Flash pradmenys

Nepaisant visų “Flash” technologijos privalumų, skeptiškai nusiteikusių internautų taip pat daug. Dažnai jie priekaištauja, jog “Flash” srityje dirbantys dizaineriai negalvoja apie savo kūrinių dydį ir lėtą interneto ryšį. Tikriausiai visiems teko laukti, kol atsisiųs įspūdingas – turiniu ir, deja, apimtimi – “Flash” filmukas. Tačiau laukimas nebūtinai turi būti nuobodus ir erzinatis. Tam ir reikalinga “Flash” išankstinės įkelties programa. Populiariausias ir dažniausiai naudojamas jos pavadinimas – “Preloader”.
Anksteniuose “Kompiuterijos” straipsniuose jau buvo galima susipažinti su “Macromedia Flash” pradmenimis. Jų prireiks ir dabar. Norint sukurti kompaktišką irr informatyvų “Preloader”, naudojama “ActionScript” – vidinė “Macromedia Flash” programavimo kalba. Vienintelis toliau aprašyto darbo įrankis – naujoji “Macromedia Flash MX”. Šis “Preloader” rodo, koks siunčiamos bylos dydis, kiek jau atsiųsta ir kiek dar liko. Taip pat laukiantysis mato dinamišką indikatorių, kuris keisis priklausomai nuo siuntimo greičio. Pabaigtos SWF bylos dydis be “prikabinto krovinio” – tik 4 KB. Norint ją sukurti, reikia atlikti šiuos veiksmus:
1. Paleidus “Macromedia Flash MX”, sukurti naują bylą: File->New. Jos dydį galima redaguoti Modify->Document lange. Šiuo atveju dydis gana svarbus. Prie joo reikia derinti dinamiškus filmo elementus, kurių matmenys kinta. Aprašyto “Preloader” ilgis – 300 taškų, o plotis – 100.
2. Įterpti papildomą sceną: Insert->Scene. Pasirinkus Modify->Scene, pervadinti “Scene 2” į “Pagrindinis filmas”, o “Scene 1” – į “Preloader”:

Pagrindinis darbas vyks scenoje “Preloader”, o scenoje “Pagrindinis filmas” bus įdėtas didesnės apimties fi

ilmas, kurio dažnai tenka laukti naršant internete. Pirmiausia internautai mato sceną “Preloader”. Kai visa “Flash” byla yra įkelta į kompiuterį, pereinama į “Pagrindinį filmą”. Scena “Preloader” matoma jau tada, kai kompiuteryje yra vos 4 KB atsiųsto “Flash” filmo.

Scena “Preloader”

1. Sukurti naują simbolį-filmuką (Movie Clip, toliau – MC), pasirinkus Insert->New Symbol. Pavadinti jį “juosta”:

Automatiškai atsivers simbolio redagavimo langas. Naudojant “Rectangle Tool” įrankį

sukurti stačiakampį. Pažymėti jo vidurį su “Arrow Tool” ir jį pašalinti: Edit->Clear. Gaunamas stačiakampės juostos kontūras:

2. Sukurti dar vieną MC ir pavadinti jį “indikatorius”. Tai – paprastas stačiakampis. Būtent jis vėliau rodys, kiek procentų “Flash” filmo yra atsiųsta. Jo dydis dinamiškai keisis.
3. Sukurti du sluoksnius (layers) – “ActionScript” ir “Tekstas”:

Pirmajame bus rašomas “ActionScript” kodas, o “Tekste” bus sudėti jo valdomi dinamiški elementai, tekstiniai užrašai.
4. Pažymėti pirmą kadrą (frame) sluoksnyje “Tekstas” irr iš bibliotekos Windows->Library

į jį pertempti anksčiau sukurtą “juostą”. Windows->Properties lange, “Instance Name” laukelyje

rašyti “juosta”. Taip pat pasielgti ir su “indikatoriumi”, tik “Instance Name” rašyti “indikatorius”. “Instance Name” nurodo simbolių pavadinimus, pagal kuriuos jie bus indentifikuojami “ActionScript” kodo.
5. “Juostos” ir “indikatoriaus” koordinatės x ir y ašies atžvilgiu turi sutapti. Jos nustatomos Windows->Properties lange.
6. Abiejuose scenos sluoksniuose įterpti po antrą kadrą: Insert->Keyframe.
7. Sluoksnyje “Tekstas” sukurti keturias atskiras eilutes su tokiais užrašais:

“Visas dydis:”
“Jau atsiųsta:”
“Dar liko:”
“Atsiųsta dalis:”

Properties lange nurodyti statinį teksto tipą (Static Text), taip pat norimą šr

riftą, dydį, lygiavimą ir pan. Tiesa, jeigu norėsite naudoti lietuviškus rašmenis, teks pasirinkti ir tam pritaikytą šriftą, pvz., “Arial Baltic”

Lygiagrečiai statinio teksto eilučių sukurti keturias dinamiško teksto eilutes. Jose nereikia nieko įrašyti. Jų turinys keisis priklausomai nuo siunčiamos bylos dydžio, greičio ir pan. Svarbiausia – teisingai nurodyti dinamišką teksto tipą (Dynamic Text)

ir kintamųjų pavadinimus. Kuriant pirmą eilutę, kintamojo (variable) laukelyje įrašyti “visas_dydis_kb”:

Antrą – “atsiusti_kb”, trečią – “like_kb”, o ketvirtą – “procentai”.

“ActionScript”

1. Scenoje “Preloader”, “ActionScript” sluoksnyje, pažymėti pirmą kadrą. Atverti langą Window->Action. Paspaudus mygtuką, nustatyti redagavimo tipą “Expert Mode”

r įrašyti “ActionScript” kodą:

visas_dydis_kb = int (getBytesTotal() / 1024);
atsiusti_kb = int (getBytesLoaded() / 1024);
like_kb = int (visas_dydis_kb – atsiusti_kb);
procentai = int ((atsiusti_kb / visas_dydis_kb) * 100);
indikatorius._width = juosta._width * (procentai / 100);
procentai = procentai + ” %”;
visas_dydis_kb = visas_dydis_kb + ” KB”;
atsiusti_kb = atsiusti_kb + ” KB”;
like_kb = like_kb + ” KB”;
ifFrameLoaded (“Pagrindinis filmas”, 1) {
gotoAndPlay(“Pagrindinis filmas”, 1);}

Norint geriau suprasti, kaip veikia “Flash”, būtina išnagrinėti įrašyto kodo atkarpą:

1. Kintamajam “visas_dydis_kb” priskiriamas visos siunčiamos bylos dydis. Pirmiausia sužinomas atsiųstų baitų skaičius, jie paverčiami į kilobaitus (1 KB = 1024 baitai). Pateikiamas sveikas (int, integer) jų skaičius.
2. Kintamajam “atsiusti_kb” priskiriamas jau atsiųstų KB skaičius.
3. “like_kb” rodo, kiek KB dar liko siųstis – iš visos bylos dydžio atimamas jau atsiųstų KB skaičius.
4. “procentai” – atsiųstos dalies dydis, išreikštas procentais.
5. “indikatorius._width” – simbolio “indikatorius” ilgis. Jis priklauso nuo atsiųstos SWF bylos dalies. Kuo ji didesnė, tuo “indikatorius” ilgesnis. Ilgis taip pat negali viršyti simbolio “juosta” ilgio. Kuo ilgesnė “juosta”, tu

uo ilgesnis ir “indikatorius”.
6. Sekančios keturios iš eilės einančios eilutės reikalingos tam, kad laukiantysis matytų ne tik neįvardintus skaičius, bet ir prierašus šalia jų – “KB” arba “%”.
7. Sąlygos sakinys, prasidedantis “ifFrameLoaded” nukreipia laukiantįjį į “Pagrindinį filmą”, jeigu jau atsiųstas paskutinis jo kadras. Šiuo atveju, pakutinio kadro numeris – “1”. Šiuo “Pagrindinio filmo” kadru baigiasi ir visos SWF bylos siuntimas.

2. Antro kadro “ActionScript” lange įrašyti:

gotoAndPlay(1);

Ši kodo dalis vykdoma, kai pirmo kadro sąlygos sakinio reikšmė lygi “false”, kai dar ne visa byla atsiųsta. Jeigu visa SWF byla atsiųsta, pereinama į sceną “Pagrindinis filmas”.

Scena “Pagrindinis filmas”

Šioje dalyje sukuriama pagrindinė “Flash” filmo dalis. Dažnai ji būna didelė, todėl ir reikalingas “Preloader”. Aprašytame “Flash” kūrinyje kol kas ji yra tuščia. Norint pamatyti, kaip veikia “Preloader”, reikia padidinti “Pagrindinio filmo” dydį. Paprasčiausia tai padaryti įterpiant nemažą, pvz., 300 KB dydžio, BMP ar JPG formato paveiksliuką. Tai galima padaryti komanda File->Import. Patartina paveiksliuko dydį ir vietą suderinti su visu “Flash” filmu. Priešingu atveju, jo gali nesimatyti naudojant interneto naršylę.

Ar “Preloader” veikia?

Įsitikinti, ar viskas pavyko, paprasta – nereikia nieko siųsti internetu ar ieškoti lėto duomenų perdavimo ryšio. Tai atliks “Macromedia Flash MX”:

1. Control->Test Movie. Jeigu kas nors nepavyko, pranešama apie klaidą arba paprasčiausiai niekas nevyksta. Jei aprašyti veiksmai atlikti teisingai, turėtų būti matomas paveikslėlis, kuris yra “Pagrindinio filmo” pi

irmame kadre.
2. Norint pamatyti, kaip veikia “Preloader”, reikia pasirinkti View->Show Streaming:

“Macromedia Flash MX” imituoja situaciją, kuri susidaro siunčiantis duomenis internetu. Galima pasirinkti tariamo modemo greitį, duomenų perdavimo spartą, pvz., Debug->56K:

Matomas toks pat vaizdas kaip ir naršant naudojantis įprasta telefono linija, “Dial-up” ryšiu:

Komentarai?

Flash : Naudojimas Motion Tween (Cooler)
Paskelbė DjiXas 2003/12/28 12:13:56 (32 )
Sukurkime ovalą (nesvarbu kokio dydžio)
Kadrų juostoje (Timeline) 30 kadre sukuriame Keyframe (desniu peles klavišu) . Paskui pažymime visus 30 kadrų ir paspaudžiame Create Motion Tween
Paspaudžiame ant 30 kadro Timeline juostoje ir tada nutempkite ovalą į , bet kurią lapo vietą naudodami
Norint padaryti , kad ovalas po truputi išnyktu judedamas
Apatinėje įrankių juostoje Properties susiraskite Color ir pasirinkite Alpha bei nustatykite 0 % .
Skaityti daugiau. | 1 komentaras

Flash : Kaip galima kurti “Flash” animacijas?
Paskelbė DjiXas 2003/12/28 11:52:20 (47 )
Visų pirma, jeigu norite kurti animacijas jums reikia “Macromedia Flash” programos. Bandomąją 30 dienų versiją galite rasti čia.
Komentarai?

Flash : Flash “SWF” prieš animuotus paveikslėlius “GIF” ir “Java Applets”
Paskelbė DjiXas 2003/12/28 11:50:28 (15 )
Animuotas GIF, tai tik daug paveikslėliu viename.
Užsikrovus interneto puslapiui, kuriame esama GIF animacijos ji papraščiausiai kartojama, o su Flash programa jūs galite kontroliuoti savo animacijas.
SWF formatas kraunasi greičiau negu GIF.
Flash supranta daugiau negu 256 spalvas.
Java Applets yra daug sudėtingesnis negu Flash.
Flash yra daug stabilesnė.
Dauguma Java Applets išnaudoja labai daug kompiuterio resursų.
Komentarai?

Flash : Kas yra “Flash”?
Paskelbė DjiXas 2003/12/27 10:29:57 (49 )
“Macromedia Flash” – grafikos programa skirta tinkapiams ir animacijoms kurti.
Su ja greitai išmoksite kurti net ir pačias sudėtingiausias animacijas.
čia galite pasižiūrėti į tinklapį kuris buvo kuriamas naudojant Flash.
Komentarai?

[TOP]

Visą šiame puslapyje esančią informaciją draudžiama kopijuoti ar bet kokiu būdu platinti be autorių sutikimo. DjiXas email: millennium@mail.lt Šios svetainės savininkai neatsako už jokias pamokų klaidas ar kitų skelbiamą informaciją.

Leave a Comment