Elektroninis paštas. Jo galimybės, pliusai ir minusai.

TURINYS:ELEKTRONINIO PAŠTO SĄVOKA 4Kas yra elektroninis paštas? 4Darbas su failais. 5Elektroninio laiško rašymo etiketas 6Ko reikia jei norite skaityti ir siųsti laiškus kompiuteriu? 8Elektroninio pašto darbo principas 9Elektroninės pašto dėžutės tipai ir rūšys 10Perkodavimai pašto programose 12ELEKTRONINIS PAŠTAS MŪSŲ GYVENIME 14Elektroninio pašto programos 14Populiariausi Lietuvos elektroninio pašto teikėjai 14Straipsniai 16IŠVADOS 21ŠALTINIAI: 21ELEKTRONINIO PAŠTO SĄVOKAKas yra elektroninis paštas?Elektroninis paštas – viena plačiausiai naudojamų interneto paslaugų. Pagrindiniai jo privalumai yra operatyvumas ir patogumas. Elektroninis paštas gali būti perskaitytas ir išsiųstas bet kokiu patogiu laiku. Tyrimai parodė, kad respondentai dažniau atsako į elektroninį laišką negu į tradiciniu būdu parašytą laišką.Tai svarbu, jei jūsų dažnai nėra namuose, esate užsiėmęs žmogus, o pažįstami norėtų su jumis pabendrauti. Elektroniniu paštu jūs galėsite bendrauti su pažįstamais ir palaikyti draugystės ryšius, taip pat galėsite tvarkyti svarbius darbo reikalus. Tai labai patogu, jei norite: – kad jūsų žinutė greitai pasiektų adresatą; – taip pat greitai gautumėte atsakymą; – išsiųsti tą patį laišką keliems asmenims; – nusiųsti filmuką, elektroninį atviruką ar muzikinį failą – elektroninis paštas leidžia prie tekstinės žinutės prikabinti “dovanėlę”.

Elektroninis paštas sukurtas naudojant tradicinio pašto metaforą – žinutės vadinamos laiškais, laiškai siunčiami į pašto dėžutes, iš kurių juos galima bet kada išsiimti skaitymui. Pašto dėžutes palaiko pašto serveriai, aptarnaujantis tam tikros vardų erdvės pašto adresus. Paprastai priėjimas prie pašto serverio (pašto dėžutės) yra apsaugotas slaptažodžiu. Laiškai jus pasieks pagal jūsų unikalų elektroninės pašto dėžutės adresą, kuris užrašomas standartine forma: vardas@takas.lt

Informacija gavėjui dažniausiai siunčiama ne tiesiogiai, bet per tarpines grandis – SMTP serverį, kuris laiškus nugabena į serverį, atsakingą už pašto dėžutes (POP3 arba IMAP). Tarp šių serverių gali būti dar keletas kitų (dažniausiai – SMTP) pašto serverių.Darbas su failais.Dauguma elektroninio pašto sistemų neturi persiunčiamų failų formatų apribojimo, tačiau ribojamas failų dydis. Todėl tenka griebtis duomenų suspaudimo. Interneto elektroninio pašto sistemos naudoja 7 bitų ASCII simbolių kodavimo sistemą. To visai pakanka tekstiniams failams. Dvejetainiams duomenims pervesti į ASCII ir atvirkščiai pasitelkiamos perkodavimo programos UUEncode ir UUDecode. Reikia atsiminti, kad pašto sistemos negali persiųsti neperkoduotų dvejetainių failų. Visa siunčiama informacija automatiškai pervedama į 7 bitų ASCII kodus. Elektroniniu paštu persiųsti galima bet kurio tipo failus – dokumentus, programas, grafikus ir kt. Kadangi elektroninio pašto administratoriai paprastai apriboja laiško dydį (500K, 1M), tai grafinei ar kitai didelės apimties informacijai persiųsti rekomenduojama naudoti tam specialiai skirtą FTP servisą. Taigi visi prie Interneto prisijungę respondentai gali keistis elektroniniais laiškais. Truputį trukdo skirtingi duomenų formatai. Bet tai išsprendžiama problema. Elektroninio pašto priemonėmis galima perduoti bet kokio tipo duomenis, bet tai nėra elektroninio pašto paskirtis. Jis skirtas persiųsti nedidelius pranešimus.Elektroninio laiško rašymo etiketasVisų pirma reikia susipažinti su elektroninio pašto paslaugos teikėjo taisyklėmis ir reikalavimais.Visų pirma informacijos persiuntimas elektroniniu paštu nėra saugus. Geriau nerašyti laiškuose nieko, ko nerašytumėte ant įprastu paštu siunčiamo atviruko. Esant reikalui ir turint galimybę, galima naudotis informacijos kodavimo priemonėmis.Reikia atsižvelgti į kitų asmenų ir firmų autorines teises ir gerbti jas.Jeigu persiunčiate trečiam asmeniui kieno nors parašytą žinutę arba kitaip naudojate ją savo laiške, nekeiskite nieko pradiniame tekste. Jį galima sutrumpinti ar panaudoti tik dalį, bet taip darant privalo išlikti pagrindinė cituojamojo suformuluota mintis. Jei ketinate paskelbti kieno nors laišką ar jo dalį didesniam žmonių skaičiui, iš pradžių atsiklauskite autoriaus.

Nepersiuntinėkite niekam pranešimų apie tariamus elektroninio pašto virusus ar kitokių grandininių laiškų, nes tai gali sutrikdyti normalų tinklo vartotojų darbą. Tokie laiškai internete yra ypač nepageidautini. Jų bei masinės reklamos siuntinėjimas yra vienas iš greičiausių būdų užsitraukti didelę savo interneto paslaugų teikėjo nemalonę.Nesiųskite be reikalo didelių failų. 3,6 MB užimantis filmukas su kompiuterį daužančiu storuliu gal ir iš tiesų yra įdomus, bet vien tai neturėtų būti priežastimi pasidalinti jo su savo senu pažįstamu, kuris tokį “laiškelį” siųsis modemu gal visą valandą ir nuo to jam bus visai nejuokinga. Be to, dėl tokių didelių laiškų gali būti viršytas IPT nustatutas elektroninio pašto dėžutės talpos limitas, kiti laiškai į ją nebetilps ir bus grąžinti gavėjui.Jeigu gaunate elektroniniu paštu daug korespondencijos, iš pradžių peržvelkite ją visą ir tik po to pradėkite atsakinėti. Taip nepavėluosite reaguoti į ypač skubius laiškus. Be to, kartais žmogus papildo prieš tai siųstą laišką arba net atsiprašo už pasikarščiavimą.Nors kiekviena elektroninio pašto programa su laišku automatiškai siunčia ir Jūsų adresą, tai nepakeičia parašo. Laiško pabaigoje nepamirškite parašyti savo vardo, o jai rašote firmos vardu – tai ir pastarosios pavadinimo bei telefono numerio. Daugelis programų leidžia automatiškai įterpti laiško pabaigoje parašą. Jis neturėtų būti ilgesnis nei 3-4 eilutės po 20-40 ženklų.Neskubėkite kreiptis su klausimais tiesiogiai į programų kūrėjus, interneto sistemų administratorius, firmų vadovus. Nerašykite ištisų laiškų didžiosiomis raidėmis. Tokius laiškus yra sunku skaityti, be to, rašymas didžiosiomis raidėmis internete reiškia rėkimą. Jei norite akcentuoti žodį ar frazę, galite pasinaudoti pabraukimu arba žvaigždutėmis. Ši taisyklė galioja ne tik elektroniniam paštui, bet ir kitokiam bendravimui – naujienų grupėms, on-line pokalbiams ir pan.
Geriau nevartokite lietuviškų raidžių, jeigu rašote kam nors pirmą kartą ir nesate įsitikinę, jog gavėjas gaus tekstą teisingai. Liūdna, bet faktas: nors jau egzistuoja daugiau ar mažiau nusistovėję lietuviškų rašmenų standartai, teisingai juos išsiunčia ir priima toli gražu ne visos elektroninio pašto programos ir interneto serveriai. “Šveplas” tekstas yra vis tiek geriau, nei “hieroglifai” ar klaustukai vietoj lietuviškų raidžių. Jeigu žadate kam nors rašyti ir vėliau, galite pirmojo laiško pabaigoje surašyti lietuviškas raides ir pasiklausti, ar gavėjas jas mato teisingai.Dėl panašios priežasties nevartokite laiškuose ir HTML formatavimo. Jį yra puikiai įvaldžiusios tokios programos kaip “Netscape Messenger” ar “Outlook Express”, bet kiti pašto klientai gaus tekstą sudarkytą HTML komandomis arba turės startuoti tinklo naršyklę, norėdami perskaityti laišką. Kai kurios programos HTML formato failą siunčia kartu su paprastu tekstu. Geriau iš viso išjunkite šią funkciją, nes laiškų dydis šiuo atveju išauga daugiau nei dvigubai.Atsakydami nepamirškite pacituoti klausimą. Daugelis žmonių gauna kasdien po keliolika ar keliasdešimt laiškų ir dėl to jiems yra sunku suprasi, ko nori pilietis, parašęs tik “gerai, tinka, gali atsiųsti”. Kita vertus, nepersistenkite su citatomi…s. Labai kvailai atrodo trumpas atsakymas keliais žodžiais, o po juo – atgal persiunčiamas visas ilgas laiškas, kurio didžioji dalis yra su ta tema visiškai nebesusijusi. Geras stilius – atsakymus rašyti po kiekvienu klausimu ir ištrinti iš pirminio teksto visą nereikalingą informaciją. Šiuo atveju yra svarbu, kad klausimas vizualiai skirtųsi nuo atsakymo. Daugelis pašto programų tuo tikslu prieš kiekvieną cituojamą eilutė įterpia ženklą “>”.Nors visos šiuolaikinės pašto programos nesunkiai susitvarko su beveik neriboto ilgio teksto eilutėmis, atminkite, jog ne visi turi modernią techniką ir naujausias programas. Antai didelė dalis “Atviros Lietuvos fondo” elektroninio pašto klientų vartoja DOS terpės programą “dMail”, kuri eilutėje talpina tik kiek daugiau nei 70 ženklų ir ne visada teisingai suskaldo ilgesnes gaunamų laiškų eilutes. Dėl šios priežasties geriau nerašykite laiškuose ilgesnių nei 72 ženklų eilučių.
Nepamirškite užpildyti “Subject” eilutės. Pagal ją gavėjas turėtų suprasti ar bent numanyti laiško temą. Tai yra ypač svarbu, jaigu rašote žmonėms, gaunantiems daug korespondencijos.Įspėkite siuntėją, jeigu matote, jog laiškas yra svarbus, bet negalite į jį atsakyti tuojau pat. Parašykite jam, jog laišką gavote ir atsakysite, kai tik turėsite tam pakankamai laiko ar kai gausite atsakymui reikalingą informaciją.http://www.labas.com/internet/netiquette/netiq2.htmlKo reikia jei norite skaityti ir siųsti laiškus kompiuteriu? 1. Jūsų kompiuteris turi būti prijungtas prie kompiuterių tinklo – interneto. Todėl, kad: laiškai gaunami ir siunčiami kompiuterių tinkle. Pavyzdžiui, jei jūsų telefonas namie neįjungtas į liniją, jūs negalėsite kalbėtis telefonu. Toks pat principas ir čia. Norite “susišnekėti” su kitais kompiuteriais – įtraukite jį į bendrą tinklą.

2. Reikia užsiregistruoti pašto tarnybinėje stotyje (serveryje). Todėl, kad: užsiregistravimas yra tarsi pasisveikinimas ir prisistatymas: “čia aš 🙂 Prašau mane priimti į savo būrį.” Užsiregistravę jūs turite savo elektroninės pašto dėžutės adresą ir slaptažodį. Slaptažodį sugalvojate pats.

3. Reikia įdiegti savo kompiuteryje pašto programą ir tinkamai nustatyti jos rekvizitus. Todėl, kad: pašto programa – tai terpė, kurioje jūs rašote ir skaitote laiškus. Yra įvairių pašto programų, todėl pasirinkimas priklauso nuo jūsų valios. Labai svarbu yra teisingai parengti darbui pašto programą. Jei naudojatės pašto dėžute internete ( “Webmail” “Tako pašto ” paslauga), tuomet užtenka žinoti interneto adresą, kur galite pasitikrinti paštą. Elektroninio pašto darbo principas Laiškai yra saugomi pašto tarnybinėje stotyje (serveryje). Pagal pašto dėžutės adresą kiekvienam vartotojui tarnybinėje stotyje yra skiriama vieta, kurioje saugomi jo laiškai.

Naujo laiško gavimas: vartotojas, norėdamas patikrinti, ar yra naujų žinučių, kreipiasi į pašto tarnybinę stotį. Jei paklausėjo dėžutėje yra neskaitytų žinučių – jos siunčiamos į vartotojo kompiuterį. Jei nėra – tarnybinė stotis atsako, kad naujų laiškų nėra. Taip dirba paštas per POP3. Jei turite “Tako pašto” “Webmail” paslaugą, jūsų laiškai saugomi pašto tarnybinėje stotyje.

Laiško siuntimas: vartotojas parašo naują laišką, užrašo gavėjo adresą ir siunčia. Laiškas siunčiamas į išeinančią pašto tarnybinę stotį (anglų k. Outgoing mail server). Šis susisiekia su kita pašto tarnybine stotimi, kurioje yra gavėjo pašto dėžute. Jame ir paliekamas laiškas, kol gavėjas jo nepasiima. Ir per POP3, ir naudojantis Webmail paslauga laiškas siunčiamas vienodai.Elektroninės pašto dėžutės tipai ir rūšys• el. paštas internete (“Webmail”) “Webmail” tipo pašto dėžutė yra labai patogi, ypač jei jūs keliaujate. Tuomet savo paštą galite tikrinti būdami bet kurioje pasaulio šalyje. Reikalingas tik kompiuteris ir interneto ryšys. • el. paštas per POP3 (“E-mail”)

Interneto naudotojas gali pasirinkti iš daugybės e-pašto kliento programų. Tarp populiariausių tokių programų galima įvardinti šias:• Microsoft Outlook Express, • Microsoft Outlook, • Netscape Comunicator, • Pegasus Mail, • Eudora Light.

Visos šios programos naudoja standartinius taisyklių rinkinius (protokolus) bendravimui su serveriais (POP3 e-pašto gavimui ir SMTP e-pašto siuntimui).

Šios programos skiriasi savo galimybėmis ir išvaizda, tačiau visos jos turi draugiškas vartotojo aplinkas, leidžiančias rašyti, siųsti, gauti ir skaityti e-pašto pranešimus.

Visos šios programos taip pat leidžia prikabinti priedus prie laiško, o tai yra labai patogu, siunčiant dokumentus, paveikslėlius arba duomenų failus kartu su laiško tekstu.

Kur gauti šias programas?• Microsoft Outlook Express – Nemokama pašto programa.Jei jūsų kompiuteryje įdiegta MS Windows operacinė sistema, tai ši e-pašto programa jau yra jūsų kompiuteryje. Paieškokite šios ikonos: Jei jūsų kompiuteryje kita operacinė sistema – jums tereikia atsisiųsti Microsoft Internet Explorer naršyklę, nes Microsoft Outlook Express yra šios naršyklės komponentė.

• Microsoft Outlook – mokama e-pašto programa.Šią pašto programą galima įsigyti kartu su Microsoft Office paketu (Word, Excell ir kt.)• Netscape Comunicator – nemokama e-pašto programa.Norint įsigyti šia programą, tereikia atsisiųsti Netscape naršyklę, nes Netscape Communicator yra šios naršyklės komponentė.

• Pegasus mail – nemokama e-pašto programa. Šios programos privalumas, kad ji platinama kaip atskiras paketas, o ne kartu su kitomis programomis.

• Eudora light – tai “apkarpyta” pašto programos Eudora versija. Nepaisant to, kad prgramoje Eudora Light mažai funkcijų, šia programa ypač paprasta naudotis ir ji tinka pradedantiems Interneto vartotojams.Perkodavimai pašto programose Kad pašto programa galėtų tvarkingai dirbti su lietuviškais laiškais, reikia, kad ji turėtų lietuviškas kodavimo lenteles. Kaip minėjome, daugelis iš užsienio patenkančių pašto programų turi kodų lentelę ISO 8859-4. Reikia tik ją įdiegti. Paaiškinsime, kaip tai padaryti pašto programoje „Pegasus Mail“. „Pagal nutylėjimą“ programa „Pegasus Mail“suderinta Vakarų Europos kodų lentelei ISO 8859-1. Programos kataloge RESOURCE yra byla „wpm-lmtt.r“ su įvairiomis kodų lentelėmis. Pirmiausia reikia patikrinti, ar šioje byloje yra bent viena lietuviška kodų lentelė. Naujesnės versijos turi lentelę ISO 8859-4. Bylą „wpm-lmtt.r“ dar reikia sutransliuoti. Minėtame kataloge yra transliavimo programa „rescom.exe“. Parašius komandą rescom.exe wpm-lmtt.r ir ją įvykdžius tame pat kataloge gausime bylą „wpm-lmtt.rsc“. Belieka ją perkelti į tą katalogą, kuriame yra pati Pegaso programa (pvz., „winpm-32.exe“, jei dirbate su „Windows95“).

Sutransliuotą bylą galima atsisiųsti iš „Baltic Amadeus“ svetainės (http://www.amadeus.mii.lt/rim). Bylą „pegas.zip“ reikia išskleisti ir gautą bylą „wpm-lmtt.rsc“ įrašyti į tą kataloga, kuriame yra pati Pegaso programa. Šioje byloje yra abi minėtos kodų lentelės ISO 8859-4 ir ISO 8859-13. Tai padarius visi gaunami laiškai iš kodų ISO 8859-4 ir ISO 8859-13 bus perkoduoti į kompiuterio kodą 1257. Jeigu ateis 1257 lentele koduotas laiškas, jis nebus perkoduojamas, nes ir kompiuteryje toks pats kodas. Siunčiamų laiškų kodavimo būdą galima pasirinkti. „Pegaso“ meniu „Tools (Options (Advanced Settings“ langelyje „MIME character set“ reikia įrašyti „iso-8859-13“ (arba iso-8859-4). (Atkreipiame dėmesį į tai, kad byla „wpm-lmtt.rsc“ valdo ir išsiunčiamų laiškų perkodavimą. Todėl kodų lentelę galima nurodyti tik tada, kai ši byla įrašyta minėtame kataloge ir turi reikiamą kodų lentelę). Visas tris lietuviškas kodavimo lenteles turi ir Lietuvoje paplitusi DOS terpės pašto programa „Demos Mail“. Apie lietuviškų kodavimo lentelių įdiegimą į šią programą rašėme žurnale „Kompiuterija“, Nr. 3(8). Taigi visi elektroninio pašto abonentai, dirbantys tiek „Windows“ terpėje, tiek ir kuklesnėje DOS, turi galimybę savo kompiuteriuose tvarkyti paštą taip, kad jis atitiktų MIME protokolo reikalavimus ir kad lietuviški laiškai būtų teisingai persiunčiami. Svarbiausia, jog šių priemonių įdiegimas nieko nekainuoja – pašto programos „Pegasus Mail“ ir „Demos Mail“ yra platinamos nemokamai. Daug kas rašo lietuviškus laiškus „Pegasu“ ir jo nesuderinę taip, kaip čia aprašyta. Bet laiškų gavėjai nesiskundžia, kad neperskaito laiškų. Kodėl taip yra? Gal ir nereikia nieko daryti?Elektroninio pašto programosPopuliariausi Lietuvos elektroninio pašto teikėjaiElektroninio pašto siuntimas paprastai yra nemokamas, vykdomas per Interneto tiekėjo SMTP serverį. Elektroninio pašto dėžučių išlaikymas daugeliu atvejų būna mokamas, vykdomas nepriklausomai nuo naudojamo Interneto tiekėjo (pvz., Interneto paslaugos gali būti imamos iš vienos įmonės, o el. pašto – iš kitos).
Pašto adreso registracija Prisijungimo tinklalapis Paslaugos aprašymas*Penki kontinentaihttp://eng.freemail.lt/Suteikia nemokamą žiniatinklinio ir POP pašto adresą.Takashttp://www.takas.ltSuteikia nemokamą žiniatinklinio ir POP pašto adresą su galūne @takas.ltOmnihttp://www.omni.ltSuteikia nemokamą žiniatinklinio pašto adresą su galūne @omni.ltOnehttp://www.one.ltSuteikia nemokamą žiniatinklinio pašto adresą su galūne @one.lt. Yra papildomų sąlygų.Bangahttp://www.banga.ltSuteikia mokamą žiniatinklinio pašto adresą su galūnėmis: @banga.lt, @company.lt, @firma.lt, @uab.lt, @mobile.lt, @adresas.lt, @privatus.ltDelfihttp://www.delfi.ltSuteikia mokamą žiniatinklinio ir POP pašto adresą su galūnėmis: @delfi.lt, @centras.lt, @mafija.lt, @xxx.lt, @email.lt. http://post.online.lt/Interneto sąsaja į bet kurį POP serverį pasaulyjelentelė 1 Elektroninės pašto serveraiTaip pat:

• Jippii.lt • Centras.lt• Webmail.lt• Telelanas.lt• Raktas.lt• Evardas.lt• lietuv@.net • Splius.lt• Aurus.lt• Email zone.ltStraipsniaiReklama elektronioniu paštu

Elektroninis paštas pastaruoju metu tampa itin veiksminga komunikacijos priemone. Elektroninis paštas yra dažniausiai naudojama ir viena iš pigiausių reklamos internete formų. Kasdien yra išsiunčiama daugiau nei 31 bilijonas laiškų. Dėl elektroninio pašto lankstumo ir greitumo – jis yra labiausiai populiari komunikacijos priemonė versle. Elektroninio pašto siuntimas efektyviausias, kai jį gauna suinteresuotas vartotojas. Tai vadinamasis kontroliuojamas paštas. Dažniausiai, adresatų elektroninio pašto adresų bankas surenkamas svetainės lankytojų registracijos metu. Užsiregistravusiųjų vartotojų sąrašus turi daugelis aktyviai dirbančių svetainių, kurie, už tam tikrą mokestį, papildo registruotiems dalyviams siunčiamus laiškus komercinio pobūdžio informacija. Nors reklama elektroniniu paštu yra pagrįstai ribojama (pagal Lietuvos Respublikos įstatymą: „Reklama telefonu, telefaksu, elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu ar jo prašymu“), čia, kaip niekur kitur, veiksmingai išnaudojama “virusinė” reklama. Bene kiekvienas, turintis elektroninio pašto dėžutę, yra bene kartą gavęs draugo ar kolegos persiųstą juokingą ar šiaip patrauklią žinutę, kuri iš tiesų reklamavo konkretų produktą ar paslaugą. Dažnas, gavęs tokią žinutę, skuba pasidalyti savo įspūdžiais su draugais ir siunčia žinute toliau. Taip platinama ir pati reklama. Tokia reklama itin patraukli: pirma, paprastai žinutės gavėjas gerai pažįsta jos siuntėją, antra, toks reklaminės žinutės platinimas reklamdaviui beveik nieko nekainuoja. Reklama elektroniniame pašte yra pirmiausia tekstinio pobūdžio, nors taip pat yra galimos grafinės reklamos, kurios skirtos dažnesniam elektroninio pašto paketų naudojimui HTML pagrindu, kurie leidžia labiau patenkinamą elektroninio pašto formatavimą (gali apimti grafines reklamas).

Reklama elektroniniame pašte dažniausiai nuorodomis nukreipia vartotoją į reklamuotojo interneto svetainę. interneto svetainėje vartotojas gali gauti daugiau informacijos apie reklamuojamą prekę arba atlikti sandėrį. Sėkmingos įmonės struktūrizuoja savo reklamą elektroniniame pašte, todėl jų reklama yra priimama palankiai ir pasiekia tikslinę auditoriją. Net ne žalingi pranešimai turi būti paskirstomi protingai ir visada pasiūlyti gavėjui lengvą būdą atsisakyti tolesnių pranešimų, jei jis to pageidauja. Tai darant bus sudaryti palankūs santykiai su vartotoju ir minimizuos nepasitenkinimą. Reklamos elektroniniu paštu privalumai ir trūkumai pateikiami x lentelėje.

Privalumai Trūkumai• Maža kaina. • Aktyvi auditorija. • Mažesni nuostoliai. • Nauji ir nuolat atnaujinami elektroninio pašto sąrašai. • Galimybė parinkti tikslinę auditoriją. • Galimybė atrinkti elektroninį paštą pagal gavėją dominančias temas. • Blogai paruošus elektroninio pašto sąrašus, iškyla nemažai problemų norint pasiekti reikiamus žmones. • Dauguma sąrašų yra orientuoti į vartotoją arba pramogas, todėl yra sunku rasti sąrašą konkrečiai verslo rūšiai. • Pasyvi auditorija. • Populiarių temų greitas “išsikvėpimas” skatina vartotojus atsisakyti elektroninių laiškų.

Beveik pusė ES elektroninio pašto žinučių — interneto šiukšlės

Europos Komisija savo pranešime skelbia, kad daugiau nei pusė Europos Sąjungoje (ES) išsiųstų ir gautų elektroninio pašto žinučių yra interneto šiukšlės.Europos Komisijos atstovas verslo ir informacinės visuomenės klausimais Erkis Likanenas (Erkki Liikanen) paragino Europos šalis intensyviau kovoti su interneto šiukšlinimu.Komisaras ragina atkreipti dėmesį į 2003 metų gruodžio duomenis, kurie rodo, jog „daugiau nei 50 proc. ES elektroninio pašto srauto yra interneto šiukšlės“. Anot komisaro, vien tik teisės aktų nepakaks kovai su šiuo reiškiniu: „Mes turime imtis papildomų veiksmų“.

10 milijardų elektroninių laiškų per dieną?!

Tyrimų kompanijos „Internetional Data Corp.“ (IDC) duomenimis, šiais metais kiekvieną dieną visi interneto vartotojai elektroniniu paštu išsiunčia …10 milijardų laiškų. O iki 2005 metų žmonija išsiuntinės 35 milijardus elektroninių laiškų per dieną. Aišku, didžiausia šios interneto korespondencijos srauto dalis atitenka JAV vartotojams. Tačiau Vakarų Europoje elektroninių laiškų srautas irgi stulbina. Per 2000 metus Europoje bus išsiųsta 511 milijardų laiškų, tai yra 1,4 milijardas per dieną. O 2005 metais Europa išsiųs 1,6 trilijono elektroninių laiškų.

Elektroninis paštas visada buvo pačiu populiariausiu interneto priedu. Turbūt artimiausiais metais jis toks ir liks, nes, IDC analitikų manymu, elektroninio pašto populiarumą skatina elektroninio verslo plėtra.

Elektroninis paštas pakeis jūsų gyvenimą

Aprangos kompanija „Land’s End“ uždirbo 100 papildomų milijonų… Kaip gi tai atsitiko? Atsakymas visiškai paprastas – kompanijos elektroniniu paštu besinaudojantys klientai gavo laišką, kuriame buvo rašoma apie tai, kaip vienas žmogus, vilkėdamas „Land’s End“ marškinėlius, protestavo prieš Naujosios Gvinėjos šimpanzių naikinimą. Rezultatas buvo labai staigus ir netikėtas – marškinėlių, kuriais vilkėjo protestuotojas, paklausa išaugo 40 procentų! Taigi elektroninis paštas yra viena iš priežasčių, kodėl „Land’s End“ dabar parduoda daugiau drabužių internetu, negu kokia nors kita kompanija (praeitais metais už 327 milijonus dolerių).

Analitikai dabar jau nustatė, kad elektroninis paštas yra efektyviausia priemonė pardavinėti įvairias prekes internetu. Nei reklamos sutartys su AOL, nei su MSN neatsiperka labiau, negu elektroninis paštas.

Devintojo dešimtmečio pradžioje prasidėjęs interneto prekybos bumas paskatino milijonus įvairiausių kompanijų užsiimti prekyba internete. Daugelis kompanijų tik įmesdavo savo logotipus reklamos sumetimais, kitos firmos reklamuodavosi kaip tik sugebėdavo, tačiau daugelis jų tik beviltiškai pradingdavo minioje. Tačiau tik dabar – trečiojo tūkstantmečio pradžioje, vėl buvo prisiminta senoji reklamos priemonė – senas geras elektroninis paštas.

Kiti artimų temų straipsniai: Dabar įvairios firmos kuria reklamos kampanijas elektroniniam paštu – pradedant nuo multimedijos reklaminių klipų, baigiant netgi sistemomis, kurios automatiškai siuntinėja reklamą iš respondentų dėžučių.

Panašu, kad elektroninis paštas vėl pasiekė savo populiarumo viršūnę. Jungtinėse Valstijose praeitais metais kompanijos išleido apie vieną milijardą dolerių vien reklamai elektroniniu paštu. Du trečdaliai pranešė, kad išleisti pinigai pasiteisino – reklama padidino pardavimus ir pelną. Taip pat nustatyta, kad praeitais metais elektroniniu paštu buvo atliekama 15 procentų visų pardavimų per internetą. Per tą patį laikotarpį 2000 metais – tik 3 procentai.

Tačiau daugelis klientų dar vis laiko tokią reklamą paprasčiausiomis informacijos šiukšlėmis (spam). Taip pat labai tikėtina, kad su reklama elektroniniu paštu gali būti platinami ir virusai – toks virusų platinimo būtų tikrai efektyvus ir niokojantis. „Land’s End“ yra kol kas viena iš nedaugelio kompanijų, kurios klientai yra tokie ištikimi, kad savo noru leidžia platinti reklamą.Dabar kompanijos turi keisti požiūrį į reklamą elektroniniu paštu, nes vis daugiau klientų paprasčiausiai ignoruoja informacines šiukšles. Šis būdas įsigijo tikrai nepavydėtiną reputaciją, ir nė kiek nekeista – praeitais metais elektroninio pašto šiukšlės sudarė 10 procentų visos gaunamos korespondencijos, o šių metų pradžioje pasiekė 25 procentus.Tačiau ką kompanijos gali padaryti? Geriausias būdas, pasak specialistų, yra surasti tuos 10 procentų ištikimiausių klientų, kurie pasitiki kompanija ir yra patenkinti jos gaminama produkcija. Remiantis įvairiais tyrimų duomenimis, „patenkinti“ klientai persiunčia reklamą dar 11 draugų, o „apstulbę“(supykę, įsižeidę) informuoja apytiksliai 17 draugų!

Daugelis kompanijų dabar taip pat gali nustatyti adresą, iš kurio buvo persiųsti laiškai. Tai labai efektyvus būdas sužinoti, kurie gi klientai yra taip atsidavę, kad net patys platina gautus reklaminius laiškus. Tada jau reikia imt…is paskatinamųjų priemonių, nes, jeigu jau žmonės daro ką nors jūsų naudai, tai reikia bent jau duoti priežastį taip daryti ir toliau.

Dabar daugelis kompanijų jau imasi įvairiausių priemonių, kad tik parduotų savo prekes. Na, o tam reikia ne tik techninių žinių, o ir meninių sugebėjimų – vargu, ar kas atkreips dėmesį į jūsų reklamą, jeigu ji bus nuobodi ir kasdieniška.

Štai keli laimingieji, kuriems puikiai pavyko atlikti kūrybinę dalį ir pritraukti milžinišką auditoriją. Pavyzdžiui, garsi alaus darykla BUD (Budweiser), įdiegė naują „žaisliuką“ savo tinklapyje – klientai galėjo susikurti savo „whassup“ reklamą ir nusiųsti ją visiems savo draugams. Turbūt galima tik įsivaizduoti, kokio populiarumo susilaikė šis tinklapis. Vienas iš rodiklių tai tik patvirtina – per kelias reklaminės kampanijos savaites BUD tinklapio lankomumas padidėjo nuo 10 iki 100 minučių (buvo matuojamas laikas, kurį vartotojas praleido tinklapyje).

NBA irgi sukūrė ne ką mažiau efektyvesnę reklamos kampaniją nei BUD. Per balandžio mėnesio atkrentamąsias varžybas NBA išsiuntinėjo įdomiausias rungtynių ištraukas 121.000 krepšinio fanų. Iš tų 33.000, kurie atidarė elektroninį paštą, 40 procentų nuėjo į NBA tinklapį pirkti bilietų, žiūrėti rungtynių ištraukų ar paprasčiausiai panaršyti. Tik 7 procentai persiuntė korespondenciją savo draugams, tačiau šie klientai iš karto buvo įtraukti į ateities reklaminių kampanijų sąrašus.

Taigi kaip matote, elektroninis paštas puikiai tinka ne tik komunikacijai, bet ir reklamai platinti.Tačiau, kol vartotojai nepakeis savo nuomonės į reklamą elektroniniu paštu, tol šis puikus prekių ir paslaugų platinimo būdas taip ir liks tik iš dalies išsemtas.IŠVADOS1. Elektroninis paštas – tai naujos kartos komunikacijos priemonė, paremta interneto technologija. Vis daugiau žmonių visame pasaulyje naudojasi elektroninio pašto teikiamais privalumais. Elektroninis paštas neturi ribų ir sienų, jis yra patikimas ir greitas. Todėl turi labai plačias panaudojimo galimybes ne tik privačioje bet ir verslo aplinkoje. Elektroninį paštą galima naudoti susirašinėjimams su draugais, verslo partneriais ir t.t.

2. Žinutės išsiuntimas elektroninio pašto pagalba, skirtingai nuo fakso išsiuntimo ar telefoninio pokalbio, nieko nekainuoja. Esant reikalui galima gauti ir žinutės pristatymo patvirtinimą.Elektroninių žinučių pagalba galima siųsti ne tik elektroninį pranešimą, bet ir įvairius elektroninius dokumentus, elektronines lenteles, garso ir vaizdo failus ir t.t.3. Nors elektroninis paštas turi daug privalumų jis turi ir minusų. Pavyzdžiui galima gauti daug nenaudingos informacijos, visokių reklaminių žinučių.ŠALTINIAI:• http://www.labas.com/internet/netiquette/netiq2.html • www.delfi.lt• www.penki.lt• www.ik.ku.lt• Reznikovas „darbas su kompiuteriu“ • www.yandex.ru