Informatika

TURINYS

Įvadas1.Elektronikos pradžia.2.Kompiuteris ir žmogus.3.Informacijos technologija.4.Ateities vizija darbe.Išvada

Informatikos darbas

KAS TAI YRA INFORMATIKA,KOKIOS JOS SĄSAJOS SU SLAUGA?

Darbą atliko

Renaldas Gudas

Plungė,2005

1.Elektronikos pradžia. Elektronika-viena naujausių mokslo šakų,atsiradusi mažiau nei prieš šimtą metų.Elektroniniai prietaisai tapo neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi.Jie taikomi visur-nuo lėktuvo iki puikios kokybės garso aparatūros. Elektra-ne tik srovės šaltinis.Ją galima naudoti ir signalams siųsti,o tai ir yra elektronikos pagrindas.Elektronikos esmė-mažų elektrinių grandinių įjungimas ir išjungimas,norint pasiųsti informaciją ir valdyti darbą.Kiekviename elektroniniame prietaise-nuo televizijos iki oro linijų valdymo sistemų-įrengtos mažos grandinės,kurios visą laiką įsijungia ir išjungia,pranešdamos prietaisui,ką daryti.Tokios grandinės kompiuteryje pateikia milijonus skaičių ir kitą informaciją.Elektroninėse sistemose naudojami įvairūs prietaisai,įjungiantys bei išjungiantys elektros srovę,tarp jų-rezistorius ir konduktorius.Bet svarbiausia yra tranzistoriai.Jie gaminami naudojant puslaidininkius germanį ir silicį,kurių laidumas didėja kylant temperatūrai.Tranzistoriai gali reguliuoti srovę keliais būdais-sustiprindami srovę ir ją įjungdami arba išjungdami. Dauguma tranzistorių yra triodai.Iš pradžių triodai ir diodai buvo sukurti radijo signalams sustiprinti.Diodai yra elektroninės lempos su dviem elektrodais,kurios leidžia srovei tekėti tik viena kryptimi.Tai reiškia,kad jas galima naudoti kintamosios srovės,sukurtos radijo signalo pakeitimui į paprastą pastoviąją srovę. Triodas turi trečią elektrodą,kuris gali įjungti daug galingesnę srovę,labai sustiprindamas silpną signalą.Tai reiškia,kad mažo pajėgumo grandinės gali būti naudojamos įjungti ir išjungti viskam-nuo televizoriaus ekrano iki galingo elektros variklio. Daug tranzistorių dabar sujungiami į integruotą grandinę.Tai reiškia,kad visa grandinė sutalpinama vienoje mažytėje silicio plokštelėje.1971m.išradus mikroplokštes,jos darėsi vis mažesnės,sujungdamos vis daugiau sudėtingų grandinių.Plokštės gali būti visokios-nuo paprastų grandinių,reguliuojančių laikrodžius,iki sudėtingų mikroprocesorių įrengiami kompiuteriuose,turinčiuose milijoną ar daugiau tranzistorių.Taip mūsų buityje ir pramonėje atsirado

elektroniniai prietaisai-kompiuteriai.

2.Kompiuteris ir žmogus. Kompiuteris-tai elektroninis įrenginys,skirtas žmogaus intelektualiniam darbui gerinti,būtent informacijai apdoroti.Kompiuteris suprojektuotas taip,kad turėtų panašias į žmogaus galimybes: 1.Gebėtų priimti informaciją iš aplinkos. 2.Perduotų rezultatus. 3.Įsimintų ir apdorotų informaciją. 4.Įrašytų ir laikytų informaciją,kol jos prireiks. Kompiuteris-XX amžiaus vidurio kūrinys.Žodis „Kompiuteris“kilęs iš anglų kalbos žodžio „compute“-skaičiuoti.Be abejo kompiuteris turėjo savo pirmtakų, „senelių ir prosenelių“iš ankstesnių amžių.Tačiau panašiausias į dabar esamus-elektroninis-buvo sukurtas tik praeito šimtmečio viduryje. Pirmieji kompiuteriai buvo vadinami elektroninėmis skaičiavimo mašinomis.Jų svarbiausia paskirtis ir funkcijos-atlikti matematinius skaičiavimus.Bet tuometiniai kompiuteriai nepatraukė visos visuomenės žvilgsnio-ne dažnam reikėjo didelių matematinių skaičiavimų. Šiandieninio kompiuterio funkcijos.Dažnai akcentuojamos šios esminės kompiuterio galimybės:tekstų,grafikos bei vaizdų tvarkymas,matematiniai skaičiavimai,duomenų bazės ir darbas kompiuterių tinkluose. Seniausia kompiuterio funkcija-padėti žmogui skaičiuoti.Kita šiandien daugumai reikalinga kompiuterio galimybė-tekstų rašymas bei tvarkymas.Kompiuteriuose galima laikyti daugybę įvairių rūšių duomenų.Juos galima apdoroti įvairiai:grupuoti,išrinkti reikiamus,papildyti naujais duomenimis,pasenusius išmesti ir panašiai.Duomenų būna daug,todėl jie grupuojami,jungiami pagal požymius-tokie duomenys vadinami duomenų bazėmis.Pačios programos,palengvinančios darbą su dideliais susijusių duomenų kiekiais,vadinamos duomenų bazių valdymo programomis. Dar viena svarbi galimybė atsiranda,kai kompiuteriai sujungiami į tinklą.Tai informacijos mainai. Kompiuterių esama įvairių.Dažniausiai kreipiamas dėmesys į kompiuterio galingumą-gebėjimą apdoroti didelius informacijos kiekius per kuo trumpesnį laiką.Labiausiai paplitusios trys rūšys:Universalieji,mini ir asmeniniai kompiuteriai.

3.Informacijos technologija. Informacija-tai visuma žinių apie kokius nors faktinius duomenis(aplinkos reiškinius,visuomenės procesus,techninius objektus ir kt.)ir jų tarpusavio ryšius.Taip vadinamas ir pranešimas,perduodamas žodžiu,raštu ar kitokiu būdu.

Informacijos technologija(IT)tai informacijos kaupimo,laikymo,apdorojimo ir pateikimo būdų ir priemonių visuma.Kasdieniniame gyvenime susiduriame su įvairių tipų duomenimis,kurie gali būti pateikiami kaip tekstas,skaičiai,garsai,vaizdai.Kaip žinome,kompiuteriai skirti įvairiai žmogui reikalingai informacijai apdoroti,todėl analogiškų tipų duomenys koduota forma naudojami kompiuteriuose.Visi kompiuteriai dirba dvejetainėje skaičiavimo sistemoje,kurioje tėra du skaitmenys-0ir1.Tad mažiausias informacijos vienetas yra bitas.Jei sakoma,kad kompiuteris yra32bitų,tai reiškia,kad jis gali lygiagrečiai apdoroti 32bitus.Pagal apdorojamo žodžio ilgį apibūdinama ir programinė įranga:16bitų programinė įranga skirta ne ilgesnių kaip16bitų duomenims apdoroti,o32bitų programinė įranga-32bitų duomenims apdoroti.Skaičiams koduoti naudojama nuo1iki 8baitų,teksto simboliams-1baitas,garsams-2baitai,kiekvienam vaizdo ekrane taškui(dar vadinamam pikseliu)-nuo1iki 4baitų.Tekstinė ir skaitmeninė informacija gali būti komponuojama į sudėtingesnes struktūras,vadinamas įrašais.Įrašo pavyzdžiu gali būti tokia informacija apie asmenį: Pavardė(15simbolių),vardas(10simbolių),asmens kodas(11simbolių),atlyginimas(sveikasis skaičius).Tad įrašas kompiuterio atmintinėje užims 15+10+11+2 rezultate38baitai. Tam tikro tipo duomenų rinkinys,turintis jam suteiktą vardą ir saugomas išorinėje kompiuterio atmintinėje vadinamas byla(failas).Bylos laikomos standžiojo disko arba kitos laikmenos aplankuose.Aplanku arba katalogu vadinama tam tikra disko ar diskelio dalis,turinti savo vardą.Programinė įranga vadinamos programos,kurios valdo kompiuterio darbą,atlieka reikalingus skaičiavimus.Programinė įranga saugoma standžiajame diske,kompaktiniame diske ar diskelyje,o vykdymo metu-kompiuterio atmintinėje.Prieš vykdant programą,ji iš standžiojo disko ar diskelio įkeliama į kompiuterio atmintinę.Programinė įranga skirstoma:sisteminę(system software).ji nurodo,kaip vartotojui bendrauti su kompiuterinės sistemos technine įranga,kaip valdyti taikomąją programinę įrangą.Taikomoji(applications software),kuri pagal tam tikrą programą apdoroja duomenis.Tai įvairios paskirties taikomieji programiniai paketai.Viena iš svarbiausių sisteminės programinės įrangos dalių-operacinė sistema(operating system-os).Operacinė sistema-pirmoji programa,kuri „pakraunama“į atmintį(RAM),kai tik kompiuteris įjungiamas.Ji visą laiką egzistuoja atmintyje,kol kompiuteris įjungtas.OS-svarbiausia kompiuterinės sistemos dalis,nes visos taikomosios programos veikia joje ir privalo „kalbėti“su ja.OS atlieka ir daug kitų funkcijų.Labiausiai paplitusios yra Microsoft kompanijos sukurtos operacinės sistemos Windows95,98,2000,NT4,XP.
Taikomoji programinė įranga skirta įvairaus sudėtingumo uždavinių sprendimui,duomenų apdorojimui ir tvarkymui.Vienos populiariausių pasaulyje yra Microsoft Offise taikomųjų programų paketas.Jo sudėtinės dalys:MS Word,MS Excel,MS Access,MS Power Point,MS Outlook.MS Word-tekstinis procesorius,skirtas apdoroti tekstinius duomenis.MS Excel-elektroninė lentelė,skirta skaitmeninių duomenų apdorojimui.MS Access-duomenų bazių valdymo sistema.MS Power Point-skirtas integruoti tekstą,grafiką,video vaizdus,garsą ir pateikti šiuos duomenis skaidrių foto,animacijos pavidale.MS Outlook-skirtas žmogaus darbo organizavimui ir planavimui,integruojant tvarkaraštį,užrašų knygelę,elektroninį paštą. Paliko nepaminėta techninė įranga.Kompiuterio technine įranga vadinami visi fiziniai kompiuterio komponentai-sisteminis blokas,klaviatūra,pelė,standusis diskas,diskelių įtaisas,kompaktinių diskų įtaisas,vaizduoklis.Informacijai į kompiuterį įvesti naudojami įtaisai vadinami įvesties įtaisais-klaviatūra,pelė,skeneris, mikrofonai ir kt.Išvesties įtaisai-kompiuterio apdorotai informacijai išvesti.Kiekvienas kompiuteris turi vaizduoklį,spausdintuvą,garso kolonėles ir kt.

4.Ateities vizija darbe. Kompiuteriai tapo neatskiriama kasdienio gyvenimo dalimi.Vargu ar yra pramonės ir verslo šakų,kuriose jais nesinaudotų.Kompiuteriai padeda dirbti daug sparčiau ir patikimiau.Jie žaibiškai atlieka sudėtingus skaičiavimus,kuriems seniau būtų reikėję sugaišti daug laiko.Lėktuvuose,automobiliuose ir laivuose įtaisyti kompiuteriai nustato geografinę padėtį,kuro suvartojimą ir variklio temperatūrą.Kompiuteriai naudojami daugelyje pramonės šakų,taip pat knygų leidykloje.Elektroninės sistemos vaizduotėje sukurtus robotus pavertė tikrove-dabar daugelyje gamyklų robotai dažo ir suvirina detales.Tai tiesiog prietaisai,patikimai ir saugiai atliekantys nuobodžias ir pavojingas užduotis.Kai kurie sudėtingi robotai turi „protą“-kameras,kurios vadovauja jiems dirbant.Bet savarankiškai mąstantys robotai dar nesukurti.Dirbtinio proto tyrimų rezultatas-specialios sistemos.Tai kompiuterinės programos,kurios padeda išspręsti tam tikrą užduotį,pvz.,nustatyti ligą.Bet jos toli gražu nesugeba savarankiškai mąstyti.

Šiandiena medicinos srityje atliekamos kompiuterinės tomografijos.Iš spindulių šaltinio,esančio aplink angą,kurioje guli pacientas,siunčiami rentgeno spinduliai,kad kūną būtų įmanoma nufotografuoti iš visų pusių.Spindulius sugauna detektorius,kuris toliau siunčia signalus į kompiuterį.Kompiuteris konstruoja tiriamos vietos pjūvio vaizdą.Tai yra tikslus ir konkretus tyrimas su apskaičiavimais ir diagnozės nustatymais,kurie labai palengvina gydytojų darbą.Šiai dienai kompiuterių pagalba nustatomos ligos diagnozės palengvina gydytojų darbą.Nebereikia eilės tyrimų atlikti, kad būtų galima paskirti ligoniui gydymą.Kompiuterio pagalba laboratorijose atliekami įvairių mėginių tyrimai.Laborantėms tai palengvina darbą.Tik slaugytojos šioje srityje liko nuskriaustos.Jų darbe tokio pagalbininko nėra. Todėl dabar norėčiau pasvajoti.Įsivaizduokime,kad kompiuterio pagalba būtų galima įsiskverbti į žmogaus pasąmonę.Slaugytojų aktuali bendravimo su pacientais problema.Šiandiena Lietuvoje,slaugytoja turi didžiulius darbo krūvius.Todėl bendravimui su ligoniais nelieka laiko.Pagalvojau kad už slaugytojus tai galėtų padaryti kompiuteris.Kiekvienoje palatoje prie sunkių ligonių lovos,tarkim kurie nevaikšto,lengvai pasiekiamoje vietoje įtaisytas nuotolinio valdymo pultelis.Jį paspaudus įsijungtų ekranas,kuriame pasirodytu žmogaus atvaizdas.Su kuo nori bendrauti pacientas turėtų pasirinkti pats,arba tai turėtų numatyti kompiuteris.Apie ką bus pokalbis-visą tai turėtų suprasti sistema,kuri įsiskverbtų į paciento sąmonę.Žodžiu tai turėtų būti protingas bendraujantis aparatas.Jei iškiltų kokios problemos,šis aparatas perduotų informaciją slaugytojai.Tokių kompiuterių pagalba būtų galima pildyti slaugos istorijas,išaiškinti iškilusias problemas kurių nenori atskleisti pacientas slaugytojui.Galėtų būti programa,kuri primintų pacientui, kurio nusilpusi atmintis arba visiškas atminties praradimas,atlikti vienas ar kitas procedūras.Šis priminimas būtų- kaip išsivalyti dantis,atsiprausti,pavalgyti,išgerti vaistus ir t.t. Tai būtų didelė pagalba slaugytojos darbe,kuri dirba slaugos namuose,neurologijos skyriuose ar tiesiog prižiūri senukus.

Įvadas

Naujos informacijos technologijos priemonės labai sparčiai ir netgi pakankamai agresyviai braunasi į žmonių gyvenimą šeimoje,darbo aplinkoje,valstybėje ir pasaulyje sferas.Procesas įgauna svarbią ekonominę,politinę,visuomeninę,socialinę ir buitinę reikšmę. Šiuo metu vyksta intensyvus perėjimas nuo industrinės į informacinę visuomenę,kurioje informacija tampa svarbiausiu ekonominės ir socialinės veiklos matu.Informacinėje visuomenėje formuojasi ir ryškėja pokyčiai pramonėje ir socialiniame žmonių gyvenime ir tuo būdu kiekvienam piliečiui atsiranda naujos veiklos formos. Informacinė visuomenė tai žinių visuomenė,atvira,išsilavinusi ir besimokanti visuomenė,kurios nariai sugeba visose savo veiklos srityse efektyviai naudotis tiek šalies,tiek pasaulio informacijos ištekliais Europos Sąjungoje kuriama atvira informacinė visuomenė.Siekiama kad ji ateityje apimtų visą senąjį žemyną.Tai būtų tam tikra atsvara amerikietiškąjam informacijos super greitkeliui ir taip būtų galima jungtinėmis pajėgomis sparčiau įveikti atsilikimą nuo JAV ir Japonijos. Informatikos valstybinis reguliavimas Lietuvoje prasidėjo nuo 1991m.spalio3d.priimto Lietuvos Aukščiausios Tarybos nutarimo panaikinti Lietuvos Ryšių ministeriją ir įsteigti Lietuvos Respublikos Ryšių ir informatikos ministeriją.Valstybinė ryšių ir informatikos plėtojimo programa1996m.gruodžio mėn.buvo patikslinta ir suderinta su Lietuvos Vyriausybės1997-2000metų veiklos programa.Ši programa buvo vykdoma iki 1998m.Buvo plėtojami šalies ryšiai,paštas ir informatika,parengti šių sričių veiklą reglamentuojantys įstatymai ir standartai,sukurti brėžiniai informacinės infrastruktūros elementai(duomenų perdavimo tinklai,duomenų bazės,valstybės informacinės sistemos).

Darbo tikslas: Informatika mūsų gyvenime.

Darbo uždaviniai:1.Susipažinti su kompiuterio funkcijomis.

.

Išvada

Šiandien kompiuteris yra ir darbe ir namie.Tai yra techniškiausia priemonė,kuri apibrėžia dabartinį amžių,jo kultūrą.Kompiuteriu galima pasiekti norimą informaciją,mokytis,bendrauti vieniems su kitais Internate.Paskutiniais metais kompiuteriai įgijo milžinišką galią ir vis plačiau naudojami visuomenėje.Daugybė prietaisų supa mus su elektronine įranga.Jie padeda žmonijai tobulėti.Bet tolimoje ateityje,ta pati pagalbininkė kuria žmonija taip džiaugiasi,gali atsisukti prieš mus pačius.Ar sugebės žmogus valdyti iki galo sudėtingus elektroninius prietaisus?Ar neužims šeimininko vietos,ir ar nepradės valdyti žmonijos šie prietaisai?Norėtusi tikėti kad elektroniniai prietaisai ir žmogus liks draugais.

Literatūra:1.D.Janickienė,R.Valterytė,D.Žižys Informatika-Kaunas Vytauto Didžiojo Universitetas1999.2.Pagrindinės informacijos technologijos sąvokos-Lietuvos Kompiuterininkų Sąjunga/Informacinių Technologijų Institutas2001.3.D.Kaklauskienė Darbas su kompiuteriu-Šiaulių Universitetas2001.