Informacijos perdavimas:telefonu,radija,televizija.

Įžengėme į dvidešimt pirmąjį amžių,kuris jau prieš du dešimtmečius buvo pavadintas kompiuterių ir ryšių amžiumi.Jų dėka visuomenė perėjo į aukštesnįjį raidos etapą – informacinę visuomenę.Apie ją yra ir bus daug kalbama ir rašoma.Vilniaus universiteto Fizikos fakultete įkurta telekomunikacijų fizikos specialybė,kurią studijuoja jaunuoliai,norintys mokėti naudotis bene svarbiausiomis šiame amžiuje telekomunikacijų technologijomis.Komunikacijos – lietuviškai reiškia ryšius.Jie iš tikrųjų bus lemiami šį šimtmetį. Telefono istorijaTelefonas – tai telekomunikacijos įrenginys,elektriniu signalu perduodantis balsą. Nors daugelis mano,kad Aleksandras Belas išrado telefoną,tačiau išradimo istorija yra sudėtingesnė.1861 metais vokiečių mokytojas Filipsas Raisas sukūrė įrenginį,kurį pavadino telefonu.Juo laidais galima buvo perduoti muziką.Jeigu savo išradimiu būtų skyręs daugiau laiko,Raisas būtų perdavęs ir kalbą.Šiuolaikinį telefoną sukūrę du vyrai padarė tai stulbinančiai panašiomis aplinkybėmis.Aleksandras Belas iš Bostono ir Eliša Grėjus iš Čikagos stengėsi sukurti harmoninį telegrafą – įrenginį,leidžiantį keletą telegrafo signalų sklisti ta pačia linija.Šią problemą vėliau išsprendė Tomas Edisonas.Nepasisekus sukurti harmoninio telegrafo,abu šie vyrai metėsi kurti telefono.Jie abu padavė prašymus patentams tą pačią 1876 metų vasario 14 dieną,tik Belas iš artimesnio Bostono į Patentų biurą atvyko keliomis valandomis ankščiau už Grėjų.Taip JAV telefono patentas Nr.174 465 buvo išduotas Belui.Pirmieji metai Belui nebuvo palankūs ir jis 1877 metais už 100 tūkstančių dolerių patentą pardavė West Union kompanijai.Nepatenkinta Belo išradimu pastaroji pasamdė Grėjų su Edisonu patobulinti telefono.Dabartinės JAV telefono kompanijos AT&T pirmtakė buvo Belo kompanija.Ji laimėjo konkurenciją ilgoje kovoje su Western Union.Dabar Belo kompanija,žinoma kaip AT&T,yra didžiausia telefono kompanija pasaulyje,kurioje dirba per 1 mln. darbuotojų ir valdo daugiau kaip 100 mln.telefonų.

Po kelerių metų Raiso telefonas vėl buvo atsidūręs dėmesio centre,kai keletas mažesnių kompanijų bandė sumenkinti Belo patentą ir parodyti,kad Raiso idėja buvo pirmutinė.Bet viename teisme teisėjas pastebėjo,kad ‘‘ Raiso amžius niekada nebūtų sukūręs kalbančio telefono,‘‘ ir Belas laimėjoVisus telefonus sudaro siųstuvai ir imtuvai.Juos ir reikėjo sukurti.Belas sukūrė du skirtingus siųstuvus – mikrofonus.Viename buvo membrana,prispausta prie metalinio strypelio,įmerkto į silpną rūgštį. Kai žmogus kalbėjo į mikrofoną,garsas judino membraną,kuri savo ruožtu kilojo strypelį rūgštyje.Judėdamas strypelis keitė elektros varžą tarp jo ir indo dugno su rūgštimi.Kalbant į mikrofoną reikėjo tą indą su rūgštimi laikyti rankoje.Beekspermentuodamas Belas kartą išpylė rūgštį sau ant klyno ir sušuko padėjėjui Vatsonui: ‘‘ Vatsonai,ateik čia!!!’’Tai buvo pirmoji telefonu perduota kalba.Belas suprato, kad kelnių jo klientams reikės daugiau nei tokių telefono aparatų, ir sugalvojo garso keitimui į elektros srovę.Šis įrenginys neveikė gerai kaip mikrofonas, tačiau veikė gerai kaip garso imtuvas – telefonas. Taigi net dabartiniams telefonams ir garsiakalbiams praverčia Belo idėja.Pirmąjį gerai veikiantį siųstuvą sukūrė Tomas Edisonas. Jis atrado,kad kai kurie anglies junginiai keičia elektros varžą veikiant slėgiui. Jis įterpė anglies sagą tarp metalinių membranos ir laikiklių. Kai garsas veikdavo membraną,jis imdavo slėgti anglį keisdamas elektros srovę per mikrofoną. Dabar feroelektrikai didelio pjezoefekto dėka garsą keičia elektros signalais.1877 metai pirmoji telefono linija nutiesta Berlyne.1882 metai Belo kompanija įrengė telefono tinklą Varšuvoje su 105 abonento linijomis bei Rygoje 54 telefono abonentams.Tų pačių metų pabaigoje nutiesta pirmoji privati telefono linija Rietave.1888 metais spalio 22 dieną Klaipėdoje pradėjo veikti telefono stotis,sujungusi 23 abonento linijas.1896 kovo mėnesį telefono stotis pradėjo veikti Vilniuje,1904 – Kaune.
1927 metais sėkmingai pademonstruotas pirmasis transatlantinis skambutis.1946 metais atliktas pirmasis komercinis skambutis mobiliuoju telefonu.1958 pradėti naudoti pirmieji modemai tiesioginiam susijungimui naudojant telefonines linijas. Šiuolaikinių telefoninių ryšių įdiegimas Lietuvoje Telefono ryšys – kalbos perdavimas elektroniniais signalais,kurie sklinda laidais arba radijo bangomis. Telefono aparato mikrofonas verčia kalbančiojo abonento garsinius virpesius elektroniniais signalais,kurie perduodami telefono ryšių kanalais. Klausančiojo abonento telefono aparatas juos verčia atgal į garsinius virpesius. Skiriamas vietinis (miesto ir kaimo),tarpmiestinis,tarptautinis telefono ryšys. Be to,telefono ryšys būna žinybinis,gamybinis ir tarp judamų objektų. Telefoninio ryšio kanalai praleidžia elektrononius signalus,kurių dažnis 300-3400 Hz; eidamas ryšio linija tarp dviejų telefono aparatų,elektroninis signalas nusilpsta vidutiniškai 30 dB.Lietuvos telekomas.Ypač sparti Lietuvos telekomunikacijų modernizacija prasidėjo,kai 1992 metais buvo įkurtas ,,Lietuvos telekomas‘‘. Nuo 1995 metų Lietuvoje pradėtos diegti fiksuoto telefono ryšio skaitmeninės telefono stotys,variniai kabeliai – šviesolaidininkai.,,Ericsson‘‘ skaitmeninė telefono stotis,kurią sudarė šešios įvairiose vietose įrengtos modernios telekomunikacijos stotys Klaipėdoje. Telekomunikacijų tinklas iš spindulinės-žvaigždinės struktūros reorganizavosi pereinant į pažangią sinchroninę skaitmeninę hierarchiją. Šiandien daugiausia ryšio tinklo – skaimeninis.VĮ ,,Lietuvos telekomas‘‘,nuo 1998 metų pradžios tapo akcine bendrove,kurios akcijų įsigijo strateginis investuotojas – konsorciumas ,,Amber Teleholding AB‘‘. Nuo tada ,,Lietuvos telekomas‘‘ išaugo į įmonių grupę ir yra didžiausias telekomunikacijos tinklas Lietuvoje. Bendrovės pagrindinės veiklos sritys: fiksuoto telefono ryšio paslaugos, su internetu susijusios paslaugos,didmeninės paslaugos kitiems telekomunikacijos paslaugų teikėjams bei įrangos pardavimas ir priežiūra. Mobilusis ryšys.1991 metų gegužės 17 dieną buvo įsteigta bendra Lietuvos ir Liuksemburgo bendrovė ,,Milicon‘‘ paspartino telekomunikacijų paslaugų plėtrą.UAB ,,Comliet‘‘- tai pirmasis Lietuvos Bendrovės sukurtas analoginio mobiliojo ryšio (NMT-450 standarto) tinklas.Kuriuo galėjo naudotis visi Lietuvos gyventojai.Naujas etapas mobiliojo ryšio vystimosi istorijoje – skaitmeninio korinio radijo ryšio atsiradimas.Iki 2003 metų vidurio šias paslaugas pirmosios teikė trys įmonės:UAB ,,Omnitel‘‘,UAB ,,Bitė GSM‘‘ ir UAB ,,Tele2‘‘.
UAB ,,Omnitel‘‘įkurta 1991 metais, siekiant susisiekti su pasauliu,apeinant Rusijos ryšių sistemą. Įmonės įsteigėjas – dr.Juozas Kazickas,telekomunikacijų bendrovė Rytų Europoje. 1992 metais Nemenčinėje buvo paleista palydovinė antena,atvėrusi Lietuvai langą į laisvąjį pasaulį.1995 metais kovo mėnesį bendrovė pradėjo teikti komercines GSM ryšio paslaugas Vilniuje,ji buvo didiausia mobiliojo ryšio įmonė Baltijos šalyse,kurios paslaugomis naudojosi milijonai gyventojų. ,,Omnitel‘‘ viena pirmųjų pasaulyje įdiegė GPRS (General Radio Packet System) technologijų tinklą.UAB ,,Bitė GSM‘‘ buvo įsteigta 1995 metais.GSMryšio paslaugas bendrovė pradėjo teikti vasario mėnesį. Šiandien įmonė turi 500000 abonentų ir yra puikią reputaciją turinti GSM,paslaugų teikėja. ,,Bitė GSM‘‘ pirmoji Lietuvos telekomunikacijų operatorė,2000 metais mobilaus greitaeigio duomenų perdavimo HSCDS pirmoji Europoje pradėjo teikti duomenų perdavimo technologijos EDGE paslaugas. Šiuo metu EDGE ryšio sparta net tris kartus viršija GPRS ryšį.Trečiojo mobiliojo ryšio operatorius yra UAB ,,Tele2‘.1999 metais gruodžio 14 dieną Vilniuje pradėjo veikti UAB ,,Tele2‘‘.DCS-1800 mobilaus ryšio tinklas.Šiuo metu bendrovė abonentų skaičiaus klientams UAB ,,Tele2‘‘ teikia išankstinio ir mėnesinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugas,pabaigos – ir fiksuoto ryšio,interneto bei kabelinės televizijos paslaugas.Šiandien mobiliojo ryšio tinklas aprėpia daugiau nei 99% šalies teritorijos. Tai sudaro palankias sąlygas mobiliam internetui beveik visoje Lietuvos teritorijoje. Trečiosios kartos mobilusis ryšys sparčiai įsitvirtina pasaulinėje telekomunikacijų tarnyboje,įvertinusi UMTS diegimo procesą kitose šalyse,yra parengusi šios sistemos telekomunikacijos rinkos koncepsiją. Radijo ir televizijos istorija Lietuvoje Radijas.Mintis statyti radijo stotį kilo jau pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metais.Ryšių specialistų (inž.A.Jurskio,A.Fadejevo,P.Mašioto) dėka 1926 metų birželio 12 dieną pirmoji radijo laidas pradėjo transliuoti Kauno stotis – pirmą kartą radijas prakalbo lietuviškai.Ši data laikoma Lietuvos radiofonijos pradžia. Pirmųjų radijo laidų programą sudarė naujienos,meteorologiniai pranešimai ir įvairūs komentarai (1926 metais trukdavo 1,5 valandas per parą).
Mažos galios Kauno radijo stotis negalėjo aprėpti Lietuvos vakarinių rajonų. Todėl visuomenės atstovai 1933 metais pradėjo reikalauti iš vyriausybės lėšų Klaipėdos kraštui.Galinga stotis Sitkūnuose pradėta projektuoti ir statyti 1936 metais. Iki 1940 metų pastatas buvo dyzelinė elektros stotis,ten buvo firmos ,,Standart Telephones and Cables Ltd‘‘ siųstuvas,antenos įrenginiai. Stotyje buvo planuojama pastatyti 240 metrų aukščio anteną. Antrasis pasaulinis karas stoties statybą sustabdė ir Sitkūnų radijo stotis baigta statyti buvo 1953 metais. Ten buvo įrenktas 500 kW galios vidurinių bangų siųstuvas,transliuojantis pirmąją Lietuvos radiją,beto buvo pradėta transliuoti antroji radijo programa.1927 metais buvo pastatyta pirmoji radijo stotis Vilniuje,Žvėryne,Vytauto gatvėje. Statant buvo numatyta,kad Vilniaus radijo stotis bus 0,5 kW galios,tačiau po to galia buvo padidinta iki 1,5 kW. Ši radijo stotis veikė iki 1931 metų, kai buvo pastatytas naujas 16 kW galios siųstuvas, kuris dirbo 536 kHz dažniu. Radijo stotis Liepkalnio gatvėje trukdė besiplečenčiam miestui,todėl buvo perkelta į Viršuliškes. Karo metu ši stotis,kaip ir daugelis kitų Lietuvos stočių buvo gerokai apgriautos, tačiau 1945 metais atstatytos.Pagal Radiotechnikos ir Radioelektronikos komisijos nario Kauno politechnikos instituto katedros vedėjo docento I.Stanaičio projektą 1958 metais buvo nuspręsta kurti ultratrumpųjų stočių tinklą Lietuvoje.1990 metais sausio pirmają dieną Lietuvoje ėmė veikti pirmoji komercinė radijo stotis M-1,vėliau atsirado radijo stotys: ,,Radiocentras‘‘, ,,Laisvoji banga‘‘, ,,Ultra Vires‘‘, ,,Pūkas‘‘,kurios,naudojo skaitmenines technologijas,stengėsi pritraukti vis daugiau klausytojų ir naudingai suktis telekomunikacijų rinkoje.Televizija. Pirmoji televizijos laida Lietuvoje buvo transliuota 1957 metų balandžio 30 dieną iš Vilniaus, kurioje buvo sumontuotas 15 kW galios siųstuvas, pastatytas 180 metrų aukščio pirmas bokštas,skirtas televizijos programoms transliuoti Lietuvoje. Televizijos laidos buvo translioujamos apytiksliai 50 km spinduliu. Prasidėjo Lietuvos televizijos kūrimas.
1957 -1960 metais buvo nutiesta pirmoji radijo relinė linija Vilnius-Klaipėda,skirtas radijo ir televizijos bangoms perduoti.1960 metų viduryje pradėjo veikti Kauno radijo televizijos stotis (RTS).1962 metais – Šiaulių RTS. 1967-1983 metais nutiesta nauja radiorelinė linija Vilnius-Klaipėda. 1970 metais pradeda veikti Anykščių,1984 metais – Visagino radijo televizijos stotys bei pradeda veikti pirmasis Lietuvoje decimetrinių bangų siųstuvas.Nuo 1975 metų pradėta plėsti televizijos programų priėmimo zonos – įvairiose Lietuvos vietose įrengiami nedidelės galios TV retransliatoriai. Labai svarbi Lietuvos televizijos ir radijo raidai buvo reguliari spalvotos televizijos transliacijos pradžia. 1981 metais buvo baigtas statyti 326 metrų aukščio Vilniaus televizijos bokštas, kurio pagalba buvo padidinta transliuojamų skaičius,pagerinta jų vaizdo ir garso kokybė.1990 atsirado komercinė televizija.Telefonas,radija,televizi, be šių trijų dalykų dabar turbūt kiekvienas negalime įsivaizduoti savo gyvenimo. Jie mums padeda bendrauti,dirbti, suteikia daug naudingos ir reikalingos informacijos. Dabar kiekvienas yra priklausomas nuo šių telekomunikacijos laimėjimų: telefono,radijo,televizijos.

LITERATŪROS SĄRAŠAS1.Internetas.http://lt.wikipedia.ory/wiki/Telefonas2.Internetas.htt://www.transp.lt/Defaul.aspx?Element=I Manager Data& Topic ID =236&DL=