentą, pasirinkti komandą Copy, nukopijuotą turinį naudojant komandą Paste įdėti į bet kurį tekstinį dokumentą.
b
Pažymėti teksto fragmentą, pasirinkti komandą Cut, nukopijuotą turinį naudojant komandą Paste įdėti į bet kurį tekstinį dokumentą.
c
Naršyklės programoje pasirinkti komandą Export.
d
Naršyklės programoje pasirinkti komandą Import.
e
Visi išvardyti atsakymai yra teisingi.

Kaip atverti reikiamą tinklalapį naudojantis Internet Explorer naršykle?
a
Naršyklės adreso laukelyje nurodyti tinklalapio adresą.
b
Spragtelėti meniu punktą Favorites ir iš pateikto sąrašo pasirinkti reikiamą adresą arba spragtelėti atitinkamą hipernuorodą kitame tinklalapyje.
c
Spragtelėti meniu punktą File ir pasirinkti komandą Open.
d
Pasinaudoti priemonių juostos mygtukais Back, Forward arba History.
e
Visais čia išvardintais būdais.

Kaip iš naujo parsisiųsti tinklalapį, esantį naršyklės peržiūros lange?
a
Spragtelėti priemonių juostos mygtuką Back.
b
Spragtelėti priemonių juostos mygtuką Forward.
c
Spragtelėti priemonių juostos mygtuką Refresh.
d
Spragtelėti priemonių juostos mygtuką Home.
e
Visais čia išvardintais būdais.

Kaip paprasčiausiu būdu išsiųsti elektroniniu paštu kolegai jūsų naršyklės peržiūros lange esančio tinklalapio adresą?
a
Įrašyti tinklalapio bylą į diskelį ir perduoti kolegai.
b
Įrašyti tinklalapio bylą į savo kompiuterio diską, po to paleisti elektroninio pašto programą ir išsiųsti šią bylą priedu prie laiško.
c
Pasirinkti naršyklėje arba File meniu komandą Send/Link by E-mail, arba Tools meniu komandą Mail and News/Send Link.
d
Užrašyti tinklalapio adresą ant popieriaus lapelio ir perduoti kolegai.
e
Paskambinti jam ir padiktuoti reikiamą adresą.

Internete radote tinklalapį apie planetas. Kokius šio tinklalapio komponentus galima įrašyti į kompiuterio diską?
a
Tik teksto fragmentus.
b
Tik paveikslą ar nuotrauką.
c
Tik tinklalapio adresą.
d
Visus čia išvardytus komponentus.

Ieškant informacijos pagal reikšminius žodžius paieškos sistema pateikia kelis šimtus nuorodų. Kaip geriausiai atsirinkti reikalingas?
a
Pasinaudojant loginėmis funkcijomis, esančiomis patobulintos paieškos veiksenoje bei nurodant reikiamą datų intervalą.
b
Formuluojant paieškos žodžius pasinaudoti šablono simboliais * ir ?.
c
Pakartoti paiešką pagal tuos pačius žodžius naudojantis patobulintos paieškos veiksena.
d
Pasinaudoti šablono simboliais * ir ? bei naudojantis patobulintos paieškos veiksena.
e
Visais čia išvardytais būdais.

Koks pirmas tinklalapis bus rodomas paleidus Internet Explorer programą?
a
http://www.microsoft.com
b
http://www.takas.lt
c
Atsitiktinis.
d
Naršyklės nuostatose nustatytas pradinis puslapis.
e
Kompanijos – internet paslaugų teikėjos.

Kaip siunčiant laišką nurodyti gavėjo elektroninio pašto adresą?
a
Įrašyti reikiamą adresą į gavėjo adreso įvedimo laukelį laiško rengimo lange.
b
Pasirinkti reikiamą adresą iš adresų knygutės, spragtelėjus To: mygtuką laiško rengimo lange.
c
Pasirinkti reikiamą adresą iš pažinčių (Contacts) aplanko.
d
Gautų laiškų aplanke surasti iš šio adresato gautą laišką ir spragtelėti (atsako) mygtuką.
e
Visais čia išvardintais būdais.

Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina vietinio tinklo sąvoką?
a
Vietiniu tinklu vadinamas vienoje vietovėje išdėstytos visos organizacijos ar jos padalinio kompiuterių tinklas.
b
Vietiniu tinklu vadinamas konkrečioje vietovėje (pavyzdžiui, mieste) esančių organizacijų bendras kompiuterių tinklas.
c
Vietiniu tinklu vadinamas vienoje patalpoje esančių kompiuterių tinklas.
d
Vietiniu tinklu vadinamas kompiuterių tinklas, jungiantis iki 20 kompiuterių.

Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina visuotinio (globaliojo) tinklo sąvoką?
a
Visuotiniu tinklu vadinamas didelėje geografinėje teritorijoje esančių kompiuterių jungiamasis tinklas.
b
Visuotiniu tinklu vadinamas kompiuterių tinklas, jungiantis ne mažiau kaip 500 kompiuterių.
c
Visuotiniu tinklu vadinamas įvairiose geografinėse vietose esančios didelės organizacijos padalinių kompiuterių tinklas.
d
Visuotiniu tinklu vadinamas kompiuterių tinklas, jungiantis ne mažiau kaip 100 kompiuterių.

Koks įtaisas reikalingas norint sujungti kompiuterius telefono linijomis?
a
Modemas.
b
Spausdintuvas.
c
Šakotuvas.
d
Faksas.

Kuri iš priemonių reikalinga elektroniniam laiškui išsiųsti ir gauti, naudojantis telefono linijomis?
a
Modemas ir elektroninio pašto programa.
b
Skaičiuoklė ir elektroninio pašto programa.
c
Šakotuvas ir interneto naršyklė.
d
Faksas ir tekstų redaktorius.

Kuo skiriasi sąvokos internetas ir žiniatinklis (WWW )?
a
Internetas – pasaulio kompiuterių tinklų sistema, o žiniatinklis – interneto paslaugų informacinė sistema.
b
Internetas – paslaugų informacinė sistema, o žiniatinklis – pasaulio kompiuterių tinklų sistema.
c
Internetas – dviejų kompiuterių tinklų junginys, o žiniatinklis – viso pasaulio kompiuterių tinklų sistema.
d
Tai sinonimai.

Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina informacijos paiešką internete?
a
Norint rasti informacijos internete, reikia paleisti naršyklę bei kurią nors iš paieškos programų.
b
Norint rasti informacijos internete, reikia aplankyti pagrindinių pasaulio informacijos centrų tinklalapius.
c
Norint rasti informacijos internete, reikia naudotis specialiais žinynais, kuriuose pateikti svarbiausiųjų pasaulio informacijos centrų tinklalapių adresai.
d
Norint rasti informacijos internete, reikia pirmiausia savo kompiuteryje paleisti paieškos programą.

Kuri iš pateiktų programų yra žiniatinklio naršyklė?
a
Internet Explorer.
b
Windows Explorer.
c
Telnet.
d
Network Neighborhood.

Kurio lauko rašant naują elektroninį laišką paprastai automatiškai nepildo pašto programa?
a
Gavėjo adreso.
b
Siuntėjo adreso.
c
Datos.
d
Laiško kodavimo.

Kada pradėtas naudoti elektroninis paštas?
a
Atsiradus kompiuterių tinklams.
b
Sukūrus pirmąjį asmeninį kompiuterį.
c
Sukūrus pirmąją elektroninę skaičiavimo mašiną.
d
Apie 1980 metus.

Ką nurodo elektroninio laiško lauko parametras charset?
a
Kodų lentelės pavadinimą.
b
Tinklalapio adresą.
c
Duomenų rūšį.
d
FTP ryšio pavadinimą.

Kas yra elektroninio laiško priedas?
a
Prie laiško pridėta bet kuri kompiuteryje esanti byla.
b
Laiško pabaigoje pridėta vizitinė kortelė.
c
Laiško kopija.
d
Siuntėjo adresas.

Ką reiškia URL?
a
Universal Resource Locators – taip vadinami tinklapių adresai.
b
Universal Reading Library – tai didžiausia internete esanti skaitmeninių leidinių biblioteka, kuriuos galima tik skaityti.
c
Universally Recognized Labyrinth – taip vadinamas didžiausias pasaulyje pripažintas žiniatinklis.

Kuris teiginys apie URL neteisingas?
a
URL – sutrumpintai vadinamos informacijos paieškos sistemos.
b
URL – sutrumpintai vadinami tinklapių adresai.
c
URL – identifikuoja interneto kompiuterį, kuriame yra dokumentas.
d
URL – nurodo kelią iki ieškomo dokumento.

Kad galėtumėte naudotis elektroninių laiškų pašto dėžute, turite:
a
Žinoti pašto dėžutės vartotojo vardą ir slaptažodį.
b
Žinoti elektroninio pašto adresą bei vartotojo vardą.
c
Žinoti pašto kompiuterio (stoties) slaptažodį.
d
Žinoti pašto kompiuterio (stoties) pavadinimą bei slaptažodį.

Kaip vadinama pašto kompiuterio diske išskirta vieta, kurioje laikomi kliento laiškai?
a
Pašto dėžute.
b
Pašto programa.
c
Elektroniniu paštu.
d
Podėliu.

Kuris teiginys apie gavėjo adresą neteisingas?
a
Paprastai į elektroninio laiško antraštę gavėjo adresą įrašo pašto programa.
b
Tai adresato elektroninio pašto adresas.
c
Į elektroninio laiško antraštės lauką gavėjo adresą galima įkelti iš adresų knygelės.
d
Gavėjo adresą būtina užrašyti be klaidų norint, kad adresatas gautų siunčiamą laišką.

Kuris teiginys apie elektroninio laiško vizitinę kortelę yra neteisingas?
a
Paprastai siuntėjas vizitinę kortelę kuria atskirai kiekvienam rašomam laiškui ir įterpia ją laiško pabaigoje.
b
Vizitinėje kortelėje galima nurodyti siuntėjo vardą, pavardę, darbovietę ar mokymosi įstaigą, pašto adresą, telefono numerį ir kt.
c
Vizitinė kortelė paprastai pridedama laiško pabaigoje.
d
Vizitinė kortelė paruošiama iš anksto, o pašto programa ją įterpia į kiekvieną laišką.

Ar elektroniniuose laiškuose galima rašyti visus lietuviškame rašte naudojamus ženklus?
a
Galima, jeigu naudojama operacinė sistema yra tinkamai sutvarkyta.
b
Elektroniniuose laiškuose galima rašyti visas lietuviškos abėcėlės raides, bet negalima vartoti lietuviškų kabučių.
c
Deja, kol kas negalima.
d
Taip, išskyrus laiško temos pavadinimą – jis turi būti sudarytas tik iš pagrindinių lotyniškų raidžių.

Kuris iš žodžių nėra elektroninio pašto terminas?
a
Įrašas.
b
Siuntėjas.
c
Priedas.
d
Atsakas.
e
Tema.
f
Aplankas.

Ar viename kompiuteryje galima turėti kelias elektroninio pašto programas?
a
Be abejo, taip.
b
Taip, jei greitas kompiuterio ryšys.
c
Ne.
d
Ne, nebent jos tos pačios firmos.

Ar viename kompiuteryje gali būti kelios naršyklės?
a
Be abejo, taip.
b
Taip, jei greitas kompiuterio ryšys.
c
Ne.
d
Ne, nebent jos tos pačios firmos.

Ką daryti, jei nutrūksta bylos parsisiuntimas iš interneto?
a
Atnaujinti siuntimą (pavyzdžiui, naudojant Refresh mygtuką).
b
Užverti ir vėl atverti naršyklę.
c
Palaukti, ryšys atsinaujina savaime.
d
Naujai įkrauti kompiuterį.

Kuriuo atveju elektroninis laiškas negali būti išsiųstas?
a
Pavartojus gavėjo adrese neleistiną simbolį.
b
Nenurodžius gavėjo valstybės.
c
Pavartojus siuntėjo adrese neleistiną simbolį.
d
Esant tuščiam laiškui.

Kuriame meniu rasime priemonę pradiniam naršyklės Internet Explorer puslapiui nurodyti?
a
File.
b
View.
c
Favorites.
d
Tools.

Kuriame meniu rasime priemonę svarbesnėms naršyklės Internet Explorer parinktims (pavyzdžiui, atsisakyti paveikslų įkėlimo) nustatyti?
a
Favorites.
b
File.
c
Tools.
d
View.

Kurias interneto adresyno (bookmarks, favorites) tvarkymo galimybes suteikia vartotojui Internet Explorer naršyklė?
a
Nuorodų įsiminimą.
b
Nuorodų pervardinimą.
c
Visas čia išvardytas.
d
Hierarchinių nuorodų katalogo sudarymo.
e
Nuorodų perkėlimo į norimus katalogus.

Kompiuteryje susikaupė labai daug laikinųjų interneto bylų. Kurį mygtuką reikia paspausti Internet Options lange norint pašalinti šias bylas?

a
Clear History.
b
Delete Files.
c
Settings.
d
Accessibility.

Kurį priemonių juostos mygtuką reikia spragtelėti norint pamatyti neseniai lankytų tinklalapių sąrašą?

a
Search.
b
Home.
c
Favorites.
d
History.

Ką reikia spragtelėti norint pasirinkti įsimintą tinklalapio adresą?

a
Priemonių juostos mygtuką Search.
b
View meniu.
c
Favorites meniu.
d
Priemonių juostos mygtuką History.

Kokia pagrindinė skaičiuoklės paskirtis?
a
Skaičiavimai lentelėse ir duomenų analizė.
b
Tekstų tvarkymas ir knygų maketavimas.
c
Tekstinių duomenų kaupimas ir apdorojimas.
d
Naujas loginis žaidimas, naudojantis skaičių lenteles.

Kokia šiuo metu populiariausia skaičiuoklė Lietuvoje ir pasaulyje?
a
Microsoft Excel.
b
Microsoft Access.
c
Internet Explorer.
d
Lotus 1-2-3.

Kaip vadinama Excel programos byla?
a
Darbo knyga.
b
Lentelė.
c
Lentelių rinkinys.
d
Brošiūra.

Kiek nauja Excel 97/2000 darbo knyga turi darbo lapų (lakštų)?
a
Galima pasirinkti.
b
1.
c
16.
d
256.

Kiek skaičiuoklės darbo lapas (lakštas) turi eilučių ir stulpelių?
a
65 536 eilutes ir 256 stulpelius.
b
16 000 eilučių ir 16 000 stulpelių.
c
6 256 eilutes ir 256 stulpelius.
d
32 000 eilučių ir 128 stulpelius.

Kas vadinama narveliu?
a
Darbo lapo (lakšto) bazinis vienetas (langelis), kurį sudaro stulpelio ir eilutės sankirta.
b
Komandos dialogo skydo elementas, kuriame klaviatūra renkamas tekstas.
c
Priemonių juostos mygtukas, kuriuo darbo lape (lakšte) braižomi rėmeliai.
d
Diagramos trimatis stulpelis.

Kuriame atsakyme teisingai užrašytos narvelių koordinatės?
a
A1, B12, CA4560.
b
1A, 14D, 1200FA.
c
A..1, B..14, EC..4560.
d
A:1, D:15, DA:600.

Kas sudaro narvelių bloką?
a
Bloką sudaro stačiakampė keleto gretimų narvelių sritis.
b
Blokas yra dialogo skydo sinonimas.
c
Bloką sudaro keli pažymėti vieno stulpelio arba eilutės gretimi narveliai.
d
Bloką sudaro darbo lape (lakšte) nubraižyti rėmeliai, kurių viduje galima įrašyti tekstą ir suteikti formatus (nuspalvinti foną, nupiešti šešėlį ir pan.).

Kuriame atsakyme teisingai užrašytos narvelių bloko koordinatės?
a
A1:B12, B6:GB900.
b
A1_B18, C8_DE1200.
c
A1-S10, F45-DA888.
d
, .

Kas sudaro sudėtinį bloką?
a
Sudėtinį bloką sudaro keli pažymėti negretimi narveliai arba blokai.
b
Sudėtinį bloką sudaro keli pažymėti gretimų eilučių ar stulpelių narveliai.
c
Sudėtinį bloką sudaro keli gretimi stulpelinės diagramos stulpeliai.
d
Sudėtinį bloką sudaro keli pažymėti gretimi stulpeliai arba kelios pažymėtos gretimos eilutės.

Kuriame atsakyme išvardyti elementai yra formulės juostoje?
a
Vardo laukas, atšaukties ir įvesties mygtukai, formulės redagavimo mygtukas ir formulės redagavimo eilutė.
b
Šrifto formatų nustatymo mygtukai ir formulės redagavimo eilutė.
c
Teksto dėstymo narvelyje mygtukai, skaičių formatų nustatymo mygtukai ir formulės redagavimo eilutė.
d
Kopijavimo, iškirpimo bei įdėjimo mygtukai ir formulės taisymo eilutė.

Kaip paslinkti darbo lapą (lakštą) dideliu atstumu, pavyzdžiui, per 50 000 eilučių?
a
Nuspaudus klavišą vilkti pele vertikalios slinkties juostos slankiklį.
b
Nuspaudus klavišą vilkti pele vertikalios slinkties juostos slankiklį.
c
Vilkti pele vertikalios slinkties juostos slankiklį naudojantis dešiniuoju pelės klavišu.
d
Nuspaudus klavišą vilkti pele vertikalios slinkties juostos slankiklį.

Kuriuo iš išvardytų veiksmų negalima darbo lape (lakšte) pažymėti, pavyzdžiui, C10 narvelio?
a
Spragtelint C10 narvelį pelės dešiniuoju klavišu.
b
Spragtelint C10 narvelį pelės kairiuoju klavišu.
c
Nurodant Edit Go To komandą ir jos dialogo lange surenkant C10 narvelio koordinates.

d
Vardo lauke surenkant C10 narvelio koordinates.
e
Krypčių klavišais perkeliant narvelio žymėjimo rėmelį į C10 narvelį.

Kuriuo iš išvardytų veiksmų negalima darbo lape (lakšte) pažymėti narvelių bloko A1:C9?
a
Nurodant Edit Find komandą ir jos dialogo lange surenkant A1:C9 bloko koordinates.

b
Velkant pelės žymeklį šio bloko įstrižaine nuo A1 narvelio iki C9 narvelio.
c
Pažymint A1 narvelį t. y. spragtelint jį pelės žymekliu, tada nuspaudus klavišą spragtelint C9 narvelį.
d
Vardo lauke surenkant A1:C9 bloko koordinates.

Kuris atsakymas aprašo, kaip teisingai darbo lape (lakšte) galima pažymėti sudėtinį bloką?
a
Velkant pelės žymeklį pažymėti pirmąjį bloką. Paskui laikant nuspaudus klavišą ir velkant žymeklį pažymėti kiekvieną papildomą bloką.
b
Velkant pelės žymeklį pažymėti pirmąjį bloką. Paskui laikant nuspaudus klavišą ir velkant žymeklį pažymėti kiekvieną papildomą bloką.
c
Velkant pelės žymeklį pažymėti pirmąjį bloką. Paskui naudojantis Insert Cells komanda pažymėti kiekvieną papildomą bloką.
d
Velkant pelės žymeklį pažymėti pirmąjį bloką. Paskui vardo lauke surinkti kiekvieno papildomo bloko koordinates ir paspausti klavišą.

Kaip galima pažymėti visą darbo lapą (lakštą)?
a
Spragtelėti pele darbo lapo (lakšto) kairiajame viršutiniame kampe esantį langelį, t. y. esantį stulpelių ir eilučių pavadinimų sankirtoje.
b
Nuspaudus klavišą spragtelėti A1 narvelį.
c
Dukart spragtelėti A1 narvelį.
d
Dukart spragtelėti formulės eilutėje.

Kaip įjungti narvelio redagavimo veikseną?
a
Dukart spragtelėjus narvelį pele.
b
Spragtelėjus narvelį pele.
c
Nuspaudus klavišą ir spragtelėjus narvelį pele.
d
Dešiniuoju klavišu.

Kaip įjungti formulės redagavimo veikseną pažymėtam narveliui?
a
Spragtelėjus pele narvelyje su formule (redaguotinoje vietoje).
b
Dukart spragtelėjus narvelį pele.
c
Paspaudus funkcinį klavišą .
d
Spragtelėjus narvelį pele.

Kur yra darbo knygos lango horizontalaus dalijimo mygtukas?
a
Virš vertikaliosios slinkties juostos.
b
Po vertikaliąja slinkties juosta.
c
Formulės eilutės dešiniajame gale.
d
Slinkties juostos viduryje.

Kiek mygtukų yra skaičiuoklės horizantalioje slinkties juostoje lapų pavadinimams peržiūrėti?
a
4.
b
2.
c
1.
d
3.

Kiek skirtingų šriftų galima nurodyti vieno narvelio tekstui?
a
Tiek, kiek reikia.
b
1.
c
4.
d
16.

Kuriuo būdu galima įrašyti simbolius į narvelį, kurių nėra klaviatūroje?
a
Galimi visi išvardinti būdai.
b
Naudojantis Insert Symbol komanda.

c
Naudojantis Character Map programa peržiūrėti ir kopijuoti reikiamus simbolius, po to spragtelėjus įdėjimo mygtuką įdėti juos į narvelį.

d
Naudojantis Word programos Insert Symbol komanda peržiūrėti ir kopijuoti reikiamus simbolius, po to spragtelėjus įdėjimo mygtuką įdėti juos į narvelį.

Kuriais vienetais matuojamas stulpelio plotis ir kam lygus stulpelio standartinis (nekeičiamas) plotis (nurodomas Format Column, Width komandos dialogo lange)?
a
Matavimo vienetai – 10 punktų dydžio vidutinio pločio simbolių skaičius (1 simbolis = apie 2 mm); standartinis stulpelio plotis lygus 8,43.
b
Matavimo vienetai – milimetrai; standartinis stulpelio plotis lygus 25.
c
Matavimo vienetai – coliai (1 colis = 25 mm); standartinis stulpelio plotis lygus 1.
d
Matavimo vienetai – punktai (1 punktas = 0,3759 mm); standartinis stulpelio plotis lygus 64.

Kuriuo būdu negalima išdėstyti teksto narvelyje?
a
Automatiškai išretinti tekstą, kad jis užpildytų visą stulpelio plotį.
b
Horizontalia kryptimi: pritraukti prie kairiojo krašto, arba pritraukti prie dešiniojo krašto, arba jį centrinti.
c
Vertikalia kryptimi: pakelti į viršų, arba įrašyti centre, arba nuleisti į apačią.
d
Viename narvelyje tekstą suskaidyti į kelias eilutes.
e
Automatiškai sumažinti tekstą, kad jis visas tilptų į stulpelį.

Kaip informacija dėstoma narvelyje esant numatytajam dėstymui (General)?
a
Tekstinė informacija – prie kairiojo krašto, o skaičiai – prie dešiniojo.
b
Raidės arba mišrus tekstas pritraukiamas prie kairiojo krašto, skaičiai ir skaičiai su valiutos simboliais pritraukiami prie dešiniojo krašto, datos centrinamos.
c
Raidės pritraukiamos prie kairiojo krašto, skaičiai ir skaičiai su valiutos simboliais pritraukiami prie dešiniojo krašto, mišrus tekstas ir datos centrinamos.
d
Bet koks tekstas pritraukiamas prie dešiniojo krašto.

Kokio ilgio simbolių konstantą ir kokią ilgiausią formulę galima įrašyti į vieną narvelį?
a
Apie 32 000 simbolių konstantą ir apie 1000 simbolių formulę.
b
256 simbolių konstantą ir 256 simbolių formulę.
c
256 simbolių konstantą ir 128 simbolių formulę.
d
Neriboto ilgio konstantą (konstantos ilgį riboja tik kompiuterio pagrindinė atmintinė) ir apie 1000 simbolių formulę.

Kaip Excel skaičiuoklė nesielgia su įrašytu į narvelį tekstu arba skaičiumi, kai jis yra ilgesnis už stulpelio plotį?
a
Jei į narvelį tekstas netelpa, jo netelpanti dalis nukerpama ir jos negalima atstatyti.
b
Tekstas automatiškai išplečiamas į gretimus tuščius narvelius.
c
Jei gretimi narveliai užimti, tekstas paslepiamas už gretimų narvelių, bet nenukerpamas. Paplatinus stulpelį vėl rodomas visas tekstas.
d
Jei į narvelį netelpa skaičius, narvelyje rodoma grotelių (######) eilutė. Paplatinus stulpelį vėl rodomas visas skaičius.

Kam skirtas priemonių juostos mygtukas ?

a
Sulieti narvelius ir centrinti tekstą pažymėtame bloke.
b
Centrinti tekstą pažymėtame bloke. Narveliai nesuliejami.
c
Sumažinti tekstą, kad jis tilptų pažymėtame bloke.
d
Suskaidyti tekstą eilutėmis, kad jis tilptų pažymėtame bloke.

Kuriuo būdu negalima keisti stulpelio pločio?
a
Dukart spragtelėjus stulpelio antraštės centre esančia raidę (raides).
b
Velkant pele stulpelio antraštės rėmelio liniją.
c
Dukart spragtelėjus stulpelio antraštės rėmelio šoninę liniją.
d
Nurodžius Format Column, Width komandą.

Ką atlieka Format Column, AutoFit Selection komanda?

a
Automatiškai nustato minimalų pažymėtų stulpelių plotį, kuriame telpa visa narvelių informacija.
b
Suskaido pažymėtų stulpelių tekstą į kelias eilutes, kad jis visas tilptų narvelyje.
c
Automatiškai sulieja pažymėtų stulpelių narvelius horizontalia kryptimi.
d
Pažymėtų stulpelių narveliams automatiškai nubrėžia raudonus rėmelius.

Koks maksimalus skaičiuoklės lentelės stulpelio plotis?
a
255 simboliai.
b
64 simboliai.
c
16 colių.
d
210 mm.

Kuriuo veiksmu galima įterpti tris stulpelius į darbo lapą (lakštą) tarp H ir I stulpelių?
a
Pažymėti tris stulpelius I, J, K ir nurodyti Insert Columns komandą.

b
Pažymėti tris stulpelius C, D, E ir nurodyti Insert Columns komandą.

c
Pažymėti I2:K2 bloką, po to pasinaudoti Insert Columns komanda.

d
Nuspaudus Shift klavišą, vilkti pele H stulpelio užpildymo rankenėlę iki K stulpelio.

Tarkime, A1:B4 bloko narveliuose įrašyti šių narvelių eilės numeriai: A1 narvelyje – 1, A2 – 2, A3 – 3, A4 – 4, B1 – 5, B2 – 6, B3 – 7 ir B4 – 8. Kas bus įrašyta B3 narvelyje, kai pažymėję B2:B3 bloką, nurodysite Edit Delete komandą, o jos dialogo skyde pažymėsite Shift cells up parinkimo mygtuką?

a
Skaičius 7.
b
Skaičius 8.
c
Skaičius 2.
d
Nieko nebus įrašyta.

Edit Copy ir Edit Cut komandos gali būti naudojamos narvelio turiniui perkelti arba kopijuoti į kitą vietą. Kuris iš šių komandų veikimo aprašų yra teisingas?
a
Nukopijavus narvelį Edit Cut komanda ir pirmą kartą įdėjus, išvalomas kopijuojamas narvelis ir panaikinamas mirksintis jo apvadas. Nukopijuoto narvelio dar kartą įdėti nebegalima.
b
Nukopijavus narvelį Edit Copy komanda ir pirmą kartą įdėjus, išvalomas kopijuojamas narvelis ir panaikinamas mirksintis jo apvadas. Nukopijuoto narvelio dar kartą įdėti nebegalima.
c
Nukopijavus Edit Cut komanda ir pirmą kartą įdėjus, kopijuojamas narvelis neišvalomas. Po to jį galima daug kartų įdėti į kitus narvelius. Mirksintis apvadas panaikinamas paspaudus klavišą.
d
Nukopijavus Edit Copy komanda ir pirmą kartą įdėjus, kopijuojamas narvelis išvalomas ir jo mirksintis jo apvadas panaikinamas. Po to jį galima daug kartų įdėti į kitus narvelius.

Ką atlieka Edit Fill, Down komanda?

a
Kopijuoja duomenis ir formules į gretimus narvelius žemyn. Prieš tai reikia pažymėti bloką, kurio viršutiniuose narveliuose yra kopijuojami duomenys arba formulės.
b
Sudaro skaičių ir datų sekas. Prieš tai reikia pažymėti bloką, kurio viršutiniuose narveliuose yra surenkami pirmieji sekos nariai.
c
Kopijuoja duomenis ir formules į gretimus narvelius žemyn. Prieš tai reikia pažymėti bloką, virš kurio esančioje eilutėje yra kopijuojami duomenys arba formulės.
d
Perkelia pažymėtą bloką žemyn per komandos dialogo lange nurodytą narvelių skaičių.

Edit Delete ir Edit Clear komandų veikimas skiriasi. Kuris iš šių komandų aprašų yra teisingas?

a
Edit Delete komanda pašalina pažymėtuosius narvelius iš darbo lapo (lakšto) su visais jų požymiais, o atsiradusi „skylė” panaikinama nurodyta kryptimi pastūmus kitus narvelius.
b
Edit Clear komanda pašalina pažymėtuosius narvelius iš darbo lapo (lakšto) su visais jų požymiais, o atsiradusi „skylė” panaikinama nurodyta kryptimi pastūmus kitus narvelius.
c
Edit Delete komanda pašalina arba pažymėtųjų narvelių duomenis, arba komentarus, arba formatus, arba viską iš karto, bet palieka išvalytus narvelius darbo lape (lakšte).
d
Edit Clear komanda visada išvalo pažymėtųjų narvelių ir duomenis, ir formules, ir komentarus, ir formatus, be to, nurodyta kryptimi pastumia kitus narvelius.

Kiek daugiausiai veiksmų galima atšaukti naudojantis atšaukties mygtuku ?

a
16.
b
1.
c
4.
d
64.
e
Visus per šį darbo seansą padarytus veiksmus.

Kuriuos iš žemiau išvardytų veiksmų galima atlikti naudojantis Edit Paste Special komanda?

a
Visus išvardytus veiksmus.
b
Pridėti nukopijuoto bloko narvelių duomenis prie pažymėtojo bloko duomenų.
c
Įdėti nukopijuotas formules.
d
Įdėti nukopijuotus duomenis.
e
Įdėti nukopijuotus formatus.

Edit Paste Special komandos dialogo lange yra Transpose (transponuoti) jungiklis. Kokia jo paskirtis?

a
Įdedant pakeičiamas duomenų išdėstymas: duomenų eilutės išdėstomos stulpeliais.
b
Įdedant pakeičiamas duomenų išdėstymas: visi duomenys pateikiami arba vienoje eilutėje, arba viename stulpelyje.
c
Narveliuose su formulėmis rodomi ne formulių rezultatai, bet pačios formulės.
d
Pažymėtame bloke sukuriamos duomenų sekos. Sekoms kurti naudojami bloko viršuje arba kairėje esantys duomenys.

Kada darbo lape (lakšte) rodoma pažymėto bloko užpildo rankenėlė?
a
Iš karto pažymėjus bloką.
b
Nuvedus pelės žymeklį į patį apatinį kairįjį kampą.
c
Esant pelės žymekliui bet kurioje pažymėto bloko rėmelio vietoje.
d
Dukart spragtelėjus pažymėto bloko viduje.

Kurią seką gausime, jei skaičiuoklės lentelėje vilksime pažymėto A1 narvelio užpildo rankenėlę žemyn? A1 narvelyje yra įrašytas skaičius 15.

a
15, 15, 15, .
b
15, 16, 17, .
c
15, 14, 13, .
d
A2, A3, A4 ir t. t. narveliai bus išvalyti.

Kurią seką gausime, jei skaičiuoklės lentelėje vilksime pažymėto A1 narvelio užpildo rankenėlę dešinėn? A1 narvelyje yra įrašytas tekstas „1 kursas”.
a
1 kursas, 2 kursas, 3 kursas, .
b
1 kursas, 1 kursas, 1 kursas, .
c
B1, C1, D1 ir t. t. narveliai bus išvalyti.
d
B1, C1, D1 ir t. t. narveliuose bus pateikta klaidos reikšmė #NUM.

A1 narvelyje įrašytas skaičius 1. Kokiu būdu reikia vilkti A1 narvelio užpildo rankenėlę norint sukurti eilės numerių seką: 1, 2, 3, .?
a
Rankenėlę vilkti nuspaudus klavišą.
b
Paprasčiausiai tik vilkti rankenėlę.
c
Rankenėlę vilkti nuspaudus klavišą.
d
Velkant rankenėlę tokios sekos sukurti negalima.

Kuriuos veiksmus galima atlikti velkant eilutės užpildo rankenėlę?
a
Atlikti visus išvardytus veiksmus.
b
Įterpti eilutes.
c
Išvalyti eilutes.
d
Sukurti skaičių sekas.

Kas atsitiks, jei vilksime pažymėto A1 narvelio rėmelį? Tarkime, kad A1 narvelyje įrašyta data 2000.01.31.
a
Data bus perkelta į kitą vietą.
b
Bus pateiktas papildomas meniu, kuriame bus galima pasirinkti apie 10 skirtingų veiksmų.
c
Data bus nukopijuota į kitą vietą.
d
Bus sukurta datų seka: 2000.01.31, 2000.02.01, 2000.02.02, .

Kas atsitiks, jei vilksime pažymėto A1 narvelio rėmelį nuspaudę dešinįjį pelės klavišą? Tarkime, kad A1 narvelyje įrašyta data 2000.01.31.
a
Bus pateiktas papildomas meniu, kuriame bus galima pasirinkti apie 10 skirtingų veiksmų.
b
Data bus nukopijuota į kitą vietą.
c
Data bus perkelta į kitą vietą.
d
Bus sukurta datų seka: 2000.01.31, 2000.02.01, 2000.02.02, .

Kuri formulė užrašyta neteisingai?
a
=(A5+F7)(125*D4)
b
=(A1*4)^2/20%
c
=SUM(DM2:DM45;14*K12)
d
=AVERAGE(ER1:ER4569;SUM(A4:A147))

Kuri formulė užrašyta teisingai?
a
=(A1*4)^2/20%*-4^2
b
=(A$5+F7)(125*D4)
c
=SUM(DM2:DM45;=14*K12+47)
d
=AVERAGE(ER1:ER4569;=SUM(A4:A147)

Kam lygus formulės =2+2/2% rezultatas?
a
102
b
200
c
0,2
d
202
e
TRUE

Kam lygus formulės =2+2*2<>16 rezultatas?
a
TRUE
b
FALSE
c
#NUM!
d
16
e
6

Kam lygus formulės =A1&” vnt.” rezultatas, jei A1 narvelyje yra įrašytas skaičius 1200?
a
1200 vnt.
b
#VALUE!
c
1200
d
FALSE

Kaip galima rinkti narvelių ir blokų koordinates formulėse?
a
Narvelių ir blokų koordinatės įterpiamos automatiškai pažymint jas pelės žymekliu darbo lape (lakšte). Jei reikia, koordinatės pakeičiamos absoliučiosiomis paspaudus klavišą.
b
Naudojantis tik klaviatūros klavišais.
c
Narvelių ir blokų koordinatės įterpiamos automatiškai pažymint jas krypčių klavišais darbo lape (lakšte). Jei reikia, koordinatės pakeičiamos absoliučiosiomis paspaudus klavišą.
d
Narvelių ir blokų koordinatės įterpiamos automatiškai pažymint jas pelės žymekliu darbo lape (lakšte). Jei reikia, koordinatės pakeičiamos absoliučiosiomis paspaudus klavišą.

Kuriuo iš pateiktų būdų negalima įterpti funkcijos į formulę?
a
Naudojantis Edit Paste Special komanda.

b
Naudojantis funkcijų įterpties mygtuku .

c
Naudojantis Insert Function komanda.

d
Paspaudus klavišus + .
e
Pasirinkus funkciją iš paletės sąrašo.

Kuriame atsakyme visos nurodytos koordinatės apibūdintos teisingai?
a
A1:FG123 – santykinės, $A1 arba D$15 – mišriosios.
b
A1:FG123 – absoliučiosios, $C$12 – santykinės.
c
A1:FG123 – santykinės, $A$1– tokių koordinačių nėra.
d
A1:FG123 – santykinės, $A1 arba D$15 – absoliučiosios.

Tarkime, kad D2 narvelyje yra formulė =A2+C2*18%. Kaip atrodys ši formulė, jei ją nukopijuosime į D3 narvelį?
a
=A3+C3*18%
b
= A2+C2*18%
c
= B2+D2*18%
d
= A1+C1*18%

Tarkime, kad D222 narvelyje yra formulė =SUM(D2:D220)*$A$1. Kaip atrodys ši formulė, jei ją nukopijuosime į E222 narvelį?
a
=SUM(E2:E220)*$A$1
b
=SUM(D2:D220)*$B$1
c
=SUM(D2:D220)*$A$1
d
=SUM(E2:E220)*$B$1

Tarkime, kad C10 narvelyje yra formulė =SUM(A2:B20)*$C$2-AVERAGE($C3:$D4)/E$5. Kaip atrodys ši formulė, jei ją nukopijuosime į F18 narvelį?
a
=SUM(D10:E28)*$C$2-AVERAGE($C11:$D12)/H$5
b
=SUM(D10:E28)*$C$2-AVERAGE($F3:$G4)/H$5
c
=SUM(D10:E28)*$C$2-AVERAGE($C11:$D12)/E$5
d
=SUM(D10:E28)*$C$2-AVERAGE($F11:$G12)/H$5
e
=SUM(A2:B20)*$C$2-AVERAGE($C3:$D4)/E$5

Kuris narvelio ar bloko vardas netenkina Excel skaičiuoklės vardams privalomų reikalavimų?

a
Bazė 3
b
_3_ketvirtis
c
Du_žodžiai
d
7Kaina?
e
A1.B2

Koks gali būti maksimalus narvelio arba bloko vardo ilgis?
a
255 simboliai.
b
Neribotas.
c
32 simboliai.
d
64 simboliai.
e
128 simboliai.

Kuriuo iš išvardytų būdų negalima sukurti narvelio arba bloko vardo?
a
Naudojantis Insert Name, Paste komanda.

b
Naudojantis Insert Name, Create komanda.

c
Naudojantis Insert Name, Define komanda.

d
Naudojantis vardo lauku.

Kuri formulėje surinktos funkcijos sintaksė yra teisinga? Pastaba: Pajamos yra lentelės bloko vardas.
a
=sum(A1:A10;-10*4^2;MIN($A$5:$A$155);Pajamos)
b
= SUM (A1:A100)
c
=SUM(A1:A10;=-10*4^2;MIN($A$5:$A$155))
d
=SUM(A1,C2,F3,Pajamos)
e
=(A1:A10)SUM

Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Kaina, A2 – 100, A3 – tuščias narvelis, A4 – data 1900.01.13, A5 – žodis Septyni, A6 – 9, o A12 narvelyje surinksime formulę =SUM(A1:A6). Kuris formulės rezultatas bus teisingas?

a
122
b
100
c
107
d
2014
e
2021
f
#VALUE!
g
#NAME?

Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Kaina, A2 – 100, A3 – tuščias narvelis, A4 – data 1900.01.13, A5 – žodis Septyni, A6 – 9, A7 – TRUE, A8 – formulė =5>1, A9 – formulė =A2=10, A10 – formulė =3^2, o A12 narvelyje surinksime formulę =SUM(A1:A10). Kuris formulės rezultatas bus teisingas?

a
131
b
109
c
113
d
124
e
#VALUE!
f
#NAME?

Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Septyni, o A12 narvelyje surinkome formulę =SUM(100;”9”;”1900.01.11”;A1). Kuris formulės rezultatas bus teisingas?
a
120
b
100
c
109
d
111
e
127
f
#VALUE!
g
#NAME?

Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Septyni, A2 – 100, o A12 narvelyje surinkome formulę =SUM(100;”9”; TRUE;5>1;A2>100;A1). Kuris formulės rezultatas bus teisingas?
a
111
b
100
c
109
d
107
e
116
f
#VALUE!
g
#NAME?

Tarkime, kad A2 narvelyje yra įrašytas skaičius 100, o A12 narvelyje surinkome formulę =SUM(100;5>1;A2=100;”Septyni”). Kuris formulės rezultatas bus teisingas?
a
102
b
100
c
101
d
107
e
200

Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Kaina, A2 – 100, A3 – tuščias narvelis, A4 – data 1900.01.13, A5 – žodis Septyni, A6 – 9, A7 – TRUE, A8 – formulė =5>1, A9 – formulė =A2=10, A10 – formulė =3^2, o A12 narvelyje surinksime formulę =COUT(A1:A10). Kuris formulės rezultatas bus teisingas?

a
4
b
2
c
5
d
10
e
#VALUE!
f
#NAME?

Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Septyni, o A12 narvelyje surinkome formulę =COUNT(100;”9”;”1900.01.11”;FALSE;”Septyni”). Kuris formulės rezultatas bus teisingas?
a
4
b
1
c
2
d
3
e
5

Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Kaina, A2 – 100, A3 – tuščias narvelis, A4 – 300, A5 – žodis Šimtas, A6 – skaičius angliškose kabutėse ”100”, o A12 narvelyje surinksime formulę =AVERAGE(A1:A6). Kurios formulės rezultatas bus teisingas?
a
200
b
166,6.
c
133.3.
d
150
e
#VALUE!
f
#NAME?

Tarkime, kad šiandien yra 2000 m. birželio 4 d. (sekmadienis) ir kompiuterio laikrodis rodo 12:00:00 val. Į A1 narvelį įvedame formulę =NOW(). Kurio atsakymo negalėsime gauti, nors reikiamu būdu pakeisime narvelio formatą?
a
Sek
b
36681,5
c
2000-Bir-04
d
00.06.04
e
2000.06.04 12:00
f
12:00:00

Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas skaičius 10, A2 – 100, o A12 narvelyje surinkote formulę =IF(A1>10;A2+2*2^2;”Myliu Excel!”). Kuris formulės rezultatas bus teisingas?
a
Myliu Excel!
b
108
c
116
d
#VALUE!
e
#NAME?

Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas skaičius 100, A2 – 10, o A3 narvelyje surinkote formulę =IF(A1<=10;A1^2;IF(A2>100;IF(A1=10;A1+A2;”MYLIU EXCEL 2000!” );A1-A2)). Kuris formulės rezultatas bus teisingas?
a
90
b
110
c
MYLIU EXCEL 2000!
d
#VALUE!
e
#NAME?

Tarkime, kad A1:A3 bloko narveliams nustatėte sveikųjų skaičių formatą, o A1 ir A2 narveliuose surinkote skaičius 0,6 ir 0,7. Jeigu A3 narvelyje surinksite formulę =SUM(A1:A2), tai kokius skaičius matysite skaičiuoklės lape?
a
1
b
2
c
1,3
d
0
e
#NUM!

Koks didžiausias ir mažiausias skaičius gali būti įrašytas į Excel skaičiuoklės narvelį?
a
9,9. E+307 ir -9,9.E+307
b
9,9. E+128 ir -9,9.E+128
c
9,9. E+64 ir -9,9.E+64
d
9,9. E+15 ir -9,9.E+15
e
Šie skaičiai neribojami.

Tarkime, kad A stulpeliui nustatėte individualų formatą #,##. Kaip šiame stulpelyje bus rodomi surinkti skaičiai 1234,567 ir 0,1?
a
1234,57 ir ,1
b
1.234,57 ir 0,10
c
1.234,57 ir 0,1
d
1.234,56 ir 0,10
e
1234,56 ir 0,1

Kaip galima sukurti verslo diagramą?
a
Surinkus darbo lape (lakšte) duomenų lentelę ir nurodžius Insert Chart komandą.

b
Nurodant Insert Chart komandą.

c
Surinkus ir pažymėjus darbo lape (lakšte) duomenų lentelę, o tada nurodžius Insert Object komandą.

d
Surinkus, bet nepažymėjus darbo lape (lakšte) duomenų lentelės, tačiau nurodžius Insert Object komandą.

Kiek žingsnių turi diagramų vedlys?
a
4.
b
2.
c
3.
d
1.
e
5.

Kuo skiriasi paprastoji, stulpelinė ir 100% sudėtinė stulpelinė diagramos?
a
Pirmosios diagramos kategorijų duomenys atidedami atskiruose stulpeliuose nuo kategorijų (X) ašies, antrosios diagramos vienos kategorijos duomenys atidedami viename stulpelyje vienas virš kito, trečiosios diagramos – taip, kaip antrosios, bet visi stulpeliai lygūs 100%.
b
Pirmosios diagramos vienos kategorijos duomenys atidedami viename stulpelyje vienas virš kito, antrosios – atskiruose stulpeliuose pradedant nuo kategorijų ašies, trečiosios – taip, kaip pirmosios, bet visi stulpeliai lygūs 100%.
c
Pirmosios diagramos kategorijų duomenys atidedami atskiruose stulpeliuose pradedant nuo kategorijų ašies, antrosios – viename stulpelyje vienas virš kito, trečiosios – taip, kaip pirmosios, bet Y ašies skalės vienetai matuojami procentais.
d
Pirmosios diagramos duomenys atidedami horizontaliose juostose nuo Y ašies (vertikalios), antrosios – atskiruose stulpeliuose pradedant nuo X ašies, trečiosios – taip, kaip antrosios, bet visi stulpeliai lygūs 100%.

Kuriame atsakyme teisingai pateiktos šių diagramų piktogramos: spindulinės, akcijų, burbulinės ir žiedinės?
a

, , ir .

b

, , ir .

c

, , ir .

d

, , ir .

e

, , ir .

Kiek lentelėje turi būti stulpelių (eilučių), jei norime nubraižyti burbulinę diagramą atitinkamai 1 duomenų sekai ir 2 duomenų sekoms?
a
3 ir 5.
b
2 ir 3.
c
3 ir 4.
d
4 ir 8.
e
6 ir 9.

Kurių tipų diagramos gali turėti 2 reikšmių ašis?
a
XY taškinė ir burbulinė.
b
Tik linijinė.
c
Burbulinė ir linijinė.
d
Linijinė ir XY taškinė.
e
Spindulinė ir linijinė.

Kuri iš diagramų Excel skaičiuoklėje negali būti pavaizduota trimate?
a
Žiedinė.
b
Skritulinė.
c
100% sudėtinių stulpelių.
d
Plotinė.
e
Linijinė.

Kuriuo būdu negalima išspausdinti Excel dokumento?
a
Naudojantis File Print Area komanda.

b
Naudojantis priemonių juostos mygtuku .

c
Naudojantis File Print Preview komanda.

d
Naudojantis File Page Setup komanda.

e
Naudojantis File Print komanda.

Kurios darbo knygos dalies negalima išspausdinti vienu komandos File Print nurodymu?

a
Negretimų puslapių, pavyzdžiui, 2, 4 ir 7.
b
Vieno darbo lapo kelių pažymėtų blokų (sudėtinio bloko).
c
Kelių aktyviųjų darbo lapų.
d
Visos darbo knygos.
e
Puslapių intervalo, pavyzdžiui, nuo 2 iki 4 puslapio.

Kam skirtas File Page Setup komandos dialogo lango Scaling skyriaus Adjust to parinkties mygtukas?

a
Spausdinamam darbo lapui (lakštui) sumažinti iki 10% arba padidinti iki 400%.
b
Tik spausdinamam darbo lapui sumažinti iki 10%.
c
Tik spausdinamam darbo lapui padidinti iki 400%.
d
Spausdinamas darbo lapui (lakštui) sumažinti taip, kad užimtų nurodytą puslapių skaičių
e
Spausdinamam darbo lapui (lakštui) padidinti taip, kad užimtų nurodytą puslapių skaičių.

Kam skirtas File Page Setup komandos dialogo lango Scaling skyriaus Fit to parinkties mygtukas?

a
Spausdinamam darbo lapui (lakštui) arba pažymėtam blokui sumažinti taip, kad užimtų nurodytą puslapių skaičių.
b
Spausdinamam darbo lapui (lakštui) sumažinti iki 10% arba padidinti iki 400 %.
c
Spausdinamam darbo lapui (lakštui) tik sumažinti iki 10%.
d
Spausdinamam darbo lapui (lakštui) arba pažymėtam blokui padidinti taip, kad užimtų nurodytą puslapių skaičių.

Kurio iš išvardytų objektų negalima automatiškai įkelti į spausdinamas puslapines antraštes?
a
Skaičiuoklės versijos pavadinimo.
b
Bylos vardo.
c
Darbo lapo (lakšto) pavadinimo
d
Puslapio numerio.
e
Bendro puslapių skaičiaus.
f
Datos.
g
Laiko.

Kuri priemonė naudojama informacijos objektų sąryšiams aprašyti?
a
Raktas.
b
Įrašas.
c
Laukas.
d
Laukų pavadinimas.
e
Užklausa.

Kas duomenų bazėse yra vadinama raktu?
a
Bet kuris informacijos objekto požymis.
b
Mažiausias požymių rinkinys, kuris apibrėžia vienareikšmiškai apibrėžia kiekvieną informacijos objekto reikšmę.
c
Bet koks pažymių rinkinys, kuris vartojamas informacijos objektams ieškoti.
d
Skaitmeninis požymis.
e
Informacijos objekto pavadinimas.

Kas vadinama vedliu (wizard) duomenų bazėje?
a
Specializuota įrankių juosta.
b
Užklausų projekto rodinys.
c
Pagalbinė programa, kuri siūlo vartotojams specializuotą tipinę valdymo komandų seką.
d
Pagrindinis DBVS langas.
e
Pagrindinio meniu komandos Tools meniu lentelė.

Kurio skaičiuoklės lentelės tvarkymo veiksmo negalima atlikti pele?
a
Nuvilkti išrinktą eilutę į kitą vietą.
b
Nuvilkti išrinktą stulpelį į kitą vietą.
c
Pakeisti stulpelio plotį.
d
Pakeisti eilutės aukštį.
e
Atverti konteksto meniu.

Kas būdinga duomenų bazės lentelių kūrimui, kai rašomi duomenys? Teisingas atsakymas turi nurodyti veiksmą iki lentelės pildymo.
a
Ekrane pateikiamas tipinių matmenų lentelės rodinys.
b
Pateikiama lentelės matmenų užklausa.
c
Laukams parenkami iš anksto numatyti tipai.
d
Laukams suteikiami tipiniai vardai, kurių negalima keisti.

Kas būdinga duomenų bazės lentelių kūrimui, kai rašomi duomenys?
a
Pateikiama lentelės matmenų užklausa.
b
Laukų tipai parenkami atsižvelgiant į juose rašomas reikšmes.
c
Laukams parenkami iš anksto numatyti tipai.
d
Laukams suteikiami tipiniai vardai, kurių negalima keisti.

Kas būdinga duomenų bazės lentelių kūrimui, kai rašomi duomenys? Teisingas atsakymas turi nurodyti veiksmą iki lentelės pildymo.
a
Pateikiama lentelės matmenų užklausa.
b
Laukams parenkami iš anksto numatyti tipai.
c
Laukams suteikiami tipiniai vardai, kuriuos galima keisti.
d
Laukams suteikiami tipiniai vardai, kurių negalima keisti.

Kas duomenų bazėse vadinama forma?
a
Projekto rodinys.
b
Užklausos lentelė.
c
Kortelių pavidalo duomenų bazės objektas, kuriame pateikiamas tiktai vienas įrašas.
d
Įvedimo šablono lentelė.
e
Užklausų meistro langas.

Kokio tipo bylas matysite komandos File Open lange, jei jo lauke Files of type parinkta alternatyva Data Files?

a
Tiktai tekstines bylas.
b
Tiktai skaityti skirtas bylas.
c
Tiktai MS Access duomenų bylas.
d
Tiktai slaptažodžiais neapsaugotas bylas.

Kodėl ataskaitoms rengti siūloma naudotis ataskaitų vedliais?
a
Be jų negalima parengti ataskaitų.
b
Jie palengvina ataskaitų rengimą, pasiūlydami tipiškas ataskaitų rengimo veiksmų sekas.
c
Be jų negalima įterpti suvestinių duomenų.
d
Be jų negalima panaudoti dekoratyvinių elementų.

Kokia pagrindinė skaičiuoklės sąrašo paskirtis?
a
Vienodos sandaros duomenų saugojimas, modifikavimas, paieška ir visapusiška analizė.
b
Tekstų tvarkymas ir knygų maketavimas.
c
Grafinis duomenų atvaizdavimas.
d
Tai loginis žaidimas su skaičių lentele laisvalaikiui praleisti.

Palyginkite skaičiuoklės sąrašo terminus su duomenų bazių terminais. Kuriame atsakyme terminų atitikmenys pateikti teisingai?
a
Stulpelis – laukas, eilutė – įrašas, narvelis – lauko reikšmė.
b
Stulpelis – įrašas, eilutė – laukas, narvelis – lauko reikšmė.
c
Stulpelis – lauko reikšmė, eilutė – įrašas, narvelis – laukas.
d
Stulpelis – lauko reikšmė, eilutė – laukas, narvelis – įrašas.

Kuris reikalavimas skaičiuoklės sąrašo sandarai yra neteisingas?
a
Sąraše neturi būti tuščių narvelių.
b
Sąrašas turi būti atskirtas nuo kitų duomenų mažiausiai viena tuščia eilute ir vienu tuščiu stulpeliu.
c
Kiekviename stulpelyje turi būti tik tos pačios rūšies duomenys.
d
Vienoje viršutinėje sąrašo eilutėje turi būti stulpelių vardai.
e
Sąraše neturi būti tuščių stulpelių.
f
Sąraše neturi būti tuščių eilučių.

Kam skirta Data Sort komanda?

a
Viso sąrašo duomenų eilučių arba stulpelių rikiavimui pagal vieną arba kelis raktus.
b
Tik viso sąrašo duomenų eilučių rikiavimui pagal vieną arba kelis raktus.
c
Tik viso sąrašo stulpelių rikiavimui pagal vieną arba kelis raktus.
d
Viso sąrašo duomenų eilučių arba stulpelių rikiavimui tik pagal vieną raktą.
e
Tik vienos eilutės arba vieno stulpelio duomenų rikiavimui pagal vieną arba kelis raktus.

Pagal kiek daugiausiai raktų galima surikiuoti sąrašą?
a
Tiek, kiek sąrašas turi stulpelių arba eilučių.
b
1.
c
3.
d
8.

Tarkime, kad sąrašo įrašai rikiuojami pagal du raktus. Kuri rikiavimo taisyklė yra teisinga?
a
Pirmiausia visi įrašai surikiuojami pagal pirmąjį raktą. O jeigu kelių įrašų pirmojo rakto reikšmės lygios, tai įrašai rikiuojami pagal antrąjį raktą.
b
Pirmiausia visi įrašai surikiuojami pagal antrąjį raktą. O jeigu kelių įrašų antrojo rakto reikšmės lygios, tai įrašai rikiuojami pagal pirmąjį raktą.
c
Pirmiausia visi įrašai surikiuojami pagal pirmąjį raktą. Po to įrašai perrikiuojami pagal antrąjį raktą.
d
Pirmiausia visi įrašai surikiuojami pagal antrąjį raktą. Po to įrašai perrikiuojami pagal pirmąjį raktą.

Tarkime sąrašo stulpelio 6 gretimose eilutėse yra įrašyta: (tarpo ženklas); (tuščias narvelis); 11; 9; Ąžuolas; Aidas. Kuria tvarka bus išdėstomos šios reikšmės eilutėse, jei sąrašą surikiuosime didėjimo tvarka?

a
9; 11; (tarpo ženklas); Aidas; Ąžuolas; (tuščias narvelis).
b
(tuščias narvelis); (tarpo ženklas); 11; 9; Aidas; Ąžuolas.
c
Aidas; Ąžuolas; (tarpo ženklas); (tuščias narvelis); 9; 11;
d
11; 9; (tarpo ženklas); Ąžuolas; Aidas; (tuščias narvelis).

Kokia duomenų bazių užklausų paskirtis?
a
Išrinkti iš didelės apimties ir sudėtingos sandaros duomenų bazių konkrečiai analizei reikalingus duomenis.
b
Duomenų bazių užklausos pakeičia interneto naršyklę ir leidžia gauti įvairią informaciją iš pasaulinio kompiuterių tinklo.
c
Duomenų bazių užklausos pakeičia elektroninio pašto programas ir leidžia gauti įvairią informaciją iš prie interneto prisijungusių vartotojų.

Kiek žingsnių turi užklausų vedlys?
a
4.
b
1.
c
2.
d
3.
e
5.

Dokumento dalis, kurioje duomenys sugrupuoti ir išdėlioti į eilutes ir stulpelius, vadinama:
a
Lentele.
b
Pagrindiniu tekstu.
c
Skyriumi.
d
Pastraipa.

Narvelio viduje žymeklis stumdomas (pasirinkite tiksliausią atsakymą):
a
Pele arba rodyklių klavišais.
b
Tik pele.
c
Tik rodyklių klavišais.
d
Tabuliacijos klavišu .

Kompiuterinės programos, skirtos veiksmams su lentelių duomenimis atlikti, vadinamos:
a
Skaičiuoklėmis.
b
Duomenų bazių tvarkymo programomis.
c
Grafikos redaktoriais.
d
Teksto tvarkymo programomis.

Kaip vadinamas mažiausias lentelės elementas, skirtas kokiai nors informacijai įrašyti?
a
Narveliu.
b
Stulpeliu.
c
Eilute.
d
Lakštu.

Kurio veiksmo neatlieka Format meniu komanda Cells?
a
Skaičių formato tvarkymo.
b
Įkelto paveikslėlio formato tvarkymo.
c
Rėmelių formato tvarkymo.
d
Šrifto tvarkymo.

Kurį iš veiksmų galima atlikti skaičiuoklės lentelėje naudojant meniu komandų grupę File?
a
Įrašyti darbo knygą.
b
Įterpti paveikslėlį iš Word bylos.
c
Pereiti į kitos atvertos darbo knygos langą.
d
Įterpti lentelę iš kitos darbo knygos.

Kurį iš veiksmų galima atlikti skaičiuoklės lentelėje naudojant meniu komandų grupę View?
a
Pakeisti lapo orientaciją.
b
Peržiūrėti šriftų sąrašą.
c
Peržiūrėti darbo lapo turinio išdėstymą puslapiuose.
d
Pakeisti duomenų tipą.

Kurį iš veiksmų galima atlikti skaičiuoklės lentelėje naudojant meniu komandų grupę Edit?
a
Užpildyti stačiakampį narvelių bloką.
b
Pašalinti darbo lapą.
c
Pakeisti duomenų formatą.
d
Įterpti specialųjį simbolį.

Kurį iš veiksmų galima atlikti skaičiuoklės lentelėje naudojant meniu komandų grupę Edit?
a
Pakeisti šrifto dydį.
b
Pažymėti visą darbo lapą.
c
Pakeisti stulpelio parametrus.
d
Įterpti nuorodą į kitą darbo knygą.

Kurį iš veiksmų galima atlikti skaičiuoklės lentelėje naudojant Edit meniu komandą Fill?
a
Pakeisti narvelio fono spalvą.
b
Užpildyti narvelių eilutę ar stulpelį.
c
Pakeisti narvelio šrifto spalvą.
d
Pakeisti narvelio rėmelių spalvą.

Pažymėję narvelį, paspaudėte naikinimo klavišą . Kas atsitiks?
a
Bus ištrintas paskutinis narvelyje įrašyto teksto simbolis.
b
Bus ištrintas pirmas narvelyje įrašyto teksto simbolis.
c
Bus pereita į kairiau esantį narvelį.
d
Bus ištrintas narvelio turinys.

Pažymėję narvelį, paspaudėte šalinimo klavišą . Kas atsitiks?
a
Bus ištrintas paskutinis narvelyje įrašyto teksto simbolis.
b
Bus ištrintas pirmas narvelyje įrašyto teksto simbolis.
c
Bus pereita į dešiniau esantį narvelį.
d
Bus ištrintas narvelio turinys.

Žymekliui esant narvelyje įrašyto žodžio viduryje paspaudėte naikinimo klavišą . Kas atsitiks?
a
Bus ištrintas žymeklio kairėje esantis simbolis.
b
Bus ištrintas visas žodis.
c
Bus ištrinta žymeklio kairėje esanti žodžio dalis.
d
Bus ištrintas žymeklio dešinėje esantis simbolis.

Žymekliui esant narvelyje įrašyto žodžio viduryje paspaudėte šalinimo klavišą . Kas atsitiks?
a
Bus ištrintas žymeklio dešinėje esantis simbolis.
b
Bus ištrintas visas žodis.
c
Bus ištrinta žymeklio dešinėje esanti žodžio dalis.
d
Bus ištrintas žymeklio kairėje esantis simbolis.

Pažymėję narvelį, paspaudėte klavišų derinį + . Kas atsitiks?
a
Šio narvelio turinys bus nukopijuotas.
b
Šio narvelio turinys bus sunaikintas.
c
Šio narvelio turinys bus perkeltas į iškarpinę.
d
Nieko neatsitiks (paspaudimas bus ignoruotas).

Pažymėję narvelį, paspaudėte klavišų derinį + . Kas atsitiks?
a
Šio narvelio turinys bus nukopijuotas.
b
Šio narvelio turinys bus sunaikintas.
c
Šio narvelio turinys bus iškirptas.
d
Nieko neatsitiks (paspaudimas bus ignoruotas).

Pažymėję narvelį, paspaudėte klavišų derinį + . Kas atsitiks?
a
Šio narvelio turinys bus pakeistas iškarpinėje esančiu objektu.
b
Nieko neatsitiks (paspaudimas bus ignoruotas).
c
Šio narvelio turinys bus nukopijuotas.
d
Šio narvelio turinys bus sunaikintas.

Kiek kartų tą patį nukopijuotą narvelio turinį galima įterpti į darbo lapą (lakštą)?
a
Tik kartą.
b
Ne daugiau kaip du kartus.
c
Ne daugiau kaip keturis kartus.
d
Įterpimų skaičius neribojamas.

Kiek kartų tą patį iškirptą narvelio turinį galima įterpti į darbo lapą (lakštą)?
a
Tik kartą.
b
Ne daugiau kaip du kartus.
c
Ne daugiau kaip keturis kartus.
d
Įterpimų skaičius nėra ribojamas.

Pažymėjote narvelių bloką. Kas atsitiks, jei paspausite įvesties klavišą?
a
Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą (pažymėtame bloke – žemyn ir dešinėn).
b
Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą atvirkščia tvarka (pažymėtame bloke – aukštyn ir kairėn).
c
Pereisite į narvelį priešingame bloko kampe.
d
Bloko žymėjimas bus atšauktas.

Pažymėjote narvelių bloką. Kas atsitiks, jei paspausite klavišų derinį + ?
a
Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą (pažymėtame bloke – žemyn ir dešinėn).
b
Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą atvirkščia tvarka (pažymėtame bloke – aukštyn ir kairėn).
c
Pereisite į narvelį priešingame bloko kampe.
d
Bloko žymėjimas bus atšauktas.

Pažymėjote narvelių bloką. Kas atsitiks, jei paspausite tabuliacijos klavišą ?
a
Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą (pažymėtame bloke – dešinėn ir žemyn).
b
Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą atvirkščia tvarka (pažymėtame bloke – kairėn ir aukštyn).
c
Pereisite į narvelį priešingame bloko kampe.
d
Bloko žymėjimas bus atšauktas.

Pažymėjote narvelių bloką. Kas atsitiks, jei paspausite klavišų derinį + ?
a
Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą (pažymėtame bloke – dešinėn ir žemyn).
b
Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą atvirkščia tvarka (pažymėtame bloke – kairėn ir aukštyn).
c
Pereisite į narvelį priešingame bloko kampe.
d
Bloko žymėjimas bus atšauktas.

Jūs norite, kad narvelyje įrašyti skaičiai būtų laikomi tekstu. Kuriame meniu punkte ieškosite reikiamos komandos?
a
Format Autoformat lange.

b
Format Cells lange.

c
Format Style lange.

d
Format Sheet lange.

Kuri File meniu komanda skirta spausdinamai skaičiuoklės lentelės daliai nurodyti?
a
Print.
b
Print Preview.
c
Print Area.
d
Page Setup.

Kokią informaciją apie skaičiuoklės darbo knygos bylą randame Properties kortelėje?
a
Informaciją apie darbo knygos lapų skaičių.
b
Informaciją apie darbo knygos eilučių skaičių.
c
Informaciją apie bylos sukūrimo, paskutinio modifikavimo ir panaudojimo laiką.
d
Informaciją apie darbo knygos stulpelių skaičių.

Kurį meniu naudosite, kad galėtumėte įkelti iš bylos paveikslėlį?
a
File.
b
Edit.
c
Insert.
d
Tools.

Priemonių juostoje pasigedote rikiavimui reikalingų įrankių. Kokiu būdu juos įkelsite į priemonių juostą?
a
Naudodami komandą View Status Bar.

b
Naudodami komandą Format AutoFormat.

c
Naudodami komandą Insert Object.

d
Naudodami komandą Tools Customize.

Narvelyje B1 įrašėte skaičių 5. Kas atsitiks, jei, pagriebę už šio narvelio kampe esančios užpildo rankenėlės, ją vilksite žemyn?
a
Į žemiau esančius narvelius bus įrašyti skaičiai 6, 7, 8 ir t.t.
b
Į žemiau esančius narvelius bus įrašyti skaičiai 7, 9, 11 ir t.t.
c
Į žemiau esančius narvelius bus įrašyti skaičiai 5, 5, 5 ir t.t.
d
Į žemiau esančius narvelius bus įrašyti skaičiai 4, 3, 2 ir t.t.

Tarp stulpelių D ir E reikia įterpti tris naujus stulpelius. Kaip tai galima padaryti?
a
Pažymėjus stulpelį D, paspausti Insert Columns.

b
Pažymėjus stulpelį E, paspausti Insert Columns.

c
Pažymėjus stulpelius B, C ir D, paspausti Insert Columns.

d
Pažymėjus stulpelius E, F ir G, paspausti Insert Columns.

Narvelyje B10 įrašėte skaičių 5. Už kurios narvelio vietos reikia pagriebti, kad velkant aukštyn šis skaičius būtų nukopijuotas į gretimus narvelius?
a
Už narvelio apatinio dešiniojo kampo.
b
Už narvelio apatinio kairiojo kampo.
c
Už narvelio viršutinio dešiniojo kampo.
d
Už narvelio viršutinio kairiojo kampo.

Kurio veiksmo negalima atlikti naudojantis Format Cells komandos Border kortelės rėmelių peržiūros diagrama?

a
Nubrėžti pažymėto bloko įstrižainės, nors bloką sudarytų tik keli gretimi narveliai.
b
Nubrėžti rėmelio aplink pažymėtą narvelį ar bloką.
c
Nubrėžti rėmelio visoms pažymėto bloko vidinėms narvelių kraštinėms.
d
Nubrėžti pažymėto bloko kiekvieno narvelio įstrižaines.

Žymeklis iš vieno lentelės narvelio į kitą perkeliamas (pasirinkite tiksliausią atsakymą):
a
Pele arba tabuliacijos klavišu .
b
Tik pele.
c
Tik tabuliacijos klavišu .
d
Klaviatūros rodyklių klavišais.

Norima paskaičiuoti kiekvieno moksleivio pažymių vidurkį. Kuris iš veiksmų nėra racionalus?
a
Formulę būtina įrašyti kiekviename vidurkio stulpelio narvelyje.
b
Formulę galima įrašyti pirmajame vidurkio stulpelio narvelyje ir kopijuoti (vilkimo būdu) į kitus.
c
Formulę galima įrašyti pirmajame vidurkio stulpelio narvelyje ir kopijuoti (naudojant ir ) į kitus.

d
Formulę galima įrašyti pirmajame vidurkio stulpelio narvelyje ir kopijuoti (naudojant klavišų poras + ir +) į kitus.

Skaičiuodami kiekvieno moksleivio pažymių vidurkį, pirmajame vidurkio stulpelio narvelyje įrašėte tokią formulę: =AVERAGE($B$9:$F$9) ir ją nukopijavote (vilkimo būdu) į kitus stulpelio narvelius. Ar viskas gerai?

a
Taip.
b
Ne, formulė turi būti tokia: =AVERAGE(B9:F9).
c
Ne, formulė turi būti tokia: =AVERAGE($B9:$F9).
d
Ne, formulė turi būti tokia: =AVERAGE($B9:F9).

Skaičiuodami išlaidas kompiuteriui įsigyti, privalote įvertinti ir PVM mokestį. Jam paskaičiuoti C9 narvelyje įrašėte tokią formulę: =B9*B6 ir ją norite kopijuoti (vilkimo būdu) į C10 narvelį. Ar viskas gerai?

a
Taip.
b
Ne, formulė turi būti tokia: = B9*B$6.
c
Ne, formulė turi būti tokia: = $B9:$B6.
d
Ne, formulė turi būti tokia: = $B9:B6.

Kaip vadinama narvelių grupė, pažymėta paveiksle parodytu būdu?

a
Bloku.
b
Sudėtiniu bloku.
c
Narvelių kombinacija.
d
Narvelių matrica.

Skaičiuoklės lentelėje stulpeliai sužymėti didžiosiomis raidėmis:

.
O kaip sužymėti po Z einantys stulpeliai?
a
Z1, Z2, .
b
a, b, .
c
AA, AB, .
d
A1, B1, .

Rašant ir taisant tekstą (pavyzdžiui, programa Word), galima naudoti paieškos priemonę (Find – Rasti). Ar panašia priemone galima naudotis skaičiuoklės lentelėje?
a
Taip.
b
Taip, tačiau tik teksto paieškai.
c
Taip, tačiau tik skaičių paieškai.
d
Taip, tačiau tik ne formulėse esančių žodžių ar skaičių paieškai.

Kokias narvelio koordinates vadiname absoliučiosiomis?
a
Tokias, kurios visose formulėse sutampa.
b
Tokias, kurios automatiškai nesikeičia kopijuojant formulę į kitą narvelį.
c
Tokias, kurios automatiškai pasikeičia kopijuojant formulę į kitą narvelį.

Kokias narvelio koordinates vadiname santykinėmis?
a
Tokias, kurios visose formulėse skiriasi.
b
Tokias, kurios automatiškai pasikeičia kopijuojant formulę į kitą narvelį.
c
Tokias, kurios automatiškai nesikeičia kopijuojant formulę į kitą narvelį.

Kuriame atsakymo variante neteisingai apibūdintos narvelio mišriosios koordinatės?
a
Tai koordinatės, kurios automatiškai nepasikeičia kopijuojant formulę į kitą narvelį.
b
Tai koordinatės, kuriose stulpelio raidė fiksuota, o eilutės numeris keičiasi kopijuojant formulę į kitą narvelį.
c
Tai koordinatės, kuriose stulpelio raidė keičiasi, o eilutės numeris fiksuotas kopijuojant formulę į kitą narvelį.
d
Tai koordinatės, kuriose arba abi dalys (stulpelio raidė ir eilutės numeris) keičiasi, arba fiksuotos kopijuojant formulę į kitą narvelį.

Kokiu ženklu žymima absoliučioji koordinatės dalis?
a
!
b
@
c
#
d
$

Kokiu ženklu pradedama formulė?
a
!
b
$
c
=
d
#

Kuriuo duomenų bazės formos mygtuku naudojantis galima įterpti naują lentelės įrašą?

a

.

b

.

c

.

d

.

Kuriuo priemonių juostos mygtuku, naudojantis galima pašalinti lentelės įrašą?
a

.

b

.

c

.

d

.

Reikia suskaičiuoti stulpelių C ir D sumą. Kaip turi atrodyti formulė E2 narvelyje (žr. paveikslą)?

a
3+12
b
=3+12
c
=C2+D2
d
=B2+D2
e
=C2+E2

Reikia suskaičiuoti stulpelių C ir D sumą. Ką reikia spragtelėti prieš pradedant rašyti formulę E2 narvelyje (žr. paveikslą)? Pasirinkite tinkamiausią atsakymą.

a
Klavišą <=> .
b
Formulės langelyje.
c
Mygtuką .

d
Mygtuką .

e
Bet kurį iš nurodytų elementų.

Reikia suskaičiuoti stulpelių C ir D sumą. Ką reikia spragtelėti prieš pradedant rašyti formulę E2 narvelyje (žr. paveikslą)? Pasirinkite tinkamiausią atsakymą.

a
Klavišą <=> arba <+> .
b
Formulės langelyje arba narvelyje C2.
c
Mygtuką arba .

d
Nė vienas iš nurodytų atsakymų neteisingas.

Reikia suskaičiuoti stulpelių C ir D vidurkį. Kurią funkciją iš išskleisto sąrašo reikia pasirinkti prieš pradedant rašyti formulę E2 narvelyje (žr. paveikslą)?

a
Sum.
b
Average.
c
Count.
d
More functions.

Sukurtoji skaičiuoklės lentelė didelė, tarkime, reikia išspausdinti tik jos pažymėtą dalį. Kurį išskleisto meniu elementą reikėtų pasirinkti norint nurodyti spausdinsimą lentelės dalį?

a
Page Setup.
b
Print Area.
c
Print Preview.
d
Print ..

Kurį priemonių juostos mygtuką reikia paspausti norint įrėminti lentelę?

a

.

b

.

c

.

d

.

Kaip į ataskaitos projektą galima įterpti naujus elementus?
a
Naudojant komandos Edit meniu elementus.
b
Naudojant komandos View meniu elementus.
c
Naudojant komandos Tools meniu elementus.
d
Naudojant komandos Insert meniu elementus.

Kurį duomenų bazės ataskaitos vedlio lango mygtuką reikia paspausti norint į ataskaitą įtraukti pavardę?

a

.

b

.

c

.

d

.

Kas yra elektroninė prekyba?
a
Tai prekyba, organizuojama naudojant elektronines ryšio priemones.
b
Tai prekyba elektronikos pramonės gaminiais.
c
Tai kompiuterių naudojimas prekių apskaitai sandėlyje tvarkyti.
d
Tai kompiuterių naudojimas prekybos ataskaitoms rengti.

Kuris iš informacinės visuomenės apibrėžimų laikomas tiksliausiu?
a
Informacinė visuomenė – tai atvira visuomenė, kurioje ekonominės veiklos pagrindu tampa informacijos parengimas ir jos naudojimas gamybai.
b
Informacinė visuomenė – tai visuomenė, kurioje 10% jos narių susiję su informacijos apdorojimu.
c
Informacinė visuomenė – tai visuomenė, kurioje dauguma žmonių turi asmeninius kompiuterius.
d
Informacinė visuomenė – tai visuomenė, kurioje visi naudojami kompiuteriai sujungti į kompiuterių tinklus.

Ar kompiuteriai gali būti kenksmingo poveikio žmogaus sveikatai šaltinis?
a
Taip, gali būti, jei kompiuteriai nekokybiškai pagaminti, neteisingai įjungti ar darbo vieta netinkamai įrengta.
b
Ne, kompiuteriai jokios kenksmingos įtakos žmogaus sveikatai nedaro.
c
Kompiuteriai gali kenkti tik mažiems vaikams.
d
Paprastai kompiuteriai kenkia tik regėjimui.

Kuris iš atsakymų tiksliausiai išvardija kompiuterizuotos darbo vietos elementus, kurie gali padėti sukurti tinkamą darbo aplinką?
a
Patogūs baldai, stabilus ir ryškus vaizdas ekrane, tinkamas apšvietimas, darbo ir poilsio kaita.
b
Patogūs baldai ir tinkamas apšvietimas, darbo ir poilsio kaita.
c
Stabilus ir ryškus vaizdas ekrane, tinkamas apšvietimas, minkšti baldai.
d
Minkšti baldai, stabilus vaizdas ekrane, tinkamas apšvietimas.

Kuri iš išvardytų priemonių mažiausiai kenkia žmogaus sveikatai elektromagnetinės spinduliuotės atžvilgiu?
a
Sisteminis blokas.
b
Neteisingai įrengta elektros maitinimo instaliacija.
c
Nekokybiškas vaizduoklis.
d
Spausdintuvai ir organizacinės technikos priemonės (kopijavimo technika ir kt.).

Kokį poveikį žmogaus sveikatai gali turėti netinkamai įrengta kompiuterizuota darbo vieta?
a
Gali pakenkti regėjimui, stuburui ir sąnariams, paveikti psichiką.
b
Tai jokios kenksmingos įtakos žmogaus sveikatai nedaro.
c
Gali pakenkti tik stuburui ir sąnariams.
d
Gali pakenkti tik regėjimui.

Kuri iš šių priemonių labiausiai tinka apsaugoti kompiuterio išorinėje atmintinėje laikomą informaciją nuo jos fizinio sunaikinimo ar sugadinimo?
a
Reguliariai daromos svarbios informacijos atsarginės kopijos.
b
Kas pusmetį profilaktiškai valomi diskai.
c
Taisyklingas kompiuterio išjungimas.
d
Kaskart pradedant darbą vykdoma programa ScanDisk.

Kurią iš problemų gali sukelti kompiuterių virusai?
a
Visas čia nurodytas.
b
Sumažinti sistemos darbo spartą.
c
Sutrikdyti operacinės sistemos ir aktyvios programos darbą.
d
Sugadinti ar ištrinti kai kurias kompiuterio diske laikomas bylas.

Kuriuo būdu kompiuterių virusai gali patekti į jūsų kompiuterį?
a
Visais čia nurodytais būdais.
b
Virusai gali būti atnešti kartu su programų ir kitų bylų kopijomis per keičiamas informacijos laikmenas.
c
Virusai gali būti atnešti kartu su įdiegiamų programų nelegaliomis kopijomis.
d
Virusai gali atklysti per kompiuterių tinklą.

Kuris iš šių teiginių geriausiai nusako kovos su kompiuterių virusais priemones?
a
Naudoti rezidentinę antivirusinę programą su nuolat atnaujinama virusų duomenų baze.
b
Neleisti dirbti kompiuteriu nepatyrusiems vartotojams.
c
Tikrinti kompiuterių tinklu gautą informaciją antivirusine programa.
d
Neleisti diegti naujų programų.

Kuris teisės aktas Lietuvoje gina kompiuterių programinės įrangos autorių teises?
a
Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymas.
b
Lietuvos Respublikos Civilinės teisės kodeksas.
c
Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas.
d
Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Ar galima laisvai kopijuoti kompiuterių programinę įrangą?
a
Laisvai kopijuoti galima tik tą kompiuterių programinę įrangą, kurios autoriai leidžia tai daryti. Tokia programinė įranga vadinama bendrojo naudojimo (shareware) arba laisvojo naudojimo (freeware) programine įranga.
b
Laisvai kopijuoti galima tik tą kompiuterių programinę įrangą, kurios autoriai leidžia tai daryti. Tokia programinė įranga angliškai vadinama software.
c
Laisvai kopijuoti galima bet kurią programinę įrangą.
d
Jokia programinė įranga negali būti laisvai kopijuojama.

Kuris teisės aktas Lietuvoje užtikrina duomenų apsaugą?
a
Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
b
Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas.
c
Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas.
d
Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymas.

Ar asmuo gali susipažinti su apie jį surinktais duomenimis?
a
Taip, jei tik nepažeidžiamos įstatyme numatytos sąlygos.
b
Taip, asmuo gali su jais susipažinti bet kuriuo atveju.
c
Taip, jei tik su tuo sutinka duomenų valdytojas.
d
Ne, su duomenimis surinktais apie asmenį gali susipažinti tik specialūs asmenys.

Kuris teiginys apie kompiuterių virusų perdavimą neteisingas?
a
Visi čia pateikti atsakymai yra teisingi.
b
Virusai gali būti perduodami drauge su informacija naudojantis diskeliais.
c
Virusai gali būti perduodami siunčiant elektroninius laiškus.
d
Virusai gali būti perduodami naudojantis internetu.

Kuris teiginys apie kompiuterių virusus neteisingas?
a
Jie negali neribotai daugintis.
b
Jie pažeidžia informaciją, esančią programos kode.
c
Jie ima valdyti kompiuterinę sistemą, pakeisdami programos fragmentus.
d
Prisijungę prie kurių nors programų ar bylų jie gali keliauti nuo vieno kompiuterio prie kito.

Kuris teiginys apie kompiuterių virusus teisingas?
a
Jie gali neribotai dauginti savo kodą, skverbtis į kitas programas bei kitaip trikdyti kompiuterio darbą.
b
Jie nepažeidžia informacijos, esančios programos kode.
c
Jie negali persiduoti iš vieno kompiuterio į kitą.
d
Jie prisikabina tik prie duomenų bylų, bet ne prie programų.

Kuris kompiuterių virusų veiksmas mažiausiai kenksmingas?
a
Išveda įvairius pranešimus, erzina garsais ir pan.
b
Trikdo kompiuterio darbą.
c
Naikina kompiuteryje esančius duomenis, programas.
d
Neleidžia paleisti kai kurių programų.

Kuris kompiuterių virusų veiksmas labai kenksmingas?
a
Sunaikina kompiuteryje esančius duomenis, programas.
b
Iš dalies sutrikdo kompiuterio darbą.
c
Išveda įvairius pranešimus, erzina garsais ir pan.
d
Teikia klaidingą informaciją.

Kuris iš čia pateiktų atsakymų variantų neatitinka informacinės visuomenės sampratos?
a
Tai išsilavinusi, tačiau pakankamai uždara bei atsargiai priimanti naujoves visuomenė.
b
Tai visuomenė, kurioje nuo mokymo koncepcijos pereinama prie mokymosi.
c
Tai visuomenė, aktyviai taikanti naujus mokymo būdus bei metodus.
d
Tai išsilavinusi ir besimokanti visuomenė.

Informacinė visuomenė – tai (pasirinkite tiksliausią apibūdinimą):
a
Atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios nariai gali ir geba taikyti šiuolaikines informacines technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais, o valdžios institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą.
b
Atvira, išsilavinusi visuomenė, kurios nariai gali taikyti šiuolaikines informacines technologijas visose savo veiklos srityse, o valdžios institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą.
c
Atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios nariai gali ir geba taikyti šiuolaikines informacines technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais.
d
Atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios nariai geba taikyti šiuolaikines informacines technologijas visose savo veiklos srityse, o valdžios institucijos neriboja informacijos prieinamumo.

Kuris teiginys apie informacinę visuomenę yra teisingas?
a
Tai atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios nariai gali ir geba taikyti šiuolaikines informacines technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais, o valdžios institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą.
b
Tai atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios nariai geba, tačiau ne visada gali taikyti šiuolaikines informacines technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais.
c
Tai atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios nariai geba taikyti šiuolaikines informacines technologijas pagrindinėse savo veiklos srityse, moka naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais, tačiau valdžios institucijos tuo nesidomi.
d
Tai atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios nariai gali, tačiau ne visada geba taikyti šiuolaikinių informacinių technologijų visose savo veiklos srityse, moka naudotis pasaulio informacijos šaltiniais.

Informacinės visuomenės pagrindą sudaro (pasirinkite tiksliausią variantą):
a
Informacijos vertybių produkcija kaip varomoji visuomenės plėtros jėga.
b
Kompiuterizacija bei interneto plėtra kaip varomoji visuomenės plėtros jėga.
c
Neribojamos žiniasklaidos teisės kaip varomoji visuomenės plėtros jėga.
d
Švietimas kaip varomoji visuomenės plėtros jėga.

Kuris teiginys apie informacinę visuomenę klaidingas?
a
Kultūrinis požiūris į informacinę visuomenę nėra aktualus.
b
Technologinis bei erdvinis požiūriai į informacinę visuomenę yra aktualūs.
c
Ekonominis požiūris į informacinę visuomenę yra aktualus.
d
Profesinis bei ekonominis požiūriai į informacinę visuomenę yra aktualūs.

Autorių teisių objektu laikoma (nurodykite tiksliausią atsakymą):
a
Bet kokio pavidalo ir bet kuria kalba sudarytos kompiuterių programos ir duomenų bazės, įskaitant pradinę projektinę medžiagą.
b
Bet kokio pavidalo ir bet kuria kalba sudarytos kompiuterių programos ir duomenų bazės, neįskaitant pradinės projektinės medžiagos.
c
Bet kokio pavidalo, tačiau tik kai kuriomis kalbomis sudarytos kompiuterių programos.
d
Bet kokio pavidalo ir bet kuria kalba sudarytos duomenų bazės, įskaitant pradinę jų projektinę medžiagą.

Kiek laiko galioja autorių turtinės teisės?
a
Autorių turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir dar 70 metų po autoriaus mirties.
b
Autorių turtinės teisės galioja tik jam esant gyvam.
c
Autorių turtinės teisės galioja 50 metų nuo jo sukurto produkto įregistravimo.
d
Autorių turtinių teisių galiojimas yra neterminuotas.

Kiek laiko saugomos autorių neturtinės teisės?
a
Autorių neturtinės teisės saugomos neterminuotai.
b
Autorių neturtinės teisės saugomos visą autoriaus gyvenimą ir dar 70 metų po autoriaus mirties.
c
Autorių neturtinės teisės nėra saugomos.
d
Autorių neturtinės teisės galioja 50 metų nuo jo sukurto produkto įregistravimo.

Kas laikoma kompiuterio programa taikant Lietuvos Respublikos Autorių teisių įstatymą (pasirinkite tiksliausią atsakymą)?
a
Tai komandų (instrukcijų), duomenų, paaiškinimų sistema, išreikšta objektyvia forma ir pritaikyta kompiuteriams arba kitiems analogiškiems įrenginiams, norint gauti tam tikrą rezultatą.
b
Tai komandų (instrukcijų), duomenų, paaiškinimų sistema, išreikšta matematiniais žymenimis ir pritaikyta kompiuteriams, norint gauti tam tikrą rezultatą.
c
Tai komandų (instrukcijų), duomenų, paaiškinimų sistema, išreikšta objektyvia forma ir pritaikyta kompiuteriams.
d
Tai komandų (instrukcijų) duomenų, paaiškinimų sistema, išreikšta programavimo kalba ir pritaikyta kompiuteriams arba kitiems analogiškiems įrenginiams, norint gauti tam tikrą rezultatą.

Kuris teiginys apie laisvojo naudojimo programinę įrangą (anglų k. freeware) yra teisingas?
a
Tokių programų negalima pardavinėti.
b
Už jas galima ir nemokėti, tačiau prašoma bent kiek atsilyginti, jei jomis naudojamasi nuolatos.
c
Tokios programos gali būti perkamos bei parduodamos.
d
Teisė tokiomis programomis naudotis yra ribojama.

Ką paprastai nustato licencija?
a
Kompiuterių, kuriuose gali būti įdiegta programa, skaičių bei šios programos vartotojų skaičių.
b
Tik kompiuterių, kuriuose gali būti įdiegta programa, skaičių.
c
Tik įdiegtos programos vartotojų skaičių.
d
Nė vieno iš čia išvardytų dalykų licencija paprastai nereglamentuoja.

Kaip vadinamos programos, kurių platinimas pagrįstas vartotojų garbingu elgesiu (už jas galima mokėti ir nemokėti, tačiau prašoma bent kiek atsilyginti, jei jos nuolat vartojamos)?
a
Bendrojo naudojimo programomis.
b
Komercinėmis programomis.
c
Laisvojo naudojimo programomis.
d
Atvirojo kodo (arba teksto) programomis.

Kokias neturtines teises visuomet turi kūrinio autorius (pasirinkite tiksliausią atsakymą)?
a
Jis turi visas čia išvardytas neturtines teises.
b
Teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę, aiškiai nurodant autoriaus vardą ir teisę prieštarauti bet kokiam kūrinio ar jo pavadinimo iškraipymui.
c
Teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas.
d
Teisę prieštarauti bet kokiam kūrinio ar jo pavadinimo iškraipymui ir teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas.

Kuris teiginys apie autorių teises yra neteisingas?
a
Laisvojo naudojimo programinės įrangos vartojimui autorių teisių apsaugos įstatymai negalioja.
b
Autorių teisių apsaugos įstatymai reglamentuoja komercinių programų įsigijimą ir naudojimą.
c
Autorių teisių apsaugos įstatymai galioja visai programinei įrangai.
d
Autorių teisių apsaugos įstatymai galioja komercinei programinei ir bendrojo naudojimo įrangai.

Kuris atsakymas apie duomenų apsaugą tiksliausias?
a
Duomenys turi būti patikimi ir tinkamai tvarkomi (idant nebūtų iškraipyti) bei apsaugoti nuo neteisėto jų naudojimo.
b
Duomenys turi būti patikimi bei apsaugoti nuo neteisėto jų naudojimo.
c
Duomenys turi būti patikimi ir tinkamai tvarkomi, kad nebūtų iškraipomi.
d
Duomenys turi būti tinkamai tvarkomi (idant nebūtų iškraipyti) bei apsaugoti nuo neteisėto jų naudojimo.

Kurio atsakymo klausimai įtraukti į duomenų apsaugos aktą?
a
Visi čia išvardyti klausimai.
b
Duomenų platinimo ir jų kaupimo bei rinkimo tvarkos klausimai.
c
Duomenų rinkimo, kaupimo tvarkos ir valstybės registrų apsaugos klausimai.
d
Informacinių sistemų bei asmens duomenų apsaugos klausimai.

Kuris iš čia pateiktų duomenų apsaugos principų yra numatytas įstatymu?
a
Visi čia išvardintieji principai.
b
Duomenys turi būti saugomi nuo neteisėto kaupimo, keitimo, perdavimo, paskelbimo, sunaikinimo.
c
Asmens duomenys gali būti pateikiami pagal sutartį ir gavus raštišką subjekto sutikimą, išskyrus duomenų perdavimą saugumo, kontrolės, teismų institucijoms arba duomenų perdavimą kitam asmens duomenų valdytojui įstatymo numatytoms funkcijoms atlikti.
d
Duomenų valdytojas privalo saugoti asmens duomenų paslaptį.

Sveikatai pavojingi darbo su kompiuteriu veiksniai yra:
a
Visi atsakymai teisingi.
b
Regos sistemos perkrovos.
c
Netinkama sėdima poza.
d
Psichologinė įtampa.

Kuris negalavimas gali atsirasti dėl nepatogios kūno padėties dirbant kompiuteriu?
a
Visi atsakymai teisingi.
b
Sėdint prie kompiuterio negali laisvai judėti krūtinės ląsta, o tai kartais gali sukelti kosulio priepuolius, astmą.
c
Ilgai sėdint nuleistais pečiais gali iškrypti stuburas, pakisti kaulų ir raumenų sistemos patvarumas.
d
Dėl plaštakos sąnarių įtempimo pavargsta rankos ir ilgainiui gali atsirasti chroniški uždegimai.

Kuris teiginys apie informacinės visuomenės pasekmes yra neteisingas?
a
Informacijos prieinamumas neturi įtakos socialinei diferencijacijai.
b
Nemokėjimas naudotis naujomis informacinėmis technologijomis neretai yra rimta kliūtis įsidarbinti.
c
Gebėjimas suvokti didelius informacijos kiekius yra rimtas privalumas tiek švietime, tiek versle.
d
Vis daugiau įtakos įgyja tie, kurie geba sparčiai pasinaudoti informacinėmis technologijomis.

Informacinės visuomenės plėtra sukelia problemas:
a
Visas čia išvardintas problemas.
b
Visuomenės susiskaidymą į tuos, kurie geba naudotis informacinėmis technologijomis, ir tuos, kurie negali ir nemoka jomis naudotis.
c
Išsilavinimo lygių tarp miesto ir kaimo, tarp vyrų ir moterų, tarp minimalias pajamas gaunančių ir turtingai gyvenančių didėjantį skirtumą.
d
Gebėjimo mokytis, įvairių mokymosi būdų ir metodų įvaldymo sunkumus.

Kuris iš šių veiksnių nėra internetinės priklausomybės požymis?
a
Nenugalimas noras naudotis internetu.
b
Pernelyg didelės išlaidos interneto ryšiams.
c
Interneto naudojimas asmeninėms ir darbo reikmėms.
d
Nuolatinis, beatodairiškas elektroninio pašto tikrinimas.

Kurių rūšių kūriniai yra ginami autorių teisių apsaugos įstatymų?
a
Visų čia išvardytų rūšių kūriniai.
b
Kompiuterinės programos ir fotografijos.
c
Kompiuterinės programos, knygos ir muzikiniai kūriniai.
d
Architektų kūriniai, kino filmai, garso įrašai.
e
Skulptūros, kino filmai, spektakliai ir šokiai.

Kuris iš čia pateiktų teiginių yra teisingas?
a
Visi kiti čia išvardinti teiginiai yra klaidingi.
b
Autorių teisių apsaugos įstatymai saugo tik kompiuterines programas, garso įrašus ir kino filmus.
c
Laikytis autorių teisių nėra visuomet privaloma.
d
Nėra būtina visuomet tiksliai nurodyti panaudoto kūrinio autorių bei pavadinimą.

Kompiuterinės etikos postulatu galima vadinti:
a
Visa, kas čia paminėta.
b
Nesinaudosiu informacija, kuri nėra skirta laisvai vartoti.
c
Nevartosiu vogtos programinės įrangos.
d
Netrukdysiu dirbti kitiems tinklo vartotojams.

Kuriame lygmenyje žmogaus kūno atžvilgiu turi būti kompiuterio klaviatūra?
a
Pilvo lygmenyje arba sulenktos per alkūnę rankos lygyje.
b
Ties krūtine.
c
Krūtinės arba pilvo lygmenyje.
d
Visai nesvarbu, kaip padėta.

Interneto priklausomybės terminas, atsiradęs XX a. pabaigoje, nusako:
a
Poreikį „pabėgti“ į internetą, nesugebėjimą būti be jo.
b
Interneto naudojimo asmeninėms ir darbo reikmėms plitimą.
c
Vieną iš informacinės visuomenės teigiamų požymių.
d
Interneto prekybos svarbą.

Visą programinę įrangą galima suskirstyti į tris grupes (komercinė, bendrojo naudojimo ir laisvojo naudojimo)
a
Pagal jos platinimo ir įsigijimo taisykles.
b
Pagal pateikimo vartotojui taisykles.
c
Pagal naudojimosi ja pobūdį.
d
Pagal turimas licencijas.

Kada Lietuvoje įsigaliojo Berno konvencija – daugiašalis tarptautinis susitarimas, nustatantis autorių teisių principus?
a
1994 m.
b
1990 m.
c
2000 m.
d
1980 m.

Patarimai, kaip apsaugoti duomenis, gali būti suskirstyti į keturias grupes:
1) administracinės priemonės;
2) fizinė apsauga;
3) techninė apsauga;
4) programinė apsauga.
Kuriai grupei priskirtumėte pašalinių asmenų įėjimo į patalpas ribojimus?
a
1
b
2
c
3
d
4

Patarimai, kaip apsaugoti duomenis, gali būti suskirstyti į keturias grupes:
1) administracinės priemonės;
2) fizinė apsauga;
3) techninė apsauga;
4) programinė apsauga.
Kuriai grupei priskirtumėte slaptažodžius?
a
4
b
1
c
2
d
3

Patarimai, kaip apsaugoti duomenis, gali būti suskirstyti į keturias grupes:
1) administracinės priemonės;
2) fizinė apsauga;
3) techninė apsauga;
4) programinė apsauga.
Kuriai grupei priskirtumėte antivirusines programas?
a
4
b
3
c
2
d
1

Patarimai, kaip apsaugoti duomenis, gali būti suskirstyti į keturias grupes:
1) administracinės priemonės;
2) fizinė apsauga;
3) techninė apsauga;
4) programinė apsauga.
Kuriai grupei priskirtumėte signalizacijos įrengimą?
a
1
b
2
c
3
d
4

Kurie vaizduoklio parametrai sudaro vartotojui nepalankias ar kenksmingas darbo sąlygas?
a
Įstrižainė mažesnė nei 21 colis.
b
Maitinimo įtampa 110 voltų.
c
Vaizdo atnaujinimo dažnis mažesnis nei 50 hercų.
d
Skiriamoji geba mažesnė nei 1024×768 taškų.

Kurios vaizduoklio savybės sukelia vartotojui kenksmingas darbo sąlygas?
a
Mažas spalvų skaičius.
b
Vaizdo mirgėjimas.
c
Ryškus vaizdas ekrane.
d
Vienspalvis vaizdas (256 pilkumo lygių).

Ar gali kompiuterių virusai patekti iš kompiuterių tinklo?
a
Gali tik tuomet, jei jūsų kompiuteris prijungtas per modemą.
b
Gali tik tuomet, jei jūsų kompiuteris prijungtas prie vietinio tinklo.
c
Negali.
d
Gali.

Ar gali kompiuterių virusai patekti iš diskelio?
a
Gali tik tuomet, jei diskelis nesuženklintas.
b
Gali tik tuomet, jei jis buvo kito vartotojo rankose.
c
Gali.
d
Negali.

Ar gali kompiuterių virusai patekti iš kompaktinės plokštelės?
a
Negali.
b
Gali tik tuomet, jei į ją buvo rašoma du kartus.
c
Gali tik tuomet, jei kompaktinė plokštelė yra skirta rašyti (CD-RW).
d
Gali.

Draugas leido jums nusikopijuoti Microsoft Word programą. Ar šiuo veiksmu nepažeidžiamos kieno nors teisės?
a
Nepažeidžiamos.
b
Pažeidžiamos autorių teisės.
c
Jei ją naudosite tik namuose – nepažeidžiamos.
d
Jei tą programą draugas įsigijo teisėtu būdu – nepažeidžiamos.

Draugas leido jums nusikopijuoti legaliai įsigytą mokamą programą. Ar šiuo veiksmu nepažeidžiamos kieno nors teisės?
a
Nepažeidžiamos.
b
Pažeidžiamos autorių teisės.
c
Jei ją naudosite tik mokymui – nepažeidžiamos.
d
Jei tai vienintelė jos kopija – nepažeidžiamos.

Ar bendrojo naudojimo (shareware) programinė įranga gali būti naudojama be ribojimų?
a
Naudojimo ribojimai nurodomi dokumentacijoje.
b
Tokia programinė įranga gali būti naudojama visiškai laisvai.
c
Tokia programinė įranga gali būti naudojama visiškai laisvai, jei nedaromos naujos jos kopijos.
d
Tik vieną dieną.

Kuri sąvoka vartojama apibūdinant programinės įrangos kūrėjų teises?
a
Patentas.
b
Sertifikatas.
c
Licencija.
d
Autoriaus teisių.

Dauguma Lietuvoje naudojamų kompiuterių su vartotojais bendrauja angliškai. Ar tai būtina?
a
Taip, ne visos kompiuterių klaviatūros pritaikytos lietuviškoms raidėms įvesti.
b
Ne, reikėtų ugdyti lietuvišką terminiją ir siekti, kad kompiuteriai su vartotojais bendrautų lietuviškai.
c
Taip, ne visi spausdintuvai pritaikyti lietuviškiems tekstams spausdinti.
d
Gal ir ne, bet visi taip įpratę.

Kas yra elektroninė demokratija (el.demokratija)?
a
Tai demokratija, prekiaujant elektronikos pramonės gaminiais.
b
Tai demokratija, skelbiama naudojant elektronines bendravimo priemones: informacijos ir komunikacijos technologijas.
c
Tai demokratija, pasirenkant kompiuterių ir telekomunikacijų techninę įrangą.
d
Tai demokratija, pasirenkant žiniasklaidos priemones.

Kas yra elektroninės paslaugos?
a
Tai paslaugos, teikiamos elektroniniu paštu.
b
Tai paslaugos, susijusios su kompiuterių aptarnavimu.
c
Tai paslaugos, teikiamos kompiuteriniais (arba informacijos) tinklais: intranetu, ekstranetu, internetu.
d
Tai paslaugos, susijusios su elektronikos pramonės gaminių aptarnavimu.

Kas yra elektroninė valdžia?
a
Tai valdžia, kuri savo sprendimus pateikia internetu.
b
Tai valdžia, kuri dalį savo paslaugų įmonėms bei gyventojams teikia elektronine forma.
c
Tai valdžia, kuri bendravimui su rinkėjais naudoja elektronines bendravimo priemones.
d
Tai priemonių sistema, skirta elektroninei žiniasklaidai kontroliuoti.

Kas yra kompiuterinė etika?
a
Moralės normos, kurių turi laikytis kompiuterinės technikos projektuotojai ir vartotojai.
b
Tai etika, skelbiama kompiuteriniais (arba informacijos) tinklais.
c
Tai etika, skelbiama elektroninės žiniasklaidos priemonėmis.
d
Tai etika, nusakanti tekstinių dokumentų ir elektroninių laiškų rašymo taisykles.

Leave a Comment