Informatika

Programinė įrangaAlgoritmas- problemos ar uždavinio sprendimo planas. Algoritmas užrašomas matematiškai ar logiškai.Programa- komandų seka, kuri nurodo kompiuteriui ką ir kaip daryti.Programinė įranga- programų rinkinys ar jų sistema. Ji apibrėžia kompiuterinės sistemos veikimo logiką ir kalbą.Kompiuterinės sistemos veikimo logika apibrėžiama loginiu būdu paskirstant duomenų apdorojimo procesą ir kompiuteriui pateikiant instrukcijų seką. Kompiuterinės sistemos kalba tokiu atveju tampa programinės įrangos kūrėjo pasirinkta programavimo kalba.Mini kompiuteriams sukurta speciali programinė įranga- operacinė sistema. Kai norima problemą spręsti kompiuteriu, kuriamos specialios programos arba jų sistemos, kurios vadinamos taikomųjų programų paketais.Programinė įranga kuriama dviejų pagrindinių tipų:• Sisteminė- valdymo programos, skirtos bendrauti su vartotoju ir valdyti kompiuterinės sistemos resursus.• Taikomoji- programos, skirtos vartotojo poreikiams tenkinti. Sisteminė programinė įrangaSisteminės programinės įrangos darbo režimas gali būti:• Pirmosios OS buvo skirtos vienam vartotojui ir galėjo valdyti tik vieną programą. • OS, užtikrinti vienam vartotojui daugiaprogramį režimą, yra sudėtingesnė, nes jos valdymo programa koordinuoja kelių programų darbą. • Daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis, laiko paskirtos režimas- reikalingas tada, kai vienu metu dirba daug žmonių. OS, turinčios galimybę dirbti laiko paskirtos režimu, leidžia daugeliui vartotojų naudotis to paties kompiuterio resursais skirtingais laiko intervalais.Sisteminės programinės įrangos pagrindinė dalis yra OS, kurios viena iš paskirčių bendrauti su vartotoju. Galimi du bendravimo būdai:• Komandinis- kai vartotojas norimą atlikti funkciją įveda tam skirta komanda komandinėje eilutėje displėjaus ekrano apačioje. Šio tipo OS nekuriamos ir nedubliuojamos.• Grafinis arba grafinė vartotojo aplinka (GVA)- kai kiekvienai funkcijai atlikti skirtas dialogo langas ir tam tikras paveikslėlis. Šio tipo OS ypač draugiškos vartotojui ir paprastos naudoti.Kiekvienai programai rezervuojama tam tikra atminties dalis- atliekama RAM sklaida.

Sisteminę programinę įrangą sudaro:• Operacinė sistema- tai svarbiausia KS dalis, vadovaujanti KS darbui. OS yra pirmoji programinė įranga, kuri iš SD kopijuojama į RAM, kai tik įjungiamas kompiuteris. Ji iškviečia iš RAM kiekvieną reikalingą pagalbinę ir taikomąją programas. Vidinės komandos (rezidentinės)- jos saugomos RAM ir bet kuriuo KS darbo momentu MP valdymo įtaisu jos tiesiogiai iš ten iškviečiamos. Vidinės komandos- svarbiausia OS dalis, kartais vadinama valdymo programa. Valdymos programos funkcijos:– Koordinuoja duomenų apdorojimo procesus.– Tvarko RAM panaudojimo procesus- RAM sklaida.– Nustato KS įrengtų prietaisų sutrikimus ir displėjaus ekrane parodo klaidas.– Nurodo saugomų failų vietą.– Atsako už paslaugų programų panaudojimą.– Iškviečia darbui taikomąsias programas. Išorinės komandos- dažnai vadinamos pagalbinėmis komandomis. Dažniausiai saugomos SD. Jos kopijuojamos į RAM tik tada, kai jų prireikia pagalbinei ar papildomai OS funkcijai atlikti, o ją atlikus komandos kopija automatiškai panaikinama, kad neužimtų RAM vietos. Išorinių komandų pagrindinės funkcijos yra šios:– Rūšiuoja ir sujungia, kopijuoja, naikina failus.– Kontroliuoja KS darbą.– Displėjaus ekrane parodo Ks techninės ir programinės įrangų charakteristikas.– Formuoja diskus.– Vieną duomenų kodavimo sistemą verčia į kitą.• Transliatorius- naudojamas norint išversti aukšto lygmens programavimo kalbas į mašininę kalbą. Programos, parašytos aukšto lygmens programavimo kalbomis, vadinamos pradinėmis programomis, o išverstos į mašininę kalbą- objektinėmis programomis. Transliatoriai gali būti:  Interpretatorius- aukšto lygmens programavimo kalbą verčia į mašininę kalbą palaipsniui, po vieną komandą. Jie naudojami išversti į mašininę kalbą mažoms nesudėtingoms programoms. Programa, parašyta interpretatoriui ir kiekvieną kartą iškviesta dirbti verčiama į mašininę kalbą, vadinama galutine programa- mašininių kodų programa. Kompiliatorius- aukšto lygmens programavimo kalba parašytą visą programą iš karo paverčia mašininės kalbos versija, jei nėra programavimo klaidų. Kompiliatorius iš mašininių kodų paruošia naują programą, vadinamą objektine programa. Kompiliuojamos programos veikia daug greičiau negu interpretuojamos.
Operacinių sistemų raidaPopuliariausios pagal paskirtį yra operacinės sistemos sukurtos šiems kompiuteriams:• Asmeniniams• Serveriams• Nešiojamiesiems asmeniniams kišeniniams ir kitiems mobiliesiems įtaisams.Asmeninių kompiuterių OSPirmosios OS:• MC DOS/PC DOS- bendravimas su kompiuteriu vyko komandiniu būdu. Timas Petersonas sukūrė komandinę operacinę sistemą 80DOS, kurią nupirko kompanija Microsoft ir pavadino MC DOS. Kompanija IBM pakeitė pora sisteminių failų ir pervadino šią sistemą PC DOS. Jų abiejų darbo režimas- vienas vartotojas, viena programa.• Apple DOS- ji buvo skirta Apple II kompiuteriui. Darbo režimas- vienas vartotojas, viena programa.• Mac OS- skirta naujiems Apple gaminamiems kompiuteriams Macintosh. Mac OS versijos pasižymėjo labai aukštu grafikos ir Multimedijos taikymų lygmeniu, todėl kompanijos Macintosh gaminamų kompiuterių panaudojimo sfera- leidyba, multimedija, redagavimo, projektavimo, dizaino darbai. Daugelis įtaisų, kaip pelė pastaruoju metu įprasti asmeninėse KS, bet pirmą kartą buvo panaudoti Macintosh kompiuteriuose. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.• OS/2;OS/2 Warp- OS/2 buvo suprojektuota dirbti grafinėje vartotoje aplinkoje. OS/2 Warp pritaikyta dirbti internete. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.• Tron- sukūrė Japonijos projektuotojai. Jie sukūrė ir tris operacines skirtingos paskirties sistemas: BTron- pritaikyta verslui, skirta asmeniniams kompiuteriams operacinė sistema, turinti angliškų, japoniškų ir kitokių ir kitokių simbolių rinkinius. Citron- ryšiams pritaikyta OS. ITron- realaus laiko operacinė sistema, suprojektuota taip, kad pateiktų greitą atsakymą realaus laiko masteliu į įvairaus pobūdžio išorines užklausas.• BeOS- J.L.Gassee įkūrė kompaniją Be, kuri sukūrė kompiuterį BeBox ir įdiegta operacinė sistema BeOS, kuri suprojektuota skaitmeniniams garso, vaizdo duomenims apdoroti ir trimatės grafikos darbams atlikti. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.• Microsoft Windows 1.0- turėjo grafinę vartotojo bendravimo su kompiuteriu galimybę.• Microsoft Windows 3.0- patobulinta jo grafinė vartotojo aplinka, todėl buvo galima tvarkyti daug duomenų. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.
• Microsoft Windows 3.1- ji papildoma šiomis galimybėmis: leidžiama naudotis Multimedijos programinė įranga, šrifto, kurį turi displėjus ir spausdintuvas, stiliais, kurti dokumentus įkeliant paveikslėlius, pele traukti ir numesti objektus ekrane. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.• Microsoft Windows for Workgroups 3.11- papildyta galimybe asmeniniais kompiuteriais dirbti grupėmis.• Microsoft Windows NT-turėjo dvi redakcijas, skirtas: Darbo stotims (Microsoft Windows NT 4.0 for Workstation)- darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis. Serveriams- Microsoft Windows NT 4.0 for Server- serveriams pagamintos NTAS ir NTS palaiko simetrinį daugiaprocesį režimą ir suteikia galimybę 100 atskirų vartotojų naudotis transakciniu apdorojimo procesu. Microsoft Windows NT 4.0 for Server versija yra svarbi kaip kompiuterių tinklų operacinė sistema, skirta serveriams, jos darbo režimas- daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis.• Microsoft Windows 95- joje įdiegtas principas “įdėk ir veiks“- ši operacinė sistema turi greitai atpažinti naujai prijungtą įtaisą ir automatiškai pakoreguoti savo konfigūraciją. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.• Microsoft Windows 98- joje įkomponuota grafinė informacinės sistemos WWW peržvalgos programa Microsoft Internet Explorer. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.• Microsoft Windows Millenium Editon (Me)- tai suprastinta operacinė sistema, skirta namų kompiuterio vartotojui: Ofisiniai taikomųjų programų paketai. Patogus prisijungimas prie interneto. Kompiuteriniai žaidimai. Multimedijai skirtos programos. Muzikinių failų klausimas ir įrašymas.Jai nereikia daug RAM apimties. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.Populiariausios OS:• Microsoft Windows 2000- programa skirta leidybos sistemoms, multimedijai. Microsoft Windows 2000 Professional programoje naudojama ekonomišką maitinimo sistemos konfigūravimo galimybę ACPI, kuri leidžia kompiuteriui „užsnusti“. Jo darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis. Microsoft Windows 2000 Server- tinklo operacinė sistema. TOS- daug vartotojų, daugiaprogramis.• Microsoft Windows XP- jo dvi versijos: Microsoft Windows XP Home Editon- namų kompiuteriams. Daug dėmesio skirta multimedijai, žaidimams, CD ir DVD darbo kokybei, apsaugo vartotoją nuo klaidų įdiegiant programinę įrangą- grąžina KS į pradinę būseną. Kiekvieną kartą diegiant sistemą iš kompanijos Microsoft reikia gauti identifikavimo numerį, kad kiekviena kopija nebūtų įdiegta į kelis kompiuterius. Įdiegimo metu programa Windows Product Activation patikrina technine įranga ir sukariamas vadinamasis pirštų atspaudas, kurį, suteikus išskirtinį numerį. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.
 Microsoft Windows XP Professional- tinklo kompiuteriams. Pasižymi duomenų apsaugos papildomomis priemonėmis, kurios ypač aktualios dirbant tinkle. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.• Mac OS X- svarbi jo savybė- virtualios atminties tvarkyklė, automatiškai skaidanti taikomąją programinę įrangą į taip vadinamus puslapius, jei to prireikia. Pasikeitė ir vartotojo bendravimas su kompiuteriu- atsirado paveikslėliai, kurie keičia savo pavidalą priklausomai nuo taikymų būsenos. Patogi interneto informacinės sistemos WWW svetainių ir elektroninio pašto peržiūra. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.• Linux- Linus Torvaldsas padėjo kurti naują operacinę sistemą. Linux- komandinė operacinė sistema, bet yra sukurta keletas jos grafinių vartotojo aplinkos variantų. Ši sistema priklauso atvirojo šaltinio atviram programų fondui, kuriame programinė įranga kuriama šaltinio kodo pagrindu. Darbo režimas- vienas vartotojas, daugiaprogramis.Asmeniniam kompiuteriui skirta operacinė sistema atlieka dvi pagrindines funkcijas:• Apibrėžia vartotojo bendravimo su kompiuteriu kokybę.• Valdo KS resursus.Ateities technologijos- Lorghorn- naujos Microsoft OS kartos. PDC kompanija pateikė visuomenei demonstracinę OS versiją Windows Longhorn Build 4051. Svarbus Lorghorn pažymis- balso panaudojimo galimybės. Bus įdiegtos naujos technologijos:• Grafinė sistema Avalon- skirta vartotojo aplinkos elementų, dokumentų ir multimedijinės informacijos pateikimui užtikrinti. Ši sistema valdys informacijos įvestį į kompiuterį ir leis prijungti didelį skaičių įrenginių nuo pelės iki nuotolinio valdymo. Avalon siūlo naudoti specialią kalbą XAML, kuri sukurta bazinės praplečiamos XML pagrindu. • Aero- sukurta naudojant Avalon branduolio vektorinę grafiką. Vektorinės grafikos technologija leis laisvai disponuoti grafiniu vartotojo aplinkos elementų masteliu.• Failų sistema WinFS- veiks NTFS pagrindu ir bus skirta duomenims saugoti bei struktūrizuoti, o taip pat padės supaprastinti skirtingų programinių sistemų ir įtaisų, taip pat skirtingų tipų ir nesuderinamų failų duomenų sinchronizavimas. • Ryšių sistema Indigo- skirta ryšiui tarp saugomų duomenų užtikrinti ir Web serveriams palaikyti.• Apsaugos sistema NGSCB Initiative- užtikrins:
 Didesnį OS stabilumą. Spartesnį taikymų įdiegimą. Spartesnį taikymų startavimą, kurį užtikrins technologija SuperFetch.• WinFX- naujas, struktūrizuotas, mažiau laiko ir resursų reikalaujantis programavimo modelis, skirtas Longhorn taikymams kurti.Serverių operacinės sistemosServerių OS paskirtis:• Aprūpina taikymais.• Teikti tinklo valdymo priemones.• Atlikti įvykių tinkle analizę.• Tvarkyti katalogus.• Teikti pranešimų pasikeitimo priemones.• Užtikrinti darnų grupinį darbą.• Aprūpinti Web serveriais.• Aprūpinti pašto ir kitais serveriais.Klasteris- vienos klasės kompiuterių rinkinys, atliekantis vieną ir t pačią užduotį bei paskirstantis krūvį kompiuteriams.Populiariausios serveriams skirtos OS:• UNIX- tiko įvairių klasių kompiuteriams ir dėl šios savybės buvo pavadinta nešiojama OS. Pritaikius UNIX, buvo sėkmingai realizuotas interneto pagrindinis protokolas TPC/IP ir daugelis kitų: SMTP- elektroninio pašto protokolas, NFS- paskirsto failus tinkle, NIS- tvarko tinklo informaciją „Geltonuosiuose puslapiuose“. UNIX darbo režimas – daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis, laiko paskirtos. UNIX versijos: Xenis MOTIF- programinė įranga kaupiama atviros programinės įrangos fonde, kuri vartotojų patogumui sukūrė komandinei UNIX skirtą grafinę vartotojo aplinką MOTIF. Solaris- skirta skaičiavimo problemoms spręsti. Tai tinklo OS. Darbo režimas – daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis, laiko paskirtos • HP-UX- ji skirta MP PA-RISC, tanium ir HP serveriams. Darbo režimas – daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis, laiko paskirtos• AIX- svarbi jos savybė- pasitaikančių OS klaidų protokolavimas ir prognozuojamų klaidų analizė. Darbo režimas – daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis, laiko paskirtos. AXI galimybės: Atminties puslapio padidinimas leidžia saugoti kompiuterio atmintyje dideles apimties informacijos. Režimo planavimas- padeda reguliuoti procesų apkrovą sistemos viduje. Atminties artimumas- išskiria dirbantiems procesoriams artimiausius atminties puslapius.• Linux- nekomercinis produktas skirtas tinklui. Darbo režimas – daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis, laiko paskirtos.• FreeBSD- Darbo režimas – daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis, laiko paskirtos. FreeBSD nekomercinė OS, kuri turi daug pažangių savybių: OBA panaudojimas virtualiai atminčiai.
 Galimybė suderinti dirbti su kitomis UNIX versijomis. Galimybė suderintai dirbti su kitomis failų sistemomis, tinko produktais.• NetWare- darbo režimas – daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis, laiko paskirtos. Paskutinė jo Novell Netware 6 pasižymėjo: Patikimumu, aukštu saugumo lygmeniu. Gali valdyti didelį kiekį darbo stočių.• Mac OS X Server- pateikta kaip atviro šaltinio produktas, kuris laisvai platinimas ir nėra kieno nors nuosavybė. Darbo režimas – daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis, laiko paskirtos.• Microsoft Windows Server- jos yra tokios: Microsoft Windows NT Server- tai pirmoji šios šeimos OS. Pasižymėjo administravimo priemonėmis. Daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis. Microsoft Windows 2000 Server- daug vartotojų, daugiaprogramis, daugiaprocesis. Sukurta šios versijos:– Microsoft Windows 2000 Server- universali tinklo OS, skirta darbo grupių serveriams.– Microsoft Windows 2000 Advanced Server- skirta verslo taikymų eksploatacijai bei elektroniniai komercijai.– Microsoft Windows 2000 Datacenter Server- skirta labai atsakingiems taikymams, atliekant duomenų apdorojimo darbus. Microsoft Windows Server 2003 (Microsoft Windows.NET Server)-sudaryta iš šių OS:– Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Editon- skirta naudoti dalykinėje sferoje kartu su taikomąja programine įranga, pasižyminčia didele taikymų svarba, atsakingumo laipsniu ir keliamais aukštais reikalavimais galiai ir nepertraukiamam darbui.– Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Editon- pasižymi dideliu patikimumu, našumu ir ekonomiškumu.– Microsoft Windows Server 2003 Standart Editon- bendros paskirties serverių OS, skirta nedidelių kompanijų ir jų padalinių kasdieniams uždaviniams spręsti.– Microsoft Windows Server 2003 Web Editon- specialiai optimizuota OS versija, skirta Web mazgams.Portalas- serverių rinkinys, dirbantis vienoje kryptyje.Microsoft.NET Server pagrindai:• Microsoft.NET Framework- platforma, įgalinanti: Kurti, planuoti, realizuoti ir Web aptarnavimus. Pateikti aukšto našumo daugiakalbę aplinką, pagrįstą standartais ir skirta esamiems taikymams suderinti su naujos kartos taikymais ir aptarnavimais. Spręsti internetui skirtų taikymų valdymo problemas.Microsoft.NET Framework sudaryta iš trijų dalių: Common Language Runtime (CLR) paskirtis:– Taikymų atlikimas.– Visų programų įdiegimas.– Atminties valdymas.– Duomenų saugumo užtikrinimas.
– Derinimas su kitomis programavimo kalbomis. Klasių biblioteka- per ją CLR gauna reikiamas paslaugas:– Patogu apdoroti duomenis.– Patogu dirbti su XLM dokumentais. ASP.NET- klasių bibliotekos dalis, skirtas Web takymams.• Visual Sturio.NET• Programavimo kalba C#Nešiojamųjų asmeninių kišeninių kompiuterių, asmeninių skaitmeninių asistentų ir kitų mobiliųjų įtaisų OSKišeniniams kompiuteriams plačiausiai naudojamos šios OS:• Palm OS- dažniausiai įdiegiama OS.• Microsoft Windows CE- leidžia dirbti su daugeliu taikymų, skirtų dideliems staliniams ar nešiojamiesiems AK.• Microsoft Pocket PC/ Windows Mobile- OS suteikia galimybę pakeisti vaizdo operaciją kompiuterio ekrabe, tai palengvina interneto puslapių peržiūra.• Embedded Linux- naujausia OS, kuri aprūpina vartotoją vaizdų ir garsų failų peržiūros galimybėmis, Multimedijos failus pateikiant reikiamu formatu.• Symbian OS- mobiliesiems telefonams skirta OS.Taikomoji programinė įrangaTaikomųjų programų paketų skiriama aptarnauti: finansams, verslui, mokslui, lavinimui, asmeniniams poreikiams.Pagrindiniai šie paketai:• Tekstų apdorojimo programinė įranga Tekstų procesorius Stalinė leidybos sistema• Elektroninė skaičiuoklė• Duomenų bazių valdymo sistema DBVS• Grafinė programinė įranga• Kompiuterinė grafika• Integruota programinė įranga• Multimedija• Hipertekstų programinė įranga• Pranešimų rengimo programinė įranga• Paslaugų programos• Duomenų perdavimas tinklais• Matematiniai• KūrybiniaiTaikomųjų programų paketuose vartojamos sąvokos:• Žymeklis- darbo lauke mirksintis simbolis, nurodantis, kad jo vietoje bus įvedami duomenys.• Slinkimo juosta- leidžia judėti aukštyn arba žemyn displėjaus ekrane.• Meniu- galimų meniu punktų komandų eilutė displėjaus ekrano viršuje arba apačioje.• Atveriamas meniu- pasirinktinų komandų sąrašas.• Mygtukų meniu- dažnai naudojamų meniu komandų paveikslėlių juosta.• Dialogo langas- langas ekrane, kuriame vartotojui pateikiama pasirinkimo galimybė arba atsakymas.• Pagalbinis ekranas- ekrane vartotojui pateikiami paaiškinimai apie programinę įrangą. Tekstų apdorojimo programinė įrangaTekstų apdorojimo programinė įranga yra:• Tekstų procesorius- padidina vartotojo galimybes kurti ir redaguoti dokumentus. Tokios galimybės tvarkyti tekstą vadinamos tekstų apdorojimo procesu. Kompanija The Learning sukūrė pirmąjį tekstų procesorių WordStar. Plačiausiai naudojamos programinės tekstų apdorojimo įrangos WordPerfect ir Microsoft Word buvo integruoti į taikomųjų programų paketus Office. Dokumento kūrimo ciklą sudaro:
 Teksto įvestis- duomenys įvedami klaviatūra ar skaitytuvu. Tekstų procesorių savybė- automatinis perėjimas į naują eilutę. Teksto saugojimas. Teksto redagavimas- tai:– Įterpimas– Kopijavimas– Perkėlimas– Naikinimas– Rūšiavimas  Kalbos klaidų taisymas, sinonimų paieška- ši funkcija meniu juostoje realizuoja tik integravus į tekstų apdorojimo paketą programas, skirtas vienos ar kitos kalbos gramatikos ir sintaksės klaidoms taisyti. Teksto formato tvarkymas. Lentelės kūrimas. Grafiko, piešinio ar kito objekto įkėlimas ir susiejimas. Dokumento-laiškų parengimas ir siuntimas. Dokumento peržiūra- baigus redaguoti ir prieš spausdinant dokumentą būtina peržiūrėti jį ekrane ir įsitikinti, kad redagavimas tenkina. Yra įdiegta galimybė „ką matai, tą ir gauni“, užtikrinant paskutinės spausdinti paruoštos redakcijos kokybę ir leidžianti taupyti popierių ir techniką. Dokumento paskutinės redakcijos saugojimas. Dokumento spausdinimas. Dokumento siuntimas elektroniniu paštu, faksu kompiuterių tinklu internetu, intranetu ar ekstranetu- norint sukurtą dokumentą-failą ar bet kokį puslapį išsiųsti elektroniniu paštu pakanka iškviesti meniu File/Sent to. Dokumento integravimas į internetą- sukurtą dokumentą galima išsaugoti kaip interneto, informacinės sistemos- pasaulinio žiniatinklio WWW puslapį.Pagalbą kuriant dokumentą suteikia meniu Help: Asistentas Vediklis Turinys Rodyklė • Stalinė leidybos sistema- kompanijos Aldus prezidentas Paulas Brainerdas pateikė stalinės leidybos sistemos terminą. Šiandien egzistuoja: Tradicinė leidyba- leidiniai paruošiami leidykloje ir spausdinami spaustuvėje tradiciniu būdu. Jai būdingi trys leidinio paruošimo etapai:– Tekstų, vaizdų kūrimas.– Puslapio projektavimas.– Spausdinimas. Kompiuterinė leidyba- leidiniai paruošiami AK ar darbo stotimi leidykloje arba individualiai, įrašomi į optinį keičiamų duomenų diską ir perduodami spaustuvei, kur išspausdinami lazeriniu spausdintuvu ant tam skirtos plėvelės bei specialia technine įranga dauginami ant popieriaus ir įrišami.Stalinės leidybos sistemos: Ventura Publisher- pirmoji stalinės leidybos sistema. Adobe Page Maker. TEX/LaTEX- D.Knuthas sukūrė TEX, skirtą paruošti ir spausdinti matematinius tekstus, kuriuose gausu sudėtingų formulių. Jis taip pat sukūrė specialią, matematinėms formulėms patogiai aprašyti skirtą programavimo kalbą TeX ir jos transliatorių. Vėliau TEX paketą modifikavo L.Lamporas ir pavadino LaTEX.
Puslapio aprašymo kalba- nusako lazerinio spausdintuvo lankstumą.Puslapį aprašančios kalbos programinės įrangos realizavimo būdai: Kodinės orientacijos- aprašomą puslapį nusako tekstų formavimo instrukcijos, įvedamos kodų pavidalu. Šiuo būdu aprašyti puslapiui skirta programa pagrįsta tradicine rinkimo technika- vartotojas susiduria su šiomis problemomis:– Labai sudėtinga, nes reikia patyrimo atsiminti kodus– Negalima matyti baigtinio redagavimo varianto, kol puslapis neišspausdintas. Ką matai, tą ir gauni (WYSIWYG)- leidžia displėjaus ekrane matyti ruošiamą variantą, kurį iki išspausdinant dar galima redaguoti.Stalinės leidybos sistemos sąvoka: Rėmas- kiekvienas objektas dedamas į specialų stačiakampį rėmą, kuriame ir projektuojamas puslapis. Žymė- apibrėžia pastraipų tipografines savybes. Maketas- teksto ir jame esančių objektų tvarkymas suteikiant leidiniui kuo patrauklesnį pavidalą. Pastraipa- darbo elementas.Stalinės leidybos sistemos failai: Tekstų- sukuriamas tekstų procesoriumi. Piešinių- galima paimti iš piešinių bibliotekos arba sukurti specialiu grafinės programinės įrangos paketu ir įkelti į leidinį skaitytuvu. Nuotraukų- paprastai įkeliamas skaitytuvu. Stilių lentelės- sukuriamas leidinio projektuotojo, kuris šiame faile nurodo visą reikalingą informaciją apie leidinio puslapio formą ir tipografines leidinio savybes.
Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 3046 žodžiai iš 10093 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?